Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 19 Sekmadienis
 

Pasisavintos autorystės ir plagiato afera: pagrindinis veikėjas – KTU rektorius P.Baršauskas?

2017-06-16 15:58 | Nuomonių ringas | Komentarų (7)

Frazė „disertacijos autoriaus nuomone...“ monografijoje pavirsta fraze „monografijos autorių nuomone...“

Ar Vakaruose, į kuriuos mūsų universitetai turi didelių ambicijų lygiuotis, yra publikuojamos mokslinės knygos, parengtos apgintų disertacijų pagrindu? Tikrai taip. Kodėl ir kaip Vakaruose tai yra daroma?

Disertacija – specifinis žanras, tiražai maži. Kita vertus, disertacijose būna nemažai vertingos naujausios mokslinės medžiagos. Daugumos disertacijų parengimas apmokėtas iš viešųjų lėšų. Visai prasminga, kai disertacijos medžiaga, jos moksliniai radiniai vėliau viešinami plačiau, išleidžiant jos pagrindu atskirą knygą. Egzistuoja leidyklos, besispecializuojančios atitinkamo žanro leidyboje.

Kaip atrodo disertacijos pagrindu išleista knyga? Pratarmėje autorius pirmuoju sakiniu skaitytojui praneša: knyga parengta apgintos disertacijos pagrindu. Nurodoma kada ir kokiame universitete, akademiniame padalinyje apginta disertacija. Būtinas atributas – padėkos. Kam dėkoja vakarykštis doktorantas, o dabar jau šviežiai iškeptas mokslų daktaras? Ogi pirmiausiai savo moksliniam vadovui, pagal poreikį ir kitiems mokslininkams, kurie prasmingai patarė, pakonsultavo. Neretai autorius leidinio pratarmėje dėkoja artimiesiems, šeimai… Kartais net dedikaciją parašo: „skiriu mamai“… Knygos pavadinimas marketingo tikslais kartais supopuliarinamas, tekstas mažumėlę perdėliojamas, idant būtų draugiškesnis skaitytojui ir knyga būtų perkama. Tokia yra tradicija ir paprotinė akademinė moralė Vakaruose.

Jeigu tokios mokslo knygos, išleistos jau apgintos disertacijos pagrindu, bendraautoriumi užsirašytų disertacijos vadovas, akademinę bendruomenę ištiktų šokas. Į tokį veikėją, ko gero, būtų pasižiūrėta, nelyginant į tėvą, kuris vestuvių išvakarėse iš nuotakos dukters užsiprašytų pirmosios nakties… Akademinės etikos ir moralės požiūriu panašiai būtų pasižiūrėta ir į visus kitus leidinio, parengto apgintos disertacijos pagrindu, bendraautorius.

Nuo pirmųjų disertacijų gynimo ankstyvaisiais viduramžiais iki šių dienų išliko giliai prasmingas reikalavimas – disertacija privalo būti visiškai savarankiškai parengtas mokslo kūrinys. Be jokių bendraautorių. Moksle tikrai yra vertinamas komandinis darbas. Deja, disertacija yra išskirtinai solinio žanro kūrinys. Disertacija – kvalifikacinis darbas, kuriuo licencijuojama individuali mokslinė kompetencija. Tai – tarsi vairavimo ar piloto licenzijos egzaminas, jokių, atsiprašant, „bendraautorių“ čia būti negali.

Dažnas universitetas reikalauja, kad gynimo išvakarėse doktorantas pasirašytinai užpildytų sąžiningumo deklaraciją ir patvirtintų, jog gynimui teikiama disertacija yra originalus ir savarankiškas autorinis kūrinys. Taigi, mokslinis disertacijos vadovas pataria, konsultuoja tyrimo ir disertacijos teksto rengimo metu, bet jokiomis aplinkybėmis jis negali būti nei disertacijos, nei jos pagrindu vėliau publikuotos monografijos bendraautoriumi; joks kitas mokslininkas ar asmuo taip pat negali. Priešingu atveju kyla principiniai klausimai: 1) ar pretendentas disertaciją parengė savarankiškai? 2) Ar pelnytai suteiktas mokslų daktaro laipsnis? Taip yra Vakaruose.

O kaip yra Lietuvoje? Toliau faktai ir tik faktai. 2005 m. birželio 28 d. Tadas Šarapovas apgynė socialinių mokslų (ekonomikos) disertaciją: „Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti“. Disertacija apginta Kauno technologijos universitete (KTU). Disertacijos mokslinis vadovas prof. P. Baršauskas.

Netrukus, 2006 m., buvo išleista jau trijų (!) bendraautorių mokslinė monografija identišku apgintai disertacijai pavadinimu: „Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti“ (ISBN 9955-9874-0-5). Monografiją atspausdino KTU leidyklos „Technologija“ spaustuvė, o pats veikalas išėjo po ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto institucine vėliava.

Monografijos įvade ir visame 163 psl. tekste nėra nei mažiausios nuorodos į tai, kad veikalas publikuojamas jau apgintos disertacijos pagrindu, kad medžiaga kartotinė. Literatūros sąraše, kuris susideda iš 286 šaltinių, nuorodos į 2005 m. apgintą disertaciją nėra. T. Šarapovas ankstesnio identiško veikalo paminėti ir savęs cituoti nesiteikė ir tai yra akivaizdus autoplagiatas.

Taigi, 2005 m. apgintos disertacijos ir 2006 m. išleistos to paties pavadinimo monografijos tekstai identiški. Abiejų leidinių visiškai sutampa ne tik struktūra, bet ištisi „hektarai“ teksto. Dėl skirtingų šriftų dydžių ir maketavimo tiesiog per keliolika puslapių persistumia lyginamų leidinių puslapių numeracija ir viskas. Gudragalviškai naudojami minimalūs paredagavimo triukai. Pavyzdžiui, frazė „disertacijos autoriaus nuomone...“ monografijoje pavirsta fraze „monografijos autorių nuomone...“. Ir visi pakeitimai. Didžiausia bėda ta, kad plagiato veiksmai Lietuvos teritorija ir jurisdikcija neapsiribojo. Atsiprašant „monografija“ buvo išleista Vokietijoje: Šarapovas, T., Baršauskas, P., Cvilikas, A. (2010). E-Commerce Models to Increase Business Effectiveness. ISBN 978-3-8383-3462-2. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 164 p.

Bėda viena nevaikšto… Užsieninė, suprask – prestižinė, trijų mokslininkų monografija išspausdinta ne bet kur, o Predatory Publishers – vadinamojoje „grobuoniškoje leidykloje“. Tai pseudo-mokslinių leidyklų tipas, kurios už tam tikrą mokestį publikuoja bet ką. Tokios leidyklos paprastai neturi mokslinės reakcinės tarybos, netaiko peer review – „aklo“ recenzavimo praktikos. Susimoki ir publikuoji bet ką.

Kodėl tada tokios leidyklos neuždraudžiamos, kodėl jos išvis egzistuoja? Ūkinės veiklos laisvė Vakaruose ne fikcija. Nusikaltimo, pažeidimo formaliai čia nėra, todėl teisinė prievarta netaikytina. Atsiranda begalės mokslininkų iš Trečiojo pasaulio šalių, kuriems reikia suvaidinti prestižines publikacijas. Todėl grobuoniškos leidyklos veiklą vykdo pirmiausiai aukštos universitetinės kultūros kraštuose – JAV, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje. Solidus mokslas nuo tokių leidyklų ginasi tuo, kad tokios leidyklos yra viešinamos, sudaromi jų sąrašai, bet jos, nelyginant sukčiaujantis verslas, gali keisti pavadinimą. Tokių leidyklų pavadinime dažniausiai būna žodis „mokslinė“ arba „akademinė“ ir pan.

Bet koks save gerbiantis mokslininkas žino: jei bet koks tavo mokslo kūrinys – nuo straipsnelio iki knygos – nepraėjo leidyklos mokslinės redakcinės tarybos filtro ir aklo recenzavimo, vadinasi, yra bemaž šimtaprocentinė tikimybė, kad susiduriama būtent su grobuoniška leidykla.

Akimirkai įsivaizduokime, kad minėtoje trijų autorių Vokietijoje išleistoje pakartotinoje monografijoje nėra nei 2 proc. plagiato, nėra jokio nepelnyto prisirašinėjimo į bendraautorius naudojantis tarnybine padėtimi. Vis vien yra didžiulė gėda ir skandalas – save prestižiniu tituluojančio technologijų (!) universiteto Rektorius publikuoja savo veikalus grobuoniškoje leidykloje….

Toliau keli puslapiai iliustracijai iš lietuviškos „monografijos“. Bet kuris eilinis studentas net Lietuvoje būtų pašalintas iš universiteto už tai. Čia tik kelios iliustracijos rektoriaus „moksliniams pasiekimams“, kur nuspalvintas plagiatas.

Faktų dėstymas tuo nesibaigia…. Be skrupulų stumtelėjus disertacijos autorių T. Šarapovą į antrą vietą, pirmuoju autoriumi kažkodėl įrašytas mokslininkas Petras Baršauskas? Kodėl vienas iš tuometinių ISM vadovų staiga patapo tos kolektyvinės, atsiprašant, monografijos pirmuoju autoriumi? Iš kažkur išdygo ir trečiasis monografijos autorius – Aurelijus Cvilikas? Šalies akademinei bendruomenei toks mokslininkas ir tyrėjas veikiausiai nežinomas. Pagelbėjo visagalis „Google“. Pasirodo, paslaptingasis mokslininkas Aurelijus yra bankininkas, tiksliau – Lietuvos Centrinės kredito unijos rizikos valdymo grupės vadovas. Toliau iš „Verslo žinių“ portalo 2014 m. spalio 23 d. pranešimo sužinome, kad Aurelijus įsidarbino Europos centrinio banko (ECB) Makroprudencinės priežiūros departamente.

Galėtume palinkėti paslaptingajam mokslininkui-bankininkui sėkmės tarptautinėje bankininkystėje ir, žinoma, sąžiningo atsakingų pareigų vykdymo. Tik klausimėlis kyla, kodėl taip giliai įmigo Aurelijaus sąžinė, kai nepelnytai į bendraautorius prisirašinėjo? O gal bičiuliui T. Šarapovui jis iš pogrindžio disertaciją rašė? Nejaugi bankininkams nepriekaištingos reputacijos reikalavimas ir Lietuvoje, Frankfurte jau atšauktas?

Kodėl A. Cvilikas prisirašinėjo į bendraautorius ar sutiko būti prirašomas, viešai dėl to neprotestavo, autorystės neatšaukė? Kažkas galimai bandė jam atsidėkoti už lengvatinį kreditą? Kas bandė? Disertacijos autorius T. Šarapovas ar vienas iš tuometinių ISM vadukų – P. Baršauskas? O gal tiesiog geri žmonės jauną, savą ir perspektyvų bankų sektoriaus funkcionierių šitaip „ruošė“ konkursiniam stojimui į doktorantūrą? Gal šiaip norėta reikiamam žmogui CV ir eksperto įvaizdį sparčiau suformuoti? Kodėl ir už ką?

Tikėkimės, kad netrukus oficialios apklausos metu LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dr. V. Sadauskui A. Cvilikas atsakys į visus opius klausimus. Ir KTU rektorius P. Baršauskas tegul pakrapšto savo antreprenerišką galvelę, tegul pasidėlioja atsakymą, juk nepasikuklino, pirmuoju autoriumi ant monografijos viršelio užsirašė… ISM dėstytojui dr. T. Šarapovui taip pat teks pasiaiškinti. 1. Kokiu pagrindu ant jo pakartotinai išleisto identiško disertacinio teksto atsiranda dar du nauji autoriai? 2. Ar savo disertaciją jis tikrai parašė pats? 3. Kodėl piktybiškai užsiima autoplagiatu?

Turės būti atsakyta į klausimą, ar pagrįstai minėti bendraautoriai užsirašė sau mokslingumo taškus? Juk galiojančioje mokslo rodiklių apskaitos sistemoje būtent recenzuotos monografijos publikavimas duoda daugiausiai riebių balų tiek autoriui, tiek institucijai, kuri po savo vėliava ir atsakomybe monografiją išleido? Čia ne tik grubiausiai pažeista akademinė etika, bet ir iškreipta sąžininga konkurencija moksle. Ar neatsitiko taip, kad plagiatu paremta lietuviška ir ta pati verstinė monografija išleista užsienyje, sugeneravo trims draugams daug fiktyvių mokslingumo balų, kurie vėliau ne sykį turėjo įtakos esminiams sprendimams akademinių konkursų ir atestacijų metu?

Akademinė bendruomenė yra priblokšta ir kraštutinai pasipiktinusi. Viešoje erdvėje P. Baršauskas nuolat bando reikštis kaip bene „vienintelis valstybiškai mąstantis rektorius“, kuris ryžtingai „kovoja“ už Lietuvos aukšto mokslo kokybę… Kodėl vieša poza ir faktinė šio veikėjo moralinė elgsena taip beviltiškai skiriasi? Koks Dostojevskis pamatuos dabar veidmainystės, demagogijos ir cinizmo gelmę? Nereikia mums P. Baršausko kokybės, paremtos autorystės pasisavinimu, autoplagiatu ir šešėliniais susitarimais akademinėje gaujoje…

Grubiausių akademinės etikos pažeidimų akivaizdoje neformaliai susitelkė mokslininkų grupė, kuri įteikė oficialų kreipimąsi į LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą.

Atsigręžkime į Vakarus, į kuriuos norime lygiuotis. Pamąstykime apie pavyzdinę moralę, konkurencingumą, tarptautiškumą, kurio KTU rektorius aistringai šaukiasi kiekvieno viešo pasisakymo metu…

O kokia gi yra toji tarptautinė praktika akademinės etikos srityje? Tai – principinga vertybių apsauga ir apsivalymo praktika. Keletas tipinių pavyzdžių aukštos universitetinės kultūros šalyse. Prisiminkime, kaip ir dėl ko 2011 m. atsistatydino prestižinės britų aukštosios mokyklos – London School of Economics – direktorius seras Howard Davies? Dėl plagiato 2011 m. atsistatydino europarlamentarė Silvana Koch-Mehrin, Vokietijos liberalų (FDP) atstovė, Europos Parlamento viceprezidentė. Heidelbergo universitetas dĖl intelektinio turto vagystės minėtai poniai atšaukė daktaro laispnį. Toliau, Vokietijos Bundesvero (gynybos) ministras Karl-Theodor zu Guttenberg 2011 m. atsistatydino todėl, kad jo teisės mokslų disertacijoje buvo aptikti net 23 nuplagijuoto teksto pasažai… Tai pripažino Bayreuth Universiteto komisija ir universitetas daktaro laipsnį anuliavo. Maža to, teismas paskyrė pažeidėjui eksministrui 20 tūkst. eurų baudą, kurią jis buvo įpareigotas sumokėti labdarai. Rektoriaus P. Baršausko nuplagijuotų ir saviplagijuotų teksto pasažų 658 arba beveik 29 kartus daugiau nei pas Karl-Theodor zu Guttenberg.

Grubių akademinės etikos pažeidimų, autorystės pasisavinimo, plagiato ir pan. atvejais Vakaruose aukšti vieši asmenys mažų mažiausiai nedelsiant atsistatydina. Pažeidimo pasekmės skubiai ištaisomos. Jokios kitos praktikos ten nėra ir negali būti. O kaip bus Lietuvoje? LR Mokslo ir studijų įstatymas, universitetų statutai kelia imperatyvų reikalavimą, jog valstybinio universiteto rektoriumi gali būti tik toks asmuo, kuris tenkina nepriekaištingos reputacijos kriterijų. Ir visai pabaigai cituoju Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 29-ojo straipsnio penktą dalį: „Rektoriumi (direktoriumi) gali būti nepriekaištingos reputacijos... asmuo“. Kaip su Tamstos nepriekaištinga reputacija, Petrai Baršauskai, po to kas pasakyta?

Prof.habil.dr. Gediminas Merkys

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) valdybos narys

Komentarai

 

 

 
 1. Lietuvoje 100% mokslininku taip elgiasi kaip KTU Rektorius. Idomu butu perziureti ir ir ivertinti vakarietiskais standartais gerb. straipsnio autoriaus mokslinius darbus. Manau butu lietuviskasis variantas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. merkys sau prisiskyre teise buti “pasipiktinusia akademine visuomene”.
  tyrimas neatliktas, akademines etikos komisija net neapklause.
  taciau merkys jau padare isvadas, parase nuosprendi, apderge autorius.
  slykstu, bet tipiska venckienes pasekejams.

  Thumb up 1 Thumb down 3

 3. zinau, kad merkys – giliai landsberginis-venckinis. todel ir naudojasi slyksciausiu smezikisku landsbergio isradimu. paskelbi bet koki suda, mela, smeizta, klastote … ir gale parasai klaustuka. juk tada niekas prisikalnti negali, ane? juk tai tik pasvarstymai, nieko as neteigiu…
  bet kuriuo atveju, save apkabinedamas kruva titulu, merkys privaletu zinoti, kaip turi elgtis. su irodymais kreiptis i teisesauga (jei itaria nusikaltima ar administracini pazeidima), i etikos komisijas, kitus ekspertus, mokslininku garbes teismus ir pan. ir jei jo speliones pasitvrtintu, turetu tai paviesinti, kad galetume pasmerkti nusizengeli.
  o kol kas tai atrodo tik kaip pavydaus ir pikto piemenuko drabstymasis arkliasudziu.

  Thumb up 1 Thumb down 3

 4. priekaištinga reputacija yra tada, kada asmuo nuteisiamas už nusikaltimą ir yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis, o visa kita yra nepriekaištinga reputacija, kaip pasakė vienas iškilus bankininkas, moralė ne šio pasaulio dimensija.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Baršauskas niekada nebuvo iškiliu mokslininku, tad nenuostabu, kad ir publikavimo specifikoje ko gero nesusivokia. Tokių universitetuose, ypač socialiniuose moksluose, yra ir daugiau.
  Iš vis keista, kad tai trijulei nekilo noras iš tos pačios medžiagos dar bent dvi ar keturias knygutes su grifu vadovėlis (liet., angl.) ir mokomoji knyga ar metodinė priemonė išsileisti. Spėju, kad net ir čia, ko gero, fantazijos tikriems “profams” pritrūko, nes yra universitetuose ir tokių, kurie disertacijos medžiagą geriau nei jie jau yra išeksploatavę.
  Kita vertus, ką naujo gali sukurti žmogus, kuris tik kitų pasiekimus kopijuoti temoka. Kopijuoja Suomijos universitetus, kopijuoja doktorantų disertacijas ir t.t. Ar tik nebus jis profesionalusis misteris Copy-paste’ris?

  Thumb up 4 Thumb down 1

 6. Kiek suprantu tai universitetų jungimo atgarsiai. Kova dėl postų? 2006 m. tylėjo? 2011 m. tylėjo? Kodėl tik dabar kompromatą paviešino. Plagiatorius – velnias, bet tai nereiškia, kad kaltintojas – angelas su sparnais. Gal velnias angelui ant kojos užmynė ir angelas kerštauja? Gal netgi bandė šantažuoti? Gali būti kad angelas iš tikrųjų yra angelas (jei pats tik dabar apie Baršausko darbelius sužinojo).

  Thumb up 3 Thumb down 4

 7. Nereikia cia stumti ant KTU, pasidomekite, kas dedasi VDU.
  Ne vienas ir ne du projektai parazituojami is mokslu daktares Garneviciutes disertacijos. Parazituoja Pauzuoliene.

  Thumb up 2 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...