Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Rugpjūtis 20 Antradienis
 

O.Voverienė. Ar lietuvių tautininkų sąjunga įmigo laikinai… ar jau amžinai?

2018-06-22 09:53 | Nuomonių ringas | Komentarų (17)

Prof. Ona Voverienė. KK nuotr.

Dabar Lietuvoje vyksta tautinių jėgų ir globalistų arba naujųjų liberalų,

kurių ideologija įsigaliojusi Lietuvoje, žūtbūtinė kova. Mūsų valstybė yra

nusilpusi, o Tauta nukraujavusi. Lietuva tampa tarsi bandymų poligonu,

netgi jo avangardu. 

Artūras Judžentis

Prof. Ona Voverienė

Kaip rašiau ankstesniame straipsnyje (Voverienė Ona. Lietuva – tautų naikinimo avangardas Europoje // Karštas komentaras. – 2018. Geg. 25 –birž. 8, p. 6), mūsų dviejų ponių ministrių žudoma, visam Ministrų kabinetui pritariant, Tautos ateitis ir Tautos dvasia, deja, nesulaukia visuotino pasipriešinimo. Atsirado tik trys politikai Seimo nariai – Audronius Ažubalis, Laurynas Kasčiūnas ir Stasys Šedbaras, kuriems dar svarbu Lietuvos valstybės ir Tautos išlikimas; prof. Viktorijai Daujotytei, be minėto Artūro Judženčio – lituanistikos, kuriančios ir stiprinančios Tautos dvasią , puoselėjimas. Visiems kitiems – visa tai atrodo tik „dzin“… Netgi Lietuvos valdžios institucijoms.

Prof. Vytautui Radžvilui, kaip ir daugeliui mūsų, atrodo, kad „Mes turime valdžioje žmones, kuriems, deja, tautos ir valstybės likimas pernelyg nerūpi. Ir šitie žmonės negirdi nieko. Jie griauna Vilniaus senamiestį, jie kerta mūsų miškus, jie stengiasi ir yra pasiryžę, kaip ir sovietmečiu, padaryti lietuvių kalbą pamote“.

Yra žmonių, kurie ir šiandien sako, kad milžiniški poslinkiai, kurie vyksta Vengrijoje, Lenkijoje, Italijoje, visoje Europoje, kaip su nuoskauda pastebėjo prof. Vytautas Radžvilas, „yra viso labo autoritarinių nacionalistų siautėjimas“.

Ant tos banano žievės, deja, paslydo ir prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Nepriklausomybės pagrindinis architektas ir jos pirmasis vadovas, sakydamas: „Nacionalizmo bangomis Europoje norima užimti vietą po saule… Naujieji nacionalizmai Europoje ne visad yra visai nauji: jie atgaivinami, ištraukiami iš seno sandėliuko, iš senos močiutės skrynios, o kai kurie yra eksploatuojami politikų kaip aktualija, kuri suteikia tam tikro žinomumo arba gali padėti sutelkti šalininkus užimti vietą po saule, užimti vietą politiniame spektre. Tai matome daug kur…“ // Tiesos lt. Susigrąžinkime valstybę // 2017.12.08).

Ir ačiū Dievui, kad tai jau vyksta… Tiesa, neorganizuotai, stichiškai, bet jau vyksta ir Lietuvoje… Ir, kaip savo laiku poetas Maironis rašė: „Nesustabdysi upės bėgimo…“ Kaip ir gamtos, ir visuomenės objektyvių raidos dėsnių, kurie kas šimtmetį pasikartoja…

Dvidešimto amžiaus pradžioje Europa patyrė patį džiaugsmingiausią jos visų tautų istorijoje – tautų ir jų tautinių valstybių atgimimo pavasarį. XXI šimtmetyje grįžtame laiko spirale į naują tautų atgimimo pavasarį. Tik, žinoma, kitomis sąlygomis, ir kitomis formomis… Bet grįžtame…

Lietuvoje, deja, dar tik sąmonėjančios Tautos lygmeniu, Valstybės lygmeniu atsiliekant mažiausiai dešimtmečiu – kai Vengrijoje, Lenkijoje, Italijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje ir kitose valstybėse gaivinamas tautiškumas, o Latvijos Seimas priėmė ir Prezidentas Raimondas Vėjuonis pasirašė įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos Latvijos vidurinėse mokyklose bus pereita prie mokymo tik valstybine kalba.

Lietuva, globalistų iš ES spaudimu, ar pačios Lietuvos švietimo ministrės iniciatyva, yra padaryta Tautos ateities ir tautos dvasios žudymo Europoje eksperimentiniu poligonu: 1) sunaikino vienintelį specializuotą mokytojų rengimo – Lietuvos Edukologijos universitetą ir visą 85 metus kurtą pedagogikos mokslą; 2) kai, gal dėl nepasotinamo valdančiųjų godumo, siekiant parduoti ne tik LEU nekilnojamąjį turtą ir jo turėtą žemę, bet dar ir visų lituanistikos institutų pastatus, tie institutai jungiami į „bendrą GULAGinę „šarašą“, vadinamą Humanitarinių mokslų centru, didžioji mokslininkų dalis išvaroma arba ubagauti, arba į pasaulį duoneliauti ; 3) kai Seimas įtvirtino įstatymo pataisą, pagal LLRA reikalavimą, lenkakalbių ir rusakalbių mokyklų abiturientams palengvinti lietuvių kalbos egzaminą, taip diskriminuojant lietuviukus, baigusius mokyklas valstybine kalba, ir pažeidžiant Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą, nustačiusį, „kad palengvintas lietuvių kalbos įstatymas tautinių mažumų mokyklų abiturientams prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam principui“, t.y. pažeidžiant LR Konstituciją; 4) kai Vilniuje Kultūros ministrės ir miesto mero R. Šimašiaus pikta valia (o gal ir už Judo grašius, regiantis kai kam parduoti Vilnių – kas gali paneigti?) nepastatyti paminklai – lietuvybės simboliai – nei Vyčiui, nei mūsų Tautos Ir Valstybės patriarchui dr. Jonui Basanavičiui, nei pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, nors juos buvo planuota pastatyti iki Lietuvos Respublikos jubiliejinio šimtmečio. Kas tai? Tyčinis kenkimas lietuvių tautai? Ar saugojimas Vilniaus kažkam, kad jame nebūtų jokių nei lietuvybės, nei Lietuvos valstybingumo ženklų? Ir kodėl tokie svetimieji sėdi valdžios olimpuose? Ar tik tam, kad Lietuvai kenktų?

Lietuvių tautininkų sąjunga, jau dabar kartu su Lietuvos respublikonais užsiregistravusi kaip politinė partija ir savo logo užrašiusi siekinį „Teisingumas-tvarka-tautiškumas“, po vienintelės jos organizuotos akcijos – Kovo 11-osios eitynių, kuriomis visi džiaugiamės, kad Lietuva bunda, atgimsta ir keliasi, kietai įmigo. Kai visa Europa – Vengrija, Lenkija, Italija, Didžioji Britanija ir kitos – pergalingai švenčia tautinio atgimimo pavasarius, mūsiškiai tautininkai beviltiškai miega, nors rinkimai į Seimą – jau ne už kalnų.

Nuolat ir kryptingai domėdamasi geopolitika ir mūsų valstybės vaidmeniu joje, šiuo metu, mūsų Prezidentei Lietuvą padariusiai matoma visame pasaulyje, ir ne šiaip sau, o labai pozityviai matomai, manau, kad šiuo metu tik rimta, solidi ir tikra lietuviška tautinė partija gali deramai atstovauti Lietuvai pasaulyje, įtakoti dabartinę geopolitiką, ir kad tik ji gali užbaigti mūsų destruktyvių Seimų erą – rūpinantis tik savo partijos arba dar blogiau – tik savo asmeninio turtėjimo interesais, kaip buvo visuose ikišioliniuose Seimuose, arba tik begalinėmis bekraštinėmis gladiatorių kovomis dabartiniame Seime dėl savo ambicijų, pačių žemiausių žmogiškųjų aistrų, visiškai užmiršus seimūnams, dėl ko jie į Seimą atėjo. Mums, eiliniams Lietuvos piliečiams, tos gladiatorių kovos įgriso iki gyvo kaulo ir mes norime rimto, darnaus Seimo, suvokiančio, kad žmonės juos išrinko ne dėl jų nesibaigiančių tarpusavio kovų, o tam, kad rūpintųsi mūsų valstybės reikalais ir spręstų valstybėje kylančias problemas deramais, aukštos kokybės įstatymais.

Tik kur ta Lietuvių tautininkų ir respublikonų partija, jungianti beveik 4 tūkstančius narių, yra? Kur ją rasti? Kodėl ji miega? Ar jau visai dingusi iš politikos horizonto? O gal čia eilinė politinė provokacija, kokių jau ne kartą Lietuvoje buvo – užimti nišą ir elgtis taip, kad joje niekas nevyktų?

Komentarai

 

 

 
 1. Lietuvos švietimo sistema užamerikoninta. Antikristinė Didžiosios Babelės struktūra jau giliai įsiskverbė į parsidavusių amerikonizmui, mokytojų vidų.
  Tautą ištinka dvasinė krizė.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Atleisk mums,viešpatie,jeigu autorės paminėti A.Užubalis,L.Kasčiūnas ir nepaminėti Landzbergiai,Kubiliai,Rastauskienės ir kiti yra už tautos išlikimą o ne už jos išnykimą…. Matyt jinai taip pat arši konservatorė.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. Tai kodėl jūsų išgirtoji Grybauskaitė nepriėmė įstatymo mokykloms, kaip tai padarė Latvijos ir Estijos prezidentai? Visi kalti Lietuvoje dėl nutautėjimo, tik ne Grybauskaitė

  Thumb up 9 Thumb down 0

 4. G.Gorienė: apie teisėsaugą, KGB ir kam tarnauja nacionalinis transliuotojas

  skanaus.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 5. Jonas Aleknavičius
  Vaidotas Antanaitis
  Edmundas Bernotas
  Saulius Čepas
  Vytautas Eidukaitis
  Gintautas Ereminas
  Ričardas Garuolis
  Vladislavas Guoga
  Klemas Inta
  Kazimieras Uoka
  Edvinas Jusys
  Rokas Kepežinskas

  Jonas Rimantas Klimas
  Marius Kundrotas
  Algimantas Liekis
  Jonas Mačys
  Rimantas Matulis
  Artūras Mickevičius
  Regina Nakienė
  Domas Palevičius
  Algirdas Pilkauskas
  Antanas Pociūnas
  Gediminas Sakalnikas
  Eligijus Smetona

  Gintaras Songaila
  Antanas Stancevičius
  Valdas Striužas
  Vytautas Povilas Šilas
  Antanas Rimvydas Tilindis
  Mečislovas Treinys
  Dalia Urbanavičienė
  Reimundas Varapickas
  Kazys Vidžiūnas
  Žilvinas Leškevičius

  Dabar nežinau kas liko.

  Tautos pažanga Russischen Fiūhrer rolandas paulauskas

  Pasisako prieš narystę NATO, aktyviai organizavo parašus referendumui prieš NATO surengti.[5][6]
  Prieš euro įvedimą Lietuvoje.
  Buvo aktyviai prieš stojimą į Europos Sąjungą.[7]
  Palaiko Rusijos įsikišimą Ukrainoje, teigia kad Rusijos ataką išprovokavo ir organizavo JAV ir kad karas Ukrainoje yra reikalingas Barakui Obamai. [8]
  Dėl savo politinių pažiūrų, Rolandas Paulauskas buvo patekęs į Valstybės saugumo departamento ir Operatyvinių tarnybų departamento grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitą [9][10]

  Saugokis Baba, arba važiuok kur traukia 1/6 žemės ir svoboda.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 6. Atsirado tik trys politikai Seimo nariai – Audronius Ažubalis, Laurynas Kasčiūnas ir Stasys Šedbaras, kuriems dar svarbu Lietuvos valstybės ir Tautos išlikimas…
  ———————————————
  Patys tie… Net girti iki tiek nenusišneka.
  Tikriausiai, Voverienei visi konservatoriai – šventieji anuolėliai. Jau moteriškė griovėjų nuo kurėjų nebeskiria.

  Thumb up 10 Thumb down 2

 7. Pagal Voveriene tik trys valstybeje sazininguciai ir gudruciai,kurie saugo tautiskuma.Na,nesinori izeisti senos moteriskes,bet pasiulysiu geriau savo kreivu minciu ir iskreiptu viziju nerasyti.Kas prisidejo daugiausiai prie Lietuvos nukraujavimo,prie vejamo antro milijono???nejau jus taip gerai patrupina koncervatnykai ,kad jus nesibodite net rasyti visiskas nesamones???

  Thumb up 13 Thumb down 2

 8. Ko gero paskutinis teiginys yra Teisingas Nes niekas nekalba, kad Sajudzio- o taip pat ir visu Atkurtuju Smetoniniu partiju Vaira pereme asmenys- kurie turejo glaudzius rysius su KGB, nes i Baltijos kelia kaip nebuvo keista organizavo Atsistatydine Rajonu ir miestu Komunistu Partijos PIRMIEJI SEKRETORIAI. O apie Ju priklausyma ir rysius su KGB nereikia ir kalbeti. Taip kad pats metas pagaliau Paviesinti TUOS PRISIPAZINUSIUS KGBistus- kurie Budami Ivairiu Lygiu VALDZIOSE- pasieke, kad SEIMAS JUOS ISLAPTINTU 75 metams. Tai juk Absurdo -Absurdsas—VAGIS IR ZUDIKAS SAU PRIIMA ISTATYMUS???.Tik paskelbus viesai tuos Prisipazinusiuju sarasus ir PAAISKES- KAS 30 METU LIETUVOS TAUTA DURNINO. Dabar pats laikas- kol Karbauskis Valdzioje .

  Thumb up 14 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
J. Imbrasas: Trakai turi problemų, kurias reikia nedelsiant spręsti
Naktinis darbas – tikriausiai kancerogeniškas
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą 
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Prezidentė: Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsivadavimo ir laisvės šventę! (21)
Brangieji, atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo ilgaamžėje istorijoje. Švęskime Vasario 16-ąją,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Teismas vėl atmetė „MG Baltic“ reikalavimą atlyginti 13 mln. Eur tariamą žalą (7)
Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą atmetė ieškovės UAB „MG Baltic...
Rusijos žurnalistas A.Nevzorovas nufilmavo Medininkų žudynes? (281)
Kas iš tiesų įvyko 1991-ųjų metų liepos 31 d. naktį...
Aukščiausias teismas abejonių dėl įrodymų Medininkų byloje neišsklaidė (38)
Nors Aukščiausiasis teismas vasario 28 d. ir paliko galioti Apeliacinio...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (1)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...