Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 15 Antradienis
 

Medininkų žudynių tyrimas. Pinigų pėdsakai

2015-07-30 17:48 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (93)

Liepos 31-ąją sukanka 24 metai nuo kruvino išpuolio Medininkų muitinės poste. KK nuotr.


Giedrė Gorienė

1991 metų liepos 31 d. įvyko kraupios žudynės – Medininkų muitinės poste nušauti šeši Lietuvos pareigūnai, dar du buvo sunkiai sužeisti. Ričardas Rabavičius įtartinomis aplinkybėmis mirė ligoninėje, Tomo Šerno gyvybė buvo išgelbėta.

1991 metų liepos 31 d. įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis, kuriame buvo svarstyta vienuolika klausimų. Paskutinis, vienuoliktas, – „Dėl premijos už nusikaltimo Medininkų pasienio poste išaiškinimą“.

Cituoju: „Skirti iki 500 tūkstančių rublių premiją už informaciją, padėjusią atskleisti nusikaltimą, bei šio nusikaltimo išaiškinimą“.

Ant dokumento – LR Ministro pirmininko Gedimino Vagnoriaus parašas.

1991 m. lapkričio 6 d. Šumsko pasienio poste, važiuojant iš Baltarusijos į Lietuvą, sustabdomas automobilis, kuriame važiavo trys vadinamieji draugovininkai: A.Smotkinas, V.Orlovas, Ch.Dzagojevas. Buvo turima informacijos, kad sieną kirs automobilis, kuriame bus Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Per sulaikymą A.Smotkinas meta granatą ir pabėga į Baltarusiją, iš kur jį Lietuvos pareigūnai parsiveža lapkričio 10 d.

Automobilyje randami ginklai. Oficialiai nustatoma, kad tai – iš žuvusių Medininkuose pareigūnų paimti ginklai.

Teisėsauga trimituoja: Medininkų žudynės – atskleistos.

1991 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.487 „Dėl VRM darbuotojų materialinio paskatinimo“ „už sumaniai ir profesionaliai atliktą darbą tiriant Šumsko ir Medininkų pasienio postuose padarytus nusikaltimus“ paskiriamos piniginės premijos „grupei ypatingai pasižymėjusių VRM pareigūnų“:

H.Margeniui,

V.Račkauskui;

J.Rimkevičiui;

R.Krukauskui;

V.Pukeniui;

G.Petrauskui;

G.Adikliui;

S.Karlonui;

V.Radžiūnui;

K.Šimkui;

G.Kudarauskui;

Ž.Levickui;

E.Metlovui;

V.Šulcui;

B.Mieldažiui;

R.Dauniui;

J.Balniui;

V.Veršilai;

E.Trakimienei.

Tačiau Medininkų žudynių tyrimas įstringa – nors vieniems sulaikytiesiems išmušami dantys, kitiems – sulaužyti šonkauliai, „draugovininkai“ kategoriškai neigia kaip nors susiję su Medininkų žudynėmis.

Kaip „Karštam komentarui“ teigė A.Smotkinas, jis tik neseniai sužinojo, kad 1991 m. lapkričio 6 d. Šumsko pasienio posto buvo vykdoma operacija „Maišas“.

Tą dieną „draugovininkai“ miške norėjo surengti radijo laidą ir pasveikinti žmones su lapkričio 7-ąja. Būtent prieš šią radijo laidą „Smotkino grupelei“ ir buvo perduoti „purvini“ Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Pasak A.Smotkino, juos sulaikant Šumsko poste turėjo nužudyti. Prie sulaikytųjų kūnų randami Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai, viskas, byla ištirta. „Tačiau aš, mesdamas granatą ir pabėgdamas į Baltarusiją, tą operaciją „Maišas“ sužlugdžiau“, – „Karštam komentarui“ teigė A.Smotkinas.

Tai, kad buvo rengtasi sulaikyti būtent tą automobilį, rodo ir tai, kad tą kartą iš Baltarusijos į Lietuvą važiavo trys mašinos. Kitose mašinose taip pat važiavo „draugovininkai“ „vesti radijo laidos“. Tačiau dvi mašinos Šumsko pasienio postą pravažiavo net nesustabdytos – pasieniečiai jų net nesustabdė, mostelėjo ranka, kad pravažiuotų. Sustabdė tik tą, kurioje buvo „purvini“ Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklai.

Taigi, pamodeliuokime: „draugovininkai“ – gyvi, laiminga pabaiga žlugo, nes A.Smotkinas pabėgo (jeigu tikėtume A.Smotkinu, kad 1991 m. lapkričio 6 d. vyko operacija „Maišas“, per kurią turėjo visus iššaudyti – atseit sulaikomi priešinosi, ir, radus nužudytųjų Medininkuose ginkluose, paskelbti, kad byla ištirta), tūkstantinės premijos už „nusikaltimo atskleidimą“ – jau išsimokėtos, o „draugovininkai“, supratę, kad „raudonųjų draugovininkų“ vadas Pavelas Vasilenko juos pakišo, kratosi nuo „purvino“ ginklo ir rodo į Pavelą Vasilenką, kurio teisėsaugai judinti nevalia (taigi turės pasakyti, iš kur gavo Medininkuose nužudytų pareigūnų ginklus, kuriuos padavė tiems „draugovininkams“, kuriuos Šumsko poste ir sulaikė).

Be to, Pavelas Vasilenko – mūsų teisėsaugos globotinis (apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus apygardos teisme rankoje turėjo prokuratūros nutarimą nutraukti jo atžvilgiu ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios byloje).

Jeigu ši versija netinka – jeigu ne „draugovininkai“ žudė Medininkuose, tuomet kas? (Be to, nepamirškime, premijos jau 1991 m. lapkričio 14 d. išsidalintos, taigi, reikia jas pateisinti, tiesa?).

Ir štai į areną, žlugus „draugovininkų“ versijai, įžengia Rygos OMON versija – atsiranda dviejų operatyvininkų – G.Adiklio ir V.Pukenio, kuriems 1991 m. lapkričio 14 d. „už Šumską ir Medininkus“ skirtos tūkstantinės premijos – surašyta operatyvinė pažyma (datuota 1992 02 14), pagal kurią Medininkuose jau žudė Rygos OMON.

Pažymoje teigiama, kad tie du operatyvininkai Rygoje neva susitiko su Rygos omonininku A.Kuzminu ir šis jiems pasakęs, kad, jo nuomone, Medininkuose galėjo žudyti Rygos OMON grupė „Delta-1“ (kuriai priklausė ir K.Nikulinas).

Tačiau, redakcijos duomenimis, A.Kuzminas niekada jokioje Rygoje nebuvo susitikęs su jokiais Lietuvos operatyvininkais ir nieko panašaus jiems nebuvo pasakojęs.

Galimai dėl to tas buvęs Rygos omonininkas Aleksandras Kuzminas dėl tų dviejų operatyvininkų, kuriems dar 1991 m. lapkričio 14 d. buvo skirtos tūkstantinės premijos, pažymos turinio niekada nei Lietuvos Generalinės prokuratūros, nei teismų apklaustas nebuvo, nors ši operatyvinė pažyma Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje K.Nikulinui cituojama kaip „A.Kuzmino parodymai“.

Nepaisant to, kad data ant operatyvinės pažymos – 1992 02 14, galima versija, jog realiai ta pažyma (atgaline data) atsirado 1993 metais, kai tuos du „pasižymėjusius“ VRM operatyvininkus, kuriems dar 1991 11 14 buvo skirtos tūkstantinės premijos už „Šumską ir Medininkus“, reikėjo traukti iš kalėjimo, į kurį pateko už tarnybinių įgaliojimų viršijimą (tardymas baigėsi žmogaus mirtimi).

Mano hipotezė būtų tokia: kadangi „draugovininkų“ versija „sudegė“, premijos – išsidalintos, su į kalėjimą patekusiais „pasižymėjusiais“ pareigūnais sudaromas sandėris: jie parašo operatyvinę pažymą (atgaline data) su kita Medininkų žudikų versija, o juos, remiamtis tuo, kad jie „padėjo ištirti Medininkus“, ištraukia iš kalėjimo – E.Bičkauskui ir B.Genzeliui tarpininkaujant, V.Račkauskui (irgi 1991 11 14 tūkstantinių premijų sąraše) pateikus „auksinę“ charakteristiką, Prezidentas A.Brazauskas suteikia tiems dviem operatyvininkams malonę.

Manau, kad būtent toks melagingas Medininkų bylos tyrimo pagrindas ir privedė prie tos situacijos, kurioje valstybė atsirado dabar: vienas melas gimdo kitą – vis didesnį melą, ir galiausiai prieinama prie tokių absurdų, kad prokurorai rimtais veidais teisme teigia, kad Konstantinas Nikulinas pradėjo pirmas šaudyti, VAZ automobilyje nušovė J.Janonį, o paskui su likusiais septyniais pareigūnais nuvarė į namelį ir dar kartą nušovė, o teisėjai to klausosi dar rimtesniais veidais.

Tačiau kai pradedi nagrinėti tą premijų sąrašą, ką pamatai:

-kad vieno jame minimo asmens atstovas net suprakaitavęs lakstė po Seimo frakcijas, kad generaliniu prokuroru jokiu būdu nebūtų paskirtas Nerijus Meilutis (gal N.Meilučiui nereikėtų sakyti „niekada“, ir, jeigu Prezidentė pasiūlytų antrą šansą, o dar ir pakalbėtų prieš balsavimą su frakcijų vadovais, bandyti laimę antrą kartą? Negi jis taip lengvai šitam „gaivalui“ pasiduos?);

-kad tūkstantines premijas gavusių operatyvininkų surašyta operatyvinė pažyma įgavo pagreitį tik tuomet, kai iš Medininkų bylos tyrimo grupės buvo išbrauktas Valstybės saugumo departamentas ir įrašyti Policijos departamento pareigūnai (vėlgi, tuo metu PD generalinio komisaro pavaduotojas – iš to paties 1991 11 14 premijas gavusių sąrašo, be to, tai jo parašas ant dokumento Malonės komisijai, kur pasakojama apie tų dviejų operatyvininkų „nuopelnus“, atskleidžiant nusikaltimą Medininkuose).

Taigi, prabėgo 24 metai nuo šio kraupaus nusikaltimo, o tyrimas – vis dar įstrigęs melo klampynėje. Ir taip, manau, tęsis tol, kol aukščiausiame lygyje bus bandoma pridengti pradiniame etape (vardan premijų bei malonių?) padarytas klaidas ir išmintus klaidingus versijų takus.

Liepos 31-oji – puiki proga pamąstyti apie tai.

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Pirmiausiai ir pakele atlyginimus teisejamas.Nes mela paversti tiesa o tiesa melu yra labai sunkus darbas.O ir sazine tokiam darbui priestarauja.Uzjauciu teisejus,bet…ar Dievas juos uzjaus ar BAUS manau dar pamatysime.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. “Vien pagrūmojimo pirštu nepakanka, kai netinkamas lėšų naudojimas bado akis”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. O nebus čia biudžetinių lėšų pasisavinimu apgaulės būdu? Nusikaltimas tai neištirtas.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. Premijos, neišaiškinus nusikaltimo- nusikalstamai parazitinis biudžetinių lėšų švaistymas.

  Thumb up 2 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...