Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 27 Pirmadienis
 

Mylėkime savus, gerbkime svetimus

2021-06-16 15:03 | Naujienos | Komentarų (2)

137 psalmė sako: „Kaipgi galime mes giedoti Viešpaties giesmę svetimoje žemėje? Jeruzale, jeigu tave užmirščiau, tenuvysta mano dešinė“

Jonas Siaurukas

Prie Babilono upių mes sėdėjome verkdami… (137 psalmė)

Nėra pagarbos be žavėjimosi, be noro pasimokyti iš kitų. Psalmės, baisios kai kuriuo savo turiniu (paskaitykite patys) ir žavios savo poetine kalba – tikras politinis ir ideologinis šedevras. Jose – tūkstančius metų kauptas žydų ir kitų tautų tikėjimas ir viltys, kad tauta turi (iš)gyventi; keistoka, kad tokia kosmopolitinė religija, kaip krikščionybė, nuo seno jas irgi laiko savomis (naujaisiais laikais tai tapo natūralu).

Psalmių išmintis, atrodo, skiriasi nuo krikščioniškosios tuo, kad ji tautinė. Nors, pasigilinus, tautiškumo rastume ir krikščioniškų tautų ideologijose.

Esant žydams tremtyje, jų priešai kvietė juos giedoti ir džiūgauti (kaip ir mus dabar).

O 137 psalmė sako: „Kaipgi galime mes giedoti Viešpaties giesmę svetimoje žemėje? Jeruzale, jeigu tave užmirščiau, tenuvysta mano dešinė“.

Kalbama, kad tūkstančius metų po pasaulį klajodami žydai susitikę atsisveikindami sakydavo: iki pasimatymo Jeruzalėje, savo Tėvynėje.

Mokykimės iš jų, emigrantų tautos, nes jie pasiekė savo svajonę, ne belaisvių žydų keršto kvietimą psalmėse išgirskime, bet pozityvą!

Kitas skirtumas nuo krikščionių (ne nuo visų, ačiū Dievui ir geriems žmonėms), kad psalmės kviečia kovai ir žemiškai laimei (144): „Viešpats, mano Uola! Jis lavina mano rankas kovai ir mano pirštus mūšiui… Jis paveda man valdyti tautas… Išblaškyk mūsų priešus… ir ištrauk iš galingųjų vandenų (tai yra, iš stichinių nelaimių, aktualus prašymas – mano pastaba), iš svetimųjų rankų! Visa, ką jie sako, yra melas;

Tebūna mūsų sūnūs lyg sodinukai, puoselėti nuo jaunystės, mūsų dukterys – lyg išdailintos rūmų atramos… (kitoje vietoje sakoma, kad moterys turi būti vaisingos, lyg vynmedžio kekės). Tebūna mūsų svirnai kupini visokio derliaus…(Taigi, prašoma, ne palaimos „danguose“, bet Žemėje –mano pastaba).

(147) Viešpats atstato Jeruzalę ir surenka Izraelio tremtinius…

Jis paskelbė savo žodį Jokūbui… Jis to nepadarė jokiai kitai tautai ir jos nežino jo įsakų….

(148) Jis… nustatė darną, kuri niekada nesikeis (tai yra Gamtos dėsnius – mano pastaba).

(149) Tesidžiaugia Izraelis savo Kūrėju, tedžiūgauja Siono vaikai, nes jis Karalius…

Viešpats džiaugiasi savo tauta; kukliuosius (ne šventieji puodus lipdo – liaudies patarlė) jis papuošia pergale…

Tešlovina jie Dievą… dviašmenį kalaviją rankoje telaiko, kad įvykdytų atpildą tautoms ir padarytų teismą gentims, sukaustydami jų karalius pančiais ir jų didžiūnus grandinėmis, vykdydami teismo sprendimą. Tai garbė Dievo tautai!“

Tokie kvietimai gerokai skiriasi nuo Kristaus pamokslo nuo Kalno? Bet neskubėkime kategoriškai spręsti. Naujajame Testamente taip pat yra visko, esminis skirtumas tik tas, kad jame, bent kai kuriose vietose, manoma, kad Dievui malonios yra visos tautos – jeigu yra tikinčios (ar net klystantys žmonės, bet laiku atsigaunantys).

Žydų psalmės panašios į mūsų tėvų (ir kitų pavergtų tautų) tikėjimą, jų irgi buvusią nepalaužiamą viltį sulaukti laisvės ir geresnių Tėvynės ir Baltų bei kitų mažų tautų dienų. Ir jie sugebėjo tą laisvę iškovoti.

Naujajame Testamente rašoma, kad naujojoje Jeruzalėje augs medis, kurio lapais bus gydomos tautos. Mokykimės iš žydų. Bet, atrodo, nebenorime nieko, tik gero dėdės „gerovės“ dovanų…

O kas mus pagydys nuo netikėjimo savo tauta, jos laisve, kai mes jau „netikėjimo ledu“ (J.Aistis) apšalome?

Atkreipėte dėmesį, kad žydai didelę pagarbą reiškia Vadovams, supranta jų reikšmę? Ta linija yra ir krikščionybėje. Tauta be savo valstybės, be savo tinkamų vadovų – laivas be šturmanų, be kapitono.

Pateiksiu gal ir ne visai vykusį pavyzdį iš karštos dabarties. Nelabai mėgstu M. Puidoką, bet jis Seimo narys, taigi yra išrinktas vienu iš tautos Vadovų. Tad ko piktdžiūgauti („jie visi vagys“?), jei pareigūnas griebia žmogų už gerklės, norėdamas atimti jo telefonus, nors gal ir taip galėtų dominančią informaciją sužinoti?

Nederėtų žeminti Seimo narių statuso. Seimo narių, Prezidento, teisėjų, kitų vadovų, etc. neliečiamybė turi didelę prasmę, ne veltui ji numatyta Konstitucijoje; juos renka tauta, tauta juos ir atšaukti ar nebeišrinkti turi teisę. Kodėl patys savo įstatymų nesilaikome? (Vargu ar gali būti „dalinė“ neliečiamybė, kaip aiškinama, ar imunitetas, išskyrus ypatingus atvejus, kai akivaizdžiai daromas ypatingai didelis nusikaltimas).

O apskritai įstatymus, net Konstituciją savo, ar gerbiame? Juk joje sakoma (pasikartosiu), kad šeima yra Vyro ir Moters Sąjunga, bet tie, kurie turi ginti Konstituciją, lyg papūgos atkakliai teigia, kad tai nebūtina sąlyga. Ir tai – teisininkai? Konstitucija sako, kad Prezidentas skiria Ministrą Pirmininką, bet jie išaiškina, kad Prezidentas negali neskirti, jei Seimas taip nusprendžia. Akivaizdu, kad jei „Prezidentas skiria“ ( o Seimas tik tvirtina), tai jis gali ir neskirti to, ką siūlo kiti, ar ne? Tokių nesąmonių yra ir daugiau (niekas nesilaiko vyrų ir moterų lygybės, vyrai jau silpnesni, vaikai nebeprivalo klausyti tėvų ir t.t.).

Kai tokia (ne)tvarka, kai nebegerbiamas tėvų ir protėvių tikėjimas, darna ir tvarka, tokia tauta nebegali būti laisva, nes laisvė nėra chaosas ar betvarkė. Visos ligos juk prasideda pagrindinės struktūros – ląstelės viduje, o visuomenė panaši į gyvą organizmą, ar ne?

Šiuo metu didelė mūsų tautos dalis esame ekonominėje tremtyje, juk pinigo valdžia ir prievarta bei pagundos kartais baisesni ir už tankus. Ar mes, lietuviai, emigravę, svajojame apie sugrįžimą namo taip, kaip tūkstančius metų svajojo žydai? Žymi energingiausių tautos žmonių dalis jau yra ten, už nematomo kordono, kuris skiria mus, lietuvius, tėvus ir vaikus.

O turintys įvairių imperinių kėslų mūsų tautos nedraugai, kaip ir mes patys, iš kvailumo, tik kursto mūsų netikėjimą, mūsų neviltį ir mūsų „begalinę laisvę – savo noru“ išnykti, atsisakyti savo menkų likusių teisių ES, ir t.t. Rytų baimė ir stumia mus atgal į Rytus?

Gerbiant valdžią, žinoma, reikia ją ir kritiškai vertinti (tikra valdžia turi nusipelnyti pagarbą).

Kada gi Jūs, gerbiamieji, nustosite tik prašyti ES išmokų, tik skirstyti, kada gi pradėsite organizuoti tikrą tautos visokeriopo gyvenimo atsikūrimą, ūkio, mokslo, tikrojo teisingumo ir tikros laisvės atgavimą? Kas Jums trukdo tą daryti, gal trumpas buvimo valdžioje laikas? Kokios aplinkybės? Pasakykite tai tautai.

Aš netikiu, kad tikra veikla jau neįmanoma. Nejau Vakarai tebėra „laukiniai“, kur viską sprendžia auksas ir koltas? Juk tai krikščionių, N.Testamento ir psalmių kultūra.

Izraelio premjeras, lankydamasis Baltijos šalyse, pasakė, kad jie tikisi iš mūsų bendradarbiavimo INOVACIJŲ srityse, jie mato mūsų šikšnius ir kubilius! Didelis pasitikėjimas mūsų tautomis, nes žydai žino, kas yra inovacijos.

Kodėl gi mes ir mūsų valdžia nebetikime savimi, kodėl patys atsisakome savo laisvės ir savo tautos išlikimo, savo savarankiško gero gyvenimo pagaliau, kodėl norime vien išlaikytinių laimės? Kodėl nebesvajojame apie tikrą laisvę ir teisingumą bei tautos kolektyvinę, organizuotą Kūrybą? Kodėl nebesuprantame, kad vienas lauke – ne karys?

Žmogus – tai jo svajonė (graži Lietuvos vokiečio, nuo Priekulės, kur tebestovi jo tėvo namas, Ernsto Šumano, I. Simonaitytės bičiulio ir bendradarbio mintis). Praradęs tikėjimą, svajonę, viltį, žmogus (ir tauta) taip pat miršta.

O juk šitas Prezidentas žadėjo organizuoti KITOKIĄ politiką… Kas jam trukdo?

Kodėl galėjo Korėja, Izraelis, Singapūras, o mes ne? Kodėl taip nemylime savų? Negerbiame ir svetimų, nekviečiu, žinoma, kitiems pataikauti, nes vergiškas ar elgetiškas vargšo pataikavimas turtingesniam nėra tikra pagarba.

Daug kas išmoko dailiai kalbėti, net rašyti, o mąstyti? Mūsų protėviai net nemokyti mokėjo, o mes ar išmoksime mąstyti ne vien tik apie save?

Komentarai

 

 

 
 1. “2006 01 20 Jėzaus Kristaus Enciklika į žemę. 4 tęsinys.

  Jėzaus Galilėjiečio Dvasia turi apsaugoti visus, kurie yra ir bus persekiojami, todėl sakau jums, vaikai žemėje, nebijokite puolančių, nes jie Manyje jau nurašyti, kaip beverčiai tikintieji. Amen+++++++ Jėzus Dvasia. Kas išlaikė kertinio akmens pamatus, tas bus mylimiausiu tarpe mylimųjų. Amen Jėzus Dvasia. Pasaulį keičiu Aš, Jėzus Atpirkėjas su Dangiškąja Motina Švenčiausiąja Mergele Marija, kuriai leista verkti dėl puolusiųjų. Amen. Pakeitime dominuoja prikėlimas mirusiųjų, nes per juos žlunga visa žemiškoji citadelinė dinamika. Amen. Aš, Jėzus, apžvelgęs visas katechetines auditorijas, radau daugybę belaukiančių Dievo, tik jie laukia su gražiomis liaupsėmis ir pusiniu tuščiažodžiavimu. Amen. Jėzus Dvasia.
  Jei žmonija melstųsi sutartiniu dinastiniu laiku- 12 valandą, jie laimėtų Dievo Tėvo vibracinių dažnių veikimą, kaip Globalo ir Kūrėjo preliudiją- saugą. Amen+++++++ Jėzus Dvasia. Amerikoniškoji tragedija užvaldė daugelį šalių ir sielas ištiko pilnutinis dvasinis badas, kuris persiskverbė net į kūdikių sielas. Amen Jėzus Dvasia.
  Todėl sakau jums, mylimieji, kad užsiteršėte save ir tautas septyniolikai metų, skaičiuojant Mūsų laiko matais. Amen+++++++ Jėzus Dvasia. Užterštos sielos perėjo į šėtoniškąją plejadą, todėl radijo ar televizijos ekranuose regite tik liejamąjį kraują ir siaubingąjį smurtą. Amen Jėzus Dvasia.
  Gėrio plejadą išlaikė ir tebelaiko tik požeminis bažnytinis likutis- Centras, kurio sudėtyje uoliai budima nuklydimų. Amen+++++++ Jėzus Dvasia.
  Kasmetinis patikrinimas Mūsų Elijinių Vadų vyksta tada, kada veikiame per Jonos ženklą- moterį, paskirtą budėti ir duoti švarų tęstinumą. Amen+++++++ Jėzus Dvasia. Užėmus pasaulį žydų tautoms, pasaulį ištiks visokeriopa žūtis, nes ten tvyro juodojo maro surogatiniai židiniai. Amen Jėzus Dvasia.
  Žydai daro nuožmų spaudimą išrinktajam popiežiui Benediktui XVI ir tikisi užgniaužti visa tai, kas bylojama apie Jėzaus nukryžiavimą. Amen+++++++ Jėzus Dvasia. Jie tikisi visa laimėti per aukso pinigus ir užimti naujai Lietuvos žemes, kad būtų kuo daugiau pažemintų vergvaldžių. Amen+++++++ Jėzus Dvasia.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nei vienas logiškai mąstantis krikščionis negali būti prieš žydų tautą nusiteikęs, nes Kristus buvo žydas (gal kiek nutautėjęs, nes kalbėjo ir aramėjiškai, bet žydų kilmės ir kultūros žmogus).
   O nukryžiuoti Kristų už jo skelbiamas idėjas galėjo bet kokiame krašte…Be to, neužmirškime, kad Žydų valstybės tada nebuvo, ją okupavo Roma ir galiojo joje visų pirma romėnų įstatymai ir valdžia.
   Bet kokio fanatizmo nereikia, sveikas protas yra aukščiau už bet kokį įstatymą juk taip skelbia net teisė, ir N.Testamentas taip pat.
   J.G.Platukas
   .

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Rūpintis savo sveikata turėtų kiekvienas. Pataria medikas
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...