Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 25 Ketvirtadienis
 

Pedofilija

2009-11-16 09:49 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (15)

Kauno apygardos prokuratūra, tirdama D.Kedžio dukrelės tvirkinimo bylą, per metus nesugebėjo atlikti įtariamojo atpažinimo ir nustatyti įtariamųjų. Manoma, kad taip buvo daroma specialiai, siekiant nugesinti bylą, kadangi tarp D.Kedžio minimų dukters tvirkintojų buvo politikas ir teisėjas

Zenonas Buslius, psichiatras-seksologas

Pedofilija (graik. „paidos“ – vaikas; philia – meilė, potraukis), reiškia – meilę vaikams. Bet šių dienų kontekste žodis „pedofilija“ suprantamas kaip lytinis iškrypimas. Pedofilija yra nenormalus, iškrypęs erotinis-lytinis potraukis ir elgesys, nukreiptas kaip į seksualinį objektą, orientuotas į vaikus, paauglius, esančius brendimo išvakarėse.

Nežiūrint griežtų bausmių, pedofilija yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių lytinių nusikaltimų. Apie 45% visų seksualinių nusikaltimų sudaro pedofilija. XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje pedofilija įgavo beveik epidemijos mastą. Tai akivaizdi liberalizmo ir sekso revoliucijos įtaka. Dėl reiškinio specifiškumo ir sąmoningo ar priverstinio slėpimo, pedofilijos skaičiai yra sunkiai nustatomi ir statistiškai nepatikimi. Tačiau nustatyta, jog JAV prie maždaug 5 milijonų vaikų buvo seksualiai priekabiaujama, tvirkinama ir santykiaujama, tačiau tai išaiškėjo tik kiekvienu trečiu atveju, o kita didžioji dauguma liko paslėpta. Kai kurių autorių duomenimis, apie 9% berniukų ir 19% mergaičių patyrė vienokį ar kitokį seksualinį smurtą ir būtent ši procentuotė duoda teisingesnį statistinį skaičių.

Dažniausiai pedofilams aukos lytis ir amžius neturi lemiamos reikšmės. Taip kad pedofilija gali būti heteroseksualinė ir homoseksualinė – nukreipta į tos pačios lyties vaikus.

Tačiau pasitaiko, kad santykiaujama ir su kitos ir tos pačios lyties aukomis. Antai, spaudoje („Kauno diena“) skelbta, kad 33 metų vyras seksualiai išnaudojo ir savo seserį, ir mažametį brolį.

Kai kada pedofilinius veiksmus stengiamasi atlikti sukeliant savanoriškas paskatas. Rečiau panaudojami gąsdinimai ir grasinimai. Pedofilai, kad lengviau sugundyti ir įvykdyti savo planą – pasitelkia į pagalbą tam tikro siužeto pornografinius filmus. Nufilmuotos scenos naudojamos ir pakartotinam susijaudinimui gauti ir malonumą patirti. Dažnai vaizdajuostės platinamos pasipelnymo tikslais sekso parduotuvėse.

Pedofiliniai tvirkinimo veiksmai atliekami apžiūrinėjant, liečiant, glamonėjant, laižant ar bučiuojant lytinius organus, žinant kad jie vėl gali būti sujaudinami. Kartais rodomi savi organai, prašant (liepiant) juos masažuoti, čiulpti, kol išbėgs „pienelis“. Tai vadinama švelnioji pedofilija, jeigu ją apskritai taip galima vadinti.

Po tokių ar panašių manipuliacijų – dažniausiai masturbuojamasi pasišalinus iš įvykio vietos arba viešai – įsikišus ranką į kelnių kišenę, atkuriant vaizduotėje matytus ir atliktus veiksmus.

„Agresyvios“ pedofilijos atvejais įsakoma, ar prievarta atliekamas oralinis seksas arba įsiskverbiama į aukos makštį, išeinamąją angą, padarant įvairius sužalojimus dėl organų gabaritų neatitikimų.

Pedofilija laikoma tuomet – kai seksualiniai kontaktai vyksta su vaikais iki 14 metų. Kanadoje santykiavimas su 15 ir net 16 gali būti traktuojama kaip pedofilija. Deja, Lietuvoje paso neturintys, pasirodo, gali spręsti lytinius klausimus patys…

Priekabiautojas, tvirkintojas (nusikaltėlis) įprastai esti 5, 10 ar daugiau metų vyresni. Aukos amžius pedofilams didesnės reikšmės neturi, nors Lietuvos teisininkai išbraukė didžiąją dalį nepilnamečių iš aukų skaičiaus.

Tapti pedofilo auka pavojingiausias amžius yra nuo 10 iki 13 metų. Bet tvirkinami ar prievartaujami vaikai ir jaunesni nei 7 metų. Yra atsitikimų, kai aukomis tampa netgi kūdikiai.

E. Hofmanas („Učebnik sudebnoj mediciny“ 122 psl.) mini Šauenšteino aprašytą atsitikimą, kai pedofilijos auka buvo 8 mėnesių! Nusikaltėlis trynė varpą į išorinius lytinius organus. Gi Teiloras (ten pat) paskelbė apie 11 mėnesių mergaitės mirtį nuo išžaginimo. Jai buvo sudraskyta tarpvietė ir makštis, kuri nuplėšta nuo gimdos, sužalotas žarnynas bei kiti vidaus organai. Neseniai ir mes spaudoje skaitėme apie 3 mėnesių vaiko prievartavimą…

Savotiška pedofilijos atmaina yra nimfofilija, kuri pasireiškia lytiniu potraukiu mergaitėms, esančioms prieš subrendimą, vadinamoms „nimfetėmis“. Tokios mergiūkštės, mergiotės gyvenimą ir nuotykius pavaizdavo V. Nabokovas, savo laiku skandalą sukėlusiame romane „Lolita“. Savo ruožtu, mergaitės brendimo išvakarėse jau gali kelti erotinį susidomėjimą.

Daugelis iškrypėlių, dalinai ir homoseksualai, menkindami savo kaltę, mėgina teisintis ir įrodinėja, kad bet kokia lytinė patirtis iki subrendimo, esą nesutrikdys nei vaikystės, nei tolimesnio seksualinio vystymosi.

Pedofilija iš esmės yra psichologiškai ir fiziškai agresyvus elgesys. Tai patvirtina ir plačiai žinomas J. Fritzlo skandalingas nusikaltimas, kuomet jis laikė savo dukrą izoliavęs ir ją žagino daugelį metų ir gimdė kraujomaišos vaikus. O kokia jų ateitis?

Pedofilija yra tik vyrams būdingas lytinis iškrypimas. Kurioziniais atvejais būna, kad vaikus tvirkina ir prievartauja moterys, tačiau tokių atvejų literatūroje nėra užfiksuota.

Pedofilija – kaip ir daugelis lytinių iškrypimų, kombinuojasi su kitais seksualiniais nukrypimais: galima įžvelgti narcisizmo elementus, kuomet užpuolikas gėrisi savimi, savo vaikystės atspindį matydamas aukoje ir susitapatindamas su ja. Ryškiausiai pedofilijoje pastebimos fetišizmo apraiškos, kurios pedofilui yra savotiškas lytiškumo simbolis, seksualinių reakcijų šaltinis. Ekshibicionizmas pasireiškia tuo, kad demonstruojami nustebusiems vaikams savi lytiniai organai. Vojerizmas – kuomet tiesiogiai apžiūrinėjami lytiniai organai ar stebimi slaptai vaikams besišlapinant nuošaliose vietose.

Sadistinė veika – tai absoliučios valdžios ir vaiko bejėgiškumo pajautimas, sukeliant skausmą ar kitaip kankinant. Mazochizmas pasireiškia, įsivaizduojant save skriaudžiamo ir verkiančio vaiko vietoje.

Pedofilija dar skiriama į du variantus: į kompulsinius ir simptominius. Kompulsinis – tai ilgalaikis ar nuolat pasikartojantis sutrikimas, kuomet egzistuoja įkyri, tarsi priverstinė neįveikiamai įsitvirtinusi, dažnai nepasiduodanti kontrolei nenormali mintis atlikti seksualinius veiksmus su vaikais.

Simptominė pedofilija – kuomet beslankiojant arti mokyklų, vaikų darželių, žaidimo aikštelių ar nuošaliose vietose, staiga gimsta mintis, idėja ir paskata atlikti vienokius ar kitokius erotinius veiksmus su pasitaikiusiais vaikais. Taip elgiasi psichopatinio charakterio individai, sergantys kai kuriomis psichikos ligomis, esant neatpažintai šizofrenijai, kuomet girdi įsakomuosius balsus, esant sadistinėm paskatom.

Pedofiliniai ekscesai gali pasitaikyti persirgus galvos smegenų uždegimais, esant alkoholinei psichozei, sergant galvos smegenų ateroskleroze bei įvairaus laipsnio silpnaprotyste. Tokie vaikų užpuolikai negalvoja apie galimas pasekmes, nekritiški ir lengvai pasiduoda pedofilinėm paskatom, nes nesugeba kitais būdais atsipalaiduoti nuo seksualinės įtampos. Be to, daugelis pedofilų nejaučia moralinių, etinių, kultūrinių, teisinių ir netgi religinių barjerų.

Kitą pedofilų grupę sudarė arogantiški, geros nuomonės apie save, išdidūs, patenkinta veido išraiška, laikančiais save visur teisiais, nepriklausomai nuo egzistuojančių normų, vieną ar kelis kartus vedę ir pakankamai prisitaikę visuomenėje asmenys. Labai panašiai galima įvertinti šios dienos Kauno pedofilijos atstovus.

Beveik visus pedofilus traukia vaikiškas kūnas, visa kas vaikiška: vaikiškas naivumas ir nenusimanymas lytiniuose dalykuose, esti lyg savotiškas stimulas, nes pedofilai dažniausiai nereaguoja į normalius seksualinius dirgiklius, tikėdami, kad santykiai su nekaltais vaikais – sužadins ir sustiprins jų lytinį potrauklį bei išeikvotas lytines pajėgas. Be to yra didesnė tikimybė įveikti vaiko pasipriešinimą bei išvengti bausmės.

Tirtų pedofilų tarpe 30% buvo vedę, 8% – išsiskyrę, 60% viengungiai. Pagal socialinę padėtį iš jų buvo: 14% jaunimo organizacijų bei įvairių religijų tarnautojai, 21% – įvairūs namų prižiūrėtojai, vaikų įstaigų tarnautojai, vaikų organizacijų atstovai, 36% tiriamųjų buvo paprasti darbininkai. Likusią dalį sudarė artimesni ar tolimesni giminaičiai, draugai, kaimynai bei atsitiktiniai asmenys.

Šeimyninės (incestinės) pedofilijos atvejais – tėvo, patėvio lytiniai santykiai su nuosavais vaikais ar įvaikiais – charakteringa tai, jog jie beveik visuomet yra girtaujantys, nesutariantys ir konfliktuojantys su žmona ar pamote.

D. Mulkokas („Int.J.Seksol“, 7) ištyrė 314 vaikų nuo 4 iki 17 metų, patyrusių seksualinį smurtą, ir nustatė, jog mergaičių buvo 73, berniukų 241, taigi berniukų tris kartus daugiau nei mergaičių. Tai aiškinama tuo, jog mergaitės bręsta greičiau, tuomet pedofilai praranda potraukį ir susidomėjimą su „suaugusia“ mergaite, kuri tarsi nebeturi jiems būtino dirgiklio – vaikiškumo.

Galima sakyti, kad pedofilai yra agresyvūs, išsigimėliai „ant gatvės kampo“ ar kitose vietose slapta ieškantys aukų. Todėl profilaktiškai svarbu, kad vaikai nežaistų nuošaliose vietose, nepriimtų pasiūlymų „pasivaikščiot“, „pasivažinėti, parodyti kelią“, imti saldainius ir t. t. Blogiausia tai, kad tam tikrą dalį užpuolikų sudaro giminaičiai, pažįstami ar matyti asmenys, todėl reikėtų drąsiai demaskuoti bet kokius įtartinus dalykus.

Pedofiliniai akscesai vaikams gali ir nesukelti gilesnių neigiamų pasekmių, bet apie 15% vaikų jaučia negatyvias pasekmes. Tai gali būti paskatinimas per ankstyvam lytiniam gyvenimui, potraukis prie žymiai vyresnio partnerio (geontofilija) arba apskritai sumažėti lytinis potraukis. Kartais gali atsirasti pasibjaurėjimas priešingos lyties asmenimis, tuo pačiu ir homoseksualinės tendencijos. Neretai pasireiškia neuroziniai simptomai: įvairios baimės (fobijos), padidėjęs nervingumas, nemiga, funkcijiniai sutrikimai ir pan.

Taigi, pedofilijos atžvilgiu, kaip ir visur reikalingos elementarios žinios bei tinkamas atsargumas.

2009-11-16

Komentarai

 

 

 
 1. Aš esu iš tikrųjų dėkingas šio tinklalapio , kuris kartu šią didelę dalį šiuo metu turėtojui .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Sveiki , perskaičius šį nuostabų pranešimą , aš taip pat esu linksmas , čia pasidalinti savo patirtimi su kolegomis .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. ‘Ekshibicionizmas pasireiškia tuo, kad demonstruojami nustebusiems vaikams savi lytiniai organai’ – Ekshibicionistai demonstruoja ne vien nustebusiems vaikams savo lytinį organą, bet ir suaugusiems, ir jiems dažniau, paprastai moterims, nes orgazmo stiprumas priklauso nuo išgąsčio stiprumo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. ‘Taip elgiasi psichopatinio charakterio individai, sergantys kai kuriomis psichikos ligomis, esant neatpažintai šizofrenijai, kuomet girdi įsakomuosius balsus, esant sadistinėm paskatom.’ – abejociau ar balsai gali isakyti uzsiimti seksu, nes sekse daug maz automatizmai suveikia – pradejus analizuoti veiksmus seksualinio rysio metu tie veiksmai nutruksta . O APSKRITAI STRAIPSNIS GERAS

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Pirmiause kalbėkim ne graikiškai, bet lietuviškai. Pedofilas lietuviškai bus vaikapisis. Iškarto viskas atsistoja į savo vietas.
  Kas sutinka,kad ju vaikus pistu teisėjai į vieną puse, kas nesutinka į kita pusę. Įdomu kiek bus užtarenčiu vaikapisius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. DELFI-je išspausdinau vieną minti, kaip sutramdyti pedofilus jų net nekastruojant. Turu pastebėti, kad DELFI komentaro nepraleidžia. Darau išvada, kad ši svetainė tarnauja Lietuvos šikniams,pedofilams ir kitokiems iškrypėliams. Visus debilų komentarus DELFI praleidžia, nes tokie komentarai nekenkia nei pedofilams, nei riebioms kiaulėms, vadinančioms save elitu, o Tautą runkeliais, nes matyt tų runkelių per tuos dvidešimt metų prisiėdė iki soties, bet ir toliau ryja, nes yra besočiai. Nuo lovio jas nuvaryti imanoma tik su šautuvu rankose. Tačiau gerbiamieji Komentaro svetainės šeimininkai noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Jūsų svetainę kontroliuoja saugumas.
  O dėl DELFI parašiau, kad pedofilus reikia ne tik registruoti, ką iūlo straipsnio autorius, o ir ant kaktos ištatuiruoti ,,aš pedofilas", kad aplinkiniai matytų su kuo bendrauja. Juk pedarastai ir lesbijietės nebijo viešumo ir visaip reklamuojasi, kodėl pedofilai turi būti pogrindyje. Pamato žmogus tokį fruktą lendanti prie mažametės dukros ar anūkės, vietoje didžiai susjaudinės nudeda jį, o teismas išteisina. Tik taip galim apsaugoti vaikus nuo iškrypėlių.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Klausimas autoriui: Ar nustacius pedofila ankstyvoje stadijoje(dar nepadarius nusikaltimo, bet jaucant potrauki vaikams) imanoma ji isgydyti ar kitaip kaip paveikti ir taip uzkirsti kelia busimiems nusikaltimams pries vaikus. Paaiskinu kodel klausiu: Manau, kad musu visu , aukstesnis tikslas butu apsaugoti vaikus. O ne vien tik atkersyti iskrypeliui jau isniekinusiam vaika, vaikui jau nuo to lengviau nepasidarys. Ar netiksinga butu salia sugrieztintu bausmiu ir sugrieztinto isaiskinamumo bei paviesinimo suteikt alternatyva; leisti pedofilui (dar nenusikaltusiam, bet jaucianciam potrauki) paciam kreiptis psichologines, psichiatrines ar medicinines pagalbos (kastruotis manau neis) uz tai jo nepaviesinant, o tik itraukiant i registra. Atvejis Prancuzijoje parode, kai pedofilas pats pasiprase buti kastruojamas, kad jie supranta ka daro, bet negali atsispirti tam. Ir neturedami alternatyvos daro tai ir kruopsciai maskuoja, o pagauti issisuka(bent jau Lietuvoj). Manau tokia prevencija butu veiksminga ir isgelbetu tukstancius zalojamu vaiku. Jeigu autorius perskaitys si komentara, malonu butu gauti atsakyma ar siu minciu pakoregavimus. Dekoju.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Apie 45% visų seksualinių nusikaltimų sudaro pedofilija. —-Bylu maziau.Nes neaktualu.Su pedofilais tik problemos

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Kur prokurorai klauso tik istatymo?ar cia lietuvoj?jei turi kokios kompros apie prokurora jis kiekvieno suskio paklausys, tik ne istatymo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. prezidentei reiketu priminti Senekos zodzius:
  "Tas, kuris, turėdamas galimybę sutrukdyti nusikaltimą, to nepadaro, – prie jo prisideda"

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. del Prezidentes ir man idomu tikriausiai ir ji bejege pries klana ,kitaip butu kad ir specelistus is uzsienio kurie specelizuojasi pedu nusikaltimuose pakvietus ,ar bent jau prokurorus patikimus paskyrus ,tikriausiai Valantinas per ju susitikima paaiskino kas ir kur.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Neklausk, nes neišgirs. Nedėk vilčių, nes atsakys, kad prokurorai yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymo

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. vienu zodziu baisu….pedofilija yra slyksttu,ir kiekvienas ja ginantis, nutylintis,ar atseit nematantis yra nusikaltelis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Turintiems įdomios informacijos, bet vis dar nepasitikintys teisėsauga, prašome pabendrauti su mumis. Nevieša CrimeRangers Grupė analizuoti, saugoti žmonių, kurie dar nepasitiki teisėsauga, Informaciją iš/apie D. Kedžio aplinkos paskutinėmis dienomis iki Spalio 5d šūvių ir po Dėl pakvietimų į grupę: Drasius.Kedys ETA gyvas lt (dėl saugumo laiškai iškeliami) Reikalingi visi, kurie gali prisidėti apdorojant, apsaugant gautą informaciją. CrimeRangers com/group/DrasiusDotKedysETAgyvasDotLT

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...