Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 27 Pirmadienis
 

Mūsų tautinės nuodėmės

2019-05-07 16:38 | Naujienos | Komentarų (21)

Užaugo nauja karta, bet, keista, vis girdėti, kad Lietuvą neva nuodija, iš vienos pusės, landsbergistai, iš kitos, stribai ar jų vaikai ar anūkai. KK nuotr.

Jonas Siaurukas

Čia Lietuva

Negera nauja patarlė

Nes ji visada sakoma, norint ką nors negero apie mūsų tautą pasakyti. Ir pikčiausia, kad sako daugiausia savi… Nors ir žino patarlę apie negerą paukštį, teršiantį savo lizdą.

Taigi, pirmoji nuodėmė ar trūkumas – svetimųjų garbinimas, savųjų niekinimas ar net savinieka. Net niekingas provincialus pavydas. Tai tuo labiau keista, kad jau nebesame uždaryti, matome, kad TEN, „už kordono“ (buvusio), nei kiek ne geriau, o daugeliu atveju – dar blogiau. Nebent ten daugiau pagarbos SAVAM, nejau mūsiškiai todėl ir nutautėja, kad nori TEN tapti „savais“?

Tai ypač liečia moteris: nejau gardaus valgio šaukštas (kažin, ar sveiko) verčia jas su tokia panieka žiūrėti į savus vyrus? Tas lietuvių noras tekėti (vesti) svetimus jau tapo epidemija. Ir visai nesuprantama, nes tie svetimi nėra nei geresni, nei gražesni, nei protingesni. Tad kažin ar teisūs tie, kurie sako, kad valdžia, verslas išvarė lietuvius iš Lietuvos. Pats jaunimas kaltas, kad paliko savo šalį, senus tėvus, protėvių kapus ar net vaikus. Mes jų taip neauklėjom – pasidavė „medijoms“, reklamai… Mokykla? (Apie tai kada nors vėliau).

Teisingai R.Ozolas sakė, kad materialistinė ideologija per daugelį viešpatavimo dešimtmečių negalėjo neturėti pasekmių, bet gal dar kenksmingesnė dabartis – jau trečią dešimtmetį trunkantis merkantilizmas – GRAŽI PAKUOTĖ, bjaurus ar net nuodingas turinys…

Tai tinka ir kalbant ne tik apie žmones ar kultūras, bet ir apie prekes, paslaugas… Tiesa, smulkiom neįskaitomom raidelėm parašyta, kas yra kas, bet net unikauskai nepajėgia mums įrodyti, kad nedera imti ir valgyti bet ko, kas yra kenksminga ar net nuodinga.

Rinkimų, referendumų metas. Bet už ką balsuosim, už kokias idėjas nelabai aišku.

Tikras paradoksas, kad net stambiausia partija nesugebėjo jau kelintą kartą rasti savo tikro partinio kandidato į Prezidentus. Tad politinių, partinių idėjų tikrai stinga.

Niekas taip ir neišdrįso pasakyti „miau“. Neseniai girdėjau per radiją vieną žmogų sakant, kad vyksta tragedija, Lietuvos ištuštėjimo, nykimo metas (gaila, neįsidėmėjau jo pavardės). Jis įspėjo, kad „dviguba pilietybė“ gali tapti ypač pavojinga, nes ir mūsų nedraugai (net jų vaikai ir anūkai) gali, neprarasdami savo tikrosios pilietybės, pasiimti priedo dar ir lietuvišką, ir tuo prisidengdami sėkmingai kenkti Lietuvai ir mūsų tautai.

„Saugikliai“? Vargu ar veiks, nes jau dabar, be dvigubos pilietybės galiojimo, jau išdalinta svetimiems dešimtys tūkstančių lietuviškų pasų…

Tai vis pasekmės ksenolatrijos (svetimų garbinimo) ir savųjų dergimo.

Užaugo nauja karta, bet, keista, vis girdėti, kad Lietuvą neva nuodija, iš vienos pusės, landsbergistai, iš kitos, stribai ar jų vaikai ar anūkai. Akivaizdu, kas kursto tokį tautinio solidarumo griovimą – „neprisipažinę“, tikrieji svetimųjų valstybių agentai. Vėlgi – kursto jie, bet kalti patys tie, kurie tam pasiduoda, o ne tiek tie, kurie kursto. Kartais dar, kiek tyliau, pasakoma, kad dėk visko kalti žydai, be abejo, ir baisusis senelis V.Landsbergis.

Kvailį ir bažnyčioje muša…

Daug kalbama apie socialinę atskirtį. Kad reikia didesnių pensijų, didesnių atlyginimų. Bet, net socialistai kaip maro bijo idėjos, kad Lietuvai reikia pačiai daugiau ir geriau gaminti, kad reikia stipraus visų sričių valstybinio sektoriaus. Reikia tik „išmokų“? Apie monopolijas, jų pelnus – irgi nei pypt. Lengviau smaugti mažesnius savus.

Iš karto pasakysite, kad valstybinė nuosavybė blogai valdoma, kad būtų kaip buvo su laivynu, mažeikiais, miškais… Išvogtų, pigiai parduotų ir t.t.

Bet tam pirmiausia ir reikia sutvarkyti teisėtvarką. Deja, diskusijose apie ją vis nurodomi politikų namai, mašinos, etc., jų žmonų verslai (tai, be abejo nepuošia politikų, bet juk ne čia esmė), bet apie ESMINĮ teisinės valstybės kūrimą nekalbama, bet stengiamasi teisę griauti. Juk be jokių prezumpcijų net vaikai atiminėjami, nekalbant jau apie kitas, mažesnes vertybes. Nekuriama teisė gyventi saugiai ir laisvai savoje tautinėje valstybėje.

Vis kalbama apie investicijas, laisvas e. zonas, mokslo parkus. Bet jei koks šikšnius sugalvoją techninę revoliuciją, Lietuva nesugeba ja pasinaudoti. Beje, jei investuotojai gamina ne eksportui, tai tolygu nacionalinio verslo žlugdymui, tai tolygu importui, nes pelnas juk išvežamas į užsienį. V. Andriukaičio dėka paaiškėjo, kad mūsų importas viršija eksportą. Svarbi informacija nuo tautos slepiama?

Apie masinį prasidėjusį slavų „importą“ irgi nei „miau“. Jei tokie tempai tęsis, vėl gyvensime Rusijoje.

Kas laiko valdžią už skaudaus organo suspaudęs, kad ji taip daro? Juk gyventi gerai galima ir turint mažiau gyventojų, ypač jei jie – sąmoningai savi. O gal kam kai tai biznis – parduoti Lietuvą ir lietuvius? Verslas kaltas? Ne, tie, kurie leidžia įstatymus. Ir dėl vaikų , beje, ne vaikų įstaigos kaltos, bet įstatymų leidėjai. Bijoma kalbėti apie „kilminius“ lietuvius, duoti „lietuvio“ pasą vien lietuviams. (Tik vienas G.Songaila „miauktelėjo“ apie tai).

Ypač malonu lietuviui, deja, parodyti, kad kitas lietuvis suklydo, apdergti jį, nuteisti be teismo, ar net jo turtą atimti vien „civiline tvarka“. Žydai taip nedaro. Jie žino, kad be savų verslininkų neapsieis jokia santvarka, net ir socialistinė.

Nė žodžio neišgirdau, kad skolinimasis vartojimui reiškia iš tikrųjų pirkimą daikto pusantro karto ar net dvigubai brangiau. Kur čia ekonomija? Tame klausime, matyt, visos valdžios vienodos, bijo ir „miauktelėti“, kad skolintis nebereikėtų.

Vienas komentatorius išdėstė internete jau seniai skaitytą teoriją, kad dėl visko kalti žydai, „chazarai“. Manau, kad nereikia žydams pataikauti, kaip kad daroma, bet ir bijoti jų nereikia taip pat. Ta tauta jau pradeda suprasti , kad jei Europa taps musulmoniška, tai ir Izraeliui ateis galas.

Mes, senoliai, landsbergininkai ir brazauskininkai, partiniai ir nepartiniai, su B. Jelcino ir jo draugų pagalba vis tik sugebėjome atkurti valstybę. Tolimesnis mūsų kartos valdymas buvo nesėkmingas, sugriautas žemės ūkis, laivynas, energetika, švietimas ir dar daug kas. Bet, Jūs, jaunime, jau seniai galėjote imti valdžią į savo rankas, tačiau savo abejingumu, bailumu – ar egoizmu? – baigiate tautą pražudyti. Net patys nutautėjate.

Susilaukiau priekaištų, kad ginu „prisipažinusių“ kaltes. Manau, kad tokiems žmonėms daug drąsos tam reikėjo. Prisipažino „generolas karvė“, mūsų Sąjūdžio žurnalistikos pirmeivis, vėliau TV flagmanas. Jis daug naudingo pranešė mums. O ką darė ir padarė „sterilieji“ SSRS laikų „nešikai“ ir dabartiniai sterilieji verkikai? Kai kurie, pynę voratinklius, nieko, nes, girdėjau taip juos sakant, niekas jų „nepakvietė“ veiklai. Nejau mylėti savo tautą, kovoti už jos laisvę reikia kviesti?

Pokariniai kitaip darė, kai vadai išdavė: kovojo eiliniai ir „jaunesnysis personalas“, ir joks partiškumas ar kilmė, net padarytos klaidos čia neturėjo reikšmės.

R. Ozolas apgailestavo dėl savo partiškumo, duok Dieve, kiekvienam tiek padaryti Lietuvos naudai – juk jis sukūrė uždaros, laisvos tautinės valstybės programos metmenis. Jau seniai nebesvarbu, kas kuo buvo, bet svarbu, kuo dabar yra, ką daro ar nedaro. Kaip išauklėjo savo vaikus tie, dorieji, kad visi išdūmė į užsienį?…

Taigi, nori ar nenori, turime pripažinti, kad būtent istorinė yda, savųjų niekinimas ir užsienio – draugų ar net priešų – garbinimas yra didžioji Lietuvos nelaimė, tautos tragedijos šaltinis.

Nenoriu pasakyti, kad kitos tautos, jų žmonės blogi, nevertingi. Kai kurios jų tiesiog yra per didelės. Kai kurie turi per daug žmonų ir vaikų. Vienas autoritetas padarė „kliurką“, pasakė, kad reikia priimti visus vargstančius. Klysta net popiežiai. Ar gal negali, nedrįsta pasakyti tiesos. Kad „vargstantiems“ ar per daug turtingiems (vaikai – didžiausias turtas) reikia padėti kurti demokratijas ir gerovę jų pačių šalyse, o ne jų vargą kurti pas mus.

Visa Europa turėtų susirūpinti apie Šiaurės Afrikos perspektyvas – apie ją galvojo kadaise net vienas Amerikos Prezidentas, nes visos Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos vargšų Europa sutalpinti negali. Bet politikai nedrįsta tokių drąsių planų kurti, kodėl?

Nekaltinkim tad ne tik savų, bet net ir svetimų, ir imkitės visi, ne tik vadai, kas gali, darbo – tautinės politikos iniciatyvos Europoje labai reikia. Pati europietiškiausia tauta gali suburti kitas mažas Europos ir net pasaulio tautas, kad mažieji neišnyktų.

O gal „raudonoji linija“ (V.Radžvilas) jau peržengta?

Komentarai

 

 

 
 1. KGB ziurkynas Valdo Lietuva ir valdys nes niekas neskelbia apie kgbistu darbus,o jie naikyna ramiai nes niekas jiems ir netrukdo,KGB ziurke isrinko, visi zinojo kad kgbiste,tai su pirstu aki sau issidure na zodziu koncervai, liberastai,bebrai 80% kgbistai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. niekaip nesuprantu,renkam prezidentus ,ir niekas nesikeičia,kodėl….paskiriami generalinei,teisėjai,bet niekas nesikeičia…jokio- R E Z U L T A T O….kodėl????/AR GALI VALSTYBĖ TURĖTI PERSPEKTYVĄ,KAI DIDŽIOJI DALIS PUSBADŽIU GYVENA….konteineriuose ieško skarbonkų,maisto…..kokią meilę jaus valdžiai kuri tratina pinigus biudžeto be proto-ar smegenų neturi???? ar ,kas nors kitas neleidžia tai sutvarkytti,….100 valstybinių vagių pasodintų,o kiti bijotų…netaškytų pinigų -propagandistams ,tokiems nelaimingiems,…..arba nelaimingu veidu -BANKO ‘VALDOVAS” KAS NEGERAI,GAL ALGOS PER MAŽAI GAUNA??? KAD TOKĮ NELAIMINGĄ VEIDĄ RODYTI,TAI KĄ TIEMS DARYTI,KAI IKI ALGOS LIEKA viena ar dvi savaitės……kai mažai vilties lieka,ką nors pakeisti,kad iki tokio lygio “užvaldyta”lietuva……kur prie lovio pjaunasi ,kaip vilkai,nes vis negana,vis maža….todėl,kai niekas nesikeičia -valstybė pirma nuo galo….

  Thumb up 4 Thumb down 0

 3. Pradėjau rašyti,bet nutariau,kad jis nevertas..Yeisinės sist. nėr. todėl po šiai dienai jis vaikšto laisvėj

  Thumb up 8 Thumb down 0

 4. Išprotėsiu jeigu ta visuomenės smerkiamiausia persona vėl sudaqžnins savo pasirodymus internete.Teks atsisakyti interneto,kaip atsisakiau radijo dėl ten nuolat brukamos afroamerikietiškos muzikos ir mūsų ausiai išvis nepriimtinų”dainų”.

  Thumb up 8 Thumb down 0

 5. Oooo Ozys dar gyvas senai bemaciau,toks pasitaises gal kaip breznevui zenceniu maitina ir ragai kieti darosi.

  Thumb up 8 Thumb down 1

 6. daugelyje issakytu poziciju su autoriumi tenka sutikti.Dar prideciau,ir jau daug kartu issakiau savo pastebejukus,kad valstybe ekonomiskai visose srytyse gali buti stipri,tik susitvarkiusi savo teisine sistema.be veikiancios ypatingai geros teisines sistemos,valstybe degraduoja,ir tampa tiknusikalteliu teritorija.Deja,bet Lietuvoje ir sendien teisingumas perkamas -parduodamas,kartais visiskai atvira forma.Ir antras dalykas ,kas Lietuvai butinas,tai tureti savo nacionalini banka.Tik ,suprantama,to banko prievaizdai neturi buti tokie issigime kaip siuo metu atstovaujantys.Isitikines,kad visos energetikos imones ir prekyba energetikos resursais ,turi priklausyti tik valstybei 100 proc.Beabejo,miskai,zemes gelmiu turtas,gelezinkeliai,autokeliai,oro uostai,irgi tik valstybes imoniu kontroleje.O kalbeti apie tai,kad valdomos valstybines imones nekokybiskai,nuostoliusnesant valstybei,tai ciaissprendus teisines sistemos klausima,taptu visiskai neaktualios.Valstybes globoj turetu buti ir svietimas,medicina.Bet imanomas progresas ekonomikoje tik po atkurtos teisines sistemos.Visa tai padarius,neliktu nei socialines atskirties,neliktu badaujanciu,sumazetu zenkliai prasigerusiu is nevilties.Sumazetu iki minimumo ir pakelenciu ranka pries save ir netgi vaiku nusizudimu.ir nereiktu sendien kalbeti istisoms komisijoms apie tai ,kaip sugrazinti isvytu is Lietuvos milijonopilieciu.Tiesiog sutvarkius teisine sistema,srautai pasuktu namu ir Tevynes link.

  Thumb up 15 Thumb down 0

 7. KOKIA turi būti iškrypėliška Liansberginių partija kišanti mums į prezidentus Šimonytę , kuri asmeniškai dalyvavo milijardinėse aferose kartu su Grybauskaite ir banko ,,snoras,, aferoje , dėl kurios teks mokėti dar 1,1 milijardo eurų , nes šansų laimėti bylą nėra …….
  O po Paryžiaus arbitražo teismo , laukia teismai KGB prostitutės Grybauskaitės , Šimonytės ir Kubiliaus su Vasiliausku ….

  Thumb up 16 Thumb down 0

 8. Nebalsuokite už Simonyte ir Nausėda, tai senio paskutinė užduotis prieš mirtį, pastatyti tuos į postą, kad anukeliui būtų ramu

  Thumb up 25 Thumb down 0

 9. Ir tai ilgam. Gal kai Kvazimodo pakratis kojas pradės galvoti kitaip?

  Thumb up 18 Thumb down 2

 10. Geras straipsnis. Gaila, kad jaunoji karta užaugo prie vienos “tiesos”. Jaunimas paklauso LRT ir tiki viskuo. Pasiūliau paskaityti vieną žinių portalą su kita nuomone,tai iškasė,kad tai prorusiškas portalas, nors ten prorusiškumo nei su žiburiu… Smegenų plovimas veikia aršiau kaip prie ruso.

  Thumb up 28 Thumb down 1

  • Judas neranda savo vietos,ko ir noret iptates parsidavineti ir isdavineti kitaip negali,kiek sitas uradas dar kirsisns zmones kada baigsis sitas ozio balaganas

   Thumb up 17 Thumb down 1

  • Judas neranda savo vietos,ko ir noret iprates parsidavineti ir isdavineti kitaip negali,kiek sitas uradas dar kirsisns zmones kada baigsis sitas ozio balaganas

   Thumb up 7 Thumb down 0

  • Judas neranda savo vietos,ko ir noret iprates parsidavineti ir isdavineti kitaip negali,kiek sitas urodas dar kirsins zmones kada baigsis sitas ozio balaganas

   Thumb up 8 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Rūpintis savo sveikata turėtų kiekvienas. Pataria medikas
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...