Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Negalima pateisinti prokurorų elgesio – 2

2010-04-18 14:17 | Politikų tribūna | Komentarų (72)

Daktaras Algimantas Matulevičius

Anksčiau rašiau, kodėl turi keistis Generalinės prokuratūros vadovybė. Priežastys – tai bylų tyrimų vilkinimas, nesąžiningas (švelniai sakant) jų kvalifikavimas bei paruošimas teismui. Žmonės, nesuprasdami lietuviškos teisėsaugos subtilybių, dažnai nesuvokia, kiek daug priklauso nuo prokurorų. Priklausomai nuo to, kaip prokuroras sutvarkys bylą, tokia ji ir keliaus į teismą. Teisėjas turi dvi galimybes: grąžinti bylą papildomam tyrimui arba nuteisti. Bet niekada negali pakeisti taip vadinamą kaltinimo kvalifikaciją. Tai yra pritaikyti švelnesnę bausmę gali, o sugriežtinti, nei reikalauja prokuroras, ne.

Prokurorai turi pakankamai laisvės atlikdami tyrimą. Šie aukšto rango pareigūnai, nors ir būdami statutiniai, elgiasi pagal jiems naudingas aplinkybes, nekreipiant dėmesio net į tiesioginių darbdavių (būtent LR Prezidentės ir Seimo) pastabas bei įspėjimus.

Štai ponas G. Jasaitis. Jis nori būti gen. prokuroro pavaduotoju. Nori, reiškia, ir bus. Savo reputacijai išsaugoti ir žmonių abejonėms dėl jo nekaltumo išsklaidyti, jis imasi paprastos, net vaikiškos taktikos. G. Jasaitis pirmas apkaltina politikus spaudimu. Konkrečiai nenurodydamas, iš kur kyla spaudimas. Rezultatas pasiektas. Visa žiniasklaida, ypač mylinti „valstybininkus“, mirgėte mirga straipsniais, kaip vargšus prokurorus spaudžia partijos, atskiri politikai ir net Prezidentė.

Būdamas paprastas šalies pilietis, pradėjau ieškoti to spaudimo požymių arba, kaip jau buvęs prokuratūros vadovas A.Valantinas mėgsta sakyti, faktų. Ir ką Jūs manote? Radau. Radau įdomių ir jau primirštų faktų. Pasirodo, kai R. Petrikas su sėbrais iš EBSW grobė Lietuvos žmones ir bankus, o po to tą turtą slapstė tarp giminių (brolis labai turtingas Kaune ,tėvas irgi nebadauja) ir šiaip pažįstamų. Pasirodo, ponas G. Jasaitis jau tada buvo Kauno prokurorų vadas. Matė ir žinojo, kas darosi, kaip apvagiami žmonės, bet, deja, tylėjo, nes reikėjo saugoti prokurorų „savarankiškumą“ perdalinant turtą.

Prisipažįstu, esu kaltas. Būdamas Seimo antikorupcinės komisijos nariu, kritikavau prokurorus už, mano (pasirodo, kvailelio) supratimu, nusikalstamą veiklą, blogai tiriant šias bylas. Tą patį dariau ir dėl to, kad netyrė AB “Lietuvos kuro“ perdavimo sukčiam už 1 Lt. Negana to Lietuvos valstybė primokėjo sukčiam 18 mln. Lt. ( šiai įmonei priklausė 140 benzino kolonėlių). Keistai kaip politikas elgiausi, reikalaudamas grąžinti iš Lietuvos valstybės pavogtą 60 ha žemės sklypą šalia Vilniaus centro. Arba buvusį „Vilniaus“ kinoteatrą Gedimino prospekte, atiduotą veltui. Dabar jame šeimininkauja A. Zuoko šeima. Taip, tikrai, pagal poną G. Jasaitį, mes spaudėme juos. Spaudėme, norėdami išsiaiškinti, ar neišduodami Lietuvos valstybės nacionaliniai interesai, kai VSD vadovo pavaduotojas D.Dabašinskas, spaudžiamas URM sekretoriaus A. Januškos, asmeniniu nurodymu siuntė VSD darbuotojus dirbti R. Stonio ir KGB karininko P. Vojeikos (o kaip tuos reikalus tikrai išmanantis V. Putinas sakė, kad buvusių čekistų nebūna) privačios bendrovės „Dujotekanos“ naudai, perimant Kauno termofikacinės elektrinės valdymą. Tarp kitko, jie šį pavedimą „garbinkai“ įvykdė. Spaudėme ir reikalavome vykdyti operatyvinės veiklos kontrolę. Kaip paaiškėjo, tai daroma labai uoliai tik … į kitą pusę. Apmaudu, kad Šiaulių prokurorai ir teisėjai leido nusikalstamai sekti ir klausytis telefoninių pokalbių bei kitaip neleistinai persekioti žurnalistus, kritikavusius „valstybininkų“ klaną.

Negano to, net būdamas Seimo NSGK pirmininku, esu pareiškęs, kad negaliu suprasti prokurorų sprendimo dėl V. Uspaskich bylos kvalifikacijos. Nes, jei kalbėsime faktų kalba, tai jie yra tokie, jog nieko bendro neturi su buhalterinės apskaitos klaidomis. Kiekvienam aišku, kad buhalterinę klaidą galima padaryti tik su savo įmonės ar organizacijos pinigais. O šioje pono (net ne Darbo partijos) V.Uspaskicho stambaus masto nusikaltime yra VSD padorių karininkų surinkti konkretūs faktai, kad į Lietuvą minėtas ponas nelegaliai įvežė apie 25 mln. litų per Latvijos banką bei per pogrindinį Vilniuje veikusį nusikalstamą banką. Kaip įrodymas yra banko išrašai ir žinios apie nelegalų Lietuvoje veikusį pogrindinį bankelį. Tai nusikalstama organizacija, dėl kurios irgi turėjo būt iškelta byla, bet, atrodo, pamiršo. Nelegalūs Uspaskih pinigai, atvežti iš kitos valstybės, gali būti iš specialiųjų tarnybų, siekiant įtakoti arba pakeisti Lietuvos politinę sistemą. Tai reali grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir yra ypač sunkus nusikaltimas.

Kodėl šiuo konkrečiu atveju byla net neiškelta ir kaltinimas nepateiktas? Bylos dėl nelegalių 25 mln. Lt įvežimo ir tikslaus panaudojimo nėra. Mus tiesiog eilinį kartą "išdūrė". Kas? Kodėl? Ir už kiek mums meluoja? Be šių baisių Lietuvos valstybei faktų yra dar jau primirštas faktelis, kad ponas Viktoras bėgo iš Lietuvos į Rusiją būtent dėl jam inkriminuojamų „otkatų“. O kur atsakomybė atskiros bylos pavidalu už slapstymąsi nuo teisėsaugos? Tam taip pat yra konkretūs straipsniai BK, tik prokurorai jų nemato, o gal neleidžiama .

Pabūkime neišprusę ir leiskime pasmalsauti. Gal ponas G. Jasaitis paaiškins, kodėl jie nepradėjo ikiteisminio tyrimo ponui V. Uspaskich, net A. Paulauskui viešai pareiškus, kad V.U. turi reikalų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tai itin tampriai surišta su šalies nacionaliniu saugumu. Negana to, saugumo darbuotojai yra liudiję NSGK, kad VSD yra vertos dėmesio medžiagos. Keista, kad dešimt metų ta medžiaga taip ir dulka VSD stalčiuose o juk būtent prokurorai privalo vykdyti VSD prokurorinę priežiūrą. Atrodo, kad prastai vykdo? O kodėl taip ilgai vilkinama Vilnius kultūros sostinė milijonų iššvaistymas? O kur dingo Rubikono „juodoji“ buchalterija su visom "otkatų" gavėjų pavardėm? Gal ne atsitiktinai V.Andriukaitis imasi ginti poną G.Jasaitį? O gal verta būtų tikrai priversti prokurorus grįžti prie šios neregėto mąsto tarnystės bylos iš Seimo narių pusės, juolab, kad ten įpainiotos net dabartinių trijų ministrų pavardės bei buvę ir esami Seimo nariai, aptarnaujantys lyg tam tikro elgesio merginos korumpuotas verslo struktūras.

Suprantama, kad tikėtis iš ponų spaudžiamų prokurorų asmeninės inciatyvos, kas net įstatyme nurodyta, dėl XX amžiaus „Wiljams“ aferos arba dar didesnius nuostolius Lietuvai ir jos žmonėm atnešusios VST ir LEO LT  XXI amžiaus aferų reiškia būti vaikiškai naiviu. O aš visda maniau, kad prokurorai tarnauja tik įstatymui, tiesai ir sąžinei. Nors su pastarąja kategorija šiandienos Lietuvoje sudėtinga. Negi po to galime tikėtis, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas ponų M. Laurinkaus, A. Pociaus, D. Dabašinsko atžvilgiu bus tikrai nešališkas ir objektyvus. Faktai rodo, kad tyrimas bus nei objektyvus, nei nešališkas. Tokią prielaidą mums, neišprusėliams, leidžia daryti svarbi aplinkybė, kad 2010 – 02 – 12 d. ponios R. Miliūtės Lietuvos radijo laidoje dalyvavo potencialus įtariamasis (nes ikiteisminis tyrimas jau pradėtas) ponas M.Laurinkus ir gynė poną G. Jasaitį. Truputį pamąsčius ( ne visus Lietuvoje atpratino tai daryti), tampa aišku, kodėl ponas G. Jasaitis ir jo kolegos net netyrė, bent jokių rezultatų nepasiekė , kur gi nuėjo tie V.U. 25 mln. Lt.? Juk net su Viktoro sveikata negalima tiek pragerti, tiesiog kepenys neatlaikys.

Reiškia, buvo daug milijonų, juodų, nelegalių panaudota žiniasklaidai pirkti, o teisingiau – papirkti. Apie tai VSD yra nemažai ir labai „karštos“ medžiagos, ypač apie tuos laikraščius ir TV, kurie keliasi anksčiausiai ir daugiausiai nutekina operatyvinės informacijos. Koks toleriagiškas buvo ponas G. Jasaitis – nei pats „kapstė“, nei pavaldiniams leido. Dabar yra kam jį ginti net nuo LR Prezidentės labai aiškaus ir logiško reikalavimo, kad už betvarkę prokuratūros sistemoje atsakingas ne tik generalinis prokuroras, bet ir jo pavaduotojai.

Taip jau buvo su VSD vadovu A .Pociumi ir jo pavaduotojais D. Jurgeliavičiumi bei D. Dabašinsku. Skirtumas tik vienas: tuometis Prezidentas V. Adamkus juos rėmė ir gynė. Dabar atsakomybės ir rezultatų reikalauja teisinga ir principinga LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kažin, kaip šie reikalai būtų pakrypę, jei tada būtų prezidentavusi D. Grybauskaitė? Mūsų, Lietuvos idealistų grupelė, atliko pirmą nepriklausomos Lietuvos istorijoje principingą parlamentinį tyrimą. Tik mes išviešinome nematyto mąsto valstybės antikonstitucinį užvaldymą, taip vadinamąjį „valstybininkų“ klaną.

Nesikuklinant pasakysiu, jog žuvusio V. Pociūno indėlis ir mūsų neabejingumas į Lietuvos valstybingumo išsaugojimą yra svarbus. Manau, kai nebeliks „valstybininkų“, būsim atitinkamai įvertinti. Tik tas tyrimas leido atlikti tyrimą dėl CŽV kalėjimų, dėl Kauno pedofilijos bylos, galų gale žmonės suprato, jog įmanoma, kad ir labai sunkiai, kažką šioje klampynėje ir gera padaryti. Manau, kad turint tokio lygio palaikymą šiandieną jau daugelis problemų būta išspręsta ir pamiršta. Bet yra taip kaip yra…Nepamirškime tik vieno! „Valstybininkų“ klanas egzistuoja ir nors truputį supurtytas, bet dar labai galingas. Jis ne tik ginasi, bet ir puola, bei naikina jiems neįtinkančius. Tai – faktas.

Tikėkime, padedant Dievui, kartu surėmus pečius prieš „nepriklausomus“ niekšelius, tariant svarų žodį LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, pasiseks atsikratyti jų „paslaugų“, visai nereikalingų Lietuvai.

2010-04-18

Komentarai

 

 

 
 1. VIEŠAS LAIŠKAS LR PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI

  LR Prezidente, Dalia Grybauskaite, aš kreipiausi į jus net tris kartus su skundais, kuriuose pateikiau labai daug irodymų, jog prieš mane ir mano mažamečius vaikus buvo organizuotas valstybinis teroras kurį organizavo IŠKRYPĖLIS – ŽUDIKAS ALGIRDAS KATKUS .
  1. Jums buvo pateikti irodymai jog buvo organizuoti trys pasikėsinimai nužudyti mane, 1999, 2003, 2008m. (prokurorai viską bando nuslėpti)
  2. Aš jums pateikiau irodymus, jog buvo naudojamas savivaldybės socialinis būstas, kad organizuoti terorui prieš mane ir mano mažamečius vaikus, kurį vykdė neteisėtai, savivaldybės socialiniame būste specialiai apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Kuris nekartą buvo sumušęs mane ir nėščią , antros grupės invalidę R. Androsovą. (šis iškrypėlis net prostitucija užsiiminėjo, prokurorai viską bando nuslėpti).
  3. Jums buvo pateikti irodymai, jog aš kreipiausi nekartą į LRGP , kad būčiau iškviestas liūdytoju saugumiečio V. POCIŪNO nužudymo byloje kurią LRGP nekartą bandė nutraukti. Po šių kreipimusi buvo organizuotas užpuolimas ir pasikėsinimas nužudyti. Įra pakankamai irodymų, jog V. POCIŪNO nužudymas buvo organizuotas aukščiausiame lygyje, ir šio nusikaltimo bendrininkai įra prokurorai bei teisėjai.
  4. Jums buvo pateikti irodymai, jog mano vaikų motina R. ANDROSOVA kartu su vaiko teisių kontroliere R. VALANČIENE ir buvusia LRS vaiko teisių kontrolierė R. ŠALAŠAVIČIŪTE vykdė nusikaltimus prieš mano mažamečius vaikus. Visi šie nusikaltimai buvo nuslėpti su Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjos R. KASIMOVIENĖS pagalba.
  5. Jums buvo pateikti irodymai jog po paskutino skundo į LRP kanceliariją , su kurio aš kreipiausi į JUS , kad būtų pradėti tyrimai , dėl nusikalstamų veikų prieš mane ir mano mažamečius vaikus, buvo organizuoti 3 plėšimai, 7 užpuolimai, tyčiojimaisi iš vaikų, buvo pateikti irodymai jog G. BERTULIS specialiai ivykdė autoivykį, partrenkė moterį, vos nesuvažinėjo vaikų, ir po šio autoįvykio grasino susidorojimu, man kaip liūdininkui, buvo bandoma 2 kartus suklastoti man baudžiamą bylą, pasodinti mane ir nužudyti. Visus šiuos nusikaltimus ivykdė G. BERTULIS kartu su žudike ANIA CHOMIAKOVA.
  6. LR PREZIDENTE; Aš pateikiau LRGP visų šių nusikaltimų įrodymus, pateikiau audio irašus kuriuose žudikė ANIA CHOMIAKOVA prisipažino jog nužudymas buvo organizuotas, prokuratūrai buvo pateikti audio irašai jog A. CHOMIAKOVA organizavo kartu su G. BERTULIU dar 2 pakartotinius pasikėsinimus nužudyti, bet jokie tyrimai neatlikti, ir viską bandoma nuslėpti.
  LR PREZIDENTE, KAIP DABAR PAAIŠKINSITE VISUOMENEI SAVO NUSIKALSTAMĄ NEVEILUMĄ ? O GAL BANDYSITE PASITEISINTI SAVO PATARĖJŲ NEKOMPETENCIJA ?
  GAL VISUS ŠIUOS FAKTUS NORĖTŲ PAKOMENTUOTI EX PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS, KURIAM BUVO PATEIKTI VISŲ ŠIŲ NUSIKALTIMŲ IRODYMAI, O GAL PONIA ADAMKIENĖ NORĖTŲ PAKOMENTUOTI VIEŠAI NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ?
  LR PREZIDENTE;
  Kodėl jūs neišėjote pažiūrėti D. Kedžio motinai į akis, kai ji kreipėsi į jus pagalbos, kurios sūnus dabar nužudytas. O gal norite pažiūrėti jo dukrai į akis, kurią dabar bandoma grąžinti ją pardavinėjusiai motinai, ir kuri neteisėtai saugoma už mokesčių mokėtojų lėšas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis vaikam iš Pikeliškių vaikų namų, iš kurių buvo tyčiojimasi, ir vienas iš jų liko invalidu. Gal norite pažiūrėti L. Pociūnienei į akis, kurios vyras buvo nužudytas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis mano trims vaikams iš kurių buvo tyčiojimasi ir grasinama susidorojimu, ir kurie pažysta vienas kitą tik iš nuotraukų ?
  LR PREZIDENTE, KODĖL GI JŪS NEATSAKĖTE Į VIEŠĄ LAIŠKĄ, SU KURIUO Į JUS KREIPĖSI „ LAISVO LAIKRAŠČIO“ REDAKTORIUS A. DRYŽIUS ?
  KOKS JŪSŲ RYŠYS SU PEDOFILŲ TINKLU ?
  Tai, kodėl gi jūs nepapasakojote Lietuvos žmonėm prieš rinkimus kaip pardavėte „Lietuvos Kurą“ už 1 Litą PEDOFILUI, žydui M. KLABINUI kuris suklastojo dokumentus, ir kuriam išmokėjote 18 milijonų litų. O vėliau valstybei reikėjo padengti dar 50 milijonų litų nuostolių. Šis iškrypėlis 1967 m. Kaune buvo nuteistas už našlaitės, nepilnametės išžaginimą , o vėliau pabėgo iš Lietuvos, kuriam vėliau EX Prezidentas A. Brazauskas suteikė LR pilietybę už nuopelnus Lietuvai.
  LR PREZIDENTE, AŠ JAU KREIPIAUSI Į VISUS 750 EUROPARLAMENTARUS SU PAGALBOS PRAŠYMU, IR SU PETICIJA Į EUROPARLAMENTĄ . MANO PETICIJAI SUTEIKTAS NUMERIS, ŠIUO METU JAU SIUNČIAMI NUSIKALTIMŲ ĮRODYMAI. NEPAVYKS NUSLĖPTI TIKROSIOS PADĖTIES LIETUVOJE, KUR PEDOFILAI ORGANIZUOJA NUŽUDYMUS , O PROKURORAI JUOS BANDO NUSLĖPTI.
  PREZIDENTE, KREIPIUOSI I JUS, KAD PAVESTUMĖTE ATITINKAMOM INSTITUCIJOM ATLIKTI TYRIMUS ;
  1. DĖL ALGIRDO KATKAUS VEIKLOS, KURIS ORGANIZAVO PROKURORO BIRŠTONO, SAUGUMIEČIO POCIŪNO NUŽUDYMUS, TERORĄ PRIEŠ MANO MAŽAMEČIUS VAIKUS, BEI 4 PASIKĖSINIMUS NUŽUDYTI MANE.
  2. DĖL EX LR GENERALINIO PROKURORO A. VALANTINO, (kurį jūs paskyrėte teisėju) BEI JO PAVADUOTOJŲ NUSIKALSTAMOS VEIKLOS , KURIE IRA AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ NUSIKALTIMŲ BENDRININKAI.
  3. DĖL LR SEIMO VAIKO TEISIŲ KONTROLIERĖS RIMANTĖS ŠALAŠAVIČIŪTĖS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS, KURI SLĖPĖ NUSIKALTIMUS PRIEŠ MANO VAIKUS, BEI ORGANIZAVO MANO DUKROS VIRGOS LUKOŠEVIČIŪTĖS GROBIMĄ, KURIĄ BUVO BANDOMA PARDUOTI . VISUS ŠIUOS NUSIKALTIMUS PRIEŠ MANO VAIKUS BANDOMA NUSLĖPTI SU KORUMPUOTOS 1 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS, RENATOS KASIMOVIENĖS PAGALBA.
  4. DĖL VILNIAUS APYGARDOS VYRIAUSIOJO PROKURORO R. JANCEVIČIAUS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS, KURIS 1997 m. BANDĖ SUKLASTOTI BAUDŽIAMĄ BYLA, A. KATKAUS NURODYMU, KURIĄ TYRĖ NUŽUDYTAS 2003m. PROKURORAS T. BIRŠTONAS (dėl išprievartavimo, turto prievartavimo, ir pornografijos platinimo). ŠI BYLA DINGO , O PROKURORAS R. JANCEVIČIUS NETEISĖTAI BUVO PAAUKŠTINTAS PAREIGOSE, TAPO VILNIAUS APYGARDOS VYR. PROKURORU.
  5. DĖL VILNIAUS m. 1 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS D. MICKEVIČIENĖS, IR APYGARDOS TEISMO TEISĖJŲ D. P. ZALECKIENĖS, A. KARTANIENĖS, IR L. ŽUKAUSKO NUSIKALSTAMŲ VEIKSMŲ, KURIE KLASTOJO IR SLĖPĖ IRODYMUS BAUDŽIAMOJE BYLOJE Nr. 1A-35/2009. KAD IŠSUKTI ŽUDIKES NUO ATSAKOMYBĖS.

  tel, 867704339

  VLADAS LUKOŠEVIČIUS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Gaila, kad tik dabar turedami gera indikatoriu – Kedzio istorija (arba tiksliau atsirisusi nuo didelio siulo kamuolio viena jo galu is pedofilu korpuso), zmones supranta kas musu politikoje yra kas. Per paskutinius seimo rinkimus buciau balsaves uz piietines demokratijos partija (2troj vietoj butu lib sajudis, po to – jaunoji lietuva). Nors tuomet ir pilnametystes neturejau, bet proto atsijoti populistinius marioneciu skiedalus nuo rimtu zmoniu iniciatyvu sugebejau. Labai gaila, kad toks mano matymas buvo mazumoje (Matuleviciaus partija deja neperkope ne 5%).

  Uztat dabartinis zmoniu sujudimas dziugina ir kelia vilciu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Geras straipsnis ir tikrai gerą dalyką daro žmones ir Algimantas
  asmeniškai ,kad buria Tautos Ateities Forumą,apsilankykite tinklapyje taf(taškas)lt

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. …visiems vienytis prie gerb.Matulevičiaus, matosi, kad protingai gali jis už mus kovoti, o ir mes kartu su juo. Kaip jį susirasti,…gal kas žino el.p…..O gerb.Čilinskas-tai vėjų dainos, šiuo metu jau taip striuka visiems, visi pasimetę-o gerb.Čilinskas sau "tyli" it musę kandęs ir tiek,…tik vis niuniuoja dainas apie LEO LT-kažkokia komedija…ir kiek tų personažų juokingų…. Pagarba Gerb.Matuliavičiui, bent jau dabar mes pradedam praregėti kas yra kas….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. A.Matulevičių,kuris visada ištikimas tiesai ir prie prokuratūros suspėjo ateiti duok Dieve daugiau tokių žmonių mūsų politikoje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. ponuli kiek gali ant visų lieti tulžį,gal prieik prie veidrodžio ir į save pasižiūrėk gal neesi toks gerutis ir idealus ,kaip apie save galvoji?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Naivuoliams, tikintiems valdžios pripažintų "visuomeninių organizacijų" gerais siekiais – primenu Lietuvos žemės savininkų sąjungą. Pradžioje ji turėjo virš milijono narių, nario mokestis buvo 100 rublių ir savo veiklą baigia meluodama apie tariamo nuosavybės teisių atkūrimo teisinį pagrįstumą. Todėl pasimokykite iš teisėtų žemės savininkų klaidų ir nesileiskite mulkinami.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...