Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Sausis 19 Trečiadienis
 

Nutylėta nepriklausomos Lietuvos muitinės atkūrimo istorija – nuo Vilniaus OMON’o užpuolimų iki Medininkų žudynių (4)

2021-11-03 16:48 | Naujienos | Komentarų (33)

Muitinės kūrėjai „Karšto komentaro“ redakcijoje. KK nuotr.

Medininkų žudynių minėjimo 30-mečio išvakarėse per LRT pamatę pusiau dokumentinį, pusiau meninį filmą „Postas aušroje“, turėjusį nušviesti devynis mėnesius su OMON’u trukusį karą Lietuvos pasienyje, tačiau gerokai nusivylę tuo, ką išvydo, Lietuvos muitinės kūrėjai – Janina Petrauskienė, pirmoji geležinkelio muitinės posto viršininkė ir geležinkelio posto įkūrėja, Vytas Petras Petruškevičius, pirmas Lavoriškių muitinės posto viršininkas, Trakų muitinės posto įgaliotinio tarnybos vyr. inspektorius, pirmas nufilmavęs Medininkų žudynių vietą (juosta dingo prokuratūroje), Stasys Navikas, Medininkų muitinės poste dažniausiai nukentėjusios pamainos inspektorius, Algimantas Meseckas, Lavoriškių muitinės poste nukentėjęs trečio užpuolimo metu, Romualdas Janušauskas, Lavoriškių muitinės nukentėjęs pirmo užpuolimo metu – susirinko „Karšto komentaro“ redakcijoje, kur pasidalino iki šiol viešoje erdvėje nutylėtais istoriniais prisiminimais.

O buvo taip…

Algimantas Meseckas: -… Žana atidarė šlagbaumą. Tik už šlagbaumo pravažiavo, tentas atsidarė ir pradėjo šokti…

-Kas tai buvo?

Algimantas Meseckas: -Paskui mes išsiaiškinom, kad tai buvo kareiviai iš Šiaurės miestelio kartu su omonininkais. Ir vėl jiems vadovavo V. Razvodovas. Aš jo paties nemačiau, bet pasakysiu, kodėl taip pasakiau.

Aš pasakiau Žanai: „Bėgam!“ Žana, aišku, su aukštakulniais – kur ji ten pabėgs? Aš irgi spėjau nubėgti nedaug. O Vladas Česiūnas eina su tuo šienu – jis iš vis nieko nemato!

Valdas Juršėnas, kuris sėdėjo mašinoje su draugais, pamatė, kas vyksta, liepė savo draugui greitai užsikurti mašiną ir lėkti. Draugas užsikūrė mašiną, pradėjo važiuoti… Valdas pažiūrėjo pro langą ir mato: vienas omonininkas išbėgo ir šaudo į mašiną. Tada Valdas liepė visiems greitai griūti žemyn. Visi sugriuvo. O kai tas draugas vairavo, tai ir nuvairavo į griovį. Mašina trenkėsi į tvorą, joje sėdėję iššoko iš mašinos. Valdas sušuko: „Bėgam!“ ir jie pradėjo bėgti. O tas, kieno ta mašina, kaip ir nieko dėtas, todėl išlipo iš mašinos ir stovi. Tie pribėgo, jam bumbt! Primušė, nutempė.

O kai mane pasivijo, pargriovė, pastatė ir pirmas klausimas – ar ginklą turiu? Ar dokumentus turiu? Pasakiau, kad nieko neturiu – kišenėje turėjau tiktai mažą antspaudą, kurį dėdavome ant važtaraščių, kad patikrinta. Tai antspaudą iš manęs atėmė. Ir išgirdau, kaip Česiūną muša… Išbėgo moteris iš namo, kur šalia gyveno, pradėjo rėkti: „Jėzus, Marija, čto vy delajiete?“ („Jėzus, Marija, ką jūs darote?“).

Tada man nuėmė akinius ir iš visos jėgos spyrė į tarpukojį, bet nepataikė – įspyrė man į pilvą. Aš nukritau, šiek tiek pasikėliau ir tada gavau smūgį iš kojos į veidą. Žinot, kaip muša futbole kamuolį baudinį? Tai aš tokį smūgį gavau – iš tokio užsimojimo. Aš nugriuvau, man pradėjo kraujai bėgti. Dar galvą pasukau ir pamačiau, kad jis pasiėmė už vamzdžio ar už buožės automatą ir, kaip žmogus malkas kapoja, taip užsimojęs iš visos jėgos man per juosmenį… Aš riktelėjau. Tada jis užsimojo antrą kartą ir davė man per plaučius ir… aš atsijungiau. Kiek aš buvau atsijungęs, aš nežinau. Kai atgavau sąmonę, atsimerkiau, gulėjau nejudėdamas. Visur kraujai tik kliuksi… Tada pajaučiau, kad per veidą nukrito akiniai ir kažkas nueina. Vienas nueina – supratau pagal žingsnius.

Dar kelias minutes pagalvojau ir tokia mintis atėjo: „Gal dar duos komandą mane pribaigti?“

Aš pasikėliau. Už kažkiek tai metrų buvo krūmai. Į tuos krūmus įgriuvau, ten pagulėjau. Ne, pagalvojau, mane čia vis tiek atras. Atsistojau, išėjau į kažkokį vieškelį. Matau, kad dūmai verčiasi… O galva spengia! Viską skauda! Aišku, dar ne tiek, kiek paskui pasijautė… Pradėjau eiti, išėjau link Petruliškių kelio, žiūriu, atbėga Valdas Juršėnas. Paklausė, kas man yra. Pasakiau, kad blogai, kad bėgtų pažiūrėti, kaip Žana – ką jai padarė. Valdas atsakė: „Su Žana viskas tvarkoje, jai nieko neatsitiko“. Tik apstumdė.

Aš atėjau prie vagono, viskas dega…

Prieš pat užpuolimą aš surinkau iš visų asmens pažymėjimus, paėmiau dokumentus – prieš pamainą buvau gavęs keletą egzempliorių administracinės teisės pažeidimų protokolų – ten gulėjo tokie stulpeliai, tai po jais pakišau. Užpuolikai nerado. Ten atsisėdau, parūkiau ir…vėl atsijungiau. Ir atsibudau tik tada, kada „greitoji pagalba“ man prie nosies amoniaką dėjo. Vladą Česiūną į greitąją įsodino, vietos nėra, tai aš irgi atsisėdau. Mus nuvežė į „Raudonąjį kryžių“. Tai buvo gegužės 29 d. Ten pragulėjau dvi savaites.

Kodėl sakiau, kad ten buvo Razvodovas? Aš jį mačiau per gegužės 24 d. užpuolimą. Ir kai buvau kviečiamas į prokuratūrą, man rodė vaizdo medžiagas, kur visokie omonininkai nufilmuoti, ir aš atpažinau: „Šitas, aš su juo kalbėjau“. Tuomet nežinojau, kas jis toks yra. Ir man pasakė: „Čia yra jų vadas Razvodovas“.

O gegužės 29 d., kai jie Žaną apstumdė, pradėjo temptis ją į „Uralą“. Ir užsitempė. Ką būtų padarę, nežinia, bet tuo metu prie posto privažiavo „Niva“. Iš jos išlipo žmogus ir paklausė: „Kas čia vyksta?“ Tikrai, drąsus žmogus. Užpuolikai prie jo pripuolė ir pradėjo jį stumdyti. Žmogus pradėjo šaukti, kad jis yra Komunistų partijos narys, kažkokio rajono tarybos narys, tai jam nieko nedarė, bet jo automobilio vairą užblokavo, o raktus į laukus išmetė (tai jis paskui keturiomis ropinėjo po žolę, raktų ieškojo).

Tačiau kai tas žmogus su „Niva“ atvažiavo, užpuolikai Žaną iš „Uralo“ išmetė. Aukštis to „Uralo“ nemažas – gal pusantro – du metrai yra. Žana nukrito ant kelių. Bet ji atsiminė, kas ten buvo – kad ten buvo Razvodovas.

Jau po visų tų įvykių, kai aš kalbėjau su Žana, ji man papasakojo, jog buvo mieste ir Gedimino prospekte prie tuometinio spaudos kiosko ties gastromonu pamatė Razvodovą. Ir kai jis pamatė Žaną, puolė slėptis.

Todėl ir sakau: ir aš mačiau Razvodovą, ir Žana matė. Vienas ir tas pats asmuo buvo ir ten, ir ten. Jis vadovavo.

-Vadinasi, Vilniaus OMON’o štabo vadas V. Razvodovas pats važinėdavo į užpuolimus?

Algimantas Meseckas: – Taip. Bent šituose epizoduose tikrai buvo. Bet visa esmė – aš turiu prokuratūros raštą, kad to įvykio nebuvo.

Kai mane atvežė į ligoninę, ten jau gulėjo tas pasienietis, apie kurį pasakojau – kuriam jau gegužės 24-ą buvo pradurtas plautis. Mus paguldė pas jį į palatą. Naktį man prasidėjo šokas. Nuo skausmo. Pradėjau visas purtytis. Subėgo gydytojai, prileido vaistų. Ir aš užmigau. O paryčiui mane kažkas budina. Šiaip ne taip išbudino. Žiūriu, prie manęs sėdi du vyrai. Aš iš karto gan išsigandau. O Vladas Česiūnas sako: „Nebijok, Algi, čia yra iš prokuratūros. Jie nori apklausti“. Tada jie parodė savo pažymėjimus, išsitraukė apklausos lapus ir pradėjo viską surašinėti apie tą įvykį, apie kurį aš jums dabar papasakojau. Viską surašė, palinkėjo sveikti ir išėjo.

Vladas Čečiūnas sakė, kad jį apklausė, kol aš miegojau prileistas vaistų. Po to prižadinę mane apklausė…

Aš visą laiką galvojau, kad šitie įvykiai yra tiriami. Ir kai prasidėjo OMON’o teismas, kai prokuroras pradėjo vardinti įvykius ir kai neįvardino 29-os dienos užpuolimo, kai aš atsistojau duoti parodymus apie 24-os dienos įvykius, aš teisėjos paklausiau, ar galiu užduoti klausimą prokurorui. Man leido. Ir aš paklausiau: „Prokurore, kur (gegužės) 29-os dienos įvykis?“ Prokuroras atsakė: „Čia su tai nesusiję“. Tada aš paklausiau: „O su kuo tai susiję?“ Prokuroras man pasakė: „Aš jums po posėdžio paaiškinsiu“. Tačiau po posėdžio aš jo nebemačiau – jis kaip vėjas dingo.

Vytas Petras Petruškevičius: – Tai tik dar kartą patvirtina tai, ką mes galvojam apie prokuratūrą.

Algimantas Meseckas: -Kai išėjo įstatymas, kad dėl SSRS vykdytos agresijos galima gauti nukentėjusio asmens teisinį statusą, aš kreipiausi į prokuratūrą. Jie man atrašė, kad 1991 m. gegužės 24 d. užpuolimas ištirtas, o gegužės 29-os – nėra. Aš pagalvojau, kad gal jie nesuprato, ko aš noriu, ir parašiau jiems antrą raštą. Parašiau, kad apie (gegužės) 24 d. neklausiu, ir taip viską žinau, nusiunčiau jiems savo apdovanojimus, jie man atrašė, kad „duomenų neturim“, kad „jūs išsigalvojat šitą įvykį“. Neva gal į ligoninę kreipėtės tik po penkių dienų (praėjus po gegužės 24 d. užpuolimo).

Dabar „Raudonojo kryžiaus“ ligoninė yra Santaros klinikose, ir aš kreipiausi ten, kad surastų mano ligos istoriją. Jie atrašė, kad mediciniai dokumentai saugomi 25 metus, kadangi tiek praėjo, jie jų neturi, bet atrado žurnale, nuo kada iki kada gydžiausi. Prokuratūra tai pasigavo ir „kadangi jūs neturit ligos istorijos, jūs išsigalvojot“.

-Betgi tos pamainos liudininkai yra! Kodėl jų prokuratūra neapklausia?

Algimantas Meseckas: – Taip, ir visi dar gyvi.

Vytas Petras Petruškevičius: -Gali būti, kad šitą faktą teks įrodinėti teisme. Šitas faktas yra svarbus ne tik asmeniškai: jeigu mums čia pavyks įrodyti, kad prokuratūra aplaidžiai dirbo, tai per kitus faktus eisim kaip per vandenį.

Algimantas Meseckas: – Yra sukurtas dokumentinis filmas apie Vladą Česiūną. Ten žmona pasakoja apie gegužės 29-os užpuolimą ir kad po to Vladas Česiūnas gydėsi ne vieną mėnesį. Jeigu prokuratūra sako, kad tokių įvykių nebuvo, tai gal ir tą dokumentinį filmą reikia paneigti?

Mes visi žinom, kad taip buvo, bet pagal prokuratūros versiją – nebuvo: mes visi išsigalvojame.

-Tiesiog pamąstymui – versija: gal gegužės 29-osios įvykių prokuratūrai nebuvo todėl, kad ten buvo ne tik V. Razvodovas su savo omonininkais, bet ir kareiviai iš Šiaurės miestelio? Nes šis faktas gali visai kitoje šviesoje parodyti ir oficialiai neva ištirtą Medininkų žudynių versiją – mat bylos duomenys rodo, kad per Medininkų užpuolimą vienas užpuolikas buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę Šiaurės miestelyje (kareivis?), be to, visai kitoje šviesoje pasimato ir V. Razvodovo automobilis Medininkuose žudynių vietoje – ar iš tiesų jis ten buvo be V. Razvodovo? Juk, kaip rodo jūsų minėti pavyzdžiai, Vilniaus OMON’o štabo viršininkas V. Razvodovas į muitinių postų užpuolimus vykdavo pats asmeniškai ir… net su „kareiviais“?

Vytas Petras Petruškevičius: – Esmė ta, kad po Medininkų žudynių nei joks prokuroras neparašė prašymo į Rusijos prokuratūrą, nei Selezniovui Landsbergis neparašė – Selezniovas tada buvo Rusijos Dūmos pirmininkas, o Jelcinas – prezidentas ir labai palankiai žiūrėjo į Lietuvos reikalus. Ir tada buvo galima, kaip vienas buvęs tyrėjas teisme pasakė po 21 metų, bylą ištirti per 4-6 dienas, tik reikėjo norėti. Bet niekas to nedarė.

Dar galiu patvirtinti šitą faktą, nes liepos 31 d. (Medininkų žudynių minėjimo diena) Lietuvos radijuje būdavo laida ir į ją būdavau kviečiamas aš, Vytautas Landsbergis ir Artūras Paulauskas. Ir vienos laidos metu aš paklausiau, kodėl nebuvo parašyti šitie laiškai? Tai Landsbergis užsipuolė Paulauską: kodėl prokuratūra neparašė? O praėjus metams manęs į laidą jau nekvietė, nes pasakė Landsbergis, kad „jeigu bus tas kaltintojas, tai mes neateisim“. Ir manęs daugiau nebekviečia.

Kalbėjosi Giedrė Gorienė

Pradžia:

Nutylėta nepriklausomos Lietuvos muitinės atkūrimo istorija – nuo Vilniaus OMON’o užpuolimų iki Medininkų žudynių (3)

Nutylėta nepriklausomos Lietuvos muitinės atkūrimo istorija – nuo Vilniaus OMON’o užpuolimų iki Medininkų žudynių (2)

Nutylėta nepriklausomos Lietuvos muitinės atkūrimo istorija – nuo Vilniaus OMON’o užpuolimų iki Medininkų žudynių (1)

 

Komentarai

 

 

 
 1. Nuoširdžiausia pagarba pirmiesiems muitinės kūrėjams- Veteranams ir visiems žuvusiems už Lietuvos valstybingumą bei nepriklausomybę!

  Thumb up 21 Thumb down 0

 2. Muitinių ir pasienio postų užpuldinėjimai 1991 metais buvo ne kažkokių, kaip bando pateikti visokie probolševikiniai a’la Čegevaros garbintojai, “vietinių” ar “savų” “kontabandininkų” “kerštas”. Postai tebuvo vien nepriklausomybės ir valstybingumo simboliai. Rimtos kontrabandos, už kurios sulaikymą būtų vertėję taip keršyti, kroviniai buvo be problemų, ramiai gabenami keliais ir šunkeliais, kuriuose nebuvo postų. Anuo metu dar nebuvo, kaip dabar, vientisos valstybės sienos apsaugos ir kontrolės sistemos. Todėl tik visiškas kvailys ar beprotis gali nesuprasti, kad postų niokojimai, naikinimai, muitininkų ir pasieniečių daužymai ir žalojimai, trispalvių deginimai ir plėšymai, vertimai klauptis, čiulpti automatų vamzdžius, giedoti sovietinį himną ar internacionalą, bučiuoti omonininkų ir sovietų desantininkų batus, nuosekliai atvedė prie Medininkų poste įvykusios galvažudystės. Tai buvo planingi, sisteminiai, politiniai komūniagų sprendimais ir imperine politika pagrįsti veiksmai. Ir vykdė juos ne atvykėliai iš Rusijos gilumos, Baltarusijos ar Latvijos, o vietinės kompartijos įsakytas omonas su vietiniais idėjiniais šalininkais ir kolaborantais. Tas buvo neabejotinai akivaizdu dar 1991 metais. Todėl žudynės Medininkų poste ir visų kitų postų naikinimas privalėjo būti nagrinėjamas vienoje byloje kaip nusikaltimas žmoniškumui, vykdant kompartijos politiką. Tačiau šie veiksmai sąmoningai buvo išskaidyti į atskirus, tarsi tarpusavyje niekaip nesusijusius įvykius. Kadangi už nusikaltimų tyrimo organizavimą ir vykdymo kontrolę tiesiogiai atsakinga prokuratūra, tai jai vienintelei ir tenka už visą tą atsakomybė. Dabar lieka atsakyti į klausimą, kodėl dabartiniu metu ši klaida neištaisoma, nors tam yra visi tam reikalingi teisiniai instrumentai?

  Thumb up 21 Thumb down 1

  • Teisingai ir nuosekliai viską sudėliojot, bet nepamirškit apie komunistinius infiltrantus į Lietuvos institucijas ir kas tuo laiku vadovavo prokuratūrai. Todėl dabartinis teisinis rezultatas buvo iš anksto, sąmoningai ir specialiai sukonstruotas tiesioginiai patyčiai iš Lietuvos valstybės, jos Nepriklausomybės, istorijos ir žmonių.

   Thumb up 19 Thumb down 2

   • Kas vadovavo Lietuvos prokuratūrai? A.M. Brazausko statytinis Artūras Paulauskas iš LKP CK Administracinių organų kontrolės ir priežiūros skyriaus, tiesiogiai kontroliavusio KGB. Susijęs su AMB netiesioginės tolimos giminystės ryšiais ir pasižymėjęs “Katalikų kronikos” platintojų persekiojimu, buvęs Varėnos prokuroras, kunigo J.Zdebskio nužudymą pateikęs kaip atsitiktinį eismo įvykį. Manau, tai visuotinai žinomi faktai.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  • Taikliai pastebėjote dėl vietinės kompartijos, tiesiogiai jai pavaldaus Vilniaus OMON’o, vietinių idėjinių šalininkų ir kolaborantų vaidmens 1991 m. Lietuvos įvykiuose. Belieka priversti valdžiažmogius teisingai išspręsti visų jų atsakomybės klausimus.

   Thumb up 17 Thumb down 2

   • Kažkur skaičiau, Medininkų poste nužudytųjų pareigūnų ginklai buvo rasti pas neetatinis Vilniaus omonininkus- Jedinstvos draugovininkus iš Vasilenkos būrio. Kaip tie ginklai pas juos atsidūrė? Ką, turguje nusipirko? Grybaudami ar atsitiktinai surado? Kas juos atvežė į Vilniaus OMONo būstinę? Kas jiems davė ar patys pasiėmė? Nejaugi vis dar dėsimės idiotais?

    Thumb up 16 Thumb down 2

  • Reikalauti nusikaltėlių atsakomybės yra natūralu, moralu, teisėta ir teisinga, tačiau Vilniaus OMONo vadų atsakomybė jau nebeįmanoma.
   2015 m. birželio 4 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu Boleslovas Makutynovičius ir Vladimiras Razvodovas išteisinti, konstatavus, kad jie nepadarė jokių nusikaltimų.
   Kas netikti, pasiieškokit internete. Taigi, klausimas uždarytas.

   Thumb up 14 Thumb down 2

    • Patys pasiskaitykite www cininas lt

     OMON proceso dokumentai

     Kaip jau buvo skelbta, Vilniaus apygardos teismas 2015-06-04 išteisino buvusius Lietuvos OMON vadovus Boleslavą Makutynovičių ir Vladimirą Razvodovą, kurie už akių buvo kaltinami nusikaltimais žmoniškumui.

     Šie du buvę OMON karininkai nebuvo siejami nei su 1991 m. sausio 13 d., nei su 1991 m. liepos mėn. Medininkų žudynėmis, tačiau buvo kaltinami, kad 1991 m. terorizavo ir baugino beatsikuriančios Lietuvos kariuomenės ir muitinės pareigūnus. Buvo manoma, kad jie organizavo keletą ginkluotų pasienio ir muitinės postų užpuolimų ir kelis iš tų postų sunaikino. Iš viso jiems buvo inkriminuota 15 kaltinimo punktų.

     Vadovaujantis LR BPK 303 str. 5 d. 1 p., teismas nusprendė:

     Boleslavą Makutynovičių išteisinti pagal kaltinimus dėl nusikaltimų, numatytų LR BK 100 str. ir 24 str. 4 d.; LR BK 103 str. 1 d., nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių;

     Vladimirą Razvodovą išteisinti pagal kaltinimus dėl nusikaltimų, numatytų LR BK 100 str. ir 24 str. 4 d.; LR BK 103 str. 1 d., nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių;

     Civilinius ieškinius palikti nenagrinėtais.

     Teisėjai

     Audrius Cininas

     Jurgita Mačionytė

     Stasys Lemežis

     Thumb up 3 Thumb down 3

    • Ten pat, beje, pridėtas ir pats nuosprendis (17 lapų), pasiskaitykit:

     Taikyti atsakomybės pagal 1998 m. Romos statuto ir atitinkamas LR BK 100 str. dispozicijos formuluotes, net jei būtų nustatytos kitos kaltinime nurodytos aplinkybės {persekiojimas dėl politinių motyvų; žmonių sulaikymai, areštai, kitoks laisvės atėmimas, vykdymas ir rėmimas SSRS politikos dideliu mastu arba sistemingai užpuldinėti civilius) nėra pagrindo, nes būtų pažeisti teisės
     numatomumo ir prieinamumo principai bei nullum crimen sine lege (be įstatymo nėra nusikaltimo) principas.

     Thumb up 4 Thumb down 4

     • Atleiskit, bet kaip tada su Medininkų ir Sausio 13-osios bylomis? Tada ir juos privalėjo išteisinti 😮

      Thumb up 4 Thumb down 4

   • Pasiskaitykite viešąją informaciją internete.

    2017 sausio 24 d. Lietuva pagaliau įvykdė istorinį teisingumą – praėjus daugiau kaip 25 metams po tragiškų 1991 m. įvykių, Lietuvos apeliacinis teismas už akių priėmė nuosprendį buvusio sovietų Specialiosios paskirties milicijos būrio (OMON) Vilniuje vadovui Vladimirui Razvodovui.

    Trijų teisėjų kolegijos pirmininkė Sigita Bieliauskienė antradienį paskelbė, kad panaikina dar 2015 m. birželį Vilniaus apygardos teismo teisėjo Audriaus Cinino pirmininkaujamos kolegijos priimtą išteisinamąjį nuosprendį, o V. Razvodovą pripažįsta kaltu – jam skirta 12 metų laisvės atėmimo bausmė. Ją nuteistasis turėtų atlikti pataisos namuose, jeigu bus sulaikytas.

    Rusija iki šiol jį Lietuvai atsisakydavo išduoti.

    V. Razvodovas buvo pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 100 straipsnį – Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis – ir 103 str. – Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais.

    „V. Razvodovas padarė sunkius tyčinius nusikaltimus, jo atsakomybę sunkina tai, kad veika padaryta bendrininkų grupe visuotinai pavojingu būdu, naudojant šaunamuosius ginklus“, – skelbdama nuosprendį pažymėjo teisėja. Iš nuteistojo V. Razvodovo teismas nukentėjusiesiems priteisė patirtą žalą – daugiau kaip 14 tūkst. eurų. Tiesa, jis kai kuriuose epizoduose dėl pareikštų kaltinimų buvo išteisintas, nes nebuvo įrodyta jo kaltė”.

    Taip pat tenkinti nukentėjusiųjų ieškiniai – nuteistasis turės atlyginti daugiau kaip 14 tūkstančių eurų turtinės ir neturtinės žalos. Teismas taip pat patenkino ir Muitinės departamento civilinį ieškinį ir iš V.Razvodovo priteisė 269 eurų turtinę žalą. Valstybės sienos apsaugos tarnybai priteista 2 tūkst. 941 euro turtinė žala.

    Dėl keturių epizodų – tarp jų ir valstybinio telegrafo užpuolimo, taip pat Tabariškių posto užpuolimo, buvęs omonininkas išteisintas. Nuteisti V.Razvodovą dėl šių epizodų pritrūko įrodymų, paskelbė teismas.

    Thumb up 12 Thumb down 2

    • Svarsčiau kiek dar losit ant teismų ir prokuratūros komentaruose. Užstalės prisiminimų pasakojimuose retai kada sužinosite teisybę. Pirmiausiai reikia susirinkt tikrą informaciją, tada nereikės loti. Pagaliau bent vienas protingas komentatorius atsirado, matyt nebeapsikentė.

     Thumb up 7 Thumb down 7

     • Niekas nieko neklaidina. Atvirkščiai. Žmonės diskutuoja apie faktus, kurių nepaneigsit. Taip, kad nereikia piktintis. Ramiau reaguokit, sveikesni būsit. Tuomet ilgiau gyvensit. :)

      Thumb up 11 Thumb down 0

     • Jei tikrai esate rinktine, tai nesate kurčia. Nebent būtumėte iš kurčiųjų. Kur jūs girdite lojimą? Jei vaidenasi, dažniau žegnokitės. Žmonės – ne šunys. Jie neloja, o rašo. Turėkite savigarbos, jei jau negerbiate kitų. Gerų išeiginių.

      Thumb up 8 Thumb down 0

    • Gaunasi, kad 1991 metais visus muitinės postų užpuldinėjimus vykdė du Vilniaus omonininkai: Makutinovičius su Razvodovu? Na, kas tuo tiki? 😮

     Thumb up 7 Thumb down 0

     • Kai paskaitai apie nuosprendį Vilniaus omonininkams ir pagalvoji, kad gal tikrai 1991 m. Lietuvoje siautėjo viso labo 2 omoninininkai, darosi šleikštu ir vymdo nuo tokio, persiprašant, atvirai pasityčiojančio teisingumo kokybės lygio. Juk tai visiškai tikrovės neatitinkantis, absurdiškas įvertinimas. :(

      Thumb up 6 Thumb down 0

  • 1991 m. Medininkų postas ir jame budėdavę vyrai buvo nuolatiniu Vilniaus omon ir net kareivių užpuolimų taikiniu. Jei atkreipėte dėmesį, tai būtent 1-asis Medininkų postas, esantis automagistralėje Vilnius-Minskas buvo užpultas ir naikinamas daug dažniau ir daugiau kartų nei bet kuris kitas pasienio muitinės postas. Tuo tarpu pasienio postas, kuriame niekada nebuvo muitininkų, esantis maždaug už 1 km senajame Medininkų kelyje, nebuvo naikinamas. Nežinau kaip yra bylose, bet spaudoje neteko rasti analizės, bent kiek paaiškinančios kodėl Medininkų muitinės ir pasienio postas automagistralėje buvo nuolatinių sovietinių spec.pajėgų ir kariuomenės fizinių atakavimų ir naikinimų taikiniu. Todėl, kad šis klausimas, tikriausiai, niekada nebuvo iškeltas analizei. O kodėl? Ir būtent kodėl šis klausimas liko nepaliestas?

   Thumb up 9 Thumb down 0

 3. Netikėti ir nepasitikėti atviru, ne vieno, o visos muitininkų grupės pasakojimu neįmanoma, nes nėra pagrindo. Gąsdina, kad dėl to nei vienas Vilniaus omonininkas ir net jų vadai nepatraukti teisman. Tai siaubinga!

  Thumb up 22 Thumb down 3

  • Ir Patriotas teisingai parašė: visi teisiniai instrumentai yra. Dabar už nusikaltimus žmoniškumui jau galima teisti ir už akių, ir po mirties, ir senaties tam nėra. Įstatymai tą leidžia.

   Thumb up 15 Thumb down 2

   • Norėčiau paklausti politikų, prokurorų ir teisėjų. Kodėl Vilniaus OMONininkai dar nenuteisti? Prašau, raskite drąsos atsvirai paaiškinti Lietuvos žmonėms, kodėl taip yra.

    Thumb up 14 Thumb down 3

    • O ar jis tikrai mirė? Byloje nėra jo mirties įrodymų, net mirties liudijimo nėra. Pasiskaitykite Apeliacinio teismo nuosprendį. Jis viešas.

     Thumb up 5 Thumb down 0

 4. Ir aš netikiu, kad V. Razvodovo vairuotojas būtų galėjęs važiuoti į Medininkų postą be savo tiesioginio viršininko.

  Thumb up 22 Thumb down 2

  • Reiktų būti nežinia kokiu ligoniu, kad sutiktum patikėti. Viršininkas ir jo asmeninis vairuotojas – kaip adata su siūlu – visuomet ir nuolat juda tik kartu.

   Thumb up 22 Thumb down 2

  • Mūsų politikai, prokurorai ir teisėjai to nesupranta ar jiems kažkas trukdo, ar neleidžia suprasti?

   Thumb up 20 Thumb down 2

   • Kaip jie tokioje situacijoje randa drąsos žiūrėti žmonėms į akis ir kalbėti Lietuvos Respublikos valstybės vardu?

    Thumb up 19 Thumb down 2

    • jei turi “kiaulės akis”, tada ir žiūri drąsiai … visus kitus durniais laikydami …

     Thumb up 17 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...