Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Sausis 27 Ketvirtadienis
 

P. Cidzikas: komunistai – jau “šventi”

2007-09-03 16:12 | Komentarai | Komentarų (4)

Petro Cidziko kalba Nacionalinėje filharmonijoje sukėlė dideles diskusijas

P. Cidziko kalba Nacionalinėje filharmonijoje 2007 rugpjūčio 23 dieną

Pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo ištartas Nemenčinės plento miške. Prieš 20 metų visi buvome jaunesni, dabar bąla smilkiniai ir tolsta istorijon įvykiai.

Atsivertęs tų dienų bolševikinės ‘Tiesos” komplektą nenustebau. Tas pat pyktis, toks pat įniršis ir troškimas nušluoti nuo žemės paviršiaus. Pasmerkimai ir smerkimai, kaip ir šiandien, už ką nors, niekas nepasikeitė. Jei nesi komunistas ar rezervistas ir nelaižai jiems kojų, tau vietos Lietuvoje nebus. Ir po 20 metų įžeidinėja ”psichais”, net “žvėrimis”. Jie taip trokšta “atsilaužti” pyrago iš šio istorinio ir kitų įvykių, taip braunasi alkūnėmis ir nenustebčiau, jei vieną dieną valdžia paskelbtų: Cidziko niekada nebuvo.

Taigi, ruošiant šį susirinkimą prie A.Mickevičiaus paminklo, labai greitai pajutau intrigas ir sužinojau – KGB šį sumanymą jau žino. Taip norėjau, kad šis pirmas susirinkimas įvyktų, kad buvau pasiruošęs nuryti ne vieną karčią piliulę, o likęs vienas dažnai kartodavau Maironio pamėgtą posmelį: “Jau slavai sukilo ant Juodmarių kranto, pavasaris eina Karpatų kalnais…”. Lietuvoje šis pavasaris prasidėjo rugpjūty, tuomet nebuvo minties, kad ir po 20 metų mus šmeiš, lies pagiežą, pyktį. Bet – už ką gi dabar? Argi mes nelaimėjome nuostabių pergalių, ar nebuvo dvasinio atgimimo Katedros aikštėje ir Lietuvoje, ar nebuvo Baltijos kelio? Argi nesutiko “Šiaurės miestelio” divizijos vadovybė pasiduoti į nelaisvę? Argi nebuvo “Sandoros” akto ir taikaus Rusijos kariuomenės išvedimo iš viso Pabaltijo? Argi šv. Tėvas, 1993 m. atvykęs į Lietuvą, nepadėkojo už tai?

Ką kalba statistika? Ji baugina ir šiurpina. Nuo 1990 m. kovo 11 d. tik pasikorė 35 tūkstančiai, nužudyta apie 70 tūkstančių, psichiatrai per radiją kalba, kad psichinių susirgimų užregistruota 350 tūkstančių, apie pusę milijono paliko tėvynę. Tauta įvaryta į kampą – užknista, merdi, žudo ir žudosi arba palieka tėvynę. Jeigu anksčiau žudė okupantai, tai dabar komunistai, “įtakos” agentai, rezervistai. Paniekinta žmogaus garbė, orumas, trypiamas vardas, tarsi būtų atsivėręs pragaras. 0 valdžia sugalvojo vėl ir vė1 naują būdą, kaip pažeminti ir pasityčioti. Pakviečia, apdovanoja, o paskui šmeižia, tyčiojasi ir dar kaltina.

0 gal komunistai yra šventi žmonės? Ar ne laikas juos paskelbti šventaisiais? Juk jie – tiesiog nepakaltinami. Kolaboruojantiems dvasininkams tai nesunku būtų padaryti: Seimas priimtų rentų įstatymą, o Vyriausybė – nacionalinių premijų nutarimą. Tai bent sublizgėtų pasaulis!

Mes daug kartų kreipėmės į vyskupų konferenciją dėl tragiškos Lietuvos padėties, bet jie ištvermingai tyli KGB stiliumi. Susidaro įspūdis, kad sekama ne Kristumi, bet Lubiankos velniu.

Yra gerų kunigų: A.Bulota, A.Keina, A.Svarinskas ir kiti, bet jie taip pat persekiojami tiek hierarchų, tiek ir valdžios. Labai įskaudino dvasininkų abejingumas, kai kreipėmės dėl A.Masiulionio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, prašydami apginti nuo apskrities viršininko A.Vidūno, kurio kabinete nuo pasityčiojimo jį ištiko priepuolis. Kruviną A.Masiulionį išvežė greitoji pagalba, o po poros dienų tas pats A.Vidūnas į suderintą susitikimą iškvietė “kalašnikovais” ginkluotą policiją. A.Masiulioniui vietoje Lietuvos dovanos teko sugadinta sveikata ir darbo praradimas. Tai įvyko 2000 m. birželio 29 -liepos 2 dienomis.

0 štai, kaip gerbiami politiniai kaliniai ir tremtiniai – tai rodo kompensacijos už kovą ir kančią.

Pasirodo, kad tarnybiniams policijos šunims skiriama net 7 kartus daugiau nei komunizmo aukoms – 1355 Lt šunims ir 172 Lt komunizmo aukoms. Valstybinė 1 laipsnio pensija – 688 Lt, o KGB kapitono agento Grigučio – apie 1800 Lt. Taigi KGB pensijos geriausiu atveju net 3 kartus didesnės, kaip kunigo A.Svarinsko, V.Petkaus ir kitų, kurie kalėjime sėdėjo po 25 ir daugiau metų.

Priimti specialius įstatymus, su tikslu pažeminti komunizmo aukas, gali tik beviltiški dvasios ubagai. Taigi kas gali paneigti faktą, kad valdžią Lietuvoje uzurpavo ne KGB? 0 juk CK sekretorius R.Songaila dar 1988 m. biržely Maskvoje pareiškė “kad sąjūdis nenueitų ten, kur nereikia, mes įvedėm savo žmones”. Ir štai šie žmonės, kuriuos vadiname rezervistais – Pocius giriasi, kaip du metus siuntė provokatorių A.Petrusevičiui, kad galėtų “pasodinti” 4 metams. Ką gero padarė Lietuvai A.Petrusevičius ir ką bloga padarė KGB – lyginti nereikia. A.Petrusevičius 8 metus kalėjo, prarado ranką, jo tarnavimas Lietuvai – pasiaukojimas akivaizdus. Tačiau jo teisingumas negina, jam senatis netaikoma. Tuo tarpu LTSR prokuroras J.Bakučionis, genocido vykdytojas, pasodinęs kelis šimtus žmonių, ginamas senaties ir kitų įstatymų, vaikšto laisvas po Antakalnį.

Ponas Prezidente, be visų teisinių nukrypimų, net Konstitucinio Teismo, dar yra ir žmogiškasis faktorius. Pasinaudokite juo – paleiskite A.Petrusevičių.

Gerb. arkivyskupe, kiekvienais metais Bažnyčia gavėnios metu skelbia vieną svarbiausių šventų doktrinų, cituoju: “vyskupai ir kunigai privalo ginti skriaudžiamuosius'”. Gerb. arkivyskupe, A.Petrusevičius yra ir jūsų brolis. Rašykite teikimą Prezidentui.

Ir dar vienas faktas dėl Karaliaučiaus koridoriaus. Nepasisekė 2002 m., planuotas vasarą, net per Lenkiją, Tilžę, nepasisekė ir po Putino – Šrioderio – Širako susitikimo Karaliaučiuje. Žinome – nepasiseks ir kiti, tačiau valdžios politika okupacijos akivaizdoje – išdavikiška.

Nevardinsiu ir taip šiurpios padėties, bet klausiu: kiek dar, komunistai, niekinsit Lietuvą, žemę ir mus? Ką mes bloga padarėm Tėvynei? 0 gal todėl, kad ją giname? Kiek jums reikia kraujo? Kam šitas maskaradas?

Ir pabaigai – paskutinė mintis. Prancūzijoje, revoliucijos metu, kai gatvėse ir aikštėse revoliucionieriai skaitė “Žmogaus teisių deklaraciją”, prancūzai stojosi ir verkė, bet, kai Robespjerui ir Muratui nukirto galvas, prancūzai savaitėmis džiūgavo.

Kai Gedimino kalne pirmą kartą 1988 m. kėlė Lietuvos vėliavą, žmonės taip pat verkė – mačiau. Bet kai kraugerių galvos kris kaip Murato ir Robespjero, Lietuva džiūgaus ilgiau negu Prancūzijoje.

AČIŪ.

Komentarai

 

 

 
 1. Esu linksmas , tai jūs vamzdis vaizdo šioje svetainėje , todėl dabar aš taip pat ketina siųsti visus savo “YouTube” svetainėje video pamokas .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kodėl iki šiolei mums vadovauja KGBistai pirmieji rajonų kompartijų sekretoriai;
  Kodėl iki šiolei jie renkami į valdžios organus;
  Kodėl Seime nasvartomas nesvarstomas Siūlymas keisti liutracijo įstatymą.

  LR Seimo Pirmininkui Gerbiamam Arūnui VALINSKUI

  LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui
  Gerbiamam Arvydui ANUŠAUSKUI

  Liustracijos komisijos pirmininkui Gerbiamam Algimantui URMONUI

  S i ū l y m a s
  Keisti Liustracijos įstatymą iš esmės
  Vilnius, 2009-02-23

  Kai teismai vertina užsakytus nužudymus, didesniu nusikaltėliu laikomas ne žudikas, o nužudymo užsakovas, nes žudikas tėra įrankis nužudymo užsakovo rankose. Kai kalbame apie ČK, NKVD, MVD, KGB, tas prievartos struktūras reikia laikyti nusikaltimų vykdytojomis. Represijų įkvėpėjai ir organizatoriai tarsi pamirštami, nes jie, gerai užsimaskavę, betarpiškai represijų nevykdė, egzekucijose tiesiogiai nedalyvavo. Iš tikrųjų represijų, prilygstančių tautiniam, religiniam bei ideologiniam genocidui, įkvėpėja ir organizatorė buvo SSRS komunistų partija, Lietuvoje – jos padalinys – Lietuvos komunistų partija (LKP). LKP buvo represijų užsakovė, jai buvo pavaldi KGB. KGB iš LKP gaudavo užduotis, KGB komunistų partijai už nuveiktus juodus darbus ir atsiskaitydavo. Todėl Lietuvoje LKP CK, miestų bei rajonų komunistų partijos sekretorius reikia laikyti nepalyginamai didesniais nusikaltėliais už etatinius KGB darbuotojus bei jų parankinius kolaborantus.
  Kai Lietuvoje LKP atsiskyrė nuo SSKP, kartu su šiuo aktu buvo įpiršta ir palaikoma nuomonė, kad partija ne tik nutraukė saitus su praeitimi, bet tarsi atliko atgailą, kalčių išpirkimą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, LKP sekretoriai nebuvo persekiojami, ėjo į valstybės valdymo aukščiausius postus. O štai represinių struktūrų parankiniai-kolaborantai tapo esminiais kaltininkais.
  Paskelbus nepriklausomybę, etatiniai KGB darbuotojai iš darbo buvo atleisti kaip kariškiai, suteikiant jiems socialinę globą, jų veiklos įslaptinimą. Etatiniai KGB darbuotojai įsitaisė įvairiose verslo priedangos organizacijose, palankiausiomis sąlygomis išvengė atsakomybės. Ką jie veikia prisidengę verslu, nesunku numanyti, nes, kartą davę priesaiką, kagėbistai iki grabo lieka kagėbistais. Netenka abejoti, kad jų paslaugomis sėkmingai naudojasi Rusijos saugumo struktūros.
  Neetatiniai KGB darbuotojai kolaborantai bei jų veiklą atspindintys dokumentai buvo atiduoti Liustracijos komisijos žinion, kuri juos liustruoja. O kas daroma su KGB šeimininkais represijų užsakovais, kur jų veiklą atspindintys archyvai? Kodėl nesiaiškinama ir neviešinama jų veikla, kodėl jiems neribojama galimybė užimti aukštas pareigas nepriklausomoje valstybėje?
  Buvusių politinių kalinių didžiulėmis pastangomis KGB archyvas, dabar vadinamas Ypatinguoju, buvo paliktas buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje (Gedimino pr. 40). Nors dalį to archyvo dokumentų kagėbistai spėjo sunaikinti, dalį išgabenti į Rusiją, tačiau likusiais dokumentais iki naujo Archyvų įstatymo priėmimo visuomenė, nors su tam tikrais ribojimais, galėjo naudotis. Tačiau šis archyvas tapo savotiška dūmų uždanga kitam, KGB šeimininkų (kompartijos) archyvui; sutelktas dėmesys KGB kolaborantams, atitraukė dėmesį nuo KGB šeimininkų. Kur gi tas KGB šeimininkų archyvas yra, kas jame šeimininkauja, koks jo saugumas, koks prieinamumas? Pasirodo, toks archyvas, kaip ir minėtasis pavadintas Ypatinguoju, yra tame pačiame Gedimino prospekte, prieš Savivaldybės aikštę name, pažymėtame 12-uoju numeriu. Čia, kaip ir pirmajame, šeimininkauja Lietuvos Archyvų departamentas. Jame saugomas Lietuvos komunistų partijos dokumentų kompleksas, kurį sudaro XIX a. pab. – 1991 m. Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos komjaunimo, socialistų, socialdemokratų bei visuomeninių organizacijų ir asmenų fondai. Jei KGB archyvų saugumu pagal išgales rūpinosi buvę politkaliniai, visuomenė, tai komunistų partijos archyvai buvo ir išliko buvusios partinės nomenklatūros rankose, todėl apie jų turinį, saugumą bei likimą pastarieji ir težino.
  Tokiu būdu komunistiniai vadeivos liustracijos iki šiol išvengė, tik KGB parankinių, neetatinių kolaborantų, jei jie neprisipažino bendradarbiavę su KGB, dokumentai atiduoti Liustracijos komisijai su teise skelbti jų pavardes. Trumpai tariant, Liustracijos komisijai leista liustruoti nusikaltimų vykdytojus, o nusikaltimų užsakovai palikti teisėsaugos šešėlyje.
  Laikome liustracijos įstatymą ydingu iš esmės, todėl reikalaujame jį keisti, numatyti pasekmes ne tik nusikaltimų vykdytojams, bet ir – griežtesnes nusikaltimų užsakovams.
  Siūlome Liustracijos įstatymo pakeitimo projektą svarstyti ir priimti ypatingos skubos tvarka, t. y. iki prezidento rinkimų.

  Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos pirmininkas Jonas Burokas

  Lietuvos Sąjūdžio Tarybos pirmininkas Rytas Kupčinskas

  Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo pirmininkas Jonas Čeponis

  Vyčio kryžiaus ordino kavalierių
  draugijos pirmininkas mons. Alfonsas Svarinskas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Liudyti istorija-svarbu ,klastoti – nusikalstama.Ivardinkim klastotojus ,kol nepamirsom…Sekmes Petrai-tesiant misija.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Viskas, ką reikėtų žinoti apie universalias padangas
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...