Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Lapkritis 20 Trečiadienis
 

Neteisingumo vykdymas

2011-12-30 17:39 | Nuomonių ringas | Komentarų (531)

Buvęs Klaipėdos prokuratūros vadovas Stanislovas Stulpinas įsitikinęs: kai neteisingumas tampa teise, tada gimsta revoliucijos. KK nuotr.


Stanislovas Stulpinas

Teisės profesorius, Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius ką tik viešai pareiškė, kad jis manąs, jog Lietuvos Konstitucijoje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas, o taip pat principas, kad teisingumą vykdo tik teismas, o ne prezidentė. Ponas V. Nekrošius, neigiamai vertindamas šalies vadovės pareiškimą, pareiškė, kad jis tokį pareiškimą vertinąs blogai, todėl, kad, vadovaujantis tokia pozicija, vaikas niekada nebus perduotas. Ir jis padaro išvadą, kad męs negyvename teisinėje valstybėje. V. Nekrošius net siūlo Gerbiamai Prezidentei nei daugiau nei mažiau, o… pasiskaityti Konstituciją.

Esu įsitikinęs, kad, kol tokie profesoriai ir į juos panašūs, galės įtakoti mūsų teisinę sistemą net teisės fakultete ruošdami teisininkus, mes niekada teisinės valstybės ir neturėsime. Aš nenorėčiau, kad mano vaikus ar anūkus auklėtų visokie nekrošiai.

Aš siūlau ponui „profesoriui“ pačiam kuo greičiau pasiskaityti Konstituciją, įstatymus, Vaiko Teisių Konvenciją, kitus tarptautinės teisės aktus, nes jis savo pareiškimu parodė visišką „bukumą“, norminių aktų nežinojimą, jų ignoravimą, savo Valstybės ir Visuomenės negerbimą.

Profesorius „užmiršta“ paminėti, kad Konstitucijos 25 str. nurodyta, jog žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Manau, kad profesorius sutiks su manim, kad Prezidentė taip pat yra žmogus, kuriai Konstitucija garantuoja tokias pačias teises. Šalies vadovė, pati paskirdama visus teisėjus į pareigas, todėl jausdama pilną atsakomybę ir, matydama, kad kai kurių teisėjų priimami sprendimai neturi nieko bendro su teisingumo vykdymu, turi pilną teisę pareikšti nuomonę apie visą vykstanti šiuo metu teisinį nihilizmą, ne teisingumo, o teisėjo galimai padaryto nusikaltimo toleravimą ir mėginimą jį įteisinti.

Visos Tautos išrinkta Gerbiama Prezidentė savo paskutiniais pareiškimais visuomenei tik pareiškė, kad svarbiausiais turi būti vaiko interesai ir netoleruotinas prievartos naudojimas vaiko atžvilgiu. Tai yra mūsų šalies vadovė nurodė, kad būtina gerbti įstatymus, Vaiko Teisių Konvenciją, kuriuose ir yra įtvirtintos minėtos nuostatos. Gerbiama Prezidentė savo viešais pareiškimais būtent ir pareikalavo vykdyti teisingumą, o ne VYKDYTI KLANO UŽSAKYMU NETEISINGUMĄ.

Konstitucijos 109 str. nurodoma, kad teisėjas, nagrinėdamas bylas, klauso tik įstatymo. Kiekvienas teisėjas, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia jį paskyrusiam Prezidentui arba Seimui: „Aš teisėjas…iškilmingai prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas, sąžiningas, humaniškas…ir visada elgtis, kaip dera teisėjui“.

Ar ponui profesoriui neatrodo, kad teisėjas, priimdamas sprendimą, nurodydamas jį skubiai vykdyti, sulaužė savo duotą priesaiką ir jo priimtas sprendimas neturi nieko bendro nei su Konstitucija, nei su įstatymais nei su mūsų Valstybės ratifikuotais teisės aktais, nei su žmogaus teisių ir teisėtų interesų gynimu?

Ar ponui profesoriui neatrodo, kad vyksta brutalus įstatymų ignoravimas, kad iš įstatymų tyčiojamasi, net darant dirbtines kliūtis sprendimo apskundimui ir jo vykdymo sustabdymui.

Ar ponui profesoriui neatrodo, kad teisėjui V.Kondratjevui nagrinėjant bylą, buvo „giliai nusispjauti“ į visus norminius aktus ir į vaiko net psichologinėje ekspertizėje padarytą išvadą, kad jis nori gyventi su globėja Neringa Venckiene, kad jis, pažeisdamas CPK ir Vaiko Teisių Konvenciją, nesiteikė išklausyti paties vaiko.

Ar ponui teisės profesoriui neatrodo, kad jis pats privalėtų pasipiktinti dėl tokio sprendimo ir reikalauti nedelsiant sustabdyti jo vykdymą bei jį panaikinti?

Manau, visai visuomenei labai būtų įdomu išgirsti, kodėl V. Nekrošius taip suinteresuotas, kad vaikas būtų nedelsiant atiduotas galimai nusikaltėlei, nežinia kur ir iš ko gyvenančiai ir dar visą laika saugojamai nuo pavojaus gyvybei?

Aš V. Nekrošiui daugiau klausimų neuždavinėsiu, išskyrus paskutinį, -KAS JŪS ESATE IR KOKIOM JĖGOMS TARNAUJATE?

Dar kartą akcentuoju, kad tai, kas dabar vyksta, nieko bendro su teisingumo vykdymu neturi. Yra mestos visos pedofilinio klano įtakingos jėgos, kad kuo greičiau būtų „likviduotos“ paskutinės liudytojos, nesiskaitoma su jokiomis priemonėmis, net grasinant valstybės perversmu.

Panašu, kad „chuntai“ yra iškilęs mirtinas pavojus ir ją jau trauko priešmirtinės konvulsijos.

Atsargiai-sužeistas žvėris yra mirtinai pavojingas.

Jeigu mūsų Generaliniam Prokurorui rūpi mūsų Valstybės ateitis, Demokratijos likimas, jei jis išties yra principingas ir garbingas, tai jis privalo nedelsiant imtis priemonių antikonstitucinėms jėgoms pažaboti.

Jis privalo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo V. Kondratjevo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kreiptis į Seimą, prašant sutikimo jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn bei pašalinimo iš pareigų.

Nedelsiant turi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn dėl bendrininkavimo seksualiai prievartaujant mažametę L. Stankūnaitė. Baudžiamojoje byloje yra daugiau negu reikia įrodymų, kad L. Stankūnaitė galimai padarė labai sunkų nusikaltimą. Kalta ji ar ne, gali nuspręsti tik teismas, vykdydamas, tikriausiai šį kartą nešališkai, teisingumą.

Kadangi Generalinio prokuroro ir Generalinio komisaro bendru sprendimu paskirta apsauga L. Stankūnaitei, šią apsaugą reikia neatidėliojant panaikinti ir kreiptis į teismą dėl jos suėmimo.

Esu įsitikinęs, kad Seimo teisės ir teisėtvarkos bei valstybės nacionalinio saugumo gynimo komitetai negali liktų nuošalyje – jie privalo imtis visų priemonių, kad būtų įvertinti ir pašalinti šiurkštūs įstatymų pažeidimai bei užgarantuotos norminiuose aktuose numatytos vaiko teisės.

Reikia atkreipti dėmesį, kad yra iškilęs pavojus Nacionaliniam saugumui -grasinama Valstybės perversmu.

Būtina išsiaiškinti, kieno faktiškai interesai buvo ginami Kėdainių ir Panevėžio teismuose, kokios mafijinės jėgos įtakojo sunkiai protu suvokiamų sprendimų priėmimą. Reikalinga išaiškinti visus kaltus pareigūnus ir juos, nežiūrint, kokias pareigas beužimtų, traukti baudžiamojon atsakomybėn. Būtina nustatyti, kokį vaidmenį ar įtaką, priimant neteisėtus sprendimus, galėjo turėti Valstybės saugumo departamento pareigūnai.

Reikia visada suprasti, kad nė vienas teisėjas ar prokuroras nėra šventa karvė, ir jei jie sulaužo priesaiką, pažeidinėja žmonių teises ir teisėtus interesus, jie privalo būti vejami lauk ir traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Manau, kad jau pribrendo laikas daryti esminę valstybės teisinės sistemos reformą, kuri tikrai padėtų pagrindus teisinės valstybės kūrimui ir padidintų kiekvieno teisinės institucijos pareigūno atsakomybę prieš Valstybę ir Visuomenę. Mūsų valstybėje nebegali būti kažkokios kitos, neaišku kam tarnaujančios, atskiros teisėjų ir prokurorų valstybės.

Visai visuomenei, kurie šiandieną gina teisingumą, mažos mergaitės interesus nuo niekšų su mantijomis ar be jų persekiojimo, aš noriu pareikšti: Jūs esate teisūs—JAV Nepriklausomybės deklaracijos autorius, Prezidentas Tomas Džefersonas pareiškė: „KAI NETEISINGUMAS VIRSTA TEISE, TUOMET PASIPRIEŠINIMAS VIRSTA PAREIGA“. Prezidentą Tomą Džefersoną ir šiuos jo žodžius gerbia visas pasaulis.

Visiems pareigūnams noriu priminti, kad mes dar kol kas (kol neįvyko valstybės perversmas) esame demokratinė valstybė, kur visa valdžia priklauso tautai. Visi, kurie ignoruoja savo visuomenės valią, tuo pačiu pažeidinėja Konstituciją ir griauna valstybės pagrindus. Mūsų įstatymuose taip pat yra numatyta būtinoji gintis ir būtinasis reikalingumas ginant valstybės ar visuomenės interesus.

Visiems neteisingumo gynėjams siūlau atsipeikėti.

Komentarai

 

 

 
 1. Tas pats likimas ištiko ir mane. Level.lt ir man aitusntė tą knygą, todėl bus skelbiamas kažkoks konkursas ir obuoliai.lt svetainėje. Taigi, jei kas nors labai norėjote, bet šios knygos laimėti nepavyko, laimę galėsite bandyti obuoliuose. Tiesa, man dar reikia knygą perskaityti, parašyti recenziją, ir tik po to skelbti konkursą. :-)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Gražu skaityti. Visatai teisinga, bet kaip žmogus smalsauju – jei S.Stulpina grąžintu į prokuroro pareigas jis ir toliau taip įnirtingai gintu teisingumą ir tvirtintu, kad Lietuva nėra teisinė valstybė.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Su Naujaisiais, stiprybės, ištvermės, kantrybės… Lauksime Jūsų naujų straipsnių…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Šiaip, tai man patiko T.Džefersonas. Pareigą pasipriešinti priimu. Koltas suteptas ir dūžiklis nenudilęs.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Mielieji, tie kurie vykdo aklą teisingumą yra tik kaliausės. Už šarvuotos mašinos ir kaukėtų vyrukų, kuria atvykstama mergaitę pagrobti, slepiasi ir šliaužia visas susiraizgęs devyngalvis slibinas kartu su korupcija, kontrabanda, nežmoniška teisine sistema ir visomis kitomis mūsų valstybės bėdomis. Visi vaikai atskiria gėrį nuo blogio, o gerai motinai nereikia nei šarvuotų mašinų nei apsauginių.
  Stiprybės visiems geros valios žmonėms Naujaisiais metais.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. pagarba visiems zmonems kurie nelieka abejingi , kam garbe ,teisingumas , padorumas , saziningumas , morale islieka auksciau uz ivairias ambicijas …. pagarba Prezidentei , Landsbergiui , Stulpinui – nors susidaro vaizdas daug kas ir ne viena megina su purvais maisyti , bet kaip sakoma kas neturi nuodemes tegul meta akmeni ir matomai ir butinai visiems visada nuo saves pradet reiketu …. Visiems doriems zmonems geru teisingu ateinanciu metu ……..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Jei jis pusdebilis ,tai tu visiska debile! Bendrai ir tas zodis per geeeeeeeeeeeeeras TAU TAMSTA!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. nesupratau, kaip pusdebilis (Kim Jong- Unas), t. y. kažkokio rajono sovietinis prokuroras, tampa tautos švietieju.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Galima, bet sunkiai. Kaip ir kiviekename kitame moksle, jogoje yra niuansų, vietų, kur reikalingas ypatingas akcentas. Ir nebūtinai mokytojas. Nesutikau dar tokio Lietuvoj, kurs mokytoją turi. Bendrakeleivis gal greičiau, ar dėstytojas, instruktorius, treneris.Literatūros nuorodos Klausimas skaudus, kalbant apie lietuvišką literatūrą, nebent aš nesu užtikęs jos gausumo. Yra Bhagavatgita, keletas upanišadų, Šri Aurobindo knyga.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. tai tokius ir teisėjus ruošia VU teisėjų kalvė, kai tokie dėstytojai. Štai kur šuo pakastas. Kas ruošia, kaip ruošia taip ir turime.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Kažkoks keistas tas Stulpinas. Visą straipsnį rašo apie vieną žmogų, o jo pabaigoje klausia kas yra tas žmogus. Reiktų susirūpinti sveikata.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. A.Radzevičiutės straipsnis. Pedofilijos skandalai:prasideda panašiai, baigiasi skirtingai

  Belgijos ir Portugalijos pedofilijos skandalų baigtis iliustruoja vieną paprastą aksiomą – kai norima atskleisti tiesą ir nubausti kaltuosius, įveikiami net ir didžiausi sunkumai, susidorojama net ir su įtakingiausiu spaudimu. Kitaip nei Latvijoje ar Ukrainoje, kai tikri ar menami pedofilijos skandalai pasitelkiami politinėje kovoje ar siekiant manipuliuoti visuomene, rezultatas visuomet būna vienas. Nulis. Atrodo, kad ir Lietuva priklauso šiai kategorijai: daug triukšmo, nukapotų galvų, skambių pareiškimų ir pažadų, o vietoj teisingumo gali būti šnipštas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. labai nesmagu, kad nei Kryzevicius, nei Nekrosius, nei Simasius – tokie aukstas pareigas uzimantys zmones, visai nenutuokia apie teisingumo vertybes, apie Konstitucija, kuria jie isvercia i savo suvokimo lygi-gan zema logikos lygi. Manau, kad ne sie asmenys turi buti vedantieji Lietuvos teisingumo vykdyme.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. turi juodoji plastake Stankunaite viesai per TV tauta vadinti “violetiniais patvoriniais” Gaivenio laidoje net su pasityciojimu “sutve”Manau tauta turi teise pasipriesinti ir is tokiu Gaidziu laidu taip pat is ju pareikalauti teisines atsakomybes!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. mau kad.toki kaip nekrošiai turėtų seniai palikti postus o nesėdėti tokiose garbingose vietose. juk ten reikia šviesaus proto, jaunų, atsakingų žmonių tada ir mūsų teisėsauga būtų kitokia nes dabar akivaizdu,sėdi toki komunistinių laikų liekanos, tai juk kenkia mūsų Lietuvos reputacijai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Būtų gerai, kad būtų liekanos. Bet Nekrošius buvo su rusų spectarnybomis susipainiojęs. O kas paneigs, kad nėra iki šiol?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Cia kartais ne ta nuotrauka paimta Stulpino, kur ji kalbino, kai jis buvo nuteistas uz piknaudziavima ir svetimo turto isvaistyma?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Matau, kad vienas pedofilas jau atsiliepė Geriau pats pasižiūrėk į save veidrodyje ir pamatysi išsigimėlį.
   Stulpinui jaučiu vien pagarbą. Jis kovoja atvirai, net savo pavardę nurodydamas, nebijodamas, kad su juo gali tokie pat išsigimėliai visiškai susidoroti.
   Tokie kaip tu ir galį į nugarą peilį įsmeigti?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 16. p. Neringa,Su Naujais metais jus ir jūsų visą šeimą,Didžiojasių jūsų kovą už vaiką , daug skausmo jums atnėšė tą kovą, ir nevilties , bet manau, viltys visadą būną ir įšnykstą paskutinė. Jus kriptingai kovojotė, Stebiną , kaip jus dar laikotės,? kiek jegų , stresų, ir stebiosių jūsų įštvermės. Tad laikykitės, stiprybės, laimės ,sveikatos, jegų jums visiems – jūsų šeimai>Jūsų namams saugus namus , angelų sargų. Su Naujais MEtais, naujais laimėjimais, gėrovės link. Būkyt sveiki ir laimingi.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (2)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (1)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (3)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...