Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Medininkų žudynės: “nutirta” byla, arba kur ir kaip iš tiesų buvo nužudyti pareigūnai?

2012-06-14 11:27 | Medininkų byla | Komentarų (99)

Buvęs Generalinės prokuratūros prokuroras, dabar advokatas Arūnas Marcinkevičius įsitikinęs, kad Medininkų byla - neištirta. KK nuotr.

Jau daugiau nei dvidešimt metų teigiama, kad Medininkų pasienio poste 1991 m. liepos 31 d. visi septyni pareigūnai buvo iššaudyti vagonėlyje – suguldyti ir sušaudyti. Tačiau advokatas Arūnas Marcinkevičius tvirtina, jog faktinė realybė – visiškai kitokia, o jo ginamasis J.Michailovas, kuris Medininkų byloje nuteistas iki gyvos galvos, – nekaltas.Turint omenyje tai, kad prokuratūra ir anksčiau jau ne kartą yra sufalsifikavusi bylas ir nusiuntusi nekaltus asmenis ilgiems metams už grotų – pvz., kad ir Arbataičio nužudymo byloje (kurią Generalinės prokuratūros prokuroras Rolandas Stankevičius gerai žino ir nekaltai nuteistajam nuogąstavo, kad teisybės suradimui „skersai kelio stovi teismo sprendimas“), bei turint omenyje tai, kad dabar R.Stankevičius palaiko kaltinimą Medininkų byloje, kurioje, kaip teigia advokatas A.Marcinkevičius, jau pirmos instancijos teisme nuteistas nekaltas žmogus, „Karštas komentaras“ pradeda viešinti bylos medžiagą ir įvykių aplinkybes – tikimės, jog, kol ir šitoje byloje prokuratūrai dar skersai kelio nestovi galutinis teismo nuosprendis, ši byla bus peržiūrėta, o Generalinėje prokuratūroje pagaliau liausis bylų falsifikavimo era.

O dabar „Karšto komentaro“ skaitytojų dėmesiui siūlome advokato Arūno Marcinkevičiaus pasakojimą apie tikrąsias Medininkų pasienio poste žuvusių pareigūnų aplinkybes.

A.Marcinkevičius: „O viskas buvo visiškai kitaip“

Mes turime maketą, kuriame atlikta rekonstrukcija, – šis maketas yra padarytas absoliučiai pagal tai, kas yra užfiksuota įvykio vietoje.

Turint omenyje tai, kad Kalašnikovo kulka, pasunkinta, vadinama “ūsas”, su garso ir ugnies slopintuvu pramuša iš 400 metrų kareivišką rusišką šalmą kiaurai, kyla elementarus klausimas: o kurgi yra skylės nuo kulkų, kurios perėjo kiaurai muitinės posto vagonėlį per nužudytų pareigūnų kūnus?

Taigi, mes turime tiek įvykio vietos, tiek iš plastelino pagamintų žuvusiųjų maketą. Ilgasis pagaliuko galas rodo kryptį, iš kur šauta: jeigu yra kiauryminė žaizda, vadinasi, pagaliukas yra pervertas kiaurai, o jeigu yra ne kiauryminė žaizda, pagaliukas yra nepervertas kiaurai.

O dabar pažiūrėkime, ką mes turime: keturias kulkas po grindimis, kurios yra iššautos pakankamai aštriu kampu žemyn, turime besivoliojančią kulką, rikošetu praėjusią nuo plieninės lentos, ir turime per muitininko Šerno galvą praėjusią kulką ir užstrigusią rašomojo stalo spintelėje.

Tačiau pažiūrėkime, kiek yra iš viso tų žmonių.

Makete esančius žmones prie stalų ant kėdžių mes pasodinome sąlyginai – pasodinome pagal tai, kaip buvo rasti po žudynių išsidėstę kūnai: Kazlausko kūnas – po stalu, Orlavičiaus – šalia stalo, toliau – Janonio (jo makete nesame paguldę), taip pat Rabavičiaus ir kitų.

O dabar padarykime paprastą dalyką – matematiškai, kaip mokykloje: suskaičiuokime šautines žaizdas: iš viso 19 žaizdų.

O ką mes turime vagonėlyje? 6 kulkos ir dar viena užstrigusi Šerno rankovėje. Taigi iš viso – septynios.

Užduokime klausimą: tai kur tuomet likusios kulkos? Ir į ką tuomet čia šaudė į žemę? Kur žmogų bepadėtum, kulka, praėjusi kiaurai, turi palikti savo pėdsaką. Bet čia, vagonėlyje, jų – nėra.

Bandėme išsiaiškinti, kas vis dėlto vyko? Kaip galėjo vystytis visi šitie įvykiai?

Nuotraukoje, darytoje įvykio vietoje, aiškiai matosi Janonio kūnas: guli žmogus ant kairio šono, tačiau kraujas… bėga į viršų. Priešingai visiems gravitacijos dėsniams? Ar tas yra įmanoma?

Toliau pasižiūrėkime, kaip yra žmonės sušaudyti.

Kaip buvo nušautas Mindaugas Balavakas?

Mes atgaminome padėtis, kuriose galėjo būti kūnai, kuomet buvo gautas šūvis. Turime Balavako, “Aro” pareigūno, “kūną”. Žmogus priklaupęs, taikosi. Ir rezultatas gaunasi toks: pirmas šūvis ateina į jo dešinę ranką, ranka nusvyra, iš karto gauna antrą šūvį, tuoj pat klekt – ir gauna du šūvius į galvą. Turint omenyje, kad tai yra labai dinamiška situacija – pasakyčiau, kad net įtemptai dinamiška, šauliai turėjo būti nepaprastai gerai parinkti.

Be to, kulkų kryptys rodo: į Balavaką šovė realiai mažiausiai keturi žmonės.

Beje, prokuratūra ieškojo sužeisto žmogaus: įvykio vietoje yra rastos kelios šautos tūtelės, kurių numeracija, pagaminimo metai pilnai atitinka tuos šovinius, kurie buvo išduoti tą naktį “Aro” pareigūnams.

Prokuratūrai pavedus, Vilniaus rajone buvo ieškoma sužeisto žmogaus. (Apie sužeistą žmogų man teko skaityti spaudoje – buvusio krašto apsaugos ministro Audriaus Butkevičiaus interviu – apie tai, kur buvo atvežtas sužeistasis.)

Šaudyti vagonėlio viduje nebuvo kur – vagonėlyje kulkų nedaug. Bet žmogaus kojos – vagonėlio viduje. Net jeigu mes “žmogų” paguldysime ir ištiesime jo kojas, tai iš kur į jį buvo šauta? Iš po žemių? Ne.

Be to, nėra abejonių – tą kategoriškai sakau – liudininkai, buvę nuo vagonėlio už kokių 400-500 metrų, girdėjo tuo metu šūvius: pagal šūvių garsą, buvo traškesys, primenantis lauže sproginėjančio šiferio garsą.

Bet juk automatai užpuolikų, teigiama, buvo su duslintuvais? Taigi jų garso negalėjo girdėti. O kieno automato tūtelės yra rastos visai netoli vagonėlio įėjimo?

Taigi mes sakome: Balavakas gynė postą, kaip galėjo.

Žiūrime toliau.

Kaip žuvo Antanas Musteikis?

Štai Musteikio “kūnas”. Pasodinome jį čia tik dėl to, kad jis rastas čia gulintis. Tačiau pažiūrėkime į jo sužalojimus: kulka atėjusi tarp akies ir nosies – po skruostu, po dešiniąja akim. O kur kulka?

Jeigu jis būtų vagonėlyje nušautas, tai, visų pirma, ar jisai galėtų gulėti ant nugaros? Visi šūviai ateina iš priekio. Čia ne tas mitas, kad “suguldė ant grindų ir sušaudė”. Paguldykime atvirkščiai – gerai, šitą šūvį būtų galima paleisti, bet kur kulka? O kitos kulkos? Juk žmogus tai suvarpytas iš kelių pusių?

Mes galime jį pastatyti – plastelinas tą leidžia. Ar galima teigti, kad Musteikis buvo vagonėlyje nušautas? Ne. Todėl dėkime Musteikio “kūną” į šalį, kaip padėjome Balavako.

Kaip žuvo Ričardas Rabavičius?

Rabavičiaus mirties vieta maždaug turėtų būti viduryje vagonėlio – čia rastas jo kūnas. Bet kur tada kulkos? Bent kur? Kur kulkos??? Juk kūne skylės – kiauryminės. Kulkų – nėra.

Įspūdis toks, kad į žmogų šauta jam kažkur besigulant, arba galbūt beeinant pataikyta į ranką, o galima ir parklupdyti – variacijų čia yra daug. Bet – ne vagonėlyje.

Taigi tenka patraukti iš vagonėlio ir Rabavičiaus “kūną”.

Stanislovo Orlavičiaus mirties aplinkybės

Toliau – Orlavičius: du šūviai į galvą. Galvą prisidengęs ranka, viena kulka praeina per ranką. Tikimybė, kad buvo parklupdytas, didelė.

Bet jeigu mes jį paguldome vagonėlyje, tai netgi pagal tai, kaip jis čia guli, nėra jokių jo pėdsakų visiškai. O čia šūvio kampai visai kiti.

Vienintelis klausimas – Orlavičius buvo be batų. Batai rasti kitame kambaryje. Bet tai nereiškia, kad žmogus be batų negali vaikščioti. Bet su vagonėliu jo mirtis niekaip nesusijusi. Išskyrus vieną faktą – kad jo kūnas buvo čia rastas, t.y. radimo vieta.

Taigi, ir Orlavičiaus „kūną“ tenka dėti į šalį.

Kaip žuvo Algirdas Kazlauskas?

Pareigūnas Kazlauskas rastas gulintis po stalu. Įvykio nuotraukose – kėdė sulaužyta, parvirtusi, o žmogus guli po stalu.

Jeigu tikėtume, kad žmogus buvo pasodintas ant kėdės, tai šūvis turėjo eiti iš šono tiesiai į langą arba į sieną. Bet langai – tai sveiki, nė vienas neperšautas. Nei iš vidaus, nei iš išorės į vidų. Sienose skylių lygiai taip pat nėra. Kur išgaravo kulka?

Taigi ir Kazlauskas nužudytas, bet ne vagonėlyje. Tenka ir šią auką atidėti į šalį.

Kur mirė Juozas Janonis?

Sekantis – Janonis. Teigiama, kad pirmą šūvį jis gavo sėdėdamas mašinoje – tai pistoleto kulkos šūvis, pažeidęs stuburą. Pasak valstybės kaltinamojo akto, jį, taip sužeistą, žmogų, sveriantį virš 100 kg, stambų, tvirtą vyrą keliasdešimt metrų vedė į vagonėlį.

Visi medikai mums tvirtina vienu balsu: po vienintelio to sužalojimo žmogus eiti negalėtų niekur. Vilkti – galbūt, bet eiti – niekaip.

Bet tada klausimas yra kitas: pirmas šūvis jį padarė nebepavojingą užpuolikams. Kam tada visi kiti šūviai reikalingi?

Dabar pažiūrėkime į kitką – sakoma, kad jis buvo pašautas mašinoje. Tačiau pažiūrėkime į mašiną: yra dvi kulkos stikle.

Jeigu mes pasodiname Janonį ant užpakalinės sėdynės, kur, teigiama, jis tuo metu vakarieniavo, tai bent jau viena kulka turėjo pataikyti į kaklą arba prie pat kaklo-kaukolės pamato. Bet juk taip nėra. O ten jokių skylių nėra. Kita kulka yra įstrigusi durelėse.

O dabar pasakykite: kaip tuomet būtų galima Janoniui peršauti automatu koją? Kaip Kalašnikovo automatu jam būtų buvę galima galvą peršauti, jeigu jisai mašinoje buvo sužalotas?

Jeigu mes šitoje vietoje paimame ir Janonio „kūną“ pastatome, modeliuodami situaciją, mes gauname vaizdą visiškai kitą: tuomet pasiteisina ir šūvis į koją, ir visa kita.

Jeigu mes Janonio „kūną“ paguldysime taip, kaip jo lavonas buvo rastas vagonėlyje, – vidury vagonėlio, gulintis ant kairės pusės, tai iš kur tuomet atėjo šūvis į galvą – iš po grindų? Tuomet turėjo išeiti pro lubas. O jeigu kiaurai koja prašauta, kodėl grindyse nėra skylės?

Taigi, ir šito žmogaus su nužudymu vagonėlyje sieti negalima.

Ką prisiminė Tomas Šernas?

Dabar prisiminkime Tomo Šerno parodymus ir, beje, pakartotus televizijos laidoje, skirtoje Medininkų žūties paminėjimui. Tomas Šernas sako: „Kuomet ketvirtą valandą baigiau budėjimą, pro vagonėlio langą pamačiau nuo pamiškės atslenkantį labai specifiškai žmogų su automatu“. Ir Šernas kategoriškai tvirtina, kad automatas buvęs su medine buože, aptrintas. Į klausimą, ar jis tikrai neklysta dėl ginklo, žmogus vos ne įsižeidė: „Supraskit, kai aš kariuomenėje tarnavau, aš automatą savo rankose laikiau dažniau, negu šaukštą. Suklysti negalėjau“.

Tomas Šernas spėjo pažadinti savo kolegą ir sušukti, kad „puola OMON’as“ (kodėl OMON’as? Sako: „Buvom įpratę tuo metu, kad puldinėjo OMON’as“. Tai nereiškė jokio identifikavimo, tiesiog tai, jo nuomone, buvo pavojaus ženklas, ir tiek).

Tomas Šernas stovėjo prie sienos – prie stalo kampo. Į vagonėlį įsiveržęs užpuolikas prakeliavo pro jį. Šernas sako: „Aš akinius nusiėmiau ir pasidėjau ant stalo, nes galvojau, pradės mušti“.

Bet užpuolikas pro Šerną nukeliavo į antrą kambarį, kuriame tuo metu miegojo „Aro“ pareigūnas Juozakas. Po to pasigirdo komanda „gultis!“.

Gali būti, kad žmogus iš karto nesigulė, ir jam buvo paprasčiausiai iššauta po kojomis. Pagąsdinti. „Gulkis!“ Žmogus atsigulė.

Toliau visa eiga yra labai paprasta: nuaidi du šūviai. Tarpduryje žūsta „Aro“ pareigūnas Algimantas Juozakas, o kita kulka pataiko į galvą Tomui Šernui. Štai ir visi žmonės, kurie yra nušauti vagonėlyje.

Beje, įdomus dar vienas dalykas, kuris sunkiai yra suvokiamas ir sunkiai yra paaiškinamas profesionalia prasme.

Tomui Šernui kelnėse ir užpakalyje yra pjautinė, durtinė žaizda, kuri pagal įrankio matmenis pilnai atitinka kariško durklo-peilio išmatavimus. Kam to reikėjo? Kada jam bedė: jam stovint ar jau begulint? Gal žiūrėjo, ar gyvas? Visaip gali būti.

Prokuratūra netyrė, teismas – pridengė

Mes prašėme teismo: kvieskite ekspertus, kvieskite specialistus, skirkite ekspertizę. Kodėl ji nepadaryta per šitiek metų? Juk nuo to reikėjo pradėti tyrimą! Juk, norint suprasti, kas atsitiko, pirmiausia reikia suprasti, o kas ten įvyko? Ir kaip klostėsi įvykiai?

Atvykus medikams ir pirmiesiems žmonėms, kurie rado juos, jie teigė, kad Tomas Šernas kartojo skaičių „trys šimtai“ rusiškai („trista“). Kodėl rusiškai?

Buvo bandoma ieškoti galbūt trysšimtosios Javos, tuo tarpu mums ta asociacija pasirodė visiškai kitokia – slengas.

Ar esate kada nors girdėję tokį rusišką pasakymą: „gruz dviesti“? Jis reiškia žuvusį karį. „Gruz trista“ arba „u nas triochsotyj“ – reiškia sužeistą.

Beje, po to, kaip jau sakiau, prokuratūra ir policija per Vilniaus ligonines ieškojo sužeisto – tokie dokumentai yra byloje, bet ieškojo kažkodėl tik Vilniaus rajone (arba mes nematome visos bylos medžiagos, kas pilnai gali būti).

Žigulyje – automobilis buvo civilis, su taksisto flakonu ant viršaus, kurį a.a. Kazlauskas pasiskolino tam vieninteliam lemtingam budėjimui iš savo draugo – rasta neperšaunama liemenė: viena ir antra. Viena kelių policijos, antra – atsarginė. Antroje, sprendžiant iš to, kas aprašyta, matyti dėmės, panašios į kraują. Tačiau nepaisant to, ji buvo grąžinta kelių policijai, net nepadarius tyrimų.

O ar buvo padarytas tyrimas, kam priklausė kraujas, rastas automobilyje? Nustatyta, kad kraujo grupė sutampa Janonio kraujo grupe.

Sakykite, jeigu kur nors kas nors ras kraujo, kurio grupė sutampa su jūsų kraujo grupe, ar tai reikštų, jog tai jūsų kraujas? Atsakytumėte: reikia daryti DNR. Tai kodėl nepadaryta iki šiol? Kas trukdė? Nebuvo metodikos? Nebuvo technologijų? Kodėl? Kur problema? Tai apie kokį tuomet ištyrimą mes galime kalbėti?

Įdomybės su ginklais

Dabar grįžkime prie ginklų. Tomas Šernas sakė, kad jis matė ginklą su medine buože, aptrintomis dalimis.

Ant mano stalo – dviejų šautuvų maketai. Vienas – su medine buože, aptrintas, ir kitas yra vadinamasis desantinis variantas, sutrumpintas.

Vieno ilgis su slopintuvu sudaro 110 cm.

Bet Tomas Šernas sako specifišką vieną dalyką: kad jis matė šviesiai blizgantį antgalį.

Variantai yra įvairūs: ar tas antgalis buvo apsitrynęs, ar tai pagamintas iš tamsiojo metalo – jis duoda irgi šviesius atspindžius (turint omenyje, kad ant vagonėlio stogo buvo labai galingas prožektorius).

Tačiau teismas nusprendžia, kad vietoj antgalio, kurio išmatavimai kaip tikro slopintuvo, buvo uždėtas savadarbis slopintuvas, kurio ilgis 50 cm ir skersmuo – 10 cm. Tuomet tokio ginklo bendras ilgis būtų 140 cm.

Tai čia – užpuolimo įrankis? Pabandykite su 140 cm ginklu, dar su savadarbiu slopintuvu, pasivaikščioti po vagonėlį.

Be to, yra dar viena charakteristika: svoris. Kiek toks daiktas sveria? Toks savadarbis slopintuvas turėtų sverti virš 10 kg. Mokslininkų paskaičiavimais, apie 12,5-13 kg.

Įsivaizduojate tokį svorį ant vamzdžio galo? Tai gal buvo sugrįžę muškietininkų laikai – gal dar reikėjo nešiotis trišakį pastatomą, kad būtų galima atremti tą šautuvą, kad pataikytum į žmogų?

O juk mes žiūrėjome, kaip buvo suvarpytas Balavakas ir kalbėjome apie tai, kad šūviai – be galo taiklūs… Tai ar jie daryti su tokiu ginklu?

Tautai sekamos pasakos

Tad apie ką mes kalbame? Mes pasakojame tautai toliau pasakas, net nemirksėdami ir net nesusimąstydami, kad kalbame nesąmones, kurios realiame pasaulyje žmonėms, kurie yra susidūrę su ginklais ir visa kita, negali nekelti bent jau sarkastiško šypsnio.

Razvodovo vairuotojas teigia, kad jis atvežė tris asmenis, nežinia, ką tokius, civiliai apsirengusius, spėja, jog tai galimai galėjo būti rygiečiai, kurie su savimi turėjo krepšį, – tokį nediduką, vienoje rankoje nešėsi. Krepšys mažiau nei metro skersmens ir mažiau nei metro aukščio.

Gerai, pabandykite ten įdėti tokius daiktus net be duslintuvo!

Bet, pagal valstybinio kaltinimo versiją, tame krepšyje dar, regis, turėjo būti ir uniformos – nes Tomas Šernas juos matė su kareiviškomis uniformomis, o ne civilius. Tai sutalpinti į tokį krepšį dar ir tris uniformas?!

Tad iš tiesų – apie ką mes šnekame? Ar mes kalbame apie rimtą bylos ištyrimą, ar mes kalbame apskritai nežinia apie ką?

Ir tokių niuansų, kuriuos galima pasakoti ir pasakoti, šioje byloje yra daug: kur teigiama yra viena, o faktinės aplinkybės kalba visai ką kita.

Išvada viena ir labai aiški: šita byla yra ne-iš-tir-ta.

Komentarai

 

 

 
 1. Vel ir vel tos pačios nesąmonės.. Gana tų blūdnų straipsnių … Juokinga ir tiek….. Šitas straipsnis skirtas tai 0,2 procento psichologiškai neatsparių LT skaitytojų, kurių sąmonę nuolat privalo žadinti “super įpatingai” neaiškios paslaptys.. Tai tokia tarsi sekta — kuriai vaidenas, kad —>>> amerikiečiai iki šiol nebuvo Mėnuly, jiems New York dvynius sukriovė patys USA piliečiai – o skraidančios lėkštės vis dar laukiamos nusileidžiant… Atsipeikškit, apsiraminkit, atraskit realijas…
  Baikit tikėt bobučių burtais. Tingiu aš čia rašyt apie Medininkuos galimus variantus, kada dalis kulkų buvo surinkta, kūnai buvo vartomi apieškojimo tikslais ir dar begalė begalė veiksmų – kuriuos kriminalinio turimo mokslas žino…Tamstos nebuvot – nematėt – tai neburkit – nesapmuokit — ir nesąmonių neskleiskit… Tokių absurdų įkyrus skelbimas manau turi visai kitą tikslą, kai kas mes tą puikiai suprantam…
  Nuožmi ir klastinga melo gyvatė vis slenka Lietuvos kryptim nuo rytų (jau nuo 1938 metų) – ir mes, puikiai tai matydami, rasim jai mirtinus nuodus.. Patikėkit tuo… Linkiu pagaliau atrast savyje sveiko proto. Miegokit ramiai – tikri Medininkų nusikaltėliai bus nubausti.. Reikia laiko…. Į mūsų savus lietuvius šaudė svetimi priešai.. Ir Vilniuj ir Medininkuos.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 2. galimybe teisejams ir prokurorams,nagrinejusiems sia byla paneigti visus advokato irodymus apie kulkas.skyles sautuvus ir t.t..jei nepaneigti,tai bent pabandyti paaisknti.kai 19 suviu,o ti 7 kulkos,kazkas nesiderina.ir nereiktu kaltinti tokiems ‘mokslinciams’,kaip cia berasinejantiems vienos ar kitos puses.deja,matyt ,to nebus,tai galim rodyti savo ‘isminti’ tik kaltindami vienus ar kitus.tokie jau mes.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Panašu, kas mus pačius apkaltinai? – t.y. pats rėki, bet pats ir muši:)) Patarimas: rašyk tai, ką iš tiesų jauti, o ne tai, kad rodytumeisi moralus arba protingas

   Thumb up 1 Thumb down 0

  • Per 20 metų turėjo galimybę, bet taip ir nesugebėjo bylos ištirti, o dabar ims staiga ir viską ištirs, kad galėtų paneigti akivaizdžiausius faktus, advokato išdėstytus? Neįtikėtina…..

   Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Įdomu kas ir kiek sumokėjo prokurorams, kad jie šitokią svarbią bylą tirtų užmerktomis akimis, atbulomis rankomis ir nieko negalvodami nei apie savo darbo kokybę, nei apie šitos bylos istorinę reikšmę?????????

  Kas ir kiek sumokėjo visokiausiems kuoliams, dapkams ir jų kompanijai už agitacijas prieš kruopštų Medininkų bylos ištyrimą??????

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Įdomu kas ir kiek sumokėjo prokurorams, kad jie šitokią svarbią bylą tirtų užmerktomis akimis, atbulomis rankomis ir nieko negalvodami nei apie savo darbo kokybę, nei apie šitos bylos istorinę reikšmę?????????

   Thumb up 1 Thumb down 0

  • Sprendžiant iš visko, kas yra skelbta, pasakota ir rašytą ar rodyta apie Medininkų bylą, peršasi klausimas kodėl šita byla nebuvo tiriama iki kol generaliniu prokuroru buvo Artūras Paulauskas, o visus svarbiausius postus prokuratūroje užėmė jo pasirinkti žmonės? Kas gali paaiškinti, kodėl? Paprastas sutapimas ar ne?

   Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Nekalbėkim apie advokatą – kas jis buvo, kas yra dabar, kieno kokius interesus gina ir tt – tokios kalbos labai vaikiškos. Jis uždavė klausimus: kiek kokių kulkų yra ir kokių trūksta, kiek kokių skylių yra ir kokių trūksta, kodėl vagonėlyje trūksta kulkų pėdsakų (skylių), kaip vagonėlyje galėjo sutilpti 5-6-7 nužudyti pareigūnai ir ką jie, susibūrę vienon vieton, veikė – gal kortom lošė? – bet kotų kaip ir nebuvo rasta ir tt. Taigi, garbingų tyrėjų ir prokurorų pareiga ištyrus aplinkybes paprasčiausiai atsakyti – juk taip elementaru ir jokios mistikos tame nėra – juk aišku, kad buvo šaudoma, buvo sąmoningai žudoma ir žudoma profesionaliai – analogiškai kaip mūsų dienomis V.Pociūną, J.Furmanavičių, D.Kedį, A.Ūsą ir kitus – Dekanidzės ar “Tulpinių” tais darbeliais dėl suprantamų priežasčių juk negali apkaltinti. Žinant, kad žuvusiems-nužudytiems jokia tiesa, kad ir kokia žiauri ji būtų, nebepakenkas, galima daryti prielaidą, kad tiesa gali pakenkti kai kuriems gyviesiems. Pvz. man taip pat vienas žmogus liudininkas pasakojo, kad kai buvo šturmuojamas TV bokštas, kažkas nuo 5 a. gyvenamo namo stogo šaudė į TV bokšto pusę – gal į tankus, gal į karius, gal į susibūrusių žmonių minią… Aišku, generolui Uskopčikui nebūtų sudarę jokio vargo ant stogų patupdyti savo šaulius ar snaiperius – bet tam tyrėjai ir specialistai dirba, kad išsiaiškintų visas galimas aplinkybes. Advokatas gali bet kokius klausimus ir abejones kelti – tam jis ir advokatas. Ši byla bent istoriška ir įdomi, o ne iki priklumo šlykšti apsivogusios Jurgelevičiūtės, kurią advokatas net labiau, nei Marcinkevičius Michailovą, ginė, byla. Tyrėjų pareiga faktinę medžiagą surinkti ir pateikti realiausią, mažiausiai klausimų keliančia ir daugiausiai atsakančią į klausimus įvykių eigos seką. Kol Prezidentė nepagrūmojo prokurorams, tol jie nesiteikė oficialiai Baltarusijos užklausti – pasirodo, teisus buvo batka Lukašenka sakydamas “da nikto k nam i neobraščalsja”. Reiškia, per 20 metų nelabai kam ir rūpėjo tiesa. Klijuoti etiketes – mažų mažiausiai – nepadoru ir negarbinga, o klijuojančių tikslas – kad tiesa būtų paskandinta ir mažiausiai būtų “pakenkta” nagus prikišusiems gyviesiems, t.y. žmogžudžiams “v zakone”

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Visur vien paslaptys. Pvz., apie nuo daugiaaukščių virš galvų zvimbusias kulkas jau sausio 14 kalbėjo ne vienas buvęs prie bokšto. Tada buvo sakoma, kad tai buvusi “Jedinstvos” provokacija. Aš irgi taip maniau. Dabar kažkodėl inirtingai neigiamas pats faktas ir net vien užsiminęs apie tai gali “užsidirbti” 2 m. kalėjimo… Dabar apie tai prabilęs A. Paleckis nuteistas 10.000 Lt bauda
   Tai mane verčia galvoti kitaip – tai buvo NE “JEDINSTVOS” PROVOKACIJA.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 5. Gal ne advokatas, o teismas nebežino kaip gelbėti padėtį dėl prokurorų nesąmonių?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. jei tai ivykiu reonstrukcija su kalasnikovais, kuriu duslintuvas didesnis uz mucha, tai as – voveraite, o marcinkevicius – teisinis impotentas.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 7. bet straipsnis ir situacijos analize bei isvados DEBILISKOS. Kas isigilins supras, jei tai Macinkeviciaus analize, tai jis arba uzverbuotas, arba uz pinigus dirbantis mulkis.

  Thumb up 1 Thumb down 1

  • O man jau aišku, kuo labiau pykstama ant advokato, tuo labiau jis teisus ir ta gali patvirtinti net pats landsbergis, jei dar nepraradp sąžinės.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 8. spekuliuoti Medininku tragedijos byla, tai tas pats kas tapti Lietuvos isdaviku, tokius kaip jus reiketu patalpinti i ta vagoneli kad savo kailiu pajustumet ka jaute ir patyre pasienio pareigunai

  Thumb up 1 Thumb down 0

 9. Rusija stebi ir kontroliuoja, Autorius: Tomas DAPKUS, Gegužės 8 D. 2012

  “Gintis smogikui K.Michailovui padeda[…]Arūnas Marcinkevičius…Šis advokatas padeda ne tik nuteistam K.Michailovui. Jis atstovauja ir rusiško kapitalo gamtinių dujų tiekėjos “Dujotekanos” viceprezidento, Sovietų Sąjungos KGB Pirmosios vyriausiosios (žvalgybos) valdybos karininko Piotro Vojeikos interesams Strasbūre. Prieš ketverius metus Europos Žmogaus Teisių Teismui P.Vojeika apskundė Lietuvą dėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) parlamentinio tyrimo, tyrusio saugumo pulkininko V.Pociūno išsiuntimo iš Lietuvos aplinkybes, medžiagos išviešinimo. Atliekant Seimo tyrimą gauta informacijos, kad VSD Antroji (kontržvalgybos) valdyba surinko duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, jog Rusija daro įtaką Lietuvos politiniam bei ekonominiam gyvenimui per KGB karininko P.Vojeikos sukurtą žvalgybinį tinklą. Balandžio 24 dieną Strasbūras P.Vojeikos skundą atmetė kaip neatitinkantį priimtinumo kriterijų.

  Buvęs ilgametis Lietuvos kontržvalgybos vadovas Vytautas Damulis tvirtina, kad P.Vojeika buvo ištikimas KGB darbuotojas, kuriuo ir dabar itin pasitiki Rusijos slaptosios tarnybos.

  “Lietuvai atgavus nepriklausomybę Rusijos slaptosios tarnybos perėjo į taktiką, kad Lietuvoje jau reikia veikti kaip užsienyje, ir ėmė kurti tokias organizacijas kaip “Dujotekana”, kurių tikslas ir buvo ne tik gauti pelną, bet ir finansuoti kitas specialiąsias priemones – taip pat ir žvalgybines, ir rusų diasporos kūrimą. Gamtinių dujų tarpininkė buvo kuriama, kad ji ne tik gautų sau pelną, bet ir finansuotų visas kitas priemones, kurios reikalingos užsienyje”, – LNK “Alfa savaitei” sakė pulkininkas V.Damulis.”

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Nekalbėkim apie advokatą – kas jis buvo, kas yra dabar, kieno kokius interesus gina ir tt – tokios kalbos labai vaikiškos. Jis uždavė klausimus: kiek kokių kulkų yra ir kokių trūksta, kiek kokių skylių yra ir kokių trūksta, kodėl vagonėlyje trūksta kulkų pėdsakų (skylių), kaip vagonėlyje galėjo sutilpti 5-6-7 nužudyti pareigūnai ir ką jie, susibūrę vienon vieton, veikė – gal kortom lošė? – bet kotų kaip ir nebuvo rasta ir tt. Taigi, garbingų tyrėjų ir prokurorų pareiga ištyrus aplinkybes paprasčiausiai atsakyti – juk taip elementaru ir jokios mistikos tame nėra – juk aišku, kad buvo šaudoma, buvo sąmoningai žudoma ir žudoma profesionaliai – analogiškai kaip mūsų dienomis V.Pociūną, J.Furmanavičių, D.Kedį, A.Ūsą ir kitus – Dekanidzės ar “Tulpinių” tais darbeliais dėl suprantamų priežasčių juk negali apkaltinti. Žinant, kad žuvusiems-nužudytiems jokia tiesa, kad ir kokia žiauri ji būtų, nebepakenkas, galima daryti prielaidą, kad tiesa gali pakenkti kai kuriems gyviesiems. Pvz. man taip pat vienas žmogus liudininkas pasakojo, kad kai buvo šturmuojamas TV bokštas, kažkas nuo 5 a. gyvenamo namo stogo šaudė į TV bokšto pusę – gal į tankus, gal į karius, gal į susibūrusių žmonių minią… Aišku, generolui Uskopčikui nebūtų sudarę jokio vargo ant stogų patupdyti savo šaulius ar snaiperius – bet tam tyrėjai ir specialistai dirba, kad išsiaiškintų visas galimas aplinkybes. Advokatas gali bet kokius klausimus ir abejones kelti – tam jis ir advokatas. Ši byla bent istoriška ir įdomi, o ne iki priklumo šlykšti apsivogusios Jurgelevičiūtės, kurią advokatas net labiau, nei Marcinkevičius Michailovą, ginė, byla. Tyrėjų pareiga faktinę medžiagą surinkti ir pateikti realiausią, mažiausiai klausimų keliančia ir daugiausiai atsakančią į klausimus įvykių eigos seką. Kol Prezidentė nepagrūmojo prokurorams, tol jie nesiteikė oficialiai Baltarusijos užklausti – pasirodo, teisus buvo batka Lukašenka sakydamas “nikto k nam neobraščalsja”. Reiškia, per 20 metų nelabai kam ir rūpėjo. Klijuoti etiketes – nepadoru, negarbinga, o klijuojančių tikslas – kad tiesą būtų paskandinta ir mažiausia būtų “pakekenkta” nagus prikišusiems gyviesiems

   Thumb up 1 Thumb down 0

 10. Puldamas advokatą vien už tai, kad jis nebijo viešai ir nieko nenuslėpdamas kalbėti apie tikrą padėtį šitoje byloje, “Ivanai”. pažeminote ne jį, o patį save, net ir būdamas pasislėpęs po prasigalvotu vardu. Užjaučiu Jus. Jūs tikriausiai esate labai nelaimingas žmogus? Ar Jūsų nemylėjo mama vaikystėje, neturite tikrų draugų?

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • O tu pabandyt šitam advokatui tiesiogiai pasakyti apie tai atvirai priėjęs, nesislėpdamas po pravarde. Ar turėsi drąsos “narsuoli”? Kelnytės liks sausos? 😀

   Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...