Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 28 Ketvirtadienis
 

Pasirinkimas

2012-05-24 10:52 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (74)

Jie jau už lango. Petro Jonušo nuotr.

2012 metai.

Gegužės 17 diena.

6 valandos ryto.

Taikus rytas Klonio gatvėje.

Rytinė kava, arbata, sumuštinukai, kuriuos taip noriai ir gausiai kiekvieną dieną aukojo geri žmonės. Rytinės kalbos apie paskutines naujienas, kasdienė rytinio paukštelio giesmė. Miela, skambi ir žadanti puikią, gražią dieną….dar vieną gražios, laimingos ir nerūpestingos vaikystės dieną….

Taikus rytas Klonio gatvėje.

Ir gražūs, jau broliais ir seserimis tapusių žmonių veidai, geri, šiltomis, spindinčiomis, meilės ir pasiaukojimo kalba kalbančiomis akimis.

Kaip ir kiekvieną rytą – diskusijos: ims, ar ne. Ir ramus laukimas… laukimas dar vienos gražios, taikios, šviesios, harmonijos ir džiaugsmo kupinos dienos….

Tiksi minutės… tik, tik, tik…

…..kaip sulėtintame kine…. tik, tik, tik…..

Tik staiga taikos ir ramybės oazę perskrodžia susijaudinę atbėgančių, budėjusių gatvėje, žmonių balsai: “… jie blokuoja kelius!!!!!!!!….”

Ir gėrio, taikos ir ramybės oazę perskrodžia nerimo ir panikos šurmulys…

Krinta ant žemės nebaigtos gerti kavos puodeliai, sklendžia į šoną metami taip jaukiai šildę kūnus apklotėliai… ir taikūs veidai įgauna akinančiai baltą panikos spalvą…

O erdvę užtvindo tirštas, saldžiai kartus artėjančio siaubo kvapas….

Jie ateina…

Apsisprendimui laiko nebėra. Jo ir nereikia…apsisprendimas jau padarytas.

Budėtojai puola prie namo… kad neleisti jų, kad gyva grandine, gyvomis širdimis užtverti kelią, kad pasakyti jiems: “Atsikvošėkite, broliai! ATSIKVOŠĖKITE, BROLIAI!!!”

Mes stovime prie namo… vieningi, susikibę rankomis, draugingi, apsiginklavę iki ausų: malda, Lietuvos himnu ir Lietuvos vėliavomis. Stiprūs, galingi, ginkluoti….stiprūs savo Žmogiškumu, savo Širdimis, savo Sąžine….mūsų nieks nenugalės….”Iš praeities Tavo sūnus te stiprybę semia”

Laukiame jų…

Jie ateina…

Jie eina ir eina, nenutrūkstančiomis kolonomis ir nesimato galo… Kada gi jie baigsis? Kada gi pagaliau jie baigsis ??????!!!!!!

Pasigirsta malda, kažkas desperatiškai šaukiasi Archangelo Mykolo pagalbos, kažkas kalba “Tėve mūsų”. O jie artėja….

Jie jau čia pat…

Pasigirsta mūsų mylimos, vis dar neišniekintos, vis dar orios, vis dar nesuteptos Lietuvos himnas… Graudus iki skausmo, galingas savo Dvasia…

Himnas nutyla, pasigirsta skandavimas: “LIETUVA! LIETUVA! LIETUVA!”… ir prasideda aktas. Smurto aktas.

Aktas, už kurį mūsų vaikaičiams bus gėda.

Aktas, dėl kurio daugelį grauš sąžinė.

Paskutinį kartą peržvelgiu žmonių akis…. O jos tokios taurios, kilnios, orios… tarsi pro jas žvelgtų pats Dievas… liūdnas, liūdnas Dievas…..

Staiga erdvę perskrodžia šaižus spiegimas, uniformuotųjų batų trepsėjimas, riksmas, mėtomų suolų trenksmas, kakofoniškas, žmogiškąją valią bandantis palaužti balsas, nuolat rėkiamas per garsiakalbius. Kad tik sutriuškinti, kad tik išgąsdinti, kad tik palaužti žmogiškąją valią, žmogiškumą, širdis….

Viskas susimaišo. Jie ir mes tampame viena mase. Jie – ginkluoti elektro skydais, dujomis, kulkomis, šunimis ir mes – ginkluoti Lietuvos vėliavomis, Dievo paveikslu ir savo ryžtu….

…VYRAI, KĄ JŪS DAROTE???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…LIETUVA!!! LIETUVA!!! LIETUVA!!!!

…DIEVE, GELBĖK MERGAITĘ!!!

…DŪSTU!!! …JIE PURŠKIA DUJAS!!! …SKAAAAAUUUUDA!!!!!…. PALEISKIT…!!!!!!

…..AAAAA!!!!!!!….

Klumpa ant kelių raudančios moterys, tarsi maldai sudėjusios rankas, maldaudamos jų sustoti, spiegia siaubo apimti vaikai, tie, kurie dar visai neseniai su Mergaite žaidė kamuoliu, žegnojasi stumdomi ir tampomi senoliai, šaukdamiesi Šventųjų, kelią uniformuotiems tveria narsūs vyrai, paskutinėmis jėgomis stengdamiesi apsaugoti Mažą Mergaitę….

Klonio gatvės Mergaitę….

Mergaitę, kuri savo nelaime, savo maža ir trapia būtimi manifestavo tiesą, teisingumą ir PASIRINKIMĄ….

JIE DAR IR ŠIĄ AKIMIRKĄ GALĖJO RINKTIS…VISI…

IR PASIRINKO….

…gyvi žmonės, valstybės piliečiai, tapo kliūtimis, kurias žūt būt reikėjo pašalinti.

Ir vaikai ir senoliai, ir moterys ir vyrai, ir jauni ir seni, ir sveiki ir sunkiai sergantys tapo kliūtimis, kurias reikėjo pašalinti bet kokiomis priemonėmis. Bet kokia kaina…Net ir žmogiškumo kaina….

Ir tą akimirką visi mes tapome nieko nevertais daiktais, mėtomais, stumdomais, mušamais, voliojamais, tampomais ir kišamais į policijos mašinas…

Kliūtimi tapo ir Lietuvos Vėliava…pareigūnų kojomis išvoliota po Žemę…

Pasigirsta šlykštus pjaunamų durų garsas, dūžta stiklai, šaukia, meldžiasi žmonės, ašaromis plūsta dorų ir sąžinės galutinai nepardavusių policijos pareigūnų akys, o už stiklo, vis dar laisva, vis dar turinti viltį, šaukia Mergaitė:

NEEEEEEEE….NOOOOOOO……RIUUUUUUUUUUUUUU…..!!!!!!

Bet niekas, apart gynėjų, jos nenori girdėti…Išgirskit, nors dabar. MALDAUJU!!!!!!

Bet neišgirdo. Kaip nenorėjo girdėti ir anksčiau. Kaip nenorėjo jos girdėti įtakingi, valstybės vardu kalbantys, kostiumuoti apsimetėliai, teisingumą vaidinantys niekšai, įmantriomis šukuosenomis, bet tuščiomis akimis, bejausmės damos, klastingi melagiai, ginantys netiesą ir teisinantys smurtą…

Moteris kraujo spalvos apdarais žengia į vidų, kad palaužti vaiko paskutines jėgas, paskutinę valią, paskutinius pasipriešinimo likučius…

Vaiko teisių tarnybos specialistė, turėjusi ginti Vaiką, skelbia jam ultimatumą: “Arba dabar, arba už vienos minutės. Kito pasirinkimo šiandien tu neturi”.

Vaikas ginčijasi, Vaikas priešinasi, Vaikas ginasi, Vaikas šaukia…

O, Klonio gatvės Mergaite, kokia tu stipri….

Bejausmio veido, tuščių akių, turtingas pinigais ir melu plikis su niekada vaiko nemylėjusia motina išneša besipriešinančią, klykiančią ir šaukiančią Mergaitę…

Trinkteli durys.

VISKAS BAIGTA.

SUDIE, LIETUVOS DEIMANTĖLI.

Šlovė neteisingumui.

Kodėl???????… Už ką????????….Dėl ko?????…

Ar todėl, kad ji ir taip buvo auka?

Ar todėl, kad šioje valstybėje teisiami ne nusikaltėliai, o aukos?

***************************

Kol Klonio gatvės kieme plazdeno nerūpestingas, laimingas, geltonai violetinis ir laisvas drugelis, ruseno viltis, kad TIESA IR TEISINGUMAS NUGALĖS.

Kol Lietuvos Vėliava oriai plazdeno žmonių rankose, dar ir tada ruseno viltis, kad TIESA IR TEISINGUMAS NUGALĖS.

Deja…

Taip nenutiko…

***************************

Klonio gatvė.

Eilinis Klonio gatvės vakaras.

Tuščias, nutilęs, nykus.

Be džiaugsmo, be spygaujančių laimingų vaikų balsų, be žvilgančių jaunuomenės akių, be burbuliuojančių drąsių senukų…

Kaip ir kiekvieną dieną – gegužinės pamaldos Klonio gatvėje…

Renkasi žmonės. Skaudančiomis, žaizdotomis širdimis, sutryptomis sielomis, ašarojančiomis akimis…

Tylūs ir ramūs, nugalėti fiziškai…

Bet nepalaužti Dvasia….

VISI MES TĄ DIEN PASIRINKOME.

Kaip keista, kad viskas dar gali žydėti…

Aušrinė Balčiūnė

Komentarai

 

 

 
 1. Butu gerai jei kas galetu straipsni isplatinti i use nio salis kad usinieciai zinotu kas dedasi lietuvoje ,aksciau maskva padedavvo zmonems ,o briuselis kazkaip nereguoja izmoniu bedas kur kreiptis neaisku .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kad Černiauskas “ne prie ko” pedofilijos byloje, aiškėja tik dabar po Cinino atviravimo. Pačioje lemiančioje teisminio tyrimo pradžioje to niekas nepastebėjo, išskyrus vieną komentatorių. O juk būtent Černiauskas “išbrokavo” Mergaitės gynėją, kaip “šališką”. O raskite jūs nešališką nukentėjusiam ar kaltininkui gynėją. Tai būtų nebent prokuroras. Netrukus, po laiko, paaiškės, kad Mergaitė galėjo turėti savo gynėją, nesaistomą su jokia įstatymine atstove iš vaiko teisių apsaugos tarnybos. Tegu ir ši turi jai patariantį advokatą, bet juk ginama mažametė nukentėjusioji, ir ji privalo turėti gynėją, kokio nori jos artimi giminaičiai. Na, nebent jiems per brangu…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Tai todėl, kad Mergaitė liudytoja. Bedieviško, šėtoniško pasileidimo liudytoja. Ir Ji reikaliga atiduoti į nagus specliudytojos, apie kurios galimą nusikaltimą ji ir liudija, kuri efektyviausiai gali nugesinti TIESOS liudijimą. Tai jei valstybė nemestų tokių jėgų Mergaitės liudijimų pakeitimui, galėtų paaiškėti, kad užliūliuojantis melas jog “nėra pedofilijos” gali subliūkšti. To neleis pedofilų gauja, kažkokiu būdu įgijusi šėtonišką įtaką valstybės visoms keturioms valdžioms…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Manau, kad Cerniauskas neturejo teises susipazinti su sia byla. Nes ta Laima tik liudytoja. Tada jis nezino, o ta ozka tikrai neprisimins ka kazkada liudijo. Baimes akys dideles dabar, o ko gali paklausti ir su kokiais faktais, esanciais byloje palyginti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Neringa Venckienė. „Mergaitė pasakė: aš nevažiuosiu gyventi su Laima, kadangi jos bute man trys vyrai kišo pimpalą į burną. Tai ką, aš jai turėjau nurodyti, kad pimpalų kišimas į burną yra naudingas jos sveikatai? (...), says:

  .
  „Mergaitė pasakė: aš nevažiuosiu gyventi su Laima, kadangi jos bute man trys vyrai kišo pimpalą į burną. Tai ką, aš jai turėjau nurodyti, kad pimpalų kišimas į burną yra naudingas jos sveikatai? (…) Aš to vaiko apgauti, jai meluoti negalėjau“, – kalbėjo N. Venckienė.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. gerai parašyta. Puikus straipsnis, verkiau skaitydama. Matosi, kad žmogus išgyveno pats asmeniškai. Labai graudu

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. seniai tokio idiotizmo neskaičiau.
  ačiū už pralinksminimą.

  p.s. skaitydamas begalinę daugybę tavo kliedesiukų komentaruose irgi juokdavausi. dabar žinosiu kas jų autorius.
  vien daugtaškiai ir klaustukai, nesugebėjimas atjungti “caps lock”, chaotiškas šokinėjimas per beryšius sakinius – braižas, skants.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. JAV Prezidentas Tomas Džefersonas

  “Kai neteisybė tampa teise, PASIPRIEŠINIMAS tampa PAREIGA”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Venckienė 30 kartų pavojingesnė už O Bin Ladeną, o mergaitė kelia siaubą šiems nusikaltėliams. says:

  Žiniasklaidos duomenimis JAV vyriausybė pagrobti pavojingiausią pasaulio teroristų vadovą O. Ben Ladeną pasiuntė tik 8 kariškius su panašia ekipiruote.
  .
  Tam, kad „paimti“ teisėtai globojamą mergaitę ir perduoti ją suteneriavimu įtariamai motinai, teisėjos Neringos Venckienės namus šturmavo Lietuvos Respublikos net 240 elitinių specialiųjų pajėgų karių, ginkluotų visą pilna kovine ekipiruote: neperšaunamomis liemenėmis ir šalmais, skydais, elektros šokų prietaisais, koviniais šunimis, kovinėmis dujomis, šaunamaisiais ginklais.
  Du teismai oficialiomis nutartimis vis tiek neleido biologinei motinai L. Stankūnaitei atstovauti dukrai pedofilija įtariamo Ūso baudžiamosios bylos procese.
  .
  Taigi, Lietuvos aukščiausiajai valdžiai, teisėja Venckienė yra 30 kartų pavojingesnė nusikaltėlė už viso pasaulio pavojingiausią teroristą Osamą Ben Ladeną.
  .
  Ištikrųjų, tai jos globota mergaitė su savo atmintimi yra ypatingai pavojinga, nes gali atpažinti tikruosius savo skriaudėjus Joną ir Aidą bei tuos, kurie, prisirišę jos pusseserę, ją klykiančią prievartavo. Tai kelia siaubą šiems nusikaltėliams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Ir mes verkeme , suzinoje, kad ISPLESE VAIKA IS SAUGIU NAMU IR PERDAVE NIEKINGAI Stankunaitei.
  Geguzes 17- aja ( Norvegijos nepriklausomybes diena) visi norvegai eilini karta akivaizdziai patvirtino pasididziavima savo salimi. Salimi, kurios istatymai gina zmones,o vyriausybe jiems tarnauja .
  Kuo mes – lietuviai – galime pasididziuoti?
  Valstybinio lygio smurtu pries vaika ir melu .
  Lietuva tapo ibaugintu ir nustekentu zmoniu salimi. Nes kaltieji – kalti vos uzgime , o TEISIESIEMS ISTATYMAI NEGALIOJA.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Būtų žinojusi abejingoji lietuva, būtume visi suvažiavę kaip lietuvos nepriklausomybės dieną. Būtume ir dabar prezidentūrą, vsd nugriovę. Bet mūsų per mažai, kad taip darytume. Dauguma negyvena su lietuva. dauguma gyvena lietuvoje sau ir jiem visiem pxxxxx, jausmingas eilerastis…
  VISKAS BUS GERAI CHEBRA, jie degs pragare. Tik gyvuliškas protelis neleidžia to suvokti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Vel skaitau ir vel verkiu…..Man tik labai idomu, kaip turejo jaustis tie, kurie isplese mergaite, kurie leido kad tas butu padaryta, kai isgirdo naujus daktares onkologes irodymus, juk nekalbes didziai gerbiama specialiste niekalu, tuo labiau, kad zino, kokia gresme ji uzsitraukia…..Kaip turejo visi tie VYKDYTOJAI pasijaust, kai gavo suprast, i kur tikrai mergaite atidave….ZMOGUS IR GIMSTA IR MIRSTA VIENAS, kai ateis ju laikas ir kai atsidurs akistatoje su savaja mirtimi – tada ju sielos kaukte kauks…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • turiu specialų kibirėlį šitoms šventoms ašaroms. su savim nešiojuosi. kai priverkiu pilną, pilu į pašventintą bačką.
   susimeskim – pirksim cisterną mūsų ašarėlėms, išsiskyrusioms dėl venckienės vargų. kai priverksim pilną – nusiųsim popiežiui ir landsbergiui

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Sirdis plysta is skausmo del neissaugotos Mergaites…Apima baisi neviltis suvokus,kokie nieko nereiskiantys mes esame sioje valstybeje.As turbut isvaziuosiu,nors niekada sito nenorejau ,bet sis baisus teisinis nihilizmas mane zlugdo…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. skaudaaaaaaaaaaaaaaa ……………

  nesupranama SIRDZIAI , bet GODUMAS ir MELAS tai tikrai galetu paaiskinti, jog nesikabinote ISTATYMUI i paranke nors ir kvepia PEDOFILIZMU, vistiek turit kabinti, nes kitaip nebusim TEISINE valstybe.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. koks nuostabus to ryto Aušrinės „piešinys“ ,iš naujo vel su benzo pjūklu perskrodęs tą laiką netikėtai atsibudus ir keista nuojauta, ijungus kompiuterį… (tai šen, tai ten žmonių bėgiojimas) Sėdėjau, drebėjau ir savo akimis netikėjau , kad taip galima!.. Kas nubaus stankūnaitę, kad JI IŠPLĖŠĖ mergaitę!..tai neteisėta! ..Turėjo PERDUOTI jai tik vaikų teisių specialistės!.. TAD STANKŪNAITĘ – TEISMAN!.. Kada TIESA turės baltą, o ne juodą spalvą?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Verke ir uzsienis… Norvegijoje visi plazdejo svesdami Nepriklausomybes diena, o mes ejom nunarine galvas, vieni kitiems sakydami, kad Lietuvos nebera… O dar sunkiau buvo ziureti i visas tas vaicekauskienes, cerniauskus, kurie savo lediniais veidais arba kreivais sypsnbiai i tam tikrus komentarus tarsi sake – mes nugalejom, plesem ir isplesem, o dabar – sunys lokit, karavanas eina…
  Norejosi ta kimirka tiketi, kad Lietuvoje visgi yra padorumas, zmogiskumas ir JEGA, galinti ir norinti apginti ta ir taip suzalota vaika, bei ja mylincia teta. Deja… viskas, kas vyko ta diena Klonio gatveje buvo labai aiskus spjuvis i veida – LIETUVIAI JAU NEBETURI TEISIU LIETUVOJE, BET TURI DAUG PRIEVOLIU, KURIU PIRMA – SUNESTI PINIGUS I BIUDZETA, kad butu ka ir is kur vogti… Visam kitam – mes aviu banda, kuria galima, musti, tasyti, zeminti ir prievartauti musu vaikus. Ir tai yra SKAUDZIAUSIA…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • taip tai labai skaudu…po sio pagrobimo..jauti kad tikrai prarandi kazka brangaus…delto rudeni rinkimai tik taip mes kazka galime pakeisti! atsakingai reikia eiti i rinkimus..rinkti vertus ir norincius dirbti zmones!o del mergaites reikia kovoti toliau..

   Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (6)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...