Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 6 Pirmadienis
 

Nacionalinėje bibliotekoje analizuota Lietuvos visuomenės istorinė patirtis XX a.

2019-06-17 17:22 | Naujienos | Komentarų (9)

Mokslinė konferencija „Europos sąžinė ir totalitarizmas: Lietuvos visuomenės istorinė patirtis XX a.“ Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Nuotr. iš FB

Birželio 14–15 dienomis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko trečiosios Adolfo Damušio politinių studijų dienos, kurias kasmet organizuoja Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centras. Šių metų mokslinės konferencijos tema – „Europos sąžinė ir totalitarizmas: Lietuvos visuomenės istorinė patirtis XX a.“

Invokacija renginį pradėjęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, pažymėjo, kad „minint Gedulo ir vilties dieną ir pradedant konferenciją apie Europos sąžinę ir totalitarizmą, svarbu ir mums padaryti sąžinės peržvalgą – asmeninę ir visuomeninę, nepamiršti praeities, nepamiršti Aukščiausiojo gailestingumo ir mokytis iš savo ir kitų klaidų. Tai mums priminė beveik prieš metus į Lietuvą atvykęs popiežius Pranciškus, savo pirmojoje kalboje nukreipęs mūsų dėmesį ir į praeitį, ir į viltingą ateitį.“

„Simboliška, kad ši konferencija organizuojama rezistencijos kovotojo Adolfo Damušio 111-ųjų gimimo metinių išvakarėse. Jo gimimo diena yra birželio 16-oji, – per renginio atidarymą sakė Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja Sandra Leknickienė. – Taip pat 1940- ųjų, 1941-ųjų birželio mėnesį vyko lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai, kurie rūpėjo A. Damušiui, kuriuose jis pats dalyvavo, kuriuos svarstė savo raštuose istorijos temomis.“

Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja S. Leknickienė priminė, kad 2013 m. Mykolo Romerio universitete įsteigtas Adolfo Damušio demokratijos studijų centras nuo 2017 m. veiklą plėtoja Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Centro akiratyje – demokratinės minties raida XX amžiuje. Tai ir Lietuvos valstybės formavimasis ir kūrimas, jos pažanga, visuomenės laikysena įvairių santvarkų, okupacijų, laisvės ir nelaisvės sąlygomis. „Lietuvos nacionalinės bibliotekos ir Adolfo Damušio centro indėlis į Lietuvos demokratinės politinės minties raidos ir istorinio paveldo tyrimus neabejotinai labai svarbus, – teigė kalbėtoja. – Šiuos kilnius darbus lydi ir vienija mūsų visų tikėjimas demokratinėmis vertybėmis, antitotalitarinis nusiteikimas bet kokio prievartinio režimo ir žmogaus pajungimo jo tarnystei atžvilgiu.“

„Esu įsitikinusi, kad būtina gvildenti ir atskleisti vis daugiau istorinės atminties atradimų, – teigė Gintė Damušytė, Lietuvos ambasadorė Danijos Karalystėje ir Islandijai bei viena iš Adolfo Damušio demokratijos studijų centro steigėjų. – Lietuvai, jos akademinei bendruomenei ir platesnei visuomenei rūpi per šias studijų dienas aptariamos temos, nes visų laikų okupantai nuosekliai stengdavosi ištrinti istorinę atmintį, ją pajungti saviems tikslams. Kad ir kaip keista, pastangos demokratijos sąlygomis tyrinėti, įprasminti ir giliau apmąstyti šalies ir jos žmonių patirtį akistatoje su totalitariniais režimais kartais sulaukia prieštaringos reakcijos.“

Prof. Arūnas Gumuliauskas, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas, išreiškė apgailestavimą, kad kol kas negalime atsakyti į visus mums rūpimus klausimus, kad vis dar nesiimama tyrinėjimų, kurie būtų paremti nauja metodologija, tarptautinės teisės principais, bet plėtojami iš esmės sovietinės istoriografijos požiūriai į XX a. vidurio įvykius Lietuvoje. „Istorijos specialistai, kurie šmėsčioja televizijos ekranuose, – pasak kalbėtojo, – tiesiog mąsto empiriškai. Man kelia nuostabą: kodėl šitiek metų nieko nedarėme arba darėme per mažai: kapstėmės neesminiuose reikaluose, kai patys esmingiausi klausimai iki šiol nėra ištyrinėti, neatsakyta į pagrindinius klausimus.“ Ši konferencija, kaip ir ankstesnės, A. Gumuliausko nuomone, prisideda prie to, kad istorijos tyrinėjimai pamažu atsigręžia į nuodugnius, Lietuvai labai svarbius XX a. vidurio įvykius.

Kazickų šeimos vardu konferenciją pasveikino Jūratė Kazickaitė, Kazickų šeimos fondo prezidentė. „Mums yra džiaugsmas ir garbė remti viziją ir darbus laisvai Lietuvai, mūsų šeimos patriarcho Dr. Juozo P. Kazicko (1918–2014) ir jo bendraminčių dirbtus išeivijoje ir Lietuvoje, kuriuos tęsiat Jūs“, – rašoma sveikinimo laiške. Pasaulio lietuvių bendruomenės vardu susirinkusius į renginį pasveikino išeivijos lietuvių visuomenės veikėja iš Kalifornijos Angelė Nelsienė ir Lietuviškų studijų ir tyrimo studijų centro vadovai dr. Robertas Vitas ir Kristina Lapienytė.

Konferencijos pranešimai

Istorijos tyrinėtojas Vidmantas Valiušaitis, Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas, skaitė pranešimą „Lietuva tarp dviejų totalitarinių režimų: Europos sąžinė ir istorinė atmintis“. Dr. Kristina Burinskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro istorikė, pranešime „KGB kova prieš rezistenciją ginklu ir žodžiu: šmeižto ir dezinformacijos akcijos“ nagrinėjo sovietinių okupacinių jėgų kovos prieš lietuvių rezistenciją metodus, kuriais buvo derinamas fizinis kovotojų likvidavimas su jų moraliniu naikinimu, šmeižto ir dezinformacijos akcijomis. Filosofas ir istorikas prof. dr. Kęstutis Skrupskelis, analizuodamas to meto dokumentus, svarstė klausimą „Laikinoji vyriausybė bandė žydams kenkti ar padėti?“ Jo išvada: Laikinoji vyriausybė bandė žydams padėti, nors to padaryti neįstengė. Istorikas dr. Ramūnas Labanauskas, Lietuvos jėzuitų provincijos archyvaras apžvelgė VLIK genezę ir veiklą Antrojo pasaulinio karo metais, katalikiškų ir laicistinių grupių konfrontaciją, nagrinėjo jų priežastis.

Antrą konferencijos dieną žurnalistas Valdas Vasiliauskas nagrinėjo nuolatines įtampas tarp siekio kurti nepriklausomą valstybę ir demokratiškai ją tvarkyti, o istorikas, Klaipėdos universiteto prof. dr. Valdas Rakutis aptarė „demagoginės demokratijos“ turinį, išryškindamas jos pavojus šiandienos demokratijai.

Į totalitarinių režimų prigimtį pažvelgta ir per asmenybių likimus. Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų katedros prof. dr. Sigutė Radzevičienė skaitė pranešimą „Ignas Šeinius: ir be diplomato regalijų – poste“. Istorikė dr. Milda Janiūnaitė, istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė, kalbėjo apie žymaus baltisto, Prūsijos lietuvio Jurgio Gerulio darbus ir likimą Antrojo pasaulinio karo metais „Asmenybės likimas totalitarizmo laikotarpiu: Jurgio Gerulio atvejis“. Nacionalinio muziejaus istorikė dr. Aistė Petraukienė, Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio pirmininkė, aptarė likimą rezistento, kuriam buvo įvykdytas mirties nuosprendis, kai jis legalizavosi: „Atvertus partizano Jono Junoko-Rutenio dienoraštį: paprasto žmogaus nepaprastas gyvenimas“.

Teisės filosofas ir teoretikas prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila kalbėjo apie liberaliąją demokratiją ir situacinį totalitarizmą. Jis pabrėžė, kad „įstatymo viršenybė“ ir „teisės viršenybė“ toli gražu nėra tas pats, kadangi dažnai priimami įstatymai, pagal kuriuos sudaromos sąlygos valdžiai ar tam tikroms interesų grupėms savavaliauti. Tai ir yra „situacinis totalitarizamas“, pritaikomas atskiriems atvejams ar žmonėms pagal reikalą ir konjunktūrą.

Rašytojas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis kalbėjo tema „Rezistencija moksleiviškame kine“ ir demonstravo ištraukas iš moksleivių sukurtų filmų. Vasaromis jis rengia moksleivių kūrybines stovyklas, kuriose vaikai iš įvairiausių šeimų, iki tol dažniausiai nieko nežinoję apie Lietuvos partizanus, buvę šiai temai abejingi ar net priešiški, susipažįsta su pokario istorija, susitinka su laisvės kovų dalyviais. Paskui vaikai patys rašo kino scenarijų, pasiskirsto vaidmenimis, patys iškasa ir įrengia partizanų bunkerį, jame „apsigyvena“, tampa „partizanais“. Ir sukuria apie juos (save) filmą. Persikūnijimas į Lietuvos partizanus, pasak kalbėtojo, daro paaugliams didžiulį poveikį ir keičia supratimą. Tai patvirtino parodyti moksleivių filmai.

Konferencijos pabaigoje buvo surengtas simpoziumas „Europos sąžinė ir totalitarizmas: Lietuvos visuomenės istorinė patirtis XX a.“ Dr. Arūnas Bubnys, dr. Bronius Makauskas, dr. Kęstutis Skrupskelis ir V. Valiušaitis aptarė išklausytus pranešimus ir apibendrino konferencijoje pristatytas idėjas. Buvo priimta rezoliucija.

Kviečiame sekti informaciją Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje, kur artimiausiu metu pateiksime daugiau konferencijos medžiagos ir rezoliucijos tekstą.

Komentarai

 

 

 
 1. Skelbiu tiems kas supranta anglu kalba. Tai yra gan solidaus Izraelio media saltinio straipsnis apie ”chazariska zydu kilme ir ju zadama invazija i Ukraina bei Kryma. Beje, kuri remia ir…pats Putinas, o ne tik tokie sionistai kaip Igor Berkut.
  ATSIPRASAU KAD DAUG VIETOS UZIMA – BETGI AR TAI NESVARBU ?!
  Dabar po keliu metu procesai pazenge toliau…
  Tad:

  THE TIMES OF ISRAEL
  Mar 18, 2014, 11:34 PM

  Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine

  Jerusalem and Zhitomir, 16 March/Adar II 14

  (Our Russian and Ukrainian correspondents Hirsh Ostropoler and I. Z. Grosser-Spass also contributed to this story, delayed due to the crisis over the Crimean referendum.)

  Fast-breaking Developments

  Followers of Middle Eastern affairs know two things: always expect the unexpected, and never write off Prime Minister Binyamin Netanyahu, who has more political lives than the proverbial cat.

  Only yesterday came news that Syrian rebels plan to give Israel the Golan Heights in exchange for creation of a no-fly zone against the Assad regime. In an even bolder move, it is now revealed, Israel will withdraw its settlers from communities beyond the settlement blocs—and relocate them at least temporarily to Ukraine. Ukraine made this arrangement on the basis of historic ties and in exchange for desperately needed military assistance against Russia. This surprising turn of events had an even more surprising origin: genetics, a field in which Israeli scholars have long excelled.

  A Warlike Turkic People—and a Mystery

  It is well known that, sometime in the eighth to ninth centuries, the Khazars, a warlike Turkic people, converted to Judaism and ruled over a vast domain in what became southern Russia and Ukraine. What happened to them after the Russians destroyed that empire around the eleventh century has been a mystery. Many have speculated that the Khazars became the ancestors of Ashkenazi Jews.
  Schnitzler1857.emp
  The Khazar Empire, from M. J-H. Schnitzler’s map of The Empire of Charlemagne and that of the Arabs, (Strasbourg, 1857)

  Arabs have long cited the Khazar hypothesis in attempts to deny a Jewish historical claim to the land of Israel. During the UN debate over Palestine Partition, Chaim Weizmann responded, sarcastically: “lt is very strange. All my life I have been a Jew, felt like a Jew, and I now learn that I am a Khazar.” In a more folksy vein, Prime Minister Golda Meir famously said: “Khazar, Schmazar. There is no Khazar people. I knew no Khazars In Kiev. Or Milwaukee. Show me these Khazars of whom you speak.”
  KhazAxe1
  a warlike people: Khazar battle axe, c. 7th-9th centuries

  Contrarian Hungarian ex-communist and scientist Arthur Koestler brought the Khazar hypothesis to a wider audience with The Thirteenth Tribe (1976), in the hope that disproving a common Jewish “racial” identity would end antisemitism. Clearly, that hope has not been fulfilled. Most recently, left-wing Israeli historian Shlomo Sand’s The Invention of the Jewish People took Koestler’s thesis in a direction he had not intended, arguing that because Jews were a religious community descended from converts they do not constitute a nation or need a state of their own. Scientists, however, dismissed the Khazar hypothesis because the genetic evidence did not add up. Until now. In 2012, Israeli researcher Eran Elhaik published a study claiming to prove that Khazar ancestry is the single largest element in the Ashkenazi gene pool. Sand declared himself vindicated, and progressive organs such as Haaretz and The Forward trumpeted the results.

  Israel seems finally to have thrown in the towel. A blue-ribbon team of scholars from leading research institutions and museums has just issued a secret report to the government, acknowledging that European Jews are in fact Khazars. (Whether this would result in yet another proposal to revise the words to “Hatikvah” remains to be seen.) At first sight, this would seem to be the worst possible news, given the Prime Minister’s relentless insistence on the need for Palestinian recognition of Israel as a “Jewish state” and the stagnation of the peace talks. But others have underestimated him at their peril. An aide quipped, when life hands you an etrog, you build a sukkah.

  Speaking off the record, he explained, “We first thought that admitting we are really Khazars was one way to get around Abbas’s insistence that no Jew can remain in a Palestinian state. Maybe we were grasping at straws. But when he refused to accept that, it forced us to think about more creative solutions. The Ukrainian invitation for the Jews to return was a godsend. Relocating all the settlers within Israel in a short time would be difficult for reasons of logistics and economics. We certainly don’t want another fashlan like the expulsion of the settlers in the Gaza Hitnatkut [disengagement].

  “We’re not talking about all the Ashkenazi Jews going back to Ukraine. Obviously that is not practical.

  Speaking on deep background, a well-placed source in intelligence circles said: “We’re not talking about all the Ashkenazi Jews going back to Ukraine. Obviously that is not practical. The press as usual exaggerates and sensationalizes; this is why we need military censorship.”

  Khazaria 2.0?

  All Jews who wish to return would be welcomed back without condition as citizens, the more so if they take part in the promised infusion of massive Israeli military assistance, including troops, equipment, and construction of new bases. If the initial transfer works, other West Bank settlers would be encouraged to relocate to Ukraine, as well. After Ukraine, bolstered by this support, reestablishes control over all its territory, the current Autonomous Republic of Crimea would once again become an autonomous Jewish domain. The small-scale successor to the medieval empire of Khazaria (as the peninsula, too, was once known) would be called, in Yiddish, Chazerai.
  SprunerCarl.det.1000
  the Khazar Empire, map of Europe in the Age of Charles the Great, from Karl von Spruner, _Historisch-geographischer Hand-Atlas_ (Gotha, 1854)

  the Khazars did not have to live within ‘Auschwitz borders.’”

  “As you know,” the spokesman continued, “the Prime Minister has said time and again: we are a proud and ancient people whose history here goes back 4,000 years. The same is true of the Khazars: just back in Europe and not quite as long. But look at the map: the Khazars did not have to live within ‘Auschwitz borders.’”
  EmpCharlMonin.1841.500
  no “Auschwitz borders”: the great extent of the Khazar Empire (pink, at right) is readily apparent in this map of Europe circa 800, by Monin (Paris, 1841). Compare with Charlemagne’s empire (pink, at left)

  “As the Prime Minister has said, no one will tell Jews where they may or may not live on the historic territory of their existence as a sovereign people. He is willing to make painful sacrifices for peace, even if that means giving up part of our biblical homeland in Judea and Samaria. But then you have to expect us to exercise our historical rights somewhere else. We decided this will be on the shores of the Black Sea, where we were an autochthonous people for more than 2000 years. Even the great non-Zionist historian Simon Dubnow said we had the right to colonize Crimea. It’s in all the history books. You can look it up.”

  Old-New Land?

  Black Sea, showing Khazar presence in Crimea and coastal regions: Rigobert Bonne, Imperii Romani Distracta. Pars Orientalis, (Paris, 1780). Note Ukraine and Kiev at upper left. At right: Caspian Sea, also labeled, as was the custom, as the Khazar Sea
  Black Sea, showing Khazar presence in Crimea and coastal regions: Rigobert Bonne, Imperii Romani Distracta. Pars Orientalis, (Paris, 1780). Note Ukraine and Kiev at upper left. At right: Caspian Sea, also labeled, as was the custom, as the Khazar Sea

  “We’d like to think of it as sort of a homeland-away-from-home,” added the anonymous intelligence source. “Or the original one,” he said with a wink. “After all, Herzl wrote about the Old-New Land, didn’t he? And the transition shouldn’t be too difficult for the settlers because, you know, they’ll still get to feel as if they are pioneers: experience danger, construct new housing, carry weapons. The women can continue to wear scarves on their heads, and the food won’t be very different from what they already eat.”

  In retrospect, we should have seen this coming, said a venerable State Department Arabist, ticking off the signs on his fingers: a little-noticed report that Russia was cracking down on Israeli smuggling of Khazar artifacts, the decisions of both Spain and Portugal to give citizenship to descendants of their expelled Jews, as well as evidence that former IDF soldiers were already leading militias in support of the Ukrainian government. And now, also maybe the possibility that the missing Malaysian jet was diverted to Central Asia.

  A veteran Middle East journalist said: “It’s problematic, but in a perverse way, brilliant. In one fell swoop, Bibi has managed to confound friend and foe alike. He’s put the ball back in the Palestinians’ court and relieved the pressure from the Americans without actually making any real concessions. Meanwhile, by lining up with the Syrian rebels and Ukraine, as well as Georgia and Azerbaijan, he compensates for the loss of the Turkish alliance and puts pressure on both Assad and Iran. And the new Cypriot-Israeli gas deal props up Ukraine and weakens the economic leverage of both the Russians and the Gulf oil states. Just brilliant.”

  Reactions from around the world

  Given the confluence of the weekend and the Purim and Saint Patrick’s Day holidays, reporters scrambled to get responses. Reactions from around the world trickled in.

  • Members of the YESHA Council of settlers, some of them evidently the worse for wear after too much festival slivovitz, were caught completely off-guard. Always wary of Netanyahu, whom they regard as a slick opportunist rather than reliable ideological ally, they refused to comment until they had further assessed the situation.

  Most of the hastily offered reactions fell into the predictable categories.

  • Right-wing antisemitic groups pounced on the story as vindication of their conspiracy theories, claiming that this was the culmination of the Jews’ centuries-old plan to avenge the defeat of Khazaria by the Russians in the Middle Ages, a reprise of Israel’s support for Georgia in 2008. “Jews have memories as long as their noses,” one declared.

  a continuum of conquest and cruelty?

  • From Ramallah, a Fatah spokesman said the offer was a start but did not go nearly far enough toward satisfying Palestinian demands. Holding up an image of a Khazar warrior from an archaeological artifact, he explained:

  There is a continuum of conquest and cruelty. It’s very simple, genetics does not lie. We see the results today: the Zionist regime and brutal Occupation Forces are descended from warlike barbarians. Palestinians are descended from peaceful pastoralists, in fact, from the ancient Israelites that you have falsely claimed as your ancestors. By the way, it is not true, however, that your ancestors ever had a temple in Jerusalem.

  475px-Khazar_1
  Then: Khazarian barbarian. Warrior with prisoner, image from archaeological object.
  [source: Wikimedia Commons]
  Now: Israeli border policeman with Palestinian protester
  [source: Amnesty International]

  • The famously reliable unofficial intelligence website DAFTKAfile admitted:

  Boy, are our faces red. We were caught flat-footed and thought that the return to Spain and Portugal was the real story. Obviously, that was an impeccably planned and clever feint to distract attention from the coming revolution in Ukraine. Nicely played, Mossad.

  • Prolific blogger Richard Sliverstein, whose knowledge of Jewish culture and uncanny ability to ferret out military secrets regularly provoke astonishment even among his critics, commented:

  Frankly, I’m surprised that my Mossad sources did not get this story to me first. But I’ve been up against a deadline for an essay on the kabbalistic significance of sesame seeds, the main ingredient in hummus, so I haven’t caught up on my email. But, do I feel vindicated? Well, yes, but it’s scant satisfaction. I’ve been saying for years that the Jews are descended from Mongol-Tatar Khazars, but it has barely made a dent in the propaganda armor of these Zionist hasbaroid dolts.

  • An official of a leading human-rights NGO said:

  Evacuating illegal settlements must be a part of any peace deal, but first forcing settlers to leave Palestine and then resettling them in Ukraine may be a violation of the Fourth Geneva Convention. We’ll see what the ICC has to say about this. And if they think they can be even more trigger-happy in Ukraine than the West Bank, they have another thing coming.

  • Ultra-Ultra-Orthodox spokesman Menuchem Yontef (formerly of Inowraclaw) welcomed the news:

  We reject the Zionist state, which is illegitimate until Mashiach comes. We don’t care where we live as long as we can study the Torah and obey its commandments in full. However, we refuse to serve in the military there as well as here. And—we also want subsidies. That is G-d’s will.

  • The spokeswoman for a delegation of Episcopalian peace activists, reached after the Christ at the Checkpoint conference in Bethlehem, said, with tears in her eyes:

  We applaud this consistency of principle. If only all Jews would think like Menuchem Yontef—in fact, I’d like to call them “Menuchem Yontef Jews”: “M. Y. Jews,” for short—then antisemitism would disappear and members of all three Abrahamic faiths would again live together peacefully here as they did before the advent of Zionism. The nation-state is a relic of the nineteenth century, which has caused untold suffering. The most urgent task for world peace is the immediate creation of a free and sovereign Palestine.

  • Noted academic and theorist Judith Buntler mused:

  It may seem like a paradox to establish alterity or ‘interruption’ at the heart of ethical relations. But to know that we have first to consider what such terms mean. One might argue that the distinctive trait of Khazarian identity is that it is interrupted by alterity, that the relation to the gentile defines not only its diasporic situation, but one of its most fundamental ethical relations. Although such a statement may well be true (meaning that it belongs to a set of statements that are true), it manages to reserve alterity as a predicate of a prior subject. The relation to alterity becomes one predicate of ‘being Khazarian.’ It is quite another thing to understand that very relationship as challenging the idea of ‘Khazarian’ as a static sort of being, one that is adequately described as a subject. . . . coexistence projects can only begin with the dismantling of political Zionism.

  not the “two-state solution” they expected?

  • Anti-Israel BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) leader Ali Abubinomial put it more simply. Pounding his desk, he fumed, “So, Israel and Khazaria? This is what the Zionists mean by a ‘two-state solution’?! Do the math! Has no one read my book?”

  • Students for Justice in Palestine (SJP) called an emergency meeting to establish ties with the Pecheneg Liberation Organization (PLO), saying, “Pechenegs should not pay the price for European antisemitism.” The new solidarity group, “Students for Pechenegs in Ukraine” (SPUK), proclaimed as its motto: “From the Black to the Caspian Sea, We’re Gonna Find Somebody to Free!”

  • For his part, peace activist and former East Jerusalem administrator Myron Benvenuti responded with equanimity: “I’ve got nothing to worry about: I’m Sephardic and my family has lived here for centuries. Anyway, if I have to go somewhere else, it’s going to be Spain, not Ukraine: more sunshine, less gunfire.”

  The consensus of the broad majority of “Middle Israel,” which feels that Netanyahu is not doing enough for peace but also questions the sincerity of the Palestinians, is skeptical and despairing. One woman said, in frustration: We all long for an agreement but just cannot see how to achieve it. For now, all we can see is this Chazerai.

  * * *

  Update March 17:

  Latest reports, including Vladimir Putin’s recognition of Crimea as a “sovereign and independent state,” and the estimate that relocation of Israeli settlers in any peace agreement would cost $10 billion, confirm the details of the above story. Ed.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. _______KAI ORGANIZUOTAS NUTYLEJIMAS IR MINCIU NUKREIPIMAS KLAIDINGA LINKME, YRA AISKUS SATANISTINIO LYGMENS BLOGIO PASIREISKIMAS…_______

  Straipsnyje daug ir – apie tarsi,- nieka !
  Minima net ir KGB…, jos teroras rezistentu atzvilgiu…
  Tai tiesa, betgi kaip rasiau zemiau –
  A.G.JK(UK)
  2019-06-19 11:24,
  deja bet yra absoliuciai apeinama tikroji realybe…,
  …kai visai neminima kas buvo tas KGB ir su kuo is tikro taip beviltiskai kovojo tie Lietuvos antitarybiniai partizanai bei kitokiu budu rezistentai…
  Ir nelieciama tai – priezastis kodel vis del to po 1991-ju metu nelabai bebuvo kokia nors Lietuvos tribuna ar valdzios vieta tikriems rezistentams ar partizanams…
  Kad aiskiau butu,- pasakysiu jog priesingai – netgi kai kurie lietuviu partizanu vadai apkaltinti yra (pvz. tas ”zurofinis” Vanagaites ir Vanago atvejis).
  Na tai va, atejome;
  ZUROFINIS !
  Zydu – chazaru… Kovos su chazaru – ‘zydu’ teroro org – KGB, negali buti palaimintos ir vakaruose, o ne tik TSRS, nes juk toje KGB branduolys ir politika buvo tradiciskai zydu-chazaru, kaip ir dabar yra tradiciskai zydu-chazaru politika tokiu valstybiu kaip Izraelis bei JAV, kurias absoliuciai yra ivalde tie zydai-chazarai so called – taip vadinami askenazi zydai.
  Zemiau skelbsiu saltini apie zydus-chazarus-askenazi is paties Izraelio kuo oficialiausiu saltiniu !
  Bet pries tai apie ‘kita’.
  Buvo toks TSRS KGB veikejas Bezmenov. Jam nusiseke atsirasti JAV dar pries TSRS griuti. Tigi jis ten atviravo apie TSRS totalitarizma, KPSS ir KGB veikla, kuri yra siekis ir vakarus paversti komunistiniais… Taciau neuzilgo jis atrado kad – ohohoOOooo !!!!! Pasirodo, kad vakarus jau tada TSRS spectarnybos buvo pakeite… Ir dabar viesai pripazistama (turiu siu dienu irasa zurnalisto emusio interviu is Bezmenovo tada pries >40 metu, kuris dabar randa kad Bezmenov buvo pranasas – kad viskas dabar yra viesai apkalbama JAV medijoje, tai apie ka JAV ispejo Bezmenovas daugiau nei pries 40 metu !
  Pasirodo kad KGB ir komunistai slaptai pakeite visa JAV sistema ir dabar yra JAV lyg kazkokia prokomunistine diktatura…
  Taciau propaganda yra propaganda – dabar yra tie pokyciai primetami tiktai KPSS & KGB, o ne pacios JAV kaltei ar dar kam kitam…
  O is tikro tai yra taip – Dar TSRS ar net bolsevizmo metu, jau TSRS-Rusijoje buvo zydu-chazaru valdzia (400 asmenu bolseviku po 1917-ju revoliucijos valdzioje buvo zydai-chazarai). Vakaruose ir Rusijoje nuo senu senu laiku tie ‘zydai’ vadovavo ir bankams ir is esmes valstybei… Ant banku tie iliuminatu zenklai trikampis su akimi viduryje. Vadovavo ne siaip sau zydai-chazarai, o – iliuminatai-masonai. Tai teisiasi iki siu dienu… Dauguma valstybiu valdo masonai – satanistine iliuminatu zydu-chazaru jega !
  Va todel jie nemegsta kad kazkas jiems priesinasi !
  Va todel kaip ir pries kara, taip ir po jo, kaip ir TSRS laikais, tai ir po ju, nebenori leisti zydai-chazarai jokiu pagarbu bet kam kovojusiam pries ju atstovus bet kurioje pasaulio organizacijoje !
  O juk KGB, NKVD, KPSS ir visa visa kita buvo zydu-chazaru rankose ir vadovavime, kaip yra dabar JAV, Izraelis, JK,…,UN-SNO, ES-EU, MI5,6, CIA-CZV, MOSSAD ir t.t. …t.t. …
  Ks gali pvz itarti kad netgi toks dabartinis Egipto prezidentas yra zydas ?! ,,,tas el SiSi… Betgi zydas ! Ji pastate valdzion vietoj islamistu lyderio…
  Kas gali is pavardes pasakyti kad pvz JK vienas is MP Sarid Javid irgi yra zydas ?! …na nebent pagal to ‘pakistaniecio’ vedama nepaaaprastai dideli palaikyma bet kuriai agresyviai Izraelio veikai ir bendrai istisinis dalyvavimas pagr. zydiskoje sionistu veikloje…
  Vadinamas antisemitizmo draudimas daugumoje pasaulio ir Rusijoje, yra palaikymas slaptos zydu-chazaru-sionistu veiklos ir absoliutaus tu zydu-chazaru-ashkenaziu isitvirtinimo visur visur visose salyse, tuo pat mazejant krikscioniskai civilizacijai,- nykstant baltajai rasei…
  Samburis aprasytas auksciau Nacionalinėje bibliotekoje, neafisuotai yra sionizmo palaikymas Lietuvoje, nes nukreiptas jo smaigalys neva pries ”rusiskos” kilmes KGB ir kitas represines strukturas,- nukreiptas pries Rusija, visai nutylint kad kilme tu represiniu strukturu, ju ideologijos bei veiklos metodu, yra tie pat vakarietiska – ‘zydiskai’-chazarisku sionistu, kurie kad ir kokias idejas bebutu gyvendine kurioje nors salyje, visur vartojo tuos pat represiju ir teroro metodus bei ta pat melaginga propaganda lyg ir dabar Lietuvoje…
  Klausimas – o kodel tas baisusis sionizmas sukure toki gera gyvenima vakaruos, bent jau daugelyje vakaru krastu !?
  – Ats; todel kad tai yra tik keli JU krastai kur absoliuciai vadovauja zydai-chazarai-sionistai ! Argi kas turintis ‘dievo isrinkta prota’ savo namuose kuria patiems sau blogas gyvenimo salygas ?! Juk jiems ir tarnai reikalingi, kurie nebadauja, nes gi kitaip argi kurs gerove tam zydu-chazaru-sionistu elitui ?!
  Va, o kituose krastuose, ne tuose keliuose jau yra gerokai kitaip…
  Tad netgi ITalija, o ne tik Graikija turi problemu… Saudymai nutinka ten, kur kas nors net ir vakaru Europoje pradeda perdaug kalbeti apie nacijos interesa ar kazka pries Izraeli…
  Taip, as sutinku kad NATO nebombarduos Lietuvos jei ji arsiai kovos uz NATO interesa,- taaaip…, taciau tie kas tiki i Dieva,- pagalvokit – ar gerai kad Lietuvos neva kataliku tauta sitaip aktyviai remia kitos tautos naikinima – Rusu tautos, kuri yra dar labiau tikinti i Kristu nei lietuviai…?!
  Argi galima tarnauti tiems chazarams kurie max daugumoje yra bedieviai ir tik apsimeta kad daugiau kaip pries 1000 metu jie prieme judaizma…
  As nesutikau zydo, kuris praktikuotu ta savo religija. Jie buvo tie kur chazarai… Jie svencia Kaledas ir valdo mesa ”Kuciu vakare”… Jie geria vyna tuo Christmas Eve metu ir oi kaip uzpyksta jei bent viena kritini zodi uzmeni apie Izraelio politika, kad ir Palestinieciu atzvilgiu…
  Manau kad ir Lietuvoje jau beveik yra tokia stipri baime ka nors kalbeti pries ‘zydus’, Izraeli…
  JAV priimineja totalu antisemitizmo Istatyma, kai absoliuciai niekur jokia kritika nebus leidziama zydu ir net Izraelio ar ju org atzvilgiu… Ir netgi Biblijos teiginiai pries gejus nebus leidiami platinti krikscioniu baznyciose, veikloje…
  Vienz – satanizmas sionizmo pavidale, uzciaupia net krikscinybe…
  O Satanizmas JAV jau oficialiai pripazistamas jog yra religija…
  Ir LGBT veliava yra vienas is jo atributu…
  Tokia kryptinga ir tendencinga propaganda, kurios dvasia yra deja, bet norom ar nenorom buvus renginyje Nacionalinėje bibliotekoje, deja bet yra irgi vienas is NWO satanistiniu metodu ir atributu, nes vienija visus po vadiname Fake Truth sirma, kai nutylejimas (apie zydus-chazarus, sionizma ir jo veikla) ir nukreipimas klaidinga kryptimi (pries Rusija neva esant KGB’istu valstybe) yra kuo aiskiausias satanistinio lygmens blogio pasireiskimas…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. _______KAI POLITINES BJAURASTYS BEI SLYKSTUS ZODZIAI ISPLAUKIA SMEGENYSE, O NE NERYJE AR NEMUNE_______

  Rasiusiam zemiau:
  šūdas išplaukė į paviršių
  2019-06-18 11:38.

  Mano komentaras ir patarimai tamstai:
  – jei esi paauglys ir nezinai-nesupranti apie ka cia rasinejama, tai nesikisk…
  – pasibudai kiek per velai, nes si tema auksciau yra kita.
  – ten kur pasirasoma (nick’as-slapyvardis ar vardas) nerasinek visokiu nesamoniu, nes tai prisiskiri sau. Ypac kai tu nori kazka igelti, tai yra lengva tam kitam atmesti tavo negrazius epitetus…
  – nepainiok Lietuvos su JK(UK), nes KK i kuri Cia rasau nera Anglijoje ir JK karaliene cia visai niekuo deta…
  [Jei rasyciau i JK interneto svetaines, tai butu kitaip, bet tada rusiskai nerasyciau, nes ten nieks negaletu suprasti. O Lietuvoje max daugumai gyventoju ir ypac gyvenanciu Vilniuje yra gerai suprantama rusu kalba. Beje; zinoti rusu kalba siuo metu yra ypac naudinga, nes Rusijos media yra bene pagrindinis saltinis suteikiantis ”kitos puses” nuomone ir atremiantis daznai melaginga vakaru info apie Rusija ir jos veikla]
  – nesityciok is rusu kalbos versdamas russkij jazyk – rusiskas liezuvis, nes tai nesamone kadangi kitas zodzio jazyk vertinys yra ”kalba”, kuri sikart ir reiskia tas ”jazyk”. Nesityciok is rusu kalbos kadangi matyt kad tavo mylimuju vakaru – angliskai kalbanciuju kalba turi dargi daug daugiau sinonimu – vieno kokio nors zodzio reiksmiu, daiktavardzio ar veiksmazodzio ar net budvardzio srityse. Va anglu kalba tai tiesiog kartais atrodo absurdiskai del sitos savybes, kai netgi anglai daznai nenuspeja ka nori pasakyti kitas anglas, del to nevienareiksmiskumo… Tenka paaiskinti… Lyginant anglu ir rusu kalbas yra didziulis panasumas pagal struktura ir abi labai skiriasi nuo lietuviu kalbos. Anglu kalba daznai labai keistai skamba uzsienieciui kadangi ji yra misraine lotynu, prancuzu, vietiniu krastu ”tautines kurybos” bei begalybe tarsi kokio slengo, kuris yra iskraipes nenormaliai visa vartojamaja anglu kalba… Zinau ka sakau – gyvenu cia jau 15-us metus…

  P.S. apie tai ka ten norejau pasakyti rusiskai; o gi kad viena is siulomu krypciu Lietuvai, aisku yra ”NATO kryptis”, kai yra brutaliai kisamasi i draugisku Rusijai krastu gyvenima, o ir i pacia Rusija. Ukraina yra Istoriskai ypac gimininga tauta Rusijai, matyt kartu su Baltarusija. Lietuvos kisimasis pagal NATO direktyvas yra gal pats baisiausias Lietuvos politinis ir militarinis nusikaltimas. Ne siaip sau politinis, o tiesiog Istorinis, NES – ne Lietuvai tiktu ardyti Ukrainos bei Rusijos santykius kai daugelis ukrainieciu prijaucia Rusijai ir negali jau nieko pakeisti esant Ukrainos jegos strukturoms okupuotoms pro-benderiniu naciu ir prosionistiniu NATO politikos sekeju bei igyvendintoju.
  Isivaizduokite jai taip pat elgtusi kokia Estija netgi kariskiais paremdama Latvija, kuri stengiasi issivaduoti is Lietuvos itakos – argi butu ok ?! O juk rusai ir ukrainieciai netgi sava religija buvo vieningi. Latviai ir lietuviai yra skirtingi ir tik kalba kazkiek panasi. Latviu ir lietuviu nesieja Istorija taip stipriai kaip ukrainieciu…
  Rusija kartu su Ukraina buvo didziule jega ir tai baugino vakarus, todel vakarai naudoja istorini tarptautinio nusikalstamumo metoda – skaldyk ir valdyk, supriesink ir naikink !
  Vakarai ir Ukraina, jei jau yra tokie ‘demokratai’, galejo keisti Rusija be militarinio konflikto isvystymo tarp ukrainieciu ir rusu puses. Taciau vakarai turi tiksla ne sustiprinti Rusija einant taikiu budu, bet sugriauti ir atvesti i valdzia aklus NATO pasekejus kaip tai padare daug kur kitur… O juk Rusija po TSRS griuties gan stipriai patikejo vakarais ir buvo proga vakarams parodyti jog jie yra tikrai demokratiski ir pacifistai, o ne nieksingi apgavikai ir piktavaliai…
  Rusija issigando vakaru karinio ejimo link jos sienu, kuris prasidejo iskart po TSRS griuties, todel ir atejo valdzion ”stiprus vyrukai”, tipo Putinas & Co…
  Vakarai bus kalti jei Rusijoje valdzion ateis dar ”kietesni” !
  Tad ten rusiskame ivykio aprasyme-kopijoje is rusu leidinio, as norejau atverti tai jog Lietuva ”turi ta Grybauskine krypti” – siuncia netgi karius ir kita militarini personala, kuris tiesiogiai kisasi i karini konflikta Rytu Ukrainoje, Kijevo chuntos kariaunai uzpuolant Rytu Ukrainos zmones ir ten griaunant, zudant… Juk ne Rytu Ukrainos rusai isiverzineja i vakaresne Ukrainos teritorija…
  Tai Kijevo chunta vis siunta ir savo zudikus i rytus vis siundo…
  Lietuva remia agresoriu, kuris nuo pat Maidano laiku neturejo jokiu taikiu tikslu, o tik absoliuciai – besalygiskai kontroliuoti Ukrainos rusus ir atverti Ukrainos teritorijoje NATO karines bazes nukreiptas pries Rusija. Tiems rusams nesutikus gyventi pagal NATO direktyvas, Kijevas iskart pasiunte zudikus (tankus) i Rytu Ukraina…
  Ar Rusija kaip nacija-tauta, neturi teises egzistuoti ?! Kodel Lietuvos valdzia remia tuos kas sugriove Iraka, Libija, Sirija, suvare i ozio raga Ukraina ir kt. ?!
  Lietuva juk is tikro remia ne ukrainieciu, o zydu-chazaru Ukrainos valdzia, kadangi ten ir naujas Prezidentas (su sava patareja zyde – ch) Zelenskis yra ”grynas zydas” (chazaras), tad is tikro remia ne ukrainiecius ir netgi ne Ukraina, o tu pat zydu-chazaru placdarma – vakarus…ir plana ikurti Ukrainoje antraja zydu valstybe (klausykite your tube sionista Igor Berkut, kuris savo ne viename video visiskai suniekina ukrainieciu tauta ir apie ta kurima labai placiai isdesto…)
  Taciau juk tai yra Lietuvos dalyvavimas tarptautineje nusikalstamoje veikoje, kuris tures kada nors buti baudziamas pasauliniu mastu ir deja, bet Lietuva tures buti teisiama kaip totalaus blogio palaikymo salis… Siuo atveju blogiau yra nei hitleriniu naciu atveju, kai naikino zydus…, nes tada nebuvo tai oficiali Lietuvos politika. Dabar gi teroristiniu – holokaustiniu-genocidiniu-antirusisku jegu remimas yra oficiali Lietuvos valdziu politika.
  …Deja bet – Izraelis, JAV ir bendrai NATO, yra teroristines organizacijos !
  Tikiu kad dabar jau smegenukai tamstos, patapo gerokai svaresni :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Žmonių idealizmas pats savaime yra labai pozityvus dalykas, bet kai jis yra aklas ir ignoruoja visuotine materialistine realybe, tampa labai cinišku ir pražūtingu lyg yra labai ciniškas ir pražūtingas tas klestintis materializmas

  Algirdas Gustaitis JK(UK)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Atsakyti
  Algirdas Gustaitis JK(UK)
  2019-06-14 12:52

  Lietuvos kryptis pagal Prezidente zemiau:
  pikinform.ru
  Литва заинтересовалась небоевыми потерями своих наёмников на Донбассе
  Автор: Андрей Михайлов 13.06.2019
  фото: Новороссия

  Донбасс, 13 июня. В зоне ООС ожидается прибытие делегации из Литвы, которая должна выяснить обстоятельства получения увечий и травм своими соотечественниками-наёмниками. Подробнее — в материале ПИКinform.

  Завтра 14 июня в зону операции объединённых сил на украинские позиции прибывает литовская делегация……………

  GAL IR ANGLIJOS KARALIENĘ PRIVERS KALBĖTI rusišku liežuviu ( языку }

  škia ?

  Thumb up 1 Thumb down 3

  • Negražu viešoje vietoje savo nick’o vietoje save ivardinti šūdu :)
   P.S. žąsineli, juk savo vadinamame komentare savo nuomone pamiršai irašyti…

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. ir sugalvok koki suda “visuomenes patirtis”kokia dar patirtis kada varomas melas per visus galus,visa patritis “rusai puola”,kai tuo tarpu pati puola lygiai kaip ir ukrofasistijoje zelenskis apkaltino russu ,kad apsaude donbasa ,nors ir duomenuys yra is kur saude ir kas saude,taciau tai nieko nedomina,visa tai jankiu bruozas,o dabr jankis ant tiek apnaglejo,kad net nesisepia,naikina viska,o ko nesimojuoti vezdu ,jai tokie kaip mes ir ukrai ir dar gruzinai laizom aki jiems

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • tu dar ne Venesueloje ir su vintofke negini draugo MADŪRO ???

   Y ha ha. Musėt bijai skristi su SUPER JETT ?

   Nebijok. Tapsi Didvyriu internacionalistu. слава Россияй ураааааааааааааааааааа

   Thumb up 0 Thumb down 1

 7. Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras melas:

  sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

  Thumb up 1 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...