Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Spalis 25 Sekmadienis
 

Medininkų žudynių byla: kai politikavimas nustelbia sveiką protą

2013-01-06 12:17 | Medininkų byla | Komentarų (144)

Konservatorė Rasa Juknevičienė dar prieš 10 metų kėlė skandalą dėl dingusio Medininkų žudynių vietos vaizdo įrašo, o kai dabar teisme paaiškėjo, jog to įrašo byloje iš tiesų nėra, tyli tarsi būtų "Kremliaus pabučiuota".  KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Daugelis turbūt sutiks, jog Medininkų žudynių byloje, kurioje iki gyvos galvos pirmojoje instancijoje, net neįsigilinus į byloje surinktus įrodymus ir nepašalinus nei vienos prieštaros, jau nuteistas iki gyvos galvos Konstantinas Michailovas, mažai teisės ir labai daug politikos.

Nors remiantis baudžiamojo proceso reikalavimais, byloje apkaltinamasis nuosprendis gali būti priimtas tik esant nusikaltimo sudėčiai (turi būti nustatyta nusikaltimo VIETA, LAIKAS, SUBJEKTAS, OBJEKTAS IR SUBJEKTYVIOS APLINKYBĖS, taip pat ištirti – MOTYVAS, NUSIKALTIMO ĮRANKIS bei visos kitos bylai reikšmingos aplinkybės), Medininkų byloje pirmiausia krenta į akis akivaizdus nusikaltimo sudėties nebuvimas: iki šios dienos prokurorai tarsi „nežino“ – tai kurią valandą ir kaip (kurioje tiksliai vietoje ir iš kokio atstumo) sušaudyti muitininkai?

Nėra aišku, kokiu būdu teismas analizavo ir vertino įrodymus, jeigu byloje yra pakankamai medžiagos, iš kurios galima būtų nuspręsti nusikaltimo padarymo laiką ir nusikaltimo aplinkybes, bei peržiūrint užsienio žurnalistų įrašą akcentuoti, jog kai kurių pasieniečių kojos yra su švariomis kojinėmis – taigi, yra galimų požymių apie galimai suklastotas įvykio aplinkybes, bei įrodymus ikiteisminiam tyrimui pradėti (kas šiaip yra pagal LR BK nusikaltimas, ir turėtų būti tiriamas atskiroje byloje).

2012-12-14 paaiškėjo dar vienas skandalingas faktas – į teismo posėdį, kuris, priminsiu, vyksta jau apeliacinės instancijos teisme – taigi, esą, tik peržiūrimas apeliacine tvarka teismo, kuris esą objektyviai ir visapusiškai ištyrė „visus byloje esančius įrodymus“, nuosprendis, prokuratūros buvo pristatytas vaizdo įrašas, kuris, remiantis to vaizdo įrašo, kuris iš tiesų buvo ilgesnis ir nesukarpytas, autoriaus – tuometinio Lavoriškių posto viršininko Petruškevičiaus reakcija – yra švelniai tariant „sukarpytas“. Ne tas.

Ir nors yra duomenų, jog dar prieš bene dešimtį metų konservatoriai buvo pakėlę triukšmą dėl galimai dingusio įrodymo – vaizdo įrašo, šiandien niekas iš šios partijos nebesikiša į bylos eigą, nekomentuoja ir nesipiktina, jog beveik 40 minučių vaizdo medžiaga pavirtusi į 9 minučių galimai suklijuotą ir sukompiliuotą nesąmonę, kurios autentiškumu be jokios ekspertizės, vien tik peržvelgęs įrašą, suabejojo apeliacinės instancijos teismas.

Tokia byla, kurioje lavonai atsiranda iš vienos vietos į kitą su švariomis kojinėmis ar batais, – prisiminkime vieną garsią rezonansinę bylą, kurioje teisėsaugos drebančių rankų konferencijoje nuteistas rezonansinės bylos nukentėjusiosios tėvas Drąsius Kedys neva atėjo švariais batais į Kauno marių pakrantę, neva prisiurbė kelias promiles, dar tvarkingai be jokių DNR atsinešė vienos rezonansinės bylos įkaltį, kruopščiai išsaugotą net pusę metų, nusirito nuo šlaito, susigrūdo 14 centimetrų švendrę į kvėpavimo takus, ir dar be to, tuo pačiu metu, esą grūsdamasis tą švendrę į plaučius, sugebėjo dar ir vėmalų įkvėpti – ir viso to rezultate mirė „be smurto pėdsakų“, būdamas sučaižytas nuo galvos iki kojų (lavono nuotraukas mačiau, todėl tegul niekas man nepasakoja pasakų apie „savaiminę mirtį“) – kvepia, tiksliau DVOKIA POLITIKA, ir niekuo daugiau.

Neatsakoma į klausimą ir apie fantastiškai „šokinėjantį“ nusikaltimo laiką – tai vieną dieną jis yra kažkur ryto metas – apie 6:00, tai 2012-12-14 atnešus “suklijuotą“ vaizdo įrašą, bandoma suformuoti nuomonę, jog liudytojai dirbo apie 9 val. ryto, viską filmavo – maždaug, bandoma suformuoti nuomonę, kad nusikaltimas galėjo įvykti dar vėliau, ne 6 val.

Ar pastebėjote, jog pagaliau Neringos Venckienės straipsnius talpinanti spauda (kuri per mergaitės „ėmimo“ operacijas arba tylėjo, arba rašė įvairias dezinformacijas) šiuo metu tarsi prisisiurbusi į burną vandens tyli, kad tik, neduok Dieve, visuomenė nieko nesužinotų apie Medininkų bylos „tyrimo“ aplinkybes – ogi apie tai, jog teisme jau „pravažiavus“ pirmosios instancijos buldozeriui, nei teismas, nei prokurorai nežino paties pamatinio dalyko – taigi kada nuaidėjo pirmieji šūviai, ir kaip susišaudymas ar šaudymas įvyko.

Nenustebčiau ir dar dėl vieno dalyko – „pravarius“ buldozeriu ir apeliacinės instancijos bylos nagrinėjimą, Lietuvos teismai uždraustų net išsižioti apie Medininkus: jeigu kas nors, kaip pavyzdžiui, tuometinis Lavoriškių posto viršininkas V.Petruškevičius, drįstų pasakoti objektyvius gyvenimo įvykius – jog jis Medininkų žudynių vietą filmavo pirmas ir labai anksti ryte – jam, kaip kokiam Algirdui Paleckiui, turbūt būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė neva už melagingus parodymus ir už „nusikaltimo žmoniškumui“ tariamą neigimą.

Jeigu kas nors, atsimenantis, kaip kiti, be Lavoriškių užkardos posto viršininko V. Petruškevičiaus, filmavo, ir kaip iš namų filmuoti išvažiavo prieš penktą ryto, o grįžo septintą su medžiaga, pasakotų apie tai – jiems būtų taikoma ta pati baudžiamoji atsakomybė, nes matote, būtų teigiama, jog jau priimtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriame nurodyta valanda ,kad ir 8 ar 7 – o teisinėje valstybėje, rėktų visokie ten „konstitucinių dvasių“ sergėtojai, būtina vadovautis tik teismo sprendimuose nurodytomis aplinkybėmis.

Nors, pavyzdžiui, akivaizdu, jog galimai greitai prasidėsiančio proceso prieš Garliavos mergaitės senelius metu irgi galimai bus „įrodytos“ absoliučios nesąmonės – jog Laimutė Kedienė, per prievartą nešama iš savo privačios nuosavybės, turėdama teisinį imunitetą ir būdama apsaugota teoriškai kaip teisėjos motina (teisėjų tėvai ir vaikai yra neliečiami ir saugomi teisinio imuniteto, jeigu neaišku „konstitucinėms dvasioms“ – tegul žiūri įstatymų reglamentavimą), „priešinosi policijos pareigūnams“ – tai nereiškia, jog Tauta kaip kokie buki asilai, turėdami priešais akis vaizdo įrašą, kaip moteris plikomis kojomis per prievartą, būdama teisėjos motina ir saugoma Konstitucijoje įtvirtintu teisiniu imunitetu, nešama iš savo privačios valdos, tikės ir atkartos, jog „Laimutė Kedienė pasipriešino policijos pareigūnams“ – net jeigu šis absoliutus melas greitai bus įtvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

Reikia įsisąmoninti vieną dalyką – politika nėra lygu teisei ir atvirkščiai.

Politikoje kartais negalioja sveiko proto reikalavimai, ir žaidžia įvairūs faktoriai. Politikoje žaidžia ir tarptautiniai „aktoriai“, kuriems suplanuotas buldozeris prieš Laimutę ir Vytautą Kedžius – neva priešinosi policijos pareigūnams ir neva sutrukdė vaiko „perdavimą“, kurio, kaip buvo iš karto išaiškinta per TV, kovo 23 d., nebuvo ir negalėjo būti, nes galimai buvo pažeista teismo sprendimo vykdymo įstatyminė tvarka (apie tariamą „perdavimą“ nebuvo informuota globėja bei Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotoja, vaiką neteisėtai bandė „perduoti“ LR CPK 764 str. nenumatytas Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos programos darbuotojas, kuris nėra “vaiko teisių apsaugos darbuotojas“) – tobulai tinka, nes būtina nukreipti visuomenės akis nuo Medininkų bylos „nubuldozeriavimo“.

Ši įtampa labai patogi nukreipti dėmesį nuo rezonansinės Medininkų bylos ir greitai prasidėsiančio Darbo partijos juodosios buhalterijos bylos nagrinėjimo iš esmės teisminių procesų, nes prie pedofilijos bylos skaitytojai praleidžia daugiausia laiko, šios temos vis dar yra aktualiausios, nes žmones piktina akivaizdi neteisybė. Kol žmones piktina akivaizdi neteisybė ir melas, politikai trina rankomis – nes galima toliau „pasitvarkyti“ Medininkų byloje, o ir kitos rezonansinės bylos tokiu būdu prasprūsta pro budrią Tautos akį.

„Nusikaltėlis“ yra. Pasodintas. Jau sėdi penkerius metus ( iš jų ketverius – valdant konservatoriams, kuriems, toks įspūdis, viskas, kas darėsi valstybėje, buvo taip „dzin“, jog jie galimai jau tapę „dzin“ budistais – po mūsų, maždaug, nors ir tvanas).

Konservatoriams nebuvo svarbu, kodėl D.Kedžio lavonas pakrantėje galimai guli su švariais batais. Nebuvo svarbu ir tai, kodėl Medininkų byloje galimai dingęs svarbus įrodymas – vaizdo įrašas, kuris 2012-12-14 į teismo posėdžių salę atneštas, švelniai tariant, „suklijuotas iš gabalų“.

Konservatoriams, tokiems dideliems patriotams, nebuvo įdomu išsiaiškinti, kiek dar vaizdo medžiagų egzistuoja, o egzistuojančias – akylai peržiūrėti.

Akylai peržiūrėjus kai kurias vaizdo medžiagas, sukauptas byloje, taptų aišku, jog panašiai kaip ir Drąsiaus Kedžio lavono atsiradimo Kauno marių pakrantėje atveju, turime „švarius batus“: konkrečiai, Medininkų byloje – švarias kojines.

Ir nesvarbu, jog balistiniai duomenys galimai paneigia pareigūnų išžudymo vagonėlyje versiją, nes į bylą įsigilinęs Michailovo advokatas Marcinkevičius detaliai atkuria nusikaltimo NEGATYVIĄSIAS APLINKYBES – būtent, kaip NEGALĖJO įvykti nusikaltimas – greitai, „pravarius“ Medininkų bylą iki „įsiteisėjusio“ nuosprendžio, gali būti, bus pradėtas kaltinti ir koks nors tų laikų aukštas KAM ar kitos struktūros pareigūnas, neva liepęs nesipriešinti kai šaudo – nors jeigu miegi prie automobilio vairo, ir į tave šaudo miegantį, kokios gali būti kalbos apie „priešinimąsi“ ar nesipriešinimą?

Galiausiai, niekam nesvarbu, jog nusikaltimo laiko – vieno iš pagrindinių sudėtinių NUSIKALTIMO SUDĖTIES dalių iki šios dienos nėra tiksliai nustatyto – Lietuva jau beveik „atsikračiusi“ Medininkų byla: yra „atpirkimo ožys“, jau pasodintas iki gyvos galvos.

Yra stručio pozoje politikai, kurie kažkada rėkė apie dingusius įrodymus ir Tėvynės meilę – dabar jie myli tik nusenusį branduolinį reaktorių „Hitachi“, ir iš kitų reikalauja tokio tipo „patriotizmo“.

Tiesa – kas, kada, kokiomis aplinkybės ir pagal kieno nurodymą išžudė atsikūrusios Lietuvos pasienio pareigūnus 1991-07-31 – tampa neįdomi ir neaktuali. Svarbiausia bus įsiteisėjęs nuosprendis, po kurio esą nebebus įmanoma pasakoti, jog štai, Lavoriškių posto viršininkas filmavo įvykio vietą labai anksti ryte, o jau 8 ryto rodė tą medžiagą savo kolegoms Muitinės departamente – iš viso apie dešimt žmonių. Jų visų liudijimai – kurių nesugebėta užfiksuoti ištisus du dešimtmečius – nes prokuratūra su Algimantu Kliunka – „tikru teisės profesionalu“, kurį iš darbo išvarė toks nenaudėlis Darius Valys su tuo savo nelemtu alkotesteriu (dėl to aparato ir šiaip, dėl kitų D.Valio „keistenybių“, kai iš prokurorų buvo reikalaujama dirbti, o ne pusę amžiaus tirti rezonansines bylas, tempiant iki absoliučios senaties, iš darbo išėjo kone visas GP „tautos minties galiūnų žiedas“) – bus laikomi „neteisingais“ ir „neteisėtais“ – nes trijų teisėjų kolegija ir du prokurorai žino geriau, kas įvyko, ir ko nevyko.

Negalima bus pasakoti todėl, jog teismas paims, pavyzdžiui, ir įrašys į nuosprendį, jog štai, joks vaizdo įrašas nedingęs, dingusi tik „sveikoji atmintis“ (o gal sveikas protas, ir likusi tik politika), todėl nusikaltimas įvykdytas apie 7-8 ryto. Ir visi – net buvę Medininkuose nuo 5 val. ryto – atskubėję iš karto po šiurpaus nusikaltimo – turės tikėti ne sveika savo sąmone, nuovoka ir atmintimi, galų gale – objektyviais duomenimis, tokiais, kaip išlikusiais vaizdo įrašais, bet „galutiniu ir neskundžiamu“ sprendimu, kuriame bus galimai įrašyta galimai suklastota ir neatitinkanti tikrovės bei sveiko proto tariama nusikaltimo valanda.

Nebus įmanoma pasakoti, jog štai, vienas iš LTV operatorių žinią apie Medininkų tragediją į savo raciją gavo 4:00-4:30, iš namų Trakų rajone išvažiavo 4:55, o grįžo 7 – nes tai neatitiks „galutinio ir neskundžiamo“ nuosprendžio.

Apie istorijos ir galų gale – proto falsifikacijas galime pamiršti. Jau seniai mums bandoma parodyti, jog esame bepročių ir barbarų tauta, kuri kažkada žavėjo visko mačiusius užsienio demokratus.

Pavyzdžiui, istorinių dokumentinių filmų režisierius Jonas Ohmanas nebesupranta, kur dingo ta „ryžtinga tautelė“, kuri sugebėjo pakelti galvas prieš milžinišką imperiją. Savo interviu Lietuvos spaudai ne kartą yra išreiškęs, jog Švedija tikėjosi karo atveju prieš SSSR atsilaikyti tik kokias tris dienas – o Lietuva be jokios kariuomenės – vien susitelkusi ir vieninga – atsilaikė ne vieną mėnesį, todėl užsienio analitikas nebesupranta, kodėl lietuvių galvose prioritetu yra tapęs baudžiauninkų ir vergų mentalitetas. Kur priešinimasis ir atsilaikymas – toks, kurį demonstravo ši tautelė tada? – ne viename interviu klausė ir tebeklausia J.Ohmanas.

Taigi, žvelgiant į teisinius procesus, to „atsilaikymo“ prieš savus sisteminius sabotuotojus ir klastotojus nematome nė padujų.

Tarsi Medininkų byloje būtų kažkokie „povandeniniai“ susitarimai – „jūs ir mes“ nuteisiame Michailovą – „jūsų teismas“, „mūsų“ pritarimas (nesvarbu, jog galimai šioje byloje Lietuva ir Rusija tarsi rankomis susikabinę, galimai „buldozeriuoja“ bylą – nors tuo pačiu metu konservatoriai visus, kas tik prakalba apie kokią nors vėjo ar saulės jėgainę, išvadina „Kremliaus įtakos žmonėmis“), ir „gyvename visi draugiškai“.

Kad „būtų viskas tvarkoje“ ir būtų demonstruojama, kaip „teisėsauga dirba“, nuo kitos savaitės prasidės Vytauto Ir Laimutės Kedžių „nubuldozeriavimo“ baudžiamosiomis bylomis „cirkas“, kad žmonės turėtų „duonos ir žaidimų“ – nemiegotų naktimis prie komentarų po straipsniais, ir nesidomėtų šalies aktualijomis.

Juk nuo konservatorių valdymo eros ši metodika – kaip dezinformuoti ir programuoti visuomenę, kuriant įtampą per tariamus įvykius – o visiems aišku, jog jokia L.Kedienė jokiems policininkams nesipriešino, ir čia bus tiesiog „cirkinimasis“, kad būtų papiktinta visuomenė – veikė taip galingai, jog Garliavos „šturmavimo“ metu beveik buvo pavykę prastumti „Hitachi“ reaktorių – kol žmonės iš anksto užsakytais autobusais važiavo prie Prezidentūros ir degino žvakutes, Seime gražiausiai buvo balsuojama dėl atominio reaktoriaus.

Keisčiausia, jog patys garsiausi visų laikų visuomenininkai Darius Kuolys ir Seimo narys Naglis Puteikis nedegina nei vienos žvakutės dėl galimai nekaltai nuteisto K.Michailovo išlaisvinimo. Dėl nusikaltimo aplinkybių po 22 metų ištyrimo.

Su Medininkų byla yra „viskas tvarkoj“, nes ji ne teisinė – ji politinė, kurioje greitai bus dedamas taškas, ir liudytojams bus uždrausta net išsižioti, jog susišaudymas įvyko labai anksti ryte, kai kurių pareigūnų kojinės buvo švarios.

Ir visi visi, kas tik bandys kalbėti kitaip, nei nuspręs „troika“, bus teisiami – panašiai, kaip Algirdas Paleckis, percitavęs kelias ištraukas iš amžininkų atsiminimų. Panašiai, kaip liudytojai A.Paleckio nuteisimo byloje. Nors pati savo ausimis iš jaunų liudytojų girdėjau, jog prie TV bokšto kraujas upeliais tekėjo, ir kitą dieną žmonės, atėję uždegti žvakučių, klimpo į kraujo klanus… Nors, atseit, niekas nieko nešaudė, ir viskas ten buvo „iš tuščių šovinių“. Apie tai kalbėti jau esą nebegalima – ne visi, kas tik reikš savo nuomonę ir dalysis prisiminimais – gali būti nuteisti.

Ir nors gyvenime nepamiršiu LTV operatoriaus Jono Dovydaičio žvilgsnio, kuriuo jis 1991-07-31, grįžęs iš Medininkų, ir viską nufilmavęs, žvelgė į tolį ir kartojo „daug filmavau, bet tokių dalykų dar niekada nemačiau“ (Jonas Dovydaitis filmavo Baltijos kelią, įvykius prie Spaudos rūmų, prie Seimo, TV bokšto 1991 m. sausio mėn.), turbūt ir man greitai „įsiteisėjusiu“ „trojkos“ sprendimu bus uždrausta net prisiminti, kaip mano sodo kaimynas anksti ryte, dar švintant, važiavo į Medininkus filmuoti nusikaltimo vietos, kaip jis septintą valandą grįžo, ir kokiu žvilgsniu pakraupęs nuo matyto vaizdo žiūrėjo.

Nes tokių duomenų apie tokį operatorių ir jo filmuotą medžiagą net po 22 metų „tyrimo“ byloje net nėra.

Lygiai taip pat galimai falsifikuojama viskas, kas susiję su Garliavos įvykiais – kažkokiais neva paslaptingais būdais „dingsta“ filmuota medžiaga, kuri įrodo Kedžių ir Venckų nekaltumą, ir tuoj žmonės, kurie patys nukentėjo nuo smurto, bus teisiami pagal „pilną programą“, kad jiems „nepasirodytų maža“.

O priėmus „įsiteisėjusius nuosprendžius“, jie net negalės pasakoti, kaip, pavyzdžiui, gegužės 17 dieną Laimutė Kedienė basa buvo nešama iš savo pačios namų – nes teismas greitai „nustatys“, jog tokio fakto tiesiog nebuvo, o visiems Lietuvos piliečiams, kurie stebėjo Garliavos pogromą tiesiogiai, tiesiog pasivaideno.

Kodėl tačiau Garliavos įvykių tyrėjai negali imti pavyzdžio iš kompetentingojo A.Kliunkos ir ikiteisminį tyrimą vykdyti 18 metų? Juk Algimantas Kliunka buvo toks profesionalas – būtina imti pavyzdį iš jo.

Kokie dar čia tempai Garliavos byloje, kai Medininkų byloje laikas yra tarsi sustojęs?

Nors iki 2012-12-14 posėdžio buvo atsiradusių svarbių liudytojų, prokurorai į naujai paaiškėjusias aplinkybės ir jų fiksavimą sureagavo tik tada, kai dėl totalaus neveikimo buvo apskųsti valstybės atsakingoms institucijoms. Šiaip, turbūt, imant Medininkų bylos tempus, būtų kokius metus svarstę prašymą apklausti liudytoju byloje. O per tą laiką jau būtų įsiteisėjęs galimai iš anksto „surašytas nuosprendis“.

Jis tinka visiems – net ir Rasai Juknevičienei, kuri dabar tyli – nors prieš dešimt metų bandė išsiaiškinti, kur dingo Medininkų bylos įrodymai.

Tiesa, nebijokite gyventi Lietuvoje – svarbiausia būti įsiskaičius į Dž. Orvelo “Gyvulių ūkį” ir “1984”. Ir žinoti, jog kalbėti reikia mažai, bijoti – daug, o svarbiausia – sekti įsiteisėjusius „trojkų“ pranešimus.

Nes kitaip galite būti apkaltinti istorijos, kurią pats gyvai atsimenate, neigimu.

Nepamirškite dar vieno dalyko – mes gyvename DEMOKRATINĖJE valstybėje. Todėl neturime teisės nei į nešališką teismą, nei į žodžio laisvę. Nes Lietuvos demokratija yra unikali. Tokios niekur nėra visame pasaulyje.

Nors užsienio analitikai mūsų valstybę vadina „butaforine“, o mus jau pradėjo vadinti „čiabuviais“ ir „barbarais“ – nenusiminkime. Mes esame didi tauta. Juk žirgus pasigirdėme prie Juodosios jūros.

Kas atsitiko Medininkuose? Pamirškime. Juk „trojka“ jau nusprendė. Kažkas kažką sušaudė. Kažkada. Nusikaltėlį turime. Pasodinome. Ko dar reikia? TIESOS? O kas yra tiesa – kaip Poncijus Pilotas gali jūsų paklausti prokuroras, įteikdamas pranešimą apie įtarimą, jeigu jūs po įsiteisėjusio nuosprendžio Medininkų byloje bandysite kalbėti apie tai, ką žinote joje.

Komentarai

 

 

 
 1. Sužeistas Šernas tada pasake vienintelį žodį,kuris jau tada pastatytu tašką toje byloje.Už kuri jis buvo iškarto nuo visų įzuoliotas. Ir jam buvo pasakyta–pamiršk tą žodį,kitaip atsigulsi kartu su visais.Jis tą žodį ir šiandiena bijo ištarti. Įdomu,ką jam pasakys draugai, kada Šernas susitiks su sušaudytais pareigūnais Aname Pasaulyje.
  A Kristina pateike mums labai išsamę ąnalizę. Tiesa,debilams su bezdžioniškomis smegėnimis ,jos rašysena nesuprantama.Kas labai malonu valdžiai ir Skarulių kaimo politikams.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 2. žodžiu tai jau pilnas nesusipratimas ir prie teisininkės/žurnalistės/politologės/psichologės tenka pridurti virėjos epitetus. Taip į vieną puodą suversti n ieko bnedro tarp savęs neturinčių įvykių gali tik VIRĖJA. Atsiprašau

  Thumb up 1 Thumb down 2

 3. Darosi įdomiau ,nejau Šernas iš tikro nieko nematė ? Vilkaviškio buvęs meras irgi mieko nematė. Ryte trise sėdo į mašiną ir išvažiavo , Gražiškių vidurinei mokyklai suteikti gimnazijos vardą. Po iškilmių visa trijulė patraukė link visų laikų komunistų orgijų vietos. Vištyčio. Seniūnas savas vyras ,bendruomenės mergos parinktos irgi gero įmitimo, švęsk ir grožėkis ežero bei gamtos grožiu. Bet grįžtant namo įšilus, įvyko kas turė įvykti ,avarija. Du savivaldybės darbuotojai ,žuvo iš karto ,o meras liko gyvas ir nuo tos pačios dienos ryto neatsimena kur buvo ir ką veikė. Atsikvotinęs Kauno klinikose nieko nematė ir nieko nežino kaip jis čia atsidūrė. Po ligoninės rajono komunistiniame laikraštyje rajono žmonėms padėkojo už palaikymą renkant parašus (1000), kad jį iškėlė kandidu į seimo narius. Dabar žmogelis vaišto apie savivaldybę vicemero pareigose ir galvoja,kur aš tą dieną buvau?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 4. labai keista byla. šitiek metų praėjo, o kas tą padarė net šiandien dar neaišku. ar ponas šernas tikrai papasakojo viską ką matė?

  Thumb up 6 Thumb down 0

 5. Kodėl niekam nerūpi “mailiaus” byla? Kodėl niekam nerūpi, kad teisėsauga dėl “mailiaus” bylos 3 metus per žiniasklaidą skleidė vien tik melą ir blefą?
  Nagi, “mailiaus” bylos kūrėjai- melagiai, kreipiuosi į jus, gal kas nors iš jūsų galite pasakyti kokį nors menkiausią pažeidimą padarė “mailiaus” projektų dalyviai? Vis tiek ateis laikas ir reikės “bylų” gamintojams atsakyti pagal įsatymus !

  Thumb up 4 Thumb down 0

 6. – Kur Baba?
  -Neturi laiko.
  -Ką veikia?
  – Kojines mezga.
  – Kam?
  -Venskienei į kalėjimą.
  -Iš kur žino?
  -Todėl,kad kojines mezga.

  Thumb up 2 Thumb down 3

  • Ku alio marija maluniene?dziuveselius dziovina. Kam? sau? kodel ses? uz melaginga zmoniu apkaltinima, nors puikiai zino, kas ir kaip nuzude jos sunu

   Thumb up 3 Thumb down 0

 7. Jei būtu mano valia, aš atnaujinčiau MAILIAUS bylą.
  Kubilius su Degutiene ir Juknevičiene galimai yra Nepriklausomos Lietuvos priešai. Tikėkime, kad naujoji vyriausybė paviešins naujų konservatorių nusikaltimų ir piktnaudžiavimo faktų…

  Thumb up 8 Thumb down 1

  • Ponia Zita, jūs gal miegojote ir atsibudote? “Mailiaus” bylos nereikia atnaujinti, ji yra ir ji egzistuoja – tai yra teisėsaugos pagaminta netikra byla – vien tik melas ir blefas. Bet niekam tai neįdomu, kad teisėsauga meluoja, galimai pagal užsakymą.

   Thumb up 3 Thumb down 0

 8. 90% pedofilu tvirtina,kad nekencia Venckienes,bet kai jai suskaudo kojyte,kone kasdien siunte savo prokurorus pasiteirauti del savijautos.
  Dzoukas,skia.

  Thumb up 16 Thumb down 0

 9. Straipsnis didelis, o nieko konkretaus taip ir nepasakyta. Perspausdintas gabalais iš ankstesniųjų straipsnių. Padarytas “miksas” su kakafonijos elementais. Ankstesni straipsniai buvo kur kas įdomesni.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 10. toli mums iki žydu, jie bile ko, pirmo pasitaikiusio, dėl varnelės ataskaitoje, nekala prie sienos….

  Thumb up 7 Thumb down 1

 11. Likes gyvas Sernas aiskiai pasake. Tiesos nenori suzinoti ne viena puse. Ir tada isbeges lensbergis, kazka nerisliai pliurpe apie nieka.

  Thumb up 9 Thumb down 1

  • Kažkur skaičiau, kad pačioj pradžioj Tomas Šernas kalbėjo apie Makutinovą iš Vilniaus OMON. Ar tai tiesa?

   Thumb up 11 Thumb down 0

    • butent, kad “savi saude i savus” reiskia jog galejo saudyti ne koks rygos, o vietinis omonas, kuris ir db tebedirba sau ramiausia jau lt strukturose, galimai

     Thumb up 6 Thumb down 0

     • Tokiu dalyku nepaslepsi.Tada vieni apie kitus daug zinojom.Visi tie nieksai paskui cecenijoj zude ir plese.Irgi kazkuriam savo spec naze.Tokia profesija.Daugiau nieko nemoka.

      Thumb up 6 Thumb down 1

     • sako kad Rygos – nes ant Michailovo leido nurasyti. O jeigu butu leide ant kito burioi – butu sake, kad kitas otdielas. Cia zaidimas.

      Thumb up 2 Thumb down 0

 12. Medininkų byla tyčia vilkinta 22 metus. Nedaryta niekas, kad tikrus žmogžudžius išryškinti ir prie sienos pastatyti. Absol, nieko. Nesugebėjimais tokio dalyko pateisint neįmanoma. Šitaip padaroma tyčia ir nekitaip. O kam nors tai rūpi? Niekam. Nei Seimui, nei Prezidentūrai, nei vyriausybei, nei teismams. Ir ką tai galėtų reikšti? Už ką tiems prokurorams buvo mokami atlyginimai 22 metus? Ar dabar gal bus pareikalauta iš jų sugrąžinti tiek metų veltui gautus pinigus atgal į biudžetą?

  Thumb up 14 Thumb down 0

 13. Negi prezidente tokia kvaila,gentvilo sunus uzima atsakinga vieta,mazuronio sunus irgi -verchas.Tai nesuprantu ar,prezidente tokia vista ,ar nieko nesupranta,Visi kontrabandistai ir ju stogai GP jauciasi saugiai,Gal dalyte pradetu nuo TT,ir ju kontrabandos mastu,ar ji irgi priklausoma ir itakojama TT,vinklerio ir jo viesbucio..Mosada..

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Nu jo,Dalytei patinka TT,nes yra lietuviu ir visai nepatinka Kedainiu viktoriuks,nors ir TT ir DP,nera sventi.susimove moteryte,o dar gyresi,kad jei numatomas darbas Briuseli,deja,joks darbas nenumatomas.

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Susimove ne Dalyte,o debilu tauta kurie rinko situos parazitus,kol runkeliai ir bambaliniai balsuos,tol tokia valdzia ir turesim.

    Thumb up 1 Thumb down 2

 14. neturintiems ką veikti sekmadienio vakare žiopliams- legalus durnysčių rašynėlis su neintelektualiais tęsinukais?

  Thumb up 2 Thumb down 10

 15. Tema rimta, o nusivažiuota atsakančiai: ir straipsnyje, ir komentaruose. Kažkokia šiūkšliadežė gavosi.

  Thumb up 3 Thumb down 4

  • susinervinai, kad paliestos paralelės su Kedžio byla? Nieko, priprasi, nes tyrėjai tai iš to pačio kubo…

   Thumb up 6 Thumb down 1

  • Šitokis rimtas atrodė tinklapis ir laikraštis, o dabar kai visokios nesusitupėjusios vištelės ir gaidžiukai rašynėja, graudu bepažiūrėti. :(

   Thumb up 3 Thumb down 5

 16. nu jei esi toks tai naudokis as y kita nicka pasikeisiu ner problem !

  Thumb up 3 Thumb down 2

 17. kiek panelytei Kristinutei metelių buvo, kai Medininkuose Lietuvos gynėjus išžudė? 😉

  Thumb up 1 Thumb down 3

  • gali cia pusti arabus kiek nori nieko neisdegs ip adresai nesutaps !)

   Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Ir vistik man taip daznai uzklumpa mintis,ar ir Medininku zudynes nesuorganizavo ta pati teroristine partija ,jau pripazinta.Jeigu net seimas ivardino landsbergine partija teroristine po Brazuoles upelio tilto sprogdinimo,kur tik laimingo atsitiktinumo deka neivyko avarija su baisiom pasekmem,tai gal ir Medininku zudynes buvo suorganizuotos tos pacios partijos? Kadangi byla netiriama visus 20 metu.Aplamai,kur koncervatoriai,ten baisus dalykai dedasi.O prokurorai irgi koncervatoriu patronai.Nes kur tik kyso landsberginiu ausys,ten prokurorams tik tabu.Paziurekit,kai zmones guminem kulkom apsaude ceceno vadovaujami specnazovcai lietuviskom uniformom.Juk buvo nuteisti tik pora desimciu vaikezu.O tikrieji nusikaltimo provokatoriai,taip ir liko issaugoti ir neivardinti.Juk net televizija sugebejo parodyti,kaip per seimo langus is vidaus rodomos spygos ir kitokie nepadorus gestai susirinkusiems mitinguotojams.O joks tyrejas ar prokuroras to dalyko net girdeti nenori iki siolei.O teismai,kaip ir lietuviski,ten iki teisingumo toli ir labai toli.Apie Garliavos mergaites uzgrobima,ar pedofilijos byla,aplamai,teisininku darbo nesinori net prisiminti,tiksliau,ten jokio tyrimo,jokio teisingumo ne su shakaliu nerasi.Prisiminkime ir Lietuvos saugumo karininko Pociuno byla.Ar nejuokinga,kai nasle,turi penkis metus irodyneti,kad jos vyras buvo saugumietis ir vykde tarnyba? Kokio moralinio nuopolio reikia buti teisesaugai ,saugumui,kai sie net savus zmones ,net po mirties,negalincius apsiginti,sumaiso su purvais? Kokias paskalas issiaiskino tyrejai,del Pociuno?Girdi ,myzo per langa.Juk tas idijotas ,kuris tai istyre,aplamai,net nera buves tam viesbutyje.Ten net noredamas per langa mysti apsimysi geriausiu atveju klyna.Arba paimkim nusauta teiseja pedofilijos byloje.Kas joje istyrta? Aplamai niekas.Apart drebanciu ranku,vieso melo,is pupu islindusiu nusikalteliu-liudininku,piktybisko netyrimo,ar neaiskiom aplinkybem uztilusiu ivykio maciusiuju,daugiau jokio tyrimo nera.Kas liecia koncervatorius,tai labai neaisku,kodel iki siolei netiriama Mazeikiu naftos padovanojimo wiljamsui aplinkybes,niekas netiria dorai ir snoro banko ir isvogimo ir informacijos nutekinimo,ir deguciu neaiskios veiklos.Ka,ir cia reikes 22 metu? Pagaliau reiketu tirti ir su atomines statybomis vykdoma pilieciu kvailinima susijusi su koncervatoriais.nejau ne vmilijono negave,tiek stengiasi prastumti sia afera.Pagaliau ,kodel niekas netiria,kodel Kubilius ir dar pora jo patronu,skolinosi tiek milijardu valstybes vardu,ir mokejo protu nesuvokiamas palukanas,kai tris kart pigau galejome skolintis is TVF ar eurobanko? manau reiketu ,aiskiai paveluotai,bet vistik apklausti dar esamus gyvus liudytojus ir del sausio ivykiu metu ,pries 22 metus,ar tikrai nebuvo saudyta nuo stogu,ir kas ten,galimai,saude? JUk daug ,daug zmoniu apie tai kalbejo.Manau,reiketu iskelti bylas ir tiesiog susodinti ilgiems metams i kalejima,tuos teisininkus,kurie viesai gasdina zmones,jog liudininkai,dave parodymus,bus teisiami,kur zmogus ,atsisakantis kalbeti tiesa ka mate,ir nesutikes pasirasyti po tuo,ka reikalauja tyrejas,bus baudziamas.Iki kokio masto ir koki tyrima teisininkai pasieks su tokia teisine praktika? manau tai valstybinis nusikaltimas,tai nusikaltimas pries Tevyne.kaip paaiskinti saugumieciu darba ,kai sie akivaizdziai gamina teroristus,pagal buvusios okupantu salies ,galimai,uzsakymus? Kur cia ta teise,kai teisejos namuose,policininkas nusukina kameras,kad niekas nematytu,kaip snukius apsivynioje kumsciuoja senikem i veidus? Gal to nebuvo?As ir prezidente labai tikejau,ir maniau,kad ka ji sako,tai tiesa.Deja,po mergaites uzgrobimo,po Kusaites tampymo ir rusu kgbistu tardymo,po snoro bankroto prezidenturos tylos,ir ypac po arklininko -komisaro -narkotiku dilerio prezidentes momentinio vadavimo tiesiogei per Baltarusijos batka,man prezidente pasirode vieka deklaruojanti,o visai priesingai veikianti.Jeigu grobiant mergaite,prezidente neturi galios kistis i teisesaugos darba,tai is kur ta galia atsiranda,kai reikia vaduoti komisara-arklininka,narkotiku dileri?

  Thumb up 18 Thumb down 3

  • Zmogau,na ir kam Landsbergio chebrytei nuverst ruskiu traukini? Kad Alfos galvazudziai vel atlektu ir visus cia supakuotu?
   O va Valerijaus beprociams -o jo joj kaip norejosi.

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Taigi tam,kad yra posakis-musk savus,kad svetimi bijotu.Ir prisimink,amerikos dvynius?Ka ir cia skaitai Binas Ladenas pasidarbavo?Ar visdel to patis surezge,ir tada Butekevicius sake,kad reikia organizuoti savo zmoniu zudimo provokacija,kad sukelti tautos pasipiktinima rusais…Stai ir Medininkai organizuoti savu,kodel,gi iki siol niekas narado nieko,ir viskas dingsta,tik,kad neislystu adata is maiso…

    Thumb up 0 Thumb down 0

 19. OTAU RASA TYLĖT- PRISIMINK 2009 SAUSIO 16 KAI DAVEI KOMANDĄ ŠAUDYT ĮTAUTĄ

  Thumb up 4 Thumb down 1

 20. Kristutė veržiasi į liudytojus? Įdomu kas ir kiek jai už tai sumokėjo? Kur ji buvo anksčiau?

  Thumb up 1 Thumb down 4

  • Kristinėlė visose bylose liudytoja galėtų pabūti, jei kas pasikviestų 😀

   Kaip tam filme: “Kas liudytojas?” “Aš, o ką reikia paliudyti?” 😀

   Taip ir su panelyte Apanvičiūte gaunas.

   Bėda, kad niekas jos nesikviečia 😀

   Thumb up 4 Thumb down 6

   • jeigu jos sheima dirbo LTV, gal tikrai turejo soda
    ten kur TV operatoriai? Jums tik paranojos ir paranojos, ir samokslo teorijos, brangieji.

    Thumb up 5 Thumb down 1

     • skirta Deathas
      2013-01-06 – 19:36 ! ei tu klausyk nenaudok mano niko !

      Thumb up 1 Thumb down 2

  • Va ir lenda yla iš maišo, darosi aišku kieno interesais ir už kienp pinigėlius KK straipsnelius kurpia.

   Thumb up 2 Thumb down 2

   • uz kieno gi? uz Tv operatoriu? Tai kiek ten tu medziagu buvo? surinko jau visas ar dar 22 metus rinks?

    Thumb up 3 Thumb down 2

  • Su tom etnografinėmis teisininkėmis gyva bėda. Kaip teisybė, pačios jos nežino kuo esančios 😀 Tai kultūrininkėmis, tai liudininkėmis. Blogai, kai dvejinasi asmenybė, labai blogai… 😉 :(

   Thumb up 3 Thumb down 2

   • Panele Apanaviciute galetu buti universalus karys ,kare! tiktu nusifilmuoti tokiame filme !)

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Tai ji kaip ta amazonė Ksxena, tik su mediniu kardu ant šiaudinio asilaičio? 😀

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • tai kad su tikru kalaviju moka mojuoti, tuose visuose žinai Kernavių festivaliuose, kad maža tau nepasirodytų b:)

      Thumb up 0 Thumb down 0

     • mojuoti? gal kočėlu? tas jai labiau tiktų. O kardu mojuoja tik bomžai. Kardą reikia mokėti valdyti, o ji dar iki tokio lygio neužaugo. Dar permaža 😀

      Thumb up 1 Thumb down 0

   • Gyva bėda su nestabilių šeimų vaikais. Amžinai psichologinės problemos ima viršų. Ko norėti- sunki vaikystė, mediniai žaislai, skudurinės “onutės” vietoj televizoriaus, o vietoj pasakų knygelių- silke pradvisęs laikraštis. Ir tas su aliejaus dėmėmis………. ; ) Belieka užjausti :(

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • O kas tie nestabiliu seimu vaikai! vaiku prievartautojai kaip suprat! turite omeny ?! del to tai sutynku!)

     Thumb up 0 Thumb down 1

     • tu apie mindės vaikystę šneki? matai, skirtumas tarp jo ir jos yra tas , kad autorė medininkų video gaoėjo pasižiūrėti iš karto, o minė ir dabar dirbdamas juodame kūbe nesusigaudo, kas yra vaizdo įrašai, ir kaip juos reikia žiūrėti, ir ką jie įrodo

      Thumb up 0 Thumb down 0

 21. “vienas iš LTV operatorių žinią apie Medininkų tragediją į savo raciją gavo 4:00-4:30, iš namų Trakų rajone išvažiavo 4:55, o grįžo 7 – nes tai neatitiks „galutinio ir neskundžiamo“ nuosprendžio.”

  “Ir nors gyvenime nepamiršiu LTV operatoriaus Jono Dovydaičio žvilgsnio, kuriuo jis 1991-07-31, grįžęs iš Medininkų, ir viską nufilmavęs, žvelgė į tolį ir kartojo „daug filmavau, bet tokių dalykų dar niekada nemačiau“ (Jonas Dovydaitis filmavo Baltijos kelią, įvykius prie Spaudos rūmų, prie Seimo, TV bokšto 1991 m. sausio mėn.), turbūt ir man greitai „įsiteisėjusiu“ „trojkos“ sprendimu bus uždrausta net prisiminti, kaip mano sodo kaimynas anksti ryte, dar švintant, važiavo į Medininkus filmuoti nusikaltimo vietos, kaip jis septintą valandą grįžo, ir kokiu žvilgsniu pakraupęs nuo matyto vaizdo žiūrėjo.”

  O ČIA KAS PER NAUJIENA? TAI KĄ, LIUDYTOJŲ BŪTA DAR DAUGIAU?

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • apklaus prokurrai tą Dovydaitį, o jis- neprisimins nieko. Liks Kristinos pasvaisčiojimai tik jos straispnelyje… 😉

   Thumb up 1 Thumb down 3

   • butent kad jeigu nnesugebejo 22 metus Petruskviciaus apklausti, tai kur jie bus sugebekje kad ir visus apklausti

    Thumb up 4 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pasaulinės širdies dienos proga Molėtų meras prisimena savo istoriją: „Gydytojai padovanojo antrą šansą gyventi“
Profesorius V. Urbonas: Ne visi žino šiuos paprastus būdus virškinimo problemoms mažinti
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Darbas Vokietijoje: kodėl verta rinktis šią kryptį? 
Ne paslaptis, kad darbas užsienyje kasmet sudomina tūkstančius žmonių. Belieka tik pridurti, kad...

Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentų ir Latvijos Ministro Pirmininko pareiškimas dėl demokratijos išsaugojimo (1)
2019 m. liepos 16 d. pristatydama politinius prioritetus Europos Parlamentui...
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (6)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...