Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Balandis 11 Sekmadienis
 

Medininkų žudynių įrodymas – A. Sakalausko žūties kaina

2019-09-03 10:30 | Naujienos | Komentarų (16)

Nors kiekvienais metais oficialiai minima Medininkų žudynių tragedija, nusikaltimas iki šiandien taip ir neištirtas - byloje padėtas tik dirbtinis taškas. KK nuotr.

Giedrė Gorienė

Rugpjūčio 21 d. iškilmingai paminėtos kario savanorio, parlamento gynėjo Artūro Sakalausko 28-osios žūties metinės. Artūras Sakalauskas vadinamas paskutiniąja Lietuvos okupacijos auka. Tačiau Artūro Sakalausko mirties aplinkybės iki šiol oficialiai neatskleistos, dar daugiau – iki šiol nutylimas ir ryšys tarp A. Sakalausko žūties ir Medininkų žudynių. Nutylimas, nors jis – daugiau negu akivaizdus.

Kas įvyko 1991 08 21?

1991 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos istorijoje buvo gana reikšminga: tą dieną, apie 20 val., VRM buvo suplanuota Vilniaus OMON’o vado Boleslovo Makutynovičiaus sulaikymo operacija – B. Makutynovičių norėta sulaikyti kaip įtariamąjį Medininkų žudynių byloje.

Štai ką „Karštam komentarui“ buvo pasakojęs šios operacijos dalyvis: „Prie Vidaus reikalų ministerijos atvažiavo keturi „uazai“, iš jų išlipo 16 automatais ginkluotų žmonių, išsirikiavo eile priešais VRM pastatą. Vienas su automatu atsisukęs į VRM pusę, kitas – į Katedros aikštę, ir taip kas antras.

Boleslovas Makutynovičius, Vilniaus OMON’o vadas, vienoje rankoje laikydamas raciją, kitoje – automatą, įeina į VRM pastatą.

Mūsų – gal penkiasdešimt. VRM trečiojo aukšto languose automatininkai, o ant stogo – snaiperiai. Mes, B. Makutynovičiaus suėmimo grupė, buvo gavę įsakymą ir pasiruošę jį suimti dėl 1991 m. įvykių ir Medininkų žudynių.

B. Makutynovičių pasitinka atsakingas VRM pareigūnas ir palydi į vieno iš VRM pavaduotojų kabinetą antrajame ministerijos pastato aukšte.

Mes, suėmimo grupė, laukiame: vieni VRM pastato viduje, kiti lauke. Mūsų žmonės prie VRM pastato langų: pirmame, antrame, trečiame aukštuose bei Katedros aikštėje.

Pirmasis, neskubėdamas, atėjo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatas V. Žiemelis. Maždaug po pusvalandžio, net suprakaitavęs, nešinas papkute po pažastimi, atlėkė vicepremjeras – VSD direktorius Z. Vaišvila.

Po kurio laiko pamatėme centriniais laiptais iš antrojo aukšto kartu su VRM vadovais ir politikais besileidžiantį B. Makutynovičių. Tarnybinė racija B. Makutynovičiaus rankose be perstojo plyšavo rusų kalba: „Aist, kak slyšitie? Priom! Aist, otvietie bazie! Priom!“ (liet. „Gandre, kaip girdite? Priimu! Gandre, atsiliepkite bazei! Priimu!“).

Mes buvome pasiruošę uždėti jam antrankius ir suimti, tačiau vienas iš VRM Kontržvalgybos valdybos pareigūnų, žvilgtelėjęs į Vilniaus OMON’o vadą laiptais lydėjusiuosius, davė ženklą: „Neliesti!“.

B. Makutynovičių pravedė pro mus ir palydėjo iki kitoje J. Janonio, dabar Šventaragio, gatvės pusėje stovėjusių tarnybinių automobilių ir ten džiaugsmingai jį pasitikusių Vilniaus OMON’o milicininkų.

Kai B. Makutynovičius ėjo pro mus, jo veidas buvo smarkiai išraudęs, o veidu byrėjo ašaros. B. Makutynovičius verkė“.

O nepraėjus ir kelioms valandoms po B. Makutynovičiaus paleidimo VRM, TSRS VRM 3700-osios specialios brigados (spec.nazo) kariškiai, pravažiavę Aukščiausios Tarybos barikadas, bandė privažiuoti prie parlamento. Per susišaudymą žuvo parlamento gynėjas Artūras Sakalauskas, o Lietuvai į nelaisvę pateko „spec.nazo“ kariškis Andrejus Batrakas – jam per susišaudymą buvo pataikytą į sėdynę. Su savimi A. Batrakas turėjo automatą AKMS su slopintuvu ir 120 specialių „YC” šovinių. Tokiais automatais ir tokiais šoviniais buvo šaudoma Medininkuose. Dar daugiau, nustatyta, kad pas A. Batraką rasti šoviniai buvo iš tos pačios dėžės, iš kurios paimtos šoviniais ir buvo šaudoma Medininkuose.

„Spec.nazo“ karys įvykdė užduotį?

Pagal Andrejaus Batrako mūsų teisėsaugai papasakotą legendą, jis („spec.nazo“ karys, TSRS apdovanotas už kovinius veiksmus Kalnų Karabache) „iškrito iš mašinos“ („iškrito“ dabartinėje degalinės „Circle K“ prie parlamento vietoje).

Tuo metu palei Nerį buvo didžiuliai krūmynai, todėl jeigu „spec.nazo“ karys, apdovanotas už kovinius veiksmus Kalnų Karabache, Andrejus Batrakas ir būtų iškritęs iš mašinos po vadinamuoju Pedagoginio tiltu (dabartinėje „Circle K“ degalinės vietoje), jis turėjo kuo puikiausią galimybę pabėgti – sprukti į Neries krantus apaugusius krūmus. Tiek tuose krūmynuose jis būtų ir matytas. Taip būtų pasielgęs „spec.nazo“ karys.

Tuo tarpu Andrejus Batrakas, „iškritęs“ iš mašinos, į krūmynus slėptis nebėgo, o su automatu AKMS ir keturiomis pilnomis dėtuvėmis specialių šovinių „УС“ (iš viso 120 vnt.) laukė, kol jį… paims į nelaisvę. Sulaikomas A. Batrakas nepaleido nė vieno šūvio.

Lietuva „spec.nazo“ karį Andrejų Batraką netrukus atidavė Rusijai, kur jis buvo apdovanotas medaliu „Už Lietuvą“.

Taigi, susidaro įspūdis, kad 1991 m. rugpjūčio 21 d. vakare (po to, kai iš VRM buvo paleistas nesuimtas Vilniaus OMON’o vadas Boleslovas Makutynovičius) buvo įvykdyta operacija – TSRS „spec.nazas“ Lietuvai padovanojo automatą AKMS ir specialius šovinius „УC“, kokiais buvo šaudyta Medininkuose. Ir už tai – už automato ir specialių šovinių praradimą – A. Batrakas nebuvo „pastatytas prie sienos“, bet priešingai – apdovanotas medaliu „Už Lietuvą“.

Klausimas: kodėl Maskvai reikėjo, jog toks ginklas ir tokie šoviniai patektų į Lietuvos teisėsaugininkų rankas?

Vienas iš galimų atsakymų – kad dėmesys Medininkų žudynių byloje būtų nukreiptas nuo TSRS VRM Vidaus kariuomenės „spec.nazo“ į OMON (Vilniaus ir Rygos). Nes, keistas sutapimas, maždaug tuo metu, kai A. Batrakas „iškrito iš mašinos“ ir „pateko į nelaisvę“, Lietuvos teisėsaugai „nutekėjo“ važtaraščiai: kad tokių specialių šovinių ir tokių automatų AKMS, kokius turėjo „spec.nazas“, turėjo ir Vilniaus bei Rygos OMON’ai. Beje, po Medininkų įvykių „spec.naze“ suskaičiavus specialius šovinius ir radus jų trūkumą, atsirado šį faktą pateisinanti pažyma: neva tie šoviniai buvo panaudoti Kalnų Karabache.

Tai yra, susidaro vaizdas, kad TSRS VRM Vidaus kariuomenės „spec.naz“ brigada (k/d Nr.3700), kurios mokomajai kuopai, kuri buvo įsikūrusi Vilniaus 1-ojo konvojaus pulko (Nr.7574, vadas Stanislovas Stančikas) teritorijoje ir kuriai priklausė ir A. Batrakas, siekdama nukreipti nuo savęs dėmesį Medininkų žudynių byloje pirštu dūrė į OMON’ą: „štai jums ginklas ir šoviniai – čiupkit OMON’ą“. Nes S. Stančikas, Vilniaus 1-ojo konvojaus pulko, kurio teritorijoje ir buvo „specnaz“ brigados Nr.3700 mokomoji kuopa, vadas, netrukus po Medininkų žudynių Lietuvos prokuratūrai davė tokius parodymus: „Dėl įvykių Medininkuose, tai aš savo nuomonę, kad tai galėjo padaryti iš k/d 3700, pasakiau LR VR ministro pavaduotojui Zabarauskui ir LR prokuroro pavaduotojui Norkūnui“.

Tiesa, kai Lietuvos teisėsaugos rankose atsidūrė Rygos omonininkas K. Nikulinas, S. Stančiko (tarybiniais metais buvęs vienas iš kelių aukščiausio rango „bananų baliaus“ vykdytojų) atmintis staiga pagerėjo – praėjus beveik 20 metų po Medininkų žudynių, S. Stančiko vadovaujamoje teritorijoje buvusio „spec.nazo“ sąsajų su Medininkais S. Stančiko atmintyje neliko.

„Ištrintas“ „spec.nazo“ pėdsakas Medininkų byloje

O dabar sugrįžkime prie Medininkų žudynių vietoje mūsų ekspertų rastų įkalčių: mes jau ne kartą rašėme, kad Medininkų žudynių vietoje buvo rastos trys 9 mm tūtelės, šautos arba iš Stečkino konstrukcijos pistoleto APB, arba iš Nieugodovo konstrukcijos begarsio pistoleto APB. „Stiečkinus“ arba „Nieugodovus“ turėjo TSRS VRM Vidaus kariuomenės „spec.naz“, taip pat KGB, pasienis, TSRS kariuomenės diversiniai būriai, laivyno diversiniai būriai.

Tuo metu, kai įvyko Medininkų žudynės, TSRS VRM Vidaus kariuomenės „spec.naz“ brigada (Nr.3700) buvo įsikūrusi Sniečkuje (dabartiniame Visagine), o mokomoji kuopa (kuriai priklausė A. Batrakas) – Vilniaus 1-ojo konvojaus pulko (Nr. 7574, vadas Stanislovas Stančikas) teritorijoje.

Kaip jau rašėme, iš karto po Medininkų žudynių S. Stančikas paskambino VRM viceministrui ir pareiškė manąs, jog tai – „spec.nazo“ darbas.

Čia reikėtų prisiminti to meto politinę ir geopolitinę situaciją: nors Lietuva jau ir buvo paskelbusi nepriklausomybę, tačiau pasaulis (ir JAV) ją pripažino tik po pučo Maskvoje. Tuo metu, kai įvyko Medininkų žudynės, dar pučas Maskvoje nebuvo įvykęs. Todėl nemažai pareigūnų, nežinodami kuo viskas baigsis (o jeigu TSRS išsilaikys) dar sėdėjo ant dviejų kėdžių – Lietuvos ir Maskvos.

Ir tas TSRS VRM Vidaus kariuomenės „spec.nazas“ buvo dvejopo pavaldumo – Maskvos ir… Lietuvos.

Iš TSRS VRM Vidaus kariuomenės Šiaurės Vakarų ir Pabaltijo Vidaus kariuomenės vado Vasilijaus Savino apklausos, vykusios 1991 m. spalio 5 d. Maskvoje, protokolo: k/d 3700 („spec.naz“ brigada) sukurta iš k/d 7574 (Vilniaus 1-asis konvojaus pulkas), k/d 3700 buvo sukurta viešosios tvarkos apsaugai Lietuvoje ir pagal šią funkciją buvo pavaldi Lietuvos VRM ministrui, tuo tarpu pagal kitas funkcijas (masinių riaušių malšinimas, stichinės nelaimės, spec.operacijos) – išskirtinai TSRS VRM ministrui B. Pugo.

Lietuvos VRM „spec.nazą“ kuravo VRM viceministras. Ar ne todėl pirmiausia ir puolė jam skambinti S. Stančikas po Medininkų žudynių?

Beje, nors Medininkų žudynių vietoje mūsų ekspertai rado iš „spec.nazo“ ginklo („Stiečkino“ arba „Nieugodovo“) šautas tūteles, nei Generalinė prokuratūra, nei teismai dėl jų nepasisakė. „Spec.nazo“ ginklo tūtelės Medininkų byloje taip pat sėkmingai „išsitrynė“, kaip ir S.Stančiko parodymai po Medininkų žudynių – kad tai, jo nuomone, buvęs TSRS VRM Vidaus kariuomenės „spec.nazas“.

Taigi, kaip matome, nuo pat nepriklausomybės pradžios teisėsaugos institucijos naikina bet kokius „spec.nazo“ pėdsakus Lietuvos rezonansinėse bylose. Na, o „spec.nazo“ karys A. Batrakas po 1991 08 21 „patekimo į nelaisvę“ ir nuorodos Medininkų byloje į OMON’ą Maskvoje buvo apdovanotas medaliu „Už Lietuvą“.

Klausimas: už ką konkrečiai? Kad užduotį 1991 08 21 įvykdė? Ar už… Medininkus?

Visą straipsnį skaitykite laikraštyje “Karštas komentaras” 

Komentarai

 

 

 
 1. Neatrodo, kad valdžiai čia viskas, persiprašant, pofyg? Juk net aukščiausias teismas pritarė Medininkų byloje padėtam taškui :(

  Thumb up 7 Thumb down 0

 2. Specialiųjų pajėgų karys ir pasidavė su ginklu jo nepanaudojęs? Kažkas neįtikėtino. Sovietai trimitavo, kad jų kareiviai niekada nepasiduoda!?

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • Neįtikėtina, kad tas specnazovininkas nebuvo gavęs įsakymo pasiduoti. Kitaip generolu nebūtų tapęs.

   Thumb up 8 Thumb down 0

 3. Kadangi spec nazo armijos kadrai parodymu neduoda,nedave ir aisku neduos,nes jie kalba ir daro tik tai,kas jiems isakoma,todel cia aprasytos tik speliones.Bet visa vaizda,visus zmogzudzius Medininkuose,tikriausiai zino toks medvedevas.Jis prisipazines ,jog po zudyniu pats pirmasis atskriejo i Medininkus,ten surado kazka labai svarbaus,ir zaibo greitumu grizo i Vilniu.Tiketina,kad paliktus per skubejima pedsakus ,ar kokio zioplio daiktus surinko ir netgi patvarke zudyniu vieta.Net neabejoju,kad sis seimo clienas priklause ir dabar tebepriklauso svetimos valstybes spec padaliniams,kaip ir asmenys su slapyvardziais dedule,magnolija,marija,ir dar daug panasiu.jeigu Lietuva sendien butu laisva ir nepriklausoma,esu tikras ,visi veikiantys iki sendienos padugnes ir Tevynes isdavikai butu izoliuoti nuo visuomenes,butu dave saziningiems teisininkams issamius parodymus,ir nebutu nuteisti galbut tie,kurie net nebuvo tuo metu vykdomu zmogzudysciu vietose.Nereiketi sendien ir redaktorei spelioti ir kurti vaizdus.Idomiausia,kad iki sendien pagrindinis liudininkas medvedevas(padugniu vardo is didziosios raides samoningai nerasau) net neapklaustas,net neissiaiskinta,kas ji siunte ir kam parveze kazka svarbaus is nusikaltimo vietos.Juk nebutu jokios abejones kas zudikai,jeigu si padugne pasakytu kas ji siunte.

  Thumb up 11 Thumb down 0

  • Graikų kilmės rusų bajoro šaknimis besigyriantis Nikalojus neiškvietė greitosios, o nuėjo ramiai miegoti?

   Thumb up 12 Thumb down 0

   • Bajoras? Nepatikėsiu. Juk pats skelbiasi ir Staliną saugojęs, ir karo kreiseriui vadovavęs, ir net Xruščiova su Anglijos karaliene saugojęs, ir Kubos krizę stabilizavęs.. Ohoho, koks jis kietas karo profas?! :O

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Stalinui ir sovietams garantuotai prisiekinėjo esąs iš proletarų? Kitaip ir būti negalėjo.. Melagis. Arba melavo tada, arba dabar tiesos nesako. Kaip juo tikėti? Neprisimena jis kas paryčiais į Medininkus jį nusiuntė? Kas tuo tiki?

     Thumb up 6 Thumb down 0

     • Kolega,tai kad sito padugnes niekas ir neapklause?? is kur turit tokios info ,kad neprisimena?? Landsbergine teisesmauka,nei tyrymo metu nei po to kai sis issidave,net nesigirdejo,kad butu apklaustas.Net ziniaraste KK redaktore nedrista uzsiminti apie sia padugne?? matyt tas ankstesniu okupantu paliktas “komitetas” Lietuvoje,landsbergiui paskelbus neprigulmybe kietai isitvirtines valdzioj tarp valdzios,ir iki siolei veikia “nepriekaistingai”??

      Thumb up 4 Thumb down 0

     • Juk rašė, kad jis buvo apklaustas teisme ir suskydo.

      Thumb up 2 Thumb down 0

    • Enkavėdistinis bajoras ar bariškas enkavėdistas? Graikiškas rusas ar rusiškas graikas?

     Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
LŠMPS pirmininkas: premjerė I. Šimonytė ir ministrė J. Šiugždinienė nenustoja stebinti blogąja prasme 1
Evaldas Rapolas: kada nepagrįsta nuomonė tampa realia grėsme įmonių reputacijai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...