Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Gegužė 24 Antradienis
 

Medininkų žudynių tyrimas. Pinigų pėdsakai

2015-07-30 17:48 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (93)

Liepos 31-ąją sukanka 24 metai nuo kruvino išpuolio Medininkų muitinės poste. KK nuotr.


Giedrė Gorienė

1991 metų liepos 31 d. įvyko kraupios žudynės – Medininkų muitinės poste nušauti šeši Lietuvos pareigūnai, dar du buvo sunkiai sužeisti. Ričardas Rabavičius įtartinomis aplinkybėmis mirė ligoninėje, Tomo Šerno gyvybė buvo išgelbėta.

1991 metų liepos 31 d. įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis, kuriame buvo svarstyta vienuolika klausimų. Paskutinis, vienuoliktas, – „Dėl premijos už nusikaltimo Medininkų pasienio poste išaiškinimą“.

Cituoju: „Skirti iki 500 tūkstančių rublių premiją už informaciją, padėjusią atskleisti nusikaltimą, bei šio nusikaltimo išaiškinimą“.

Ant dokumento – LR Ministro pirmininko Gedimino Vagnoriaus parašas.

1991 m. lapkričio 6 d. Šumsko pasienio poste, važiuojant iš Baltarusijos į Lietuvą, sustabdomas automobilis, kuriame važiavo trys vadinamieji draugovininkai: A.Smotkinas, V.Orlovas, Ch.Dzagojevas. Buvo turima informacijos, kad sieną kirs automobilis, kuriame bus Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Per sulaikymą A.Smotkinas meta granatą ir pabėga į Baltarusiją, iš kur jį Lietuvos pareigūnai parsiveža lapkričio 10 d.

Automobilyje randami ginklai. Oficialiai nustatoma, kad tai – iš žuvusių Medininkuose pareigūnų paimti ginklai.

Teisėsauga trimituoja: Medininkų žudynės – atskleistos.

1991 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.487 „Dėl VRM darbuotojų materialinio paskatinimo“ „už sumaniai ir profesionaliai atliktą darbą tiriant Šumsko ir Medininkų pasienio postuose padarytus nusikaltimus“ paskiriamos piniginės premijos „grupei ypatingai pasižymėjusių VRM pareigūnų“:

H.Margeniui,

V.Račkauskui;

J.Rimkevičiui;

R.Krukauskui;

V.Pukeniui;

G.Petrauskui;

G.Adikliui;

S.Karlonui;

V.Radžiūnui;

K.Šimkui;

G.Kudarauskui;

Ž.Levickui;

E.Metlovui;

V.Šulcui;

B.Mieldažiui;

R.Dauniui;

J.Balniui;

V.Veršilai;

E.Trakimienei.

Tačiau Medininkų žudynių tyrimas įstringa – nors vieniems sulaikytiesiems išmušami dantys, kitiems – sulaužyti šonkauliai, „draugovininkai“ kategoriškai neigia kaip nors susiję su Medininkų žudynėmis.

Kaip „Karštam komentarui“ teigė A.Smotkinas, jis tik neseniai sužinojo, kad 1991 m. lapkričio 6 d. Šumsko pasienio posto buvo vykdoma operacija „Maišas“.

Tą dieną „draugovininkai“ miške norėjo surengti radijo laidą ir pasveikinti žmones su lapkričio 7-ąja. Būtent prieš šią radijo laidą „Smotkino grupelei“ ir buvo perduoti „purvini“ Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Pasak A.Smotkino, juos sulaikant Šumsko poste turėjo nužudyti. Prie sulaikytųjų kūnų randami Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai, viskas, byla ištirta. „Tačiau aš, mesdamas granatą ir pabėgdamas į Baltarusiją, tą operaciją „Maišas“ sužlugdžiau“, – „Karštam komentarui“ teigė A.Smotkinas.

Tai, kad buvo rengtasi sulaikyti būtent tą automobilį, rodo ir tai, kad tą kartą iš Baltarusijos į Lietuvą važiavo trys mašinos. Kitose mašinose taip pat važiavo „draugovininkai“ „vesti radijo laidos“. Tačiau dvi mašinos Šumsko pasienio postą pravažiavo net nesustabdytos – pasieniečiai jų net nesustabdė, mostelėjo ranka, kad pravažiuotų. Sustabdė tik tą, kurioje buvo „purvini“ Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Taigi, pamodeliuokime: „draugovininkai“ – gyvi, laiminga pabaiga žlugo, nes A.Smotkinas pabėgo (jeigu tikėtume A.Smotkinu, kad 1991 m. lapkričio 6 d. vyko operacija „Maišas“, per kurią turėjo visus iššaudyti – atseit sulaikomi priešinosi, ir, radus nužudytųjų Medininkuose ginkluose, paskelbti, kad byla ištirta), tūkstantinės premijos už „nusikaltimo atskleidimą“ – jau išsimokėtos, o „draugovininkai“, supratę, kad „raudonųjų draugovininkų“ vadas Pavelas Vasilenko juos pakišo, kratosi nuo „purvino“ ginklo ir rodo į Pavelą Vasilenką, kurio teisėsaugai judinti nevalia (taigi turės pasakyti, iš kur gavo Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklus, kuriuos padavė tiems „draugovininkams“, kuriuos Šumsko poste ir sulaikė).

Be to, Pavelas Vasilenko – mūsų teisėsaugos globotinis (apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus apygardos teisme rankoje turėjo prokuratūros nutarimą nutraukti jo atžvilgiu ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios byloje).

Jeigu ši versija netinka – jeigu ne „draugovininkai“ žudė Medininkuose, tuomet kas? (Be to, nepamirškime, premijos jau 1991 m. lapkričio 14 d. išsidalintos, taigi, reikia jas pateisinti, tiesa?).

Ir štai į areną, žlugus „draugovininkų“ versijai, įžengia Rygos OMON versija – atsiranda dviejų operatyvininkų – G.Adiklio ir V.Pukenio, kuriems 1991 m. lapkričio 14 d. „už Šumską ir Medininkus“ skirtos tūkstantinės premijos – surašyta operatyvinė pažyma (datuota 1992 02 14), pagal kurią Medininkuose jau žudė Rygos OMON.

Pažymoje teigiama, kad tie du operatyvininkai Rygoje neva susitiko su Rygos omonininku A.Kuzminu ir šis jiems pasakęs, kad, jo nuomone, Medininkuose galėjo žudyti Rygos OMON grupė „Delta-1“ (kuriai priklausė ir K.Nikulinas).

Tačiau, redakcijos duomenimis, A.Kuzminas niekada jokioje Rygoje nebuvo susitikęs su jokiais Lietuvos operatyvininkais ir nieko panašaus jiems nebuvo pasakojęs.

Galimai dėl to tas buvęs Rygos omonininkas Aleksandras Kuzminas dėl tų dviejų operatyvininkų, kuriems dar 1991 m. lapkričio 14 d. buvo skirtos tūkstantinės premijos, pažymos turinio niekada nei Lietuvos Generalinės prokuratūros, nei teismų apklaustas nebuvo, nors ši operatyvinė pažyma Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje K.Nikulinui cituojama kaip „A.Kuzmino parodymai“.

Nepaisant to, kad data ant operatyvinės pažymos – 1992 02 14, galima versija, jog realiai ta pažyma (atgaline data) atsirado 1993 metais, kai tuos du „pasižymėjusius“ VRM operatyvininkus, kuriems dar 1991 11 14 buvo skirtos tūkstantinės premijos už „Šumską ir Medininkus“, reikėjo traukti iš kalėjimo, į kurį pateko už tarnybinių įgaliojimų viršijimą (tardymas baigėsi žmogaus mirtimi).

Mano hipotezė būtų tokia: kadangi „draugovininkų“ versija „sudegė“, premijos – išsidalintos, su į kalėjimą patekusiais „pasižymėjusiais“ pareigūnais sudaromas sandėris: jie parašo operatyvinę pažymą (atgaline data) su kita Medininkų žudikų versija, o juos, remiamtis tuo, kad jie „padėjo ištirti Medininkus“, ištraukia iš kalėjimo – E.Bičkauskui ir B.Genzeliui tarpininkaujant, V.Račkauskui (irgi 1991 11 14 tūkstantinių premijų sąraše) pateikus „auksinę“ charakteristiką, Prezidentas A.Brazauskas suteikia tiems dviem operatyvininkams malonę.

Manau, kad būtent toks melagingas Medininkų bylos tyrimo pagrindas ir privedė prie tos situacijos, kurioje valstybė atsirado dabar: vienas melas gimdo kitą – vis didesnį melą, ir galiausiai prieinama prie tokių absurdų, kad prokurorai rimtais veidais teisme teigia, kad Konstantinas Nikulinas pradėjo pirmas šaudyti, VAZ automobilyje nušovė J.Janonį, o paskui su likusiais septyniais pareigūnais nuvarė į namelį ir dar kartą nušovė, o teisėjai to klausosi dar rimtesniais veidais.

Tačiau kai pradedi nagrinėti tą premijų sąrašą, ką pamatai:

-kad vieno jame minimo asmens atstovas net suprakaitavęs lakstė po Seimo frakcijas, kad generaliniu prokuroru jokiu būdu nebūtų paskirtas Nerijus Meilutis (gal N.Meilučiui nereikėtų sakyti „niekada“, ir, jeigu Prezidentė pasiūlytų antrą šansą, o dar ir pakalbėtų prieš balsavimą su frakcijų vadovais, bandyti laimę antrą kartą? Negi jis taip lengvai šitam „gaivalui“ pasiduos?);

-kad tūkstantines premijas gavusių operatyvininkų surašyta operatyvinė pažyma įgavo pagreitį tik tuomet, kai iš Medininkų bylos tyrimo grupės buvo išbrauktas Valstybės saugumo departamentas ir įrašyti Policijos departamento pareigūnai (vėlgi, tuo metu PD generalinio komisaro pavaduotojas – iš to paties 1991 11 14 premijas gavusių sąrašo, be to, tai jo parašas ant dokumento Malonės komisijai, kur pasakojama apie tų dviejų operatyvininkų „nuopelnus“, atskleidžiant nusikaltimą Medininkuose).

Taigi, prabėgo 24 metai nuo šio kraupaus nusikaltimo, o tyrimas – vis dar įstrigęs melo klampynėje. Ir taip, manau, tęsis tol, kol aukščiausiame lygyje bus bandoma pridengti pradiniame etape (vardan premijų bei malonių?) padarytas klaidas ir išmintus klaidingus versijų takus.

Liepos 31-oji – puiki proga pamąstyti apie tai.

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Pirmiausiai ir pakele atlyginimus teisejamas.Nes mela paversti tiesa o tiesa melu yra labai sunkus darbas.O ir sazine tokiam darbui priestarauja.Uzjauciu teisejus,bet…ar Dievas juos uzjaus ar BAUS manau dar pamatysime.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. “Vien pagrūmojimo pirštu nepakanka, kai netinkamas lėšų naudojimas bado akis”

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. O nebus čia biudžetinių lėšų pasisavinimu apgaulės būdu? Nusikaltimas tai neištirtas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Premijos, neišaiškinus nusikaltimo- nusikalstamai parazitinis biudžetinių lėšų švaistymas.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar tikrai yra verta pasirinkti namų šildymą medienos granulėmis?
Mediniai namai: 6 taisyklės, kaip juos paruošti žiemai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Miško darbai: pačiam ar su specialistais? 
Lietuvos kraštas yra labai žalias ir miškai yra pats didžiausias mūsų turtas. Jeigu...

Greitas ir efektyvus papilomų naikinimas 
Kamuoja papilomos virusas? Norite atkurti gražią ir sveiką odą? Papilomų naikinimas „Vivus Sanus“...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (8)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (27)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras