Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 30 Penktadienis
 

Nedarbo kodeksas

2016-09-23 12:10 | Nuomonių ringas | Komentarų (27)

Bet tokią istorinę žmogiškąją misiją gali atlikti tik laisvas darbas. Tai gerai suprato fašizmo ideologai, pakabindami virš Aušvico vartų sarkastišką užrašą: „Darbas išlaisvina“.


Michailas Bugakovas

Kairieji socialdemokratai kartu su savo satelitais darbiečiais ir tvarkiečiais „prastūmė“ Seime naują, anot profsąjungų, „vergovišką“ darbo kodeksą. Pastarasis ženkliai susiaurina samdomų darbuotojų teises ir įtvirtina darbdavių dominavimą darbo ir kapitalo santykiuose. Iš anksto numatytos pataisos jau priimtam įstatymui – tai tik kosmetinis papudravimas, kuris iš esmės nepakeis nieko. Dirbančiųjų interesus šioje situacijoje parodomai gynė dešinieji konservatoriai bei juos palaikanti prezidentė arba, atvirkščiai, dešinioji prezidentė ir ją palaikantys konservatoriai. Tokie lietuviškos politikos vingiai, ypač prieš rinkimus, jau nieko nebestebina.

Stebina tik argumentai, kuriais savo poziciją bandė pagrįsti Lietuvos „kairieji“. Premjeras A. Butkevičius pareiškė, kad pasisako už naują darbo kodeksą kaip ekonomistas. Keistokas teiginys vienam įtakingiausių šalies politikui, užimančiam tokį reikšmingą politinį postą. Tokio rango veikėjui derėtų mastyti daug plačiau nei ekonomikos ar finansų ministrui.

Plačiau ir globaliau naujo kodekso būtinumą Seimo diskusijoje bandė argumentuoti premjero partijos kolegos ir kiti valdančiosios koalicijos atstovai. Atseit, naujas darbo kodeksas padidins žmonių laisvę. Jo priėmimas reikš Lietuvos proveržį į 21amžių. Naujas darbo santykių modelis padidins šalies konkurencingumą, sukurs naujas darbo vietas ir sugražins ekonominius emigrantus. Jis atves į Lietuvą užsienio investicijas ir užsienio verslininkai mokės darbuotojams europietiškas algas bei humanizuos darbo santykius. Premjeras net iš anksto pasidžiaugė, kad patvirtinus naują darbo kodeksą žmonės Lietuvoje taps laimingesni…

Šioje vietoje kai kurie oponuojantys naujam įstatymui Seimo nariai prieštaravo, kad viskas gali būti visiškai atvirkščiai. Tokia nuomonė atrodo gana pagrįsta, kai pabandai įsigilinti į pateiktus, aukščiau išvardintus argumentus už naują darbo kodeksą.

Žmogaus laisvė. Nėra abstraktaus žmogaus ir abstrakčios laisvės. Yra konkretus Petras ar Jonas, pensininkas ar studentas, darbdavys ar samdinys. Realiame gyvenime vieno žmogaus ar grupės žmonių laisvė dažnai užtikrinama kitų žmonių nelaisvės sąskaita. Naujas kodeksas žymiai praplečia būtent darbdavio laisvę ir tuo pačiu apriboja samdomų darbuotojų laivę, susiaurina jų socialines garantijas. Seimas sužlugdė gana kuklų prezidentės ketinimą kažkaip subalansuoti vienų laisvę ir kitų nelaisvę – jos veto šiam įstatymui buvo atmestas. Darbdavys dabar gali laisviau atleisti darbuotoją, laisviau pasirinkti darbo sutarties variantą, laisviau manipuliuoti išeitinėmis pašalpomis, laisviau diktuoti savo valią arba savivalę pavaldiniams. Taigi, vieni tampa laisvesni ir laimingesni, bet, deja, kitų sąskaita.

Proveržis į 21 amžių. Iš tikrųjų pasaulyje ir Europoje pastebima socialinės valstybės demontavimo ir darbo santykių liberalizavimo tendencija. Kapitalas savotiškai atsirevanšuoja savo santykiuose su darbu. Dar neseniai pasižymėjusios aukštais gyvenimo standartais Europos valstybės, dabar reformuoja savo socialinės saugos sistemas, suteikdamos savotišką „kart-blanš“ stambiam verslui tvarkytis savo valdose pagal pirminio kapitalo kaupimo dėsnius. Mažinama ir valstybės socialinė našta. Verslo „dvasia“ šiandien skverbiasi iš tradicinio ekonomikos ir finansų sektoriaus į visuomeninę sferą, į kultūrą, sportą, švietimą, mokslą, politiką, į visą valstybinį ir tarptautinį gyvenimą, į žmogaus kūną ir sielą. Toks „proveržis į 21 amžių“- tai proveržis ne į ateitį, o į praeitį, į naujus viduramžius. Verslas tampa nauja religija, kuri persipina su valstybe ir diktuoja jai savo sąlygas, o verslininkai tampa naujuoju privilegijuotu luomu, kurio išskirtinė padėtis visuomenėje įtvirtinama įstatymais.

Konkurencingumas, darbo vietos ir emigracija. Nacionalinės ekonomikos konkurencingumo didinimas, jeigu jis vykdomas ne modernių technologijų, gaminamos produkcijos kokybės, darbo našumo bei efektyvios vadybos, o tik pigios ir beteisės darbo jėgos sąskaita – tai ne konkurencingumas, o tiesiog politinis bejėgiškumas ir ekonominė kapituliacija valstybiniu mastu. Naujos darbo vietos gal ir atsiras, bet kažin ar jas užims vietiniai dar išlikę gyventojai. Verslui naudingiau atsivežti trečių šalių darbininkus ar kvalifikuotus IT specialistus. Jie mažiau kainuos ir bus paklusnesni naujo darbo kodekso reikalavimams. Situacijoje, kai pelno norma nuolat mąžta, darbo jėgos išnaudojimo eskalavimas vėl kaip ir kapitalizmo pradžioje tampa pagrindiniu kapitalo pelningumo šaltiniu.

Naujas darbo kodeksas ne tik sustiprins ekonominę prievartą darbuotojų atžvilgiu, bet ir sugrąžins į darbo santykius neekonominės priespaudos mechanizmus, kurie buvo būdingi vergvaldinei ir feodalinei santvarkoms. Asmeninė darbuotojo priklausomybė nuo darbdavio taps egzistencine problema. Kaip visa tai gali paskatinti emigrantų sugrįžimą, kurie jau priprato prie kitokių darbo ir gyvenimo standartų? Tai tikras rebusas sukonstruotas Seimo posėdžių salėje. Naujo darbo kodekso logika gali paskatinti tik dar didesnę emigraciją. Ją sumažinti galėtų tik tos pačios emigracijos paspartintas aktyviausios vietinės populiacijos dalies mažėjimas bei destruktyvios ir ksenofobinės tendencijos Europos Sąjungoje, kurios dabar ir pradeda ryškėti.

Užsienio investicijos ir humaniškas verslas. Užsienio investicijos visada būna nukreiptos ne į šalies – investicijų adresatą su jos kultūrinėmis bei civilizacinėmis tradicijomis – vystymąsi ir klestėjimą, bet į geografinę teritoriją, kurioje galima išpešti maksimalų pelną. Tai verslo abėcėlė. Šia prasme naujo socialinio modelio situacija žymiai palengvina būtent tokią Lietuvos „teritorizaciją“ ir tuo pačiu šalies galutinį išvalstybinimą. Teigiama, kad užsienio investitoriai, atseit, geriau ir humaniškiau elgsis su samdomais darbuotojais, nei vietiniai verslininkai su savo „nacionaliniais verslo ypatumais“. Deja, reikėtų paklausti kai kurių mūsų darbo emigrantų, kaip su jais elgiasi Švedijos braškių laukuose, Airijos žuvų fabrikuose, Anglijos statybos objektuose ar Ispanijos apelsinų plantacijose? Ekonominiai emigrantai iš Rytų Europos, tame tarpe ir iš Lietuvos, jau pripratino transnacionalinį kapitalą, kad su jais galima elgtis kaip su afrikiečiais ar azijiečiais. Kodėl gi atėjęs į Lietuvą „civilizuotas“ Vakarų verslas turėtų elgtis „humaniškiau“ su čia gyvenančiais „aborigenais“? Juolab, kad naujas darbo kodeksas nieko panašaus nereikalauja. Kas be ko, bet ir „europietiškas“ darbo užmokestis, kurį dabar gauna mūsų emigrantai, atėjus Europai į Lietuvą turės būti pritaikytas „teritorijos“ vidurkiui.

Visi šie dalykai (laisvė, konkurencingumas, investicijos ir kt.) turi kompleksinį pobūdį, susijungia į vientisą sistemą, kurioje visi elementai sąveikauja su visais ir veikia vieni kitus. Beprasmiška kalbėti apie bet kurį jų, kai nacionalinė valstybė tampa tik ekonomine zona, apgyvendinta čiabuviais– pensininkais, trečių šalių darbininkais ir valdančiais kosmopolitiniais biurokratais.

Žmogaus ir visuomenės egzistencijos pagrindas yra darbas. Darbas, kaip žinia, sukūrė žmogų, suformavo jo smegenų struktūrą, išvystė rankų funkcijas, kalbą, jutiminius organus. Darbe žmogus realizuoja savo kūrybiškumo pradą, darbas išlaisvina žmogų nuo išorinių gamtos ir visuomenės pančių. Bet tokią istorinę žmogiškąją misiją gali atlikti tik laisvas darbas. Tai gerai suprato fašizmo ideologai, pakabindami virš Aušvico vartų sarkastišką užrašą: „Darbas išlaisvina“.

Naujas darbo kodeksas – tai nelaisvo darbo kodeksas. Tokį darbą metafizine prasme net negalima vadinti darbu. Tai tiesiog fizinė ir protinė duoklė darbdaviui. Koks darbštus ir kūrybingas bebūtų darbuotojas, dabar virš jo galvos visada kabės socdemų pakabintas kodeksas, kuris įteisino jo visišką priklausomybę nuo darbdavio nuotaikos ir malonės. Kita vertus, ekonomistai ir sociologai pastebi vieną globalinę nelaisvo darbo rinkos tendenciją – darbas vis dažniau tampa laikinu, fragmentuotu, projektiniu užsiėmimu, o nedarbas – pastoviu, sisteminiu reiškiniu.

Taigi, šiame kontekste priimtas Seime darbo kodeksas – tai iš esmės nedarbo kodeksas. Taip vadinamas „nulinis“ darbo sutarties variantas, kai darbdavys garantuoja tik 8 valandų per mėnesį darbuotojo užimtumą, faktiškai nedarbą traktuoja kaip darbą. Toks dirbantis bedarbis negali net būti registruojamas darbo biržoje, nes jis juridiškai yra įsidarbinęs. Ši situacija (nedarbas – tai darbas) puikiai įsipaišo į Džordžo Orvelo absurdiškų dichotomijų rinkinį: nelaisvė – tai laisvė, karas – tai taika.

Komentarai

 

 

 
 1. kodėl eina toks russiško šūdo kwapas. Užmirškite mus RUBLAKĖS !

  O kokia šiiandien diena ? ru historike !!!!!!!!!

  b3g.lt
  2016-09-24 11:40

  2015 m. birželio 3 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvykęs forumas „Mūsų valstybės tikslas“ konstatavo, kad po 25-erių Lietuvos Nepriklausomybės metų valstybės pasiekimus nustelbia nestabdoma ir grėsminga emigracija, savižudybės, nepaliaujamai didėjanti korupcija, dvasinis ir fizinis Tautos nykimas.

  Forumas konstatavo, kad Lietuvos valdžia nenori, nesugeba ir nežino, kaip užtikrinti Tautos ir valstybės išlikimą.

  Forume buvo įkurta „Birželio 3-iosios“ grupė (B3) – bendrų siekių erdvė, veiksmų koordinavimui.

  Pagrindinis B3 principas – prie šios erdvės jungiasi visi pageidaujantys, turintys kažkokių idėjų, tikslų, savo pobūdžiu sutampančių su pirmaisiais B3 gairių vektoriais, ir žinantys kaip tais įgyvendinti arba tie, kurie turi savų idėjų, tačiau neturi pakankamai pajėgų joms įgyvendinti ir ieško bendraminčių.
  *
  B3 erdvė yra atvira kitų politinių partijų bei visuomeninių judėjimų idėjoms ir kviečia jungtis bendriems veiksmams.

  2016-09-24 15:34

  man svarbu kas viršininkas ir kas jo pavaduotojas pirmai pradžiai . Ačiū už išsamų atsakymą. Laukiu.

  Atsakyti
  2015 m. birželio 3 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvykęs forumas „Mūsų valstybės tikslas“ konstatavo, kad po 25-erių Lietuvos Nepriklausomybės metų valstybės pasiekimus nustelbia nestabdoma ir grėsminga emigracija, savižudybės,
  2016-09-24 11:28

  2015 m. birželio 3 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvykęs forumas „Mūsų valstybės tikslas“ konstatavo, kad po 25-erių Lietuvos Nepriklausomybės metų valstybės pasiekimus nustelbia nestabdoma ir grėsminga emigracija, savižudybės, nepaliaujamai didėjanti korupcija, dvasinis ir fizinis Tautos nykimas.

  Forumas konstatavo, kad Lietuvos valdžia nenori, nesugeba ir nežino, kaip užtikrinti Tautos ir valstybės išlikimą.

  Forume buvo įkurta „Birželio 3-iosios“ grupė (B3) – bendrų siekių erdvė, veiksmų koordinavimui.

  Pagrindinis B3 principas – prie šios erdvės jungiasi visi pageidaujantys, turintys kažkokių idėjų, tikslų, savo pobūdžiu sutampančių su pirmaisiais B3 gairių vektoriais, ir žinantys kaip tais įgyvendinti arba tie, kurie turi savų idėjų, tačiau neturi pakankamai pajėgų joms įgyvendinti ir ieško bendraminčių.
  *
  B3 erdvė yra atvira kitų politinių partijų bei visuomeninių judėjimų idėjoms ir kviečia jungtis bendriems veiksmams.

  Atsakyti
  LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS
  2016-09-24 11:28

  Lietuviškame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos yra kaip ES vakaruose, o algos ir pensijos yra bemaž keturis kartus mažesnės nei ES vakaruose. Ši klaiki aplinkybė priverčia Tautą išsikraustyti iš namų ir gyventi svetur. Daugiau nei trečdalis lietuviškos bendruomenės žmonių dingo iš Lietuvos ir bijo grįžti.
  Labai blogai
  ***
  Skurdas. Emigracija. Tai yra ir Grybauskaitės laikmečio neliustruotosios cccp komunist/kgb’istinės lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos siautėjimo sunkūs padariniai Lietuvai.
  _______________
  Lietuviai, varom gaują lauk iš Seimo.

  Atsakyti
  lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos atrakcija
  2016-09-24 11:28

  Lietuviškam ES pakraščiui pritaikius vakarinio ES pakraščio
  taisykles:
  – juridinio asmens registravimo kaina būtų apie 15 – 20 kartų (!!!)
  mažesnė;
  – pajamų mokestis būtų 2 kartus mažesnis, prie MMA dydžio;
  – atskaitymai sodrai būtų bemaž 9 kartus (!!) mažesni, prie MMA dydžio.

  Atsakyti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. 2015 m. birželio 3 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvykęs forumas „Mūsų valstybės tikslas“ konstatavo, kad po 25-erių Lietuvos Nepriklausomybės metų valstybės pasiekimus nustelbia nestabdoma ir grėsminga emigracija, savižudybės, nepaliaujamai didėjanti korupcija, dvasinis ir fizinis Tautos nykimas.

  Forumas konstatavo, kad Lietuvos valdžia nenori, nesugeba ir nežino, kaip užtikrinti Tautos ir valstybės išlikimą.

  Forume buvo įkurta „Birželio 3-iosios“ grupė (B3) – bendrų siekių erdvė, veiksmų koordinavimui.

  Pagrindinis B3 principas – prie šios erdvės jungiasi visi pageidaujantys, turintys kažkokių idėjų, tikslų, savo pobūdžiu sutampančių su pirmaisiais B3 gairių vektoriais, ir žinantys kaip tais įgyvendinti arba tie, kurie turi savų idėjų, tačiau neturi pakankamai pajėgų joms įgyvendinti ir ieško bendraminčių.
  *
  B3 erdvė yra atvira kitų politinių partijų bei visuomeninių judėjimų idėjoms ir kviečia jungtis bendriems veiksmams.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • man svarbu kas viršininkas ir kas jo pavaduotojas pirmai pradžiai . Ačiū už išsamų atsakymą. Laukiu.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 3. 2015 m. birželio 3 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvykęs forumas „Mūsų valstybės tikslas“ konstatavo, kad po 25-erių Lietuvos Nepriklausomybės metų valstybės pasiekimus nustelbia nestabdoma ir grėsminga emigracija, savižudybės, says:

  2015 m. birželio 3 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvykęs forumas „Mūsų valstybės tikslas“ konstatavo, kad po 25-erių Lietuvos Nepriklausomybės metų valstybės pasiekimus nustelbia nestabdoma ir grėsminga emigracija, savižudybės, nepaliaujamai didėjanti korupcija, dvasinis ir fizinis Tautos nykimas.

  Forumas konstatavo, kad Lietuvos valdžia nenori, nesugeba ir nežino, kaip užtikrinti Tautos ir valstybės išlikimą.

  Forume buvo įkurta „Birželio 3-iosios“ grupė (B3) – bendrų siekių erdvė, veiksmų koordinavimui.

  Pagrindinis B3 principas – prie šios erdvės jungiasi visi pageidaujantys, turintys kažkokių idėjų, tikslų, savo pobūdžiu sutampančių su pirmaisiais B3 gairių vektoriais, ir žinantys kaip tais įgyvendinti arba tie, kurie turi savų idėjų, tačiau neturi pakankamai pajėgų joms įgyvendinti ir ieško bendraminčių.
  *
  B3 erdvė yra atvira kitų politinių partijų bei visuomeninių judėjimų idėjoms ir kviečia jungtis bendriems veiksmams.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Lietuviškame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos yra kaip ES vakaruose, o algos ir pensijos yra bemaž keturis kartus mažesnės nei ES vakaruose. Ši klaiki aplinkybė priverčia Tautą išsikraustyti iš namų ir gyventi svetur. Daugiau nei trečdalis lietuviškos bendruomenės žmonių dingo iš Lietuvos ir bijo grįžti.
  Labai blogai
  ***
  Skurdas. Emigracija. Tai yra ir Grybauskaitės laikmečio neliustruotosios cccp komunist/kgb’istinės lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos siautėjimo sunkūs padariniai Lietuvai.
  _______________
  Lietuviai, varom gaują lauk iš Seimo.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Lietuviškam ES pakraščiui pritaikius vakarinio ES pakraščio
  taisykles:
  – juridinio asmens registravimo kaina būtų apie 15 – 20 kartų (!!!)
  mažesnė;
  – pajamų mokestis būtų 2 kartus mažesnis, prie MMA dydžio;
  – atskaitymai sodrai būtų bemaž 9 kartus (!!) mažesni, prie MMA dydžio.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • kad nori 9-kart didesnės pencijos. Tai kas man iš vid. algos beliks ?

   Ar sušelpsi dirbantįjį ne valstybės tarnyboje ?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Lietuviškame ES pakraštyje,
  prie MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 525 litai (apie 152e).
  **********************
  Vakariniame ES pakraštyje,
  prie keturis kartus didesnio nei lietuviško MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 250 litų (apie 72e).
  ***
  2016 metų skaičiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Lietuviškame ES pakraštyje,
  prie kiek didesnio nei MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 440 litų.
  Vakariniame ES pakraštyje,
  prie keturis kartus didesnio nei lietuviško MMA dydžio, mokesčiai socialiniam draudimui yra 225 litai.
  *
  2015 metų skaičiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Vakariniame ES pakraštyje maisto produktams ir vaikiškiems drabužiams PVM = 0. Valdžia nedaro biznio šitoj vietoj.
  ***
  Vakariniame ES pakraštyje dujoms ir elektros energijai PVM-5 %. Valdžia neskriaudžia šeimų.
  ***
  Vakariniame ES pakraštyje, neapmokestinamasis pajamų dydis 4284 litai/mėn. Tai yra neliečiamybė. P. S. Lietuviškame ES pakraštyje ir vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos panašios.
  ***
  Vakariniame ES pakraštyje, atskaitymai socialiniam draudimui yra tik nuo pajamų didesnių nei 3258 litai/mėn. Tai yra neliečiamybė. P. S. Lietuviškame ES pakraštyje ir vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos panašios.
  ***

  Nuo rudens, vakariniame ES pakraštyje mažiausia pensija 3179 litai/mėn. Papildomai dar taikomos kompensacijos visų rūšių energijai. Naudojimasis viešuoju transportu – nemokamas. Vaistai nekainuoja. Gydymas nemokamas (ir kyšininkavimo nėra). Neturintiems savos pastogės, nuomą padengia valdžia. P. S. Lietuviškame ES pakraštyje ir vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos panašios.
  *****************************
  (2015 metų skaičiai)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Jau vien tas, kad tame naujame darbo kodekse yra ” numatyta” galimybė dirbančiam, REIKALAUTI iš darbdavio mokėti už realius viršvalandžius- yra nesąmonė. Joks darbdavys nėra suinteresuotas savo darbininko didesniu uždarbiu, o tik savo pilnesne kišene. Toks reikalautojas tuoj bus atleistas, kaip tinginys ar nemokša. Vo tep, vo. Ir taškas.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • kai darbdaviui degs šikna dėl žlugdomų terminų, ir gresiančių baudų, jis geriau pasidalins pelnu, negu bus išmestas iš objekto.

   Tarkime dirbame MEGOJE. ir dažnai tenka dirbti naktimis, nes pirkinių rojus nestabdomas. Kas neaišku ? Tingite dirbti ?

   – tai ieškokite “algdavių”, kurie mokės MMA , sodrą, mokesčius už tai, kad jūs atėjote su 2 bambaliais “Cento Stiprusis” atbūti darbadienį.

   PVZ. Kaune VI forto rajone aplipdinėja su putom, arba izoveriais visą chriščiovo kvartalą. Einu pas mamą į svečius ir stebiuosi. (publika kalbėjo rusiškai su bulvės akcentu. Matyt taip pigiau gaunasi. Lengviau įkalti ragą).
   Bet ne apie verslinykus šiuo kartu, o apie “darbinykus”

   .. pagyvenęs specialistas dengia chruščiovkę kvėpuojančiu fasadu. Jis paima plytelę ir su pieštuku pažymi kiek ją reikia nupjauti. Tada lipa lėtai pagyvenęs žmogus pastoliais žemyn, kad jo 17-metis pameistrys su kreizu apačioje perpjautų plytelę. Po to jis lipa atgal pastoliais ir tikrina ar bus gerai . Jeigu gerai, tai gerai . Užtruko tik 12-20 min./plytelė. Atkosas matai labai brangus .

   Ei, rabotiaga ! Kiek pas mane planuotum užsistaugti algos ???

   – darbas kodex –

   Thumb up 0 Thumb down 1

 10. Kaip tik ruskis tap jam Aušvico vartai naktimis sapnuojasi . Sunku tam M Bugakovui į pasauly žiūrėti laisvu nuo fašizmo žvilgsniu , toks savęs pozicijonavimas su ta 20 a. rykšte ..labiau panašus psichologine lyga nei į sveiko pilietinio individo mastymą . kur be pažvelgsi visur fašizmas, fašizmas fašizmas … tai koks skirtumas ka Jis mąsto apie Butkevičiaus priimta darbo modelį .???

  Thumb up 1 Thumb down 5

  • stasiuk, mes juk turime patarlę : “Kuo pats kvepi – tuo ir kitą tepi”. Toks raudonojo mongoloido sūpratis – rušunies ir mongolo mišrūnas. Net pokalbiui nepasiduodantis, nekalbant apie galvojimą. Nekreipk dėmesio, neverta. Tegul stūgauja čia savo užuovėjoje. Dengi zanic. Iwan dūrak.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Yra du būdai kaip pagerinti gyvenimą Lietuvoje.
  Pirmasis, realus- atskrenda ateiviai ir viską sutvarko.
  Antrasis, fantastinis- viską padaro mūsų politikai.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 12. reikia išbandyti natūroje kas gausis.

  Gal sumažės kažkiek ieškančių “algdavių”, o kiti tikrai susiras normalesnius darbdavius, jei dirbs.

  P.s.: vienas durnelis išėjo iš mūsų firmos dirbti į kariuomenę, tai sakė gauna dvigubai ir baltais.

  TAI MES JAM UŽDIRBAME DVIGUBĄ ALGĄ !!! ir t.t ir t.t.

  škia ne kodekse ŠUO glūdi, o pinigų perskirstyme. Durnelio alga dviguba, nes atėmė pusę mano algos per prievartavimą mokesčiais. Paskui sūka dar su auksiniais šaukštais valgo naxaliavai ir lengvatos ir papildai prie algos, ir pencija nuo 1/2 gyvenimo.

  Taip, kad čia kitkas kaltas, ne KODEXAS.

  toks yra MEIN MEINUNG.

  Thumb up 5 Thumb down 1

 13. Lansbergis atvedė ne į laisvę o į vergovę su Darbo Kodekso nulinėmis sutartimis, o Butkevičiaus vienmandatėje jau šiais metais taikytas ir tebetaikomas darbuotojo neįforminimas oficialiai ir yra atimtos visos socialinės garantijos.

  Thumb up 6 Thumb down 2

 14. Gal galite įvardinti bent vieną konkretų milijonierių, kuris savo prakaitu ir puslėtomis rankomis užsidirbo nors vieną milijoną?
  Bent jau mudvi su Antaniene tokių nežinome.
  O Jūs?

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • Cia tarp kitko
   Tomas Edisonas.manau bent jau pirma mln.uzdirbo saziningai,veliau jo vardu pelna ir isradimus dare geriaus to meto inzinieriai ,tame tarpe Nikolo Tesla.
   Pazistu kelis ant.LT.Prichvatizacija artimi rysiai su kitais asmenimis,darbuotoju isnaudojimas.Darbuotojams – min.,namai pajuryje & marjokose,limuzinai.

   Thumb up 9 Thumb down 0

   • Jeigu Tomas Edisonas pirmąjį milijoną uždirbo po 50-60 metų.Tada jis sąžiningas.

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Tas Tpp net klausimo nesuprato. Prie ko čia T.Edisonas? Gal jis pats lemputes gamino ir pardavinėjo? Klausi apie ratus. o sapalioja apie batus.
     Juk klausimas ne apie išradėjus, o konkrečiai apie tuos, kurie tų išradėjų išradimus savo prakaitu ir pūslėtomis rankomis įgyvendina,- ar užsidirbo kas nors vieną milijoną?

     Thumb up 4 Thumb down 2

     • Gal tu Baba perskaitytum apie Edisona po to sapaliotum apie jo isradimus.Be to galetum zinoti kad uzdirbama saziningai ne vien pusletomis rankomis bet ir galva.Su NA replika sutikciau jeigu tikrai zinociau ,kad mes apie ta pati galvojam.Tada milijonas buvo milijonas,db Masiulis ketvirti mln.i bevargo ima ,butu ir daugiau pririnkes,truputi sutrukdė.

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • Tomas Edisonas (angl. Thomas Alva Edison; 1847 m. vasario 11 d. JAV, Ohajas, Milanas – 1931 m. spalio 18 d. JAV, Naujasis Džersis, Vest Orindžas) – amerikiečių išradėjas ir verslininkas, vienas produktyviausių išradėjų, savo vardu užpatentavęs net 1093 išradimus.

      Visapusiškas išradėjas Tomas Edisonas gimė 1847 metais Mailane, Ohajuje. Mokykloje jis mokėsi tik tris mėnesius, o jo mokytojas laikė jį atsilikusiu! Savo pirmąjį išradimą, elektrinį balso įrašytuvą, Edisonas padarė, būdamas vos dvidešimt vienerių. Jo niekas nepirko, todėl Edisonas apsisprendė kurti objektus, kurie, jo nuomone, turės paklausą. Neilgai trukus jis sukonstravo patobulintą švytuoklės sistemą, kurią pardavė už keturiasdešimt tūkstančių dolerių, milžinišką tais laikais sumą. Po to buvo daug kitų išradimų. Greitai Edisonas ir praturtėjo, ir išgarsėjo. Turbūt originaliausias jo išradimas buvo gramofonas, kurį jis užpatentavo 1877 m. O pasauliui bene dar svarbesnis buvo kaitinamosios lemputės išradimas 1879 m.

      Edisonas ne pirmasis išrado elektrinio apšvietimo sistemą. Prieš kelerius metus elektrinės lempos gatvių apšvietimui buvo pradėtos naudoti Paryžiuje. Tačiau Edisono lemputė kartu su jo sukurta elektros energijos tiekimo sistema suteikė galimybę elektros šviesą naudoti kiekvienuose namuose. 1882 m. jo kompanija pradėjo gaminti elektros energiją Niujorko namams, o po to ši praktika greitai paplito po visą pasaulį.
      Iš Vikipedija/ Enciklopedija.

      Thumb up 1 Thumb down 0

 15. taip, beliko darbdaviams savo įmones aptverti spygliuota viela, o teritorijos kampuose pastatyti po bokštelį su sargybiniu

  Thumb up 9 Thumb down 1

  • Darbas išlaisvina… nuo ko? Nuo gyvenimo?
   Juk liaudies išmintis ne veltui sako, kad nuo darbo niekada netapsi bagotas, o tik kuprotas!
   Turtingi tik tie, kuriems tuos turtus uždirba kiti.
   Ir tie, kuriuos labai myli aitvarai…

   Thumb up 13 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...