Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 17 Penktadienis
 

Medininkų byloje liudijęs buvęs muitinės vadovas V.Valickas: „Aš noriu gyventi“

2013-11-22 17:07 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (288)

Buvęs muitinės vadovas Valerijonas Valickas "viską žino", bet "nori gyventi". KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Lietuvos Apeliaciniam Teismui pradėjus aiškintis, kur dingo tuometinio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus nufilmuota pirmoji Medininkų žudynių vaizdo juosta, kurią V.Petruškevičius teigė perdavęs Muitinės departamento vadovui, į Apeliacinio Teismo posėdį penktadienį liudyti buvo iškviestas pirmasis nepriklausomos Lietuvos muitinės vadovas Valerijonas Valickas. Jo apklausa truko daugiau nei tris valandas.

V.Valickas akivaizdžiai jaudinosi, o vienu momentu net buvo padaryta 10 minučių pertrauka – kad liudininkas nusiramintų.

Tačiau po V.Valicko parodymų tapo akivaizdūs keli dalykai: pirma, kad V.Valickas ir V.Petruškevičius kalbėjo apie dvi skirtingas vaizdo kasetes, antra, V.Valickas iš esmės patvirtino T.Šerno parodymus apie „lietuviškai kalbėjusius užpuolikus“ – buvęs muitinės vadovas papasakojo, kad Lietuvos muitinės postus užpuldinėdavo ne tik OMON’as, bet ir lietuviškai kalbantys asmenys.

Dar daugiau – V.Valickas dėkojo teismui, kad pagaliau gavo galimybę papasakoti apie to meto įvykius: buvęs muitinės vadovas Medininkų byloje prokuratūros apklaustas nebuvo.

Kur dingo V.Petruškevičiaus filmuota kasetė?

Kaip jau rašėme, prieš metus Lietuvos Apeliaciniame Teisme buvo apklaustas buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas Vytautas Petruškevičius, kuris pirmas atvyko į Medininkų žudynių vietą ir apie keturiasdešimt minučių ją filmavo.

Toliau, pasak liudytojo, grįžęs į Muitinės departamentą, jis tą savo nufilmuotą vaizdo juostą parodė muitinės vadovui ir dar keliems pareigūnams.

Tai, kad tokia V.Petruškevičiaus filmuota juosta egzistavo, patvirtino ir tuometinis Krašto apsaugos vadovas Audrius Butkevičius. Jis „Karštam komentarui“ papasakojo, jog tą V.Petruškevičiaus filmuotą pirminį Medininkų žudynių vaizdo įrašą jis žiūrėjo kartu su Medininkų bylą pačioje pradžioje tyrusiu prokuroru A.Astaška. Audriaus Butkevičiaus pasakojimas, kas buvo nufilmuota tame vaizdo įraše, sutapo su V.Petruškevičiaus liudijimu teisme.

„Įrašas buvo apie 35-45 min. trukmės, nes filmuodamas apėjau visą teritoriją, prie eglės radau pasalos vietą, stambiu planu pritraukiau joje paliktą mineralinio butelį“, – šiandien „Karštam komentarui“ dar kartą pakartojo Vytautas Petruškevičius.

Ta V.Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta buvo parodyta ir Aukščiausioje Taryboje. Kaip teisme yra liudijęs Audrius Butkevičius, tuo metu, kai jis atvyko į Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo posėdį kelios minutės po aštuonių, ten kaip tik tuo metu buvo peržiūrinėjama V.Petruškevičiaus filmuota vaizdo juosta. Ją žiūrėjo apie penkiolika AT deputatų, prezidiumo narių.

Taigi, V.Petruškevičiaus nufilmuota pirminė Medininkų žudynių vaizdo juosta buvo, bet… dingo.

Tačiau penktadienį Apeliaciniame Teisme V.Valickas bandė aiškinti, kad tos juostos, apie kurią liudijo tuos Medininkų žudynių įkalčius ir vaizdus filmavęs V.Petruškevičius ir kurią matė buvęs KAD vadovas Audrius Butkevičius ir dar 15 Aukščiausios Tarybos narių, apskritai net … nebuvę.

V.Valickas painiojosi

Pasak V.Valicko, buvusi visai kita juosta, 10-12 minučių trukmės, filmuota 1991 m. liepos 31 d.

Esą kai jis ryte sužinojo apie užpuolimą Medininkų poste, pamanė, kad tai vienas iš tų įprastų išpuolių, kurių būdavo maždaug kartas per savaitę. 9 val. jis išsiuntęs į įvykio vietą du kovos su kontrabanda skyriaus darbuotojus ir teisės skyriaus vadovą į Medininkų postą nufilmuoti užpuolimo.

Juosta, kurią jis peržiūrėjo Muitinės departamente, esą buvusi labai trumpa, 10-12 minučių, tačiau ji buvusi nufilmuota labai neprofesonaliai, todėl neturinti jokios reikšmės.

Pasak V.Valicko, jis į Medininkų postą nusiuntęs kovos su kontrabando skyriaus du atstovus (o teisės skyriaus vadovas esą pats įsiprašė važiuoti), tačiau su juosta parvažiavo V.Petruškevičius.

Taigi, Apeliacinio Teismo posėdyje greičiausiai buvo kalbama apie skirtingas vaizdo juostas: tuo metu, kai V.Valicko išsiųsti pareigūnai išvyko filmuoti į Medininkų postą, su pirmine vaizdo medžiaga grįžo Lavoriškių posto viršininkas V.Petruškevičius. Nes V.Valickas, liudydamas, prisiminė, kad peržiūrint vaizdo medžiagą kabinete buvo ir V.Petruškevičius.

Akivaizdu, kad V.Petruškevičiaus filmuota medžiada dingusi, kadangi teismui pateiktame apie 10 minučių trukmės vaizdo įraše, kuris penktadienį buvo peržiūrėtas teisme, už kadro V.Valickas atpažino kalbančius tuos du kovos su kontrabanda skyriaus pareigūnus, kuriuos jis su vaizdo kamera „Panasonic“ ir pasiuntė į Medininkų muitinės postą. Šių pareigūnų filmuotas vaizdo įrašas, pagal laikmatį, prasideda 1991 m. liepos 31 d. 8.58 val. V.Petruškevičius tuo metu jau buvo Muitinės departamente ir jo filmuotas vaizdo įrašas jau buvo peržiūrėtas Muitinės departamente.

Valerijonas Valickas, klausiamas apie V.Petruškevičiaus filmuotą vaizdo juostą, nervinosi ir iškėlė tris versijas, kodėl V.Petruškevičius po 22 metų iškėlė tos dingusios vaizdajuostės klausimą: pirma, suveikės rinkos ekonomika, antra, paskatinimas, trečia, V.Petruškevičiaus kerštas V.Valickui.

Apie šias versijas paklaustas V.Petruškevičius, nustebo: „Koks kerštas? Mes puikiai sutarėme. O kodėl prabilau apie tai dabar, tai kad anksčiau manęs niekas neklausė. O kai pakvietė į teismą, tai atėjau ir papasakojau“.

V.Petruškevičius turi savo versiją, kodėl galėjo dingti jo filmuota pirminė Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta: „Ten buvo kraujas ne tik mūsų žuvusių pareigų, bet ir užpuolikų. Mūsų pareigūnai atsišaudė, jie gynėsi, ir užpuolikų kraujas taip pat ten buvo. Ir aš tai nufilmavau“.

Tai paaiškintų, kodėl Valerijonas Valickas nervinasi ir neprisimena (o gal nenori prisiminti?) 40 minučių trukmės V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juostos.

Tai paneigtų oficialią prokuratūros versiją, pagal kurią mūsų pareigūnai visiškai nesipriešino, o buvo suguldyti muitinės vagonėlyje ant grindų ir sušaudyti.

V.Valickas žino, kas užpuldinėjo muitinės postus?

Buvęs muitinės vadovas V.Valickas net sustingo, kai jo paklausė, kas dar, be OMON’o, užpuldinėdavo Lietuvos muitinės postus. V.Valickas atrodė tarsi žaibo nutrenktas, ėmė kasytis pirštais pakaušį. Galiausiai atsakė, kad muitinės pareigūnai jam minėdavo du žodžius „OMON“ ir „kariškiai“.

Beje, antrą kartą V.Valickas tarsi sustingo, kai prokuroras jam uždavė klausimą, ar jis žino, kas žudė Medininkuose. “Ne”, – kiek patylėjęs atsakė V.Valickas.

Kadangi V.Valickas papasakojo, kad po užpuolimų jis vykdavo į muitinės postus pakalbėti su vyrais, morališkai juos palaikyti, paklausinėti apie užpuolikus, tai paprašytas papasakoti, ką jam pasakojo jo pavaldiniai, V.Valickas papasakojo, kad muitinės postų užpuolimuose dalyvaudavo ir lietuviai. Vėliau pasitikslino – lietuviškai kalbantys (tai sutampa su T.Šerno parodymais, kad Medininkų posto užpuolikai kalbėjo lietuviškai). Jie būdavo ir su kaukėmis, ir be kaukių. Kartais vilkėdavo milicininko uniformą.

Klausantis V.Valicko pasakojimo, buvo galima susidaryti nuomonę, kad jis žinojo, kas inicijavo Lietuvos muitinės postų užpuolimus.

V.Valickas teismo posėdyje prisipažino, kad buvo „kalbėjęs ir prašęs liautis“.

„Stengiausi įtikinti, kad jie mūsų nepultų“, – penktadienį teisme sakė V.Valickas.

Paklaustas, su kuo jis kalbėjo ir bandė įtikinti, kad nepuldinėtų muitinės vagonėlių, V.Valickas pasakė tik tiek, kad tai buvę „iš matymo pažįstami VRM sistemos pareigūnai“.

Jis atsisakė įvardinti ir juos, ir jų laipsnius.

„Aš jiems sakydavau: palikit tą muitinę, palikit tuos pareigūnus ramybėje, jie nieko nedaro, tik stovi ir saugo sieną“, – teisme kalbėjo buvęs muitinės vadovas.

„Jie buvo VRM sistemos darbuotojai“, – abstrakčiai pasakė V.Valickas apie asmenis, kurie turėjo įtakos dėl Lietuvos muitinės postų užpuldinėjimų.

Bet, sakė, juos žino iš veidų.

Pasak V.Valicko, iš pradžių muitinės vagonėlių užpuldinėjimai buvo vykdomi agresyviai, tačiau vėliau išpuolių braižas pasikeitė: atvykę užpuolikai draugiškai liepdavo muitininkams „dingti pagerti arbatos“. O „dingti pagerti arbatos“, pasak V.Valicko, liepdavo ir lietuvių, ir rusų, ir pusiau lietuvių kalba.

Beje, patys agresyviausi išpuoliai buvo Lazdijų pasienio poste. Ten, pasak V.Valicko, nusileisdavo sraigstarpiais, ginkluoti automatais, viską „ištaškydavo“. „Ir mane patį su automatu prie sienos buvo prirėmę“, – teisme sakė V.Valickas.

Tačiau išpuoliai Lazdijų poste mūsų teisėsaugos, susidaro įspūdis, nedomina: tiriami tik išpuoliai prieš Lietuvos muitinės postus Latvijos ir Baltarusijos pasieniuose.

Beje, V.Valickas sovietmečiu dirbo VRM sistemoje – buvo Kovos su socialistine nuosavybe turto grobstymo valdybos pareigūnas (vadinama „Obėchėes“ tarnyba). Tačiau teismas neleido V.Valickui atsakyti į K.Michailovo advokato klausimą, kiek metų V.Valickas buvo išdirbęs KSNG.

V.Valickui klausimų turėjo ir iki gyvos galvos už žudynes Medininkuose nuteistas K.Michailovas: ar V.Valickas turįs informacijos ar kokių įrodymų, kad Medininkuose Lietuvos pareigūnus žudė K.Michaiclovas ar Rygos OMON’as.

„Ne“, – atsakė V.Valickas, ir tuo jo apklausa baigėsi.

V.Valickas: „Aš viską žinau“

Per 10 minučių pertraukėlę, kai teismas leido V.Valickui prisėsti ir apsiraminti, V.Valickas atsakė į „Karšto komentaro“ klausimus:

-Gal galite pasakyti, kodėl būtent tas vienas Medininkų muitinės postas buvo atiduotas saugoti VRM, o visų likusių muitinės postų apsauga rūpinosi Krašto apsaugos departamentas?

-Žinau, aš viską žinau. Jūs per daug profesionalius klausimus užduodat. Aš viską žinau.

-Tai gal galite pasakyti?

-Ne.

-Aš neišcenzūruosiu, jeigu jūs bijot, aš viską, ką jūs kalbate, paskelbsiu.

-Ne, aš nieko nesakysiu.

-Su kuo tai susiję?

-Koks jūsų vardas?

-Giedrė.

-Aš ne šiaip, Giedre, klausiau, koks jūsų vardas – kad jūs nurimtumėt. Ką jūs norit sužinot? Jūs norit teisybės? Ar jums reikalinga jinai?

-Taip, tai aišku.

-Žinot, aš juokauju: man dabar sąlyginai moka pinigus už tai, kad aš tyliu. Aš noriu gyventi… (V.Valicko akyse sužibo ašaros – G.G.). Taip, Giedre, žinok, kad man pigiau.

-Bet vis tiktai, kieno čia buvo iniciatyva?

-Jūs norit, kad aš kalbėčiau, durnelis būčiau?

-Ne durnelis.

-Aš jums pasakiau labai daug įdomių aspektų. Patikėkite, Lietuvoje didįjį vaidmenį suvaidino ne Medininkai. Jeigu nebūtų Medininkų įvykių, Lietuvos muitinės atkūrimo procese nebūtų.

-Kaip manote, ar tiesa dėl Medininkų žudynių kada nors išaiškės?

-Ar man svarbi mano nuomonė, Giedre? Pasistenkite, kad man nereikėtų meluoti jums.

-Tai jūs nemeluokite.

-Pasistenkite, kad aš jums nemeluočiau, gerai?

-Tai gal būtų galima išsamiau apie tai pasikalbėti?

-Patikėkite, per anksti dar.

-Per daug kontrabandos buvo, per daug viskas virė?

-Taip, per daug virė viskas…

Jūs užduokit sau klausimą: aš buvau Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas – du metus. Vyriausiojo muitininko nebuvo – aš vadovavau muitinei. Bet mano pareigos oficialiai buvo Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas. Kai tik pučas baigėsi, tai iš karto Lietuvos vyriausiuoju muitininku paskyrė Kazį Pėdnyčią.

-Tai jūs toks „kraštinis“ buvot, jeigu kas?

-“Koza“. Aš buvau „ožka“.

-Atpirkimo?

-Paprastai niekas netikėjo, kad aš, būdamas 30 metų, įkursiu muitinę. Jūs rašot?

-Taip.

-Tai nesistenkit panaudoti to. Nes aš atsisakysiu, pasakysiu, kad man blogai su atmintim.

Komentarai

 

 

 
 1. Įdomu kur kokiu klausimu taip praiskaičiuota, kad visa byla skandalingai griuvo???

  Thumb up 7 Thumb down 1

  • tokių dalykėlių nešvarių nepravarai blic, tai laikas eina jų nenaudai, nes siūlės, tos plonos, kuriomis susiūta byla, ima plyšti

   Thumb up 8 Thumb down 1

  • Atvirksciai.
   Sekmingai pucia is muses drambli.
   Visada,kokia bobse nesupras,kad pries ginkluotus policininkus net Burokeviciute nepasius Omon,apmokytus tik Beginklius dubasint i tarpkoji.
   Poste du policinikai turejo automatus,kiti pistoletus ir pries atuonis tvirtus lietuvius galima pasiusti tim puikiai apmokyta KARINI buri.Tai buvo Karine operacija.Vyko karas.

   Thumb up 6 Thumb down 3

 2. Po galais, kas či darosi šioje Medininkų byloje? Jeigu šitaip bijoma Teisybės, tai kam reikėjo išvis pradėti visą šitą bylą, kam reikėjo tiek metų pasakoti žmonėms nesąmones ir kambinti makaronus???

  Thumb up 10 Thumb down 0

  • Tam , kad butu nuteistas zmogus “strelocnukas”. Planas buvo, kad teisme kaip visada rezonsinese bylose viskas praeis kaip sviestu patepta, bet… advokatas planus suzlugde. Nesitikejo jie tokio advokato poziurio i savo darba. Tikejosi, kad kaip 99% advokatu, tik pinigus is klijento gauna ir siek tiek per teismo posedzius pasneka (dazniausiai nieko rimto)

   Thumb up 10 Thumb down 1

   • Iš kur atsirado šitas advokatas Medininkų byloje? Kas jį pasamdė? Iš kur pas jį tokie gebėjimai?

    Thumb up 5 Thumb down 2

  • Tam,kad minia nesidometu,kaip Londone Snoro byla vartosi.
   Tam ir vaikas Garliavoje klyke,tam ir “neaisku” kur Venckiene guli,Tam ir Vyktara “byla” teisiama.

   Thumb up 6 Thumb down 4

 3. “Жил – дрожал и умирал – дрожал”. А.П.Чехов “Человек в футляре”.
  Deja pas mus kiekvienas valdyninkas ar pareigunas yra toks pat “zmogus futlere”, jie visko bijo, bijo neitikti virsininkams, bijo prarasti darba, nes kaip sema islaikyti ir paciam pragyventi? Baime yra paranojisko paklusnumo sudedamoji dalys. Samoningai zlugdomas smulkus ir vidutinis verslas, del to, kad liktu tik jiems “salies seiminimkasms” stambus verslas, kad zmogus negaletu tureti is ko pasirinkti ir privaletu “tarnauti” tik jiems. Todel ne vienas toks Valerijus, ju tukstanciai ir sitie tukstanciai niekada nepaviesins tikros tiesos apie savo seimininkus :(

  Thumb up 13 Thumb down 0

 4. Kokie “išmintingi” čekistai,kad Muitinės vadovą apklausė po 23 metų po įvykių.

  Thumb up 12 Thumb down 0

 5. “Sausio 9-ąją, kai tapo aišku, kad kariškiai pasiruošę pulti, mes, 41 muitininkas, be jokių ginklų išėjome į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą. Turėjome tik muitinės striukes ir kepures. O sausio 17-osios naktį, kai mus iš ten išleido, tai iš atėjusiųjų 41 išėjome tik 11. Vadinasi, 30 žmonių kažkuriuo metu išėjo – tai nebuvo draudžiama. O padėkų gavimo sąraše buvo jau 21, dešimt kažkaip prisirašė. Pats tuometis muitinės vadovas Valerijonas Valickas nė vienos nakties nepraleido Seime kartu su muitininkais. O privalėjo kaip vadas – taip aš manau. Dėl tų negarbingų dalykų buvo nemalonu, mes su R. Petkevičiumi nutarėme nedalyvauti tame padėkų įteikime, bet moterys iš kadrų skyriaus išprašė nežlugdyti iškilmingos akimirkos, tad atstovėjome”

  Thumb up 18 Thumb down 0

 6. “Valerijonas Valickas
  Atkurtos Lietuvos muitin÷ vadovas nuo 1990 m. rugs÷jo 27 d. iki 1992
  m. sausio 16 d. Nuo 2000 m. vasario 8 d. iki 2003 m. kovo 31 d. –
  Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
  direktorius.”

  Thumb up 9 Thumb down 0

 7. įvertinti žmogų, reikia pasidomėti jo gyvenimo faktais …. taigi …”1999 metų pabaigoje V.Valickas, kuris tuo metu buvo vaistais prekiaujančios bendrovės “Koronarija” direktoriaus pavaduotojas, laimėjo konkursą Lietuvos muitinės vadovo pareigoms užimti. Muitinės vadovu jis buvo paskirtas ir po sėkmingo išbandymo melo detektoriumi.” —- ?????

  Thumb up 9 Thumb down 0

 8. …”Tiesa, po kelerių metų kuriam laikui V.Valickui teko trauktis iš muitinės, bet 2000-ųjų pradžioje, valdant konservatoriams, vadinantiems save patriotiškiausia partija, o finansų viceministre tapus Daliai Grybauskaitei, Valerijonas Valickas tapo jau ne laikinai einančiu pareigas, bet pastoviu Muitinės departamento direktoriumi (muitinė buvo ir yra pavaldi Finansų ministerijai).” …… Ar dar kam nors klausimų yra ?

  Thumb up 17 Thumb down 0

 9. prisiminimų….. “Štai pirmojo laikinai einančio Lietuvos muitinės vadovo pareigas užėmė buvęs vieno iš svarbaus okupacinio režimo ramsčio – LTSR „obachaeso“ (ОБХСС – skyrius kovoti su socialistinės nuosavybės grobstymu) karininkas Valerijonas Valickas. Tai jis po eilinio Lavoriškių muitinės posto užpuolimo – sudeginimo vieno susirinkimo, kuriame dalyvavo apie du šimtai žmonių, pareiškė, kad Lietuvoje gal ir nebus toliau kuriamos muitinės. Suprask, nebeliks valstybės, nes kokia valstybė be savo sienų ekonominės apsaugos?”

  Thumb up 15 Thumb down 0

  • Oi,tik nereikia.
   Tuo metu,kai Burokeviciutes chebra soko lezginka,daugelis valstybes ir Sajudzio strukturu gavo pilnai argumentuota Isakyma naikinti dokumentus.Jei ne del saves,tai bent kad isliktu bendrazygiai.Naikinau ir as.
   Tuo metu dar net pats Jelcinas nezinojo,-uzsilips ant tanko,ar gausis “kaip visad”.

   Thumb up 8 Thumb down 1

 10. Verks iki smerčio.Matosi,kad persigandęs kaip pelė žliumbeklė.Fizionomija rodo,kad jam sveikas pyktis ir savigarba svetimi.
  Garantuoju,kad neprašnekės,greičiau užsižliubs iki išprotėjimo.
  Giedrė galėjo iš jo ištraukti informaciją,jį reikėjo glostyti kaip vaiką,guosti,bučiuoti,o tas būtų žliumbęs apsisnargliavęs ir pasakojęs savo gyvenimo istoriją.
  Proga praleista…

  Thumb up 17 Thumb down 1

 11. iš daugelio spaudos konferencijų Z.Vaišvila sakė “Pirmasis Lietuvos muitinės vadovas Valerijonas Valickas užpernai man sakė: Zigmai, tu jiems Seime paaiškink esminį skirtumą: iki pučo mums bijojo parduoti muitinės vagonėlius, deginamus vos ne kasdien, o po pučo – pirk, kiek nori. O valdiškose įstaigose, muitinėje dirbti kiek norinčių atsirado…” …. Tai vienas iš pono Valicko charakterio bruožų …… “tu jiems paaiškink” . O kada aiškinsite Jūs ponas Valickai?

  Thumb up 16 Thumb down 1

  • jokios tai ne naujos aplinkybės, nes kaip liudytojams pareiškė apie tai žino grupelė žmonių. Tūlas Medvedevas tikrai tarp jų.

   Thumb up 15 Thumb down 0

 12. Dar naujiena. Po 20 metų tyrimų aiškėja, kad žudė ne OMON’as, bet VRM sistemos darbuotojai! Tada aiškėja ir kodėl niekas neaiškėja: tie darbuotojai tebedirba VRM ar kokioje kitoje sistemoje, trukdo tardymui ir moka Valickui ir kitiems liudininkams už tylėjimą!
  Bet jei taip, tai teismas kuo greičiau privalo sukeisti vietomis Michailovą su bylą tiriančiais prokurorais. Tik prokurorams nuosprendis turėtų būti galutinis ir neskundžiamas.

  Thumb up 24 Thumb down 0

  • Sitas pliupsnis zibalo,man nuotaika susilde,bet…
   Visi mes zinom,kaip ten buvo.
   GRU ir ALFOS galvazdziai ir tada siautejo po visa Svieta,siauteja ir Siandien.
   O Omon? Na situ “heroju” operetini ispuoli Rygoje dar ne daugelis pamirso.Pasaude is uz kampo,kol kulipkos pasibaige ir spruko i gimta bilarus.Kaip ir drg.Burokevicius Kuolelis Burokeviciute ir kt.
   Stribas ir Lietuvoj stribas.

   Thumb up 7 Thumb down 3

 13. Rimai,neisplepekit rusams!

  Žmonės
  Išsiskyrusi su vyru N.Bunkė pakeitė šukuoseną.

  Thumb up 6 Thumb down 3

 14. MAXIMA-signalizacijos kaukia,bet kasininkes dirbancios uz grasius dirba-UZEIKIT I SAVO LAIDOTUVES-APIE VISKA PAGALVOTA.Tik ne apie jusu sermenis.JAMAM karstus po pigiai!!!

  Thumb up 17 Thumb down 4

 15. Murziui ( nuo žodžio murzinas: liet. nešvarus, nesiprausėlis, purvinas, apskretėlis, nesiprausęs ir … )

  Kas dar nori pasivadinti : kojine, truscikais, smarve ….???

  Thumb up 5 Thumb down 7

  • Ar as zinau? Gal ir uzsirustino Dievulis.Nu jau pernelyg akiplesiska buvo Maximos provokacija pries gerb.Patacka.Ir Dievo kantrybe nera begaline.Atleisk mums Viespatie.

   Thumb up 15 Thumb down 4

   • aš kartais pagalvonau, kad įžeižiau Tave, nes Tu įžeidei kitą ŽMOGŲ, ir mum bus ate.

    Ale džiaugiuosi. Skaitau, kad vistiek susikalbėsim apie viską. O geriau trise ir be įžeidimų.

    Gal prisišauksim nevyrišką kvapą, ir nevyrišką galvojimą ? Jei suprasim, kad ant šios žemelės ne mes vieni esam …

    Thumb up 11 Thumb down 3

 16. Ta eilini Paslapties persileidima ir kuom tik nebando pridengti:
  Venckiene,Muitine,Maximos griutim.Net Stankes asmenybe atstate ir jos plastines operacijas anuliavo.
  Ka reiskia popieriukas!!!

  Thumb up 18 Thumb down 4

   • Daugel krito sūnų…
    Kad kiaules,norincios gyventi muitineje,vargo nematytu SIANDIEN.

    Thumb up 26 Thumb down 1

  • Nepainiok MILTU SU TILTAIS…..MAXIMOS griutis ne blefas , idiote , ten iki siol iesko palaidotu po griuvesiais. Ar 52 iki sios val. mire tau – juokai? Ir prie ko cia Stankunaites plastines operacijos- buvo, nebuvo….VAT TEISYBE – KAIP VIOLETINIS, TAIP IDIOTAS…Su plastine venckienes operacija smegenineje….

   Thumb up 3 Thumb down 9

   • Tai mes ir matom,kaip chichikalkos del Rygos Maximos pergyvena.
    Net Kaledu eglute iziebe.

    Thumb up 3 Thumb down 3

 17. Tai jau jo, Valerijonai, tuo metu tu buvai muitinės viršininkas?!?!? Todėl turiu tau klausimėlį.
  Po medininkų įvykių praėjus kuriam tai laikui, mes važiavome į Rygą ir atgal. Keista buvo tai, kad muitinės poste nebuvo nei muitininkų, nei pasieniečių. Buvo visiškai tuščias pasienio postas. Kitaip tariant visi išsigando, viską metė ir pabėgo.
  Taigi, klausimėlis: kas davė įsakymą nutraukti Lietuvos Valstybės sienos apsaugą ir Lietuvos Valstybę palikti be jokios apsaugos? Juk tai yra Valstybės išdavystė, už kurią turi būti griežtai baudžiama.

  Thumb up 22 Thumb down 2

  • turbūt pataikei ant to momento, kai muitininkams buvo pasakyta: vyrai, eikit arbatos pagert :)

   Thumb up 14 Thumb down 3

    • o tau geriau būtų gerti geresnį rusišką pieną ( kurio jie neturi ) negu latvišką pigesnį ( nes jie dar nepasiekė mūsiškių demagogijos lygio ). Kai jie pasieks – mes jau būsim išleidę visiems vadovėlius apie VISKĄ.

     Vistiek pirmausim .

     Kitais metais pasiekėm prieškrizinį LYGĮ.

     Jauti ant pinigo ?

     Nu nors sakyk , kad kranų daug. Tada ir valgyklos atsigaus … reiks pirkt daržoves, geležis statyboms, jas dar vežt …

     Thumb up 5 Thumb down 5

     • čia tik tavo teisybė ? Visi kiti privalo miegoti ? Kalbėsi tik tu ?

      O su kuo kalbėsi ?

      Kalbėsi su savim ?

      Tada aš patenkintas !!!

      Thumb up 3 Thumb down 6

    • bet arba esate be galo naivus ar tiesiog nesuprantate poilitinių dalykų. Dar kartą labai idėmiai peskaitykite advokato A.Marcinkevičiaus straipsnį. Ko gero staigia suprasite, kad muitinių tarnyba tui metu neturėjo teisinio statuso, nes dar nebuvo VALSTYBĖS, buvo tik NORAS. Tai štai kaip tas noras buvo įgyvendinamas tuomet ir kaip atrodo dabar —– pagrindinis TEISYBĖS (istorinės) atskleidimo klausimas. Kai kam tokia istorija BAISI, kai kam visai normali, nes perversmuose visko būna. O štai kaip pradedama kažkas slėpti…. prasideda jau kova už ISTORINĘ TIESĄ. Todėl, norime mes to ar ne ISTORIJA (tikra) tikrai bus atkurta. Tuo tikėti galima, nes, sakykime Pinočetas privalėjo atsiskaityti už savo gerus ir blogus darbus praėjus net keliems dešimtmečiams

     Thumb up 8 Thumb down 0

 18. Ką jis tuo norėjo pasakyti:
  “Jeigu nebūtų Medininkų įvykių, Lietuvos muitinės atkūrimo procese nebūtų.”

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • trumpai.
   dabar muitinė – vienas iš veikėjų, sudalyvavusių atkuriant.
   nebūtų medininkų, niekam nerūpėtų porą metų vagonėliuose durnių volioję muitininkai, kurie buvo tik dekoracija, nes realiai nieko net veikti negalėjo.
   p.s. savaime aišku, kalba eina ne apie eilinius, o vadus, kurie tapo didvyriško proceso dalyviais, ordininkais, pagerbtaisiais, nusipelniusiais…

   Thumb up 9 Thumb down 0

   • atkreipe viso pasaulio demesi, reikalai lengviau pajudejo, uztarimas, palaikymas… Gal sita turejo omenyje? Nusikaltima padare anie (jau tada rasyta kalbeta, nors dar be tyrimo ir teismo?). Anie. O ne naminiai (pvz. kontrabandiniai elementai su dideliu stogu ir dar didesnem furom)….

    Thumb up 3 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...