Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

Medininkų byloje liudijęs buvęs muitinės vadovas V.Valickas: „Aš noriu gyventi“

2013-11-22 17:07 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (288)

Buvęs muitinės vadovas Valerijonas Valickas "viską žino", bet "nori gyventi". KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Lietuvos Apeliaciniam Teismui pradėjus aiškintis, kur dingo tuometinio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus nufilmuota pirmoji Medininkų žudynių vaizdo juosta, kurią V.Petruškevičius teigė perdavęs Muitinės departamento vadovui, į Apeliacinio Teismo posėdį penktadienį liudyti buvo iškviestas pirmasis nepriklausomos Lietuvos muitinės vadovas Valerijonas Valickas. Jo apklausa truko daugiau nei tris valandas.

V.Valickas akivaizdžiai jaudinosi, o vienu momentu net buvo padaryta 10 minučių pertrauka – kad liudininkas nusiramintų.

Tačiau po V.Valicko parodymų tapo akivaizdūs keli dalykai: pirma, kad V.Valickas ir V.Petruškevičius kalbėjo apie dvi skirtingas vaizdo kasetes, antra, V.Valickas iš esmės patvirtino T.Šerno parodymus apie „lietuviškai kalbėjusius užpuolikus“ – buvęs muitinės vadovas papasakojo, kad Lietuvos muitinės postus užpuldinėdavo ne tik OMON’as, bet ir lietuviškai kalbantys asmenys.

Dar daugiau – V.Valickas dėkojo teismui, kad pagaliau gavo galimybę papasakoti apie to meto įvykius: buvęs muitinės vadovas Medininkų byloje prokuratūros apklaustas nebuvo.

Kur dingo V.Petruškevičiaus filmuota kasetė?

Kaip jau rašėme, prieš metus Lietuvos Apeliaciniame Teisme buvo apklaustas buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas Vytautas Petruškevičius, kuris pirmas atvyko į Medininkų žudynių vietą ir apie keturiasdešimt minučių ją filmavo.

Toliau, pasak liudytojo, grįžęs į Muitinės departamentą, jis tą savo nufilmuotą vaizdo juostą parodė muitinės vadovui ir dar keliems pareigūnams.

Tai, kad tokia V.Petruškevičiaus filmuota juosta egzistavo, patvirtino ir tuometinis Krašto apsaugos vadovas Audrius Butkevičius. Jis „Karštam komentarui“ papasakojo, jog tą V.Petruškevičiaus filmuotą pirminį Medininkų žudynių vaizdo įrašą jis žiūrėjo kartu su Medininkų bylą pačioje pradžioje tyrusiu prokuroru A.Astaška. Audriaus Butkevičiaus pasakojimas, kas buvo nufilmuota tame vaizdo įraše, sutapo su V.Petruškevičiaus liudijimu teisme.

„Įrašas buvo apie 35-45 min. trukmės, nes filmuodamas apėjau visą teritoriją, prie eglės radau pasalos vietą, stambiu planu pritraukiau joje paliktą mineralinio butelį“, – šiandien „Karštam komentarui“ dar kartą pakartojo Vytautas Petruškevičius.

Ta V.Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta buvo parodyta ir Aukščiausioje Taryboje. Kaip teisme yra liudijęs Audrius Butkevičius, tuo metu, kai jis atvyko į Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo posėdį kelios minutės po aštuonių, ten kaip tik tuo metu buvo peržiūrinėjama V.Petruškevičiaus filmuota vaizdo juosta. Ją žiūrėjo apie penkiolika AT deputatų, prezidiumo narių.

Taigi, V.Petruškevičiaus nufilmuota pirminė Medininkų žudynių vaizdo juosta buvo, bet… dingo.

Tačiau penktadienį Apeliaciniame Teisme V.Valickas bandė aiškinti, kad tos juostos, apie kurią liudijo tuos Medininkų žudynių įkalčius ir vaizdus filmavęs V.Petruškevičius ir kurią matė buvęs KAD vadovas Audrius Butkevičius ir dar 15 Aukščiausios Tarybos narių, apskritai net … nebuvę.

V.Valickas painiojosi

Pasak V.Valicko, buvusi visai kita juosta, 10-12 minučių trukmės, filmuota 1991 m. liepos 31 d.

Esą kai jis ryte sužinojo apie užpuolimą Medininkų poste, pamanė, kad tai vienas iš tų įprastų išpuolių, kurių būdavo maždaug kartas per savaitę. 9 val. jis išsiuntęs į įvykio vietą du kovos su kontrabanda skyriaus darbuotojus ir teisės skyriaus vadovą į Medininkų postą nufilmuoti užpuolimo.

Juosta, kurią jis peržiūrėjo Muitinės departamente, esą buvusi labai trumpa, 10-12 minučių, tačiau ji buvusi nufilmuota labai neprofesonaliai, todėl neturinti jokios reikšmės.

Pasak V.Valicko, jis į Medininkų postą nusiuntęs kovos su kontrabando skyriaus du atstovus (o teisės skyriaus vadovas esą pats įsiprašė važiuoti), tačiau su juosta parvažiavo V.Petruškevičius.

Taigi, Apeliacinio Teismo posėdyje greičiausiai buvo kalbama apie skirtingas vaizdo juostas: tuo metu, kai V.Valicko išsiųsti pareigūnai išvyko filmuoti į Medininkų postą, su pirmine vaizdo medžiaga grįžo Lavoriškių posto viršininkas V.Petruškevičius. Nes V.Valickas, liudydamas, prisiminė, kad peržiūrint vaizdo medžiagą kabinete buvo ir V.Petruškevičius.

Akivaizdu, kad V.Petruškevičiaus filmuota medžiada dingusi, kadangi teismui pateiktame apie 10 minučių trukmės vaizdo įraše, kuris penktadienį buvo peržiūrėtas teisme, už kadro V.Valickas atpažino kalbančius tuos du kovos su kontrabanda skyriaus pareigūnus, kuriuos jis su vaizdo kamera „Panasonic“ ir pasiuntė į Medininkų muitinės postą. Šių pareigūnų filmuotas vaizdo įrašas, pagal laikmatį, prasideda 1991 m. liepos 31 d. 8.58 val. V.Petruškevičius tuo metu jau buvo Muitinės departamente ir jo filmuotas vaizdo įrašas jau buvo peržiūrėtas Muitinės departamente.

Valerijonas Valickas, klausiamas apie V.Petruškevičiaus filmuotą vaizdo juostą, nervinosi ir iškėlė tris versijas, kodėl V.Petruškevičius po 22 metų iškėlė tos dingusios vaizdajuostės klausimą: pirma, suveikės rinkos ekonomika, antra, paskatinimas, trečia, V.Petruškevičiaus kerštas V.Valickui.

Apie šias versijas paklaustas V.Petruškevičius, nustebo: „Koks kerštas? Mes puikiai sutarėme. O kodėl prabilau apie tai dabar, tai kad anksčiau manęs niekas neklausė. O kai pakvietė į teismą, tai atėjau ir papasakojau“.

V.Petruškevičius turi savo versiją, kodėl galėjo dingti jo filmuota pirminė Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta: „Ten buvo kraujas ne tik mūsų žuvusių pareigų, bet ir užpuolikų. Mūsų pareigūnai atsišaudė, jie gynėsi, ir užpuolikų kraujas taip pat ten buvo. Ir aš tai nufilmavau“.

Tai paaiškintų, kodėl Valerijonas Valickas nervinasi ir neprisimena (o gal nenori prisiminti?) 40 minučių trukmės V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juostos.

Tai paneigtų oficialią prokuratūros versiją, pagal kurią mūsų pareigūnai visiškai nesipriešino, o buvo suguldyti muitinės vagonėlyje ant grindų ir sušaudyti.

V.Valickas žino, kas užpuldinėjo muitinės postus?

Buvęs muitinės vadovas V.Valickas net sustingo, kai jo paklausė, kas dar, be OMON’o, užpuldinėdavo Lietuvos muitinės postus. V.Valickas atrodė tarsi žaibo nutrenktas, ėmė kasytis pirštais pakaušį. Galiausiai atsakė, kad muitinės pareigūnai jam minėdavo du žodžius „OMON“ ir „kariškiai“.

Beje, antrą kartą V.Valickas tarsi sustingo, kai prokuroras jam uždavė klausimą, ar jis žino, kas žudė Medininkuose. “Ne”, – kiek patylėjęs atsakė V.Valickas.

Kadangi V.Valickas papasakojo, kad po užpuolimų jis vykdavo į muitinės postus pakalbėti su vyrais, morališkai juos palaikyti, paklausinėti apie užpuolikus, tai paprašytas papasakoti, ką jam pasakojo jo pavaldiniai, V.Valickas papasakojo, kad muitinės postų užpuolimuose dalyvaudavo ir lietuviai. Vėliau pasitikslino – lietuviškai kalbantys (tai sutampa su T.Šerno parodymais, kad Medininkų posto užpuolikai kalbėjo lietuviškai). Jie būdavo ir su kaukėmis, ir be kaukių. Kartais vilkėdavo milicininko uniformą.

Klausantis V.Valicko pasakojimo, buvo galima susidaryti nuomonę, kad jis žinojo, kas inicijavo Lietuvos muitinės postų užpuolimus.

V.Valickas teismo posėdyje prisipažino, kad buvo „kalbėjęs ir prašęs liautis“.

„Stengiausi įtikinti, kad jie mūsų nepultų“, – penktadienį teisme sakė V.Valickas.

Paklaustas, su kuo jis kalbėjo ir bandė įtikinti, kad nepuldinėtų muitinės vagonėlių, V.Valickas pasakė tik tiek, kad tai buvę „iš matymo pažįstami VRM sistemos pareigūnai“.

Jis atsisakė įvardinti ir juos, ir jų laipsnius.

„Aš jiems sakydavau: palikit tą muitinę, palikit tuos pareigūnus ramybėje, jie nieko nedaro, tik stovi ir saugo sieną“, – teisme kalbėjo buvęs muitinės vadovas.

„Jie buvo VRM sistemos darbuotojai“, – abstrakčiai pasakė V.Valickas apie asmenis, kurie turėjo įtakos dėl Lietuvos muitinės postų užpuldinėjimų.

Bet, sakė, juos žino iš veidų.

Pasak V.Valicko, iš pradžių muitinės vagonėlių užpuldinėjimai buvo vykdomi agresyviai, tačiau vėliau išpuolių braižas pasikeitė: atvykę užpuolikai draugiškai liepdavo muitininkams „dingti pagerti arbatos“. O „dingti pagerti arbatos“, pasak V.Valicko, liepdavo ir lietuvių, ir rusų, ir pusiau lietuvių kalba.

Beje, patys agresyviausi išpuoliai buvo Lazdijų pasienio poste. Ten, pasak V.Valicko, nusileisdavo sraigstarpiais, ginkluoti automatais, viską „ištaškydavo“. „Ir mane patį su automatu prie sienos buvo prirėmę“, – teisme sakė V.Valickas.

Tačiau išpuoliai Lazdijų poste mūsų teisėsaugos, susidaro įspūdis, nedomina: tiriami tik išpuoliai prieš Lietuvos muitinės postus Latvijos ir Baltarusijos pasieniuose.

Beje, V.Valickas sovietmečiu dirbo VRM sistemoje – buvo Kovos su socialistine nuosavybe turto grobstymo valdybos pareigūnas (vadinama „Obėchėes“ tarnyba). Tačiau teismas neleido V.Valickui atsakyti į K.Michailovo advokato klausimą, kiek metų V.Valickas buvo išdirbęs KSNG.

V.Valickui klausimų turėjo ir iki gyvos galvos už žudynes Medininkuose nuteistas K.Michailovas: ar V.Valickas turįs informacijos ar kokių įrodymų, kad Medininkuose Lietuvos pareigūnus žudė K.Michaiclovas ar Rygos OMON’as.

„Ne“, – atsakė V.Valickas, ir tuo jo apklausa baigėsi.

V.Valickas: „Aš viską žinau“

Per 10 minučių pertraukėlę, kai teismas leido V.Valickui prisėsti ir apsiraminti, V.Valickas atsakė į „Karšto komentaro“ klausimus:

-Gal galite pasakyti, kodėl būtent tas vienas Medininkų muitinės postas buvo atiduotas saugoti VRM, o visų likusių muitinės postų apsauga rūpinosi Krašto apsaugos departamentas?

-Žinau, aš viską žinau. Jūs per daug profesionalius klausimus užduodat. Aš viską žinau.

-Tai gal galite pasakyti?

-Ne.

-Aš neišcenzūruosiu, jeigu jūs bijot, aš viską, ką jūs kalbate, paskelbsiu.

-Ne, aš nieko nesakysiu.

-Su kuo tai susiję?

-Koks jūsų vardas?

-Giedrė.

-Aš ne šiaip, Giedre, klausiau, koks jūsų vardas – kad jūs nurimtumėt. Ką jūs norit sužinot? Jūs norit teisybės? Ar jums reikalinga jinai?

-Taip, tai aišku.

-Žinot, aš juokauju: man dabar sąlyginai moka pinigus už tai, kad aš tyliu. Aš noriu gyventi… (V.Valicko akyse sužibo ašaros – G.G.). Taip, Giedre, žinok, kad man pigiau.

-Bet vis tiktai, kieno čia buvo iniciatyva?

-Jūs norit, kad aš kalbėčiau, durnelis būčiau?

-Ne durnelis.

-Aš jums pasakiau labai daug įdomių aspektų. Patikėkite, Lietuvoje didįjį vaidmenį suvaidino ne Medininkai. Jeigu nebūtų Medininkų įvykių, Lietuvos muitinės atkūrimo procese nebūtų.

-Kaip manote, ar tiesa dėl Medininkų žudynių kada nors išaiškės?

-Ar man svarbi mano nuomonė, Giedre? Pasistenkite, kad man nereikėtų meluoti jums.

-Tai jūs nemeluokite.

-Pasistenkite, kad aš jums nemeluočiau, gerai?

-Tai gal būtų galima išsamiau apie tai pasikalbėti?

-Patikėkite, per anksti dar.

-Per daug kontrabandos buvo, per daug viskas virė?

-Taip, per daug virė viskas…

Jūs užduokit sau klausimą: aš buvau Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas – du metus. Vyriausiojo muitininko nebuvo – aš vadovavau muitinei. Bet mano pareigos oficialiai buvo Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas. Kai tik pučas baigėsi, tai iš karto Lietuvos vyriausiuoju muitininku paskyrė Kazį Pėdnyčią.

-Tai jūs toks „kraštinis“ buvot, jeigu kas?

-“Koza“. Aš buvau „ožka“.

-Atpirkimo?

-Paprastai niekas netikėjo, kad aš, būdamas 30 metų, įkursiu muitinę. Jūs rašot?

-Taip.

-Tai nesistenkit panaudoti to. Nes aš atsisakysiu, pasakysiu, kad man blogai su atmintim.

Komentarai

 

 

 
 1. klausimas, 2013-11-26 16:24

  Kada ir kokia suma Zigmutis ir Valerijonas parėmė Tomo Šerno gydymą ir Medininkų poste nužudytųjų šeimas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Wikipedia:
  ZIGMAS VAIŠVILA:
  1991 m. sausio 13 d. – 1992 m. liepos 21 d. LR Vyriausybės Ministro Pirmininko pavaduotojas;
  1991 m. rugsėjo 27 d. paskirtas Valstybės saugumo departamento gen. direktoriumi, kuriuo buvo iki 1992 m. kovo 19 d.;
  1993-1997 m. – UAB „Infoverslas” direktorius;
  nuo 1997 m. – UAB „Parex lizingas“ (nuo 2007 m. gruodžio 18 d. UAB „Parex lizingas“ pakeitė pavadinimą į UAB „FF Lizingas“) direktorius;

  AUDRYS BUTKEVIČIUS:
  Nuo 1990 m. balandžio mėn, Krašto apsaugos departamento generalinis direktorius, nuo 1991 m. spalio 10 d., kai buvo įsteigta Krašto apsaugos ministerija, pirmasis Krašto apsaugos ministras. 1990–1991 metais LR Laikinosios gynybos vadovybės narys, atsakingas už valstybinės gynybos organizavimą. 1990–1993 m. Valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys.

  1993 m. stažavosi Kingo koledžo karo studijų departamente Londone, 1994 m. gilino žinias Alberto Einšteino institute Kembridže.

  1996 m. išrinktas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konfederacijos prezidentu. 1996–2000 m. Seimo narys. 1997 m. spalio 28 d. apkaltintas pasikėsinimu sukčiauti ir įkalintas, tačiau 1999 m. birželio 15 d. Seime įvykusios apkaltos metu nebuvo pritarta Audriaus Butkevičiaus Seimo nario mandato panaikinimui ir jis liko Seimo nariu. 1999 m. Kembridžo Tarptautinės biografijos centro išrinktas metų žmogumi.
  Paleistas į laisvę išplėtė konsultacinę veiklą Gruzijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, patardamas politinių technologijų klausimais, įsteigė Individualią įmonę „Cancosus Development center“, jos direktorius.
  2007 m. vasario 25 d. išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) sąraše.JUODŲJŲ TECHNOLOGIJŲ EKSPERTAS.

  WIKIPEDIJA. MEDININKŲ BYLA:

  Medininkų žudynės

  Paminklas iš septynių Lietuvos muitinės pareigūnų, žuvo 31 liepa 1991 Medininkuose
  1991 m. liepos 31 d. apie 5 val. ryto vietos pasienio poste sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai iš Rygos užpuolė pasienio darbuotojus, iš kurių buvo sušaudyti:
  muitininkas Antanas Musteikis,
  muitininkas Stanislovas Orlavičius,
  policijos būrio „Aras“ pareigūnas Algimantas Juozakas.
  policijos būrio „Aras“ pareigūnas Mindaugas Balavakas,
  kelių policijos darbuotojas Juozas Janonis,
  kelių policijos darbuotojas Algirdas Kazlauskas.
  Rugpjūčio 2 d. ligoninėje sunkiai sužeistas mirė policininkas Ričardas Rabavičius. Gyvas išliko tik muitininkas Tomas Šernas. Generalinė prokuratūra Medininkų žudynių bylą tyrė 17 metų, tačiau Rusija atsisakė išduoti du OMON būrio narius Lietuvai, kuriems pareikšti įtarimai dėl žudymų. Ši byla yra ir Europos Sąjungos derybų su Rusija dėmesio sferoje.

  ATKREIPKITE DĖMESĮ Į DATAS: SAUSIO MĖN. 1991M. Į SVARBIAUSIUS POSTUS PASKIRIAMI DU JAUNI SIGNATARAI. O jau liepą Medininkų žudynės. Sutapimas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. kur pradingo čia mus auklėjęs Sulėlydis- Sokolovas?
  Gal šis rusų strategas nuėjo talkint Vaišvilai, kad šis ėmė keisti taktiką?:))

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. PRIMINKIM: Vaišvila: tepa, kuo kvepia 2009-05-12 Gabrielė Vasiliauskaitė | Alfa.lt
  Paaiškėjo, kad signataro politinė ir verslo reputacija kelia didelių abejonių. Z. Vaišvilos biografijoje būta ir galimai artimų ryšių su KGB generolu, ir įtariamų finansinių aferų, kurios kainavo milijonus litų valstybei bei privačioms bendrovėms. Z. Vaišvilos, kaip verslininko, biografijoje vyrauja „serijiniai“ bankrotai, signataro veikla arba domėjosi, arba tebesidomi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir Generalinė prokuratūra. (APIE TAI DAUG MINIMAME RAŠINYJE. SIŪLAU SUSIPAŽINTI) (…)artimas Z. Vaišvilos tėvo bičiulis buvo KGB generolas Romualdas Marcinkus, SSRS KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos 19-ojo skyriaus viršininkas, kuris be viso kito kuravo ir tuometinį KGB rezidentą VDR Vladimirą Putiną. Generolas R. Marcinkus ėjo vadovaujamas pareigas LTSR KGB prieš pat nepriklausomybės atgavimą, vėliau jis dirbo skandalingajame koncerne EBSW dabar teisiamo Gintaro Petriko saugumo konsultantu. Alfa.lt pasiteiravus Z. Vaišvilos, ar jis gyveno Maskvoje pas generolą, šis atsakė trumpai: „Studijų Maskvoje metais aš gyvenau Dubnoje, 130 km nuo Maskvos, taip pat bendrabutyje Vilniuje. Toks būtų mano atsakymas.“ Paklausus, ar pažįsta generolą R. Marcinkų, Z. Vaišvila staiga skubiai atsisveikino ir padėjo telefono ragelį. Z. Vaišvila iš tiesų į Lietuvą grįžo iš Dubnos. Maskvos srityje esantis miestelis buvo ypač uždaras, nuo pašalinių užklydėlių ypač saugomas Sovietų Sąjungos karinio pramoninio komplekso centras, vadinamoji „pašto dėžutė“, kuriame buvo kuriamas SSSR branduolinis ginklas. (Vienas iš Z. Vaišvilos tariamų kaltinimų Daliai Grybauskaitei, kad ji dirbo vadinamojoje „pašto dėžutėje“ tuometiniame Leningrade.) Antrą kartą paklausus apie pažintis su KGB veikėjais, ypač su generolu R. Marcinkumi, signataras noriau pasakojo apie tai, ką laiko savo istoriniais nuopelnais: „Daug pažįstu generolų… Visų pirma, visų pirma su juo bendradarbiavau, na, kaip bendradarbiavau, Šebaršino darbo reikalais. Jis buvo [KGB vadovas] vietoj Kriučkovo, iš karto po Putino. Pirmąją Lietuvos ir Tarybų Sajungos sutartį pasirašiau su Šebaršino asistentu gen. Sergejumi Lebedevu (dabar jis yra Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos direktorius – red. past.). Daug bendraudavome. Iš lietuvių saugumiečių, taip, buvo bendrauta su generolu Marcinkumi, bendrauta su visais vadais, perimant saugumo reikalus. Tačiau su buvusiu KGB generolu R. Marcinkumi Vaišvilą siejo ne tik darbas inventorizavimo komisijoje. Šio dešimtmečio viduryje R. Marcinkus baigė karjerą globojamas Z. Vaišvilos. Kelerius metus, iki kol išėjo į pensiją, buvęs KGB generolas dirbo draudimo agentu „Parex“ grupei priklausančioje draudimo bendrovėje „Baltic Polis“, nors jo darbo vieta buvo tuometiniame „Parex lizinge“ (dabar „FF lizingas“). Iš ten atleistas, jis iki pensijos tęsė savo darbinę veiklą „Parex lizinge“. Šios bendrovės vadovas buvo Z. Vaišvila. Alfa.lt šaltiniai teigė, kad yra tekę ir dabar pastebėti Z. Vaišvilą apsilankantį Romualdo Marcinkaus namuose Vilniuje ir sveikinantį jį įvairių reikšmingesnių švenčių metu, todėl galima daryti išvadą, kad jų bendravimas nėra nutrūkęs ir šiuo metu. Mažeikių „Sodros“ vadovei signataro Z.Vaišvilos verslas kainavo ramybę ir sveikatą. Neliko vilties atgauti ilgai nemokėtų ir laukiamų atlyginimų didelei daliai Mažeikių gyventojų, dirbusių UAB „Oruva ir Ko“, dėl kurios bankroto kaltinamas Z. Vaišvila. Galų gale vietoj vilties Lietuvai – įtarimai, kad Z. Vaišvilos veikla kainavo milijonus iššvaistytų mokesčių mokėtojų litų. Verslininko Z. Vaišvilos karjerą sunku atsekti. Kaip sakė Alfa.lt šaltiniai, tai – tarsi voratinklis, suraizgytas apraizgytas „firmelėmis“, signataro skundais prokuratūrai, teismams ir, panašu, visiems, kam tik įmanoma. Z. Vaišvila valdė arba vadovauja šioms kompanijoms: finansų bendrovei „Parex Lizingas“ (dabar „FF Lizingas“) bei dyzelinius variklius gaminančiai bendrovei „Oruva ir Ko“. Abiem iškelta bankroto byla. Pastarosios turtą Z. Vaišvila, kaip įtariama, perkėlė į savo vėliau įsteigtą bendrovę „Oruva Motors“ Palangoje (taip pat dyzeliniai varikliai). Dar viena finansinių signataro voratinklių dalyvė – vienokiu ar kitokiu būdu galimai jo kontroliuojama bendrovė „RRD“. Istoriškai“ verslo voratinklis pradėtas megzti 2001 metais. Mažeikių dyzelinių variklių gamintojai AB „Oruva“ (1500 darbuotojų) buvo iškelta bankroto byla. Tuo metu bendrovė su Lietuvos valstybės garantijomis buvo gavusi 100 tūkstančių dolerių paskolą iš vieno Vokietijos banko. Beveik visas bendrovės turtas buvo įkeistas už šią paskolą. Taip pat „Oruva“ buvo pasirašiusi kelias lizingo ir faktoringo sutartis su „Parex lizingu“, kuriam vadovavo Z. Vaišvila. „Oruva“ buvo skolinga „Parex lizingui“ apie 2 mln. litų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Medvedevas po 20 metų netikėtai atgavo atmintį, Valickas persigandęs, Vaišvila viduriuoja, kas darosi?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. diagnozė?

  2013-11-25 – 14:14

  Iš pranešimo apie spaudos konferencijos temas darosi akivaizdu, kad Zigmas Vaišvila greičiausiai ir galimai yra apsėstas Didybės manijos, perdėtai įsivaizduoja esąs Lietuvos gelbėtoju? Galbūt, tai tiesiog, galimai, tėra liguista žmogelio reakcija į jo nuosavas liguistas mintis, nepilnavertiškumo komplekso pagimdytą nesveikos nuoskaudos jausmą, ir jo padėčiai nepritinkamą elgesį.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 7. tikrai galingas jausmas, jei net Zigmas šitaip persigando po Valicko apklausos…

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Ką tokio per apklausą teisme pasakė Valickas, kad taip sunervino Zigmą Vaišvilą?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 8. pastebėjimas 2013-11-25 – 13:49

  Kalbės apie Prezidentę, kažkokį referendumą, apie Prezidentės patarėją, o paskui:

  “Zigmas Vaišvila atkreips dėmesį į vieno iš Prezidentės gelbėtojo – Rygos omonininko K. Michailovo (buvusi pavardė – Nikulinas) advokato Arūno Marcinkevičiaus – galimai nusikalstamas veikas, dėl kurių ištyrimo signataras kreipiasi į Generalinę prokuratūrą.”

  Kažkoks kakafoniškas temų kratinys. Pranešimo turinys su galimai ryškiais š i z o i d I n i a I s požymiais. Kas čia pasidarė Zigmučiui? Jam ką, vidurius paleido po Valicko apklausos?

  Thumb up 72 Thumb down 2

 9. Ko taip susinervino per apklausą ponas Valickas, kad toks pasimetęs nuotraukoje? Ir taip ko nervinasi ponas Vaišvila? Ar jis jau davė parodymus?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 10. Tipinis, sovietinių laikų drebulys! Ir KAS juos tokius į tokius postus skirdavo? Manau, ilgai su tokiais terliojamąsi.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 11. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos
  2013-11-26 d. 10.30 val. Spaudos konferencija Seime

  “Spalio 31-osios “provokacija” – ko siekia Rusija ir Rygos omonininko advokatas?”

  Signataras Zigmas Vaišvila, vertindamas š.m. spalio 31 d. prasidėjusius įvykius dėl valstybės paslapties atskleidimo apie tariamas Rusijos provokacijas Lietuvos Prezidentės atžvilgiu, atskleis Rusijos suinteresuotumą Lietuvos Prezidento pareigose išsaugoti Dalią Grybauskaitę.
  Ikiteisminis tyrimas dėl šios valstybės paslapties atskleidimo stabtelėjo dirbtinai, nes sprendžiant iš viešai paskelbtos informacijos įtarimus reikštini Prezidentės vyriausiajai patarėjai Daivai Ulbinaitei ir pačiai Prezidentei. Prezidentei tai reiškia apkaltą Seime.
  Zigmas Vaišvila atkreips dėmesį į vieno iš Prezidentės gelbėtojo – Rygos omonininko K. Michailovo (buvusi pavardė – Nikulinas) advokato Arūno Marcinkevičiaus – galimai nusikalstamas veikas, dėl kurių ištyrimo signataras kreipiasi į Generalinę prokuratūrą.
  Signataras pateiks informaciją apie Prezidentės ir Prezidento kanceliarijos darbuotojų požiūrį į parašų rinkimą dėl referendumo.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • labai laukiame p. Vaišvilos spaudos konferencijos apie tai, ką teisme paliudijo Valickas

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Kalbės apie Prezidentę, kažkokį referendumą, apie Prezidentės patarėją, o paskui:

   “Zigmas Vaišvila atkreips dėmesį į vieno iš Prezidentės gelbėtojo – Rygos omonininko K. Michailovo (buvusi pavardė – Nikulinas) advokato Arūno Marcinkevičiaus – galimai nusikalstamas veikas, dėl kurių ištyrimo signataras kreipiasi į Generalinę prokuratūrą.”

   Kažkoks kakafoniškas temų kratinys. Pranešimo turinys su galimai ryškiais šizoidiniais požymiais. Kas čia pasidarė Zigmučiui? Jam ką, vidurius paleido po Valicko apklausos?

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Kada ir kokioje byloje, nuo ko advokatas Marcinkevičius gelbėjo Prezidentę? Jokios info apie tai niekur nesiseka surasti :(

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • informacinio karo prieš Lietuvą ir Prezidentę sumanytojas yra Medininkų bylos advokatas?

   Thumb up 72 Thumb down 4

  • Iš pranešimo apie spaudos konferencijos temas darosi akivaizdu, kad Zigmas Vaišvila greičiausiai ir galimai yra apsėstas Didybės manijos, perdėtai įsivaizduoja esąs Lietuvos gelbėtoju? Galbūt, tai tiesiog, galimai, tėra liguista žmogelio reakcija į jo nuosavas liguistas mintis, nepilnavertiškumo komplekso pagimdytą nesveikos nuoskaudos jausmą, ir jo padėčiai nepritinkamą elgesį.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 12. gg jau pabudo . Pradėjo straipsniukus stumdyti pagal vieno pipiro ir trijų noperskų ( antpirščių ) dėsnį. O gal ji dar lovytėj rąžosi, tinginiauja, o mylimasis verda kavą ir noperskais pažaidžia . Iš privyčkos .

  Thumb up 72 Thumb down 3

 13. LL
  Joana Noreikaitė. Kas ištiko …
  Joana Noreikaitė. Kas ištiko Garliavos mergaitę, kad jos ..

  Thumb up 72 Thumb down 4

  • atsakiau 13 : 35 .

   Ale žinai kokie košmarai man neduoda miegoti ? – kad paršai dedasi protingesni už VERŠIUS. VERŠIAI tik žiūri savo nekaltom akutėm į įžūlius iki begalybės paršus. Nežino ką daryti. Neturi nei piemens, nei vado.

   Tai gal iš tikrųjų paršas gali valdyti VERŠIUS ?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. parašėte nuostabiai ” dabar niekur nerašinėju, išskyrus čia. Nors nenoriu. ” ,.belieka palinkėti išpildyti savo norą NERAŠYTI, nes rašote bile rašyti.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • aš noriu rašyti, o tu nori skaityti. Netgi mane, nors gali praleisti. Aš juk nesislapstau po ” Rimui “, ar ” rimui “.

   Tai kodėl darai tą ko nenori daryti ?

   NESKAITYK !!!!!!!!!

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • pagal pArtinę liniją privalai skaityti ŽUVĮ, jei esi liberalus . – privalai skaityti KELYJE, jeigu dirbi sekmadieniais , – privalai prigauti KŪSAITĘ – LIT una BOMBERĮ .

    A – vietoj a reiškia kirtį. ( kirčiavimą ). Nemoku.

    Gali skaityti Dirgėlą, Šavelį , Brazdžionį, Marcinkevičių, arba ” kaip tapti turtingu ” labai daug knygų yra.

    Tai ko tu dar nori iš manęs ?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Čia nėra minčių aruodas, kad tik skaityti .

  Reikia patiems rašyti ir nebijoti dėl SAVO nuomonės.

  Nebent nugriuvot ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Algirdui.

  Algirdas
  2013-11-23 – 21:57

  Buvot LL uzsistoti vargse Ruta
  Ar Jus tik murzos domina?

  Pažiūrėjau . Ten pasirašė ” rimas ” plius avtomato ( v = u ) uždėtas kablelis tarp niko ir kalendoriaus su laikrodžiu.

  Mano atveju vaizdelis būtų toks : ” rimas., ” ir toliau… .

  Ale kaip Tu galėjai patikėti tokiu tekstu ? Aš VISADA rašau tik savo nuomonę. Kokia ji bebūtų . Gerbiu ir kitokią nuomonę.

  Tame komentare nuomonės nebuvo. Tai TARNO darbas. O tarnų yra daugiau negu 6 . Jų nežmoniškai PER DAUG.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Dalykiskas ten Joanos straipsnis.
   Pati Noreikaite vartojimui netinka,bet galva turi?

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • nebijok, aš kartais paskaitau ir LL, ir TIESOS, ir EKSPERTAI, ir lrytas, ir Balsas, ir Alfa, ir… neturiu tiek laiko, nes, būdamas vyresnis, dar turiu pašerti jaunesnius paršus. Kitaip jie per PSD man įjungs skaitliuką. Negaliu nešerti. Todėl esu nekultūringas . Ir nepavirtau iš tų 6 į 14 000 kirkorovo kultūros garbintojų tik Kaune . Nes ką ten GAGA. Jeigu visos tiesos tada rašė apie a.a. Jaksoną, kad tai tik kapitalistinių ekspancionistų pripūstas burbulas.

    O tu dar ginčijiesi, kad mes kilę ne iš rusų ?…..

    Einu ruošti parašos paršams .

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Man Allos und Kirkorovo kultura nera svetima.
     Liube -va kur sudas “v nature”.

     Thumb up 72 Thumb down 2

     • man tai – NEIN – Litauisches und Russisches, und Deutsches neues Muzik.

      Russisches Folklor, oder Kirche mir gefėlt.

      Matai, Algirdai, kas liko iš 10 metų kalbos mokslų, kai jos nevartoji. Liūdna. Teks kalbėtis GIMTĄJA KALBA. Arba su Šlapoberskio žodynu. Bet tai užtruks. Greičiau paskambinti.

      Thumb up 72 Thumb down 2

   • neradau. Search irgi nedavė, bet nesvarbu. Jei labai norėsiu – susirasiu. Net nenoriu rasti protingų žmonių minčių. Nes tada dar skaudžiau lyginti ŽMOGŲ su paršu.

    Radau tik Betuką, įsikibusią kažkam su nagais į akis .

    Thumb up 72 Thumb down 2

   • radau. Bet tai buvo rugsėjį, o dabar prezidentinės Kalėdos. Papuošiau eglutę ir einu švęsti Kalėdų.

    Apie nuotraukas ir aš rašiau. Nesuklastotas . Tikras. Tik reikia pažiūrėti. Ten viskas matosi.

    Būna nuotraukų parodos .

    Thumb up 72 Thumb down 3

  • ir dar.

   dabar niekur nerašinėju, išskyrus čia. Nors nenoriu. Nenoriu analizuoti nesąmonių, nes nesąmonės nepasiduoda analyzei. Tam yra čiuldės, arkašai ir kitokie darbininkai .

   Noriu tik paprastai GYVENTI.

   Ir kad paršai nevaikščiotų laisvai, o gyventų jiems skirtose fermose. Kad atsirastų kiauliaganis, ir suvarytų juos į jiems skirtą vietą .

   Ir kad paršai nesityčiotų iš manęs, kas 4 – 5 metai lįsdami bučiuotis.

   Ar daug noriu ?

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Nors kiaules obuoliu ir nenori,bet jas vercia valgyt.
    Todel Tau ir neduoda,ba visiems neuztenka.

    Thumb up 72 Thumb down 1

 17. Keturi Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorai, vėlų penktadienio vakarą grįždami iš Vilniuje vykusio seminaro, papuolė į avariją, per kurią sužalojimus patyrė šeši žmonės.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • o tau nekilo mintis, kad tekini slaptą informaciją ? Matai kaip baigėsi su tais , kurie pristukalino apie skaitliukus ir miško vagis.

   LIETUVOJ stukačių nebus . Čia ne Amerika. Čia nėra net kam stukalint. Nes perduos atgal miško vagims milicininkams. Arba tiems, kurie griovy. Koks skirtumas ?

   Bet ačiū už pilietinę drąsą.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 18. mojo ranka, kaip gagarinas, morale ne jo darzas – kele lietuva ekonomiskai, todel siandien paulauska uspaskichas drasiai kelia kandidatu ir bandys verzti kilpa kiekvienam, nes paslaptys dabar jo kiseneje

  Thumb up 72 Thumb down 3

 19. “Įtariamajam neigiamai atsakant į klausimą: „Ar žinote, kas valė vyrų arba vieno vyro spermą nuo išteptų daiktų?”, reakcija fiksuota vėlgi šešis kartus iš devynių, paminėjus : Deividą, Frančeskų, Adolfą, Laimutę, Joną ir Aidą.”

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Tau verta prisiminti , tu ir prisimink …. Tavo credo – NEI DIENELES BE SPERMELES…..

   Thumb up 72 Thumb down 8

 20. vienintele seimo pirmininke verta pagarbos kuti drasiai kalba kas vyksta ,o tai kiti buvo mazgotes,kurie bijojo net pirstert,soko pagal viena dudele.

  Thumb up 72 Thumb down 7

 21. Kita savaite sitas muitines parsas muset zengs ir sekanti zingsni pramimtais takais.Vienas buves.saugumietis (Vasilkos draugelis) irgi zadejo kazka ten paskelbti,jei ji isrinksim i Seima.Tauta nepanoro.
  “drasiuju keliai” -letuva.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • kiek pamenu tuos laikus, tai baisiausias buvo V.Landzbergis .

   tai gal muitinės viršinykas jo ir bijo ?

   Kad fortepijonu neužmuštų ?

   Thumb up 72 Thumb down 4

 22. ir N. Medvedevas šių metų pradžioje prisiminimais dalijosi, gal reikėtų ir jo atsiminimus tuo pačiu prisiminti.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras