Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 27 Pirmadienis
 

Nieko asmeniško, ponai, tik biznis…

2015-01-19 17:09 | Nuomonių ringas | Komentarų (65)

Naftos platforma. Praktiškai 90 procentų naftos į ES importuojama ir šiuo atveju ES yra labai pažeidžiama.  sxc.hu nuotr.


Vytautas Mikalauskas

Dauguma, veikiama mūsų sisteminės žiniasklaidos, nors žodį „mūsų“ reiktų vartoti labai atsargiai, nes didžioji tos žiniasklaidos dalis nepriklauso Lietuvos piliečiams, iki šiol negali suprasti, kodėl įvykiai Ukrainoje įgavo tokią kryptį, o ne kitokią.

Normalaus, visiems suprantamo ir priimtino paaiškinimo nėra, todėl belieka tikėti tuo, ką skelbia: „Putinas sumanė atkurti imperiją, todėl būtina nuo to gintis, ir ukrainiečiai pakilo į „šventą kovą“ už savo, mūsų bei visos Europos laisvę. Jei Rusijai dabar netrenkti per nagus, tai po poros metų ji okupuos visą Europą.“

Gražu? Patriotiška? Neabejotinai, taip. Bet tai – emocijos, tai – „sūris“ mums, eiliniams.

Jau ne kartą sakiau, kad geopolitika, o dabarties įvykius Europoje pirmoje eilėjė lemia būtent ši „ponia“, emocijomis nesiremia, ji – šalto, blaivaus apskaičiavimo, siekiant savo nusibrėžtų tikslų, rezultatas. Ir nereikia čia maišyti „grybienės“ su „uogiene“.

Kapitalistinė sistema, nors šiandien įvairiausio plauko teoretikai stengiasi išvengti to įvardijimo ir linkę postringauti apie „laisvos rinkos“ ar paprasčiausiai „rinkos ekonomiką“, tikrumoje tai yra vienas ir tas pats, visada savo esme liks nepakitusi. Nesvarbu, kaip ją vadinsime: „poindustrine“, „moderniąja“ ar „pomoderniąja“, „finansine“ ar „bankine“, jos veikimo kriterijai išlieka tie patys. Pelnas – vienintelė šios, ir visų išvardintų, varomoji jėga. O jei taip, tai itin stambus kapitalas – milžiniškos transnacionalinės kompanijos ir yra ta tikroji visos matomos ir nematomos globalios politikos šerdis. Jis iškelia užduotis, o politikai jas įgyvendina.

Todėl visada privalu žvelgti giliau ir atidžiau, nes niekas turimą finansinį kapitalą veltui nešvaisto.Tai mums, eiliniams, atrodo, kad kuo daugiau banke ar palovyje sukaupsiu dolerių, eurų ar kitokios valiutos, tuo būsiu turtingesnis.

Šios veikiančios sistemos – globalios finansinės sistemos kūrėjai puikiai žino, kad visa tai tikrumoje – šlamštas, niekuo nepagrįsti lūkesčiai, dirbtinai sukurtas psichologinis defektas, bet ne realus turtas. Todėl jie nelaiko milžiniškų lėšų bankų sąskaitose, o jas panaudoja.

Kam vienam ar kitam asmeniui, vienai ar kitai šeimai, vienam ar kitam klanui tikrumoje reikalingi milijardai? Juk jais nei pasiklosi, nei užsiklosi, nei vietoj maisto nepanaudosi. Vienu metu penkiuose namuose negyvensi ir ant penkių, kad ir auksinių, klozetų nesėdėsi. Kam?

Milijardai – tai valdžia. Tai galimybė įtakoti kitų – gyvų milijardų likimus. Pasmerkti juos arba pasigailėti. Pasijausti dievų vietoje, tapti ne popieriniais, kažkokiuose senuose raštuose užfiksuotais, bet realiais „išrinktaisiais“. Todėl ir sukurta tokia, o ne kitokia sistema, o iš jos gaunamas pelnas, realiais ar virtualiais finansiniais instrumentais nukreipiamas apčiuopiamam pasauliui supirkti.

Ar mes kada nors susimąstome, kad dauguma mūsų jau gyvename ne savuose namuose, dirbame ne nacionaliniuose fabrikuose ir gamyklose? Nesvarbu, kad visa tai – mūsų vardu, bet tikrumoje mes patys didžia dauguma priklausome nuo bankų, hipotekų, kreditų, refinansvimų, įvairiausių ilgalaikių sutarčių ir sutartėlių, ir mūsų gyvenimai supirkti daugeliui metų į priekį.

Kaip tai vadinti? Nesiimu įvardinti, kiekvienas te pats įvardija savo būseną. Tik viena, manau, yra aišku ir neginčytina: šitos būsenos laisva ir nepriklausoma įvardinti – neįmanoma. O jei taip, tai visos sisteminėje žiniasklaidoje propoguojamos kovos už laisvę, nepriklausomybę, žmogaus teises netenka prasmės, nes tai taipogi – tik instrumentai, priverčiantys milijonus, dešimtis milijonų kovoti tarpusavyje ir tuo nukreipiantys strėlės nuo tikrosios kaltininkės – veikiančios globalios sistemos ir už jos stovinčių kelių dešimčių ypač turtingų bei realiai mus valdančių šeimų.

Tokia yra ta tiesa ir visa tai, ką matome globalioje erdvėje, – tai kova tarp naujo ir seno kapitalo, nes kapitalas, kaip ir viskas šioje žemėje, turi savybę daugintis. Naujasis stengiasi įgauti savarankiškumą, o senasis – dabarties pasaulio kūrėjas, linkęs išlikti piramidės viršūneje.

Ir viena, ir kita pusė puikiai supranta, kad tik realiam žmonijos išgyvenimui kasdien būtini resursai yra tas turtas, kuris tikrumoje leidžia pasiekti globalią valdžią. Būtent todėl, nes veikianti popierinė finansinė sistema netolimoje ateityje neišvengiamai privalės būti transformuota, visa tai – kova dėl to, kas ir kaip valdys resursus, o tuo pačiu ir ateities pasaulį.

Europai metams reikia apytikriai 480 milijardų kubų dujų. Apie 137 milijardus ji išgauna pati, apie 150 milijardų importuoja iš Rusijos, o likusį kiekį – iš Afrikos, Amerikos ir A.Rytų. Kai ėmėme kalbėti apie nepriklausoma energetiką, neabejotinai turėjome mąstyti, kas pakeis importą iš Rusijos. Mūsuose aiškiai brendo mintis ir žvilgsnis krypo šiaurės kryptim į Norvegiją. Ir ne tik mūsų.

D.Britanija, Olandija ir Norvegija – būtent tos teritorijos, kuriose ES išgauna tuos 137 milijardus. Specialistams yra puikiai žinoma, kad D.Britanijos ir Olandijos galimybės menksta, nes šiose išgaunamos naftos pikas (viršūnė) jau – praeityje. Visa viltis – Norvegija.

Dar visai neseniai tos viltys atrodė šviesios ir ganėtinai realios. Norvegija savo verslovėse išgauna ne tik dujas, bet ir naftą. Sakysim, 2000 metais naftos buvo išgauta 1,13 milijardų barelių, o dujų – 47,3 milijardai kubų, tačiau jau 2011 metais naftos – tik 664 milijonai barelių. Ženklus kritimas? Ženklus, bet dujų gavyba – atvirkščiai: nuo minėtų 47,3 milijardų 2000 metais pakilo iki 106 milijardų 2011 metais. Atrodė, kad jokių problemų nėra.Krinta naftos gavyba, bet kyla dujų.

Tikrai, naftos gavyba ir toliau krito. Jau 2014 metais – 595 milijonai barelių. Europai kasmet reikia 5 – 5,5 milijardų barelių.Taigi, norvegiškoji nafta dengia tik 10 procentų viso poreikio.

Beje, praktiškai 90 procentų naftos į ES importuojama ir šiuo atveju ji yra labai pažeidžiama. Rusijos naftos importas tesudaro apie 500 milijonų barelių. Tai – ne tiek daug, panašiai kaip ir Norvegijos. Tačiau dujų Norvegijos verslovėse 2014 metais išgauta dar daugiau – 112 milijardų kubų. Taigi, kokios gali būti problemos? Bet tai šiandien, o kokia rytojaus perspektyva?

O perspektyva, atvirai sakant, nelabai šviesi: didžioji dauguma Norvegijos eksplotuojamų verslovių pasiekė ribą ir jose gaunami dujų kiekiai mažėja: sakysim, telkinys ”Ekofisk” pradėtas eksplotuoti 1971 metais. Tuo metu jo atsargos siekė 669 milijonus kubų taip vadinamo naftos ekvivalento. Šiandien ji jau išnaudota beveik 79 procentais. ”Gullfaks”- 95 procentais,”Osebergas”- 87 procentais ir t.t. Vienintelė reali viltis – 1995 metais Norvegijos jūros šelfe rastas pats didžiausias 1355 milijonai kubinių metrų naftos ekvivalento dujų telkinys. Kiek šiandien liko jo atsargų – sunku pasakyti, nes tokios statistikos viešumoje nėra, bent jau aš neradau, bet, sakysim, per pirmus aštuonius metus jo buvo išnaudota beveik 16 procentų. Vadinasi, galima manyti, kad šiandien apie 40 procentų jau eksportuota.

Be to, dujų eksoporto didėjimas rodo, kad naudojimo tempai gali būti daug spartesni nei pirmais aštuoniais metais. Galima manyti, kad šis didžiausias telkinys dar kokius šešis – septynis metus pildys Norvegijos biudžetą. Kiti telkiniai optimizmo norvegams nekelia, nes kai kurie jų, sakysim, “Frigg” – jau pilnai išnaudotas.

Ne, tai nereiškia, kad Norvegijoje naftos ir dujų „auksinei vištai” atėjo galas. Dujų resursai vis dar pakankami – apie 3,7 milijardus kubų, bet nuo pereito šimtmečio didelių naujų telkinių – nerasta. Išvalgytieji siekia tik 676 milijonų ir tie patys išbarstyti mažais kiekiais.Vidutinės vieno telkinio atsargos – 32 milijonai kubų.

Manau, kad visiems mums suprantama, jog kiekvieno naujo telkinio įsisavinimas reikalauja investicijų. Kuo jie mažesni, kuo jų daugiau, tuo jų eksplotacija brangesnė.Vadinasi, ir eksportuojamo produkto kaina – didesnė. O jei pasaulinės kainos krenta? Tada – bėda. Ne, eksplotuojamos verslovės nesustoja, bet naujų paieškai investicijos mažėja, mažėja, kol visai sunyksta.

Jei nuo 2004 iki 2014 geologiniams žvalgymams investicijos išaugo nuo 70 iki 230 milijardų kronų per metus, tai sekantiems metams numatoma tik 182 milijardai. Be to, neužmirškime, kad kronos vertė, krentant nafos kainoms, prieš dolerį taipogi krenta ir ne taip jau menkai.

O kur dar senų, išnaudotų telkinių taip vadinama rekultivacija? Juk išnaudoti gręžiniai kelia nė kiek nemažiau problemų, nei, sakysim, iškirsti miškai ar užteršti vandenys. Be to, senų telkinių naudojimas reikalauja kur kas didesnių pastangų nei naujų. Pradžioje nafta, dujos pačios veržiasi į paviršių, o vėliau joms reikia pagelbėti pumpuojant į gręžinį vandenį. Ir ne šiaip sau stiklinę ar kibirą, bet vienam dujų kubui – 16 kubų vandens. Iš čia ir savikaina.Žodžiu,jei nebus aptikta naujų didelių telkinių,tai po 6 – 7 metų atsargų mažėjimą aiškiai pajus visa ES.

Norvegiškos dujos eksportuojamos į (procentais nuo viso eksporto apimties): Vokietiją – 42,4, Prancūziją – 21,3, Olandiją – 9,7, Belgiją – 8,3, Italiją – 6,7, Čekiją – 3,9, Ispaniją – 3,7.

Iš likusių 4 procentų ir Lietuva šiais metais naujomis dujų vežėčiomis parsiplukdė pirmą nedidelį kiekį. Deja, bet galvoti, kad tų keturių procentų pakaks visom Baltijos šalims – neverta. ES senosiose valstybėse manoma, kad 450 – 500 dolerių už tūkstantį kubų – pakankamai normali ir ganėtinai žema kaina, o siūloma Kataro 600 – 630 dolerių už tūkstantį kubinių metrų – didelė ir jau nerantabili.

Kalbėkime kaip norime, keikime rusus ar nekeikime, bet po septynerių metų ES gali atsirasti dujų deficitas, kuris neabejotinai įtakos pačios Europos vystymosi galimybes.

Neatidus skaitytojas vis vien pareikš, kad trūkumą bus galima kompensuoti iš A.Rytų arba tų pačių JAV, kuriose skalūninių dujų gavyba auga. Taip, tai tiesa, tik kalbame apie pigias dujas, o tokių A.Rytai nesutinka, o JAV patiekti negali. Vienintelis šaltinis, kuris atitiktų europiečių reikalavimus, – Rusija.

Beje, mūsuose dažnai skelbiama, kad Lietuvai kaip vanduo reikalinga energetinė nepriklausomybė nuo „Gazpromo“, nes ji moka brangiausiai iš visų Europos valstybių. Ar tikrai? Pažiūrėkime: Makedonija – 564,3 dolerių už 1000 kubinių metrų, Lenkija – 525,5, Bosnija – 515, Čekija – 503, Bulgarija – 501, Graikija – 427, D.Britanija – 313, Prancūzija – 393, Vokietija – 379…

Kažkodėl skelbiamos kainos neatitinka oficialiai Lietuvoje diskutuojamų. Aišku, jei Makedonijos ar Bosnijos nelaikytume Europa, o viešoje erdvėje kalbėtume tik apie Vokietiją, tai mes mokame brangiausiai. Tik nuo mūsų noro pateikti geografines žinias savaip Europos ribos nepasikeis.

Taigi, šiandienos pigias dujas gali tiekti tik Rusija ir po 2020 metų ES priklausomybė nuo šių energijos nešėjų importo iš Rytų gali pasiekti 50 ir daugiau procentų. Ir jokio Rusijos diktato čia nėra, o pati paprasčiausia rinkos teorija: yra paklausa, turi būti ir pasiūla. Ir ne šiaip sau pasiūla, bet kuo pigesnė, nes tik taip resursus importuojantis regionas gali išlikti konkurencingas prieš kitus.

Ką reiškia 50 – 60 procentų visos energetikos resursų kiekio? Tai reiškia, kad Europa tampa priklausoma nuo vieno tiekėjo. Ar tai baisu? Kaip kas į tai žiūri. Mūsų „patriotams“ tai gali atrodyti svieto pabaiga, mąstantiems pragmatiškai ir pasaulį matantiems kitokiomis akimis – nieko baisaus. O kaip iš tikrųjų? Spręskite patys.

Neabejotinai priklausomybė nuo vieno šaltinio gali atrodyti grėsmingai. Ypač, jei manytume, kad rusai siekia okupuoti Europą, tačiau patys puikiai turime suprasti, kad normalios šalys bendradarbiaudamos tarpusavyje siekia naudos abiem pusėm. Jei Rusija yra gamtinių resursų tiekėja, tai Europoje sutelktos kitos gėrybės. Sakysime, finansiniai kreditai, technologijos, žemės ūkis…

Dabar visa žiniasklaida, įvairaus tipo ekonomistai, politologai skuba kaltinti Rusiją technologiniu atsilikimu, negebėjimu ir daugeliu kitų dalykų, kurie, jei kalbėtume realiai, jai ir nebūtini. Kodėl? Jei pasaulis siekia tikros integracijos, laisvos prekybos, tarpusavio taikos ir dar spartesnio vystymosi (ne vartojimo, o vystymosi), jis neišvengiamai turi įvykdyti globalaus „darbo pasidalinimo“ reformą. Šiandieninė Rusija – gamtinių turtų neišsemiamas aruodas, ženkliai toliau nei absoliuti dauguma kitų valstybių pasistūmėjusi kosmoso, ginkluotės, atominės energetikos srityse. Visa tai, kartu su gamtos turtų eksportu ir turi užtikrinti normalų jos pragyvenimo lygmenį. Kaip ES – mašinų pramonė ir naujausių technologijų sritys, Kinijai – plataus vartojimo pigių prekių tiekimas, Lietuvai – žemės ūkis ir logistika bei panašiai… Tik taip galima garantuot sąlyginai vienodą augimą, daugiau ar mažiau lygiateisį gėrybių pasidalinimą ir beveik visuotinį užimtumą, o tai leistų užsitikrinti stabilumą.

Kodėl kiekviena valstybė yra priversta imtis to, kas jai visada bus per brangu ir kuo ji gali apsirūpinti iš kitur, sudarydama partneriams taipogi galimybę vystytis ir turėti savos ekonomikos veidą? Kam, sakysim, Rusijai šiandien reikalinga konkuruoti mašinų pramonėje su Vokietija? O Vokietijai – atominės energetikos srityje su Rusija? Normalus bendradarbiavimas, maksimali tarpusavio integracija išspręstų daugelį abiejų šių valstybių problemų: išlaisvintų reikiamus resursus socialinei darnai ar spartesniam moksliniam progresui, leistų nukreipti didesnes lėšas tikrai globalioms problemoms spręsti. Sakysite, kad tai utopija.Taip, žinoma, dabartyje veikiančios globalios sistemos rėmuose, tai tikrai atrodo utopiškai. O kodėl? Todėl, tad neatsako į vieną vienintelį klausimą: o valdžia?

Jei gerai prisimenu, tai dar A.Medvedevui užimant Rusijos Prezidento postą, berods, ar tai 2010, ar tai metais vėliau, aukščiausiuose valdžios sluoksniuose viešai buvo prakalbta apie būtinumą privatizuoti didelę dalį valstybei priklausančių kompanijų. Net buvo paruošta plati programa. Užsienio „investuotojai“ jau trynė rankas ir tikėjosi lengvai ir pigiai, po 2008 – 2009 metų krizės, perimsiantys strateginius Rusijos ekonomikos objektus, o tuo pačiu tapsiantys realiais šios valstybės valdytojais ir šeimininkais.

Nežinau, kas ir kokiu tikslu būtent panašiu metu suprojektavo įvykius A.Rytuose ir ypač Libijoje, bet po šių tuometinis Premjeras V.Putinas pareiškė, kad, jo manymu, tokiems pokyčiams laikas nėra tinkamas. Ir tai buvo svarbiausia priežastis prieštarauti prieš šio asmens grįžimą į Prezidento postą. Aišku, viešoje erdvėje visa tai buvo pateikiama kitokiomis spalvomis. O kas toliau?

O toliau įvykiai Sirijoje, bandymai organizuoti „opozicijos spalvotą revoliuciją“ Rusijoje ir tai ką matome dabartyje. Priežastis – Rusija privalo perduoti savo pagrindines strategines sritis užsieniui. Tiesiog įvykdyti dar vieną privatizaciją, parduoti už Vakarų nustatytą kainą ir Vakarų nurodytiems subjektams. Nei daugiau, nei mažiau. Kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad be rusų valdomų resursų pasaulis, pirmiausia Europa, neišgyvens, tačiau, jei jie išliks rusų naujai susikūrusio kapitalo rankose, vadinasi, Rusija taps globalia jėga, kuri neišvengiamai įtakos geopolitinius vyksmus ir su ja teks dalintis globalia valdžia. Dar daugiau, Rusija, kaip centrinė EuroAzijos žemyno dalis, jungianti Vakarus ir Rytus, gali pabandyti įtakoti vieningo EuroAzijos žemyno projekto virtimą realybe. Ir tai bus galas kelis amžius Vakarų imperijų dominavimui. Vakarams teks gyventi iš to, ką realiai sukuria ir ką realiai uždirba, o tokie pokyčiai neišvengiamai pakeis ir visą Vakarų geografinį vaizdinį.

Viso to sisteminėje žiniasklaidoje neperskaitysime ir jokia sisteminė žiniasklaida to nepripažins. Nors globalizmo projekto svarstymas, neviešos ypač stambaus kapitalo globalios „vyriausybės“ egzistavimas lyg ir nėra „tabu“, bet paprastai tai įvardijama kaip „sąmokslo teorijos“ ar „konspiraloginiai“ išsigalvojimai. O viešumoje teigiama: „Nieko asmeniško, ponai, tik biznis“. Ar tikrai?

Komentarai

 

 

 
 1. To piliečiui..
  Tai ko iki šiol laukiame,ko neišsirenkame tos alternatyvios technologijos,nesukuriame tos alternatyvios energetikos?Kinkos – silpnos?Sakyk,brangus kometatoriau,o iš kur imsime lėšas tai alternatvai jei ir be jos esame 60 procentų savo BVP praskolinę?O kiek kainuos sukrtoji alternatyva gyventojui ir ar jis bus pajėgus ją apmokėti?Nežinai?Tai gal geriau nesvaičiok.Neabejotinai žmonijos vystimesi,jei taip bus,tikrai bus atrastos alternatyvos,bet,bijau,kad net jei tamstai dabar kokie 20 metų,jomis pasinaudoti dar neteks.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Alternatyvos iškastinei energetikai išrastos jau senai.
   N. Tesla, kuris (kaip ir daugelis kitų), buvo atradę energijos perdavimo be jokių laidų, technologijas. N. Tesla sakė, kad energiją galima imti iš eterio. Tačiau eterio supratimas iš fizikos vadovėlių buvo taip pat išimamas. N. Tesla savo atradimais siekė, kad žemėje baigtųsi karai dėl energijos išteklių, kad žmonės galėtų laisvai imti energiją iš eterio. Draudimai naudoti eterio energiją egzistuoja jau daugiau kaip 100 metų. Ir tai susiję su energetine monopolija, valdžia ir pinigais. Teslai eteris buvo vieningas laukas, apimantis laiką, erdvę, energiją ir materijos susidarymą (kaip eterio rezonancinių procesų rezultatas). Jei kiekvienas žmogus galėtų pasigaminti energiją namų sąlygomis, pagal N. Teslos idėją, žlugtų didžioji šiuolaikinės ekonominės sistemos dalis. Kam tada būtų reikalinga valdžia? Juk teoriškai įmanoma. Be to yra atlikta nemažai praktinių bandymų. Reikia tikėtis, nors tai dabartinėmis sąlygomis yra utopija, kad po kelių dešimtmečių tai taps kasdienine realybe? Gal tada iš tikrųjų nereikės mokėti arkliškų sąskaitų už šildymą ir benziną? Kiek tada valstybinių ir nevalstybinių struktūrų nebegalės maitintis iš mūsų visų kišenės taip, kaip jie daro dabar? Tiek N.Teslos, tiek kitų žymių mokslininkų darbai alternatyvios energetikos srityje buvo ir yra visų valstybių vyriausybių stabdomi. Jeigu energetika be kuro ir toliau bus stabdoma, pertvarkyti žmonijos gyvenimą kitais principais nebus įmanoma. Žmonija bus sunaikinta trečiajame pasauliniame kare, kuris jau prasidėjo. Tai karas dėl energijos išteklių.

   Thumb up 2 Thumb down 0

  • Ir dar radau vieną pavyzdį kaip žiauriai ginamos iškastinės energetikos interesai. Japonijoje buvo atrasti magnetiniai varikliai. Buvo sukurti motociklai, kurių ratus suko magnetiniai varikliai. Juo važiuojant nereikia jokių naftos degalų. Energija imama iš eterio, N. Teslos atrastu principu. Ir kaip galvojate, ar leido elitas japonams gaminti tokius variklius? Po kurio laiko firma Toyota pareiškė, jog pradeda galinti automobilius taip pat su elektriniais ir magnetiniais varikliais. Vėliau Japonijai buvo pradėtas daryti politinis ir ekonominis spaudimas. Maža to Japonija nustojo mokėti duoklę auksų ir valiuta. Todėl prieš Japoniją buvo panaudotas geofizinis ginklas, kilo žemės drebėjimas, cunamis ir avarija Fukushimos branduolinėje jėgainėje.Tačiau tuo Japonijos šantažas nesibaigė. Vėliau šantažo kampaniją prieš japonus tęsė Izraelio ministras pirmininkas, kuris irgi pareikalavo aukso. Japonams žemės drebėjimu buvo grasinta dar kartą, susprogdinant antrą elektrinę. Ir dabar Japonija atiduoda Amerikai savo aukso ir valiutos atsargas.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Autorius perša išvadą būkime geručiai Rusijai ir gausime dujų. Bet juk tai rusiška propoganda . Kodėl autorius nutyli apie alternatyviąją energetiką . O gi specialiai. O ji ateina ir labai sparčiai ir lai rusai kvėpuos tas savo dujas ir gers naftą o mes Lietuvoje gyvensime švariai ir pasiturinčiai.

  Reikia tik pasikinkyti geriausius mokslo pasiekimus ir išsirinkti protingą valdžią. Su šituo pas mus prasčiau , kaip ir Rusijoje.

  Thumb up 3 Thumb down 4

  • skirtingai negu tu autorius nieko nepersa tiesiog apsviecia tokiems kvailiams kaip tu protus

   Thumb up 2 Thumb down 0

 3. Krize 2008 prasidejo Amerikoje,bet ji ten ir pasibaige 2011-12 metais.Sortyras tuo metu siurbe kilijardus doleriu uz banditiskas naftos ir duju kainas.Dabarkrize tik rusyne ir atslinko ji uz Ukrainos plesima ir zudyma.Tuo pat metu amerikonai pasirupino,kad doleriu Misisipes uz dujas ir nafta nebeteketu i sortyra.Taigi rusynui tikroji krize prasides mazdaug po 2 menesiu ir is jos issikapanoti paciam sortyrui=antra karta pastatyti komunizma(pirma karta stroijke dribo nebaigus net pamatu).Siandien Amerikos ekonomika vel galingiausia pasaulyje ir veda paskui save normalias salis.Rusynui ateina laikas apmoketi saskaitas uz zudynes ir plesima,o jos ekonomika kaip ir rublis yra siuksline.Visiskai neigali ir priklausoma.

  Thumb up 0 Thumb down 4

 4. TO STASIUI
  Jusu komentaras tikrai vertas demesio,tik jis persmelktas isitikinimu,kad egzistuoja kazkokie visiems vienodi ekonominiai ir finansiniai desniai,kuriu negalima pazeisti,nes priesingu atveju gausis taip,kaip Ukrainoje.Ne,deje,tokiu realiai veikianciu desniu nera. Egzistuoja sukurta keliu pakopu sistema,kuri tikroveje akylai stebi valstybiu vystimasi ir tuos procesus itakoja. Mes iki siol tebegalvojame,kad tik nuo kiekvienos valstybes pilieciu priklauso ju gerbuvis ir,sakysim,Lietuva panorejusi galetu pasivyti,kad ir Vokietija. Nieko nebus,jei mes net diena nakti dirbtume,Vokietijos napasivytume,nes visas musu gerbuvis priklauso nuo invasticiju,o sios stambiu fondu ir banku rankose. Ir jie ju mums reikiamo kiekio neduos,nes mes nepriklausome isrinktiems,o ir realiai nesame niko ypatingo verti. Mes esame daliniai islaikytiniai.Tik tiek.Niekada visame pasaulyje nebus tos isgirtosios demokratijos,kaip ir bent kiek panasaus visu gybenimo lygmens. Jei taip ivyktu,tai dabarties globaliai valdymo sistemai butu kriukis. Paprasciausias pavyzdys: siandien amerikieciu BVP kiek didesnis nei 12(15)pasaulinio,o vartojimas-40 viso pasaulio turto. Ar tai butu imanoma tikroje,o ne fasadineje demokratijoje,jei ji isigaletu visame pasaulyje? Pamastyk.

  Thumb up 11 Thumb down 1

  • ir tai dar puse is tos amerikes BVP yra vertybiniu popieriu birzoje sukurta is oro (yra ir makleriu kurie mokescius sumoka)….

   Thumb up 6 Thumb down 0

  • vingri …aš nežinau kokiais šaltyniais remiatės cituodamas JAV ekonominius skaičius ..bet jie aiškiai neatitinka tikrovės, tai liečia tuos 15-12 ir 40 proc. gal turėjote mintyse ka kitka ,..elementari matematika tam prieštarauja ..Kas link to augimo, kai lyginote su Vokietija, manau ir čia esate neteisus . Netgi žiurint iš paprasčiausių BVP augimo skaičių ..palyginkite kasmetines Europos BVP prognozes su Lietuvoje ..tuose skaičiuose visada rasyte didelius skirtumus ,.atsakimas aiškus ..Lietuva ..kaip ir kitos posovietinės šalys ..dar turį augimo potencialo ,..kol pasieksime panašų vokiečiams ..ir konkuruoti teks tik darbo našumo ir inovacijų pagalba.. Kol kas mes čia dar toli atsiliekame ..Mes vejamės Vingri ..gal ne taip sparčiai kaip norėtusį ..bir pabaigai ..augančius vaikus visada reikia palaikyti ..kol jie subres patys savarankiškai gyventi ..:))

   Thumb up 0 Thumb down 3

 5. Tai kas kaltas dėl karo Ukrainoje – pirmas variantas:
  Kad skaičiavimo mašina galėtu suskaičiuoti į jos smegenis reikia sudėti pradinius duomenis:

  -Janukovičius spaudžiamas Putino atsisako pasirašyti stojimo į ES sutartį….
  -Kijeve susirenka milijonai ukrainiečių nepatenkinti tokiu Janukovičiaus sprendimu.
  -Ukrainiečiai Maidane taikiai dainuoja tautines dainas ir šoka hopaką ir nori patekti į Europos sąjungą…
  -Atvažiuoja Graužinienė ir Linkevičius palaikyti taikių protestuotojų atveža jiems pirštinių ir megztų berečių. Kadangi šalta – taikūs studentai užima vieną kitą vyriausybinį pastatą…
  -Janukovičius atsiunčia BERKUT išvaikyti taikių studentų ir šaudo į juos iš kovinių kulkų ir visokių snaiperių. Žūsta šimtai taikių studentų.
  -Rusija nesnaudžia – okupuoja Krymą o į pietų ir rytų Ukrainą nusiunčia teroristus kurie pradededa bombarduoti šaudyti iš patrankų ir reaktyvinių ginklų civilių gyventojų namus.
  -Janukovičius kažkodėl pavagia daug milijardų dolerių ir pabėga į Rusiją taip atsisakydamas prezidento posto.
  Išrenkama nauja RADA ir naujas Prezidentas. Pirmiausia RADA atstato istorinį teisingumą ir uždraudžia rusų kalbą – ukrainiečiai patenkinti skanduoja ,,maskoliakų na giliakų,, ir ,,hto ne skčie tot maskal,,

  Atsakymas mastančiam lietuviui nematančiam kremliaus propagandos manau daugiau nei aiškus….

  Thumb up 2 Thumb down 8

  • Va, mano durnas protelis niekaip nesupranta, kaip Rusija okupavo Krymą? Jokie Rusijos armijos daliniai į Krymą nebuvo įvesti. Kryme įvyko laisvas referendumas, dėl prisijungimo prie Rusijos, stebimas užsienio atsiųstų stebėtojų, kuriame virš 90% rinkėjų pasisakė už prisijungimą.. Kryme buvo dislokuota galinga Ukrainos armija, kuri be vienintelio šūvio susirinko savo žaislus ir pasitraukė iš Krymo. Netgi jokios prievartos panaudota nebuvo, o Tauta referendumu nusprendė grįžti į ten, kam ir priklausė iki N.S.Chruščiovo neteisėto padovanojimo. Jis tą Krymą Ukrainai padovanojo panašiai, kaip V.P.Landsbergis Amerikai Mažeikių naftą.
   Tai ką reiškia tokia propagandinė tezė, kad Rusija okupavo Krymą? Kodėl už Donbaso nepriklausomybę kovojantys žmonės vadinami kažkokiais bjauriais priešais separatistais? Ir kodėl Lietuvos išrinktoji valdžia taip lenda į Ukrainos oligarchų žydų palaikymą ir karo kiršinimą? Kuo Lietuvai, taikiai su visais gyventi nusiteikusi Rusija, taip užkliūva? Kodėl būtinai reikia prisišaukti jau nebe pilietinį, o tikrą karą? Kur nuves mus ta isteriška Lietuviška karo kurstymo propaganda?

   Thumb up 13 Thumb down 1

  • AR MATET KAD MILIJONUS PAVOGE, TUOJ AMERIKIECIAI BAIGS FILMA APTE JANUKOVICIAUS NUVERTIMA. NE APIE ASMENI OLIGARCHA, APIE SISTEMA.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. didelio Karo gal ir nebus. Chuilo savo planus ruseliams ir Pasauliui tiesiai sviesiai isdeste: -atkurti Gorbio sugriauta CCCP “v polnom objome”. Ka ir daro neskubedamas. Tai Besarabijoj, tai Kaukaze, tai Europoj.

  Thumb up 3 Thumb down 20

 7. …tas karas jau prasidejo…ir pradejo si kara ta pati puse, kur ir du, pries tai…tik sis karas neskelbtas ir labai paslaptingas…o jei atvirai…tai pasaulyje tas karas tarp blogio ir gerio viko visa laika…tai tik trecias ir paskutinis etapas….geros dienos.
  koloraden kaput.

  Thumb up 2 Thumb down 15

 8. Slikstu skaityti vatniku-agentu ,,komentarus,, is kontoros Latviu gatveje. Kaimynu dvarniaska aukstesnio intelekto.

  Thumb up 2 Thumb down 17

 9. Rytai-Vakarai
  M. Gorbačiovas: „Viskas gali sprogti bet kurią akimirką“

  Thumb up 5 Thumb down 2

  • Perspejimas rimtas. Rusija, ta Veimerine Respublika, atejus Putinui tampa Hitlerine. Visko gali buti. Cia ir izeistas nacionalinis orumas, kaip vokieciu po Didziojo karo, ir skurdas…

   Thumb up 2 Thumb down 17

   • Europa tu ruskiu tradiciskai gal ir prisibijo. Gal net ir genas toks jau musyse…bet Amerika ant situ naciu tradiciskai b… dejo. Ir tai PUIKU!

    Thumb up 2 Thumb down 18

    • Karas jau vyksta. Jis vyksta Ukrainoje ir jį pradėjo Rusija, užpuldama “brolišką” tautą…Tai pasako viską apie Kremnlių, jo politikus, ir apie praplautasmegenius. Bet, žinoma, dėl visko kalta JAV-nustebčiau, jei būtų kitaip…

     Thumb up 2 Thumb down 21

 10. Gaila kad faktai labai iskraipyti ypac kur bando nurodyti duju kainas. Lietuva tikrai brangiausiai mokejo uz dujas visoje Europoje, nes buvau tose salyse ir tikrai zinau kiek vokieciai, olandai ir belgai moka uz dujas. Zinau ir kad siandien Achema moka brangiausiai Europoje ir kad tokiu budu nori ta koncerna ruskeliai nupirkti ir itvirtinti Lietuvoje pacia didziausia penktaja kolona su laikrasciu Lietuvos zinios su radiju Radijo centras su puse Klaipedos uosto kur valdo Achema ir t.t. Ir tam naudoja visas “draugiskas kainas” tiekiamoms dujoms.
  Gaila kad tokie sudziai kaip Mikalauskas gauna teise skleisti bjauria rusiska propoganda.

  Thumb up 3 Thumb down 26

  • aiškiai esate vienas iš tų užzombintų, kurie net ir pateikus skaičius giedate savo vienintelę “tiesą” apie tai, kad “Lietuva brangiausiai moka už dujas”. Gal paprašykite savo konservatorių, kad parodytų jums Skardžiaus komisijos išvadas (jos be to viešos, nes tvirtino seimas), tai ten rasite lenteles, kas ir kiek moka už dujas Europoje ir laaaaabai nustebsite, kad Lietuva tikrai nemoka daugiausiai :)

   Thumb up 24 Thumb down 3

   • Atsiprašau kolegų-biški vidurius paliuosavo-man visada taip būna,kai apie gerbiamą Mikalauską imu kalbėti-kažin kodėl?

    Thumb up 1 Thumb down 8

   • Skardžiaus komisijos išvados tokios pat niekinės , kaip tas toletinis popierius ant kurio surašyta visa taikos sutartis ..patogu ne tik skaityti,bet ir kai ka kitka daryti .:)

    Thumb up 1 Thumb down 8

 11. Šaunu kai autorius turėdamas savo nuomone ją grindžia ne argumentų ‘aš žinau’ ..Jaučiasi kad Vytautas namų darbus str. ruošė ir stropiai ta darė.. Atitinkamai ir rezultatas pagirtinas …Tikrai kas liečiant visos Europos energetinius poreikius ,..jie negali mažėti ,..taip kaip bet koks ekonominis augimas sietinas su energetinių išteklių vartojimų ..kuo jie pygesnį tuo sąlyginai tas augimas skalsesnis ..kitų pasaulynių regionų atžvilgių.. Bet ar tikrai tai lemiamas faktorius ? Europa pergyvena krizinius laikus ..ekonomikos augimas stovi ,..vidaus politiniai procesai, po Europos Sajungos sukurimo, apniuke,..nėra įdėjinio pamato, o kokia gi Europa turėtume matyti rytoj ..Paskutiniejį įvykiai Ukrainoje aiškiai parodė kad senosios ir naujosios Europos sajungos narės ..toli gražų nelinkusios bendra savo ateitį sieti taip tampriai ..kad jų privalūmai ir trūkumai taptu bendri visiems ..o be to jokia polytinė sąjunga nebus stipri savimi . Juk bendro gyvenimo įdėja gyvybinga ne tik pirmos meilės žiedais ..reikia nusiteikti ir sunkiam gyvenimui kartu ..kai tos gėlės apvis ..Manau tame laikotarpyje mes ir esame ..Grįžtant prie temos, autorius pamirštą, gal nenorom, kad Rusija nėra ta šalis kuri galėtų pasigirtį savo demokratiniais pasiekimais ..o jei taip,.. negalį butį ir jokio tavo-mano ..Yra bendra ekonominė-polytinė terpė ..kurioje maišosį visų ekonomikų trūkumai-privalumai ir jei kam nepavyksta ..to negalį nepajausti kitį. Darna aplinkoje esmynis faktorius visoms tautoms vystitis sąlyginai vienodai. Ir jei kuri nors šalis ima tuos darnios partnerystės dėsnius ignoruoti ..rezultatas bus panašus į problema Ukrainoje. Rusija galėtų ir toliau būti tuo kas jei geriausiai sekasį ..bet va Europa jau nebus ta gera-minkšta-pukuota ..traukinys nuvažiavo ir visokie vietiniai šrioderiai ..jau neturės laisvės duris Europoje darinėti ekonominės naudos-kojos pagalbą.. Kaip autorius sakė ..tai tik verslas ..ir Putinas neturėtų čia labai įsižeisti, dėl atimtos Ukrainos. ..tai kas blogai padėtą visada nuplaukią ..tik ne visi linke dėl to žudyti .

  Thumb up 5 Thumb down 10

 12. Taip ir nesupratau, a prie ruskio kunigeliai piso vaikucius, ar ir baznycioj sekso nebuvo?

  Thumb up 1 Thumb down 6

 13. tarybų laikais savižudybės buvo retas dalykas nes nieks apie tai nerašė
  komunistų partijos įsakymu, bet tai nereiškia, kad nesižudė

  Thumb up 3 Thumb down 10

 14. As kategoriskai atsisakau pakomentuot.
  Tokiu keiksmazodziu ruskiai dar neisrado…

  Thumb up 3 Thumb down 7

 15. Būtų gerai,kad daugelis skaitydami autoriaus straipsnį , galvotų apie sakomas tiesas,atmestų savo bukai pripumpuotą propagandą , susimąstytu.Negi jau tiek atbukusios smegenys ,kad tokių dalykų neina suprasti.Todėl ir renkat į valdžią visokį šlamštą.Sustokit, pagalvokit…

  Thumb up 19 Thumb down 2

 16. Saunuolis VYTAUTAI .Nors as ne su viskuo sutikciau,bet straipsnis geras.Jei musu valdzia sitaip strategiskai mastytu ir darytu mes gyventume geriau.Jus teisingai pastebejote,kad europoi bus duju trukumas.Gali ivykti anksciau.rusai nuotiese vmzdi i kinija ,prades kersyti europai uz sankcijas,ir musu politiku pasisakymus.Jie sakys-mes negalim duoti daugiau duju europai,ir automatiskai pakils kainos.Daugiausia duju turi-rusai, iranas,kataras.Iranas irgi nores atsigriebti uz sankcijas.Jei tos valstybes,pakels duju kaina,mazesni tiekejai neatsiliks,negi nores prarasti milijonus.Musu politikeliai reks-norim teisingu kainu uz dujas.Tai palaukit,rusai nori teisingu kainu uz mesa,teisingu kainu uz piena, agurkus.Pamatysit,po keliu metu,musu reksniai slaius i maskva prasyti duju.

  Thumb up 20 Thumb down 3

  • Na, Grybauskaitės net surišęs į Maskvą nenutempsi.

   Karvių bezdalus konservuosim,
   Bet į Maskvą nevažiuosim.
   Kai Putino šalis badu dvės,
   Putinas keliais pas mus atkurnės.

   Ane?

   Thumb up 10 Thumb down 2

 17. Širdis jaučia ,kad Žemė pavargo nuo taršos naftos produktais.Atėjo metas diegti naujus energijos išgavimo būdus,kurie laukia įgyvendinimo jau seniai trūnydami stalčiuose.
  Dievas padarys taip,kad naftos kainos nebepakiltų nuo dugno.Kai nebus pelno,neliks ir gavybos.Neliks gavybos,atsiras vieta švariems energijos gavimo būdams.

  Thumb up 7 Thumb down 3

 18. A Jūs gerai pagalvokite prieš atsakydami.
  Išalką iskonno russkijie gali suėsti net savo carą.Bet tikėkimės,kad to neatsitiks,nors panašiai 1917-aisiais jau yra nutikę.
  Teip sakant nuo meilės iki neapykantos -vienas žingsnis.
  Jiesli bjot,značit liubit.
  Ura,tovarišči.

  Thumb up 3 Thumb down 10

 19. Atsakymas:atsakysiu tam,kuris postringauja apie šaltąją trbobrnduolinę sintezę ir mano,kad tuoj Lietuvai dujų visai nereikės.Pagaliau,ji galinti pakeisti jas biokuru.Aš neabejoju,kad dabrtinės energijos resursų pakaitalas tikrai anksčiau ar vėliau bus atrastas(arba ne).Aš nežinau ar tai bus tamstos minėtas ar koks nors kitas,bet kol mes tikrumoje galėsime atsisakyti įprastų gamtos energijos resursų,teks dar porą dešimtmečių palaukti.Tai mažų mažiausiai.Suprantu, tikėjimas – milžiniškas dalykas,bet realybė – greitai atšaldo ir priverčia jai paklusti.Jei jūsų minimi pakaitalai tikrai būtų besibeldžiantys į duris,tai JAV neikištų milžiniškų lėšų į skalūnines technologijas.Gaila,bet kolkas visa ką jūs sakot-tik svajonė,kuri gali ir nevirsti realybe.
  O autorius absoliučiai teisus.Aišku,tai – mano nuomonė.

  Thumb up 16 Thumb down 2

  • JAV jau turi technologiją,todėl ir ėmėsi greituoju būdu išpompuoti iš savo žemės gelmių viską ką turi.Išsiurbs paskutinį barelį ir skelbs naują energetinę erą.
   Rusams ir arabams pareis sunkūs laikai be pajamų iš naftogazo.

   Thumb up 5 Thumb down 6

   • kai išsiurbs visus skalūnus pradės žemė drebėti po kojomis .Tuštuma turi užsipildyti ar ne ? bet tau labiau patinka, kad kaimyno namas dega ar ne?

    Thumb up 10 Thumb down 4

   • Tai kad to ruso jau 24 metai nėra !!!!!!!!!!!!! , o tu pamiršti negali. Labai tau tie rusai patinka, pergyveni, analizuoji naftos kainą, seki įvykius ar ne ?
    Atsipalaiduok, gyvenk savo gyvenimą, nebūk įsitempęs…jei tave puls, puls ir mus. Bet gi žinai mus saugo NATO! Miegok ramiai zuikuti.

    Thumb up 12 Thumb down 3

 20. vis dėlto turėtų skirti milijoną nuo milijardo. Juk, regis, ne darželinukais save laiko.

  Thumb up 2 Thumb down 3

 21. Jeigu gerai atsimenu, tai pries pora menesiu nemazai ekspertu prognozavo, kad labiausiai Rusijai sunkumai del sanksciju pasireiks link kovo. Panasu taip ir vyksta. Net Lukoil atstovai pripazino, kad nafta gali nukristi iki 25$ uz bareli… Paziuresma, kaip rusai biudzeta rinks 😉 Manau lauks viso privataus verso nacionalizacija ir ura, back to USSR 😉

  Thumb up 3 Thumb down 15

  • Šaunu, kai ruskynas pataps ” šlamšto” valstybe, nors vaizduojasi galinga imperija. Tegul kremliniai ir jų pakalikai “džiaugiasi” okupuotu ir pavogtu Krymu, kuris greitai ir per gerklę išlys.

   Thumb up 3 Thumb down 20

  • Prie ko cia rusai? Daugiausiai naftos isgauna Saudo arabija.Brangiausiai isgauna amerikonai savo skalunus,tai jiems pirmaiusiai ir bus amen.

   Thumb up 16 Thumb down 3

  • Ko taip tau rupi, kaip rusija rinks savo biudzeta, tu geriau pasidomek kaip Lietuva rinks biudzeta? Nesirk svetimom ligom, o ziurek i savas ir bus ura

   Thumb up 18 Thumb down 4

   • Va, čia ir visas kablys :) reikia rėkti apie kaimynus,rašyti, rašyti nenuilstamai kaip ten pas juos blogai ir bus dar blogiau KAD… NEBŪTŲ MATYTI KAD PAČIO DARŽAS NERAVĖTAS , CHA, CHA, CHA .
    Mūsų kaime visos pletkarkos taip daro :)
    net žinokit Google žino mažiau negu jos :) eina sau kaip man tas patinka.

    Thumb up 11 Thumb down 1

 22. O kiek mūsų Lietuvoje globaliai mąstančių politikų ir aukščiausio rango mokslininkų, į kurių patarimus politikai bent jau bandytų atsižvelgti?
  Va todėl taip ir gaunasi, kad taikų Kremliaus kurantų skambesį, politikai visomis išgalėmis stengiasi užslopinti kuo didesniu karo technikos gaudesiu bei propagandiniais purvinais išmįslais. Po mūsų – nors ir tvanas… Toks mūsų politikų pagrindinis ir vienintelis moto.

  Thumb up 24 Thumb down 1

 23. Gerbiamasis,gal tu pirma paskaičiuok kiek tai Lietuvai išvis reikės dujų,jei bus išnaudotas visas BIOKURO potencialas.
  Galiu pasakyti,kad mums dujų reikia tik kiaušinienei pasikepti greituoju būdu.
  Ateityje bus ES įsisavinta ŠALTOJI TERMOBRANDUOLINĖ SINTEZĖ,vadinasi ateis kaput naftogazo erai
  Bet kol kas dar tegul pompuoja mažomis kainomis,kad nesigautų staigaus slenksčiaus.

  Thumb up 5 Thumb down 22

 24. Visiška tiesa. Ir nėra išeities…yra, bet ji kaip visada nelabai kokia…revoliucija, karas.

  Thumb up 24 Thumb down 4 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Rūpintis savo sveikata turėtų kiekvienas. Pataria medikas
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...