Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Lapkritis 20 Trečiadienis
 

Nacistai – rasistai

2011-03-28 18:48 | Aktualu | Komentarų (51)

Dr.Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Dabar mes, lietuviai, jau tokie. Anksčiau buvome tik žydšaudžiai, o dabar dar ir – tokie. Keistas toks akivaizdus pablogėjimas, kai Europos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimais nustatyta, kad Lietuva pati geriausia valstybė Europoje, tik 23% čia gyvenančių mažumų nusiskundė dėl diskriminacijos! O tuo tarpu, kai mus mokinusioje tolerancijos Švedijoje – skundžiasi 76%!!! Tikriausiai esame geri mokiniai? Bet kodėl Švedija nemokina tolerancijos Prancūzijos ir Italijos, kuriose skundžiasi skriaudimu net 94%?

Čia kažkas ne taip.

Arba mūsų mažumos nežino, kad kitose Europos valstybėse 3-4 kartus blogiau nei pas mus? Arba juos kas nors tyčia siundo, kad sukiršinti 600 metų draugiškai gyvenančias Lietuvoje, 116 kalbų kalbančias tautas? Arba turi kitų, labai jau niekšiškų tikslų…

Aiškinamės.

Na toksai „Tolerantiškojo“ jaunimėlio vadas A. Rudomanskis, tai, tikriausiai, net nesuvokė, kad tokiu būdvardžiu (naciu) apšaukęs Tautinio jaunimo demonstraciją per didžiausią valstybės šventę, tik pats save ir savo organizaciją parodė kaip baisiausią netolerancijos atstovę!

Netolerantiški “Tolerantai”! Skamba?

Na, o apie enciklopedijoje įtvirtintą „nacių“ apibrėžimą, tikriausiai, net negirdėjo, jau nekalbant apie skaitymą? Tai pacituosiu: „…naciai, tai fašistų partija, išreiškianti monopolistinės buržuazijos interesus…“. Kad demonstracijoje dalyvavęs jaunimėlis neatstovauja Lietuvos buržuazijos ir dar ne bet kokios, o monopolistinės – iš skurdžių drapanėlių buvo akivaizdu. Ir iš vis su buržuazija Lietuvai visai striuka: vieni paspruko dar smetonmečiu už Atlanto, nesuspėjusius išsiuntė į Gulagų sanatorijas. O jei ką ir turime – tai persikrikštijųsį komunistų elitą. Kažin ar galim jį įvardinti agresyviu ir reakcingu?

Tai gal A. Rudomanskis susipainiojo ir naciais jaunimėlį pavadino vietoj fašistų? Skaitome enciklopediją toliau ir randame tokį fašizmo apibrėžimą: „…kad tai politinė kapitalistinių šalių srovė, atsiradusi bendros krizės laiku ir išreiškusi agresyviausią imperialistų ir buržujų interesų gynimo reakciją.

Ir vėl buržujai, bet jau su krize, kaip su lazda rankoje, vanojanti visus nuskriaustuosius… Tačiau pas mus tai neokomunistinis elitas, juk jis gina vargšus? Tai prieš ką čia tam jaunimėliui eiti ir vėliavomis maskatuoti, jei mes neturime buržuazijos ir dar reakcingos bei agresyvios? Nėra kam daužyti langų ir akinių (pvz. kaip Vokietijos „krikštolinėje nakty“), nėra kam tiesinti lenktas nosis (kaip pvz. Izraelyje vykdoma eugenika), nėra kaip nusiųsti į ilgalaikes atostogas šiaurės pašvaistės sanatorijose (Gulaguose).

Viso šito Lietuvoje nėra!

Atvirkščiai, pas mus išliko tautos (pvz. karaimų), kurių nebeliko jų tėvynėje! Lietuva – vienintelė valstybė, kurioje 600 metų lygiomis teisėmis gyveno ir klestėjo žydai, o per fašizmą, buvo ginami nuo nacių! Esame daugiausiai apdovanoti Pasaulio teisuolio vardais – tarp 32 kitų valstybių – Lietuva yra antroje vietoje!

Ar neatrodo, kad netolerantiškasis tolerantas A. Rudomanskis apšmeižė Tautinio jaunimo eiseną? Ir ne tik – dar ir bandė ją sutrukdyti su „sėdinčiąja“ akcija vidury gatvės. Tiesa, policija provokatorius susėmė, bet ar nubaudė – negirdėti.

Atsiverčiame Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą ir randame 170 straipsnį, kuriame rašoma: „…tas, kas viešais pareiškimais žodžiu… …tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ir kurstė diskriminuoti žmonių grupę… …baudžiamas…“.

Tai va kaip!

“Tolerancija” – lietuviškai – pakantumas. Tai tie „Lietuvos tolerantai“ kentė kentė, kol neapsikentę patys pademonstravo patį negražiausią nepakantumą Lietuvos valstybės Tautos jaunimui! Neveltui sakoma – kas kuo kvepia, tas tuo ir kitus tepa. Būtina įvertinti šį kvapą ir tepliotojus baudžiamąja atsakomybe – garantuotai sumažės 23% nepatenkintųjų mažumų Lietuvos valstybėje.

Tačiau tai dar ne viskas. Jaunimas jaunimu, jiems tiesiog privalu klupti, klysti ir ties kiekvienu kampu slysti…Tačiau, kai į TV ekraną visu savo gražumu išlenda Vyriausybės patarėjas ir vėtytas, ir mėtytas, ir pasaulio matęs (Švedijoje gyvenęs ir dėl 76% netolerancijos, matyti, iš jos į Lietuvą atvažiavęs?), A. Vinokuras, bei 4 kartus, „…panaudodamas visuomeninės informacijos priemonę…“ apkaltina laidos dalyvius, o tuo pačiu ir Tautą rasizmu (!!?), tai šio atvejo nebepavadinsi paklydimu.

Nemanau, kad Vyriausybės patarėjas A. Vinokuras nežino rasizmo apibrėžimo, bet dėl visa ko jam jį priminsiu.

Rasizmas – tai visuma visai nemokslinių koncepcijų, kurių pagrindu sukurtos nuostatos apie fizinę – psichinę rasių nelygybę, kurios lemia istorinius ir kultūrinius žmonijos skirtumus. Šie skirtumai ir yra skirstymo į aukštesnes ir žemesnes rases pagrindas, o tuo pačiu į valdančiuosius bei vergaujančius.

Keista, kad Vyriausybės patarėjas Tautinio jaunimo demonstracijoje įžvelgė rasizmą. Tačiau tai tik pusė bėdos. Daug blogiau, kai Vyriausybės patarėjas nežino, kad 99% Pasaulio valstybių yra sukurtos Tautiniu pagrindu ir netgi vadinasi tautos vardu – pvz. italų Tautos sukurta valstybė vadinasi Italija, prancūzų – Prancūzija, o lietuvių – Lietuva. Yra ir 1% kitokių variantų, kai pagal kelių besiribojančių tautų susitarimą valstybė gauna pavadinimą – pvz. Šveicarija. Arba, kai okupantas primeta savo pavadinimą pavergtoms tautoms – pvz. SSSR, JAV. Būna ir visai neaiškių atvejų, kai pasivadina valstybė nei tuo nei kitu pagrindu, o leiskime, kai žydai pavadino savo valstybę Izraeliu?!

Ir visai blogai, kai Vyriausybės patarėjas A. Vinokuras nežino Lietuvos Konstitucijos!!!

Drįstu priminti 2-ąjį jo straipsnį: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Ir dar kartą, kaip teisės mokslų daktarė drįstu pakomentuoti – tik lietuvių Tauta, o ne 116 kalbomis kalbantys piliečiai kuria Lietuvos valstybę. Šiai margaspalvei piliečių mažumai mūsų valstybė tik teikia prieglobstį. Ir ne bet kokį prieglobstį, o lygiateisį su Tauta!!! Ir taip jau 600 metų!!!

Ar kartais A. Vinokuras nesumaišė suteikiamo lygiateisiškumo su busvusiomis sovietinėmis privilegijomis? Tai ir vėl gi primenu LR Konstitucijos 29 straipsnį, kuriame įtvirtintos ne tik lygios teisės, ką labai deklaruoja mažumos, bet ir uždraustos privilegijos, kas yra visuotinai mažumų ignoruojama. Ir tos privilegijos uždraustos bet kokiu pagrindu! Taigi, lygiateisiai su Tauta piliečiai savo ruožtu privalo būti lojalūs valstybei. Tuo tarpu 23% mūsų mažumų reikalauja privilegijų, ir dar tokių, kokių kitose valstybėse net nesapnuoja (autonomijų, antros kalbos valstybės dokumentuose, okupantų padarytos žalos atlyginimo ir t.t.) ir skundžia Lietuvą tos pačios ES institucijoms, kurios ir nustatė, kad Lietuvoje mažiausia (23%) diskriminacija žemyne.

Kažin, ar gali būti Vyriausybės patarėju pilietis (ne Tautos atstovas), kuris yra ne tik nelojalus Lietuvai, bet dar ir netolerantiškas, atvirai per TV kaltinantis mūsų Tautinį jaunimą rasizmu?!

Šiaip jau už Seimo nario viešą per TV apšmeižimą, 4 kartus pavadinant jį rasistu, su aiškiu tikrovės neatitikimu bei akivaizdžiu siekiu pakirsti pasitikėjimą juo, turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, pagal LR Baudžiamojo kodekso 154 ar 155 straipsnius. Manau, kad apšmeižti per 6 TV kanalą Perednio laidoje „Karštas vakaras“ Seimo nariai nepraleis progos kreiptis į prokuratūrą dėl baudžiamosios atsakomybės, tiek ir į teismą su civiliniu ieškiniu dėl moralinės žalos atlyginimo.

Gal tada baigsis netolerantiškų tolerantų sistemingas persekiojimas kitokią nuomonę reiškiančius internautus, kai neturės „užnugario“ Vyriausybėje? Gal tada išnyks ir tie 23%, jaučiančių Lietuvoje diskriminaciją, kai teismai įvertins jų tikrovės neatitinkančias žinias, šmeižtą ir netgi jau atvirą tyčiojimąsi, niekinimą ir neapykantą Tautai, jos jaunimui net šventinių demonstracijų metu!

Tautai, kurios žemėje gyvena, kurios duoną valgo ir kurios apsauga naudojasi.

Lietuvių tauta kūrė Lietuvą lietuviams ir savo valstybę ugdydami bei gindami aukojosi jai. Taigi, šūkis „Lietuva – lietuviams, lietuviai – Lietuvai“ yra pats patriotiškiausias šūkis, įtvirtintas LR Konstitucijos 2-ajame straipsnyje – „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Taigi, tik Tautai priklauso suverenitetas, bet ne piliečiams. Todėl kažin ar pilietis A. Vinokuras gali patarinėti Vyriausybei? Juo labiau, kai jis, pažeisdamas Lietuvos Konstitucijos 2-ąjį straipsnį bei Baudžiamojo kodekso 154, 155 straipsnius apšmeižė mus, žmogiškiausią Tautą ES, – rasizmu.

Šiaip Pasaulyje po tokio išpuolio politikas atsistatydina. A. Vinokuras, matyt, sau pritaikys privilegiją – kaip buvusiam pantomimos grandui – politikos etikos kodeksas perniek. Tikiuosi, kad Seimo nariai patrauks jį tiek civilinėn, tiek baudžiamojon atsakomybėn. Nes antraip mus ir toliau juodins per visą pasaulį žydšaudžiais, naciais ir rasistais. Ir juodins nesibijodami langų – akinių daužymo, nosių taisymo, kaip kad yra kitose valstybėse.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Komentarai

 

 

 
 1. Piktas, neobjektyvus ir tendencingas straipsnis. Apibrėžimai taip ir alsuoja sovietinių aukštųjų partinių mokyklų dvasia. Iš kur ta įdomi mintis, kad “Tautos kūrime” dalyvauja tik didžiausios tautinės sudėties atstovai, jei ir visi kiti puikiai dirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę, daro išradimus, rašo knygas, laimi tarptautinius prizus ir apdovanojimus, sporto medalius it t.t. ir pan.? Kaip kitaip be didelių demagoginių išvedžiojimų galima interpretuoti eitynių šūkį “Lietuva lietuviams” kaip ne diskriminacinį, o implicityviai ir rasistinį, nes žinoma, kad kita rasė bus ne lietuvių? Daktare, ar daug prisidėjote prie Lietuvos prestižo gerinimo ir santarvės Lietuvoje kūrimo tokiomis mintimis, Gerai, kad yra ir tokių kaip profesorius – www. alfa. lt/straipsnis/10817689/Landsbergis.siulo.konservatoriams.pasmerkti.krastutini.nacionalizma=2011-

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. www. alfa. lt/straipsnis/10817689/Landsbergis.siulo.konservatoriams.pasmerkti.krastutini.nacionalizma=2011-03-19_12-00/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Gerb. daktarė, ar, sakydama “Tautai, kurios žemėje gyvena, kurios duoną valgo ir kurios apsauga naudojasi”, turite omenyje, kad žydai Lietuvoje neturi šaknų, tai ne jų protėvių žemė, jie nedirba Lietuvai, atleisti nuo mokesčių ir yra šalies išlaikytiniai?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Gudai labai didžiuojasi savo pergale prieš kryžiuočius Griunvalde, kur litvinai narsiai kovėsi. Jie gi – litvinai, o mes- žmuidzinai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. puikus straipsnis. Tiesiai i desimtuka. Neteko girdeti, kad uz lietuviu tautos niekinima kuriam nors komentatoriui butu uzvesta baudziamoji byla ar skirta pinigine bauda.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Tie batukai -kanopytės LT buvo nešiojami jau prieš koukis penketą-trejetą metų tai tikrai. Vietiniai dizaineriai (Striaukaitė ir dar kažkas) juos parsivežę iš Japonijos buvo. Ten su tokiais medžiaginiais vietiniai japonų statybininkai dirbo, tai mūsų LT dyzikės prisižiūrėjusios užsikabliavo pačios nešioti, pamenu Gražu, man patinka, atrodo velniškai patogiai, jei tik pasitaikys kur būtinai imčiau ir prieš penkis m. ir dabar

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Joske isnesk siuksles paprase sara ,paima Joske siuksles ir isnesa, bet grizta tik po dvieju valandu. Joske kur tu taip ilgai buvai? klausia Sara. Ui Sara tu galvoji kad taip lengva krizes laikais viska isparduoti. Taip ir visais atvejais zydas padarys piniga ir uz vokiecio nusauta zyda Lietuva dar neatsimokejo ir uz ta ir kita taip per amzius busime kalti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Geras straipsnis.Is tikruju jei jauni zmones eina ir patriotiskai nusiteike ka nors skanduoja , tai kaip sovietiniais laikais rusams nepatikdavo, kad lietuviai kalba savo kalba, taip ir dabar visokiems veikejams nepatinka lietuviskumas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. O gal po labai išsamaus ir gilaus vieno klausimo, mums talkinant, išsprendimo, ne tik per stebuklą išlikę, bet ir kiti, kuriems Lietuva- ne jiems, tiesiog bijo skųstis?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Visų pirma aš nesivaikau tų tavo tiaarmų madų ir nežadu to daryti. Tiesiog net į blogas.lt kurį laika neužsukdavau. Nes viskas buvo čia pasidarę istorijų rutina. Taip, rašiau na ir kas? Ištyniau savo keverzones nes ten buvo ir paika, ir banalu, ir kvaila, ir dar visa kaip kitaip. Ne todėl, kad tokia mada. Mados nesivaikau tai yra kvaila. Bet jai jau Tu seki madas tai nereikia sakyti, kad kiti jas seka. O savo įraše kalbėjau apie istorijas kurias sudaro vien dialogai. Kur visos istorijos vienodos tik veikėjų vardai pakeisti ir tarkim gyvenamoji vieta. Kažkada į blogą galėdavai užsukti ir paskaityti kažką verto dėmesio. Istorijas kurios tikrai tave pritraukdavo. Tu galėdavai skaityti per naktį neatitraukdama akių. Dabar tokių istorijų čia nebeliko. Ir tiesa sakant labai gaila. O dėl to, kad Tu čia mane „gražiai“ apvarei, tai pati netaktiškai pasielgei. Bet čia jau nemano reikalas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. kokia baisi moteris ir kokia vienapuse, uzsiciklinusi, bekompromise… o Daktare?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Norėčiau pamatyti nors vieną žydą,kuriam viskas gerai.Kiek aš juos pažįstu tai iš š… padaro grūdą.Bet kokios tautos atstovui tiesiog neįmanoma prisigalvoti kiek jie,žydai sugeba.Jiems matyt į kraują įaugusi tokia bjaurastis.O po to skundžiasi kad jų nekenčia ir ignoruoja.Niekas nevyksta šiaip sau.Tik vienas Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas nekaltai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Žydai netolerantiški musulmonams.Kodėl bijo Vinokuras juos išvadinti rasistais ir fašistais?

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (2)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (1)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (3)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...