Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 11 Šeštadienis
 

Medininkų žudynių tyrimas. Pinigų pėdsakai

2015-07-30 17:48 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (93)

Liepos 31-ąją sukanka 24 metai nuo kruvino išpuolio Medininkų muitinės poste. KK nuotr.


Giedrė Gorienė

1991 metų liepos 31 d. įvyko kraupios žudynės – Medininkų muitinės poste nušauti šeši Lietuvos pareigūnai, dar du buvo sunkiai sužeisti. Ričardas Rabavičius įtartinomis aplinkybėmis mirė ligoninėje, Tomo Šerno gyvybė buvo išgelbėta.

1991 metų liepos 31 d. įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis, kuriame buvo svarstyta vienuolika klausimų. Paskutinis, vienuoliktas, – „Dėl premijos už nusikaltimo Medininkų pasienio poste išaiškinimą“.

Cituoju: „Skirti iki 500 tūkstančių rublių premiją už informaciją, padėjusią atskleisti nusikaltimą, bei šio nusikaltimo išaiškinimą“.

Ant dokumento – LR Ministro pirmininko Gedimino Vagnoriaus parašas.

1991 m. lapkričio 6 d. Šumsko pasienio poste, važiuojant iš Baltarusijos į Lietuvą, sustabdomas automobilis, kuriame važiavo trys vadinamieji draugovininkai: A.Smotkinas, V.Orlovas, Ch.Dzagojevas. Buvo turima informacijos, kad sieną kirs automobilis, kuriame bus Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Per sulaikymą A.Smotkinas meta granatą ir pabėga į Baltarusiją, iš kur jį Lietuvos pareigūnai parsiveža lapkričio 10 d.

Automobilyje randami ginklai. Oficialiai nustatoma, kad tai – iš žuvusių Medininkuose pareigūnų paimti ginklai.

Teisėsauga trimituoja: Medininkų žudynės – atskleistos.

1991 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.487 „Dėl VRM darbuotojų materialinio paskatinimo“ „už sumaniai ir profesionaliai atliktą darbą tiriant Šumsko ir Medininkų pasienio postuose padarytus nusikaltimus“ paskiriamos piniginės premijos „grupei ypatingai pasižymėjusių VRM pareigūnų“:

H.Margeniui,

V.Račkauskui;

J.Rimkevičiui;

R.Krukauskui;

V.Pukeniui;

G.Petrauskui;

G.Adikliui;

S.Karlonui;

V.Radžiūnui;

K.Šimkui;

G.Kudarauskui;

Ž.Levickui;

E.Metlovui;

V.Šulcui;

B.Mieldažiui;

R.Dauniui;

J.Balniui;

V.Veršilai;

E.Trakimienei.

Tačiau Medininkų žudynių tyrimas įstringa – nors vieniems sulaikytiesiems išmušami dantys, kitiems – sulaužyti šonkauliai, „draugovininkai“ kategoriškai neigia kaip nors susiję su Medininkų žudynėmis.

Kaip „Karštam komentarui“ teigė A.Smotkinas, jis tik neseniai sužinojo, kad 1991 m. lapkričio 6 d. Šumsko pasienio posto buvo vykdoma operacija „Maišas“.

Tą dieną „draugovininkai“ miške norėjo surengti radijo laidą ir pasveikinti žmones su lapkričio 7-ąja. Būtent prieš šią radijo laidą „Smotkino grupelei“ ir buvo perduoti „purvini“ Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Pasak A.Smotkino, juos sulaikant Šumsko poste turėjo nužudyti. Prie sulaikytųjų kūnų randami Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai, viskas, byla ištirta. „Tačiau aš, mesdamas granatą ir pabėgdamas į Baltarusiją, tą operaciją „Maišas“ sužlugdžiau“, – „Karštam komentarui“ teigė A.Smotkinas.

Tai, kad buvo rengtasi sulaikyti būtent tą automobilį, rodo ir tai, kad tą kartą iš Baltarusijos į Lietuvą važiavo trys mašinos. Kitose mašinose taip pat važiavo „draugovininkai“ „vesti radijo laidos“. Tačiau dvi mašinos Šumsko pasienio postą pravažiavo net nesustabdytos – pasieniečiai jų net nesustabdė, mostelėjo ranka, kad pravažiuotų. Sustabdė tik tą, kurioje buvo „purvini“ Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Taigi, pamodeliuokime: „draugovininkai“ – gyvi, laiminga pabaiga žlugo, nes A.Smotkinas pabėgo (jeigu tikėtume A.Smotkinu, kad 1991 m. lapkričio 6 d. vyko operacija „Maišas“, per kurią turėjo visus iššaudyti – atseit sulaikomi priešinosi, ir, radus nužudytųjų Medininkuose ginkluose, paskelbti, kad byla ištirta), tūkstantinės premijos už „nusikaltimo atskleidimą“ – jau išsimokėtos, o „draugovininkai“, supratę, kad „raudonųjų draugovininkų“ vadas Pavelas Vasilenko juos pakišo, kratosi nuo „purvino“ ginklo ir rodo į Pavelą Vasilenką, kurio teisėsaugai judinti nevalia (taigi turės pasakyti, iš kur gavo Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklus, kuriuos padavė tiems „draugovininkams“, kuriuos Šumsko poste ir sulaikė).

Be to, Pavelas Vasilenko – mūsų teisėsaugos globotinis (apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus apygardos teisme rankoje turėjo prokuratūros nutarimą nutraukti jo atžvilgiu ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios byloje).

Jeigu ši versija netinka – jeigu ne „draugovininkai“ žudė Medininkuose, tuomet kas? (Be to, nepamirškime, premijos jau 1991 m. lapkričio 14 d. išsidalintos, taigi, reikia jas pateisinti, tiesa?).

Ir štai į areną, žlugus „draugovininkų“ versijai, įžengia Rygos OMON versija – atsiranda dviejų operatyvininkų – G.Adiklio ir V.Pukenio, kuriems 1991 m. lapkričio 14 d. „už Šumską ir Medininkus“ skirtos tūkstantinės premijos – surašyta operatyvinė pažyma (datuota 1992 02 14), pagal kurią Medininkuose jau žudė Rygos OMON.

Pažymoje teigiama, kad tie du operatyvininkai Rygoje neva susitiko su Rygos omonininku A.Kuzminu ir šis jiems pasakęs, kad, jo nuomone, Medininkuose galėjo žudyti Rygos OMON grupė „Delta-1“ (kuriai priklausė ir K.Nikulinas).

Tačiau, redakcijos duomenimis, A.Kuzminas niekada jokioje Rygoje nebuvo susitikęs su jokiais Lietuvos operatyvininkais ir nieko panašaus jiems nebuvo pasakojęs.

Galimai dėl to tas buvęs Rygos omonininkas Aleksandras Kuzminas dėl tų dviejų operatyvininkų, kuriems dar 1991 m. lapkričio 14 d. buvo skirtos tūkstantinės premijos, pažymos turinio niekada nei Lietuvos Generalinės prokuratūros, nei teismų apklaustas nebuvo, nors ši operatyvinė pažyma Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje K.Nikulinui cituojama kaip „A.Kuzmino parodymai“.

Nepaisant to, kad data ant operatyvinės pažymos – 1992 02 14, galima versija, jog realiai ta pažyma (atgaline data) atsirado 1993 metais, kai tuos du „pasižymėjusius“ VRM operatyvininkus, kuriems dar 1991 11 14 buvo skirtos tūkstantinės premijos už „Šumską ir Medininkus“, reikėjo traukti iš kalėjimo, į kurį pateko už tarnybinių įgaliojimų viršijimą (tardymas baigėsi žmogaus mirtimi).

Mano hipotezė būtų tokia: kadangi „draugovininkų“ versija „sudegė“, premijos – išsidalintos, su į kalėjimą patekusiais „pasižymėjusiais“ pareigūnais sudaromas sandėris: jie parašo operatyvinę pažymą (atgaline data) su kita Medininkų žudikų versija, o juos, remiamtis tuo, kad jie „padėjo ištirti Medininkus“, ištraukia iš kalėjimo – E.Bičkauskui ir B.Genzeliui tarpininkaujant, V.Račkauskui (irgi 1991 11 14 tūkstantinių premijų sąraše) pateikus „auksinę“ charakteristiką, Prezidentas A.Brazauskas suteikia tiems dviem operatyvininkams malonę.

Manau, kad būtent toks melagingas Medininkų bylos tyrimo pagrindas ir privedė prie tos situacijos, kurioje valstybė atsirado dabar: vienas melas gimdo kitą – vis didesnį melą, ir galiausiai prieinama prie tokių absurdų, kad prokurorai rimtais veidais teisme teigia, kad Konstantinas Nikulinas pradėjo pirmas šaudyti, VAZ automobilyje nušovė J.Janonį, o paskui su likusiais septyniais pareigūnais nuvarė į namelį ir dar kartą nušovė, o teisėjai to klausosi dar rimtesniais veidais.

Tačiau kai pradedi nagrinėti tą premijų sąrašą, ką pamatai:

-kad vieno jame minimo asmens atstovas net suprakaitavęs lakstė po Seimo frakcijas, kad generaliniu prokuroru jokiu būdu nebūtų paskirtas Nerijus Meilutis (gal N.Meilučiui nereikėtų sakyti „niekada“, ir, jeigu Prezidentė pasiūlytų antrą šansą, o dar ir pakalbėtų prieš balsavimą su frakcijų vadovais, bandyti laimę antrą kartą? Negi jis taip lengvai šitam „gaivalui“ pasiduos?);

-kad tūkstantines premijas gavusių operatyvininkų surašyta operatyvinė pažyma įgavo pagreitį tik tuomet, kai iš Medininkų bylos tyrimo grupės buvo išbrauktas Valstybės saugumo departamentas ir įrašyti Policijos departamento pareigūnai (vėlgi, tuo metu PD generalinio komisaro pavaduotojas – iš to paties 1991 11 14 premijas gavusių sąrašo, be to, tai jo parašas ant dokumento Malonės komisijai, kur pasakojama apie tų dviejų operatyvininkų „nuopelnus“, atskleidžiant nusikaltimą Medininkuose).

Taigi, prabėgo 24 metai nuo šio kraupaus nusikaltimo, o tyrimas – vis dar įstrigęs melo klampynėje. Ir taip, manau, tęsis tol, kol aukščiausiame lygyje bus bandoma pridengti pradiniame etape (vardan premijų bei malonių?) padarytas klaidas ir išmintus klaidingus versijų takus.

Liepos 31-oji – puiki proga pamąstyti apie tai.

Komentarai

 

 

 
  • Medininkų bylos tyrimas akivaizdžiai vilkinamas nuo pirmosios dienos- nuo 1991 07 31 – jau 25-tus metus iš eilės :(

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • Gerb. p. Giedrė Gorienė kaip tik skatina aktyvuoti Medininkų bylos ištyrimą. O tyrimo vilkintojai ir fabrikuotojai sėdi visai kitur 😉

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • Negaliu patikėti, kad prokurorai, teismai ir politikai moka pinigus už straipsnius Medininkų tema. 😉

   Thumb up 0 Thumb down 0

 1. Lietuvoje gyventi gera, tik lietuviu per daug.
  Kur tik gerti sumanai,
  Tuoj stasiai ar algirdai.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 2. Dabar jau ir su ukrainieciais paliksit broliais visiems laikams.
  Tu gal ir “uzmirsi”,
  Mes tai Ne!

  Thumb up 1 Thumb down 6

 3. Ar pastebejote, kad ir kiek viesai pliektusi Landsbergis su Vaisvila, Medininku temos vienas pries kita nenaudoja. O tai, Holmsai, ir yra atsakymas.

  Thumb up 6 Thumb down 1

 4. Kodel si studija buvo pertekline?
  Anuo metu dar dirbau viename is Jadinstvos centru. To bis,- aplink vien pabege bilarusijos kaimu kolchoznikai, kurie Vilniuje vos gave bendrabuti, tuoj pat pasivadindavo lenkais.
  Taigi,- jau kita diena po sio nusikaltimo, visa skeltanagiu kolonija zinojo, kad tai Ozio darbas.
  Kaip ir ta nedaugelio lietuviu grupele, besigrupavusi aplink mane i Sajudi, irgi ne sekundei nesuabejojo, kad tai tik eilinis kacapo Karo nusikaltimas.

  Thumb up 1 Thumb down 7

   • Kokio karo? Kas su kuo kariavo? Kokie belaisviai? Nejuokink savo nemokšiškumu 😀 😀 😀 Nors, jei pačiam savęs negaila, gali juokinti toliau 😀 😀 😀

    Thumb up 3 Thumb down 0

 5. O Antanienė, iš kažkokių paskalų įsitikinusi, tvirtina: Medininkai – tai mūsų valdovų bendru sutarimu ant Lietuvos nepriklausomybės aukuro paaukota amerikoniškajam dievui auka, kad greičiau mus nepriklausomais pripažintų. Ir niekaip nesiseka man jos pertikinti, kad tai, Gorbačiovo nurodymu, Putino keršto akcija, ir nieko daugiau. Padėkite tą mano kaimynę Antanienę pertikinti.
  Jei kam pavyks – būsiu be galo dėkinga.
  Pastaba: Algirdas gali nesistengti – ji juo jau seniai absoliučiai nebetiki, kaip ir stasiumi ar Pikasu.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Algirdas nepersistengs.
   Ziurekit savo palatoj savo Chuilo tv ir …
   – jei busit geros, daktaras i baseina zadejo vandens pripilti…
   O kol kas galit ir taip sokineti.

   Thumb up 2 Thumb down 6

   • Taip ir neatsirado komentatoriaus, verto apdovanojimo mano pereinamuoju padėkos žodžiu. Niekas nesiryžta Antanienės pertikinti. Negi taip ir teks man vienai su ja kankintis?

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Nesinervink, nesiputok, Baba, su tuo pertikinimu. Panasu, kad jau 25 metus Antaniene teisi. Negi 25 metus aukosi jos atvertimui i teisinga tikejima, ta kuris teisme ant stalo guli?

     Thumb up 6 Thumb down 0

     • Mano pereinamasis padėkos žodis, šiandien skiriamas Vapsvai. Už tai, kad nuramino – ačiū!

      Thumb up 3 Thumb down 0

 6. Pasvajokim….Goriene šviečiančiuosius straipsnius rašo!! Tiesiog šviesa tryška jai iš po straipsnio!visi džiaugiasi!!!! Eina gatvėmis mojuoja vėliavomis !!!! Skanduoja – venskiene venskiene. Mūsų prezidentė!!!!

  Thumb up 1 Thumb down 10

 7. Po to, kai Vilniaus omonininkai pasirašė su Lietuvos Vyriausybe susitarimą ir Zigmas Vaišvila paleido B.Makutynovičių….

  Thumb up 2 Thumb down 2

  • Ar VAIŠVILA dalyvavo derybose su MAKUTINOVIČIUMI agento “DĖDULĖS” pavedimu?
   Džentelmenai,man šis klausimas neduoda ramybės.Jei kas žinote -atsakykite.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 8. Jei buvo tikrai išaiškinę dar 1991 metais, kodėl niekas nebuvo nuteistas dar tada?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 9. Premijos už Medininkų išaiškinimą išdalintos 1991 metais, bet niekas nebuvo nuteistas iki 2011 m.? Ne tuos buvo išaiškinę ar visai nebuvo išaiškinę Medininkų? Tokiu atveju premijos buvo neteisėtai, be pagrindo išdalintos. Reikia jas sugražinti atgal į biudžetą, įskaitant visus infliacijos, defliacijos valiutų keitimo, perkamumo galios koeficientus, priskaitant vidutines banko palūkanas ir delspinigius iki gražinimo momento.

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Su toms premijoms, tai kaip čia pasakius… Visko būna. Už Medininkus staigiai apsiformino ir pasidalino. Paskui jau kūrė versijas, kas turėtų būti tie nusikaltėliai, nes tikruosius jau prieš žudynes visi, kam reikėjo žinoti, žinojo.
   Panašiai buvo ir su teisėjo Jono Furmanavičiaus nužudymu. Dar su žudiku tik dėl kainos derėjosi, o jau visi, kam reikėjo žinoti, žinojo, kad kaltu bus D.Kedys.Labai jau buvo aršiu kovotoju pasigarsinęs ir su savo tom pedofilijom visiems iki gyvo kaulo įkyrėjęs. Beliko tik „įtikinti“ prisiimti kaltę. Premijos ir ordinai už nusikaltimo išaiškinimą jau beveik kišenėse buvo. Ir tas „kaltininkas“ jau beveik sutikęs buvo svetimą grieką prisiimti. Jau ir advokato paieškos buvo paskelbtos. Bet, kai tik „įtikinėjimo“ priemonių varžtus atleido, vėl užsispyrė kaip ožys. Ne ir ne. Teko imtis dar neardinaresnių priemonių. Persistengė truputėlį vaikinukai, ir nieko kito nebeliko, kaip tik užtildytą amžiams palikti purvyne. Ir premijos su ordinais nuplaukė, kaip ledas pavasarinis. O būtų sutikęs, būtų po šiai dien gyvas likęs. Ir tyrėjai tūkstantines premijas susižėrę… Deja…

   Thumb up 9 Thumb down 0

 10. Daugeliui, matau, iki šiol dar neaišku, kaip būdamas Vilniuje K.Nikulinas galėjo pradėti pasieniečių sušaudymą Medininkuose (ir dar nušautą mašinoje nuvaryti į vagonėlį ir dar kartą nušauti).
  Viskas paprasta, kaip penki euro centai. Žiūrėkit,- va LR Konstitucijos dvasia, atsiskyrusi nuo pačios Konstitucijos, dešimtmečiais sugeba net prezidentus terorizuoti. Tai kodėl negalėtų Michailovas, atsiskyręs nuo Nikulino, pasiųstas į Medininkus pasiautėti? Va, Konstantinas Nikulinas ramiai sau Vilniaus bazėje saldžius sapnus sapnuoja, o jo dvynys „Konstantinas Michailovas“ pasieniečius Medininkuose pyškina. Dabar jokio nusikaltimo nepadariusiam K.Nikulinui už savo „dvynį brolį“, pagal Lietuvoje „galiojančius įstatymus“, tenka atsakyti. Juk kažkas tai turi likti kaltas.Taip ir užbaigs žmogelis savo gyvenimą kalėjime, nes daugiau atsakyti už tas žudynes prokurorai jau nebeprikrapšto kam. Juk niekas neišdrįs keisti oficialios versijos, nes už ją paimti premijiniai pinigai jau seniai pragerti. Tokiu atveju išeitų, kad tuos pragertus rubliais, tektų dabar grąžinti eurais. Manau, kad tokio drąsuolio, kuris atnešęs tėkštų tuos premijinius tam, kuris juos skyrė, panosėn, (kaip A.Paulauskas „Draugystės“ byla A.M.Brazauskui) ir paviešintų tiesą, Lietuva dar neišsiugdė. Niekas nenorėjo mirti. Nei tie, kuriuos nužudė, nei tie, kurie žudikus tebeslepia.

  Thumb up 13 Thumb down 0

 11. A. Paulauskas LRT radijui interviu pasakė, kad Medininkuose žudė Lietuvos Rygos Omonas. Va taip va. Dar turite klausimų? 😀 😀

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Ryga, kaip žinia, – Latvijos, o ne Lietuvos sostinė. Lietuvos sostinė – Vilnius. Tada kaip? Jei Medininkuose pasidarbavo Lietuvos omonininkai, tai tik iš Vilniaus omono. Kitokio Lietuvoje nebuvo. O gal ponas seimo komiteto pirmininkas, svajojantis apie prezidentines regalijas, geografijos nesimokino mokykloje?

   Thumb up 5 Thumb down 0

    • O kodėl A.Paulauskui reikėjo matyti, kai visi žudynių klausimai su juo galimai buvo dar strategavimo eigoje suderinti?

     Thumb up 6 Thumb down 0

 12. Mūsų DAŠA pasakė ,kad niekada neklysta.
  Ką tai galėtų reikšti?
  Kas atveš ją pas mane stacionariam tyrimui?

  Thumb up 13 Thumb down 0

 13. Prieš mėnesį politinių partijų lyderiai pasirašė nacionalinį susitarimą, kuriuo bus bandoma pasiekti ambicingą tikslą – vykdant efektyvią demografinę politiką pasiekti, kad 2025 metais Lietuvoje gyventų 3,5 milijono gyventojų.
  ———————————–
  Visai nenuostabu. Anukas nr.1, Mazuronis, Butkevicius ir panasus proto bokstai gali pasirasyti dar ir ne tokius fantastiskus susitarimus.
  Turint omeny, kad dabar Lietuvoje 2.904 mln gyventoju ir ju kasmet mazeja, privalome nuo vakar daugintis taip, kad muses pavydetu- net jos taip nesidaugina.
  Jokia pasaulio valstybe jokiais laikais taip nesidaugino. Todel galime tik pasidziaugti – Lietuva vel “vperedy planety vseij”.

  Thumb up 8 Thumb down 1

 14. kaip norisi pamatyti ją gyva :) !toks šviesus ir giedras straipsnis!!!norisi tiesiog skraidyti!

  Thumb up 0 Thumb down 4

 15. DEKUI AUTOREI , taip norisi pagaliau pamatyti – UZ KA ISTIKRUJU BUVO SUGULDYTI SIE VYRAI…

  Thumb up 19 Thumb down 0

 16. Vaizdelis deliojasi toks: teisesauga dalinosi babkes ir kabino makaronus politikams ant ausu. Politikai uzkibo uz tu makaronu ir prisi…. iki ausu.

  Thumb up 14 Thumb down 2

  • Atsiprašau, bet tik jau ne politikams kabino tuos makaronus. Kaip tik atvirkščiai – politikų nurodymu teisėsauga kabino, kabina ir dar ilgai ir nuobodžiai kabins MUMS tuos makaronus ant ausų, nors bekabinėdami jau patys prisišiko iki ausų.

   Thumb up 16 Thumb down 0

  • teisesauga dalinosi babkes ir kabino makaronus politikams ant ausu.
   ——————————-
   Malonu matyti protinga izvalga.
   As gi visada tvirtinu – “as ne pri ciom”. Visi kiti – kalti.

   Thumb up 5 Thumb down 1

 17. Po truputį dėliojasi ir ryškėja šio šlykstaus nusikaltimo mozaika.Ačiū autorei už pastangas.

  Thumb up 19 Thumb down 0

  • Ši mozaika aiški buvo jau prieš dvidešimt metų. Tik kol kažkas nesukramtęs neįdeda tamstoms į burną, tol jos nesuvokiate, o aklai tikite propagandiniais „makaronais“.

   Thumb up 10 Thumb down 2

   • jeigu viskas buvo aisku jau pries 20 metu,tai kodel apie daugeli reiksmingu detaliu,prabilta tiktai dabar? O juk tos detales labai daug ka paaiskina. Argi ne taip?

    Thumb up 4 Thumb down 1

 18. Dėl šio nusikaltimo kol kas nuteistas tik vienas asmuo – 2011 metų pavasarį Vilniaus apygardos teismas Latvijos pilietį, buvusį omonininką Konstantiną Michailovą įkalino iki gyvos galvos.
  Likusieji kakos komentaruose vis dar ant Ozio loja ir gina savo Chuilo interesus Lietuvoje.

  Thumb up 0 Thumb down 18

 19. “Taigi, prabėgo 24 metai nuo šio kraupaus nusikaltimo, o tyrimas – vis dar įstrigęs melo klampynėje.”
  —————————-
  Smulkmena, kur tas tyrimas: klampyneje ar kristoliniame neklystamume.
  Svarbu: visi puikiai zinome, koks nuosprendis. Kaltas, kalti.
  Juk kitaip buti negali. Ta nuosprendi paskelbe ir kaltuosius paskyre Landsbergis dar neatausus auku kunams, be jokiu tyrimu.
  Net ir idealistams, kurie tiki teisingumu, net ir arsiausiems faktinio valstybes vadovo garbintojams visokiems stasiams pikaseviciams jeronimams, sapaliojantiems apie nepriklausoma nuo politiku Lietuvos teisesauga, aisku, kad nuosprendis bus toks ir tik toks.
  P.S. Nesunku butu atspeti, jei ivyktu superfantastiskas atvejis – teisejams nepakaktu irodymu, jie suabejotu ikalciais ar kas nors panasaus. Koki skandala pakeltu Landsbergis, Paulauskas, Grybauskaite ir zemesnio rango ju klapciukai.
  Pabreziu – tai nerealus atvejis utopine fantastika.
  Todel bukim ramus – skandalo nebus.
  P.S.S. Geriau pakalbekim apie tai kas grazu: mes su Baba jau pasiilgom Mazuronio.
  Baba – dar ir Pakso su Paulausko.

  Thumb up 17 Thumb down 0

  • Koki skandalą pakeltu Landsbergis, Paulauskas, Grybauskaite ir žemesnio rango jų klapčiukai?
   Tai kad tuos skandalus jie kaip tik visą laiką, kad tik tikroji tiesa neišryškėtų, ir kelia…

   Thumb up 12 Thumb down 0

   • Kur Mazuronis? Negaliu, kaip to Mazuronio pasiilgau! Noriu Mazuronio! Bent jau, kaip būsimajam Prezidentui, lapą paspausti…

    Thumb up 7 Thumb down 1

 20. Atsipalaidavimui nuo įtampos:
  Apie Andrių, Rasą, Tatą, Dalią ir Laurinkaus nerastą kalėjimą eiliuotai:

  Kam čia dabar ieškoti,
  Kur tas kalėjimas buvo,
  Kam po tą mėšlą klampoti,
  Kas buvo,- tas pražuvo.
  Dabar rusas mus puola
  Kalėjimus pamirškime.
  Būkim tvirti, kaip uola,
  Į praeitį nebegrįžkime.
  Prieš rusą visi stoję piestu,
  Štai kur į pažangą žengsime!
  Sūriais ir Kaikario sviestu
  Per Putino atomą trenksime!
  Nebijome jo mistralių,
  Ir atomo jo nebijome.
  Pasiųsim, po šimts paralių!
  Sutrypsime jo idiliją!
  Lai tik pabando paliesti,
  Liną su Andrium atakon mesime.
  Bus jam rankas į Donbasą tiesti –
  To tai tikrai nepakęsime!
  Iki paskutinio lietuvio,
  Pjudomi jankių kovosime,
  Ir neprikąsim liežuvio –
  Nors ir … apsikakosime!
  Bus Putinui „amba i kryška“!
  Gausim ir mes gal špygą taukuotą.
  Bekeikiant Putiną seilės tyška;
  Dreba Tatos ranka plaukuota…
  Tankų vikšrais Lietuvą raižo
  Jankių gvardija už mus kovoja.
  Mūsų kovotojai planus karo braižo,
  Kijevą nuo Putino ratavoja….

  Thumb up 25 Thumb down 1

  • Negaliu tinkamai ivertinti tavo poetinio polekio – nesu poetas.
   Taciau noretusi realizmo.
   “Dabar rusas mus puola” – gal tokia eilute butina del eiledaros, bet ji visiskai neatinka gyvenimo. Tai tik bandymas apginti nuolatines kraugeriskas kagebistu uzmacias.
   Rusas mus puola jau trecia desimtmeti – apie tai mus tiek pat laiko informuoja Ger. Vytautas Profesorius Landsbergis. Todel prasau nesumenkinti jo pastangu ir nesuvesti amzinos okupanto Putino gresmes i vieninteli zodel – “dabar”.
   Dabar puolimas tik sustiprejo iki rekordiniu aukstumu – rusai beveik okupavo mineta Ger., Grybauskaite ir Anuka nr.1.
   Todel prasau istaisyti poetine klaida ir nepasiduoti susitaikeliskoms nuotaikoms, kad rusai tik dabar mus puola, supratai tu, koloradka, vatnike, Kremliaus gyneja!

   Thumb up 6 Thumb down 11

   • Ne poetas pats prisipažinai.Bet pamiršai,kad esi trumparegiškas tamsus,neišsilavinęs žmogelis.Paskaityk knygas,pasidomėk ISTORIJA.Matau rašyti,skaityti esi pramokęs.Sėkmės.

    Thumb up 10 Thumb down 2

   • Specialiai pagal „Ne poetas – Babai 2015-07-31 – 04:40“ pageidavimą:

    Oi, kaip seniai rusas mus puola…
    Daugiau gumos nebetįskime;
    Būkim tvirti kaip uola,
    Jankių tankais kelią į Kremlių griskime!

    P.s. Na dabar, manau „Ne poetui“ turėtų labai patikti!

    Thumb up 8 Thumb down 0

 21. Juk agentas “Dėdulė” aiškiai pasakė ,kad Lietuvą apraizgiusi PLAUKUOTA ranka.
  Jeigu sakė žmogus ,tai ,matyt, ši ranka laiko jį už pakarpos,o jis kitus gąsdina,kad bijotų iš anksto.

  Thumb up 24 Thumb down 1

 22. Pociuno nuzudymas…CZV kalejimas…Pedofilijos byla…Venckienes persekiojimas…ir tt.Tai kvepia tuom paciu braizu! Kaip kad gerb.Landzbergis sake juodas voratinklis apraizges visa Lietuva ir…dar su plaukuotom rankom!

  Thumb up 20 Thumb down 1

  • tai savo dievuko pavardę reiktų išmokti teisingai parašyti :)
   Dar nenusibodo tų pasakų klausyti ?

   Thumb up 6 Thumb down 0

  • Žmonės gerieji, pradėkit galvoti savo GALVOMIS :)
   pajudinkit smegenines, jei ten ne košės pridrėbta.
   Sakė, pasakė gerb. ar negerb., o jūsų nuomonė kur ?

   Thumb up 5 Thumb down 0

 23. Gal būt turėjo per šį postą praeiti laaaabai stambus krovinys ,nedaleidžiantis liūdininkų buvimą.Ir skirtą laaaabai aukštiems pareigūnams pasipelnyti.Kokie metai buvo….

  Thumb up 14 Thumb down 1

  • Jooo, tikriausiai turėjo pravažiuoti iš Baltarusijos Batkos dovanotos kokios penkiolika fūrų pakrautų aukso, skirto Putinui įsigyti ginklams, kad užpulti Lietuvą.
   Tie vežikai pagalvojo, kad pamatę tiek aukso, vistiek patys pasieniečiai besidalindami išsišaudys, tai ir palengvino jų kančias. Ane?

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • Ne, ne tie patys. Bet strateginis scenarijus labai panašus. Abiem atvejais nusikaltimą bandoma suversti iš anksto numatytiems asmenims, tikslu paslėpti nusikaltėlius. Kedys net savo asmeninį ginklą padėjo prie Naruševičienės kojų. Medininkų pamainos vadas net savo laikrodį Ryžovo vardu paaukojo. Vasilenko net draugovininkus žuvusiųjų ginklais apginklavo. O prokurorai vistiek iki šiol Rygos OMON’u tebekliedėja.

   Thumb up 23 Thumb down 0

   • P.s. Ketvirtame sakinyje praleidau vieną žodį. Turėjo būti: Kedys, atseit, net savo (toliau, kaip tekste)…
    Už klaidą – atsiprašau.

    Thumb up 17 Thumb down 1

    • Nepadarei tu jokios klaidos.
     Tu visada varei ir varai ta pacia politika: venckakedynas – auka.
     Taciau, kadangi ne tokia buka kaip standartiniai sektantai ar tavo kolega Pikasas, tu sudarei ivaizdi, jog tu ne Venckienes darbuotoja. Net pakritikuoji Venckiene.
     Taip kad viskas tvarkoj.

     Thumb up 0 Thumb down 14

   • Baba,negi,Jūs norite pasakyti,kad VRM organizuoja žudynes ir po to apsimetę šlangomis, ieško ilgai kas tai padarė?

    Thumb up 12 Thumb down 0

    • Į Holmsas 2015-07-30 – 21:11 klausimėlį:
     „Baba,negi,Jūs norite pasakyti,kad VRM organizuoja žudynes ir po to apsimetę šlangomis, ieško ilgai kas tai padarė?

     Ne, taip kvailai nei galvoju, nei noriu pasakyti. Organizuoja kur kas aukščiau tupintys neliečiamieji. O vykdo tie, kuriems tie aukščiau tupintys organizatoriai paveda. Ir jau ta žemesnioji grandis ieško atpirkimo ožių ir strateguoja įvairias versijas, kaip ant ko nors nustumti, kad patys ir jų užsakovai neišplauktų paviršiun. Visi jie ten viena virvele parišti. Kas tai padarė žino jie visi ir nieko neieško, o tik kuria įvairias versijas, kaip įtikinamiau tai kam nors prikabinti. Tai ir kabina visokiems nikulinams, kurie net nežino kur tie Medininkai randasi, kad tik bet kokia kaina nustumti ant Rusijos. Ir su tuo keleiviniu Indonezijos Boeing’ų lygiai tas pats. Per kriminalą kuriama politika, žmonių protams mutinti.
     O galai galeliai vis lenda, ir lenda, ir lenda per nemokšiškai strategų sukurtų versijų klaidas ir atsainumą. Medininkai, Bražuolė, Garliava, Kaunas, Mažeikiai, Panevėžys, Brestas, Kijevas – visur vienas ir tas pats neįtikinantis strateginis braižas…
     Žiū,- ims dar kada (kaip sako liaudies patarlė) ir prieis ožkelė prie vežimo…

     Thumb up 24 Thumb down 0

     • SENDIEN ponia PREZIDENTE – par TV pareiske , kad musu politika yra labai teisinga ir kryptinga…..EILINI KARTA SAVE PAGYRE ir PRIMINE , kad ji YRA NEKLYSTANTI…….. BET va klausimas…kada ESI teisus , ar reikia per TV visus apie tai INFORMUOTI…ar kada teisus ir teisingi veiksmai , jokios papildomos reklamos jau ir nereikia???

      Thumb up 15 Thumb down 0

     • Baba, sakote, kad siekiama ant Rosijos pakabint? O kodel sitie 24 metus tyli kai ant ju kabina ir net padeda musu ale tyrejams /rastais, apklausomis ale liudytoju..ir kt bla bla/? Rusiokai juk premiju negavo.

      Thumb up 2 Thumb down 4

     • O kas pasikeistų, jei Rusija netylėtų? Jie įpratę, kad ant jų visi varo ir dėmesio į tai jau nebekreipia. Va, net Porošenkos banderovcų nukaltą keleivinį lėktuvą bando visomis išgalėmis Putinui, kaip kokią girnapusę, po kaklu pakabinti, o čia kažkokie Medininkai…

      Thumb up 4 Thumb down 3

     • Panasu, jog tuo, kad “ptičkopada“ Ukrainoje surengė ne girkino banditai padedami rusu (neiskentė nepasigyrę per TV kanalus ir interneto soc.tinkluose!), bet „banderovcai“ , tiki tik baba ir patys rusai.Net ištikimieji putlerio klapčiukai-Venesuela ir Angola,kukliai susilaikė,tiesiogiai nepalaikydami slykstaus putlerininku noro,nuslėpti tiesa,užblokuojant tarptautinio Tribunolo isteigima.

      Thumb up 5 Thumb down 4

     • O kas tas putleris ir putlerininkai, net Google atsakymo negavau. Būk toks malonus, paaiškink. Ar tai kokie Tatos marsiečiai, ar dar kas?

      Thumb up 4 Thumb down 1

     • Nereikia apsimesti naslaite.Nesolidu.Puikiai zinote apie ka kalbama.

      Thumb up 3 Thumb down 4 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...