Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 26 Antradienis
 

Pagaliau išlindo yla iš maišo

2019-08-22 15:14 | Nuomonių ringas | Komentarų (3)

Jonas Siaurukas. Asm. albumo nuotr.

Jonas Siaurukas

Nutylėjimas irgi kartais yra melo rūšis ( liaudies išmintis)

Neseniai per radiją girdėjau diskusiją, kurioje dalyvavo vieno banko ekonomistas (pavardės tiksliai neprisimenu) ir žinomas ekonomistas Kęstutis Glaveckas. Lyg daktarai prie mirštančio ligonio jie kalbėjo apie Lietuvos ekonomikos, mokesčių politikos reikalus. ATVIRAI BUVO PASAKYTA, KAD APMOKESTINTI NET IR MAŽAS PAJAMAS GAUNANČŲ PILIEČIŲ NEKILNOJAMĄ TURTĄ BŪTINA, NES, JEI TO NEPADARYSIME, TĄ PRIVERS PADARYTI ES INSTITUCIJOS. Tad reikia paskubėti patiems kilpą ant kaklo užsinerti…

K.Glaveckas pripažino, kad smulkiųjų savininkų ir smulkiųjų verslininkų neapmokestinimas ar jų rėmimas yra nerealus, be to, nors jų apmokestinimas daug neduotų, bet, pacitavo, atseit, E.Remarką, kad ir „smulkūs žvėrys duoda kažkiek mėšlo“.

Jis nutylėjo, kad patiems smulkiausiems savininkams, kurie neturi pajamų ar vos pragyvena iš pensijos, tai bus tolygu turto, ne, ne nacionalizacijai, bet prievartiniam turto atėmimui ir jo perdavimui, vienaip ar kitaip, turtingesniems…

O paremti tautinį verslą esą yra sudėtinga, nes apie tai neleis net pagalvoti ES Centrinis bankas, be to, tai susiję su monetarine politika (štai kodėl buvo panaikintas litas?). Taigi, aišku be savo valiutos neįmanoma gaivinti ir savo tautinio verslo, net smulkios nuosavybės išsaugoti.

Laida susilaukė klausimo iš Prienų: pasakykite, ponas Banko ekonomiste, kiek mokesčių valstybei moka jūsų bankas? Laidos vedėjai ir pats ekonomistas neišgirdo to klausimo, jį nutylėjo. Juos galima pateisinti – kas nori prarasti darbą? Be to, ir taip visi seniai žino, kad kai kurie Didieji Žvėrys Lietuvoje kažkodėl moka mažus mokesčius, kartais tik simbolinius; bet užtat mūsų liberalią ekonominę ir viešąją mintį yra stipriai, lyg varputis mėšlą, apraizgę…

Taip išlindo iš maišo lyg yla tiesa, kad ES tokia, kokia ji yra dabar, negina laisvų žmonių teisių, neleidžia remti tautinės ekonomikos, o be jų ir laisvos valstybės, ir laisvos ekonomikos negali būti. O Lietuvoje kažkodėl ratifikuojamos mūsų suverenumą ribojančios sutartys net jų dorai neperskaičius…Kalbama, kad reikia daryti taip, kaip Vakaruose (ne viskas TEN gerai).

O juk be piliečių, kuriems Lietuvoje būtų gera ir ramu gyventi, neįmanoma sukurti bent kiek efektyvesnės krašto ir jo piliečių apsaugos sistemos, be elementaraus teisingumo, kad mokesčius turėtų mokėti tie, kurie turi dideles pajamas, o ne jų neturintys ar pensininkai, neįmanoma mylėti valstybės, kuri vis labiau tampa laisvų žmonių priešu… Vieni generolai krašto negynė ir negins.

Beje, pajamas turi gauti tie, kuri efektyviausiai ir kūrybiškiausiai dirba, bet, deja, dirbti ir gauti tas pajamas dažnai yra trukdoma, o ne padedama.

Tragikomiška, kad tokią antitautinę politiką remia visi, nuo SD iki konservatorių, nekalbant jau apie liberalus… Negirdėti ir „valstiečių-žaliųjų“…

Ideologiniame tautiniame fronte ne geriau. Iš tikrųjų Lietuvoje baudžiami tie, kurie kovojo ar kovoja už lietuvybę. Birželio sukilėliai, jo organizatoriai, žmonės, padėję galvas už Lietuvą, nebijoję už ją kovoti. Kur nors Izraelyje jie būtų labai gerbiami, pas mus gatvių vardai ir paminklai paliekami kolaborantams ar išdavikams, bet ne jiems, tautos drąsuoliams.

Susitepė rankas? Sukilėlių vyriausybė kolaboravo iš dalies su vokiečiais, tai tiesa, net priėmė negerų dokumentų apie žydų izoliavimą, jų turto atėmimą (tiesa, po to greit atsistatydino. Ji pataikavo vokiečiams ar siekė padėti žydams, apie tai rašė net B.Sruoga? ). Bet suomiai, vengrai, rumunai net kariavo vokiečių pusėje… Pusiau rusų, pusiau žydų žiniasklaida net paskelbė, kad net prancūzų tarpe buvo nemaža tokių kolaborantų. Ir niekas tų tautų per daug nesmerkia, nes visi žino, kad raudonieji negeresni už ruduosius, o žudė net daug daugiau, negu jie (tiesa, daugiausia jie žudė savo liaudį, o ne svetimuosius). Neužmirškime, kad nacių ir italų fašistų režimo pradžioje jų režimas daug kam atrodė patrauklesnis už komunizmą ir daug kas net demokratiniuose Vakaruose jį rėmė. Net patys stalinistai, beje, buvo sudarę su Hitleriu sutartį…

Kodėl lietuviai, net žuvę kovoje už Lietuvos laisvę, už visus blogiausi? Daugelis mano, kad taip siekiama sukiršinti lietuvių ir žydų tautas. O gal blogis kai kam yra kova už lietuvių tautą? Net viena anūkė pasakė, kad jos senelis nemylėjo žydų, mylėjo lietuvius. Ar tai blogai – mylėti savo tautą (o svetimą gerbti)?

B.Netanjahu pasakė, kad norint būti geru žydu reikia prieš tai pabūti lietuviu, be to, kad Izraelis siekia bendradarbiauti su Baltijos šalimis, ypač inovacijų srityje. Vadinasi, kvailiais mūsų šikšnių ir kubilių nelaiko?

Gyvi politikos klasikai ir erlickai šaiposi: ko norėti iš nkvd ainių, iš mišiuginakopf politinių „žydelkų“ (negražus, nevartotinas žodis) ar tų, kurių pavardė prasideda iš raidės …“Š“.

Laidos gale K.Glaveckas guodė, kad nesam dubėje, kad tai dar ne tragedija…

Bepigu turčiams guosti ar peikti kitus. Niekad nesam tiek praradę jaunų, darbščių žmonių, be karo apiplėšti, ištremti, stumiami iš savo krašto tie, kurie nori sąžiningai dirbti Lietuvai.

Jau kelintą kartą mūsų istorijoje valdantysis sluoksnis išduoda tautą, jos eilinius žmones. Kapituliuojama buvo net telefonu. Pasiduoti be pasipriešinimo – didžiausia gėda ar tinkama taktika? Štai kur takoskyra – ES ar laisvos tautinės valstybės laisvoje Europos konfederacijoje? Net britai suprato, kur veda nereformuota, vieninga ES imperija.

Akivaizdžiai didėja „lenkų“ (draugų autonomininkų, kurie balsavo prie LR paskelbimą?) įtaka. Net svarbiausiose struktūrose dažnai išgirsi žmones, kalbančius lietuviškai su akcentu, gal net abejingus lietuvių tautos aspiracijoms. Kiti, lietuviai, lyg laikomi pagauti už jautrios vietos, bijo net kalbėti, svajoti, planuoti darbo Lietuvai ir lietuvių tautai ( bankas „neleis“).

Nei vienos partijos, nei vieno autoriteto (net Ramūnas K. tyli), tyla, kuri nėra gera byla. Jokio organizuoto veikimo…

Iš kur laukti pagalbos? Nebent įtakingi pasaulio žydai suprastų, jog kai mažos tautos išnyks, kai visi ištirps, susimaišys, tai nebebus su kuo maišytis ir iškils grėsmė net žydų tautai… Tokių yra, apie tai rašo Levas Kovarskis.

…Į ką orientuotis paprastam žmogui, lietuviui ir žydui? Ne tik nutylėjimas blogai, bet ir begalinis prieštaringos, nesistemingos, dažnai net amoralios informacijos srautas… Tai irgi labai klaidina.

Net tautininkai nesupranta, kad kur neliks stipraus, savo turtą turinčio laisvų žmonių sluoksnio, ten neliks ir laisvų tautų. Teisingai prof. B. Genzelis rašo, kad Lietuvą sukūrė atsiradęs laisvų ūkininkų sluoksnis. Jis ypač sustiprėjo po krupavičinių reformų, po to jį ėmė smaugti biurokratija. Mokykimės iš savo istorijos.

Kur žmonės turi nors ir menką savo turtelį, ten sunkiau priversti juos pasamdyti už minimumą. Ir politiniu požiūriu, tokie piliečiai yra laisvesni, kūrybiškesni. Šiais laikais smulkus verslas pasmerktas? Bet galėtų juk niekam neužkliūti bent jau smulki ar vidutinė nuosavybė. Pavydas ir godumas – labai blogi patarėjai liaudžiai ir politikams.

Neseniai girdėjau pagyvenusį žmogų sakant kitam: bėgčiau iš Lietuvos, jei būčiau jaunesnis. Skaudu, kai sava valstybė smaugia savus – geriau jau vergauti svetimiesiems…

Politika glaudžiai yra susijusi ir su psichologija, ne tik su ekonomika. Lietuvos priešai puikiai žino, ką reiškia žemė lietuviui. Būtent todėl ir nori ją ir namus iš lietuvių atimti…

Komentarai

 

 

 
  1. Tenka sutikti su J.Siauruko nuomone: mūsų, Lietuvos valdžia niekuo nesiskiria nuo tų afrikinių karaliukų valdžios savo požiūriu į tautą ir valstybės piliečius. Iš Afrikos bėga į , bėga, emigruoja ir iš Lietuvos. Bėga, reikia manyti, ne nuo gero gyvenimo. Bėga ne tiek nuo skurdo, kiek nuo begalinės neteisybės (kas būdinga Afrikai), nuo bejėgiškumo ką nors pakeisti. Teisinė valstybė (fašistinė Vokietija ar TSRS irgi buvo teisinės valstybės), nereiškia, kad ji yra valstybė yra lygiai teisinga VISŲ gyventojų sluoksnių atžvilgiu.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. …Kuo nuoširdžiausia, ir tvrtoji Pagarba, mūsų iškiliausiąjam – Lietuvos politiniam Šviesuoliui, didžiai Gerbiamam – Tamstai, Jonui Siaurukui, už atskleistą – Tikrąją Tiesą, visai lietuvių Tautai – mūsų Tėvynėje; būtent apie tų gejo – kosmopolitinių : savo – viešoje išraiškoje, vad. globalo – kolonizatoių iš Vakarų – jau planingai, naikinamą – nuo 2005 metų, dabartinę Lietuvą. Tam tikslui, viešai panaudojant – vien griežtąją : tą vad. Euro – diktatūrą ir Briuselio, ir su naujosios – rūsies, vien tik slaptojo – kapitalo iš Vakarų, vad, taptautine – tarptautine valdžių korupcija… Taikoma konspiracijoje, visoje dabartinėje – žlungančioje, Europos Sąjungoje !

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Tokiu būdu per mokesčius turėsiu ANTRĄ KARTĄ IŠSIPIRKTI tą patį butą? Iš savo minimalių algų mokėjome mokesčius; už dviejų dešimtmečių santaupas nusipirkau kooperatinį butą (anais laikais tokia tvarka buvo – dideles algas gaunantys gaudavo komunalinius butus, o mažiausias SSSR algas gaunantys (voniučaja inteligentskaja proslojka) turėjo pirkti kooperatinius, ir tai jau tik prieš pensiją, senatvės jų sulaukę. O iki to laiko turėjo nuomotis kambarėlį. Kažkaip nelabai skiriasi anų laikų ir šios valdžios politika mažai apmokamų atžvilgiu.

    Thumb up 12 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tinkama valymo įranga – būtinybė kiekvienam verslui
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (2)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...