Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 18 Šeštadienis
 

Medininkų byloje liudijęs buvęs muitinės vadovas V.Valickas: „Aš noriu gyventi“

2013-11-22 17:07 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (288)

Buvęs muitinės vadovas Valerijonas Valickas "viską žino", bet "nori gyventi". KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Lietuvos Apeliaciniam Teismui pradėjus aiškintis, kur dingo tuometinio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus nufilmuota pirmoji Medininkų žudynių vaizdo juosta, kurią V.Petruškevičius teigė perdavęs Muitinės departamento vadovui, į Apeliacinio Teismo posėdį penktadienį liudyti buvo iškviestas pirmasis nepriklausomos Lietuvos muitinės vadovas Valerijonas Valickas. Jo apklausa truko daugiau nei tris valandas.

V.Valickas akivaizdžiai jaudinosi, o vienu momentu net buvo padaryta 10 minučių pertrauka – kad liudininkas nusiramintų.

Tačiau po V.Valicko parodymų tapo akivaizdūs keli dalykai: pirma, kad V.Valickas ir V.Petruškevičius kalbėjo apie dvi skirtingas vaizdo kasetes, antra, V.Valickas iš esmės patvirtino T.Šerno parodymus apie „lietuviškai kalbėjusius užpuolikus“ – buvęs muitinės vadovas papasakojo, kad Lietuvos muitinės postus užpuldinėdavo ne tik OMON’as, bet ir lietuviškai kalbantys asmenys.

Dar daugiau – V.Valickas dėkojo teismui, kad pagaliau gavo galimybę papasakoti apie to meto įvykius: buvęs muitinės vadovas Medininkų byloje prokuratūros apklaustas nebuvo.

Kur dingo V.Petruškevičiaus filmuota kasetė?

Kaip jau rašėme, prieš metus Lietuvos Apeliaciniame Teisme buvo apklaustas buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas Vytautas Petruškevičius, kuris pirmas atvyko į Medininkų žudynių vietą ir apie keturiasdešimt minučių ją filmavo.

Toliau, pasak liudytojo, grįžęs į Muitinės departamentą, jis tą savo nufilmuotą vaizdo juostą parodė muitinės vadovui ir dar keliems pareigūnams.

Tai, kad tokia V.Petruškevičiaus filmuota juosta egzistavo, patvirtino ir tuometinis Krašto apsaugos vadovas Audrius Butkevičius. Jis „Karštam komentarui“ papasakojo, jog tą V.Petruškevičiaus filmuotą pirminį Medininkų žudynių vaizdo įrašą jis žiūrėjo kartu su Medininkų bylą pačioje pradžioje tyrusiu prokuroru A.Astaška. Audriaus Butkevičiaus pasakojimas, kas buvo nufilmuota tame vaizdo įraše, sutapo su V.Petruškevičiaus liudijimu teisme.

„Įrašas buvo apie 35-45 min. trukmės, nes filmuodamas apėjau visą teritoriją, prie eglės radau pasalos vietą, stambiu planu pritraukiau joje paliktą mineralinio butelį“, – šiandien „Karštam komentarui“ dar kartą pakartojo Vytautas Petruškevičius.

Ta V.Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta buvo parodyta ir Aukščiausioje Taryboje. Kaip teisme yra liudijęs Audrius Butkevičius, tuo metu, kai jis atvyko į Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo posėdį kelios minutės po aštuonių, ten kaip tik tuo metu buvo peržiūrinėjama V.Petruškevičiaus filmuota vaizdo juosta. Ją žiūrėjo apie penkiolika AT deputatų, prezidiumo narių.

Taigi, V.Petruškevičiaus nufilmuota pirminė Medininkų žudynių vaizdo juosta buvo, bet… dingo.

Tačiau penktadienį Apeliaciniame Teisme V.Valickas bandė aiškinti, kad tos juostos, apie kurią liudijo tuos Medininkų žudynių įkalčius ir vaizdus filmavęs V.Petruškevičius ir kurią matė buvęs KAD vadovas Audrius Butkevičius ir dar 15 Aukščiausios Tarybos narių, apskritai net … nebuvę.

V.Valickas painiojosi

Pasak V.Valicko, buvusi visai kita juosta, 10-12 minučių trukmės, filmuota 1991 m. liepos 31 d.

Esą kai jis ryte sužinojo apie užpuolimą Medininkų poste, pamanė, kad tai vienas iš tų įprastų išpuolių, kurių būdavo maždaug kartas per savaitę. 9 val. jis išsiuntęs į įvykio vietą du kovos su kontrabanda skyriaus darbuotojus ir teisės skyriaus vadovą į Medininkų postą nufilmuoti užpuolimo.

Juosta, kurią jis peržiūrėjo Muitinės departamente, esą buvusi labai trumpa, 10-12 minučių, tačiau ji buvusi nufilmuota labai neprofesonaliai, todėl neturinti jokios reikšmės.

Pasak V.Valicko, jis į Medininkų postą nusiuntęs kovos su kontrabando skyriaus du atstovus (o teisės skyriaus vadovas esą pats įsiprašė važiuoti), tačiau su juosta parvažiavo V.Petruškevičius.

Taigi, Apeliacinio Teismo posėdyje greičiausiai buvo kalbama apie skirtingas vaizdo juostas: tuo metu, kai V.Valicko išsiųsti pareigūnai išvyko filmuoti į Medininkų postą, su pirmine vaizdo medžiaga grįžo Lavoriškių posto viršininkas V.Petruškevičius. Nes V.Valickas, liudydamas, prisiminė, kad peržiūrint vaizdo medžiagą kabinete buvo ir V.Petruškevičius.

Akivaizdu, kad V.Petruškevičiaus filmuota medžiada dingusi, kadangi teismui pateiktame apie 10 minučių trukmės vaizdo įraše, kuris penktadienį buvo peržiūrėtas teisme, už kadro V.Valickas atpažino kalbančius tuos du kovos su kontrabanda skyriaus pareigūnus, kuriuos jis su vaizdo kamera „Panasonic“ ir pasiuntė į Medininkų muitinės postą. Šių pareigūnų filmuotas vaizdo įrašas, pagal laikmatį, prasideda 1991 m. liepos 31 d. 8.58 val. V.Petruškevičius tuo metu jau buvo Muitinės departamente ir jo filmuotas vaizdo įrašas jau buvo peržiūrėtas Muitinės departamente.

Valerijonas Valickas, klausiamas apie V.Petruškevičiaus filmuotą vaizdo juostą, nervinosi ir iškėlė tris versijas, kodėl V.Petruškevičius po 22 metų iškėlė tos dingusios vaizdajuostės klausimą: pirma, suveikės rinkos ekonomika, antra, paskatinimas, trečia, V.Petruškevičiaus kerštas V.Valickui.

Apie šias versijas paklaustas V.Petruškevičius, nustebo: „Koks kerštas? Mes puikiai sutarėme. O kodėl prabilau apie tai dabar, tai kad anksčiau manęs niekas neklausė. O kai pakvietė į teismą, tai atėjau ir papasakojau“.

V.Petruškevičius turi savo versiją, kodėl galėjo dingti jo filmuota pirminė Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta: „Ten buvo kraujas ne tik mūsų žuvusių pareigų, bet ir užpuolikų. Mūsų pareigūnai atsišaudė, jie gynėsi, ir užpuolikų kraujas taip pat ten buvo. Ir aš tai nufilmavau“.

Tai paaiškintų, kodėl Valerijonas Valickas nervinasi ir neprisimena (o gal nenori prisiminti?) 40 minučių trukmės V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juostos.

Tai paneigtų oficialią prokuratūros versiją, pagal kurią mūsų pareigūnai visiškai nesipriešino, o buvo suguldyti muitinės vagonėlyje ant grindų ir sušaudyti.

V.Valickas žino, kas užpuldinėjo muitinės postus?

Buvęs muitinės vadovas V.Valickas net sustingo, kai jo paklausė, kas dar, be OMON’o, užpuldinėdavo Lietuvos muitinės postus. V.Valickas atrodė tarsi žaibo nutrenktas, ėmė kasytis pirštais pakaušį. Galiausiai atsakė, kad muitinės pareigūnai jam minėdavo du žodžius „OMON“ ir „kariškiai“.

Beje, antrą kartą V.Valickas tarsi sustingo, kai prokuroras jam uždavė klausimą, ar jis žino, kas žudė Medininkuose. “Ne”, – kiek patylėjęs atsakė V.Valickas.

Kadangi V.Valickas papasakojo, kad po užpuolimų jis vykdavo į muitinės postus pakalbėti su vyrais, morališkai juos palaikyti, paklausinėti apie užpuolikus, tai paprašytas papasakoti, ką jam pasakojo jo pavaldiniai, V.Valickas papasakojo, kad muitinės postų užpuolimuose dalyvaudavo ir lietuviai. Vėliau pasitikslino – lietuviškai kalbantys (tai sutampa su T.Šerno parodymais, kad Medininkų posto užpuolikai kalbėjo lietuviškai). Jie būdavo ir su kaukėmis, ir be kaukių. Kartais vilkėdavo milicininko uniformą.

Klausantis V.Valicko pasakojimo, buvo galima susidaryti nuomonę, kad jis žinojo, kas inicijavo Lietuvos muitinės postų užpuolimus.

V.Valickas teismo posėdyje prisipažino, kad buvo „kalbėjęs ir prašęs liautis“.

„Stengiausi įtikinti, kad jie mūsų nepultų“, – penktadienį teisme sakė V.Valickas.

Paklaustas, su kuo jis kalbėjo ir bandė įtikinti, kad nepuldinėtų muitinės vagonėlių, V.Valickas pasakė tik tiek, kad tai buvę „iš matymo pažįstami VRM sistemos pareigūnai“.

Jis atsisakė įvardinti ir juos, ir jų laipsnius.

„Aš jiems sakydavau: palikit tą muitinę, palikit tuos pareigūnus ramybėje, jie nieko nedaro, tik stovi ir saugo sieną“, – teisme kalbėjo buvęs muitinės vadovas.

„Jie buvo VRM sistemos darbuotojai“, – abstrakčiai pasakė V.Valickas apie asmenis, kurie turėjo įtakos dėl Lietuvos muitinės postų užpuldinėjimų.

Bet, sakė, juos žino iš veidų.

Pasak V.Valicko, iš pradžių muitinės vagonėlių užpuldinėjimai buvo vykdomi agresyviai, tačiau vėliau išpuolių braižas pasikeitė: atvykę užpuolikai draugiškai liepdavo muitininkams „dingti pagerti arbatos“. O „dingti pagerti arbatos“, pasak V.Valicko, liepdavo ir lietuvių, ir rusų, ir pusiau lietuvių kalba.

Beje, patys agresyviausi išpuoliai buvo Lazdijų pasienio poste. Ten, pasak V.Valicko, nusileisdavo sraigstarpiais, ginkluoti automatais, viską „ištaškydavo“. „Ir mane patį su automatu prie sienos buvo prirėmę“, – teisme sakė V.Valickas.

Tačiau išpuoliai Lazdijų poste mūsų teisėsaugos, susidaro įspūdis, nedomina: tiriami tik išpuoliai prieš Lietuvos muitinės postus Latvijos ir Baltarusijos pasieniuose.

Beje, V.Valickas sovietmečiu dirbo VRM sistemoje – buvo Kovos su socialistine nuosavybe turto grobstymo valdybos pareigūnas (vadinama „Obėchėes“ tarnyba). Tačiau teismas neleido V.Valickui atsakyti į K.Michailovo advokato klausimą, kiek metų V.Valickas buvo išdirbęs KSNG.

V.Valickui klausimų turėjo ir iki gyvos galvos už žudynes Medininkuose nuteistas K.Michailovas: ar V.Valickas turįs informacijos ar kokių įrodymų, kad Medininkuose Lietuvos pareigūnus žudė K.Michaiclovas ar Rygos OMON’as.

„Ne“, – atsakė V.Valickas, ir tuo jo apklausa baigėsi.

V.Valickas: „Aš viską žinau“

Per 10 minučių pertraukėlę, kai teismas leido V.Valickui prisėsti ir apsiraminti, V.Valickas atsakė į „Karšto komentaro“ klausimus:

-Gal galite pasakyti, kodėl būtent tas vienas Medininkų muitinės postas buvo atiduotas saugoti VRM, o visų likusių muitinės postų apsauga rūpinosi Krašto apsaugos departamentas?

-Žinau, aš viską žinau. Jūs per daug profesionalius klausimus užduodat. Aš viską žinau.

-Tai gal galite pasakyti?

-Ne.

-Aš neišcenzūruosiu, jeigu jūs bijot, aš viską, ką jūs kalbate, paskelbsiu.

-Ne, aš nieko nesakysiu.

-Su kuo tai susiję?

-Koks jūsų vardas?

-Giedrė.

-Aš ne šiaip, Giedre, klausiau, koks jūsų vardas – kad jūs nurimtumėt. Ką jūs norit sužinot? Jūs norit teisybės? Ar jums reikalinga jinai?

-Taip, tai aišku.

-Žinot, aš juokauju: man dabar sąlyginai moka pinigus už tai, kad aš tyliu. Aš noriu gyventi… (V.Valicko akyse sužibo ašaros – G.G.). Taip, Giedre, žinok, kad man pigiau.

-Bet vis tiktai, kieno čia buvo iniciatyva?

-Jūs norit, kad aš kalbėčiau, durnelis būčiau?

-Ne durnelis.

-Aš jums pasakiau labai daug įdomių aspektų. Patikėkite, Lietuvoje didįjį vaidmenį suvaidino ne Medininkai. Jeigu nebūtų Medininkų įvykių, Lietuvos muitinės atkūrimo procese nebūtų.

-Kaip manote, ar tiesa dėl Medininkų žudynių kada nors išaiškės?

-Ar man svarbi mano nuomonė, Giedre? Pasistenkite, kad man nereikėtų meluoti jums.

-Tai jūs nemeluokite.

-Pasistenkite, kad aš jums nemeluočiau, gerai?

-Tai gal būtų galima išsamiau apie tai pasikalbėti?

-Patikėkite, per anksti dar.

-Per daug kontrabandos buvo, per daug viskas virė?

-Taip, per daug virė viskas…

Jūs užduokit sau klausimą: aš buvau Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas – du metus. Vyriausiojo muitininko nebuvo – aš vadovavau muitinei. Bet mano pareigos oficialiai buvo Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas. Kai tik pučas baigėsi, tai iš karto Lietuvos vyriausiuoju muitininku paskyrė Kazį Pėdnyčią.

-Tai jūs toks „kraštinis“ buvot, jeigu kas?

-“Koza“. Aš buvau „ožka“.

-Atpirkimo?

-Paprastai niekas netikėjo, kad aš, būdamas 30 metų, įkursiu muitinę. Jūs rašot?

-Taip.

-Tai nesistenkit panaudoti to. Nes aš atsisakysiu, pasakysiu, kad man blogai su atmintim.

Komentarai

 

 

 
 1. KAS TAS DIDYSIS BAUBAS, KURIO CIA VISI ISKAITANT VALICKA TAIP BIJO?
  JEIGU ZINOTUME, KAS TAI, GALETUME PAPRASYTI NATO, KAD MUS APSAUGOTU
  GAL VSD KOKIA SLAPTA PAZYMA APIE TAI GALETU PARASYTI IR NUTEKINTI?

  Thumb up 11 Thumb down 1

 2. Lietuvoje prieš prokuratūrą reikia tokio mitingo, koks dabar Kijeve prieš Januovyčių, gal kas nors tada pradėtų keistis

  Thumb up 11 Thumb down 0

  • PROKURARURA- PACIA REIKIA -TEISTI !!!
   Kovfiskuoti ju visu turtus,,juk sitiek milijonieriu…o iskurgi tie milijonai ???

   Nesvarus pinigai,laimes neatnesa…nes zmoniu arsaros veltui nepradingsta,,velaiu ar anksciau VISKAS bus atkasta ..
   Pagal biblija:::: NETA NIEKO PASLEPTO,,KAD NEBUTU ATIDENGTA “” tik reikia noro,,
   Pagarbiai:
   Idalija.

   Thumb up 10 Thumb down 0

 3. Ar prokuratūra šiandien gali kaip nors pasiteisinti, kodėl tiriant Medininkų bylą lig tyčia nebuvo apklaustas labai svarbus liudytojas V.Valickas?

  Thumb up 10 Thumb down 0

  • na, tikriausiai prokuratūros asai taip nemano :) jiems tuometinis muitinės vadovas buvo visai nesvarbus liudytojas :)
   O jei rimtai, tai turbūt bijojo, kad apklaustas netyčia neprasitartų, kas tie VRM darbuotojai, kurių jis prašė nepuldinėti muitininkų vagonėlių ir nemušti muitininkų

   Thumb up 11 Thumb down 0

 4. Tai jau jo:)
  Rimai, tu tikras genijus…, tu neeilinė asmenybė, sunku net įsivaizduoti…, nes tu žinai ką reiškia žodis murzius.
  O dangau aukščiausiasis…, sunku net patikėti.
  Taigi, o aš manau, kad aš esu Murzius todėl, nes tokie “išminčiai” kaip tu, negali tada man įgelti. Kita vertus, man yra dzin ką tu ir kiti idiotai apie mane galvoja:).

  Thumb up 9 Thumb down 1

  • man nei tu, nei kiti nėra idijotai. Užkliuvai tuo, kad savo kelionės įspūdžius pristatai, kaip kitur vykusių įvykių kažkokį palyginimą, ar dar kažkokią analizę … vistiek nesupratau , kuo tavo kelionės į Rygą patirtis būtų naudinga tiriant Medininkų žudynes ?

   tavo nikas keistas. Tik tiek. Daugiau neturiu nei klausimų, nei pretenzijų.

   Thumb up 5 Thumb down 0

    • Algirdai ! Aš NEBUVAU LL užsistoti tos, kurios jau nebeužsistosiu. Mano gramatikos stilių žinai. Jeigu ten buvo rimas iš mažosios ir su tašku, tai tik girnos pagalbinių smagenai., nes variantų yra sočiai :

     Rimas
     rimas
     rimas
     Rimas
     rimas.
     rimas.

     O jeigu priskreto, tai neatsikratysiu jokiu niku: nei Akėla, nei Akela, nei Asela, nei jokiu kitu.

     O šiaip jau man įtartinas saulėseilis. Toks kaip nuskriaustas.

     Dingo …??? Gavo darbo …???

     gali paskambinti man ir sužinoti.

     Thumb up 0 Thumb down 3

   • P.s. : man nėra dzin, ką apie mane kiti galvoja. Man yra labai svarbu, ką apie mane kiti galvoja. Ir aš visada stengiuosi, kad apie mane kiti galvotų tik gerai.

    Thumb up 5 Thumb down 4

     • žinau.
      Bet norėčiau .
      Išskyrus …
      Kurie man NEŽMONĖS.
      Tada – kitaip.

      Nes aš bezdžionė- avinas.

      Sunkus derinys.

      Thumb up 3 Thumb down 3

   • Na, mai šunys, pakartosiu dar vieną kartą:
    Jeigu mes nebūtume vykę į Rygą, tai tada nebūtume sužinoję ir apie tai, kad visi pareigūnai pabėgo iš pasienio posto. O pabėgo jie todėl, nes galimai išsigando, kad neatsitiktų taip, kaip tai atsitiko Medininkų poste. Tačiau, kad ir kaip jie bijojo juk jie galimai nepaliko posto be vadovų įsakymo. O tai tada kyla klausimas: kas jiems davė tokį neteisėtą įsakymą? Kas galėjo sau leisti duoti tokį įsakymą – nesaugoti Lietuvos Valstybės sienos, o gal net visų sienų? Juk tada jau buvo paskelbta Lietuva nepriklausoma Valstybe ir net buvo veikianti Vyriausybė….
    Taaai, žalia rūta, ką aš dar neaiškiai parašiau?

    Thumb up 10 Thumb down 0

    • …” Tačiau, kad ir kaip jie bijojo juk jie galimai nepaliko posto be vadovų įsakymo.”…

     iš kur žinai, kad galimai ?

     ir iš kur žinai, kad galimai nieko nebijai ?

     Tik tiek ir tenorėjau sužinoti .

     Thumb up 3 Thumb down 3

    • gavus isakyma,juk galima posta palikti laikinai (“atsigerti arbatos”)? Kol pravaziuos neuzfiksuotos furos.

     Thumb up 7 Thumb down 0

 5. gyvename baimės karalystėje, kur valdo baimė, o žurnalistai aptarinėja tik ką Graužinienė ten užvarė ant Grybauskaitės… Ar pastebėjote, Valicko tema su tuo, ką jis pasakė apie VRM vyrukus, niekur kitur neliečiama? Tai labai aiškiai parodo, kokios jėgos ką valdo… Nenaudinga, ką pakalbėjo teisme Valickas, oi, kaip nenaudinga…

  Thumb up 11 Thumb down 0

 6. Tai , su yvykiais tiesiogiai susijes asmuo apklausiama po 20 suvirs metu………….Geras, ir dar sako, kad mes turime teisesauga.Nera jos ir niekada nebuvo,sis faktas akivaizdus.

  Thumb up 8 Thumb down 1

 7. Kai tik A A Usas neapdairiai pasake ,kad jis pasakys teisybe , tuoj nuskendo saukste vandens,Valickas ne ant tiek kvailas jis puikiai supranta , va ir sakyk teisybe

  Thumb up 18 Thumb down 2

  • Labai geras straipsnis. Trumpas, bet teisingas. Zurnaliugos apsi…. ir saukiasi pagalbos. Teisingai Venckiene raso, kur jus buvot tada, kai grobe mergaite, kai muse zmones, kai lauze duris? Jus viska isvertet, kad taip nebuvo, nes jums seiminkas moka gerus pinigus. Jus galit net nekalta zmogu padaryt kaltu, tai jusu profesiniai sugebejimai. Labai dziaugiuosi, kad jus pajudino. Bet reikejo jus isvilkt 6 val. ryto, kaip isvilko klykiancia mergaite, isvulkt jusu tevus i kiema, lauzyt jusu duris. Bet jus visada galvojat, kad lazda turi tik viena gala. Apsirikot. Antras galas jums ir reze. O jums, Neringa, tik sekmes. Nekreipkit demesio i cia jus smeiziancius komentatorius. Tiesa nugales, mes tikim.

   Thumb up 17 Thumb down 1

   • Lietuva teisinė valstybė ir todėl mergaitės NIEKAS negrobė, o buvo įvykdytas TEISMO sprendimas. Žurnalistai iš vis čia ne prie ko.

    Thumb up 1 Thumb down 16

 8. Kodėl valstybė nepasamdė Medininkų bylai ištirti profesionalesnių ir solidesnių prokurorų?

  Thumb up 9 Thumb down 2

 9. Politinės bylos. Apsimelavę prokurorai. Parsidavę liudytojai. Dėl savo kėdžių drebantys ir tiesos nenorintys žinoti teisėjai. O kur tas teisingumas? Tas -Tikrasis? Kur jis? Au-U-U!!!
  O šauktis ir ieškoti to, ko Lietuoje nėra, beviltiška. Gyventojų registro tarnybos duomenimis tokių asmenų, kaip Teisingumas, kaip Tiesa, kaip Teisybė, kaip Sąžinė, kaip Padorumas, Lietuvoje Nėra. Vargas tau LIetuva!!!

  Thumb up 16 Thumb down 1

 10. Politikai pastoviai pabrėžia, kad jie neturi teisės kištis į bylas. Puiku, bet patys kišasisi į kitų valstybių bylas, kurių net nežino. Ir tą žino visi. Ir viskas gerai? O Lietuvoje žmogus sėdi be kaltės, be įrodymų, pagal suklastotą byą. Tai į šitą bylą kištis jie negali? O į kitų valstybių vidaus reikalus ir jų bylas gali? Politinė prostitucija pas mus Lietuvoje.

  Thumb up 14 Thumb down 2

  • Tik dabar supratai? Jie su visomis bylomis taip darė. Ir su Kusaitės, ir su Kedytės, ir su Pociūno…. Tai kodėl jiems turėtų rūpėti Medininkų bylos ruskelis omononinkas?

   Thumb up 17 Thumb down 2

   • gal galėtumėte išlikti korektiška tautybės ažvilgiu , nes negražu visiškai nepažįstant žmogaus rašyti “ruskelis omononinkas?”. Atsiprašau

    Thumb up 9 Thumb down 3

 11. Perskaičiau ir pakraupau. Ponas Valerijonai, mano nuomone, jūs esate bailys.

  Thumb up 15 Thumb down 3

 12. Lietuvai labai svarbi Tymošenkos byla, net Seimo nutarimus priiminėja, o, ponai seimūnai, MEDININKŲ BYLA – NESVARBI???
  Gal pirmiau TUO, KAS VYKSTA LIETUVOJE pasirūpinkit????

  Thumb up 16 Thumb down 1

 13. Baisu, kas cia vyksta.. Pasirodo, jis nejuokauja, kad jam moka uz tylejima. Jis viska zino nuo pat pradziu. Kodel iki siol tylejo? Kur dingo vaizdo juosta? Viskas papirkta. Jis pats labiausiai. Kodel tyli teisesauga? Ar tai senaties terminas jau suejo? Tokiems dalykams, kaip zudynems, negali but jokio senaties termino. Reikia ji gerai pakratyt, viska pasakys. Jis nori gyventi, o tie zmones, kurie zuvo, nenorejo gyventi? JUk dar labai jaunu buvo. O sedi nekaltas zmogus, nuteistas iki gyvos galvos.

  Thumb up 20 Thumb down 1

 14. I Karini Parada ir p.Landsbergis atvyko.Visai jau seneliukas.Pribaige Zmogu “petka ir jo burys”.
  I troba isikele kiaules…

  Thumb up 10 Thumb down 4

 15. Tai atsakykit, kur mes gyvename? Kokioj saly? Jei demokratinej su nepriklausoma teisesauga, tai kodel zmones bijo kalbet tiesa? Bijo del savo gyvybes. Ar jus manote, kad jis vienas toks kuris bijo? Bijo visi, kurie nors siek tiek masto ir nori tiesos.

  Thumb up 16 Thumb down 0

 16. kas per fruktas ir iš kur atsirado toks advokatas? kodėl jis taip įsikabino į Medininkų bylą? ko taip stengiasi dėl kažkokio ruskio omonovco? jam ką, daugiau negu kitiems reikia?ir iš kur pas jį tokie sugebėjimai? įdomu kokioj spectarnyboj jį paruošė ir išmokino taip dirbti?

  Thumb up 3 Thumb down 17

  • ar tik nebūsite “patrijotu”, nes sąžiningai atliekantis savo darbą ŽMOGUS Jums kelia nerimą….. (apie pagarbą tautybei ir profesijai nėra ko su Jumis net kalbėti)

   Thumb up 12 Thumb down 2

  • Ir man panašūs klausimai kyla. Vienam posėdyje mačiau kaip dirba jis ir ta kita advokatė. Kažkada turėjau problemų, samdžiau tikrai neprastą advokatą, bet su Medininkų bylos advokatų darbu net sulyginti nesigauna. Už tai darosi įdomu iš kur jie atsirado? Kodėl jie nedirba Lietuvai mūsų saugume, stt, prokurtūroje arba kokioje nors kontržvalgyboje? Tokio lygio specialistais juk nesimėtoma.

   Thumb up 7 Thumb down 5

   • O tu galvoji Lietuvoje yra valstybė? Joje yra bent kiek protaujantys politikai, kuriems rūpėtų valstybė ir jie rūpintųsi specialistais? Jiems rūpi tik kuo storiau kišenes prisikimšti mūsų sąskaitą. Kam jiems reikalingi specialistai ir dar stiprūs? Juk pasodinti gali…

    Thumb up 13 Thumb down 2

    • Labai gerai, kad tokių specialistų, advokatų, yra. Lašas po lašo ir akmenį pratašo.

     Thumb up 10 Thumb down 1

   • nes tai atsakymas į paties klausymą …KODĖL nereikalingi profesionalai
    “”L.Dambrauskas. Kovo 11-osios tragizmas
    Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
    …….“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
    Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“ —— taigi jie ir sukūrė partinęs valdymop sistemą, kurioje mes jau murkdomės virš dvidešimties metų

    Thumb up 8 Thumb down 5

 17. absoliuciai,kada nors iskyla i pavirsiu-geri ar blogi darbai,tiesa.Tiesiog Visata nepakencia melo ir isspjauna ji lauk.Tik gaila,kad ji nepaskuba ir del to nukencia daug zmoniu.O gal tiesiog nespeja,nes pas mus tiek blogu darbu,melo….

  Thumb up 12 Thumb down 1

 18. Šiandieninei mūsų visuomenei, ypač jaunajai kartai, istorinė tiesa reikalinga kaip oras. Jeigu jos nebus, Lietuvos pilietis neišaugs, o galutinai sunyks. Tačiau tiesa reikalinga tikra, objektyvi. Reikalinga tiesa, nieko neslepianti ir nieko nepagražinanti, neperšanti išankstinės nuomonės. Tiesa, kurios pagrindu pilietis subręs ir pats padarys išvadas ir apibendrinimus.

  Visuomenė, piliečiai, nesuvokiantys savo krašto istorijos ir istorinių aplinkybių, niekada netaps tvirta ir patikima atrama savo valstybei. Mes visi nepriklausomai nuo politinių požiūrių ar ideologinių nuostatų esame atsakingi už mūsų krašto, tai yra mūsų ateitį.” (publikuota 2007 m. birželio 20 “XXI amžius” Nr. 47 (1544) ).

  Thumb up 10 Thumb down 1

  • nuostabu, jei VISI įsisąmonintų ir įgyvendintų ——“Reikalinga tiesa, nieko neslepianti ir nieko nepagražinanti, neperšanti išankstinės nuomonės.” — bet kaip gi tuomet politikas save išaukštintu ?

   Thumb up 10 Thumb down 1

 19. O man patinka Lietuvos politprostitutės!!! Jos leidžiasi išsirinkti iš
  jų vieną ar net visą partiją,iš anksto susimokėti, o rezultatas tas
  pats, atsibudus po politsekso, “be galo” skauda galvą, kišenėse
  švilpauja vėjai,… atsiranda begalinis ryžtas, daugiau niekada su jomis
  neprasidėti…

  Thumb up 7 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...