Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

Nepagrįstas akcijų ar jų nominalios vertės iš bendrovės lėšų (nepaskirstytojo pelno) pardavimo apmokestinimas

2021-03-05 21:51 | Naujienos | Komentarų (52)

Balticus Advocatus advokatas Andrius Kremensas

Balticus Advocatus advokatas Andrius Kremensas

Kai akcinė bendrovė didina įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų išleisdama naujas akcijas, tai akcininkai turi teisę gauti neatlygintinai šia akcijas proporcingai jų turimų akcijų nominaliai vertei.

Kai akcininkas šias akcijas parduoda, iškyla gautų pardavimo pajamų apmokestinimo klausimai.

Akcijų paketas yra turtas, kuris taip pat gali būti vadinamas kapitalu. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ) nustato mokesčio objektą – kapitalo prieaugį. Kapitalo prieaugis yra kapitalo pardavimo pajamų ir įgijimo išlaidų skirtumas. Teigiamas skirtumas yra pelnas, neigiamas – nuostolis. GPMĮ nustatyta tvarka šis pelnas apmokestinamas 15 % tarifu, atsižvelgiant į taikomas lengvatas.

Nuostolis, savaime suprantama, turi būti neapmokestinamas, tačiau dėl teisės aktų prieštaravimų tikrovėje yra apmokestinamas ir nuostolis, ir nulinis pardavimo rezultatas, ir pertekliniai apmokestinamas pelnas.

Pavyzdys 1. Jeigu nupirktos 100 vnt. akcijų už 1 mln. € būtų parduodamos už 1,5 mln., 1 mln., 0,75 mln. € kainas, tai šių operacijų apmokestinimo rezultatas pagal GPMĮ būtų toks:

Pavyzdys 2. Jeigu prieš pardavimą bendrovė iš nepaskirstytojo pelno išdavė akcininkui neatlygintinai papildomus 900 vnt. akcijų, tai šių operacijų apmokestinimo rezultatas jau būtų visai kitoks, nes joms būtų taikomas Vyriausybės 2003 m. nutarimo Nr. 133 punktas Nr.9, galiojančios redakcijos punktas Nr. 11:

Pavyzdžių 1 ir 2 rezultatų skirtumas yra toks:

Akcininkas, net nepelningai ar nuostolingai pardavęs akcijas, turi mokėti pajamų mokestį. Pelningai pardavęs mokesčio turi sumokėti ženkliai daugiau, nei priklauso.

Skirtumas gaunamas, nes Vyriausybės nutarimas nustato, kad akcijų, neatlygintinai išduotų iš bendrovės lėšų, įgijimo kaina yra nulis eurų. Nutarime įgijimo kaina nustatyta, tačiau nutylimas atsakymas į svarbų klausimą – kokia yra tų akcijų rinkos kaina? Atsakymo paieškos į šį klausimą neišvengiamai atvestų prie išvados, kad šių akcijų įgijimo kaina nėra ir niekaip negali būti nulis.

Gali kilti mintis, kad jeigu 100 vnt. pirktų akcijų už 1 mln. Rinkos kaina 1 vnt. yra 1 000 000 / 100 = 10 000, tai iš bendrovės lėšų išduotų akcijų 1 vnt. rinkos kaina taip pat 10 000. Tokia mintis yra klaidinga, nes tada tektų pripažinti, kad akcijų paketo ir visa emitento rinkos kaina, dėl lėšų pervedimo iš nuosavo kapitalo nepaskirstytojo pelno sąskaitos į įstatinio kapitalo sąskaitą, padidėjo 10 kartų t.y. pavyzdžio atveju yra jau ne 1 mln., o 10 mln. Savaime suprantama tai yra neįmanoma.

Akcijų iš bendrovės lėšų 1 vnt. įgijimo kaina turi būti nustatoma pirktų akcijų įgijimo kainą dalinant iš pirktų akcijų ir išduotų akcijų skaičių sumos. Pateikto pavyzdžio atveju skaičiavimas turi būti toks: 1 000 000 / (100+900) = 1 000.

Iš tikrųjų skirtumo tarp pavyzdžių 1 ir 2 neturi būti, o apmokestinimo rezultatas abiem atvejais turi būti koks pateiktas pavyzdyje 1. Vyriausybė, nustatydama akcijų iš bendrovės lėšų įgijimo kainą nulį eurų, šias akcijas kvalifikuoja savarankišku mokesčio objektu, tačiau jos negali būti mokesčio objektu, nes GPMĮ nustato, kad šios akcijos nėra pajamos ar turtas. Vadinasi jos nėra ir kapitalo prieaugis ir dėl to negali būti savarankišku mokesčio objektu.

Mokesčių administravimo įstatymas nustato turinio viršenybės prieš formą principą. Akcijų paketo kaip kapitalo turinį sudaro akcijų dalis įstatiniame kapitale, o akcijų skaičius ir jų nominali vertė yra tik kapitalo forma. Kai akcijos išduodamos iš bendrovės lėšų ar didinama jų nominali vertė, tai keičiasi tik šie rodikliai, o turinys – akcijų paketo dalis įstatiniame kapitale, akcijų paketo rinkos kaina, akcininko turtinių ir neturtinių teisių apimtis išlieka nepakitę.

Akcijų ar jų nominalios vertės iš bendrovės lėšų suteikimas akcininkui nėra pajamų ar turto gavimas, nėra kapitalo prieaugis, o yra kapitalo nominalios struktūros pertvarkymo rezultatas, kuris, kaip toks, nėra mokesčio objektu.

Akcininkas, gavęs akcijas ar jų nominalią vertę iš bendrovės lėšų, turto prasme nieko papildomai neįgyja ir jokio papildomo turto neatsiranda, pasikeičia tik nominalas ir 1 vnt. akcijos rinkos kaina, tačiau paketo kaina išlieka tokia pati. Lygiai taip pat kaip asmuo, turintis 1 000 € banknotais po 100 €, iškeitęs juos į banknotus po 10 € turto prasme nieko papildomai neįgyja.

2000-03-15, 2003-03-17 nutarimais Konstitucinis teismas pasisakė, kad, be kita ko, mokesčio objektas gali būti nustatytas tik įstatymu. Vadinasi, Vyriausybė neturi kompetencijos savo nutarimu nustatyti mokesčio objektą – kapitalo nominalios struktūros pertvarkymo rezultatą.

Iš to seka, kad 2003 m. Vyriausybės nutarimo Nr. 133 punktas Nr. 9 (11) negali būti taikomas dėl prieštaravimo GPMĮ 2 str. 14 d. 1 p. ir 15 d., 19 str., turinio viršenybės prieš formą principui, ūkinės operacijos turiniui, Konstitucinio teismo nutarimams. Gyventojų nepagrįstai šio 9 (11) punkto pagrindu jau sumokėtas pajamų mokestis turi būti jiems grąžintas.

Komentarai

 

 

 
 1. nesąmonė 15 proc., jei jau lygybė tai lygybė turėtų būti kaip ir deklaruoja demokratijos principai skelbiami ir todėl turėtų būti apmokestinama tiek kiek proletariatais, mokantis realius mokesčius nuo algos kas svyruoja apie 65 proc. , nes pelnas kapitalisto tai nesumokėta alga darbuotojams ir nesumokėti su proletariato alga susiję mokesčiai – GPM, SODRAi.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 2. Gerai, kad dar yra advokatų iškeliančių viešumon tokius klausimus. Bet nesuprantu ką veikia finansų ministerija su visa vyriausybe, seimu ir prezidentu. Ar jie visi tikrai nemato, ar nesupranta šitų nesąmonių?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Kas yra šio reiškinio priežastimi? Nemokšiškas įstatymo taikymas ar paties ydinga įstatymo redakcija? Klausiu, nes nuo to priklauso sprendimo būdai. Jei čia yra valdiškai žmogiškojo faktoriaus sukelta problema. Tuomet vienintelis kelias- kreiptis į teismą. Kitu atveju, t.y. jei tai sukelia netinkama įstatymo redakcija, tada būtina inicijuoti atitinkamas įstatymo pataisas.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Labai teisingai pastebėta. Autorius mini 2003 m.. Vyriausybės nutarimą Nr. 133 ir jo punktus 9 ir 11, bei jų koaliciją su Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 14 d. 1 p.;15 d.. ir 19 str. Tokiu atveju kalba eina apie LRV nutarimo prieštaravimą Įstatymui ir iš to kylantį netinkamą teisės normų taikymą. Taip, kad be teismo proceso neapseiti. O iš esmės – reikia taisyti poįstatiminį teisės aktą.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Atsiprašau už teksto klaidas. Vietoj koalicija turi būti -kolizija. Ir ne poįstatiminį, bet poįstatyminį.

    Thumb up 72 Thumb down 1

   • Kur matėt bent vieną valdininką ir net teisėją, kurie išdrįstų prieštarauti vyriausybės nutarimams?

    Thumb up 72 Thumb down 1

  • Gaunasi taip, kad prieš parduodant – perkant akcijas vertinga išsamiai pasikonsultuoti su akcijų klausimus išmanančiais teisininkais arba advokatais. Graudu, nes atrodo, kad jau per visokius įstatymus, nutarimus ir taisykles greitai net duonos nebegalėsim nusipirkti ir suvalgyti be išankstinės konsultacijos su teisininkais. :(

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gal būtų verta pasinaudoti peticijų arba kreipimosi į Finansų ministeriją ir Vyriausybę galimybe? Pastaruoju metu toks būdas, kaip galima būtų spręsti, darosi veiksmingas 😉 Tereiktų išspręsti peticijos ar kitokio kreipimosi parengimo ir parašų surinkimo klausimus. 😉

   Thumb up 72 Thumb down 1

    • Dėl to ir lieka tik 2 pasirinkimo variantai: jaustis laimingu, kad tave apiplėšė ir užsičiaupti, arba kovoti dėl savo teisių ir bylinėtis teismuose :(

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Ne šiaip sau pasakyta: “tas laisvės nevertas, kas negina jos”. Žvelkim giliau.
      Taip ir šiuo, ir bet kuriuo kitu atveju būtina už save tvirtai pastovėti. O jei atsisakai už save kovoti ir nekovoji dėl savo teisių, tada ir nesriūbauk, kad tave viešai daro durnium visom formom ir būdais. :(

      Thumb up 72 Thumb down 0

    • Savo teises ginti reikia visais būdais ir priemonėmis. Tam tinka ir peticijos, ir kreipimaisi į valdžios institucijas, ir teisiniai procesai. Reikia naudotis visomis priemonėmis ir visais būdais. Svarbu nepasiduoti.

     Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Ir taip galvoju ir kitaip, bet vis tiek nesuprantu kokiu pagrindu būtų logiška apmokestinti nuostolį? Ne gi mūsų valdžia išrado lietuviškąjį “nau hau” variantą tautai durninti? O gal tikrai mes, lietuviai, visi esant genetiškais durneliais, jeigu tylėdami mokam mokesčius ne tik už pelną, bet ir už nuostolį?

  Thumb up 72 Thumb down 2

 5. Rimtas advokatas. Savo laiku efektyviai padėjo mano broliui išspręsti mokesčių problemą.

  Thumb up 72 Thumb down 1

   • Tas tai taip. Tačiau juk ne šiaip sau sakoma: darbo rezultatas atskleidžia meistriškumą ir Meistrą pagiria!

    Thumb up 72 Thumb down 1

   • tas “turi buti”,tai atrodo,kad pats esi is medzio iskrites ir stipriai susitrenkes…ta pati mala ir bankomatas dvikojis,tik labai gaila,kad to nera,nebuvo ir deja nebus..
    daug kas “turi buti”,ir gyventi padoriai,ir skiepus pasirinkti kokius nori ir dar aibe turi buti,na nebent tamsta esi kurcias ir aklas,tada labai atsiprasau,bet aklas tai cia komentu nerasytu lieka tik kurcias …

    Thumb up 72 Thumb down 2

 6. Toks akcijų pardavimo apmokestinimas absoliučiai netikėta naujiena. Dėkui autoriui už išaiškinimą, tačiau kas lieka žmogui? Tąsytis po teismus ar yra kažkoks kitas būdas teisėtai nutraukti mokestinį plėšikavimą?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 7. Jeigu “dėl teisės aktų prieštaravimų tikrovėje yra apmokestinamas …, ir nulinis pardavimo rezultatas”, vadinasi vyksta nuosavybės nusavinimas ir gyventojų skurdinimas tąja dalimi, kuri per mokesčio dydį sumažina nuosavybės vertę. Konstitucijoje pasakyta, jog nuosavybė neliečiama ir saugoma įstatymo, o politikai mėgsta tą priminti žmonėms. Ar čia nebūtų konstitucingumo klausimas?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • dejo banditai skersa ant visu ir visokiu isaiskinimu,kam dar kas neaisku,postringauja cia lyg tai gyventu padorioj valstybej kurioje laikomasi Konstitucijos,o pas mus tik jankiu kolonija kokios cia dar konstitucijos….

   Thumb up 72 Thumb down 13

 8. Nesuprantu logikos apmokestinti nuostolį, Čia toks naujoviškas motyvavimo, kad būtų dirbama be nuostolių, būdas?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Vat ir paklauskit jūs to Aukšto ir Gražaus kada jis sutvarkys ir padarys mokesčius sąžiningais. Jis gi buvęs finansininkas-ekonomistas-bankierius.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Įdomu ką apie tai galvoja dabartinė finansų ministerė- sesė šaulė Gintarė Skaistė? Regis – padori ir patriotiška moteriškė. Nebandėt į ją pasikreipti?

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • lithuanas dar vis tiki pasakomis,kreipkis tu kur nori,ka noris ta ir daris ar dar vis naisku,nebent tu lithuanijoje negyveni,kaip taip buti kaip penkiu metu vaiko protu,jis mat pasikreips aga ir viskas bus padaryta a ne….dievuleliau kiek dar pas musu klumpius naivumo,trisdesimt metu praejo ka jus vekia per si laikotarpi ,kad nedaejot iki proto…

     Thumb up 72 Thumb down 24

 9. Dabar smulkių akcininkų nėra tiek daug, kaip prichvatizacijos pradžioje. Stambieji privertė smulkiuosius likti be akcijų. Mokėjo centus ir juos prarijo. Dabar valdžia turčius melžia. Kas tai? Dar viena stipresniojo teisės ar karmos dėsnio apraiška?

  Thumb up 72 Thumb down 12

 10. <>? Dabar pandemija nuvarė į bankrotus ir dar už parduotas akcija turu mokėti mokestį :/

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Kad privalai mokėti mokestį už parduotas akcijas- blogai, bet kur kas svarbiau, kad mes, ne šiaip- apskritai paėmus, bet konkrečiai imant mokame mokesčius už teisę: 1) gyventi; 2) kvėpuoti; 3) augti; 4) mokytis; 5) pirkti ir parduoti; 6) sirgti; 7) pasveikti; 8) pasenti ir galų gale – 9) numirti. Gaunasi kaip Džanio Rodario pasakoje vaikams apie Čipoliną apie senjoro Pomidoro sugalvotus mokesčius už saulę, lietų, vėją, šaltį ir etc.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • – Pastaruoju metu, kai buvo įvestas mokestis už orą, jūs nustojot kvėpuot !
    Tai siaubinga. Dėl to, įvedamas naujas mokestis- už kritulius:
    – už paprastą lietų 100 eurų;
    – už liūtį 200 eurų;
    – už griaustinį su žaibu 300 eurų!
    Tylėt ! Visi – mokėt ! Tylos !

    Thumb up 72 Thumb down 1

  • kaip neimti mokesciu,o uz ka islaikis bulbasu prezidente,juk pazymejima tai musu idjotai israse dabar tures tai yra privales savo prezidente islaikyti ir dar jos seima,o kiek reik padeti ukrofasitams,gruzijai, maldovai net baisu kiek reik tureti pinigu,kad uzkisti ta pagalbos skyle,valio lithuanai mokekit ir neniurzgegit kiek galima karttoti,kad pas jus demokratija tai va ir dziaukites,o visa kita ne jums suprasti runkeliai

   Thumb up 72 Thumb down 13

  • Toliau liks viskas kaip buvę, jeigu žmonės ir toliau ryklės , nekels tokių klausimų į viešumą, nejudins valdžios.

   Thumb up 72 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras