Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Spalis 26 Pirmadienis
 

Medininkų tragedijos aidas stiprėja

2014-06-23 11:49 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (187)

Advokatas A.Marcinkevičius padarė nusikaltimo vietos maketą ir atkūrė nusikaltimo vietą - kas ir kaip buvo nužudytas.  Deja, tai prieštarauja oficialiai tyrimo versijai. KK nuotr.

Lietuvos apeliacinis teismas jau trečius metus nagrinėja Medininkų tragedijos bylą. Pakartotinio šios bylos esminio nagrinėjimo siekė tiek teisiamojo gynyba, tiek ir prokurorai.

Prokurorai, 2011 metų gegužės 11-ją pareiškę, esą Medininkų tragedijos kvalifikavimas tyčiniu nužudymu sunkinančiomis aplinkybėmis yra visiškai pagrįstas, teisėtas, bei atitinkantis teisingumo normas, dabar reikalauja jos perkvalifikavimo į karo nusikaltimą žmoniškumui.

Advokatai Arūnas Marcinkevičius, Ingrida Botyrienė bei Oskaras Rodė – teisiamojo Konstantino Nikulino gynėjai -ir toliau mano, kad jokių faktinių Nikulino kaltės įrodymų pirmosios instancijos teismui bei Apeliaciniam teismui nebuvo pateikta, ir todėl reikalauja visiškai išteisinti savo ginamąjį.

Idant geriau suprastume dalyko esmę, pasigilinkime į įvykių chronologiją.

1991 metų liepos 31-ąją, ankstų rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų MPP buvo žiauriai nužudyti septyni Lietuvos muitininkai, „Aro“ bei policijos pareigūnai. Liko gyvas tik vienas, sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas.

Prokurorai, remdamiesi ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusprendė, jog šį nusikaltimą įvykdė buvusios Tarybų Sąjungos Rygos OMONo pareigūnai, kurie naktį iš liepos 30 į liepos 31-ją buvo Vilniaus OMONo bazėje. Anot prokurorų, tą pačią naktį kai kas iš atvykusiųjų Rygos omonininkų susprogdino sprogstamąjį įtaisą prie buvusios TSRS VRM 42-sios divizijos štabo pastato.

Pastebėsime, jog būtent 1991-jų metų liepos 31-ją Maskvoje vyko M. Gorbačiovo ir Dž. Bušo susitikimas, per kurį jie pasirašė Sutartį dėl strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo bei apribojimo (SPG -1).

2007-jų metų lapkritį, Latvijoje pagal tarptautinį orderį buvo sulaikytas, o 2008-jų metų sausį perduotas Lietuvai Latvijos pilietis Konstantinas Michailovas. O 2011-siais metais teismas paskelbė nuosprendį: teisiamasis yra kaltas dėl ypatingai sunkaus nusikaltimo, ir jam yra skiriama laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Pats teisiamasis savo kaltę kategoriškai neigia.

Atrodytų, jog visi taškai sudėlioti, ir bylą galima baigti. Tačiau ėmė aiškėti detalių, leidžiančių manyti, jog laisvės atėmimu iki gyvos galvos nubaustas žmogus gali būti nekaltas, o tikrieji nusikaltėliai yra paslėpti stora paslapties skraiste, kurią pramušti yra ganėtinai sudėtinga.

Pradėsime nuo to, jog dar 2009 metais teisiamojo gynėjai pateikė Vilniaus Apygardos teismui prašymą nustatyti, kas būtent yra bylos teisiamasis – Latvijos pilietis Konstantinas Michailovas ar Rusijos pilietis Konstantinas Nikulinas? Tačiau prašymas buvo teisėjų kolegijos kategoriškai atmestas, dargi su įspėjimu „netrukdyti teismo procesui”.

Anot duomenų, gautų 2013 metais iš Latvijos generalinės prokuratūros, Konstantinas Michailovas kaip Latvijos pilietis oficialiai gyvavo tik iki 2003 metų, nes būtent tada jam ir nustojo galioti liudininkų apsaugos programa. Latvijoje Nikulinas buvo padėjęs teisėsaugai atskleisti vieną itin garsią bylą.

Bet Lietuvai jis buvo 2008 metais išduotas pagal tarptautinį orderį kaip Latvijos pilietis, nors iš tikrųjų jis buvo Rusijos pilietis. Todėl šių metų pradžioje Lietuvą pasiekė Rusijos nota dėl K. Nikulino pilietybės, kurioje buvo klausiama, kodėl Rusijos Federacija nebuvo informuota apie tai, jog Medininkų byloje yra teisiamas Rusijos pilietis. Vėliau buvo gauta dar viena nota su klausimu, kodėl sveikatos problemų turinčiam Nikulinui ilgai nebuvo teikiama būtinoji medicinos pagalba. Be to, Apeliacinio teismo posėdžius, kuriuose yra nagrinėjama Medininkų byla, pradėjo lankyti oficialūs Rusijos Federacijos Ambasados Lietuvoje atstovai. Regis, bręsta nemenkas tarptautinis skandalas.

Tačiau ši painiava su pavardėmis nėra vienintelė detalė, bylojanti apie skubotą bei paviršutinišką bylos nagrinėjimą. Teisiamojo advokatas Arūnas Marcinkevičius sutiko duoti interviu ir papasakoti, su kokiais proceso ypatumais gynėjams teko susidurti teisminio tyrimo metu.

– Gerbiamas advokate, kiek, Jūsų požiūriu, objektyviai buvo atliekamas Konstantino Nikulino-Michailovo bylos tyrimas? Kokia čia painiava rutuliojasi dėl Jūsų ginamojo pavardės?

-Pirmiausia turiu pastebėti, jog 2007-siais metais Konstantinas Nikulinas buvo sulaikytas kaip Latvijos pilietis Michailovas, nors toks asmuo kaip Konstantinas Michailovas niekad neturėjo nieko bendro su Rygos OMONu.

Prokurorai tai viešai paaiškino tuo, kad jie esą ieškojo buvusio OMONo pareigūno Nikulino, bet šis neva slapstėsi nuo teisingumo po svetima pavarde.

Šį faktą paneigė Latvijos generalinė prokuratūra. Ji patvirtino, jog Nikulinas nesislapstė, ir visą tą laiką, per kurį jis gyveno Latvijoje, buvo žinoma jo tikroji pavardė, gyvenamoji vieta ir darbovietė. Buvo pateikta ir dokumentų, bylojusių, jog jam buvo taikyta liudininkų apsaugos programa, dėl kurios ir buvo pakeista jo pavardė.

Nepaisant to, Lietuva nei karto nesikreipė į Latviją su prašymu surasti Nikuliną net po to, kai Lietuvos prokuratūra, suėjus visiems įmanomiems senaties terminams, nutarė pareikšti jam įtarimus.

Na, įsivaizduokite: jus kas nors kažkuo įtaria, bet jūs apie tai nenutuokiate. Ir sako, jog jūsų negali surasti, bei iš to daro išvadą, esą jūs slapstotės. Ar tai galima vertinti kaip nieko nenutuokiančio bei jokio supratimo apie tai neturinčio žmogaus tyčinius veiksmus, kuriais siekiama išvengti teisinio persekiojimo?

Arba, štai pavyzdys: pagal Valstybės kaltintojų reikalavimus, šioje byloje buvo kviečiami į Apeliacinį teismą liudininkai iš Latvijos. Bet, kaip vėliau paaiškėjo, jiems nepavyko įteikti šaukimų. Ar tai jų adresai nuo 1991-jų metų paseno, ar jie jau apskritai nebegyvena Latvijoje… Bet juk negalima daryti išvados, jog jie slapstosi nuo teismo proceso!

Grįžkime prie Nikulino.

Kai jį 2008-jų metų sausį išdavė Lietuvai, tai jo pirmoji apklausa buvo grynai formali. Jos pagrindu teisme vėliau buvo padaryta išvada: Įtariamasis Lietuvoje negyvena, gyvenamosios vietos čia neturi, turi draugų užsienyje, taip pat ir Rusijoje, tarnavo Rygos OMONe , reiškia, yra pagrindo jo suėmimui bei patalpinimui į tardymo izoliatorių-kalėjimą. Į jokius paaiškinimus, jog jis neturi nieko bendro su šiuo nusikaltimu, ir neturi jokio pagrindo slapstymuisi, taip pat ir į nuoširdžius paaiškinimus apie visišką jo nenutuokimą apie galėjusius tai įvykdyti, atsižvelgta nebuvo.

– T.y. Konstantinas Nikulinas buvo susijęs su Rygos OMONu?

– Taip, jis tarnavo Rygos OMONe kaip eilinis milicininkas, ir dėl to 2000 -siais metais buvo Latvijos teismo nuteistas lygtinai už tarnybinių įgaliojimų viršijimą. Nuo to laiko jis nieko neteisėto nebuvo įvykdęs. Negana to, jis suteikė Latvijos teisėsaugai neįkainojamą paslaugą, atskleidžiant rezonansinę aukšto valstybės pareigūno nužudymo bylą, dėl ko jam ir buvo taikyta liudininkų apsaugos programa.

– Kokiu būdu jis pateko į Lietuvos teisėsaugos akiratį?

– Esmė tai, jog 1991-jų metų liepos 30-ją Konstantinas Nikulinas 12-os Rygos omonininkų grupėje buvo atvykęs į Vilnių. Iš pradžių, dar pirmosiomis 1991-jų metų rugpjūčio dienomis, 9 žmonės, išskyrus du šio būrio vairuotojus ir vieną karininką, tapo Medininkų bylos įtariamaisiais. Tiriant buvo nustatyta, kad jie buvo atvykę į TSRS VRM 42-sios divizijos štabą Vilniuje, kad spręstų kadrų klausimus bei papildomos ginkluotės gavimo klausimą.

Čia irgi tūno daug neaiškumų. Pavyzdžiui, buvo keista, kodėl jie turėjo gauti ginklų Vilniuje, jei buvo galima jų pasiimt Rygoje, sandėlyje. Iš pradžių, liepos 30-ją, vakare, papildomos ginkluotės gavimo klausimas buvo atidėtas 1991-jų liepos 31-jai, o galiausiai, liepos 31-ją Vilniuje jiems ginklų neišdavė.

Šios rinktinės vadas Česlavas Mlynikas ir būrio vadas Aleksandras Kuzminas su dviem vairuotojais dar vėlų liepos 30 -sios vakarą išvyko atgal, į Rygą. Likusiai 8 žmonių grupei, vadovaujamai Andrejaus Laktionovo, buvo įsakyta sulaukti liepos 31-ąją numatyto ginklų gavimo, ir gavus pranešti į Rygos OMONo štabą.

Tie likusieji nakvojo Vilniuje, Vilniaus OMONo bazėje, o ryte, jau paaiškėjus apie Medininkų pasienio kontrolės posto užpuolimą bei aukas, K. Nikuliną su draugais, visiems matant, visuomeniniu transportu išlydėjo į Daugpilį, o iš ten – į Rygą.

Tarsi visi tai turėjo pamatyti…

Negalima atmesti, jog Rygos omonininkų buvimo Vilniuje faktas bei laikas suvaidino “priedangos operacijos” vaidmenį per Medininkų pasienio-muitinės posto Nr.1 užpuolimą. Iš bylos medžiagos matyti, jog tokia 1991-jų metų liepos 30- 31 įvykių versija nebuvo tiriama bei lig šiol nėra paneigta.

– Yra žinoma, kad šiuo dvivaldystės laikotarpiu Vilniaus OMONas buvo nuolat stebimas. Tai nejaugi tardytojai neturėjo tikslių duomenų apie tai, kas vyko tą 1991-jų metų naktį iš liepos 30-sios į liepos 31-ją Vilniaus OMONo bazėje, kokių judesių ten buvo?

– Taip, stebėjimo faktas buvo žinomas. Vos tik Rygos OMONas kirto Latvijos ir Lietuvos sieną, visas jų tolesnis maršrutas buvo akylai stebimas. Šalia Vilniaus OMONo bazės demonstratyviai atvirai budėdavo keli Lietuvos specialiųjų tarnybų išorinio stebėjimo automobiliai. Bazė buvo slapta stebima, buvo vykdomas tarnybinio radijo eterio bei telefono pokalbių pasiklausymas.

Tai byloja bylos medžiagoje vaizdžiai atspindi 1991-jų metų liepos 30-sios vakare vykdytas sekimas, maršruto link Latvijos sienos fiksavimas, taip pat ir abiejų automobilių papildymas kuru Vilniaus pakraštyje esančioje degalinėje, atsiskaitymų už kurą būdas ir tvarka, Vilniaus OMONo vado Boleslavo Makutynovičiaus grįžimas į bazę tarnybiniu “Žiguli” markės automobiliu.

Tokiomis sąlygomis ryžtis kažkokiems veiksmams buvo tiesiog neįtikėtina ir absoliučiai prieštaravo sveikam protui.

Tačiau visa informacija, liečianti Vilniaus OMONo bazės stebėjimą, OMONo transporto priemonių sekimą, pasiklausymą, vykdytą po 1991-jų metų liepos 30-sios 22 valandos, dingo kaip į vandenį.

Kiek kartų mes prašėme pateikti šiuos duomenis – jokio rezultato.

Ir šiame tyrime tokių faktų apstu, kiek tik nori.

– Tai kuo gi teismas grindžia savo kaltinimus?

– Pagal šią “logiką”,  surasti kaltininkus yra itin paprasta. Pakanka paklausti bet kokio žmogaus, ar jis tarnavo Tarybinėj Armijoj? Ar davė Priesaiką? Ar šaudė automatu? Gavus teigiamą atsakymą, toliau paklausti – ar turi vaizdo medžiagą, bylojančią, jog naktį į 1991-jų liepos 31-ją miegojo namie (kas galėtų objektyviai patvirtinti alibi faktą). Jei tokio alibi nėra, tai liudininkų parodymai jau neturi reikšmės,  o visa kita, t.y.  kokios bebūtų abejonės, spėlionės, nutylėjimai, arba akivaizdžios tyrimo spragos atvirai vertinamos valstybinio kaltinimo naudai, t.y. nukreiptos  prieš teisiamąjį. Tarsi Lietuvos baudžiamajame procese galiotų kaltumo prezumpcijos principas, reikalaujantis teisme pagrįstai įrodyti teisiamojo nekaltumą.

Vienintelis neginčijamas bei pagrindinis faktas, kuriuo disponuoja ikiteisminis bei teismo tyrimas, yra pats 1991-jų metų liepos 31-sios tragiškas įvykis. Kas įvykdė šį nusikaltimą, tiksliai nėra žinoma.

Nėra jokių faktų, tiesiogiai įrodančių ar bent netiesiogiai nurodančių į tai, jog būtent Konstantinas Nikulinas dalyvavo šiame įvykyje. Jis yra kaltas vien tuo, jog po viešo skandalo, kilusio 2003-jų metų birželį po buvusio Rygos OMONo pareigūno Igorio Gorbanio paleidimo į laisvę ir baudžiamosios bylos jam nutraukimo, nenustačius jo dalyvavimo posto užpuolime bei žudynėse, reikėjo žūtbūt surasti kaltininką. Išėjo beveik tas pats, kaip Krylovo pasakėčioje: “tu kaltas vien tik tuo, kad noriu valgyt”.

Dalį svarbių detalių, įrodančių Konstantino Nikulino nedalyvavimą įvykiuose, galima būtų rasti “motininės bylos”, kuri buvo tiriama karštais pėdsakais, iš karto po tragedijos, medžiagoje.

Tačiau teismui buvo perduoti tik prokurorų nuožiūra parinkti dokumentai, t.y. tie, kuriuos jie nusprendė pateikti. Kiti dokumentai liko prokuratūros seifuose. Jie pateikė tik tai, kas yra naudinga kaltinimui. Mums paprašius pateikti visą bylos medžiagą, šis mūsų prašymas buvo atmestas.

Yra žinoma, kad užpuolikai lygtai vilkėjo, tarybinėje kariuomenėje paprastai vadinamas “afgankėmis” ir dėmėtomis “kamufliažo” uniformomis. Bet ir tai nėra įrodymas.

Be to, likęs gyvas Muitinės tarnybos inspektorius Tomas Šernas atkakliai bei kategoriškai tvirtina, jog užpuolikai buvo ginkluoti 7,62 mm kalibro “Kalašnikovo” automatais su medinėmis buožėmis.

Šį faktą iš dalies patvirtina 7,62 mm kalibro šovinių gilzės, aptiktos nusikaltimo vietoje. Tačiau tie šoviniai buvo pagaminti 1967-1969 metais. Būtent šis faktas akivaizdžiai byloja apie tai, jog tokių šovinių galiojimo bei tinkamumo naudoti terminas (penkeri metai) 1991 metais jau buvo seniai pasibaigęs.

Savo ruožtu, šis faktas techniškai paneigia ir verčia principingai griežtai suabejoti bet kokiomis tokių, 22- 24 metų senumo, šovinių panaudojimo galimybėmis. Būtina nepamiršti, kad netinkamo šovinio naudojimas visada kelia rimtą pavojų. Toks šovinys gali susprogdinti spyną bei spynos laikiklį, sužeisti patį šaulį, arba tiesiog užsikirsti. Be to, kulka gali įstrigti vamzdyje, o kitas šovinys- susprogdinti vamzdį.

Naudojant šitokius- pasenusius šovinius, žalos ginklui bei pačiam šauliui rizikos laipsnis sudaro daugiau nei 96 procentus.

Be to, nėra galimybių iš anksto nustatyti, kuris iš tokių šovinių sprogs lizde, kuris užsikirs, o kurio kulka įstrigs vamzdyje ar tiesiog nepasieks taikinio. Dėl šios priežasties tokių šovinių naudojimas net šaudyklose, jau nekalbant apie kovines sąlygas, yra tolygus visiškai beprotybei.

Vargu ar rastumėte bent medžiotoją, kuris išdrįstų naudoti tokio senumo šovinius net zuikių medžioklei, jau nekalbant apie tokių šovinių panaudojimą kur kas rimtesniems taikiniams.

Būtent todėl, bet kokios rūšies pajėgose, ir policijoje, buvo ir yra nuolat vykdomas šaudmenų atnaujinimas. Tai patvirtino ir buvę TSRS VRM 42-sios divizijos ginkluotės specialistai, liudiję teisme. Bet teismas nepaisė jų parodymų, jų net neišgirdo. O mūsų prašymas teismui iškviesti bei apklausti dėl tų aplinkybių ekspertus buvo atmestas.

Būtina pažymėti, jog Rygos omonininkai, atvykę į Vilnių 1991-jų metų liepos 30-ją, buvo ginkluoti išskirtinai, vien tabeliniais ginklais: 5,45 mm kalibro automatais AKC-74У bei 9 mm kalibro “Makarov” sistemos pistoletais.

Esminė ir ta aplinkybė, jog tiriant 1991-jų metų sausio 20-sios įvykius Rygoje, TSRS ir Latvijos Respublikos prokuratūrų nutarimu buvo patikrinti visi, Rygos OMON ginkluotėje buvę tabeliniai ginklai, , o taip pat visi OMONo išimti ginklai.

Lyginamieji šautų kulkų bei gilzių pavyzdžiai, taip pat ir teismo kriminalistikos ekspertizių aktai dar 1991-jų metų balandžio-gegužės mėnesiais buvo perduoti Latvijos prokuratūrai.

Todėl Lietuvos prokuratūra galėjo be jokių kliūčių dar tą pačią 1991-jų metų liepos 31-ją atlikti lyginamąsias teismo kriminalistikos ekspertizes, ir pagrįstai patvirtinti bet kokio, Rygos OMON turėto ar išimto panaudojimo faktą.

Tačiau tokios ekspertizės ne tik, kad nebuvo atliktos, bet ir teismas kategoriškai atsisakė jas skirti proceso metu.

Nepaisant to, kad nebuvo nei įrodymų, nei faktinių duomenų, tiesiogiai ar bent jau netiesiogiai, objektyviai ar subjektyviai nurodančių į žudynių vykdytojus, taip pat ir į pastarųjų tarnybinę, politinę, socialinę ar valstybinę priklausomybę, jau pirmosiomis 1991-jų metų rugpjūčio dienomis, valstybiniu bei tarptautiniu lygiu buvo viešai paskelbta būtent apie Rygos OMONo milicininkų dalyvavimą šio nusikaltimo vykdyme bei apie jų pagrindinį vaidmenį jame. Nors net ir šiai dienai teismui nėra pateikta jokių medžiagų, galinčių paneigti bent vieną iš daugiau nei dešimties šio nusikaltimo versijų.

Nėra nei menkiausios abejonės, jog esant bent teorinei galimybei gauti teigiamą lyginamosios ekspertizės rezultatą, identifikuojant bet kokio Rygos OMONo turėto ginklo naudojimą 1991-jų liepos 31-ją Medininkuose,- tai šitokie duomenys jau seniausiai būtų viešai paskelbti, o medžiaga būtų pateikta teismui.

Be to, neįmanoma patikėti, jog dar iki 1992-jų kovo 31-sios, kuomet bylos tyrimas buvo laikinai sustabdytas, iš viso nebuvo atlikta tokia patikra, identifikuojant ginklus bei tragedijos vietoje rastas kulkas bei gilzes. Nejaugi tai nesudomino jokio tyrėjo, prokuroro ar teisėjo?

Per visą teisminio tyrimo laikotarpį teismas atmetė daugiau nei virš 300 esminių mūsų prašymų. Dėl svarbiausių faktų nustatymo bei faktinių aplinkybių ištyrimo, dėl teismo kriminalistinių ekspertizių, dėl faktinių duomenų, liudininkų parodymų, akivaizdžiai trūkstamų tardymo bei operatyvinių medžiagų, vaizdo bei garso įrašų išreikalavimo, dėl liudininkų, specialistų bei ekspertų apklausų teismo metu atlikimo, ir t.t. Visko neišvardinsi, netilps straipsnyje.

Pavyzdžiui, mes prašėme pateikti tyrimo, kurį atliko KGB (Valstybės saugumo komitetas- VSK), Krašto Apsaugos departamentas, ir visas turimas tokio pobūdžio medžiagas, tačiau bergždžiai. Mums buvo pasakyta, jog VSK neva tai jokio tyrimo dėl Medininkų poste įvykusios tragedijos neatliko. Tačiau, paaiškėjo, kad VSK atliko operatyvinius paieškos tyrimo veiksmus, vykdant Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros nurodymą.

Tarpusavyje buvo operatyviai keičiamasi apie nustatytus faktus gauta informacija. Apie tai byloja medžiaga, esanti Lietuvos Ypatingajame archyve. Apeliacinis teismas dalinai jau atsižvelgė į mūsų prašymą, bei nutarė išnagrinėti kai kuriuos iš tų dokumentų.

Tačiau teismas išaiškino, jog negali prijungti prie bylos visos VSK atlikto operatyvinės paieškos tyrimo medžiagos, nes dauguma jos dokumentų yra surašyti rusų kalba. Ir tai tuomet, kai teisme yra šitiek vertėjų, kuomet yra žinoma, jog nei pats teisiamasis, nei jo gynėjai neturi galimybių išversti šitokios dokumentų gausos.

Man yra nesuvokiamas toks požiūris, kuomet yra lengviau nuteisti žmogų iki gyvos galvos, negu išversti atskirus dokumentus iš rusų kalbos į lietuvių. Apie kokį dar teisingumą tuomet dar gali būti kalbama?

– Ir vis dėlto, ar šioje byloje yra bent kažkokių pėdsakų, galinčių nurodyti tikruosius nusikaltėlius?

-Yra pavienių, padrikų duomenų, hipotetiškai nurodančių į galimą Vilniaus OMONo dalyvavimą.

Asmeninis Vladimiro Razvodovo (Vilniaus OMONo štabo viršininko,-aut. past.) Tadeušas Gudaniecas kadaise davė parodymus, esą V. Razvodovo nurodymu buvo nuvežęs kažkokius tris nepažįstamuosius į Medininkus, bet, pasak jo, jis nė nenutuokė apie tai, kai jie ten veiks.

Tomas Šernas per pirmąją apklausą paminėjo Boleslavo Makutynovičiaus pavardę (Vilniaus OMONo vado,- aut. past.). Kodėl jis šią pavardę paminėjo?  Gal jam šis žmogus kėlė kokių nors asociacijų su kuo nors, ar su kažkuo?

Vėliau, vieno atpažinimo iš nuotraukų metu Tomas Šernas parodė į asmeninį Vilniaus OMONo vado vairuotoją kaip į žmogų, labai panašų į tą, kuris pirmasis įsiveržė į vagonėlį. Tačiau tokio atpažinimo rezultatas pats savaime neturi pagrįstai pakankamos įrodomosios galios.

Apskritai šioje byloje yra apie dešimt skirtingų, savarankiškų, lygiaverčių, bei vienodai reikšmingų versijų, kurios reikalavo neatidėliotino bei kruopštaus tardyminio- operatyvinio tyrimo iš esmės.

O apie Konstantiną Nikuliną Tomas Šernas nė kartą yra pasakęs, kad niekada nėra jo matęs. Tačiau pirmosios instancijos teismas šį faktą įvertino kaip tiesioginį mūsų ginamojo dalyvavimo šiame nusikaltime įrodymą.

Tas pats Tomas Šernas pirmosios apklausos metu pranešė, jog bent vienas iš užpuolikų bei žudikų kalbėjo… lietuviškai. O ar jis kalbėjosi pats su savim? Spręskite patys. Pastebėsiu, jog nei Konstantinas Nikulinas, vadinamas Michailovu, nei kiti Rygos omonininkai lietuvių kalbos nemokėjo, ir ja nekalba.

Bet vis dėlto teismas į tai kol kas neatsižvelgia.

-Paskutiniajame teismo posėdyje prokurorai pareiškė prašymą apklausti liudytojais buvusius Rygos OMONo pareigūnus Germąną Glazovą – Buniatovą bei Normudsą Strapcans iš Latvijos, taip pat ir Aleksandrą Kuzminą iš Rusijos. Negi jie nebuvo apklausti Vilniaus Apygardos teisme, ir kodėl dabar staiga iškilo tokia būtinybė?

– Šie liudininkai iš tikrųjų pirmosios instancijos teisme nebuvo apklausti. Buvęs Rygos OMONo būrio vadas Aleksandras Kuzminas 1992-jų sausį Rygoje buvo apklaustas Lietuvos Generalinės prokuratūros vyresniojo ypatingai svarbių bylų tardytojo. Kiti du šioje byloje niekad nebuvo apklausti.

Aleksandras Kuzminas 1992 -siais metais, per apklausą, išsakė savo prielaidą dėl Rygos OMONo dalyvavimo muitinės-pasienio posto Medininkuose užpuolime tikimybės. Jo iškelta prielaida konkrečių asmenų neliečia. Tačiau tiek ir 1992 metais, tiek ir šiuo metu, norint nustatyti vykdytojus, ar, juolab, įrodyt kieno nors kaltę, vien tik prielaidų ar pamąstymų nepakanka,.

Germanas Glazovas, nūdien – Buniatovs, ir Normunds Strapcans, kiek man yra žinoma, išėjo iš tarnybos dar iki žinomų 1991-jų sausio 20-sios įvykių Rygoje, t.y. Medininkų posto užpuolimo ir policijos bei muitinės pareigūnų nužudymo momentu jie jau netarnavo Rygos OMONe. Jie buvo apklausti Latvijos Respublikos prokuratūroje 1991-jų metų pabaigoje- 1992-jų metų pradžioj dėl vadinamosios Rygos OMONo “komercinės veiklos”. T.y. visai kitoje byloje, neturinčioje nieko bendro nei su Medininkų posto užpuolimu, nei su Lietuvos policininkų bei muitininkų nužudymu, nei su mūsų ginamuoju.

-Kaip jau minėjote, teismas buvo pareiškęs, esą KGB (VSK) jokios bylos dėl Medininkų įvykių netyrė. Tačiau dabar jau yra akivaizdu, jog taip nėra. Ką jūs galite pasakyti apie skandalingą agentūrinio pranešimo pažymą, kuri neseniai buvo paviešinta? Ar tai nėra eilinis “kompromatas”, pakištas kitų šalių specialiųjų tarnybų gegužę vykusių rinkimų išvakarėse?

-Ta pažyma, apie kurią jūs kalbate, jau seniai buvo Lietuvos Ypatingajame archyve. Joje minimas agentas “Valius”, kuris 1991-jų rugpjūtį kalbėjosi su KAD pareigūnu Gintautu Kirevičiumi apie įvykius Medininkuose. Per šį pokalbį, vykusį jau po tragedijos aukų laidotuvių, buvo paminėtas kažkoks trečiasis KAD skyrius, esą neva susijęs su šia tragedija. Nors daugelis politikų šiandien kategoriškai neigia, kad egzistavo toks skyrius, kuris, remiantis šia pažyma, buvo suformuotas vien iš kriminalinių elementų.

Tuo tarpu prisiminimų apie šį skyrių yra buvusių KAD pareigūnų memuaruose. Tuo pačiu, Ir, pavyzdžiui, Artūro Skučo bei daktaro Gintauto Surgailio istorinėse medžiagose.

Egzistuoja dar vienas dokumentas – VSK informacinės paieškos sistemos “Vulkan” suvestinė, suteikusi informaciją apie agentą “Valių”, bylojančią apie aktyviai bei sėkmingai veikusio Lietuvoje nuo 1980-jų metų iki pat 1991-jų metų rugpjūčio VSK Antrosios valdybos (karinė kontržvalgyba-aut.pastaba) agento egzistavimą.

Klausimas, kodėl šiais dokumentais niekas nesidomėjo? Dokumentai buvo įslaptinti tam tikram laikotarpiui, bet tik nuo visuomenės, o ne nuo specialiųjų tarnybų. Prokurorai turėjo visas galimybes, esant būtinybei, laiku juos gauti… Apeliacinis teismas atmetė šiuos dokumentus, šįkart kaip nepatikimus, nes jie buvo surašyti VSK.

-Sprendžiant iš Jūsų pasakojimo, išeina, jog prokuratūra bei teismas nuėjo lengviausiu keliu, surandant pirmą pasitaikiusįjį, daugiau – mažiau tinkamą kaltininką rezonansinėje byloje. Juk net V. Landsbergis pastebėjo, jog Nikulinas šioje byloje “pritemptas už ausų”, kad byloje padėtas “dirbtinis taškas”. Bet, jei jums pavyks įrodyti Jūsų ginamojo nekaltumą, tai ar nebus diskredituotas Lietuvos teismas?

-Viešumas – tai vienintelis ginklas, kuris gali padėti. O prognozės- nedėkingas dalykas. Stengsimės padaryti viską, kas yra teisiškai įmanoma, o ten – kaip išeis.

Mes dedame viltis į sveiką protą bei į įstatymą, o ne į politikavimą, kuris lig šiol temdo objektyvią tikrovę.

Šiame procese, deja, tenka kalbėti ne apie pavienės teisinės ar politinės institucijos reputaciją , o apie valstybės reputaciją apskritai. Tiek pačioje šalyje, tiek ir už jos ribų.

Tikimės, kad iki kito Apeliacinio teismo posėdžio, numatyto 2014-jų metų gruodžio 5 dienai, bus pakankamai laiko, kad būtų galima rasti išmintingą sprendimą kaip garbingai išeiti iš susiklosčiusios padėties.

Epilogas. VSK operatyvinė byla, tiriant Medininkų tragediją

VSK operatyvinės paieškos bylos, tiriant Medininkų tragediją, medžiaga yra saugoma Lietuvos Ypatingajame archyve. Ją sudaro kiek daugiau nei 300 lapų.

Kaip paaiškėjo, Lietuvos nepriklausoma prokuratūra, kuriai tuomet vadovavo Artūras Paulauskas, nurodė Lietuvos TSR VSK kruopščiai ištirti bylą. Operatyviniai darbuotojai ir tardytojai tada, per pirmąsias dvidešimt 1991-jų rugpjūčio dienų, nustatė daugelį svarbių aplinkybių.

Buvo apklaustas ne tik Tomas Šernas, bet ir antras likęs gyvas muitininkas Ričardas Rabavičius. Tačiau šios apklausos garso įrašai, kaip, beje, ir vaizdo įrašai, taip pat ir pirminių T. Šerno apklausų garso įrašai, dingo.

Kaip yra žinoma, T. Šernas išgyveno, o R. Rabavičius mirė ligoninėje.

Kaip matyti iš VSK tyrimo, ir net iš teisminio tyrimo medžiagų, Vilniaus OMONas buvo nuolat akylai stebimas, visų jo pareigūnų telefono pokalbių bei radijo ryšio buvo klausomasi.

Šioje byloje yra saugoma ir kelios dešimtys nuotraukų, padarytų iš karto po tragedijos, dar iki Lietuvos Respublikos VRM bei prokuratūros tardymo grupės atvykimo, taip pat ir topografiniai žemėlapiai su tuo momentu tikrintų automobilių maršrutais, ir daugelis ne mažiau svarbių dokumentų.

Beje, teismas jais nedisponuoja, nors jie galėtų suteikti papildomos informacijos, reikšmingos tyrimui bei tikrųjų tragedijos kaltininkų nustatymui.

Dar visai neseniai teismas disponavo tik nuotraukomis, kurias prokuratūra darė vėliau, t.y 1991-jų metų liepos 31-ją, dienos metu.

Kalbėjosi žurnalistė Regina Pozdnerova

Vertė Sergejus Sokolovas, “Karštas komentaras”

Komentarai

 

 

 
  • Gal pakvaišai? Kas tau ko reikalaus ir iš ko? Iš Landsbergio? Iš Paulausko? Ar iš Vaišvilos? Jis visi viena trumpučiuke virvute surišti amžiams.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 1. aha

  2014-06-25 – 14:25

  Jeigu pats ponas Landsberis nieko kito, išskyrus savo svaisčiojimus, nežino, tai iš kur galėtų ką nors žinoti visi kiti? Jie savo pačių pasakomis įtikėję. Čia tas pats, kaip darželinukai, kurie naiviai tiki Kalėdų seneliu ir Velykų bobute, bei jų dovanomis. Pabandyk sulaukti, kad tie mažiuliai paneigtų jų buvimą. Kaip jie paneigs, jei gauna iš jų dovanėles? Taip ir visi tie politikai, kaip maži vaikai, tiki prokurorų pasakaitėmis ir nenori jomis netikėti.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Tikiu- Netikiu. Noriu- Nenoriu. Žinau- Nežinau. Kažkoks, atsikrapštant vienoj vietoj, durnynas gaunasi. Jau darosi juokinga 😀

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Medininkų bylos nutyrimas – atviras pasityčiojimas iš visos Lietuvos žmonių ir istorijos.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Kada į teismą bus atvesti tikrieji Medininkų žudynių kaltininkai ir vykdytojai?

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • greičiau iš Nikulino bus padarytas skalpas ir įteiktas už gerą bylos ištyrimą prokurorui

   Thumb up 0 Thumb down 1

  • Paklausk apie tai Grybauskaitės, Landsbergio, Paulausko, Raulušaičio ir Stankevičiaus su Versecku. Jie gal tau atsakys? :(

   Thumb up 1 Thumb down 0

    • Jeigu pats ponas Landsberis nieko kito, išskyrus savo svaisčiojimus, nežino, tai iš kur galėtų ką nors žinoti visi kiti? Jie savo pačių pasakomis įtikėję. Čia tas pats, kaip darželinukai, kurie naiviai tiki Kalėdų seneliu ir Velykų bobute, bei jų dovanomis. Pabandyk sulaukti, kad tie mažiuliai paneigtų jų buvimą. Kaip jie paneigs, jei gauna iš jų dovanėles? Taip ir visi tie politikai, kaip maži vaikai, tiki prokurorų pasakaitėmis ir nenori jomis netikėti.

     Thumb up 1 Thumb down 0

   • Nesabarankiški tiedu Stankevičius ir Verseckas- eiliniai pėstininkai jie, kurių jokioj rimtesnėj partijoj niekad, niekam negaila.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Kai bus politinė valia ištirti bylą- ištirs, o kol jos nėra, tai nereikia versti kaltės prokurorams. Jie- politinės valios vykdytojai ir nedaugiau.

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • taip, tai ko vaidina, kad yra nepriklausomi? Pasiklausykit, kaip Ralušaitis iš Seimo tribūnos apie “nepriklausomybę” gražiai suokė!

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • vaidmuo, tai ko norėti? raulušaitis jį ir vaidina. jam už tai alga duodama. :(

      Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Dėl senų šovinių panaudojimo.

  juokdarį 2014-06-25 – 10:14

  Tu ten buvai ar ką? Iš kur žinai kokiais šoviniais šaudė? Pagal tave panašu, kad tu ir kiaušinienę galėtum išsikepti iš 24 metų senumo kiaušinių. Gal dar net apsilaižydamas ją suvalgytum?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. LANDSBERGIS IR LANDSBERGIZMAS- POLITINIŲ BYLŲ SARGYBOJE

  Kad ir ką Landsbergis bekalbėtų, -jam nesvarbu, -Michailovas ar ne Michailovas, kaltas ar nekaltas…Landsbergiui reikia aukų! Nes JAM VISADA JŲ REIKĖDAVO.
  Ir jei įvyktų stebuklas, ir teismas išteisintų K. Michailovą-Nikuliną, tai Landsbergis pirmas imtų koneveikt teisėjus, antai,-“kaip jie drįso paleisti omonininką”…

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • “Landsbergiui reikia aukų! Nes JAM VISADA JŲ REIKĖDAVO.”

   LABAI IŠKALBINGA MINTIS

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • gal jis pats nerėktų, bet kokia raselė tai tikrai visa gerkle bliautų, dar ir jurgis iš paskos

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • Jis nerėktų, tai tiesa….Jis užuominomis, savo pagiežingomis užuominomis kur kas iškalbingiau už bet kokią “raselę” nuodytų “eterį”…

    Thumb up 1 Thumb down 0

 6. 1. Ginklų, kuriais šaudė Medininkuose- nėra?
  2. Šovinių, kuriais šaudė Medininkuose- nėra?
  3. Kas šaudė Medininkuose, įrodymų- nėra?
  4. Landsbergis- nepričiom, nieko nežino?

  Thumb up 1 Thumb down 0

   • Paulauskas nors ir buvo tuo metu visų prokurorų prokuroras, bet jis tiesiogiai priklausė nuo politikų valios ir jų nurodytos linijos. Taip, kad nereikėtų ant jo bandyti sukarti visus, šioj byloj nustypusius šunis. Jis vykdė tą, kas jam buvo liepta.

    Thumb up 1 Thumb down 0

 7. medininku ivykiai,tai landsbergistu darbelis.tikslas,supjudyti tauta su sovietais ir leidimas svaistyti pinigus kariniams tikslams,is kuriu pasipelnyta .20-ies metu istorija tik irode,kad landsberginiai dirba savo tikslams ir kisenei.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 8. “Dėdulė” paskutinį kartą norėjo prišikti Tautai smegenis,bet prisišiko sau į kelnes.

  Thumb up 5 Thumb down 1

   • ATVĖSK IR NESIKARŠČIUOK

    V. Landsbergio žodžiai: “Advokatas A. Marcinkevičius dirba, kad padėtų savo žmogui, kurį gina. Todėl viską traukia, ir tegul dar sau būna „zasratj mozgi“…”

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Bet man visai neaišku kodėl Landsbergiui kliūna advokatas? Ir kuo konkrečiai jis Landsbergiui- „zasratj mozgi“. Gaila, kad Landsbergis nepasako visko iki galo.

     Thumb up 1 Thumb down 0

     • Ko nesupranti? Advokatas juk sugriovė landsberginių net ketvirtį amžiaus pasakotą Medininkų posto užpuolimo scenarijaus versiją. Užtat ir pyksta, kad dabar paaiškėjo kas ištikro pudrino tautai smegenis arba, kaip sako Landsbergis,- “zasyrali mozgi” …

      Thumb up 2 Thumb down 0

    • Jeigu Landsbergis tikrai būtų niekuo dėtas ir norėtų žinoti teisybę apie Medininkus, tai jis neniekintų ir nekaltintų advokatų, o, atvirkščiai, padėkotų jiems už tai, kad atvėrė žmonėms akis į Medininkų žudynes.

     Thumb up 2 Thumb down 0

     • jei tu visų akivaizdoje įmintų į dyyyydelį dyyyydelį š….., tai ar sušuktum garsiai: “oi, įlipau į š…”?

      Thumb up 1 Thumb down 0

 9. Šoviniai jiems per seni.Jeigu iššovė,vadinasi nebuvo dar supeliję.Ir ko čia pergyvent,kad panaudojo 2 pasaulinio karo likutį?
  O ką?
  Jeigu granata sprogtų sena ,išdrąskydama jums subinę irgi jos klaustumėte :”Kodėl?”

  Thumb up 1 Thumb down 4

  • Surinkti iššaudytas tūteles praktiškai nesunku. Pabarstyti kitokių iššaudytų tūtelių taip pat nesunku.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Pasižiūrėkit video, kur advokatas pasakoja apie pagal rastus įkalčius akurtą Medininkų posto užpuolimą. Ar nekeista, kad žaizdų žmonėms padaryta daug daugiau negu rasta kulipkų ir šovinių tūtų? Kur dingo visos kitos? Kodėl jų trūksta? Kur kulkų paliktos skylės? Kodėl jų nėra? Čia juk gryni faktai, o ne kažkokie pramanai. Mano brolis tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje, taip pat sako, kad tokio senumo šoviniai labai pavojingi ir niekas jais nešaudo.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  • Taip, sena surūdyjusi granata, bombykė ar mina, likusi nuo 2WW tikrai gali susprogti bile kada, bet kur matei, kad jas tokias naudotų bile kokia kariuomenė? Niekas tokių nenaudoja, nes dažnai susprogsta jos pačios, todėl ir naikinamos vietoje. Taip, kad nereikia čia šitų “lia-lia”- nesamonių. labai teisingai atkreiptas dėmesys į visą šitą absurdą dėl nesąmonės su pasenusių šovinių panaudojimu užpuolant Medininkų postą.

   Thumb up 2 Thumb down 0

  • jei nieko nesupratai apie šovinių senumą, tą vietą dar kartą perskaityk. Jei nepaaiškės, skaityk dar kartą.

   Thumb up 1 Thumb down 0

    • Muzikologas – čiurlionistas Landsbergis ir jo pasirinktas pirmasis Nepriklausomos Lietuvos generalinis prokuroras Paulauskas su VSD viršininku Vaišvila sovietinėje kariuomenėje netarnavo ir tokių “smulkmenų” nežinojo. Dėl to, nesitikėjo, kad jos gali po 24 metų išlįsti ir pilnai sugriauti jų sukurptą pasaką apie medininkų posto užpuolimą.

     Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nebūk tikras, kad iššovė būtent to 24 metų senumo šoviniai, ir nebuvo specialiai pabarstyta iššautų tūtelių. Ar turi kokių įrodymų, kad tikrai buvo šaudyta tokio senumo, o ne kitais šoviniais? Ar turi įrodymų, kad tokio senumo šoviniai nepavojingi ir gali normaliai iššauti?

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Tu ten buvai ar ką? Iš kur žinai kokiais šoviniais šaudė? Pagal tave panašu, kad tu ir kiaušinienę galėtum išsikepti iš 24 metų senumo kiaušinių. Gal dar net apsilaižydamas ją suvalgytum?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. padarė šulerišką klaidą: tyčia nežiūrėjęs video paskelbė kas kaltas,o po to video pradangino.
  Kodėl taip atsitiko,kodėl jam nepavyko?

  Thumb up 4 Thumb down 1

 11. Bando uz 30 kap. nors kazka isgimdyt ant gerb. Paulausko ir p.Landsbergio.
  Nes ju Grybas nekentejo.
  O biboviciaus tai juk neiskrapstysit is kaliuzes. jis jau Rygoj nuteistas -ir SEDES!
  Broliai latviai ji tik PASKOLINO.

  Thumb up 4 Thumb down 3

 12. Matau iseitį.
  1.Advokatams kazkas turi moketi daugiau negu Mich.-Nikulin.
  2.nehumaniska……..bet pigesne…”

  Thumb up 2 Thumb down 1

 13. Čia žurnalistė parašė kelis sakinius, kuriuos ji pavadino “įvykių chronologija”. Aišku, chronologija tai net nekvepia.
  Bet straipsnyje yra toks momentas: “Prokurorai, remdamiesi ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusprendė, jog šį nusikaltimą įvykdė buvusios Tarybų Sąjungos Rygos OMONo pareigūnai, kurie naktį iš liepos 30 į liepos 31-ją buvo Vilniaus OMONo bazėje.”
  Aišku, kitokios išvados jie padaryti neturėjo teisės. Bet ir šią išvadą, jie pateikė atlikę ar bent imitavę tyrimą.
  O valstybės vadovas Landsbergis, neturėdamas absoliučiai jokių duomenų, be jokio tyrimo jau po kelių valandų po nusikaltimo, tiesiai šviesiai visam pasauliui paskelbė išvadas, nurodė nusikaltėlius.
  Kaip manot, ką po to galėjo “nustatyti” teisėsauga, kai valstybės vadovas dar net neprasidėjus tyrimui, paskelbė nuosprendį? Apie kokius tyrimus po to galima kalbėti. Nebent, tik apie tai, kaip nutirti, kad valstybės vadovo nuoroda būtų patvirtinta. Ir dar žinant kokiu laiku tai vyko. Bent kiek kryptelėjęs prokuroras, tiesiog gatvėje būtų sudraskytas į gabalus, tik kreivai į jį pažiūrėjus Landsbergiui. Nereikėtų ir net netiesioginės jo užuominos.
  P.S. Cituoju Landsbergio nuosprendį, paskelbtą po įvykio Medininkuose praėjus kelioms valandoms.
  “- Mano reagavimas 1991 m. liepos 31 d. buvo toks „Fašistai puola“: „Už sovietų išlaikomų pajėgų, jų ginkluotųjų gaujų nusikaltimų stovi aukščiausioji SSSR vadovybė, kuri negali amžinai apsimesti nieko nežinanti, nekontroliuojanti padėties. Sprendimų metas atėjo. Fašistinės pakraipos jėgos, pripažįstančios tik smurtą, ėmėsi ginklo prieš demokratiją ir laisvę. Kai tik JAV parodo didesnį palankumą SSSR“, – o būtent kaip tik Bušas yra atvažiavęs parodyti palankumą, – „Baltijos šalys, o ypač Lietuva patiria sovietų smūgius. JAV nuolaidžiauja, griežtai nereikalaudamos iš SSSR nubausti 1991 metų sausio mėnesio žudynių Lietuvoje ir Latvijoje kaltininkus, grąžinti SSSR užgrobtus pastatus ir išvesti iš Baltijos šalių OMON’o teroristus“.

  Thumb up 5 Thumb down 5

  • kam tas cirkas? Nereikėjo nei imitacijos! Reikėjo kaltinimo akte parašyti: taip pasakė Landsbergis. Ir viskas, baigtas kriukis.

   Thumb up 7 Thumb down 2

  • tai dabar jau Landsbergis kaltas, kad Šerno parodytų kasetės dingo, kad Petruškevičiaus dingo, kad Vilniaus omonas išplautas??? Tik nereikia apšikinėti smegenų.

   Thumb up 9 Thumb down 3

   • Be to, juk ne Landsbergis paleido Makutynočių 1991 08 22 VRM, kai sulaikymo grupė norėjo jį suimti.
    Tiesa?
    Taip, kad….

    Thumb up 10 Thumb down 1

   • 1991 m. landsbergis buvo valstybės vadovas su tikrai jam pavaldžia aukščiausia taryba ir teisėsauga.
    1996-2000 metais buvo buldozerinio landsbergio valdymo metai. su absoliučia ir aklai paklusnia dauguma seime, su asmeniniu kišeniniu gen.prokuroru, su nuolankia teisėsauga.
    jam valdant jokio šios bylos tyrimo nebuvo. netgi atvirkščiai – tyrimas buvo sustabdytas.
    landsbergis asmeniškai lįsdamas į visus reikalus, nesikišo į šią superrezonansinę bylą, ane? jis – “ne pri čiom”. viskuo kalti visi, tik ne vadovas. labiausiai kalti iešmininkai ir valytojos.
    praėjus daugiau kaip dviem dešimtmečiams, landsbergis pradėjo šlykščiai mėtyti špilkas į tyrėjus, į savo nekenčiamus politinius priešininkus, ant kitų spjaudyti, bet savo vaidmenį neleidžia net užsiminti.
    ar reikia p[rimiti, kad jios iš kažkokių savo asmeninioų archyvų ištraukti kažkokius dokumetus, pažyas, kai užsimanydavo sumurkdyti politinius ar šiaip oponetus?
    medininkų reikalu iki šiol jis niekad net nepypteldavo, tik minėjimo proga papildavo savo šabloninės trydos. o dabar jis jau “pradėjo piktintis”.
    p.s. ar kas žino kas ką paleido kieno nurodymu? ar kas buvo už tai nubausti?
    ar kas žino kada dingo kokia medžiaga ir kieno asmeninius archyvus ji nukeliavo?
    ar kas tada tuo domėjosi? ar kas nubaustas?
    dingo ir dingo. landsbergis nie pri čiom. juk jo niekas už rankos nepagavo naktį prokuratūros duris laužiant. o aš ir negaudžiau…..

    Thumb up 6 Thumb down 4

 14. Mauras 2014-06-23 – 18:21
  Pagal kažkokį tai sokolovą,Paulauskas tuo metu kreipėsi į neegzistuojančios LTSR KGB, kuris ir atliko pirminę vietos apžiūrą ir pateikė “objiektyvų” ištyrimą.
  ————————–
  Kažkoks spuoguotas paauglys, neturintis žalio supratimo apie tų laikų realijas, apie terminą “de fakto”, bet užtat nešiojantis beretę, įsivaizduoja, kad parašydamas “ruskių ambassy”, tuo paneigia faktus.

  Thumb up 4 Thumb down 6

 15. Mokytojas aiškia:
  -Anonimas yra toks žmogus, kuris norėtų likti nežinomas.
  Klasėje kažkas nusijuokia.
  -Kas čia juokiasi? – supyksta mokytojas.
  -Anonimas, – pasigirsta atsakymas.
  :)

  Thumb up 7 Thumb down 0

 16. Kažkodėl ruskių ambassy rimtai suviduriavo, kad pasipylė dezinformacijos srautas šioje byloje.Pagal kažkokį tai sokolovą,Paulauskas tuo metu kreipėsi į neegzistuojančios LTSR KGB, kuris ir atliko pirminę vietos apžiūrą ir pateikė “objiektyvų” ištyrimą.Neabejotina, kad toje “tyrimo” grupėje dalyvavo ir pats sokolovas.Tik kažkodėl net advokatas šito nemini.Ir kas gali paneigti, kad Nikulin-Mishailov nutarė kai ką papasakoti.Skaži, serioga.

  Thumb up 6 Thumb down 5

  • dokumentai buvo nuskenuoti ir paskelbti KK, įskaitant ir tą apie tyrimo grupę. Kas domisi, skaito, tas viską žino, o tokie kaip tu tik š…. mala.

   Thumb up 4 Thumb down 6

   • Baig, Kisa, prie šiuolaikinės kopijavimo technikos galimybių vakaruose, nes savų otčestvennych jūs neturit, nuskenuoti KGB falšivką gali kiekvienas peckelis.Tik net ir ponas Marcinkevičius ja nesiremia.

    Thumb up 6 Thumb down 3

  • Skęsta “Titanikas”. Visi greitai lipa į valtis ir plaukia kuo toliau nuo laivo.
   Šalia, senoje valtyje plaukia Mauras ir šūkauja: “Karšti čeburekai, šaltas alus!”

   Thumb up 2 Thumb down 2

  • Labiau panašu, kad vidurius paleido kitoj pusėj, visai šalia, gal Lietuvos seimelyje ar prezidentūroj?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 17. O vis dėl to, kuo gi ten šaudyta, jeigu rasto senumo gilzių šoviniais nebuvo įmanoma?

  Thumb up 4 Thumb down 1

 18. Tikrai išsami medžiaga.
  Joje atsispindi visa BYLOS NETYRIMO chronologija.
  Be abejo, tai yra POLITINĖ BYLA.

  Thumb up 10 Thumb down 3

 19. Eilinis ruskių ambasados pezalas.Kad komentuoti visą straipsnį nebeužtektų ir savaitės.Tik keletas šedevrų.Rasta gilzių, pagamintų prieš 24 metus, iš kurių nebuvo galima šaudyti.Tai su kuo buvo šaudoma?Ar gerasias susirinko, o pabėrė pagamintas prieš 24 metus?Pasakokit bobutėms.Rygos omonas Rygoj pritruko patronų, tai būrys omoninikų atvarė su žigonu į Vilnių?Tikiu, kad anais laikais ir kaliošų nusipirkti tekdavo varyt net į Maskvą.Ir patronai buvo dalinami po blatu?Ir kiekvienas sakinys pilnas tokių perliukų.Tad ir klausimėlis:ar ponas advokatas nusipeza ar ambasados vertėjas a la sokolovas girtas prirašė.Nors ką ir bepaimsi iš kolorado.

  Thumb up 4 Thumb down 10

  • O tu pasiimk tuos 24 metų senumo šovinius ir nueik pakyškit į kokią šaudyklą, jei toks drąsus ir protingas? Kelnių neprileisi? Arba užsuk į šaudyklą pas Ekskomisarus ir paprašyk, kad jie tau užtaisytų kokį pištalietą ar kita šaunyką 24 metų senumo šoviniais, pasižiūrėsim ką jie tau pasakys. Ar mandagiai paapgailestaus, kad tokų nelaiko, ar atvirai pasiūlys apsilankyti pas gydytojus dėl sveikatos su galva?

   Thumb up 1 Thumb down 3

  • betgi būtent tos gilzės yra byloje kaip daiktiniai įrodymai. ne kažkokioj ambasadoj, o byloj.
   kame šaknys, proto invalide?

   Thumb up 3 Thumb down 4

   • Senai, labai senai, kai buvau sovietų rekrūtuose, teko atdubasint niekšelį ruskį.Nei vienas sovietų oficierius neatreipė į tai dėmesį.Tikiuosi, kad ir šiuolaikiniai rusijos karininkai neprarado garbės kodekso jausmo.O su tokiais pašlemėkais, kaip tamsta net nebebus kas veikti.Saugok savo kiaušius.

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • O paskui kas buvo? Matyt, galvą pačiam gerai atidūbasino? Ar ne taip buvo?

     Thumb up 0 Thumb down 0

  • Atrodo, kad ir prokurorai nežino ir neturi įrodymų su kuo ir iš ko ten šaudyta, o kas šaudė, tai ir taip jau aišku, kad supratimo neturi, vien sspėlionės, kaip fantastikos mėgėjų būrelyje :(

   Thumb up 2 Thumb down 1

   • Gal ne šiaip sau žmonės kalba apie “siūvamas bylas”, jų “siūvykla” ir “siūvėjus”?

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • Ne taip svarbu „tyrėjams“ iš ko ir kokio senumo šoviniais šaudė, svarbu tų, kuriems naktį prisisapnavo medininkų žudynės ir pirmi atsirado įvykio vietoje sudėlioti „teisingų“ įkalčių, kokių pabarstytų šovinių gilzių pririnko ir kokia kalba buvo mineralinio etiketės ant butelio. Tikriausiai įkalčiams naujesnių neturėjo, tai ir pabarstė senienų, manydami, kad niekas niekada į tai nekreips dėmesio. Kodėl taip manote, kad iš tų senienų būtinai turėjo būti šaudoma ar rusiška etiketė ant butelio įrodymas, kad tai Rusijos darbas?
     P.s. Juk ir „kedys“ savo ginklą padėjo prie nušautos Naruševičienės kojų, kad palengvintų tyrėjų darbą. Tai kodėl negalėjo tų senovinių gilzių pabarstyti, o tikrąsias surinkti nakties metu vienas pats atvykęs įvykio vieton vienadienis pamainos vadas? Juk net laikrodis, kai trūko įtikinančių įrodymų, po vagonėlio slenksčiu buvo pakištas ir „surastas“ tik po trijų dienų.
     Net ir anekdotu nepavadinsi…

     Thumb up 4 Thumb down 0

     • kaip ir visi venckiniai sektatai, tu viską matai tik pro jos tvoros plyšį.
      net ir čia atai tik savo šventąją mergaitę venckienę ir jos “nepedofilą” brolį…

      Thumb up 0 Thumb down 6

  • tai kad ne, va jeigu pradėtų tirti tą nusikaltimą, tai jau būtų kažkas naujo.

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • Ar po ketvirčio amžiaus ir pamestų įrodymų dar yra šansų kažką ištirti? Ir ką ten liko tirti?

    Thumb up 1 Thumb down 1

     • nėra nei kam, nei kada. Vis atsiranda svarbesnių reikalų, pvz., kokią Ulbinaitę į kaltinamųjų suolą pasodinti ir pan.
      O kas tie Medininkai? Ir neištirti pabus… Tiek metų išbuvo…

      Thumb up 3 Thumb down 0

   • Ar po ketvirčio amžiaus ir pamestų įrodymų dar yra Å¡ansų kažkÄ… iÅ¡tirti? Ir kÄ… ten liko tirti?

    Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Reikia įvesti įstatymą, kad visi ir kiekvienas privalo nakčiai prie lovos, kurioj miega, laikyti įjungtą videoregistratorių. Kitaip, jei kas neturės video, bus kaltas dėl visų tos nakties nusikaltimų 😀

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Jis neturėjo video, kad tikrai miegojo Vilniaus OMON bazėje 1991 iš liepos 30 į 31-ją :(

   Thumb up 1 Thumb down 0

    • Liūdna, bet pasirodo,, kad dabar net nakčiai prie lovos reikia įsijungti videoregistratorių, kaip automobilyje, kitaip- visškos šakės pareis greitai. Nei vienas neturėsim alibi, kad miegojom…. :(

     Thumb up 6 Thumb down 0

     • Jiemsa alibi nereikia. Jų pareigos tą alibi ir dar atleidimą nuo klaidų duoda išanksto visam gyvenimui.

      Thumb up 6 Thumb down 0

     • čia pavarei… gera idėja, naujas biznis: prie VRK kurti piliečių registravimo centrą – atsikėlėi naktį į tualetą, paskambinai, pasižymėjai: einu į tualetą, grįžai – vėl atsižymėjai: aš jau lovoje.
      Arba kaip kaliniams visiems nakčiai tuos pypiančius daiktus apyrankes uždėti: peržengei namų slenkstį – ima cypti.
      Kiek milijonų apyrankių, koks biznis būtų…. Ir kiek naujų darbo vietų…
      Blemba, net apsidžiaugiau: netikėtai išsprendžiau Lietuvos bedarbystės problemą :)

      Thumb up 5 Thumb down 0

 21. Šovinių naudojimas tik su galiojimo bei tinkamumo naudoti terminu taisyklė taikoma tinka pagal ES standartus, o pagal tuometinius sovietinius standartus manau, kad į tai, ypač perversmo laikotarpiu, dėmesys nebuvo kreipiamas ir nėra jokia beprotybė. Čia tik advokato išvedžiojimai galimai už gerą honorarą…

  Thumb up 4 Thumb down 4

  • Taip, taip, čia tik dabar visi protingi pasidarė, o zoviuetai visi buvo tokies idiotai, kad visai keista, kaip jie dar sugebėjo būti tokiais grėsmingais ir užkariauti pusę Europos ir išlaikyti pavergas tautas net 50 metų ir kodėl Štatai nenorėjo tiesioginių konfliktų su jais, jeigu pas juos net šoviniai buvo prieštvaniniai?

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Tada NATO šito dar nežinojo. Matyt, žvalgyba jų prastai dirbo arba bijojo lįsti į ZSSRS vidų 😉

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Lt kariuomenėje šaudo iš 1965 ginklų kurie kaip suprantu seniai Švedijoje nurašyti, nes gali sprogti šaunamasis mechanizmas?

     Thumb up 1 Thumb down 1

     • Paklausk pas juo kurių metų gamybos šoviniais jie šaudo? Ginklai gali būti kokio nori senumo, bet sprogsta tai šovinys. Nuo jo visas pavojus kyla, o ne nuo šautuvo.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  • Pasiklausk pas savo senelį arbe tėvą, jei jie kada medžiojo ar tarnavo sovietijos kariuomenėje apie tai ar jie tik dabar proto įgijo, kai įstojome į ES, o iki 2004-jų buvo durni, ar ne?

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • Jo senoliai anais laikais dar su kuokuomis, basliais ir laidynėmis medžiojo. Ko tu iš jų nori? 😀

    Thumb up 1 Thumb down 1

  • bent ištyrėte kokios kulkų trajektorijos? Kas kaip konkrečiai nušautas? Kiek namelyje, o kiek paskui buvo sunešti?

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • O kam to reikėtų? Pasakė prokurorai, kad buvo TAIP, vadinas taip ir buvo. Iš kur advokatas gali žinoti, kaip ten buvo? Ar jis buvo tuo metu Medininkų poste?

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Kam nori, bet ne prokurorams, jie- už patį Romos Popiežių teisingesni 😉

     Thumb up 3 Thumb down 0

     • jeigu jie taip apie save mano, tai blogai. Ne kiek jiems, kiek valstybei.

      Thumb up 1 Thumb down 0

     • atsiprašau o Stankevičius gerbiamas buvo ten kai šaudė ir žino?

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • Jam tas nėra būtina. Jis- prokuroras. Pasižiūri į lubas, po stalu, į sienas, paskui- pro kreivai šleivą langą ir to užtenka. O jei dar kas nors iš aukščiau apie savo sapnus pajūry ar paežerėj papasakoja, tada iš vis – aišku kaip dieną.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  • Iš kur jis taip gerai apie šovinių galiojimą žino? Klausimo neužsidavėt? gal jis pats tarnavo kokiam OMONE?

   Thumb up 2 Thumb down 3

     • Pasiguglink, tikrai surasi tave dominančią info apie jį ir jo tarnybą. Ar nesugebi?

      Thumb up 1 Thumb down 0

     • visi tikri vyrai anais laikais tarnaudavo armijoje ir įgaudavo, kaip tu dabar išsireiškei, specifinių žinių. Bet tu greičiausiai tik mamos sijoną įsikibęs vaikščiodavai. Dėl to be sijonų daugiau nieko ir nesupranti.

      Thumb up 4 Thumb down 0

 22. RINKĖJAS, NUKENTĖJĘS NUO SUBIUROKRATĖJUSIŲ, NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ, KGB'istų, TEISMO VAGIŲ KLANO, KURIE TEBEVALDO, TEBEAPVAGINĖJA, TEBETEISIA, TEBEREPRESUOJA, TEBEMULKINA IR TEBECENZŪRUOJA says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau, niekieno nekontroliuojamas, melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT ‘as atsirašinėja, sukčiauja, meluoja, pavogtų įrodymų man negražina, o pirmininko Ričardo Piličiausko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis net didžiuojasi tokiu „teisinių santykių stabilumu“, kurio anot jo nevalia ardyti.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus, nors LVAT ‘as įrodymų vagystės fakto nepaneigė.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) bei jos Registrų departamente ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  KAIP APSIGINTI NUO NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ, MELO BEI NETEISINGUMO???
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose, bet portalas DELFI už šį komentarą mane užblokavo. DELFI ATSTOVĖ MAN PAAIŠKINO, KAD NUO GRUODŽIO (po Prezidentės apdovanojimo) DELFI‘je YRA ĮDIEGTA NAUJA CENZŪRAVIMO SISTEMA.

  Thumb up 3 Thumb down 2



 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas



Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pasaulinės širdies dienos proga Molėtų meras prisimena savo istoriją: „Gydytojai padovanojo antrą šansą gyventi“
Profesorius V. Urbonas: Ne visi žino šiuos paprastus būdus virškinimo problemoms mažinti
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Darbas Vokietijoje: kodėl verta rinktis šią kryptį? 
Ne paslaptis, kad darbas užsienyje kasmet sudomina tūkstančius žmonių. Belieka tik pridurti, kad...

Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

Anekdotas










Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentų ir Latvijos Ministro Pirmininko pareiškimas dėl demokratijos išsaugojimo (1)
2019 m. liepos 16 d. pristatydama politinius prioritetus Europos Parlamentui...
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (6)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...