Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gegužė 15 Šeštadienis
 

Pagonybė ir krikščionybė, ar katalikybė?

2013-02-12 09:15 | Laiškai | Komentarų (9)

sxc,hu nuotr.

,,Nelaimingi lietuviai. Ar yra dėl ko?“ (2013 m. sausio 11 d. ,,Respublika”) žalgiriečio Gedimino Jakavonio iškeltų klausimų prie apskrito stalo diskusija.

Vienas iš iškeltų klausimų ir mane sudomino, ypač tų trijų asmenų tuo klausimu skirtingos nuomonės, kurias pasvarsčiusi norėčiau pati pasisakyti.

G. Jakavonis: ,,Amžinai kyla lengvas ginčas dėl pagonybės ir krikščionybės santykio. Vis dėlto vyraujant pagonybei Lietuva buvo valstybė nuo jūros iki jūros ir staiga situacija pasikeitė įvedus krikščionybę“.

Šiuo klausimu pasisako politologas tautininkas Marijus Kundrotas, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Audrius Butkevičius ir Vilniaus universiteto profesorius Jonas Grigas.

M.Kundroto nuomonė:,,Iš tiesų didelė žmonių mąstymo problema yra stereotipai ir tai, ką mes dabar kalbame apie tikybą, taip pat yra vienas iš stereotipų.

Pažvelkim į faktus truputį už savo kiemo ribų ir paklauskime savęs, kodėl, pavyzdžiui, lenkų tautos ta krikščionybė nepažemino, o atvirkščiai, padarė viena iš stipriausių regiono tautų savo laiku…“

Aš ne savęs paklausiu, bet p. Kundroto, ar jis žino, kad lenkams 1387 m. su Vytauto ir Jogailos pagalba Lietuvoje įvedant lotyniškąjį krikštą, Lenkija buvo 5 kartus mažesnė už ,,pagonišką“ Lietuvą? Tai rodo, kad Lietuvai tautinis tikėjimas ir lietuvių ,,pagonių“ kunigaikščių valdymas, jų sumanumas apsisaugoti nuo svetimos įtakos, Lietuvai buvo naudingesnis.

Ar Kundrotas žino, kad Jogailai su Vytautu Lietuvą prijungus prie Lenkijos, kaip dovaną, kad ant garbės ištroškusio Jogailos galvos būtų uždėta Lenkijos karališka karūna, per porą šimtmečių, lietuvių tauta, per jai diegiamą katalikybę (ne krikščionybę), buvo taip sulenkinta, paminta po lenkų padu, kad 1569 m. Liublino unijos Seimo metu nebuvo kam Lietuvos reikalų ginti. Tada lenkai, nuo Lietuvos atplėšę 2.000.000 akrų geriausios dirbamos žemės (1. 000. 000 ha), prisijungė prie Lenkijos. Tai štai, kas jiems padėjo pasidaryti didesne ir stipresne valstybe!

Ar Kundrotas žino, kad 1918 m., kai lietuviai visomis jėgomis kovojo dėl savo nepriklausomybės, lenkai iš kitos pusės puolė Lietuvą okupuoti. Sutarties sudarymo metu, prisiekę prieš Jėzaus Kristaus Kryžių, po poros dienų tą sutartį sulaužė ir pasigrobę Vilnių ir jo visą kraštą okupacijoje išlaikė 20 metų? Ne tikėjimas lenkus stiprina, bet sugebėjimas to tikėjimo vardu vykdyti lenkišką imperializmą.

A.Butkevičiaus nuomonė. Pirmiausia jis iškelia lyderių (vadų) krizę – keturias sudedamąsias krizės dalis, komponentus. Pirmas – prasmės pojūtis bet kokioje situacijoje. ,,Antras krizės komponentas, kuris turėtų spręsti prasmės klausimą, yra lyderių krizė“. Ir čia p.Butkevičius pačio blogiausio vado pavyzdžiu pristato mūsų Prezidentę Dalią Grybauskaitę, ją visapusiškai tiesiog iškoneveikdamas.

Trečias A.Butkevičiaus komponentas – ideologijos krizė. Su ta krize jis prieina prie pagrindinio Jakavonio klausimo pabrėždamas, kad tuo klausimu negali sutikti nei su vieno, nei su kito kolegos pasisakymu. Cituoju A.Butkevičiaus specifinį pasisakymą:

,,Noriu kolegoms priminti, kad XIII-XIV šimtmetyje lietuviai įvykdė daugiau karo žygių į Lenkiją, negu Rusiją ir Vokietiją kartu sudėjus. Noriu priminti, kad kryžiuočiai atsirado Prūsijoje pasikvietus lenkams, kad apgintų nuo lietuvių atakų, kalavijuočiai atsirado pasikvietus Hanzos miestiečiams, kad apgintų nuo lietuvių. Patikėkite, tada šitie lietuviai nebuvo nei melancholikai, nei savižudžiai, tai buvo atakuojanti tauta.“

Na ir prišaudė! Be jokių įrodymų. Bet pateisinimui, kodėl premjeras Algirdas Butkevičius į Lietuvos valdžią pasikvietė pačius aršiausius lenkus, tų ,,šūvių” gana.

Šiandien lenkai gali tik džiaugtis, turėdami tokį šaunų bendramintį ir užtarėją, ir ne bet kokį, o Lietuvos Nekriklausomybės Atkūrimo Akto signatarą, ,,Respublikos” apžvalgininką. Tik kažin, ar Lietuvos Ministro pirmininko pasikviesti lenkai nenugalės ir ,,nesuvirškins” Lietuvos, kaip kad minimam šimtmetyje (XIII-XIV) pasikviesti į Lietuvą (kaip sąjungininkai) lenkai nugalėjo 5 kartus už save didesnę ir galingesnę Vytauto valdomą Lietuvą, o tuos ,,atakuojančius“ lietuvius pavertė sau nuolankiomis, pavaldžiomis avelėmis!

Pravartu priminti ir A.Butkevičiaus pagrindinę, apibrėžtą mintį: ,,Mes neturime žmonių savo vyriausybėse, kurie kurtų nacionalinę ir valstybinę ideologiją”. Reiškia, kad tam ir pats premjeras bei jo partija nėra pajėgūs?! Supraskite, todėl premjeras A.Butkevičius pasikvietė lenkus, kad jie Lietuvoje įkurtų savo nacionalinę ir valstybinę ideologiją?!

Ketvirtas jo krizės komponentas yra susijęs su spauda. O čia ,,Respublikos” apžvalgininkui A.Butkevičiui visi kvaili. Žmonės į kuriuos jis kreipėsi prisipažino, kad laikraščių neskaito, o žinias gauna iš kaimynų, draugų, ar pletkininkių bobučių. O tie, kurie laikraščius skaito – nieko neišmano. Cituoju: ,,Labai daug kas tiesiog nesugeba perskaitęs straipsnį suprasti, apie ką kalbama, ir suvokia tik antraštę.”

Tai štai, kokie nemokšos, neišmanėliai išrinko Lietuvos socialdemokratų partiją Lietuvai valdyti!

J.Grigo nuomonė. Jis pritaria, kad yra lyderių (vadovų) krizė, kad žmonės su pasitikėjimu laukia, jog, atsiradus geresniam vadovui, padėtis pasikeis, pagerės. ,,Ne, nepasikeis,- sako J.Grigas,- reikia keisti Seimo rinkimo taisykles, dabar nevardysiu, kokias, tam reikia keisti Konstituciją. O jos Seimas nekeis, nes nepjaus šakos, ant kurios įsikūrė ir gali taip gerai gyventi.

Kad ir kokia būtų lyderė dabartinė mūsų Prezidentė, bet ji pasipriešino, kad neraštingi žmonės nebūtų skiriami ministrais“.

Aš pritariu p.Grigo nuomonei, nemanau, kad D.Grybauskaitė būtų ką blogiau Lietuvai padariusi, negu ankstyvesni prezidentai ir ką geresnio padarys prezidentas po D.Grybauskaitės, nes jie visi vienodai malasi toje pačioje politinėje sistemoje, tad visų jų veiklos rezultatai – vienodi.

Grįždamas prie vadovų minties, Jonas Grigas pastebi, kad Lietuvoje yra labai daug vertingų žmonių. Jis sako: ,,Tarp mano kolegų yra labai protingų žmonių, kurie garsina Lietuvą geriausiuose pasaulio simpoziumuose, forumuose ir turi ką pasakyti, bet jie tyliai sėdi ir dirba. Jų niekur neišgirsi ir nepamatysi, jie niekam ir nereikalingi. O tie žmonės, kurie savo tiesioginiame darbe nieko negalėjo ir negali padaryti, išplaukia į paviršių, ieško kitokio būdo susikurti gerovę, nes dabar pats pelningiausias biznis – politika. Pelningesnio Lietuvoje, ir ne tik joje, nėra.“

Tai kokia Lietuvai nauda iš tų protingų, suprantančių dabartinę lietuvių padėtį, kada jie, matydami, kaip savanaudžiai skurdina tautą ir apiplėšia valstybę, nieko nedaro, o ramiai tūno kampe? Vieną dieną tie Lietuvos garsintojai atsisukę pamatys, kad lietuvių tautos, nei valstybės jau nėra. Tų protingųjų neveiklumas ir yra pats kalčiausias dėl Lietuvoje esančio blogio. Kodėl tie sugebantys, protingieji nesudaro savo partijos ir patys nesiveržia į valdžią, o ją užleidžia savanaudžiams ir nemokšoms?! Ko jiems trūksta? Tautinio susipratimo, drąsos, veržlumo? Ko?

Štai vienas pavyzdys – tautiškai susipratęs, giliai lietuviškai mąstantis, Nepriklausomynės Atkūrimo Akto signataras Romualdas Ozolas, kurį aš pažįstu tik iš jo Lietuvai naudingų, bei protingų pasisakymų spaudoje arba, Nepriklausomybės Akto signataras Rolandas Paulauskas. Jeigu tokie žmonės kaip jie ar kiti panašiai mąstantys patektų į Lietuvos Vyriausybę, tada nereikėtų skųstis ir dejuoti, kad ,,mes neturime žmonių savo vyriausybėje, kurie kurtų nacionalinę ir valstybinę ideologiją“, ir tai nacionalinei ideologijai Lietuvoje kurti, nebūtų pakviesti mūsų tautą ir valstybę niekinantys, mums kenkiantys imperialistinių pažiūrų lenkai. Bet vienas karys nėra kariuomenė ir vienas kareivis nėra siunčiamas į frontą. Tokiems lietuviams reikia jungtis ir veikti kartu. Gražių kalbų neužtenka, reikia jų mintis realizuoti, įgyvendinti.

Mano nuomonė. G.Jakavonio iškeltu tuo pačiu klausimu, remiantis istoriniais faktais.

Mindaugo į Lietuvą įvesta krikščionybė nei lietuvių tautai, nei valstybei nekenkė, tuo metu buvo net naudinga. Mindaugo laikais pats galingiausias Lietuvos priešas buvo kryžiuočių ordinas. Kryžiuočiai puolė Lietuvą, oficialiai skelbdami, kad nori ją krikštyti. Tik todėl, kad išvengtų kryžiuočių puolimų, Mindaugas nutarė krikštytis. Mindaugas buvo sumanus ir politiškai įžvalgus vadas, gerai pažino priešus ir jų kėslus, todėl stengėsi krikštą priimti ne iš kokios valstybės, bet tiesiog iš popiežiaus tokiu būdu išvengiant svetimos valstybės įtakos pasidaryti jos vasalu.

1250 m. pabaigoje ar 1251m. pradžioje Mindaugas su žmona ir dviem savo vaikais buvo pakrikštyti. Vyresnysis sūnus Vaišvilka, jau buvo krikščionis stačiatikis. Andrius Von Štirland tarpininkavo pas popiežių – Mindaugui parūpinti karališką vainiką (tuo laiku karaliaus titulą suteikdavo tik popiežius arba vokiečių imperatorius).

1253 m. Mindaugas ir jo žmona Morta buvo iškilmingai vainikuoti naujo karaliaus sostinėje. Tokiu būdu Lietuva išliko nepriklausoma, lygi kitoms Europos valstybėms. Kryžiuočiai kuriam laikui nustojo puldinėti Lietuvą. Mindaugas nevertė (neprievartavo) Lietuvos piliečių priimti krikščionybę, jis leido visiems laisvai pasirinkti tikėjimą. Popiežiaus nurodymus vykdė be prievartos.

Ir po Mindaugo mirties Lietuvą valdantys kunigaikščiai galėjo naudotis Mindaugo įvestos krikščionybės teisėmis, skųstis popiežiui ir t.t. Tačiau diplomatiniu būdu stengėsi išvengti jiems siūlymo krikštytis, nes žinojo, kad tiems krikštytojams nerūpi tikėjimas, bet tik paversti Lietuvą savo vasalu. Tad kol Lietuvą valdė tautiškai stiprūs seno tikėjimo kunigaikščiai, kol išlaikė tautinį tikėjimą neįsileisdami svetimos įtakos, Lietuva buvo stipri ir galinga valstybė, o tauta buvo rami, žinodama, kad turi stiprius, sumanius valdovus, kurie valstybę ir tautą apgins.

Lietuvos valstybės menkėjimas ir nykimas prasidėjo nuo Jogailos ir Vytauto valdymo laikų, kai 1386 m. Jogaila vedė Lenkijos valdytoją Jadvygą ir vainikavosi Lenkijos karaliumi, o Vytautas, pirmasis Lietuvos kunigaikštis katalikas, perėmė Lietuvos valdymą. Juodu Lenkijai pažadėjo:

,,Apkrikštyti Lietuvą įvedant katalikybę, sumokant 200.000 florenų Vilhelmui Habsburgui už sužadėtuvių nutraukimą su Jadvyga, grąžinti Lenkijai jos prarastas žemes, grąžinti visus lenkus belaisvius ir – svarbiausia – sujungti Lietuvą su Lenkija!“

Ar ne per daug didelė kaina už Lenkijos karaliaus karūną?!

Tai čia ir yra tas XIII-XIV šimtmetis, kada lietuviai, A.Butkevičiaus nuomone, buvo, ,,atakuojanti tauta“, bet stebėtina, kad ta ,,atakuojanti tauta“, turėdama net 5 kartus didesnę valstybę, nesugebėjo lenkus pavergti ir sulietuvinti, bet priešingai, lenkai tą ,,atakuojančią lietuvių tautą“ sulenkino ir prievarta kaldami į galvas tarptautinę katalikybę, savo naudai, pavertė ją sau paklusnia, bevalia, vergiška lenkams pavaldžia avelių banda.

Manau, kad šiandien Lietuvą galėtų išgelbėti tik susigrąžintas lietuvių tautinis tikėjimas, mūsų taurių ir narsių kunigaikščių, praamžininkų tikyba, kuri sustiprintų lietuvių tautinę samonę, priduotų drąsos, ryžto, paskatos kovoti, kad lietuvių tauta ir valstybė išliktų. Ištrauktų bailius iš po šluotų, o išdavikus padėtų išvaikyti.

Birutė Kemežaitė

Komentarai

 

 

 
 1. TURINYS

  1. PIRMOJI NUORODA- ĮSPĖJIMAS, JĖZAUS APRAIŠKA 2004 12 29 *
  2. ANTROJI NUORODA, ĮSPĖJIMAS- JĖZAUS CHRISTAUS* APRAIŠKA 2004 12 30 *
  3. TREČIOJI NUORODA- ĮSPĖJIMAS, ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES APRAIŠKA 2004 12 31*
  4. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR. 1, DANGIŠKOSIOS MOTINOS 2005 11 28 RAUDA Į ŽEMĘ *
  5. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA 2005 12 08*
  6. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.2, JĖZAUS KRISTAUS ENCIKLIKA- APRAIŠKA 2006 01 20 *
  7. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.3, DIEVO TĖVO 2006 03 05 APRAIŠKA *
  8. ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS VIENO DIEVO APRAIŠKA 2006 04 05 *
  9. JĖZAUS APRAIŠKA 2006 04 27 *
  10. ŠVENČIAUSIOSIOS IR NEKALČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES ROŽANČIUS*
  11. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS KREIPIMASIS Į ŽMONIJĄ 2006 07 04 *
  12. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŽINUTĖ- NUORODA 2006 10 08*
  13. ŠVENTOJO JUOZAPO APRAIŠKA- NUORODA 2006 11 01*
  14. ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS APRAIŠKA 2006 11 24 *
  15. ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS APRAIŠKA 2006 12 01*
  16. PAMOKANTI JĖZAUS APRAIŠKA ARŪNUI PEŠKAIČIUI IR KITIEMS 2006 01 31 *
  17. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR. 4. DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 03 04 *
  18. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.5 *
  BEŽENGIANČIO Į DANGŲ JĖZAUS CHRISTAUS APRAIŠKA 2007 05 17 *
  19. JĖZAUS APRAIŠKA 2007 06 20 *
  20. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.6, DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 07 24 *
  21. JĖZAUS APRAIŠKA 2007 11 17 44 *
  22. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA 2008 09 17 *
  23. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA 2009 09 07 *
  24. JĖZAUS APRAIŠKA 2012 BALANDŽIO 2 D.*,
  ŠVENČIAUSIOSIOS IR NEKALČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES ROŽANČIUS (2010 M. BALANDŽIO 27 D., ŠIA ROŽANČIAUS MALDA, VIEŠPATS JĖZUS ĮVEDA Į TIESOS PILNATVĘ). *
  25. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA PASAULIUI 2012 M. RUGSĖJO 9 D.*
  26. DIDŽIOJI TEMIDĖ- DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2012 M. SPALIO 1 D. *
  27. NUKANKINTOJO JĖZAUS APRAIŠKA PASAULIUI 2012 SPALIO 1 D. *
  28. APRAIŠKA 2012 M. GRUODŽIO 9 D. *
  29. ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS CHRISTAUS APRAIŠKA 2013 M. BIRŽELIO 18 D.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. 16. PAMOKANTI JĖZAUS APRAIŠKA ARŪNUI PEŠKAIČIUI IR KITIEMS 2006 01 31
  Aš, Jėzus, siunčiau pas tave tuodu, kurie pašaukti tau apreikšti, kad suklydai ir tebeklysti. Tu, sūnau, pirmas panorai gražaus modernizmo, kurio eigoje žūstu Aš, Jėzus Atpirkėjas. Tu, sūnau, išliejai Manąją Kraujo Taurę ir apsitaškei nebyliu tikėjimu, kurio esybėje Manęs, Jėzaus, nebėra. Atvykęs į Manąją Karalystę su paskaita, kvietei visus pasimelsti, grojant gitarai, su atraitotomis rudojo abito rankovėmis. Aš, Jėzus, palikau maldą Tėve Mūsų, kad nesugriūtumėte vargo dienoms atėjus? Kalbi, sūnau, apie Dievą tokį, kuris neišgano sielų, bet sukelia savyje išsiaukštinimą. Koktu, sūnau, dėl tavęs ir kitų, nes nieko nepadarei, kad atkovotumei bent vieną nuklydusią avelę iš šėtono. Atsisakyk, sūnau, žydų siūlomų pinigų ir tik tada būsi padaręs ką nors gera mažiausiajam Mano broliui, kuris vis dar tebesiekia tyrojo išganymo ir gyvena Tiesos Dvasios pilnatvėje. Kam, sūnau, klausai išpažinčių, juk jos sukurtos 1215 metais, tai nejaugi išgujai Mane, Atpirkėją? Taisyk, Sūnau Arūnai Manyje, Viešpatyje, kelią ir nesistenk išmesti Mano siunčiamus Žodžius į internetinį puslapį, kalbu ir kalbėsiu, nes daugyje egzistuoju, nors jiems prireiktų ir žūti nuo tavosios rankos ir sumanymo. Turėti dievystę, reikia su Dievu šnekėti veidu į Veidą, prašyti neklysti ir išprakaituoti už kitus, ypač tuos, kurie stumia tikinčiuosius į giluminį pragarą. Pasninkavime- netobulas, aukojime- nedosnus, Mišiose- pamišęs, ligonių lankyme- tuštuma. Atskleidžiu, sūnau, taip viešai, kaip ir tu Mane, Jėzų, įžeidinėji viešai. Tavo saitas internete priklauso ir Man, Jėzui atėjusiam, todėl budėk garbės sukaupime. Amen+++++++ Jėzus Dvasia Atpirkėjas.

  17. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR. 4.
  DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 03 04
  Manasis laikas jau žemėje, atėjau teisti, kaip ir buvau anuomet pažadėjęs. Amen. Jūs šokate bei dainuojate, o po tuo slypi trečiojo karo sūkurys. Amen. Pasiruoškite, vaikai žemėje, turėti kuo daugiau dvasinės duonos, nes esate nutroškėliai dvasioje. Amen. Jūsų indėliai Manyje, Dieve, tušti, vynmedis džiūsta be Gyvojo vandens. Amen. Kunigai jūsų nebeišgano, nuėmiau Aš, Dievas Tėvas, nuo jų šventumą ir parodžiau klydusius dėlei nuodėmės. Amen. Jėzuitiškumas jumyse sunykęs, todėl pabalo jūsų veidai nuo chemijos. Amen. Jūs esate nenaudėliai visoje šios eros epochoje, prikūrėte daug ir dėlei savųjų žūčių. Amen.
  Rusų stačiatikiai ortodoksai jau seniai budi Mūsų atėjimo į žemę ir išlaiko tyrumą Eucharistijoje. Amen. Mano mylimasis Sūnus Jėzus aukojasi už jus Antrojo atėjimo laike, leidžia suniekinti save kaip ir anuomet. Amen. Jūs iškeitėte Jį eucharistinį į pajuodusio laiko dvasią tam, kad pabodo Man, Dievui, tarnauti. Amen. Prie demono stalo aukojamos mišios nebuvo niekam užskaitomos, tapote Jėzaus kūno žudikais, pelnėte Manyje, Dieve, nugramzdinimą. Amen. Sunkus bus jūsų kelias, nes nebudėjote Gyvojo Dievo gyvybės. Amen. Vienuoliai ir katechetai išdavė Jėzų pirmieji, jiems lengviau bendrauti tuštumų odėje. Amen. Kunigų dvasia pajuodo dėlei didelių pinigų, jie nepanori atsiteisti nuklydus. Amen.
  Jūs neišmokėte vaikų kaip atpažinti Gyvojo Dievo džiūstantį vynmedį, sudavėte smūgiuojančiai aukštoms sniego keteroms. Amen. Liesis jūsų ašaros jūromis, ošimo negirdėsiu Aš, Dievas Tėvas. Amen. Mano luomas didelis ir garbingas, o jūs susijaukėte vagystėse bei paleistuvystėje. Amen. Kunigų pėdose vien tuštuma, jie neatvedė į Manąją avidę savų palikuonių. Amen. Bebaigiąs išsipildyti Šventasis Raštas, kurio sudėtyje slypėjo Antrojo atėjimo diatezė. Amen.
  Bernardinus pašlovinsiu, jie pelnė didaktines Saliamonų malones. Amen. Pranciškonai- Mano Sūnaus Jėzaus broliai abitiečiai, jiems jau daug atleidžiama, kenčia dėlei rūbo nemielo. Amen.
  Mano skambutis ketvirtas ir bus dar trys, kurių sandėryje vibruoja jūsų visų ateitis. Amen. Gerųjų darbų pradžia ir baiga esate sužymėti Manojoje knygoje, o tai reiškia, kad tiek bus pridėta dėlei atleidimo. Amen.
  Jūs esate Trečiojo Pasaulinio karo išvakarėse, tai kodėl nesuvedate sąskaitų su Dievu Gelbėtoju? Amen. Iškrisite musėmis, žiojės akiduobės, bus duotas ženklas kančioje. Amen. Kas pridėjo prie Manojo Sūnaus Žodžio- žodį, tam jau pridedu daugybę juodojo malonių, sakiau, kad Aš esu Didžioji išlyga. Amen.
  Jūs tapote kurčnebyliais ir nebegirdite pranašų šauksmo- ištaisyti Manyje, Dieve, kelią. Amen. Kas suniekino bent vieną mažutėlį dėlei Manojo ir Sūnaus Vardo, tas esate pražuvėlis sieloje. Amen. Pasiruoškite sau įkapes- dvasingumą, žūstate nuolat be vilties prisikelti. Amen.
  Mano Sūnus nebesiaukoja už jus ant kryžiaus altorių garbėje, todėl leidžiu perparduoti bažnyčias, kurios išniekintos netyrųjų kunigų. Amen. Jėzuitiškumas jumyse visai užgesęs, nebeturite žibintuose alyvos, tamsu tamsumoje. Amen.
  Alyva ir žibintas esame Mudu su Sūnumi bei Šventąja Dvasia, kurių dėsnyje visi esate šaukiami. Amen. Kas neišpažins Mano meilingojo Sūnaus ir nesiaukos Jo paliktojoje maldoje Tėve Mūsų, tas jau ženklinamas žūties ženklu, turite kaktoje juodojo ženklą- raudonąjį kryžių. Amen.
  Jonos ženklo idilija gyva per amžius, davė, duoda ir duos ateičių kartoms tai, kas nuveda sielas į Amžinybės tyrąją šalį. Amen. Vergvaldžiai jūs šioje žemėje, atliekate naikinamąją citadelę. Amen. Palaimintas bus tas, kurs kentėjo anuomet nuo žiaurių teisėjų dvasių, kenčia žeminami kunigų bei katechetų. Amen. Jūsų dvasinis drabužis pajuodęs, jūs nebegalite dalyvauti Mano Sūnaus kviečiamojoje puotoje. Amen.
  Aš uždarysiu visą parazitizmą žemėje, nuvalysiu taip, kad ilgėsitės gyvojo žmogaus, paliegėliai. Amen. Aš, Dievas Tėvas, atveriu požemių duris ir išleidžiu pajuodėlius dvasioje, kad ekstrasensinėse bei bildukinėse sistemose regėtumėte kito išmatavimo laiko dvasias- velnią. Amen. Pažadėjau atsiųsti jums Tiesos Dvasią Globėją ir atsiunčiau, o jūs panorote šėtoniškų linksmybių, nebeatliekate dvasinių užduočių- maldų aukojimo. Amen. Suaukota Tėve Mūsų malda, tai jūsų dvasinis lobis, kuris jumyse dar nesukrautas. Amen. Siunčiau per Dvasią Globėją jums Jėzaus Švenčiausiosios Širdies rožinį, daviau kaip kardą nuo priešų. Amen.
  Švento Kazimiero dienoje apreiškiu jums visiems, kad pasiruoštumėte Mane sutikti dvasinį ugniniame pavidale- žmoguje. Amen. Aš Gyvas per amžius ir Mano Sūnaus Dvasia Gyva, tai kodėl atmetėte Šventojo Jono pažadėjimą? Amen. Jums baugu, kad daug daviau ir pareikalauju keturgubai, tokia- Mano valia danguje bei žemėje. Amen.
  Kuo skubiau susitvirtinkite save dvasinėje išpažintyje, nes tik Jėzus jus atpirko. Amen. Imkite Jį dvasinį į savas širdis, nes sakraluose tuščia ir nyku, namai išliko bevaisiais. Amen. Išmokykite vaikus teisingai persižegnoti, o tai ir bus jiems vadavimo pradžia. Amen.
  Sustabdykite kuo skubiau narkomanijos plėtotę per kunigiją, žūstate be išganymo, krito ant jūsų, kunigai, gyvojo asmens žūtis. Amen.
  Saulėlydis prie kiekvieno arti, o jūs sakote, kad amžiams nėra galo, kvaili ir neregiai, bemoksliai išskaityti rodomus ženklus. Amen. Ženklus kuriate jūs patys, užtvirtinimus uždedu Aš, Kūrėjas Dvasia. Amen.
  Kiekvienas privalote nuimti nuo kryžiaus Mūką, kančia išsibaigusi, Sūnus prisikėlė dvasioje ir Gyvas išliko amžiams Žodyje. Amen. Susitaurinkite savyje nuodėmių naštą; atlikdami išpažintis kunigams, jūs įgavote jų nuodėmių sankrovą, o tai reiškia, kad laimėjote pražūtį. Amen.
  Mano Sūnus aplankys kiekvienus namus, apžvalga bus su netektimi bei ašarų gausa. Amen. Sujunkite širdis vienam atodūsiui, atodūsis ateina per skausmą, išgąstį, nemeilę tautoms. Amen. Mano šis laiškas- skambutis nepaskutinis, budėkite atvertomis širdimis, ausims duokite gaivaus peno, kalbu ir kalbėsiu ten, kur paruošiau Sau ir Sūnui atėjimą- Lietuvą- Naująją Jeruzalę. Amen.

  18. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.5,
  BEŽENGIANČIO Į DANGŲ JĖZAUS CHRISTAUS APRAIŠKA 2007 05 17
  Mano mylimieji vaikai žemėje, kodėl nešvenčiate tos šventės, kuri ženklina ėmimą į dangų? Jūs suskaldėte manojo laiko laiką taip, kad bebaigiate išbrukti lietuviškąsias šventes, o ypač religines. Amen+++++++
  Mano šventė- jums išganymas, todėl kuo skubiausiai susitaurinkite savyje, nes iš kiekvieno bus paklausta, kodėl nebuvau lauktas aš, Jėzus Christus. Amen+++++++ Judizmas jūsuose jau bebaigią užgesti, nes nebudite kunigijos mandrystėse, tai sakau visa Tas, kurs atėjęs antruoju kartu į žemę teisti. Amen+++++++ Išniekinote visas bažnyčias, nuėmėte nuo jų visą dvasinį grožį, išėjote jūs, kunigai, į prekyvietes, kartu su narkomanų žudikų sėbrais. Amen+++++++
  Vatikano požemiai sugėrė itin daug skausmo, nes buvo įtikėjusiems laužomi sąnariai bei kojų kaulai. Amen+++++++ Nuslėpėte jūs, didieji monarchai, trečiąjį mano Motinos apreiškimą, o ten buvo liepta skelbti ir paruošti žmoniją manajam Antrajam atėjimui. Amen+++++++ Paslapčių pas mus danguje nebūna, nes aš, Dievas, turiu jus saugoti nuo nuklydimų. Amen+++++++ Didis paslapčių saugotojas tapo didis Vatikanas, kuris svarbųjį pranešimą padarė paslaptimi. Amen+++++++ Jei numatyta žmogui bausmė, tai nebūna skelbiama apraiškoje, nes taip turi būti, nes žmogaus yra užpelnyta. Amen+++++++
  Mažutėlių luomas kenčia nuo bažnytininkų priespaudos, daugelis jau paliko tabernakulinę terpę, tai sakau Tas, kurs atėjęs į žemę antruoju kartu. Amen+++++++ Mano vynuogynas išdarkytas, avys išbėgiojo kloniais, avis gaudo šėtoniškoji plėtotė. Amen+++++++
  Mano Tėvo Elijo rūstybė nuleidžiama į žemę, todėl dreba žemė ir skeldėja uolos, liejasi vandenys, skęsta vaikai, žudosi kūdikiai, nes taip per motinas užpelnyta. Amen+++++++ Jūs atmetėte mano Motinos įspėjimą, todėl leidžiu aš, Jėzus, regėti tai, ką esate užpelnę. Amen+++++++ Kodėl nebudėjote duotojo laiko laike, gal nebuvo skaityta Šventojo Jono Evangelija? Amen+++++++ Jūs kalbate, bet nedarote, tokia jau buvo jūsų pradžia. Amen+++++++ Jonos ženklas duotas nineviečių tautai, todėl kitokių ženklų nebesulauksite. Amen+++++++
  Gailestingumas mano peraugo į nuobaudinį veikimą, todėl nerasite, kunigai, sau vietos net uolų tarpekliuose. Amen+++++++ Vyskupai ir kunigai niekino manąjį pradą- atkuriamąją Dievo Tėvo Karalystę žemėje, tikėjosi būti dievais bei nugalėtojais. Amen+++++++ Jokia atgaila jūsų negelbės, jūs- prakeiktieji Ievos vaikai. Amen+++++++ Ženklinu visa savuoju kančios ženklu- kryžiumi, kad nepakiltų šėtonijos iždas prieš manąjį Žodį. Amen+++++++ Jūs nuvedėte jaunus kūdikius į pražūtį, nes juose nebuvo ir nėra krikšto, sakiau juk, kad dvi valandėles būsiu pas savąjį Tėvą danguje. Amen+++++++ Akli ir kurčnebyliai esate vynuogyne, jūs kunigai, sulaužėte vynmedžio gyvybingas šakas- vaikus, tvirkinote ir tebetvirkinate. Amen+++++++ Kodėl prisiėmėte, kunigai, žmonijos naštą ant savęs, argi panorėjote būti manuoju įvaizdžiu- Atpirkėju? Amen+++++++ Sugalvotos išpažintys sudaužė jūsų, kunigai, luomą, šypsotės iš vargano žmogaus nesuvokimo. Amen+++++++ Kas atlikdavo išpažintį prieš kunigą, tas atidavė save neišganomajam procesui. Amen+++++++ Aš, Dievas Visagalis, mano galybė jums nuleidžiama, kad išvystumėte save klydusiais dėl nuodėmių gausos. Amen+++++++ Kas atliko išpažintį prieš mane, Išganytoją, ir paėmė mane Dvasinį į savąją širdį, tas ir tapo manuoju broliu, tėvu, bei motina. Amen+++++++
  Aš, Vaduotojas, šiuo metu veiku žemėje, kaip Prometėjo dvasia, kuriai leista nuteisti puolusius dvasioje. Amen+++++++ Daugelį metų jūs tarnaujate demonui, imate šėtoną į save, nes manyje, Dieve, šėtonas negarbintinas niekada. Amen+++++++ Prie demono stalo nebuvo man, Jėzui, aukos, visa nuėjo į juodąją bedugnę, kunigai įgavo žmonijos prakeikimą, kuris nuleidžiamas į žemę. Amen+++++++ Hierarchija nuslėpė nuo mažutėlių trečiąjį pranešimą, pasėkoje to, krito paralytinė dvasia- popiežius. Amen+++++++
  Suluošinsiu kiekvieną, kuris panorės užimti dieviškąją vietą, neverti esate manųjų pažadėjimų. Amen+++++++ Prikelsiu nevertuosius iš kapų, leisiu tąsyti taip, kad būtų regima ir bodimasi. Amen+++++++ Šventieji ir palaimintosios turi manyje, Dieve, vietą, jų gėris taip pat nuleidžiamas į žemę. Amen+++++++ Verkia dangaus šventieji bei šventosios, kad užgožėte jūs, kunigai, mano ir mano Motinos kruvinųjų ašarų gausą, ten buvo duoti ženklai nuklydimuose. Amen+++++++ Ne visa šventa, ką darote šventaisiais, tai sakau Tas, kurs sutinku kiekvieną po mirčių diatezės. Amen+++++++ Budėkite savyje šventumo, nes rūstybės diena priartėjo prie jūsų, tai įspėju jus Tas, kuriam buvo leista vaduoti per kraują ir kančią. Amen+++++++ Mano nekaltas Kraujas krito ant jūsų visų, sunaikinsiu didžiąją Babelę, paleisiu žiojėjantį slibiną, vėtrungės kauks ant vienuolynų stogų, čypaus katechetai, nes neparuošė jaunų sielų sekti manimi, Jėzumi. Amen+++++++ Išmeskite lauk stabus, bei jų garbinimą, skendite nuodėmės rūke. Amen+++++++ Prikūrėte žudančių maldų, želdiniai nyksta nuo pragaro gausos. Amen+++++++
  Jūs, kunigai, sutrypėte manąjį Vynuogyną myriop, bet aš prikeliu savąją dieną, pažadu. Amen+++++++ Verksite šiame ašarų klonyje, ašarų niekas nešluostys, bus mano ir Tėvo rūstybės diena. Amen+++++++ Ar sudarėte be manęs bažnytinį likutį, skelbiau ir aiškinau, kaip visa turi įvykti? Amen+++++++ Mano programa žemėje besibaigianti, perima Tėvas Elijas Dvasia. Amen+++++++ Bus išluptos jūsų, kunigai, akys, nes žiūrėjo ne į mano skaistųjį Veidą. Amen+++++++ Jūs laužėte mane už pinigus, budeliai, atkartoję Judą Iskarijotą. Amen+++++++ Uždarysiu kunigų sielas į bedugnę, kentėsit dar šiame ašarų klonyje, pažadu aš, Jėzus. Amen+++++++
  Nelaukite naujo skambučio, grėsmė artėja prie visuomenės vartų. Amen+++++++ Nusivilkite sutanas, beverčiai, jūsų laukia paliktieji vaikai bei moterys. Amen+++++++ Nelaiminkite žmonių, krinta jūsų kryžius ant nualintųjų sielų, tai jūsų, kunigai, pasekmė. Amen+++++++ Išpažinkite kuo skubiau Tėve Mūsų maldą ir gyvenkite jos gausoje, tai įsakau Tas, kurs nusileidau žmonijos teisti. Amen+++++++ Suženklinsiu visas duris, geriesiems dovanosiu atleidimu, bloguosius smerks tauta bei pavyduoliai. Amen+++++++ Mano jėzuitiškumas žemėje, todėl dreba žemė ir liejasi ledinės keteros. Amen+++++++
  Jūs šlovinate manąją Motiną, kuri nebegali išmelsti jums atpirkimo, akli manajame kelyje. Amen+++++++ Jus kandžios šunys, katės duos maro užkratą, pelnėte per manąjį išniekinimą. Amen+++++++ Dangiškoji Motina alpsta kraujinėse ašarose, kad paniekinote mano garbingąjį Vardą, demonui nusilenkėte, sumenkinę Švenčiausiąją Eucharistiją. Amen+++++++ Leidau savąjį gailestingumą patirti ir trijų mėnesių tėkmėje pasiruošti sutinkant mane, Jėzų. Amen+++++++ Demono stalas iššaukė mentale kerštą, kurį patiriate ir patirsite jūs, ganytojai. Amen+++++++ Pasninkų vigilija pražudė jus, krito kruvinųjų mėsų suvalgymas draudžiamąją dieną. Amen+++++++ Palaimintas tas, kuris budėjo nuo aušros iki sutemų ir sulaukė antrajame atėjime. Amen+++++++ Raudonoji alba palies jūsų širdžių kraujinę plazmą, krintate lyg pašauti paukščiai. Amen+++++++ Mano mesijiška veikla žemėje, Apokalipsėje skęstate kiekvienas. Amen+++++++ Nežudykite pranašo, jis duotas jūsų išgelbėjimui. Amen+++++++ Ieškokite manęs, Jėzaus, tyrume, ryto rasoje, būnu ten, su didžia neviltimi jus prikelti. Amen+++++++ Jėzus.

  19. JĖZAUS APRAIŠKA 2007 06 20
  Aš, Jėzus Nenugalimasis, įvykdžiau savojo Tėvo valią, kad būtų žiūrima į mano Skaistųjį Veidą. Sukils daug kunigų, nes jiems Aš, Jėzus, buvau ir išlieku atgyventa atgyvena. Tikėkite, vaikai, žemėje, kad manoji vigilinė diatezė pildosi iki smulkiausio brūkšnelio ar taško. Amen.
  Išsivalykite savo širdis, kad jose būtų man, Jėzui, vietos. Eikite išpažinties ne pas kunigus, kurie jau tapo manaisiais žudikais, bet atkreipkite Maloningajam savojo žvilgsnio preliudą taip, kad įgytumėte sau nuodėmių atleidimą. Niekas dėl nuodėmės nemirė ant kryžiaus antrajame atėjimo laike. Įspėju, jus vaikai žemėje, kad bus daug skausmo ir dantų griežimo tiems, kurie bijojo žvelgti į mano Skaistųjį Veidą altoriuje. Amen.
  Nuvalysiu grindinius akmenis, dulkėmis išpuošiu aš, Jėzus, tuos, kurie klaidingai ganė manąsias avis. Audros sudrums sielų ramybę, žaibai perskros kiaurai, bus gausaus atlygio diena, pažadu.
  Kas aukojo mišias prie demono stalo, skelbiu, kad jie jau tapo prakeiksmo surogatais, krintantys ant savųjų palikuonių- giminęs tąsų. Amen. Judas jumyse, todėl tiek daug nesutarimo dėlei Tridento Mišių atstatymo. Amen. Jėzus.
  Pinkite rūtų vainikus, apvainikuokite tuos, kurie budėjo nuo aušros iki sutemų, jie- mano mylimieji vaikai per amžius. Amen. Suaukotos mišios prie demono stalo, tapo jaukiu masalu tiems, kurie nepaisė šėtono įėjimo. Amen.
  Jeruzalės miestui garbė ir šlovė per amžius, ten atkūriau sena į naują, regėkite jųjų gerus darbus ir auksu žibančius veidus, skausmu ir giliu įtikėjimu nusiskaistino save. Amen+++++++
  Aš, Jėzus, į Bažnyčią įeisiu didingai, man gros Angelų chorai, skambės grigališka muzika, atėjusi nuo viduramžių laikų. Amen. Jėzus.
  Mano Motinos Širdis triumfuoja, išsipildė Josios Trečiosios paslapties ideologija. Amen. Tėve mūsų maldoje būkite nuo aušros iki sutemų, ten būname Mes su Dangiškuoju Tėvu Dvasia. Amen Jėzus.
  Atverkite duris ir langus, leiskite gaiviajai Dvasiai įeiti ir gaivinti nepaliaujama vėsa. Amen. Jėzus+++++++ 
  20. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.6,
  DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 07 24

  Mano mylimieji vaikai žemėje, leidau Sūnų Jėzų ateiti jūsų vaduoti. Amen. Mes esame nuolatiniame budėjime, kad kuo mažiau sielų atitektų šėtonui bei Galiotui. Amen. Jūsų imidže dominuoja vien tuštuma, nes mišiose nebuvo Mano Sūnaus Gelbėtojo. Amen. Kas skandino save nuodų taurėje- alkoholyje, tą atiduodame, kaip nevertą iš nevertų. Amen. Mano vaizdajuostė gana plati, apima visą kontingentą, todėl sekite Mūsų skleidžiamas žinias visame kame. Amen. Liuteroninė sudėtis išlaikė vieną dvyliktosios dalies dalį Dieve, todėl bus užpelnoma per pelnymus. Amen. Sulaukus naujųjų tikrųjų Mišių, ateisiu didžiajai apžvalgai, noriu Dieve vientisumo. Amen. Sunaikinsiu visą narkomaniją, jie užteršė ir tebeteršia kontinentą. Amen. Mano Sūnaus ranka nuleidžiama bausmėms, kenčia dalinės dalys. Amen. Mano preliudas galingas, tikintiesiems į Sūnų Jėzų būsiu atlaidus. Amen.
  Sugrįžta jumysna senolių dvasia, kurioje gyventi buvo daug lengviau. Amen. Jie kentė badą, šaltį, nepriteklių, bet širdyje vietos Mano Sūnui Atpirkėjui užteko. Amen. Aš ir Sūnus gailestingi per amžius, bet šiame laike sudužo kantrybės pripildytoji taurė, blogis išliejamas ant puolusios žmonijos. Amen. Jūs esate išsigimėliai dvasioje, nes nebudėjote Jėzaus antrojo atėjimo. Amen. Aš, Dievas Tėvas, pilu į žemę aštuntąjį pažadėtąjį dubenį negandų, noriu daugyje žūčių, prireikė Mums atpirkimui kraujo. Amen. Mano Sūnus Jėzus alpsta naujai skausme, nes Jam nebėra vietos pirmojo prado prade. Amen. Bažnytinė arka apjuodinta kunigų, lesbiečių moterų dalyvavime bei homoseksualų bendruomenių. Amen. Aštuntasis dubuo nuplaus skubiai tuos, kurie sumenkino Didįjį Altorių, Mano Sūnaus buveinę, pavedė Sužieduotinę globoti Judui Iskarijotui bei belzebubinei sudėčiai. Amen. Manoji homilija gyva per amžius, todėl vargas iškeitusiems sena į naują. Amen. Sudaužytos bažnytinės arkos krinta ant tų hierarchų, kurie tvirkino kūdikius, skausmu pelnė sau malonumą. Amen.
  Bernardinus atrūšiuosiu sekančiai: statytinius iškelsiu žmonijos prakeiksmui, pažins juos dvasingieji. Amen. Mano imidžinė sąsaja gyva visame kame, todėl nerasite sau uolų pasislėpti, pažadu. Amen. Jums reikia švelnaus Dievo, bet apjuodintasis įgavo galybę nuteisimui. Amen. Suburkite kuo skubiau avių kaimenes, kurios duotų žmonijoje peno. Amen. Aukokite Šventąsias Mišias tik Didžiojo Altoriaus garbėje, nekeikite To, kurs sugalvojo sugrąžinti pirmojo prado pradą. Amen. Nerinkite pinigų Mišių eigoje, žeidžiate save bei tuos, kurie klausosi jūsų balso. Amen. Mano Sūnus mirė ant kryžiaus už visus, tai kodėl imate dienpinigius, kuriuose nėra, nebuvo ir nebus atlaidumo? Amen. Nesuvelkite darbinių dalykų su aukojamąja Šventąja Auka, neturėsite amžiams sau atpirkimo, jus vaduoja ir vaduos belzebubas- juodasis dievas. Amen. Krikštykite kūdikius tik kūdikystės dienose, bet ne nuodėmingojoje sąsajoje suaugus. Amen. Skatinkite Šventųjų vardus, kad jie globotų amžinajame gyvenime, lydėtų keliuose bei ateičių žūtyse. Amen.
  Nepriimkite nuogalių į bažnyčią, slėpkite nuodėmingąjį kūną nuo pusiaujo į apačią. Amen. Dalis kunigų nuklydo gundomi, prievartaudami savo draugus. Amen. Leiskite kunigams tuoktis, būsite išbaigę Šventojo Rašto sakmę. Amen. Nutrūkusi pratęsimo sąsaja, nebeišugdo dvasinių kunigų, žmonija regi ir pasipiktina. Amen. Papiktinti mažutėliai iššaukė jums, kunigai, negarbę, nuplėšta šlovės aura, kaip jūs nuplėšėte Mums garbę garbingiesiems. Amen. Skambučių gausoje skaičiuokite pilamus bjaurasties dubenis; ten karas, maras, atominių sudėčių mirtys, bei jaunų paauglių išsižudymas. Amen. Jei įleisite Gelbėtoją, bus kas gelbėja sunkiąją valandą. Amen. Mano perpatikra bus sunki ir skaudi, teis jus, vangiai bei Dievo neišpažįstantys. Amen.
  Atmestas kertinis akmuo buvo pirmuoju pradu ir išlieka pradu užbaigose. Amen. Neteiskite tų, kuriems duodami pranešimai iš Dangaus, jūsų nemeilė jiems, krinta ant jūsų pačių. Amen. Skęskite kiekvienas Tėve Mūsų maldoje, kad įgautumėte nors dalelę Mūsų meilės iš Dangaus. Amen. Palaiminta atkurta Mano Karalystė žemėje, ten gyvenu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. 26. DIDŽIOJI TEMIDĖ- DIEVO TĖVO APRAIŠKA
  2012 M. SPALIO 1 D.
  Mano mylimieji vaikai žemėje, nejaugi jumyse įsibujojo ekstrasensorinė dinamika- šėtonas? Amen. Aš, Jėzus, Didžiojo Tėvo Sūnus Atpirkėjas, išėjęs pas savąjį Tėvą, kad atiduočiau savąją savųjų suvestinę. Amen.
  Bažnyčiose manęs neliko, jos atiteko didžiajam Belzebubui. Amen. Dalis tikinčiųjų pakibo ant bedugnės krašto, nes niekas jųjų neatpirkinėja. Amen. Mano Švenčiausiasis Kūnas ir Kraujas išlietas iš eucharistinės Taurės- Kieliko. Amen. Svarbiausias gyvybines medžiagas atmetė didieji oligarchai- demonų draugija- masonų ložė. Amen. Kodėl nebudėjote, vaikai žemėje, nejaugi pamiršote Amžinojo gyvenimo dimensinį iždą? Amen.
  Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus esame Viena, o tai reiškia, kad šiame laike tvyro Mūsų teisiminė valanda. Amen. Visi lobiai jūsų suskaičiuojami, pinigai jau atrūšiuoti. Amen. Kas nedavė man, Dievui, dešimtinės denarų, tas neteko tų pinigų, kurių vaitojime aidi Lietuva. Amen. Ką sukrovėte į savas skrynias, surasite dar būdami gyvi žemėje. Amen.
  Dalis pinigų nuteka didžiajam Belzebubui, kad padengtų pedofilinę sistemą- iždinį pragarą. Amen. Pedofilijos sistemoje yra nuoroda, kuriai jūs bene visi paklusote. Amen. Dalis piniguose skirta Erodui, Erodas jūsuose- Vatikanas. Amen. Dalis aukso skiriama Judui Iskarijotui- Izraeliui. Amen. Dešimtinės nuobiros atiduodamos smogikų bendrams- klanui. Amen.
  Sutvėrėjo dėka judiškoji lietuvių tauta išlieka gyvastyje, bet…… Izraelitiškieji bendrai trokšta visa užimti, išnuodyti tautas papildų gausa bei surogatiniu maistu. Amen. Žudomi jauni kūdikiai ir pagyvenę asmenys, jiems mažinamos išmokos Liucifieriaus paliepimu. Amen. Žinokite, vaikai žemėje, kad Aš, Dievas Tėvas, stebiu puolančius dvasioje ir leidžiu skausmus, kad bent kiek kiltumėte savojoje dvasioje. Amen.
  Didysis pragaras jau užpildytas, jį tebepildo tie, kuriems Jėzus tapo nieku. Amen.
  Kunigų luomas pašlijęs, valdo jį svetimšalė dvasia. Amen. Kas paklūsta didžiojo Galioto įsakymams, pražudo savąją dvasią. Amen. Jūs, vaikeliai, netikėkite jųjų skelbiamomis tiesomis, jųjų tikslas sunaikinti Lietuvos iždinį balansą- tautybę. Amen.
  Surinkite, vaikeliai, ko daugiau Tėve mūsų maldų ir aukokite srūvančiai Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai, Ji trokšta jums išvadavimo. Amen.
  Svetimo dievo Bastilija visai nutraukė bendruomeninį ryšį Dieve. Amen. Sveika, Marija malda tapo jums pirmine malda, kurioje visai nėra skirtų atpirkimui malonių. Amen.
  Uždarykite didžiąsias bastilijas- vienuolynus, ten vyksta didieji žaginimai ir kita. Amen. Kunigų luomas pajuodęs, dvokas sklinda poaltorinėje vietoje. Amen. Kunigų poaltorinė vieta atiteko juodajam, ten staiposi nusmurgusios dvasios esybėje. Amen. Neleiskite vaikų prie esamų kunigų, jie perduoda ne dieviškąją dvasią. Amen. Šėtonas gražiai kalba, bet nedaro, Manyje, Dieve, gerųjų darbų, jų valioje egzistuoja vienuolinė sistema. Amen.
  Išguikite lauk egzorcistus, jie nepelnė Manyje, Viešpatyje, malonių. Amen. Sugriuvusi dieviškoji Bazilika- šventovė, žmonijoje užgesė tyrąją, tikėjimui skirtąją ugnį. Amen. Vibracijų dažnyje neliko dieviškumo homilijų, visa perėmė šėtonas, bei Galiotas. Amen.
  Vatikano nedorybė išsiliejo ant viso pasaulio, pedofilai siautėja be savojo ganytojo. Amen. Vatikaninė sudėtis supuvusi, ten įėjęs veikia didis demonas su galiotiškąja sistema. Amen. Bus daug skausmo ir dantų griežimo tiems, kurie būdami aršiais velniais, varinėjo ir tebevarinėja piktąsias dvasias. Amen. Jų galiose nėra dieviškojo veikimo, visa jau atiduodama Didžiajam Teismui. Amen.
  Būkite mažutėliai su Manimi, Dievu, turėkite viltį Tėve mūsų maldoje. Amen. Neenkite, prakeiktieji, savąja išmone žmonijos, nesuvokimas atėjo atmetus garbingąją Tėve mūsų maldą. Amen. Sugriausiu Aš, Dievas Tėvas pūvančias jūsų avinyčias- vienuolynus, plėniais nueis jūsų aimanos. Amen. Dalis kunigų lai surenka savųjų kūdikių nužudytuosius palaikus, laidojami jie po vienuolyno sienomis bei grindimis. Amen. Bastilija jūsų prakeikta, prakeikimas lydi ir lydės su aimanų gausa. Amen.
  Laukite naujų žinių, globoju jus Aš, Viešpačių Dvasia- Kūrėjas. Amen.

  27. NUKANKINTOJO JĖZAUS APRAIŠKA PASAULIUI
  2012 SPALIO 1 D.
  Nedorieji žemėje, jūs bjaurojate patys save, negi neišmanote danginių savybių? Amen. Aš, Jėzus, esu gyvas per amžius, o jūs tikitės atmesti Amžinąjį Atpirkimą. Amen.
  Kunigų lėbautojų dvasia apjuodino dieviškąjį Sostą, ašarų gausoje paskendo Cherubinų bei Serafinų Sostas. Amen. Nužudytieji abortiniai kūdikiai užtemdė šviesiąją jūsų padangę, Saulė gęsta negrįžtamai. Amen.
  Bastilinė sudėtis- Vatikanas išleido naujus įsakus, mylėtis vyrams su vyrais, o tai ir yra galiotinė sistema. Amen. Būkite prakeiktosios dvasios be išganymo malonių, jūsų veidus drabsto ir drabstys savųjų mėšlu jūsų sugyventi palikuonys. Amen.
  Nekurkite bastilinių filmų, sielos užsipildė savųjų vietų terpes. Amen. Šis laikas- Manojo Tėvo laikas, daugelis pravirksta skausmo ašaromis. Amen. Judo Iskarijoto gaujos- politinės sistemos, smaugia visus paeiliui, tikėdamos likti nepaliestomis. Amen.
  Išguikite, vaikai, žemėje šėtoniškąsias bendruomenes, kurios nustelbė manąją Tėve mūsų maldą. Amen. Išeikite lauk iš esamų bažnyčių, kurkite mažąsias bendruomenes, atnašaukite Tėve mūsų maldas didžiojoje gausoje. Amen. Aš, Jėzus, būsiu ten, kur bus kalbama tik Tėve mūsų malda. Amen. Pastovus šlovinimas Dangiškosios Motinos, nuvedė ir tebeveda sielas į didžiąją žūtį. Amen.
  Skelbk, geroji dvasia, kad Sveika, Marija šlovinamojoje maldelėje- eiliškume, visai nebuvo, nėra ir nebus tyrojo mano išganymo. Amen. Pajuodusios dvasios- vienuolės alpsta sugėrovų kunigų glėbiuose, bažnytinis vynas krinta ant kunigų lėbautojų. Amen.
  Išvalykite manąją Taurę altoriuje, greit sugrįšiu iš Didžiojo Dvaro atnašauti naujai. Amen. Jūs esate prakeiktosios sielos, paklusote ne Dievui Ganytojui. Amen.
  Palikite tuščiąsias bažnyčias, eikite į pogrindžio likutį, sakiau juk anuomet, kad bus didžioji baigtis. Amen. Išmeskite iš būstų šėtono įvaizdžius, palikite tik mano Švenčiausiosios Širdies atvaizdą, lai mena Mano Širdies gerumą. Amen.
  Neimkite netyrųjų sakramentų, pražudėte ir žudote save. Amen. Aš, Jėzus Gaivintojas Dvasia, ateinu tik per savojo Tėvo sisteminę sukuriamąją sintaksių raidą- vandenį. Amen. Kas gers, nematys mirties per amžius, pažadu pirminį gelbėjimą, iki sugrįšiu iš savojo Tėvo. Amen.
  Aš, Jėzus, sutraukysiu šėtono retežius ir išliesiu skausminę taurę pasauliui. Amen. Palaiminti bus tik tie, kurie laukė, tikėjo ir ėjo Tėve mūsų maldų vedini. Amen.
  Nusiimkite nuo veidų juodąją skraistę tie, kuriems buvo patikėta gelbėti sielas. Amen. Nusmurgėliai kunigai išliejo manąjį palikimą- Taurę pažadėtą, jie užpylė man ant veido rūgštaus surogato- acto, jiems daug buvo patikėta, per juos žūsta įtikėjusieji šiame laike. Amen.
  Bažnytinė homilija sugriuvusi, staiposi šypsodamasis ekstrasensas- didis Belzebubas. Amen. Netuokite, kunigai porų, jūsų tiekimas peraugęs į žudybinį iždą. Amen. Nekrikštykite vaikų, leiskite jiems sulaukti tyrojo Šeimininko Krikšto. Amen.
  Žmonija paskendusi ūkanose, tvyro pajuodusių dvasia visame kame. Amen. Nusiimkite nuo kaklo kryželius tie, kurie uoliai teršiate mane, Ganytoją. Amen. Kryželiai ant jūsų kaklų- jūsų pačių žūtis ir praraja. Amen.
  Nesudievinkite mano Motinos, kenčia Ji nuo daugio nesuvokimo. Amen. Pasaulis turi būti apmeldžiamas, kad kuo daugiau sielų atitektų išganomajam iždui. Amen. Dangiškoji Motina kenčia didžiulius skausmus, nes Ji negali jums padėti bei užtarti. Amen. Sugrįžkite prie manęs, Jėzaus pirminio Dievo, laukite gausių malonių, siedami save su Švenčiausiąja Trejybe- Dievu. Amen.
  Budėkite gerųjų darbų Dieve, aukokitės pasninkų gausa penktadieniais. Amen. Psichinius ligonius atstumkite nuo savęs, jie surogatiniai šėtono vaikai žemėje. Amen. Kur bus jūsų individuali valda, ten niekada neturi įeiti blogio dvasia- psichinis ligonis. Amen.
  Nesuskaičiuokite naujai manųjų šonkaulių, surasite savųjų vaikų bei anūkų veikime. Amen.
  Lankykite palaukių platybes, atnašaukite maldas bei pasiaukojimus, išgirstu tuos, kurie šaukiasi išpažinę klydusiais. Amen. Nei viena siela nepraėjo ir nepraeis pro siauruosius Mano Tėvo vartus, neįgavusi didžiojo Atpirkimo malonės- nuplovimo. Amen.
  Laukite naujų nuorodų, kaip reikia iškęsti šėtono vergovę. Amen.

  28. APRAIŠKA 2012 M. GRUODŽIO 9 D.
  Mano mylimieji vaikai žemėje, argi neregite pokyčių visame kame? Aš, Jėzus, jau seniai įžengęs į atkurtąją žemiškojo dėsnio Karalystę. Jūs laukiate Manęs debesyse, o debesų ugnyje jau yra jūsų visų žūtis. Atėjimas Mano laike, o jumyse amžinasis laukimas, nes niekas jūsų neišmokė Dievo pažinti. Jūs einate į bažnyčią, o Dievo neieškote savyje, koktu. Būkite bendrystėje visi, nes bendroje Tėve mūsų maldoje ateina visiems atlaidumo malonė. Mes esame Danguje, regime kunigijos išsigimimus, regime jųjų didžiųjų nuodėmių sankaupą.
  Neškite mirusįjį kūną prie iškastos duobės, laidojime malonę laimi tik įtikėjime sukrautas lobis. Jūs meldžiatės antrajam dievui- Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir klaidinami krikščionys, jie atstumiami nuo Manęs, Jėzaus Atpirkėjo. Kas gema iš Dvasios, Dvasioje ateinama po kūninių mirčių. Dvasinė sintaksė pažeista jumyse, nes jus gano netyrieji piemenys, tai sakau Tas, Kurs atėjęs nuteisti bei padėti atgemti.
  Jūs, kunigai, aukojate mišias tik demonui bei Galiotui, demonų stale nėra niekam išpirkos. Nugara kalbinamas Dievas, atbrailų dėsnyje- netikinčiajame, susieina per juodojo dažnius- polemika. Kunigų šviesa prigesusi, juose nebėra Manosios šviesos- dievystės, valdyme dominuoja Romos imperijos dvasia. Imperinė dvasia pajuodusi, davusi pasaulyje galiotiškąją šviesą- velnią.
  Susidėvėjęs kunigo munduras, leidžia savyje veikti šėtonijos dvasiai. Budėjime prigesusi ugnis, Sveika, Marija maldelė bebaigią užgožti tyrąją Dvasią- Dievą. Aukojime mišių tyrų jau seniai nebėra, nugvelbtoji Kieliko- Taurės imidžinė dalis neveikli. Aš, Jėzus, atpirkęs puolusį visą pasaulį, leidau Mišių atkartojime išlaikyti tyrumo Dvasią- Išpirką. Išpirka tik šventinė- Švenčių dienomis, Mišių aukojime privalo aukotis tik tie, kurie tvirtai tiki į Mane, Jėzų Išganytoją.
  Aukojimas už pinigus, žmonijoje atgema Judo Iskarijoto dvasia- išdavimas. Kas perka mišias už pinigus, neregės dievybės šviesos per visų amžių sandūrinį dėsnį.
  Katalikybė iškreipta tikėjime, niekas nepanorsta atsigręžti į Mane, Dvasinį Dievą, esmi juk Gyvu per visų amžių sandūrą.
  Kas atliko išpažintį tik prieš kunigą, bus nustumiamas nuo uolos į bedugnę. Mano atpirkimas yra Kielikas bei vidinė Kieliko sudėtis. Aš, Jėzus, stebiu, kaip yra geriama atpirkimui skirtoji Taurė- Kielikas. Aš, Jėzus, palikdamas paskutinės Vakarienės imidžą- Mišias, liepiau gerti visiems, kad būtų įgyjamas per Kraują atpirkimas. Nugvelbtoji Taurė- Kielikas geriamas tik pačių kunigų, bet tikinčiajam netiekiama. Nedorėliai dvasioje, kam žeidžiate naujai Mane, Dvasinį, pirm jūsų einantį į Galilėją? Daug jumyse yra ir bus šaukiančių; Jėzau, išgelbėk! Atsakas nebus girdimas. Kas patiki kunigo vedimu, pražudo save amžinajam žuvimui, niekada nebus regima Viešpaties malonė- Išganymas.
  Sutaurinkite kuo skubiau Šventąją Mišių Auką, laimėsite sau Amžinojo gyvenimo vietą, pažadu Aš, Jėzus Galilėjietis.
  Nepulkite, bedvasiai, dvasingųjų, per juos gelbstimas pasaulis, kurio esmėje įsikurdinęs juodasis pragaras. Veskite vaikus prie Manęs, Jėzaus Dvasinio, įrodoje įžvelkite Manųjų kančių meilingumą, miriau už visus.
  Tėve mūsų maldą suliekite su mano kančiomis ant sunkiojo Kryžiaus, turėsite atpirkimui skirtąją malonę. Aš, Jėzus, prisikėliau širdyse ten, kur buvau tik pirmuoju Dievu, kalbėjusiems Sveika, Marija maldeles, tariu: eikit šalin sudvokusios dvasios! Vienuoliai ir vienuolės sudaro didįjį pirminį pragarą- galiotizmą, ten visai nėra išganomųjų malonių- Manęs, Jėzaus.
  Dangiškasis Tėvas sukūrė motiną Žemę, todėl šventume eikite atguldami. Nedėkite, nudvasėliai, savųjų kryžių, jūsų kryžius pajuodęs, niekada neturės atpirkimui skirtųjų malonių. Nedalinkite netyrų sakramentų, juose Manęs, Jėzaus, nėra. Nužudyta dieviškoji Dvasia- Jėzus Atpirkėjas, kunigų luome kalamas esu naujajai kančiai.
  Jonos ženklo ypatumai buvo ir tebėra jums didžiąja nuoroda, kad kitokio ženklo lietuvių tautai nebebus duota. Jūs esate išsigimę jėzuitiškieji vaikai, motinų ir tėvų meilė nesutiks jūsų Anapilyje. Mano bridžas- dievystė veikime, budėkite savyje gerumo ir neteiskite, nes neturite savyje teisės nuteisinėti.
  Laiminimo kryžiuje suraskite savąją šviesą, juoduma priklauso tik juodojo pajuodusiai dvasiai. Amen. Jėzus Dvasia.

  29. ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS CHRISTAUS APRAIŠKA 2013 M. BIRŽELIO 18 D.
  Sugrįžau aš, tikrasis Šeimininkas. Amen+++++++ Kas laukė ir įtikėjo, laimėjo vynmedinį apdovanojimą- manąją meilę ir pagalbą. Amen+++++++ Atsainumas jumyse išugdė piktąją dvasią, esate nenuolankūs visame kame. Amen+++++++ Kas sudėjo visas viltis į mane, Jėzų, laimėjo ir laimės džiaugsmingąjį spindesį. Amen+++++++ Lėbautojams ir vagims bus daug atleista, nes jie nepažinojo nuo kūdikystės. Amen+++++++ Susitaurinkite save tautoje, tauta skęsta neturėdama tyrųjų ganytojų. Amen+++++++ Kas valgė mano Duoną, bet negėrė atpirkiminės Taurės, neturės Amžinojo gyvenimo malonės- vadavimo. Amen+++++++ Suvalgomos sakramentalijos išvemiamos atgal, jūs esate nustumtieji Ievos vaikai- pragaro sudėtis. Amen+++++++ Visi lėbaujantys kunigai jau ženklinami, bus apdovanojami sierine ugnimi. Amen+++++++ Kas atstūmė mane į antrąjį planą, atstumtaisiais tapo savyje. Amen+++++++ Kas garbino ir šlovino mano Dangiškają Motiną, jau apdovanojami daugybe malonių. Amen+++++++ Kas Ją mylėjo labiau negu mane, Atpirkėją, jau pažino nustūmime. Amen+++++++ Aš esmi Dievas ir Visagalis, antrųjų dievų neturi būti. Amen+++++++ Jūs smūgiuojate mane kumščiais, daužote pervertąją Širdį, liejate savąjį kraują manyje. Amen+++++++ Mano skruostus sukruvino tie, kuriems esu niekas, jie neverti išaukštinimo. Amen+++++++ Izraelis- lietuvių tauta, atsisakiusi gerti Taurę pažadėtąją. Amen+++++++ Kam sunaikinote manąjį sakralumą, idiotai veda į pragarinę gelmę? Amen+++++++ Velykių laukas- Didis Prisikėlimas naujojo laiko etape, budėjime regiu atbukusius dvasioje. Amen+++++++ Kas ima netyrus sakramentus, smogia man, Jėzui, ištryškęs kraujas krinta ir kris ant jųjų pačių. Amen+++++++ Nustumtas aš, Atpirkėjas, tų asmenų, kurie uoliai talkino rudajam šėtonui. Amen+++++++ Sakiau juk anuomet, kad užbaigų dėsnį pagreitins Sveika, Marija garbintojai, akli savojo dievo paieškoje. Amen+++++++ Aš sugriausiu velnio avinyčias- vienuolijas, ten skamba tik šlovinimams skirtosios giesmės, bet ne atgailojimas į tyrąją Išganytojo Dvasią. Amen+++++++ Sugriaudės perkūnas, bus išguldyti javai, juose vien pajuodę asiūkliai. Amen+++++++ Verkia manoji Motina, kad nebegali pagelbėti žmonijai, žmonija skęsta neišganomojoje Sveika, Marija maldoje. Amen+++++++ Aš, Jėzus, tariu: būkite prakeiktaisiais tie, kurie išpažinote ne Mane, Atpirkėją, praliejusį Nekaltąjį Kraują ant sunkaus golgotinio kryžiaus. Amen+++++++ Kas meldėsi tik Tėve mūsų maldų gausa, jojo indėlis gausus pas manąjį Tėvą Visagalį. Amen+++++++ Presbiterijose žvengia juodieji velniai, urzgimas girdimas visoje tautoje. Amen+++++++ Sukruvinime prisidėjo tie, kurie neapkenčia Gyvojo Dievo Žodyje. Amen+++++++ Aš, Gyvasis Dievas Žodis, esmi ir būsiu gyvas Žodyje per visus amžius. Amen+++++++ Sumaitoti protai jumyse, skęstate pragaro liūne. Amen+++++++ Aš, Jėzus, tariu jums girdintiems: imkite žagres ir persodinkite man skirtąjį vynuogyną, nes išsigemė pirmojo grūdo vaisius. Amen+++++++ Sukluskite, vienuoliai ir vienuolės, jūsų gerųjų darbų knygoje vien juodieji ženklai, jūsų atpirkimas negalimas. Amen+++++++ Kunigų manifestacija sužlugusi, jie neįtikėjo, kad aš, Jėzus, Gyvas per amžius. Amen+++++++ Sugrąžinkite mane į pirmąją vietą, o mano Motina jus tik užtars, Ji pelnė malonę užtarti, kaip Motina Užtarėja. Amen+++++++ Kas nepaiso Josios ašarų, būkite amžinai neatperkami. Amen+++++++ Mano Išrinktoji tauta- likutis yra naujasis Atgimimas, einąs pirm manęs į Naujųjų laikų Galilėją. Amen+++++++ Mano laivas plaukiąs per saulėtąją dykumą, pajautę troškulį skuba į laivą atsigaivinti. Amen+++++++ Daug pašaukiau, atsiliepė mažai, užtenka tyrojo grūdo prasmės pasotinime. Amen+++++++ Užsienio šalis nuplauname tyruoju vandeniu ir skaidriąja ugnimi, pradedu aš, Jėzus, aplankymą Tėvo paliepime. Amen+++++++ Dėl manojo Vardo stokite į kovą, kaip kovojama buvo anuomet. Amen+++++++ Ašarų gausa pasotinu ir sotinsiu tuos, kuriems tebesu antruoju asmeniu. Amen+++++++ Nesigvoškite daug pinigų, esate neverti jųjų turėti. Amen+++++++ Kas nemyli savo artimo, tas turi pajuodusios dvasios atvaizdinį veikimą- gražiai kalba, bet žodyje tuštuma. Amen+++++++ Jūsų tauta- Jonos ženkle ir kitokio ženklo nebebus. Amen+++++++ Stebuklų metas jau atėjo, palaiminti, kurie seka Manimi, Dievu. Amen+++++++ Nesuterškite manęs savo lūpomis, jūsų lūpose ne manoji Meilė- Dievas Atpirkėjas. Amen+++++++ Aš sugriausiu visas avinyčias, ten priviso amžinojo dvoko- bastilijos. Amen+++++++ Sudaužysiu aš, Jėzus, visas statulas, jos nurungė ir rungia manąją Dvasią. Amen+++++++ Gyvenkite tik manajame mokyme, nes aš esmi Kelias, Tiesa ir Amžinasis Gyvenimas. Amen+++++++ Sutraukysiu šėtono rožinius, ten nebėra tyrosios mano Tėvo maldos Tėve mūsų. Amen+++++++ Prieš mane suklumpa tyrosios dvasios- Angelai, jų daugybėje tebeskamba šlovinimas: Garbė Jėzui Išganytojui! Amen+++++++ Švenčių jumyse nebėra, bažnyčia sumaitojo įsakymais. Amen+++++++ Išpažintis išlaikau aš, Jėzus, kodėl pasirinkote ne mane, Dievą Atpirkėją bei Gelbėtoją? Amen+++++++ Aš surišu ir nutraukiu saitus, mano galybėje slypi šeimyniniai sandėriai. Amen+++++++ Lipkite į upių ir ežerų vandenis, nardinkite netyrąjį turtą- nuodėmes. Amen+++++++ Atveskite pas mane, Jėzų, gimusiuosius, sutvirtinsiu visame kame, duosiu tyrosios Dvasios malonę- Krikštą- prigimtinės nuodėmės nuplovimą. Amen+++++++

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. uzmirskit jus tas religijas viena karta, kai laukiniai kokie dar vis apie krikscionybes ar dar kokias nesamones galvoja.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Religija yra žmonių valdymo įrankis. Net nesvarbu kokia religija. Jos visos vienodai geros ir blogos. Krikščionybė yra labiau bloga religija, nei gera, nes žmogus iškart yra apkaltinamas kaip kažkoks nusidėjėlis ir turi visą gyvenimą atgailauti. Man tai svetima. Tai ne religija, o kažkoks kvailas fanatizmas. Nežinau ar galima net lyginti prieš 1000 metų buvusio Lietuvoje tikėjimo, nes tie patys katalikai sunaikino visą istoriją. Net nesvarbu kieno rankomis. Visos religijos, kurios teigia, kad nėra kitų dievų tik kažkoks tai vienas mulkis, neturi ateities, nes žmogus šiais informacijos laikais, jau nebe kvailas ir įbaugintas kaimietis, o asmuo, kuris gali rinktis. Man katalikiškos bažnyčios, kaip abstinentui alkoholio parduotuvės. Man jų nereikia ir jos man nemaišo.

  Thumb up 3 Thumb down 2

 6. “Manau, kad šiandien Lietuvą galėtų išgelbėti tik susigrąžintas lietuvių tautinis tikėjimas, mūsų taurių ir narsių kunigaikščių, praamžininkų tikyba, kuri sustiprintų lietuvių tautinę samonę, priduotų drąsos, ryžto, paskatos kovoti, kad lietuvių tauta ir valstybė išliktų. Ištrauktų bailius iš po šluotų, o išdavikus padėtų išvaikyti.

  Birutė Kemežaitė”
  Ar galima kvailiau sugalvoti? Visuomet ieškome kaltų, tai lenkai, tai kryžiuočiai, pagaliau – krikščionybė kalta dėl mūsų bėdų. Jei visi būtume nuoširdūs ir tikri krikščionys gyventume rojuje. Kovoti reikia ne su išorės priešu, o su savimi, keisti reikia pačius save. kai suprasime, kad mūsų ydos yra tikrasis priešas, o ne tautos ir religijos, kuomet ydas imsim keisti į dorybes (o tai įmanoma būnant geru krikščioniu), tuomet keisis ir mūsų gyvenimas.Labai trokštame būti didele galinga imperija, o nemokame susitvarkyti savo kieme. Kodėl lietuvis lietuviui priešas? Šiandien užsienyje vieni kitų vengiam susitikti, kai trėmė į Sibirą – vieni kitus skundėm, kunigaikščiai brolis brolį, sūnūs tėvus žudė dėl valdžios ir turtų…Kodėl? Kas čia kaltas?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Teisybę sakote , reikia turėti tikėjimą . Norint būti krikščionimi
   reikia būti fanatiku ,kas yra nenormalu ,arba nežinoti kas tai
   yra ir juo būti ,
   vėl yra nenormalu . Taigi truputi istorijos ;
   Vieni krikš čionys sakė ; – Vardan tėvo ,sūnaus ir šventosios
   dvasios … Kiti krikščionys sakė ; – Vardan tėvo ir šventosios
   dvasios . Kuri tiesa jūsų ? Taigi ,būdami geri krikščionys ,dėl
   vieno žodžio vieni kitus pjovė naktimis ištisomis šeimomis .
   Vieni kitus atskyrė nuo bažnyčios . Ar žinote ,kad esate atskirta ?
   Dar visai neseniai galėjote būti papjauta gero krikščionio ,kaip
   velnio išpera .
   Rabino vaikas K.Marksas ir kito šventiko vaikas F.Engelsas pakeitė
   religinę savoką gėris-Kristus ,blogis-velnias į klasių ;- blogis -turtingas , gėris- neturtingas ir išvedė naują religiją , kuri nėra
   blogesnė negu biblija . Visiems girdėta ,,Troika,, buvo dvasinis
   teismas , analogas inkvizicijai .Išžudė daugybę žmonių , diegdami
   naują religiją , bet tikrai ne daugiau negu ,, dievo kariai ,, , netgi
   ,,kristaus grabas,, ,kad ieškoti nereiktų Maskvoje pastatytas buvo …
   Galiu jus užtikrinti , kad šaudomi buvo tiktai blogi ,arba tie kurie
   netikėjo . Vėliau daugumą tų ,kurie šaudė blogus ,pačius sušaudė
   ,nors jie save laikė gerais . Jeigu patikrinsime ,, fašizmą ,, ,gausime
   tą pačią schemą , tik kitos religijos . Nežinau ,ką supratote , nes
   suvėlėte kokį dvidešimt skirtingų dalykų . Klausimą , ar teiginį
   suprantu skliaustuose .

   Thumb up 1 Thumb down 1

 7. Kaip bebūtų, naujausi mokslo atradimai rodo, kad šiaurės Europoje nuo Vyslos iki Uralo gyveno gentys, kurios kalbėjo lietuviškai. Žinoma Vytautas vienydamas rytuose esančias žemes nebuvo užkariautojas, jis tik jungė atgal nutolusias ir suslavėjusias, apsikrikštijusias baltų gentis. Jeigu norime suprasti, ko trūksta, kad lietuviai atgautų pasitikėjimo savimi ir pradėtų atsigauti, o ne nykti, pažiūrėkime kodėl sustiprėjo gentys (dabar jau tautos), kurios nustelbė lietuvius. Maskolija buvo ta kunigaikštystė, kuri atstovavo šiame regione totorių interesus, buvo žiauriai išnaudojama. Jų kraujas buvo gausiai praskiestas totoriškuoju nes moterų prievartavimai ir vyrų žudymai buvo įprastas dalykas. Kol pagaliau maskoliai susiformavo kaip tauta (slaviškas etnosas nutolęs nuo baltų) ir iškėlę panslavizmo idėjas sumušė totorius Kulikovo mūšyje ir sugrįžo atgal, jau į Aziją, totorių pramintu taku. Tada jau tapo rimta jėga, kuri pagaliau perėmė krikščioniškos cerkvės vadžias ir įtikino (kai ką jėga, kai ką gudrumu) likusius suslavėjusius baltus jungtis prie jų. Tuomet pradėjo konkuruoti su LDK dėl įtakos nuo amžių baltų kontroliuotoje teritorijoje, deja nemaža dalimi jau suslavėjusioje. Atsiminkime, kad tuo metu buvo labiausiai puolama mūsų pagoniškoji religija, naikinamos vertybės, per kartas peduodama informacija. Tačiau iš rytų lietuvybės pagrindai dar ne taip aršiai buvo naikinami. Labiausiai juos naikino Lenkija tuo metu jau buvusi ES atitikmens dalimi ir besiremianti jos politiniu svoriu ir karine parama (pasikvietė kryžiuočių ordiną). Su šia parama Lenkijai pavyko nugalėti Lietuvą, suskaldžius mūsų kunigaikščių vienybę, Jogailai išdavus ne tik protėvių tikėjimą, bet ir visą tautą. Vytautas jau mėgino gelbėti tai ką dar galėjo, bet matyt lietuviškasis etnosas, kurio jis rėmėsi dar buvo labai stiprus ir vytautui pavyko sulipdyti valstybę, deja jau priklausomą nuo lenkų. O šie, kaip buldogas įsikabinę, žingsnis po žingsnio naikino visą, kas lietuviška, pagoniška, kas galėjo sustiprinti, atgaivinti mūsų dvasią. To pasekoje mes savo istorijos net nežinome, vadovaujamės daugiausia mūsų priešų apie mus rašytomis kronikomis. Praradę savo istorinę atmintį, savo ideologijos pagrindą ir teritorijas negalime atsigauti, o lenkai savo politiką ir dabar tęsia – gamina mūsų viduje mankurtus ir taikosi į mūsų šventenybes. Sunaikinę mūsų pagrindus, kėsinaisi sunaikinti paskutinę tautos atramą – kalbą, raštą, o tada asimiliuoti kultūrą. Valdžią jiems nupirkti bus lengviausia, jie tuo jau yra įsitikinę.

  Thumb up 2 Thumb down 1

 8. Visu pirma reiktu baigti žiūrėti į seną Lietuvos imperiją iš šių
  dienų supratimų . Lenkijos erelis ,tai lietuviškos giminės herbas .
  Pati Lenkija buvo imperijos dalis . Savo akimis mačiau pinigą ,kur
  užrašyta grošas , herbas erelis , apačioje Lietuva ,tik sutrumpintai …
  Nesikapstykite istorinėse detalėse ,jeigu nesuprantate esmės …
  Pavyzdys ; Ar žinote ,kad ,,Borodino,, mūšyje Lietuvos gvardiečiai
  atlaikė Napoleono kavalerijos ataką ir galima sakyti ,kad išgelbėjo
  Rusijos armiją ? Ar žinote , kad sudegino Maskvą tie patys lietuviai
  ir lenkai ,bet kariavę Napoleono pusėje ? Ar žinote ,kad per antrą
  pasaulinį karą , vokiečių pusėje kariavo milijonas rusų? Kad prie
  jūros atkirstą Kuršo grupuotę iš oro bombardavo anglai -amerikiečiai, o tarybinė armija spaudė iš sausumos . Ten buvo
  lietuvių,latvių,estų ss būriai . Negailėjo ,net sanitarinių laivų …
  Taigi , kariauja ne tautos , bet religinės ideologijos ,kurių,, patrankų
  mėsa,, yra tautos … Kalbant apie santvarkos piešiamą istoriją ,jeigu
  santvarka sakytų istorinę tiesą ,tai ta tiesa būtų pavojus ,pačios
  santvarkos vykdomai krypčiai ir jos pačios egzistavimui .Todėl
  sukuriama šizofrenija pasamdant samdinius ,po priedanga istorikas ,
  arba kitaip tariant pasamdomas žmogus ,kurį santvarka pasižymėjo
  atitinkamu diplomu ,kad gerai išmoko jai reikalingą ,, tiesą ,, …

  Thumb up 2 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką skaityti? Knygos apie moteris, metusias iššūkį tradicijoms
Santaros klinikose įrengiamos naujos reanimacijos vietos sunkiems pacientams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...