Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 7 Antradienis
 

Medininkų žudynės: detektyvas su muitininko A.Musteikio fotoaparatu

2015-05-28 10:04 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (232)

Kur net 12 parų buvo iš Medininkų žudynių vietos nugvelbtas nužudyto muitininko A.Musteikio fotoaparatas ir tik po 12 parų perduotas prokuratūros tyrėjams? Ir kodėl A.Musteikio fotoaparate buvusią juostelę pirmieji puolė ryškinti "kažkokie muitininkai", o ne palikta išsiryškinti juostelę Medininkų žudynių tyrėjams? Panašu, nei prokurorams, nei teismui tas visiškai neįdomu. 


Giedrė Gorienė

„Karštas komentaras“ tęsia žurnalistinį tyrimą apie Medininkų muitinės posto žudynes 1991 metų liepos 31 d.

Praėjusiame numeryje rašėme apie vieną įdomybę: visą savaitę prieš Medininkų muitinės posto užpuolimą, o ypač tie veiksmai suaktyvėjo užpuolimo išvakarėse, Medininkų muitinės postas akivaizdžiai buvo Vilniaus OMON’o vyrų stebimas ir fotografuojamas. Ir fotografuojamas tiek privažiavus prie posto, tiek iš oro – atskridus dviviečiu lėktuvu. Tarsi būtų perduodama tokia telegrama: „Vyrai, ruoškitės, mes pulsime. Mes nenorime, bet turime, todėl pranešame, kad būtumėt pasiruošę“.

Ir mūsų krašto apsaugos tarnyba pasiruošė: tą naktį į Medininkų muitinės postą buvo atsiųsta ginkluota Krašto apsaugos departamento greitojo reagavimo grupė, tačiau: 1) ji buvo nusiųsta visai į kitą Medininkų postą (esantį maždaug už 800 metrų nuo pagrindinio Medininkų posto, kuris ir buvo užpultas) – kuriame būdavo tik du pasieniečiai ir kuris Vilniaus OMON nedomino; 2) apie antrą-trečią valandą nakties, t. y. iki Medininkų posto užpuolimo likus maždaug valandai, KAD greitojo reagavimo grupė buvo atšaukta į Vilnių.

Tuo tarpu kito Krašto apsaugos departamento padalinio vyrai – pasieniečiai, kurie iki tol naktimis įprastai būdavo Medininkų muitinės poste, tą naktį kažkodėl taip pat buvo atšaukti į senąjį pasienio postą – esantį už maždaug 800 metrų.

Sutikite: tos nakties įvykių logika iš tiesų daugiau negu keista – įsivaizduokite, kad plėšikai nori apiplėšti banką. Jie stebi banką, fotografuoja, darbuotojai viską mato, gaunama informacija, kada bus vykdomas banko apiplėšimas, tačiau tą lemtingą naktį… apsauga nusiunčiama saugoti kito banko, o stebėtas ir sektas bankas – apiplėšiamas. Juk būtent panašiai atsitiko ir Medininkų muitinės poste…

Taigi, toks nakties vaizdas piešiasi maždaug toks: dėl iki šiol viešai neskelbiamų priežasčių prieš Medininkų muitinės posto užpuolimą buvo atitraukti visi krašto apsaugos sistemos vyrai. Tarsi kažkas iš krašto apsaugos žinojo apie būsimus įvykius ir nenorėjo rizikuoti savo sistemos vyrų gyvybe.

Tačiau tai – dar ne visi tų baisių įvykių nežinomieji.

Detektyvas su A.Musteikio fotoaparatu

Tiek Medininkų žudynių vietoje filmuotose vaizdo juostose, tiek darytose fotografijose užfiksuota netoli Medininkų muitinės posto stovėjusi „Latvija“. Redakcijos duomenimis, dar iki pietų (po žudynių) buvo išsiaiškinta, kad, pagal automobilio numerius, „Latvija“ priklausė Krašto apsaugos departamentui. Tačiau kaip ji ten atsidūrė? Kada? Kokie žmonės konkrečiai ja atvyko į Medininkų muitinės postą ir kur jie buvo žudynių metu? Į tuos ir kitus klausimus atsakymų, deja, nėra.

Tačiau ši „Latvija“ matosi ir nužudyto muitininko A.Musteikio fotoaparatu (kuris buvo atneštas į prokuratūrą jau po žudynių) fotografuotose nuotraukose.

Kodėl Medininkų muitinės poste budėjęs A.Musteikis fotografavo šią „Latviją“? Ir fotografavo iš skirtingų pusių? Ar ta „Latvija“ A.Musteikiui sukėlė kokį nors įtarimą? Jei taip, kokį?

Deja, Medininkų žudynių tyrėjai į tai nesigilino, kaip nesigilino ir į kitą mįslę: kodėl žudynių vietą tyrę pareigūnai nerado A.Musteikio fotoaparato, bet kaip, kada ir kokiomis aplinkybėmis tas A.Musteikio fotoaparatas iš nužudymo vietos atsirado pas tuo metu atostogavusį Medininkų muitinės posto pamainos viršininką Rimantą Kazokevičių, kuris tą A.Musteikio fotoaparatą su dešimt padarytų fotonuotraukų atnešė į prokuratūrą tyrėjui A.Astaškai tik 1991 metų rugpjūčio 12 d., nors tuo tarpu R.Kazokevičius, to paties A.Astaškos aplausinėjamas netrukus po įvykių, rugpjūčio 1 d., apie jokį A.Musteikio fotoaparatą net neužsiminė?

Kada tikrinsime R.Kazokevičių melo detektoriumi?

Taigi, istorija su nužudyto muitininko A.Musteikio fotoaparatu – tikras detektyvas.

Kaip jau paaiškėjo, Medininkų žudynių vietoje buvo rastas nužudyto muitininko A.Musteikio fotoaparatas.

Tačiau labai įdomus momentas – o kada jis buvo rastas, kas jį rado ir kodėl ne tik lietė, bet ir paėmęs iš nužudymo vietos laikinai (iki rugpjūčio 12 d.) tą A.Musteikio fotoaparatą buvo „pasisavinęs“, į tuos klausimus neatsakyta. Teisingiau būtų sakyti – net nebandyta atsakyti.

Dar daugiau, išanalizavus Medininkų bylos medžiagą, galima daryti prielaidą, kad A.Musteikio fotoaparatą į prokuratūrą atnešęs Medininkų muitinės posto pamainos viršininkas R.Kazokevičius pridengia tą asmenį, kuris, dar prieš atvykstant pareigūnams, iš žudynių vietos ir paėmė nužudyto A.Musteikio fotoaparatą, kurį vėliau, praėjus 12 dienų po žudynių, ir atidavė prokuratūrai. Tačiau apie viską – iš eilės.

Ką papasakojo R.Kazokevičius?

Taigi, 1991 m. liepos 31 d., švintant, krašto apsaugos vyrai jau atitraukti į saugias zonas, Medininkų muitinės poste įvyksta užpuolimas, žūva muitinės ir policijos pareigūnai.

1991 m. rugpjūčio 1 d., 11 val., Generalinės prokuratūros vyriausiasis tardytojas A.Astaška apklausia Medininkų muitinės posto pamainos viršininką R.Kazokevičių. Ir štai ką jis tada, iš karto po Medininkų žudynių, prokuratūroje papasakojo (dokumento kalba netaisyta):

„1991 m. liepos 18 d. aš išėjau eilinių atostogų už 1991 m. Atostogavau iki 21 d. buvau Plungėje pas pažįstamus, po to grįžau pas tėvus į Dotnuvą, kur prabuvau iki 23 d., po to grįžau į Vilnių, o po to 26 liepos grįžau į Dotnuvą, kur prabuvau iki liepos 30 d., o iš ten išvykau į Kauną pas seserį Jonaitienę Vidą. Iki tol aš buvau susitikęs su Mackevičiumi Kęstučiu, su kuriuo kartu išėjome atostogauti ir kartu važiavome į Plungę pas jo seserį. Šiuo metu po įvykių Medininkų muitinėje aš jį iškviečiau į darbą ir jis atvažiavo iš Plungės.

Su manimi pamainoje mano pavaldiniais buvo Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius, kurie buvo nušauti 31 liepos 1991 ir du sunkiai sužeisti: Tomas Šernas ir Ričardas Rabavičius. Pastarojo aš nepažįstu, kadangi jis buvo priimtas į darbą po to, kai aš išėjau atostogų. Kitų žuvusių aš pažinojau tik Kazlauską Algirdą – VAI darbuotoją, kadangi vieną pamainą su juo budėjau, kitų aš nepažinojau, kadangi jie keisdavosi.

Per mano atostogų laiką aš du kartus skambinau į darbą Tomui Šernui mūsų pamainos budėjimo metu, domėjausi kas naujo, kadangi jis mane pavaduoja. Jis sakė, kad per tą laiką incidentų poste nebuvo, viskas eina gerai, nieko įtartino man nepasakojo. Man niekas neskambino ir nieko įtartino aš negaliu pasakyti. Tiesa, sausio 27 d. š.m. mano pamainai dirbant mus buvo užpuolęs Omonas, yra iškelta baudžiamoji byla ir mane tardė kaip liudytoją. Smulkiau apie tai galima sužinoti iš baudžiamosios bylos.

Didesnes sumas aš laikydavau prie savęs dieną, o nakčiai dėdavau į mašiną. Kur dėdavo Tomas Šernas, aš nežinau, bet Rolandas Bilvaiša (Bilvaisas – KK past.) – KAD darbuotojas, tą pamainą patruliavęs su kitu darbuotoju ir užvažiavęs į Medininkų muitinės postą apie 7 val. ryte rado greitąją pagalbą (vieną automašiną) ir policijos pareigūną su nauja lietuviška uniforma, man sakė, kad jie sunkiai sužeistą Šerną Tomą vežė į ligoninę ir pas jį kišenėje rado tarnybinį pažymėjimą ir 1430 rublių. Šernas pakeliui jam sakęs lyg tai skaičius lyg tai kažką dar, kad net sunku buvo suprasti, tačiau nepasakė, kas įvykdė nusikaltimą, kas į juos šaudė nepasakė (Iš agento „Valiaus“ pažymos: „Tie du, sužeistieji, kol juos vežė, priplepėjo kasetę. Vienas kelias frazes, kitas – labai daug. Ir tiek ne į temą, priešingai viskam, kas kalbama, kad nežinojo ką ir bedaryti“, – KK past. P.S. Pagal praėjusiame numeryje skelbus R.Bilvaiso parodymus teisme, į ligoninę jo vežamas sužeistas T.Šernas esą apskritai nekalbėjo). Bilvaiša sakė, kad pinigus atidavė į muitinių departamentą.

Noriu pasakyti, kad aš į Medininkų postą 1991 m. liepos 31 d. skambinau iš Kauno apie 7.30 val. (Taigi atostogos, kodėl būtent tą dieną skambino ir tokiu metu? – KK past.), pakėlė nežinomas vyriškis telefoną ir lietuviškai, man pasirodė, be akcento, man pasakė: „Visi iššaudyti“, kai aš paprašiau pakviesti Šerną. Jis paklausė, kas skambina, aš prisistačiau, paklausiau kas jis, tai jis pasakė, kad jis įgaliotinis, bet nei pavardės, nei vardo nepasakė.

Aš tada paskambinau Irenai Sliuderytei į namus – ji mano pamainos darbuotoja, ji pasakė, kad nieko nežino, aš liepiau jai skambinti į muitinę per visus telefonus ir prašiau, kad ji paskambintų į Kauną. Ji paskambino ir pasakė, kad tai tiesa. Po to aš pats prisiskambinau apie 9 val. į muitinę ir tada patvirtino. Po to aš sėdau į mašiną ir atvažiavau į Vilnių (paryškinta KK).

Aš galvoju, kad nusikaltimą galėjo padaryti arba Omonas ar Tarybinė Armija. Aš supratau, kad jie gali tą padaryti po mūsų posto užpuolimo 1991 sausio 27 d.“

Liudytojo Rimanto Kazokevičiaus apklausos 1991 m. rugpjūčio 1 d. protokolą pasirašo R.Kazokevičius ir tardytojas A.Astaška.

Taigi, kaip matote iš R.Kazokevičiaus apklausos protokolo, jame apie jokį A.Musteikio fotoaparatą R.Kazokevičius net neužsimena. Dar daugiau, rugpjūčio 1 d. R.Kazokevičius net neužsimena, kad būtų vykęs į Medininkus – į žudynių vietą. Rugpjūčio 1 d. R.Kazokevičius tyrėjui aiškiai sako, jog buvo Kaune ir tik apie 9 val. išvyko į Vilnių.

O toliau jau prasideda įdomumai…

Po dvylikos dienų

1991 m. rugpjūčio 12 d. R.Kazokevičius prokuratūros tyrėjui atneša muitinės poste nužudyto muitininko Antano Musteikio fotoaparatą ir 10 nuotraukų, padarytų iš fotoaparato išimtos juostos.

Štai kas rašoma 1991 m. rugpjūčio 12 d. poėmio protokole: poėmis pradėtas 14 val. 30 min. ir baigtas 15 val. Pas pil. Kazokevičių Rimantą paėmė fotojuostą ir 10 nuotraukų, kurios buvo padarytos Musteikio Antano fotoaparatu, rastu įvykio vietoje (paryškinta KK). Prie bylos prijungta fotojuosta su 16 nufotografuotų kadrų ir 10 nuotraukų (paryškinta KK).

O štai kaip šio fotoaparato atsiradimo aplinkybes tardytojui paaiškino R.Kazokevičius: „Po įvykio vietos apžiūros 1991 liepos 31 d. muitininkams buvo atiduotas Musteikio Antano krepšys su fotoaparatu, kuriuo jis naudojosi darbo metu. Jo fotoaparato markė FED-3. Aparatas, kai aš jį gavau, buvo užtaisytas fotojuosta, kuri buvo nepilnai išfotografuota. Aš dar pafotografavau ir išryškinau. Išryškintoje juostoje, kurią galiu pateikti tardymo organams, yra dalis kadrų, kuriuos fotografavo Musteikis, dalis kuriuos padariau aš. Aš padariau fotografijas, viso 10 fotografijų, iš kurių 7 fotografijos nufotografuotos Musteikio ir 3 fotografijos mano“.

Taigi, atkreipkite dėmesį į pirmąjį R.Kazokevičiaus parodymų sakinį: „Po įvykio vietos apžiūros 1991 liepos 31 d. muitininkams buvo atiduotas Musteikio Antano krepšys su fotoaparatu, kuriuo jis naudojosi darbo metu.

Klausykite, čia pareigūnų nužudymo ar kokios vištos nudaigojimo byla? „Po įvykio vietos apžiūros <…>“, – kažkas iš įvykio vietos dar prieš atvykstant pareigūnams, atsiprašant, nugvelbia nužudyto muitininko krepšį su fotoaparatu, ir tardytojui nekyla klausimas: Kazokevičiau, o dabar papasakok smulkiai – tai kas ir kada tau atidavė A.Musteikio krepšį (jis, beje, poėmio protokole net neminimas – o gal ant jo buvo kokie žudikų antspaudai?) su fotoaparatu jame? Net nesiaiškinta, kam ir kodėl rūpėjo paimti A.Musteikio fotoaparatą pirmiau už įvykio vietą tyrusius pareigūnus.

„<…> muitininkams buvo atiduotas Musteikio Antano krepšys su fotoaparatu, kuriuo jis naudojosi darbo metu“, – ponai prokurorai ir Medininkų bylą nagrinėjantys teisėjai, tai kokiems konkrečiai muitininkams ir kas jau po Medininkų įvykių vietos apžiūros atidavė A.Musteikio krepšį su fotoaparatu? Ką reiškia ši abstrakcija – „muitininkams“? Ir ką tokiu atveju pridengia R.Kazokevičius, rugpjūčio 1 d. dar neturėjęs jokio A.Musteikio fotoaparato iš žudynių vietos, tačiau rugpjūčio 12 d. į prokuratūrą atėjęs ne tik su fotoaparatu, bet ir su padarytomis 10 nuotraukų? Kas jam leido kišti nagus prie įkalčių?

Ir apskritai – rugpjūčio 1 d. R.Kazokevičius savo pirmuose parodymuose tardytojui net nemini, kad buvo nuvykęs į Medininkus. Tačiau rugpjūčio 12 d. jis jau parodo, kad „po įvykio vietos apžiūros 1991 liepos 31 d. muitininkams buvo atiduotas Musteikio krepšys su fotoaparatu“ – ne R.Kazokevičiui atiduotas, atkreipkite dėmesį, bet „muitininkams“ (galima suprasti, kad tą fotoaparatą rado ir paėmė kitos sistemos žmonės – čia), ir atiduotas „po įvykio vietos apžiūros“. O įvykio vietos apžiūra, kaip rodo teisme byloje esantis įvykio vietos apžiūros protokolas, prasidėjo 1991 m. liepos 31 d. 7.50 val. ir baigėsi 16.10 val.

Taigi, kyla nejaukus klausimas: tai kas iš įvykio vietos nugvelbė A.Musteikio fotoaparatą ir kodėl laukė jo neperdavė įvykio vietą tyrusiems pareigūnams?

Jeigu tikėtume R.Kazokevičiaus parodymais, kad „fotoaparatą atidavė muitininkams po įvykio vietos apžiūros“, vadinasi, tai jau turėjo būti po 16.10 val.?

Bet palaukite, 1991 m. liepos 31 d. įvykio vietos apžiūra buvo pratęsta: apžiūra prasidėjo 19.50 val. ir tęsėsi iki 23.15 val.

Ir net tada įvykio vietą apžiūrėjusiems pareigūnams nebuvo pateiktas A.Musteikio fotoaparatas.

Tačiau ir tai dar ne viskas – apžiūra buvo tęsiama ir rugpjūčio 1 d., ir rugpjūčio 2 d. Bet ir per tą laikotarpį „muitininkai“ pareigūnams nepateikė A.Musteikio fotoaparato.

Taigi, klausimas: kada iš tiesų tas fotoaparatas buvo atiduotas „muitininkams“? Ir, aišku, kas jį atidavė?

Kas buvo nuotraukose?

Ir nemažiau aktualus klausimas: o tai kas buvo nufotografuota likusiuose A.Musteikio juostos kadruose, jeigu prokuratūrai atiduota juosta su 16 kadrų, iš kurių padaryta 10 nuotraukų – 7 nuotraukas fotografavo A.Musteikis, o 3 – neva R.Kazokevičius?

Žodį „neva“ pavartojau sąmoningai: kaip matote, pareigūnai 1991 m. liepos 31 d. įvykio vietoje dirbo nuo 7.50 val. iki 16.10 val. ir nuo 19.50 val. iki 23.15 val. Tai kada tas R.Kazokevičius, pamatęs, kad dar ne visa A.Musteikio juosta išfotografuota, dar nufotografavo tris kadrus? Tai R.Kazokevičius, galima suprasti, 1991 m. liepos 31 d. vaikštinėjo sau ramiai po įvykių vietą su nuo pareigūnų nuslėptu įkalčiu – nužudyto A.Musteikio fotoaparatu ir „pripildinėjo“ juostelę?

Medininkų byloje, esančioje teisme, yra ir 1991 m. liepos 31 d., ir rugpjūčio 1 d., ir rugpjūčio 2 d. įvykio vietos apžiūros protokolai. Tačiau A.Musteikio fotoaparatas juose neminimas.

Taigi, kada ir kas patikrins R.Kazokevičių su melo detektoriumi ir pagaliau išsiaiškins šį A.Musteikio fotoaparato detektyvą?

Beje, „Karšto komentaro“ kalbinti fotografai prisimena, kad 1991 metais tokiame fotoaparate, kokį turėjo A.Musteikis, buvo naudojamos 36 kadrų juostelės. Kyla klausimas: jeigu R.Kazokevičius prokuratūrai atidavė „juostelę su 16 kadrų“, kur likę 16 kadrų ir kas ten buvo nufotografuota? (Ar juostelė nukirpta?). Jeigu juostelė – 36 kadrų, tačiau joje buvo nufotografuota 16 nuotraukų, iš kurių, kaip prisipažino R.Kazokevičius (sau prisiėmė kažkieno pasivaikščiojimą su nuslėptu įkalčiu po nusikaltimo vietą?), jis nufotografavo 3, tai kur yra likusios 6 A.Musteikio fotografuotos nuotraukos (nes byloje jų nėra) ir kas ten buvo nufotografuota?

Kuo toliau – tuo įdomiau

Taigi, ką slepia R.Kazokevičius? Ir kada iš tiesų buvo nufotografuotos tos papildomos 3 nuotraukos (kurių autorystę prisiima R.Kazokevičius)? Tikslų „jo“ darytų nuotraukų laiką sunku nustatyti, kadangi to meto fotoaparatai nefiksavo nei nuotraukos nufotografavimo datos, nei laiko.

Tuo tarpu R.Kazokevičius „suraitė“ detektyvą ne tik su nužudyto muitininko fotoaparatu. Juk R.Kazokevičius – tai tas pats muitininkas, kurio žmona praėjus trims dienoms po įvykio vietos apžiūrų (kadangi apžiūros baigėsi rugpjūčio 2 d., vadinasi, tai buvo jau po 5 dienų nuo žudynių) prie įėjimo į muitininkų vagonėlį „rado“ laikrodį, nuo kurio ir prasidėjo ta garsioji „Rygos OMON“ versija: R.Kazokevičius į prokuratūrą atnešė „žmonos prie įėjimo į muitininkų vagonėlį rastą laikrodį“, ant kurio išgraviruota graikiška raidė „Pi“, kas, mūsų prokuratūros supratimu, reiškia „Rygą“ ir „Rygos omonininką Ryžovą“, ir kad „Ryžovas, bėgdamas iš nusikaltimo vietos, pametė laikrodį“.

Įsivaizduokite: pareigūnai tris paras keliais vaikštinėjo po nusikaltimo vietą, apieškojo su metalo ieškikliu kiekvieną centimetrą, bet nerado jokio laikrodžio. Ir staiga, po penkių dienų, prie muitinės vagonėlio ateina „Kazokevičiaus žmona“ (kaip iš serijos „kažkokie muitininkai“ A.Musteikio fotoaparato epizode?) ir „randa“ „Ryžovo pamestą laikrodį“!

Ir kaip jums tokios pasakos? Patinka? Tuomet skaitykite kitą numerį.

„Karštas komentaras“

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Medininkų posto pamaina buvo paaukota Rusijos Nepriklausomybei, mainais už Jelcino palaikymą Landsbergiui. Į Maskvą atskrido Jurgis Krūmas (Dž.Bušas). Reikėjo pademonstruoti, kad Gorbačiovas nevaldo situacijos imperijoje. Pademonstravo….

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Niekam nežinomus ir niekuo nepasižymėjusius bendramokslius – tiek N. Meilutį, tiek D. Raulušaitį – į šias pareigas parinko dabar advokatu dirbantis, o tuomet prezidentės patarėjas teisės ir teismų veiklos klausimais Ernestas Rimšelis.

  „Su D. Raulušaičiu mane sieja tik vienintelis dalykas, kad aš su juo dvejus metus mokiausi magistrantūros studijose“, – sakė Kauno apygardos teismo pirmininkas N. Meilutis.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 4. Jau paskelbta naujo generalinio prokuroro kandidatūra – tai Nerijus Meilutis, Kauno apygardos teismo pirmininkas.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 5. Detektyvas su muitininko A.Musteikio fotoaparatu? Ne detektyvas, o nusikaltimas prieš visą Lietuvą ir istorija.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 6. Ar jie visi taip bylas tiria, ar tik Medininkų byloje gavosi kažkokia paranormali kastracija?

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Jeigu tokioje BYLOJE, Lietuvos Istorijai svarbioje, šitaip tesugeba dirbti, kas darosi paprastose bylutėse – baisu net pagalvoti :(

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • kokioje dviračio vagystės byloje ar buitinio nužudymo byloje, kada “prisigėrė, susipyko, nudūrė”, ten jiems viskas aišku. Bet kada reikia krutinti savo pilkąsias smegenėles, va tada jau problema. pasirodo, kad tų smegenėlių baba.

    Thumb up 5 Thumb down 0

 7. Labai įdomu skaityti apie Medininkų bylos peripetijas. Versijų pilna, įrodymų nėra, o žmogus nuteistas. Todėl kartoju klausimą politikams, prokurorams ir teisėjams. Atsakyti galit? Ponai, kur yra šito žmogaus kaltės įrodymai ir kada juos viešai paskelbsite žmonėms?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 8. Lietuvos valdžia nieko nedaro ne tik šiandien, bet ir prieš keliolika metų, kad Medininkų tragedijos kaltininkai būtų nubausti, kalbėdamas per Lietuvos radiją pabrėžė Tėvynės sąjungos politikos komiteto pirmininkas Vytautas Landsbergis.

  Jo teigimu „tas nedarymas“ prasidėjo, kai Lietuvoje pasikeitė politinė valdžia – 1993 m.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  • Bet Landsbergis turėjo totalią valdžią, net konstitucinę daugumą 1996-2000. Tai ko nieko nedarė?

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • 2011 05 11 Prezidentė Dalia Grybauskaitė VAT sprendimą skirti K.Michailovui griežčiausią bausmę įvertino santūriai, bet palankiai. Ji pabrėžė, kad sprendimas priimtas praėjus beveik 20 metų.

   Thumb up 0 Thumb down 0

    • Kas iš to, jei ir mačius būtų ar net perskaičius visus tuos 100 tomų ar kiek ten jų yra? Pagaliau kas juo jai leido skaityti? Laiko ji tam neturėjo. Prezidentė – ne teisininkė, ne kriminalistė, ne kažkokia ten kriminalų ekspertė. Kaip ji, būdama Prezidente, galėjo sau leisti vertinti tai, ko nesupranta ir suprasti negali?

     Thumb up 1 Thumb down 0

 9. Tai kodėl tas Kazokievičius beveik 2 savaites slėpė juostelę nuo prokurorų?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 10. Iš komentarų supratau, kad yra konkursas antros knygos apie Medininkų pavadinimui?
  1) Pasmerkti sušaudyti
  2) Sušaudyti auštant
  Na, geras ir PASMERKTAS POSTAS

  Thumb up 9 Thumb down 0

 11. Vis įdomiau ir įdomiau. Skaitau jau tai kaip labai įdomų detektyvą. Įtraukė.

  Thumb up 10 Thumb down 0

 12. Kas atsakys, kas įmins šią klaikią mįslę? Kas ryšis tokiam žingsniui?

  Man atrodo, kad jau aiškiai yra kas gali be baimės rimtai atsakyti į tokius klausimus- “Karštas Komentaras”.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 13. pvz

  2015-06-02 – 11:40

  kad buvai tą naktį poste, kartu gėrei, o paskui krūmuose lindėjai ir greitosios nekvietei?

  ČIA NE APIE TAVE? 😀

  Thumb up 9 Thumb down 0

 14. KLAUSIMAS RIMTAS

  2015-05-27 – 17:39

  AR IMISIS VYRIAUSIOJI LIETUVOS GINKLUOTŲ PAJĖGŲ VADĖ PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ IŠAIŠKINTI VISĄ TEISYBĘ APIE TOS NAKTIES KARIŠKIŲ VEIKSMUS IR JŲ PRIEŽASTIS AR APSIMES, KAD NESVARBU?

  Thumb up 37 Thumb down 0

  • Jis paėmė a+a Musteikio fotoaparatą? Kodėl prifotkino su juo, jeigu žinojo, kad čia įrodymas? Kodėl išvis jį lietė, ėmė į rankas, vežėsi į namus? Kas ten buvo daugiau prifotkinta, kad bijojo iškart atiduoti prokurorams?

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • Statyčiau 10 eurų, kad ten buvo nupaveiksluota T.Šerno bernvakario puota ir jos dalyviai. Tokia puota tarnyboje ir be viršininko? Neįmanoma buvo, nes prieštaravo tradicijai.

    Thumb up 4 Thumb down 0

 15. Gerb. Giedrė Gorienė tikriausiai rengia knygos apie Medininų bylą tęsinį. 😉

  Thumb up 18 Thumb down 0

  • Tyrėjams reikėtų pasiprašyti pas gerbiamą žurnalistę, kad juos išmokintų kaip reikia tirti sudėtingas bylas? 😀

   Thumb up 36 Thumb down 0

  • Žilvis 2015-05-28 – 12:37

   Jei būtų konkursas naujos knygos pavadinimui, siūlyčiau tokį “Medininkai: Pasmerkti sušaudymui” ar kažką panašaus

   siūlymas 2015-05-28 – 16:26 Del pavadinimo.

   JUOS PASMERKE SAVI SUSAUDYT AUSTANT

   eglė 2015-06-01 – 18:19

   Geriau tiktų PASMERKTAS POSTAS

   Thumb up 30 Thumb down 0

   • Sakmėje apie Gedimino pilies statybą pasakojama, kad narsi lietuvaitė pati nusprendė pasiaukoti po kertiniu pagrindinio Bokšto akmeniu, tačiau dievai pareikalavo vos lauko gėlių puokštės aukos.

    Nuostabiai kilnus ir narsus buvęs paprastos jaunutės lietuvės mergaitės pasiaukojantis vardan Tėvynės žygdarbis, išlikęs sakmėje ir poetų eilėse kaip išskirtinio Patriotizmo ir Pasiaukojimo Lietuvai pavyzdys.

    Lygiai nemenkiau lietuviškajam identitetui ir Tautos mentalitetui svarbus pasiaukoti sąmoningai žūčiai nusprendusių Pilėnų gynėjų pavyzdys.

    O kaip derėtų vertinti Medininkų posto budėtojų, ypač nuo alkoholio apkvaitusios jų dalies, žūtį?

    Ar galima bent teoriškai lyginti jų elgesį su sakmėse ir eilėse nuo žilos senovės apdainuotomis?

    Ar galima, neįžeidžiant senosios istorijos laikų Lietuvos gynėjų atminimo, net bandyti palyginti šiuos įvykius ir kalbėti apie besąlyginį visų, 1991 07 31 d. ankstyvąjį rytą Medininkų poste nužudytųjų heroizmą, didvyriškumą ir sąmoningą pasiaukojimą atkurtai Lietuvos nepriklausomybei?

    Žinoma, kad Ne, niekaip.

    O gal juos kažkas specialiai vaišino alkoholiu ir nugirdė prieš užpuolimą, “dėl drąsos” lašino jiems žaliosios gyvatės lašiukus, kad jautrūs mažiau būtų žudynėms ir ne tokie pastabūs, kaip reikėjo ten būti tuo metu?

    Kas atsakys, kas įmins šią klaikią mįslę? Kas ryšis tokiam žingsniui?

    Thumb up 28 Thumb down 0

    • kas gaunasi?

     2015-05-28 – 11:52

     Visi atsakingieji žinojo, kad Medininkų postas garantuotai bus puolamas, bet…
     Politikai išsilakstė kas kur? Muitinės posto viršininkas lyg netyčia susigalvojo paatostogauti? Saugotojai tykiai pasišalino? Pasieniečiai pasitraukė į gretimą postą? Niekas apie užpuolimą nepranešė greitajai, nors žinojo kas nuo 4, o kas nuo 5 valandos ryto? O greitąją iškvietė atsitiktinai pro šalį važiavęs žmogus? Neiškvietė pasieniečiai, neiškvietė Medvedevas? Ar ne todėl, kad reikėjo, kad visi ten būtų rasti jau negyvi? Gaunasi, kad vyrai buvo specialiai pakišti ir paaukoti?

     Thumb up 26 Thumb down 0

 16. Ar nereiketu tokiose bylose visus liudininkus tikrinti melo detektoriumi pries teisma arba paciam teisme?

  Thumb up 29 Thumb down 0

 17. Kai per tiek metų niekas neištirta, nereikėjo grūsti Medininkų bylos į teismą ir bandyti kaltinti pirmojo pasitaikiusio nebūtais dalykais. Juk melagystės visada išlenda, kaip yla iš maišo.

  Thumb up 31 Thumb down 0

  • Po to, kai Medininkų bylos keistenybėmis pradėjo domėtis ir rašyti Karštas Komentaras, viskas apsivertė aukštyn kojomis. Keista, kad buvo tikimasi tylomis prastumti ją per teismą be visuomenės ir žurnalistų dėmesio.

   Thumb up 30 Thumb down 0

   • Medininkų byla privalėjo būti pavyzdžių pavyzdžiu visam pasauliui, kaip sugebame susitvarkyti ir nubausti kaltininkus net po 25 metų, o gavosi pilnas Š…š…š…šnypštas.:(

    Thumb up 31 Thumb down 0

 18. O kurioje barikadų pusėje rugpjūčio mėn.per “pučą” Mažąjį Vidinį karą kovojo mūsų misis “Magnolija”

  Thumb up 4 Thumb down 16

  • Koks nuo to skirtumas kur ar su kuo? Svarbu, dabar ji – landsberginė patriotė.

   Thumb up 20 Thumb down 0

 19. Prezidentas yra kaltas!!!
  Jisai ta naktį ėjo pro šalį žvejoti! Viska matė!
  Pasakė gailei gorienei ir va prašau!! Parašė knyga!!! Kriminalinę!!

  Thumb up 1 Thumb down 11

 20. Ar mūsų konstitucijoje ir kodeksuose ištrynė nekaltumo prezumpcijos straipsnį?

  Thumb up 20 Thumb down 0

 21. studentė

  2015-05-03 – 15:51

  Praeitą savaitę baudžiamojo proceso paskaitoje mums aiškino, kad pagal kodeksą ir aukščiausiojo teismo nustatytą praktiką baudžiamosiose bylose bet kuri ir kiekviena nusikalstama veika privalo būti įrodinėjama savarankiškai ir jokiais būdais negali būti “išvedama” iš ankstesnių ar vėlesnių nusikalstamų veikų, o juolab negali būti “grindžiama” bet kokiais “kontekstais”. Panašūs bandymai yra neteisėti, kaip prieštaraujantys žmogaus teisėms, todėl draudžiami. Teismai, prokuratūra ir kitos ikiteisminio tyrimo institucijos, bei jų tarnautojai to nežinoti negali. Jeigu kokioje nors byloje daroma atvirkščiai, tas reiškia pareigoms užimti akivaizdžiai netinkamą profesinį pasirengimą ir kvalifikaciją. O Medininkų byloje, kaip suprantu, kaip tik taip yra padaryta?

  Thumb up 32 Thumb down 0

 22. Kokį tik rezonansinį įvykį bepaimtum,- ar tai Medininkų žudynes, ar prezidentinį perversmą, ar garliavinę pedofiliją su nužudymais, ar Kieso nužudymą ir kitus – iš visų tų planuotojų strategų nukreipiamųjų įkalčių nežinai, juoktis ar verkti reikėtų. Tokios visur nesąmonių nesąmonės, kad reikia absoliučiu durniumi būti, kad tomis oficialiai skelbiamomis versijomis patikėti. O juk užsakinėja vykdytojams ir strateguoja žudynes ne kokie piemenys, o aukštas pareigas einantys pareigūnai, baigę aukštuosius. Ir kodėl jie viską taip atmestinai ir negrabiai nukreipinėja ant nekaltų bei dangsto nusikaltėlius, belieka tik manyti, kad visus durnesniais už save laiko ir mano, kad niekada niekas tais reikalais rimtai nesidomės. Priešingu atveju, bent jau savo versijas pagrįstu kvalifikuočiau ir įtikinamiau.
  Et, ko čia per daug galvą sukti, mano strategai, kažką į tą pusę pakalbėsim ir visi patikės. O jei dar ant Rusijos… Taip pirmą po ranka papuolusį ir nuteisia iki gyvos galvos, kuris tų Medininkų net akyse nematęs pagal prielaidą, kad galėjo ten būti. Ir net prezidentą nuverčia už kažkokią kvailų-kvailiausią, sveiku protu nesuvokiamą prielaidą -„leidimą suprasti“. Ir MN įmonės vadovui su jo aplinkiniais galvas nukapoja už tai, kad tas pasakė – „daugiau netylėsiu“. Ir…
  Kur pažvelgsi – visur balta;
  Jau net ponams daros šalta:
  Nors ir žudo paslapčia,
  Galai lenda – nors tu ką…

  Thumb up 38 Thumb down 0

  • “reikia absoliučiu durniumi būti”, kad,
   – Chuilo tv ziopsoti;
   – Savi saude i savus! – skanduoti:
   – Savo galva asfalta bandziusiu perskelti Vladu Lukosevicium tiketi.
   Netikit? Visas penkiaaukstis Zirmunu gatves vidury, vidury nakties prizadintas stebejo.
   Ale viskas gerai, kas gerai baigiasi.
   Siandien pedofilas Baba salia Pravieniskiu kvailelio Vlado Lukoseviciaus i viena Kaka pucia.
   – Cto i trebovalos dokazat…
   Amen.

   Thumb up 1 Thumb down 18

 23. Kiek prezidentų keičiasi,kiek genprokų pasikeitė ir visi drebina kinkas prieš kažkokią Medininkų bylelę dar nuo Ožio Dėdulės valdymo laikų.Įtariu,kad tas smirdžius muitininkus paaukojo po supuvusios valstybės pamatais.

  Thumb up 31 Thumb down 0

  • Tradiciškai, visiems pamatams padedami kertiniai akmenys. Ir Nepriklausomybės pamatai – ne išimtis.

   Thumb up 29 Thumb down 0

  • skaitei Gorienės knygą, tai ten interviu Landsbergis pasakė, kad Medininkų žudynės niekada nebus išaiškintos, kaip ir Kenedžio nužudymas.

   Thumb up 20 Thumb down 0

   • Negalima lyginti šios bylos su Medininkų, nes čia dar daug gyvų, galinčių kada nors ką nors papasakoti.

    Thumb up 26 Thumb down 0

    • Gali, bet niekada nepapasakos. Be to, jų niekas ir neklaus.
     Kas gali papasakoti – yra. O kas galėtų paklausti – ne. Ir dar kokį šimtą metų nebus. Auksas ir baimė liežuvius ir tiems žinovams, ir tiems klausėjams surakina…
     „Niekas nenorėjo mirti“. Ir nenorės.

     Thumb up 15 Thumb down 2

     • Ateis laikas, kai prabils jų sąžinė, oi ateis, patikėk :(

      Thumb up 19 Thumb down 2

     • Gal ir prabilo? Tik, kad sąžinė balso neturi. O kūnas turi. Bet jis gyventi nori. Kiek įmanoma ilgiau…

      Thumb up 18 Thumb down 1

     • Matote, sąžinę dažniausi nugali kūniški reikalai. O kai kūnas gausiai aprėdytas banko bilietais, sąžinei prasimušti galimybės tampa labai ir labai ribotos.

      Thumb up 12 Thumb down 7 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...