Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gegužė 17 Pirmadienis
 

Patriotai kviečiami jungtis į antiliberalią koaliciją: siūloma uždrausti homoseksualių santykių propagavimą, konstituciškai apibrėžti šeimos sąvoką  

2021-04-22 09:30 | Naujienos | Komentarų (13)

KK nuotr.

Š.m. balandžio 20 d. Centro partijos – Tautininkų ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų partijų pirmininkai – Naglis Puteikis ir Sakalas Gorodeckis – pasirašė kvietimą Lietuvos politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms ir piliečiams jungtis į patriotinę, antiliberalią sąjungą.

Vertybiniu šios sąjungos pagrindu įvardyta dora, prigimtinė šeima, savarankiška tautinė valstybė, tiesioginė ir dalyvaujamoji demokratija, socialinis teisingumas. Pagrindiniu iššūkiu šioms vertybėms – kraštutinis liberalizmas, susiliejęs su reformuotu komunizmu.

Idėjinė šios iniciatyvos naujovė, lyginant su dauguma ligšiolinių bandymų stabdyti liberaliojo komunizmo siautėjimą, yra atvirai deklaruotas siekis ne tik išsaugoti esamas pozicijas, bet ir atsiimti tas viešojo gyvenimo erdves, kurias liberaliesiems komunistams jau pavyko užimti.

Liberaliajai parlamentinei koalicijai siekiant išplėsti Neapykantos nusikaltimų sąvokos taikymą, patriotinės sąjungos iniciatoriai siūlo išvis panaikinti šią sąvoką ir išbraukti iš Baudžiamojo kodekso 170-ąjį straipsnį, reglamentuojantį baudžiamąją atsakomybę už nuomonę ir vertinimus.

Liberalams siekiant įteisinti homoseksualias šeimas, centristai ir tautininkai kviečia konstituciškai apibrėžti šeimą per vyro ir žmonos santuoką bei giminystės ryšius, uždrausti homoseksualių santykių propagavimą ir iš visų teisinių dokumentų išbraukti seksualinės orientacijos sąvoką.

Naujo junginio iniciatoriai taip pat ragina nustatyti griežtesnes ribas imigracijai, atmesti Stambulo konvenciją, atsisakyti daugybinės pilietybės įteisinimo, suteikiant daugiau teisių esamiems valstybės piliečiams – teisę rinktis seniūnijų valdžią, turėti atstovus teismuose ir lengvesnes sąlygas šaukti referendumus.

Tarp radikalesnių siūlymų – kvietimas atsisakyti Lietuvos radijo ir televizijos finansavimo iš biudžeto, nustatant savanorišką abonentinį mokestį, ir raginimas Europos Sąjungą grąžinti prie Tautų Europos formato, saugumo srityje stiprinant NATO bloką.

Pasirašiusių partijų pirmininkai sakosi užleisiantys jungtinės partijos vadovo pozicijas bendrai suderintai, telkiančiai kandidatūrai.

Iš partijų kvietimas adresuotas Kartų solidarumo sąjungai – Santalkai Lietuvai, Krikščionių sąjungai, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai, „Jaunajai Lietuvai“ ir Nacionaliniam susivienijimui.

KVIETIMO TEKSTAS:

Kartų solidarumo sąjungai – Santalkai Lietuvai

Krikščionių sąjungai

Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai

Partijai „Jaunoji Lietuva“

Partijai „Nacionalinis susivienijimas“

Lietuvos patriotų asociacijoms

Lietuvos Respublikos visuomenei

Centro partijos – Tautininkų ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos

KVIETIMAS

jungtis į patriotinę sąjungą prieš liberalizmo iššūkį

2021-04-20

Vilnius

Jungiami doros, prigimtinės šeimos, savarankiškos tautinės valstybės, tiesioginės ir dalyvaujamosios demokratijos, socialinio teisingumo ir pozityvios kultūros idealų suvokiame, jog didžiausias iššūkis šiems idealams šiuo metu – kraštutinis liberalizmas, susiliejęs su reformuotu komunizmu. Dėl to būtinas vieningas ir stiprus politinis junginys, telkiantis visas patriotines, konservatyvias ir demokratines jėgas Lietuvos Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose.

Liberalioji valdžios koalicija šiandien daro viską, jog pakirstų Lietuvos valstybės pamatus. Mūsų kuriama sąjunga kviečia ne tik sustabdyti liberaliojo komunizmo plėtrą, bet ir atsikariauti erdves, kurias šios ideologijos atstovams jau pavyko užgrobti.

Jie sako – išplėskime Neapykantos nusikaltimų sąvoką tiek į administracinę, tiek į baudžiamąją teisę, dar labiau apribodami teisę į kritiką ir žodžio laisvę. Mes sakome – išvis panaikinkime Neapykantos nusikaltimų sąvoką, išbraukdami 170-ąjį straipsnį iš Lietuvos Baudžiamojo kodekso.

Jie sako – įteisinkime lyčiai neutralią partnerystę, su perspektyva į homoseksualią šeimą ir jos teisę įsivaikinti. Mes sakome – apsiribokime bendro gyvenimo sutarties įteisinimu, o į Konstituciją įrašykime, kad šeima kyla tik iš vyro ir moters santuokos ir iš giminystės ryšių.

Jie sako – įteisinkime prostituciją. Mes sakome – sugriežtinkime bausmes už ją tiek šias „paslaugas“ parduodančiai, tiek perkančiai, tiek tarpininkaujančiai pusei.

Jie sako – ratifikuokime Stambulo konvenciją, įteisindami socialinės lyties ir lyties tapatybės sąvokas. Mes sakome – atmeskime šią konvenciją, o iš visų Lietuvos teisinių dokumentų išbraukime ir seksualinės orientacijos sąvoką kaip ideologinę ir klaidinančią.

Jie sako – pakeiskime Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą taip, kad jis leistų propaguoti homoseksualius, biseksualius ar poliamorinius santykius. Mes sakome – apskritai uždrauskime propaguoti tokius santykius tiek švietimo ir ugdymo įstaigose, tiek žiniasklaidoje, tiek viešuose renginiuose.

Jie sako – įteisinkime dvikalbystę gausiai tautinių mažumų gyvenamose Lietuvos teritorijose. Mes sakome – dar labiau sustiprinkime valstybinės kalbos pozicijas, visose valstybinėse mokyklose įvesdami dėstymą tik valstybine kalba.

Jie sako – dar labiau atsiverkime viso pasaulio perėjūnams. Mes sakome – apribokime imigraciją iki protingo minimumo, išsaugodami Lietuvą jos istoriniams gyventojams.

Jie sako – įteisinkime daugybinę pilietybę, taip išplaudami pilietybės institutą. Mes sakome – grąžinkime valstybę esamiems piliečiams, supaprastindami teisę inicijuoti referendumą iš apačios, rinktis seniūnijų valdžią ir savo atstovus teismuose.

Jie sako – kontroliuokime alternatyviąją žiniasklaidą per apsišaukusius „faktų tikrintojus“. Mes sakome – panaikinkime liberaliosios sistemos monopoliją LRT, nuo finansavimo iš mokesčių mokėtojų kišenių pereidami prie savanoriško abonentinio mokesčio.

Jie sako – pirmiausiai rūpinkimės stambiuoju kapitalu, nes jis sukuria daugiau darbo vietų. Mes sakome – sudarykime sąlygas kuo didesniam kiekiui mūsų piliečių patiems kurtis sau darbo vietas, tampant savarankiškais verslų ir ūkių savininkais.

Jie sako – dar labiau centralizuokime Europos Sąjungą, perduodami jai valstybių-narių galias. Mes sakome – grąžinkime Lietuvos Konstitucijos viršenybę visų tarptautinių teisės aktų atžvilgiu, reformuokime Europos Sąjungą į tautinių valstybių bendriją, stiprinkime NATO.

Kviečiame visas Lietuvos patriotines politines ir visuomenines organizacijas, grupes ir atskirus piliečius šių siekių pagrindu kurti vieningą politinį judėjimą, kuris galėtų ryžtingai pasipriešinti liberalizmo iššūkiui ir grąžintų valstybę į teigiamas vėžes. Dėl šio tikslo esame pasirengę užleisti jungtinės partijos pirmininko pozicijas bendrai suderintam, telkiančiam kandidatui.

Centro partijos – Tautininkų pirmininkas Naglis Puteikis

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis

Komentarai

 

 

 
 1. Na jau, kur Puteikis, jokio jungimosi net negali būti!!! Nebent atsistatydintų, arba likučiai centro partijos narių poną Ostapa Benderi išmestų…. Toks koks yra Puteikis,,,, vaikščiojanti nelaimė, apie jokią sėkme net nėra ko tikėtis.!!!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Didysis Lietuvių tautos Gynimo Maršas 2021″ – turi savo Himną – „Kelkis Lietuva“, atliekamą Romo Dambrausko- Skorpiono

  Cm, Paskutinis posmelis: Bm

  Kelkis, Lietuva!

  Gal jau laikas atėjo pakilt ir išeiti į šviesą,
  Gal po trisdešimt metų mums prireikė visgi tiesos?
  Jau pavargom kasdien ryti sunkiai bepridengtą melą,
  Reikalaujant visa širdimi savo žemėj tvarkos.

  Kokį žodį tamsa sugalvos, kuo jie bus pavadinti,
  Tavo brolis, tėvelis močiutė, sūnelis, dukra.
  Iš tautos, iš istorijos siekia mus tyliai ištrinti,
  Prisidengdami „ laisve“ ir kauke surišę rankas.

  Priedainis :

  Kelkis, Lietuva! Kaimynai, sesės, broliai,
  Už tave už save, už visus, kam esi širdyse.
  Kelkis, Lietuva! Ir stok ant savo kojų,
  Šiandien laikas likimą imt į savo rankas.

  Šiandien laikas pažinti save ir draugus, gal ir priešus,
  Šiandien laikas mylėti šią žemę ir stoti už ją.
  Nors gal rankos dar surištos, veržia „režimai“ per riešus,
  Bet mes žinom kas išdavė, pardavė šiandien tave.

  Priedainis:

  Gal jau laikas atėjo pakilt ir išeiti į šviesą,
  Gal po trisdešimt metų mums prireikė visgi tiesos?
  Jau pavargom kasdien ryti sunkiai bepridengtą melą,
  Reikalaujant visa širdimi savo žemėj tvarkos.
  Priedainis

  2 k.
  4 posmelis pabaigoje.

  P.S.

  Cm- Alfa, Bm- Omega.

  Prisiminkime teisingus vieno iš Karžygio žodžius; “Kreivos mišios”- prie pridėtinio demono stalo. Nuo 1968 užvaldė šėtonija sielas sielas prie pridėtinio demono stalo.
  Prisiminkime kito Karžygio žodžius: Tora- Penkiaknygė- Pradžia.

  Esame Apokalipsėje- Paskutinėje Apreiškimo Jonui knygoje.

  Artėja 12 valanda.
  Įstatymų nežinojimas- neatleidžia nuo atsakomybės: Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančius, 2010 04 27 Jėzaus apreikštas.

  Toks iškodavimas; išeik ir Didžios Babelės- Amerikos- tautų prostitutės ir šlykštynės, Dievo Išrinktoji tauta – Lietuva- Naujoji Jeruzale !

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. Kovojome – kovojome su PY-drastais ir visokiais iškryp-ėliais ,,, o jie bam ir tapo gėjais-niekadėjais … PAKEITUS pavadinimą esmė tai liko ta pati ,,, kaišioja uodegą bile ką ir demonstruojasi …

  Šoka Seimo HOMOSEKAI po vakcinų lietumi ,,,
  Uodegas tik vizgina vazelinu tepdami …
  Pfaizer greit užgydys išdraskytas jų skyles ,,,
  Susileidę antrą dozę taps išviso kaip nauji …

  Thumb up 3 Thumb down 0

 4. Koks geras šūkis!

  Tai galėtų tapti geru pagrindu gerai pradžiai atkurti tautines politines pajėgas, kurios dabar neturi nei vienos vietos Seime. Juk valstiečiai neakcentuoja tautiškumo?…
  Ateityje, be abejo,bus pridėta : šeimai, tautai, artimui. Be to neįmanoma sukurti teisingos valstybės.
  Sustiprėję tautinės jėgos diferencijuosis, kaip ir visos kitos, socialiniu-ekonominiu aspektu, bet dabar labai praverstų vienybė.
  Ar išgirs “genijai” -profesoriai, buvę sąjūdininkai, “pasirašiusieji” ir nepasirašiuosieji…
  Ar nori dar lietuviškų šeimų Lietuvos moterys? Viena parašė, ko nesugeba padaryti vyrai, padarys moterys…

  J.G.Platukas

  Thumb up 4 Thumb down 0

 5. 1.Minčių gerų yr…,bet kas Valdys!Pradžiai susirinkim,išdiskutuokim…numatykime tikslus ir priemones.2.Turetų dalyvauti visi ,kas nori ir turi kompetenciją:Pirmininkas galėtų būti rotuojamas ,kas met ar panašiai….eičiau i Pirmininkus su sąlyga: kaip karinėj parengty….

  Thumb up 4 Thumb down 0

 6. Taip ir tik taip. Iki sekančių rinkimų yra laiko, taip, kad bus laiko žmonėms prisirinkti informacijos apie nauja susivienijimą. O tai per rinkimus ilgiausias partijėlių sąrašas labai išblaškė balsus ir gavosi suduko gabaliukai. Tik reiktų gal, kad to susivienijimo įvardis butų ryškesnis, nebesikartojantis tais pačiais įprastais pavadinimais, reiketu išskirtinio kažko, atkreipiančio dėmesį. Siaip, tai galima butų ir paskelbti siūlymus, manau, kad tai irgi skleistų savotiška informacija, kad kazkas vyksta.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 7. Kažkoks labai anti patriotinis kvietimas siekiantis kurstyti ir leisti toliau skleisti nesantaika ir suvaržyti žmones į tam tikrus rėmus kokius “valdžia” mato. Ironiška norima atsisakyti “nuomonės baudimo”, bet užtat norima uždrausti propagavimą homoseksualumo. Tiesiog ironiška.

  Thumb up 0 Thumb down 13

 8. Valdžia mus jau gyvuliais laiko i kažkokius ūkius, burbulus suskirstė, teks antrą kartą laisve atkovoti

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • Juk matot ir girdit. Simonko išlindęs į eterį pasake, kad jo netenkins vien tik santuokos įteisinimas tarp gėjų, jam reikia kad butų tame visame žodis “ šeima”. Ką tai reiškia, kaip manai? Ogi nusavina iš mūsų šeimos sąvoka ir ateityje šeima bus tik gėjų, o santuokos tarp vyru ir moterų bus ūkiai ir burbulai.

   Thumb up 5 Thumb down 0

 9. Jeigu sąjungos kūrėjai žmones matuoja kiekiu (“sudarykime sąlygas kuo didesniam kiekiui mūsų piliečių patiems kurtis”), tai su tokiais lietuvininkais į žvalgybą neičiau. Lietuviai mėšlą kiekiu matavo, o žmones skaičiavo.

  Thumb up 1 Thumb down 4

 10. tai yra protingas kvietimas, tačiau vargu ar bus pasiekta vieningo susitarimo – tarpusavio kivirčai tęsis ir toliau.Radžvilas nenorės paklusto Gorodeckio diktatui,ir t.t.

  Thumb up 6 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką skaityti? Knygos apie moteris, metusias iššūkį tradicijoms
Santaros klinikose įrengiamos naujos reanimacijos vietos sunkiems pacientams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...