Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Gruodis 16 Pirmadienis
 

Nepriklausomas ekspertas: D.Kedžio mirties priežastis – nuskendimas

2010-11-08 23:03 | Naujienos | Komentarų (75)

D.Kedys buvo rastas negyvas ant Kauno marių kranto (KK nuotr.)

Remdamasis Drąsiaus Kedžio lavono specialisto išvadų  duomenimis, nepriklausomas ekspertas davė tokią išvadą:

1. D.Kedžio mirties priežastis yra asfiksija, uždarius kvėpavimo takus vandeniu. Skrandžio turinio aspiracija yra agoninis fenomenas, kurį sukėlė asfiksijos uždarius kvėpavimo takus vandeniu, vystymasis. Skrandžio turinio aspiracija turėjo įtakos asfiksijai (uždusimui), tačiau ši įtaka pasireiškė tik terminalinėje stadijoje, todėl skrandžio turinio aspiracija mirties priežastimi nevertinama.

2. D.Kedžiui konstatuota:

2.1. Kraujosruva veido minkštuosiuose audiniuose. Ši kraujosruva išsivystė šios kūno srities trauminio kontakto su kietu buku daiktu pasėkoje. Pagal šio sužalojimo morfologiją apibūdinti žalojančio daikto identifikacinių savybių negalima. Ši kraujosruva išsivystė dviejų valandų iki mirties laikotarpyje, galimai prieš pat mirtį. Ši kraujosruva atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ir įtakos mirčiai neturėjo.

2.2. Kraujosruvos po dešinės akies obuolio jungine (…=2.1). Vien tik pagal šių kraujosruvų aprašytus morfologinius požymius nustatyti jų padarymo laiko negalima, tačiau vertinant duomenų visumą, tikėtina, kad šios kraujosruvos išsivystė tuo pat metu, kaip ir kiti konstatuoti kaktos ir veido sužalojimai.

2.3. Daugybiniai odos nubrozdinimai kaktoje ir veide. Šie sužalojimai padaryti briaunomis daugybinių dinaminių įvairių krypčių kaktos ir veido kontaktų pasėkoje. Tikėtina, kad šie nubrozdinimai išsivystė D. Kedžio veidui ir kaktai kontaktuojant su ant žemės paviršiaus buvusiais įvykio vietoje aprašytais objektais: „senomis sudžiūvusiomis žolėmis, nendrių (švendrių) stiebais ir lapais, kitokių žolių liekanomis, sausomis medžio šakomis.”  Įvairios nubrozdinimų kryptys, jų išplitimas atmeta susižalojimo griūvant tikimybę.

Tikėtina, kad D. Kedžio galva veidu žemyn buvo spaudžiama prie žemės iki pat mirties ir sužalojimai išsivystė agonijos metu vykstant traukuliams – t. y. nesistemingiems nevalingiems galvos judesiams. Taigi pagrįstai labiausiai tikėtinas šių sužalojimų padarymo laikas – laikotarpis prieš pat mirtį ir agonijos periodas. Taip pat, sprendžiant pagal kai kurių sužalojimų gilumą bei lokalizaciją, mažai tikėtina, kad jie išsivystė be pašalinės jėgos spaudimo – t. y. vienintelė veidą ir kaktą prie žemės spaudusi jėga buvo galvos svoris. Konstatuoti nubrozdinimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ir įtakos mirčiai neturėjo.

2.4. Odos nubrozdinimas dešinio riešo srityje. Šio sužalojimo mechanizmas, laikas ir kvalifikacija analogiški kitų nubrozdinimų mechanizmui, laikui ir kvalifikacijai.

3. D.Kedys mirė 12-36 val. iki jo lavono apžiūros įvykio vietoje.

4. Drąsiaus Kedžio lavono kraujyje iš kaklo venų rasta 3,07%o (promilės) etilo alkoholio, kraujyje iš kojų venų rasta 2,90%o (promilės) etilo alkoholio, šlapime rasta 3,65%o (promilės) etilo alkoholio, stiklakūnyje iš dešinės akies rasta 3,33%o (promilės) etilo alkoholio, stiklakūnyje iš kairės akies rasta 3,46%o (promilės) etilo alkoholio.

5. Drąsiaus Kedžio lavono vidaus organuose (skrandyje su plonąja žarna bei kepenyse su inkstu) ir skrandžio turinyje rasta bromazepamo bei pėdsakai diazepamo ir oksazepamo.

Kraujyje rasta bromazepamo, diazepamo ir nordazepamo. Šlapime rasta pėdsakų lorazepamo. Visuose vidaus organuose ir skrandžio turinyje barbitūratų, fenotiazinų, pirazolono grupes junginių, amfetaminų, amitriptilino, difenhidramino ir klofelino nerasta.

Kraujyje opijatų, amfetaminų, kokaino ir jo metabolitų nerasta. Šlapime opijatų, amfetaminų, kanabinoidų, kokaino ir jo metabolitų nerasta.

6. Savigynai būdingais sužalojimais laikomi plaštakų ir dilbių sužalojimai, o duomenų apie tokius nėra, išskyrus vieną, kuris aptartas išvados 2.4 punkte.

7. Konstatuoti mechaniniai sužalojimai įtakos savarankiškų veiksmų galimybei neturėjo.

Specialisto išvadoje Nr.M12/10- M 589/10 (01) teiginiai aptarti atsakant į antrą klausimą.

Atsakymas į papildomą klausimą: vemiant gulint kniūpsčiam nesusidaro sąlygos skrandžio turiniui kauptis gerklose, ryklėje, nosiaryklėje, burnoje, taigi nesusidaro sąlygos vėmalų masių aspiracijai. Taigi galima teigti, kad gulima kniūpsčiam padėtis yra nebūdinga mirčiai nuo asfiksijos aspiravus skrandžio turinį.

Tuo tarpu Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistų (Jono Mindaugo Paliulio, Romo Raudžio, Sigitos Bielevičienės, Leono Gogelio, Jolantos Majauskaitės – Čobot) specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nurodyta:

1. Drąsius Kedys mirė nuo mechaninės asfiksijos (uždusimo) užkimšus kvėpavimo takus svetinkūniais – žolės (švendrės) lapu ir skrandžio turiniu. Tai patvirtina sausas žolės (švendrės) lapas kvėpuojamojoje gerklėje, skrandžio turinys kvėpavimo takuose, pilnai užpildantis pagrindinius, segmentinius ir smulkius plaučių bronchus bei kiti mechaninės (obturacinės) asfiksijos požymiai.

2. D. Kedžio lavone rasti nedideli linijiniai nubrozdinimai dešiniajame rieše ir veide kartu su netaisyklingų formų nubrozdinimais kaktoje ir nedidele (mažesne nei 1 cm skersmens) kraujosruva dešiniajame paakyje. Šie sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais ir bukabriauniais daiktais, turinčiais ribotą paviršių. Šie sužalojimai padaryti po nakties, į ką nurodo sužalojimų lavone nebuvimas jo apžiūros radimo vietoje metu ir priešmirtinės reakcijos nebuvimas sužalotuose veido audiniuose. Todėl šie sužalojimai pagal sveikatos sutrikdymo mąstą nekvalifikuojami. Nedidelis randas kairės rankos nykštyje yra nemažiau kaip metų senumo, jokio ryšio mirtimi neturėjo.

3. D. Kedys mirė maždaug prieš 1- 1,5 paros iki jo lavono apžiūros radimo vietoje (2010-04-17. 14 val.). Į tai nurodo ankstyvųjų lavoninių reiškinių (lavoninio atvėsimo, lavondėmių, lavoninio sustingimo) pasireiškimo laipsnis lavono apžiūros jo radimo vietoje ir lavono tyrimo VTMT patalpose (2010-04-21) metu su prasidėjusios lavono vidaus organų autolizės požymiais lavono skrodimo metu ir kalio jonų koncentracija iš lavono skrodimo metu paimtame akies stiklakūnyje.

4. Prieš mirtį D. Kedys buvo vartojęs daug alkoholinių gėrimų ir mirė alkoholio eliminacijos stadijoje, nes jo lavono kraujyje rasta 2.90 – 3 07%o etilo alkoholio, stiklakūnyje 3,33 -3,46%o ir šlapime 3,65%o etilo alkoholio. Esant tokiai didelei etilo alkoholio koncentracijai kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose D. Kedžiui galėjo būti nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Toks didelis girtumas galėjo sąlygoti uždusimą, užkimšus kvėpavimo takus svetinkūniais.

5. Drąsiaus Kedžio lavono vidaus organuose (skrandyje su plonąja žama bei kepenyse su inkstu) ir skrandžio turinyje rasta bromazepamo bei pėdsakai diazepamo ir oksazepamo.

Kraujyje rasta bromazepam, diazepamo ir nordazepamo. Šlapime rasta pėdsakai lorazepamo. Tų pačių benzodiazepinų ir papildomai temazepamo, alprazolamo bei zolpidemo ir zopiklono rasta nuo jo lavono galvos tyrumui nukirptuose plaukuose.

Tiek lavono vidaus organuose, tiek jo kraujyje, tiek ir galvos plaukuose rastos raminančių benzodiazepino grupės ir migdomųjų vaistų koncentracijos nėra toksinės, kas rodo, kad vaistai galėjo būti vartojami nerimui slopinti ir nemigai gydyti. Ir skirtingos trukmės veikimo bei skirtingų pavadinimų raminančių ir migdomųjų vaistų radimas galvos plaukuose per visą jų (iki 10 cm) ilgį su didėjančia koncentracija laike rodo, kad visą laikotarpį, kol jo galvos plaukai užaugo iki 10 cm (apie 7-12 mėn.) buvo vartojami įvairūs pirazolono grupės raminantys bei kiti nustatyti (migdomieji) vaistai, galimai didėjančiais kiekiais. Injekcijų žymių lavone nerasta.

6. D.Kedžio lavone rasti tik pomirtiniai mechaniniai sužalojimai, todėl pats sau jų pasidaryti negalėjo.

7. Priešmirtinių sužalojimų D. Kedžio lavone nerasta, tuo pačiu nerasta ir pėdsakų, kurie galėtų būti vertinami kovos, savigynos pėdsakais.

8. D. Kedžio lavone rasti sužalojimai padaryti po mirties.

9. D. Kedžio lavone rasti sužalojimai padaryti nemažiau kaip 7 trauminiais poveikiais.

10. Sužalojimai (veido ir rankos nubrozdinamai) buvo padaryti skirtingais bukais ir briaunas turinčiais daiktais, į ką nurodo jų pobūdis, forma, lokalizacija.

11. Medicininių duomenų, kurie leistų spręsti apie daiktų ar įrankių formą, matmenis nenustatyta.

12. Medicininių duomenų, leidžiančių atsakyti į šį klausimą, nėra.

13. Sužalojimų padarymo sekos nustatyti negalima.

14. Drabužiuose pažeidimų nerasta.

15. Medicininių duomenų, kad po D. Kedžio mirties jo lavono padėtis iki radimo būtų keista, nėra.

16. Prieš mirtį D.Kedys buvo valgęs daug maisto, kurio sudėtyje buvo žalių žirnelių, morkų, mėsos ir galimai žuvies, bulvių. Nuo paskutinio valgymo iki mirties galėjo praeiti 1 – 4 val.

17. Griuviminei traumai būdingų sužalojimų nekonstatuota.

Tie patys ekspertai papildomai davė išvadą Nr. M12/10-M 589/10(01):

Drąsiui Kedžiui nustatyti paviršiniai nedideli odos išorinio sluoksnio pažeidimai nuo spaudimo žymių ir pergamentinių dėmių iki nubrozdinimų, kurių dauguma yra linijiniai įvairių krypčių odos įbrėžimai veide ir linijinis nubrozdinimas – įbrėžimas dešiniajame rieše bei nedidelė poodinė kraujosruva dešiniajame paakyje, nesant juose nei makroskopinių, nei mikroskopinių (histologinių) priešmirtinės audinių reakcijos požymių, Drąsiui Kedžiui padaryti po mirties, kaip tai buvo nurodyta specialistų išvadoje Nr. M589/10(01), juo labiau, kad lavono apžiūros įvykio vietoje metu jų nebuvo konstatuota ir foto nuotraukose nematyti.

Spaudimo žymės, pergamentinės dėmės veide galėjo atsirasti gulinčiam lavonui veidu remiantis į ant žemės buvusius nendrių ar kitų žolinių augalų stiebus, medžių šakas, kitus bukus, bukabriaunius, nelygiu paviršiumi daiktus. Taip pat negalima atmesti ir nubrozdinimų, kraujosruvų, pergamentinių dėmių atsiradimo galimybės vartant lavoną apžiūros įvykio vietoje metu, įpokuojant pervežimui, transportuojant ir apžiūrinėjant.

Pažymėtina, kad lavono apžiūros įvykio vietoje metu paviršiniai veido odos pažeidimai galėjo būti labai neryškūs ir nepastebimi, nes besisunkiantį iš jų kraują (lavonui gulint kniūbsčiam) galėjo sugerti šlapia žemė. Gi lavoną atvertus, kraujas nebuvo sugeriamas; suspaustos, nubrozdintos odos vietos apdžiūvo – parusvėjo ir pasidarė aiškiai matomos.

Tuo pačiu tenka konstatuoti, jog kai kada priešmirtinės kūno audinių reakcijos gali nebūti ir kai sužalojimai atsiranda mirimo metu, mirties momentu, kaip kartais galimas ir priešingas variantas, kai akivaizdžiai pomirtiniuose sužalojimuose aptinkami priešmirtinės audinių reakcijos požymiai. Todėl neatmetama, kad Drąsiui Kedžiui nustatyti sužalojimai (ar bent dalis iš jų) galėjo atsirasti ir agonijos ar mirties metu.

KK inf.

Komentarai

 

 

 
  1. Sveikinu KK su nauju puslapiu.Ir dekoju,kad rasant komentarus nebereikes rasynet cheroglifu.O tai daugelis komentaru neimanoma budavo nusiust.Dekoju ,ir sekmes!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Kalbama apie degtines supylima Drasiui.Niekas nepatvirtina ar buvo supilta degtine ar stumbrine.Va stumbrines buteliuose yra idedama po lapa zoles,kuri labai panasi i rasta gerklose.Kazkodel tokio varijanto niekas neaptare.

    Thumb up 0 Thumb down 0 
bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/geriausios-puko-dainos-2019-302454
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams 1
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (1)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (1)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (3)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...