Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 20 Sekmadienis
 

Nukirpkime Sodros ir pensijų fondų bambagyslę

2018-03-26 11:17 | Nuomonių ringas | Komentarų (9)

Anatolijus Lapinskas. Asm. archyvo nuotr.

Anatolijus Lapinskas

Trys garsūs Lietuvos pensijų politikos ekonomistai eilinį kartą pabandė atvesti į protą Lietuvos valdžią ir pasiūlė pertvarkyti pensijų sistemą Lietuvos žmonėms tvirtu ir naudingu pagrindu. Seimo narys Stasys Jakeliūnas parengė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą, pagal kurią valstybė turi (ne GALI, kaip dabartiniame įstatyme, bet TURI) kompensuoti Sodrai įmokas, pervedamas į pensijų fondus.

Ekonomistas Raimondas Kuodis triuškina pensijų fondų tikinimą, neva jų tikslas yra valstybei palengvinti pensijų mokėjimą. Tačiau tai ne kas kita, kaip „valstybės lėšų finansinio upelio nukreipimas bėgti per pensijų fondų kiemą ir fondai pirmiausia iš jo semiasi sau“.

Ekonomistas Romas Lazutka irgi Sodros bei valstybės pinigų kišimą į pensijų fondų malūną laiko netinkamu dalyku, nes remiama tik dalis žmonių, nors mokesčius moka visi. Privačios pensijos turi būti finansuojamos iš privačių pinigų.

Kas gi rašoma S.Jakeliūno projekte? Iš esmės – nieko naujo. Tas pats buvo sakoma 2002 metais Pensijų sistemos reformos įstatymo projekto aiškinamajame rašte: „Dėl pensijų reformos įgyvendinimo atsiradusį lėšų trūkumą Sodros biudžete dengtų valstybės biudžetas“.

Teisybės dėlei reikėtų pažymėti, kad iki 2014 metų socialinio draudimo įmokos, pervedamos į pensijų fondus buvo pilnai arba dalinai kompensuojamos asignavimais iš valstybės biudžeto, bet po to šie asignavimai buvo sustabdyti. Manyčiau, kad tokiu būdu valstybė prisipažino neturinti pinigų, bet Sodros finansavimo pensijų fondams neatsisakė, tokiu būdu visą šį vargą suvertė… dabartiniams pensininkams. Nieko sau logika!

O ką rasime naujojo įstatymo aiškinamajame? Pasirodo, antroji pensijų pakopa nepasiekė jokių jai keltų tikslų. Ir iš tikro nėra net apskaičiuota, ar padidėjo pakeitimo norma jau išėjusiems į pensiją pensijų fondų dalyviams. O visi fondų privalumai nublanksta prieš faktą, kad tarp tokių dalyvių vos vienas procentas gauna anuitetus, likusieji – vienkartines išmokas.

Kiti dar 2002 metais minėti privalumai irgi tampa blefu, pvz., „apsaugos senatvėje finansavimo paskirstymas tarp skirtingų mechanizmų, tuo siekiant sumažinti bendrą riziką“. Vos vienas procentas gali tikėtis to rizikos sumažinimo, bet dar neaišku, ar tie anuitetai kompensuos Sodros pensijos sumažinimą. Niekas tų skaičių neteikia.

Todėl Socialinės apsaugos ministerija perėjo prie naujo masalo, aiškina, kad geriau kokia nors vienkartinė išmoka nei anuitetas, nes jis… brangiai kainuoja. Pridursiu, kad pasirinkusieji anuitetą su paveldėjimu po pasirinkto laikotarpio (5,10.15 metų), jei žmogus dar nenumirs, jis liks iš viso be jokios fondų išmokos ir su sumažinta Sodros pensija. Ką tokiu atveju daryti?

Ministerija vis tiek aiškina, kad vienkartinė išmoka žmogui yra geriau, nes jis esą galės susitvarkyti dantis ar nupirkti vaikams automobilį, manyčiau, tik panaudotą… Žinoma pensijų fondų apologetė Rūta Vainienė dar prideda, kad gavus vienkartinę, nereikės mokėti pinigų anuitetus išmokančiai draudimo bendrovei, kuri pasiims penktadalį ar net trečdalį(!!!) sukauptos sumos (apie tai niekas iš pradžių neaiškino).

O pensininkai, gavę vienkartinę, esą galės pasidaryti buto remontą ar pinigus vaikams padovanoti. Apie tolimesnį gyvenimą su reikšmingai sumažinta Sodros pensija, ponia R.Vainienė, matyt, negalvoja, todėl kreipsis vargingų pašalpų į valdžią… Tokie yra ministerijos ir jai pritariančių patarimai. Ar toks buvo 2002 metais steigiamų pensijų fondų tikslas?

Tų metų aiškinimas dar tikino, kad pensijos su kaupiamąja dalimi bus 20 procentų didesnės „nei palikus tik einamojo finansavimo sistemą“. Vėlgi blefas, nes Sodra nežino kokia būtų kaupiančiojo pensija, jei būtų nedalyvavęs kaupime, žodžiu neskaičiuoja, kas būtų, jeigu būtų. O pensijų fondai neteikia žinių apie savo išmokamas pensijas – vidutinius anuitetus ar išmoką. Taigi lyginti pensijas – kuri didesnė, ar dalyvaujantiems kaupime ar ne – neįmanoma.

S.Jakeliūno nuomone, „vienkartinės išmokos, kurias gavo dalyviai arba jų paveldėtojai negali būti laikomos pensijomis. Tai reiškia, kad antroji pakopa per keturiolika jos gyvavimo metų taip ir netapo pilnaverte pensijų sistemos dalimi, o tėra paprasta finansinio kaupimo priemonė, kurią finansuoja visi šalies mokesčių mokėtojai, įskaitant ir dabartinius senatvės pensijų, kurios yra vienos mažiausių visoje ES, gavėjus”.

Pasakomis reikėtų laikyti ir dar vieną anų laikų blefą, kad „tinkamai organizuotas pensijų kaupimas paskatins nacionalinį taupymą, sustiprins šalies finansų infrastruktūrą ir tai sąlygos Lietuvos ekonomikos augimą“. To niekas – nei fondai, nei ekonomistai nepatvirtina.

* * *

Atpasakosiu ir profesoriaus Raimondo Kuodžio mintis pokalbyje Alfa.lt portale. Jis nebijojo patvirtinti, kad einamųjų įnašų pensijų sistema yra kritiškai svarbus sektorius senstančioje visuomenėje ir yra geras žmonijos išradimas, nes pigi administravimo prasme ir remiasi socialiniu kontraktu tarp kartų. Tai ne piramidė, ne apgaulė. Puiki ir makroekonomine prasme – ką sumokame Sodrai, automatiškai grįžta į ekonomiką pajamų pavidalu.

Privačios sistemos apsimeta, kad jos sprendžia demografines problemas, nors iš principo išspręsti jų negali. Pensijų fondai sako, kad galės žmonėms duoti daugiau „nuosavų finansų“, bet tik jeigu pasiseks… Bet žmonės nevalgo finansų, jie valgo duoną. O ir finansų gaus nedaug, nes daug jų nubyra komisiniams, o ir Sodros pensija taps menkesnė.

Utopiška manyti, kad privačioji pensijų kaupimo sistema gali išsikeroti nesugriaudama ekonomikos. Privačioji sistema turi neigiamą makropoveikį – ji išsiunčia paklausą iš šalies į kitas valstybes. O jeigu privati sistema investuotų mūsų valstybėje, tai dingtų pati jos egzistavimo prasmė, kad „fondai diversifikuoja demografines rizikas pasauliniu mastu“.

Pensijų fondus R.Kuodis įvardija kaip šizofreniją, reikalaujančia psichiatrų įvertinimo. Jokia valstybė jokių pinigų neturi, nes pati valstybė yra negyvas daiktas. Tai yra tiesiog stalas ant kurio vienos žmonių grupės suneša pinigus, o kitos juos gauna. Pensijų fondų pasakymas, kad valstybė tau iš kairės kišenės subsidijuoja dešinę ir „todėl dešinioji apsimoka“, nematant kad kairioji tuštėja, tai ir yra šizofrenija.

Bet jie mielai ir toliau manipuliuoja viešąja nuomone, sugeba įtikinti politikus daryti keistus veiksmus, kai „negyvas daiktas – valstybė – pradeda subsidijuoti jūsų pensiją“, nepasakant iš kur tie pinigai bus paimti. O jie bus paimti iš tų pačių žmonių: arba bus mažesnės pensijos, arba mažesnės algos viešajame sektoriuje, arba suteikta mažiau viešųjų paslaugų.

Pensijų fondai agituoja, kad Sodra yra pragaras, o kita sistema – išganinga išeitis. Neva jų tikslas yra palengvinti valstybei pensijų mokėjimo naštą. Bet finansininkai mielai pasiimtų kažkieno „naštą“ tam, kad finansinis upelis bėgtų per jų kiemą ir jie iš jo galėtų semtis sau. Šios kompanijos ciniškai žeriasi pelnus, apsimesdamos, kad padeda „spręsti problemą“.

* * *

Profesorius Romas Lazutka „Delfio“ portale tikina, kad ilguoju laikotarpiu pensijų fondo turėto vertė gali augti greičiau nei infliacija, bet kur kas svarbiau vertės pokyčius lyginti su darbo užmokesčio pasikeitimais. Ir iš tikro, palyginę atlyginimų augimą 2017 metais – 8,4 proc. su pensijų fondų rezultatais – turto vertės pokytis dėl investavimo – 4,5 proc., metinė svertinė grąža – 3,5 proc. pamatytume itin prastą fondų vaizdą.

R.Lazutkos įsitikinimu, kaupimas pensijų fonduose neturėtų būti finansuojamas „Sodros“ ar valstybės biudžeto lėšomis. Tai turėtų būti daroma asmeninėmis lėšomis. „Privačios pensijos yra privačios dėl to, kad finansuojamos iš privačių pinigų. Tada jau antraeilis dalykas, ar juos įmoka darbuotojas, ar darbdavys. Vietoje visos algos, jis galėtų dalį pinigų įmokėti į pensijų fondą, kaip yra vakaruose. Bet tai yra privatūs to žmogaus pinigai.

„Kaupimą finansuoti iš valstybės pinigų negerai. Vieni žmonės kaupia, kiti nekaupia, o iš valstybės ar visų pinigų bus remiama tik dalis žmonių, tai kaip pagrįsti tokį neteisingumą? Mokesčius sumoka visi, o pinigai taupyti atiduodama tik daliai. Tai nėra korektiška. Kai mes mokame mokesčius ir išlaikome kariuomenę, tai ji saugo visus. O čia toks perskirstymas – vieniems naudingiau, kitiems ne taip naudinga“, – aiškina profesorius.

Jo vertinimu, finansuoti kaupimą iš valstybės biudžeto būtų teisingiau nei tik iš „Sodros“, kadangi jos mokamos pensijos šiuo metu ir taip yra mažos: „Tarp pensininkų skurdas paplitęs labiau nei tarp kitų grupių. Pensijos yra mažos ir jas reikia didinti. Ir iš „Sodros“ paimti dalį pinigų negerai.“

Pasižiūrėkime į kaimynus. Šalia mūsų pensijų ekonomikos liūtų padėties supratimui, tiktų suteikti žodį ir mano kalbintai Estijos Socialinių reikalų ministerijos pensijų politikos vadovei Agnei Netta-Sepp: “Jeigu būtume žinoję, kuo pavirs Estijos pensijų sistema, įvedus privalomą kaupimą privačiuose fonduose, jokiu būdu nebūtume to pradėję”.

Dar vienas vinis, šįkart į Lenkijos privačių pensijų karstą. Tarptautinio lygio Lenkijos sprecialistė prof. Leokadia Oręziak: „Lenkijos atvirieji pensijų fondai (OFE) nusipelnė kuo greitesnio likvidavimo. Negalima sutikti, kad Lenkija taptų rinkos įkaite. Tolesnis įmokų mokėjimas pensijų fondams Lenkijos pensininkų priklausymą nuo rinkos tik pagilins”.

Grįžtant prie S.Jakeliūno įstatymo projekto irgi peršasi siūlymas ne atstatyti biudžeto kompensacijas Sodrai už jos pervedimus fondams, bet iš viso nutraukti Sodros pervedimus, tuo pačiu ir kompensacijas už juos. Imkimės ryžto ir nukirpkime Sodros ir pensijų fondų bambagyslę, leiskime fondams savarankiškai plaukti rinkos jūroje, jie sako, kad labai to nori.

O jeigu valstybė sutinka iš savo biudžeto premijuoti fondų dalyvius vien už tai, kad jie perveda savo lėšas pensijų fondams, tebūnie tai valstybės vargas, bet tikrai ne Sodros rūpestis.

Komentarai

 

 

 
 1. tai cia yra pensininku pavogti pinigai ir padovanuoti elitui , o pensininkai toliau badmiriauja , padidino pensijas, o dabar kiekviena menesi gauna vis maziau, tai kokie cia skaiciavimai israsti lyginat nelygybe kiek metu snekat mazinti nelygybe, o niekas nejuda nei is vietos

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Geriau kaupti . Nors kiek gausi. Nekaupdamas vien is Sodros pensijos tikrai bus sunku pragyventi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Kaupk, kaupk, jokių garantijų kad sukaupsi niekas neduoda, o kad Sodros pensija sumažės, tai tikra garantija. Bet išeiti iš to šūdo, niekas neleidžia, taip ir smirdėsite.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 3. Jau 28 metai kaip mus valdžia mulkina ir mulkins toliau, jai nesuvoksime vieno labai svarbaus fakto, kad Lietuva yra JAV-ES kolonija, po kurią laisvai važinėja NATO tankai ir skraido okupantų lėktuvai.
  “Lietuvos” valdžia yra tik JAV-ES okupantų akli jų kolonijos administratoriai, aklai vykdantys visas jų užgaidas. Kolaborantams tai apsimoka nes jiems šis tas nubyra nuo šeimininkų stalo…
  Nesvarbu ar pensijiniai fondai bus privatūs, ar jie bus valstybiniai (kas be jokios abejonės yra šiek tiek geriau nei privatūs), socialinio teisingumo problemos jie neišspręs.
  Vienintelis kelias šios problemos išsprendimui yra JAV-ES okupacinio režimo ir vietinių jų administratorių atsikratymas, Lietuvos nepriklausomybės sukūrimas. Tik tuomet atsivers realios galimybės kurti, o ne griauti, kai Lietuvos valdyyma perims lietuvių tautos ir Lietuvos piliečių atstovai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Privatūs Pensijiniai Fondai yra sukčių Čikagos biznio mokykleles aferistų schema kaip apiplėšti Lotynų Amerikos šalių zmonelius labai tiko ir Rytų Europos kvaileliams. Afera verta Konstitucinio teismo dėmesio.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Matosi kad musu Prezidente. Lietuvos Bankas aiskiai labai tampriai suristi su sia Fondu Afera- kuria valdo Skandinaviski Bankai. Niekur pasaulyje niera, kad privacius Fondus, remiamus ir valdomus Banku- finansuotu Valstybe. Juk galejo Valstybe pradziai Fondams SKOLINTI- O ne ATIDUOTI Valstybes T>Y visu Lietuvos zmoniu Lesas. Taip kad pats laikas jau butu sulaukti GRAZOS VALSTYBEI is PRIVACIU PENSIJU FONDU- kad ir be Procentu- o ne toliau ieskoti Durniu- kaip buvo iki siol .Nejaugi Musu Vyriausybe ir Seimas NEPRAREGES???.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 6. Negi jūs esate visa nupirkta pensijų fondų milijonais? Negi visi taip bijo prezidentės, sakoma, kad ji pasakius visiems nuo jos priklausantiems valdininkams: Dar vienas žodis prieš pensijų fondus ir jūs lekiate iš darbo.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 7. “Grįžtant prie S.Jakeliūno įstatymo projekto irgi peršasi siūlymas ne atstatyti biudžeto kompensacijas Sodrai už jos pervedimus fondams, bet iš viso nutraukti Sodros pervedimus, tuo pačiu ir kompensacijas už juos. Imkimės ryžto ir nukirpkime Sodros ir pensijų fondų bambagyslę, leiskime fondams savarankiškai plaukti rinkos jūroje, jie sako, kad labai to nori”.

  Thumb up 9 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...