Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 27 Pirmadienis
 

Medininkų byloje liudijęs buvęs muitinės vadovas V.Valickas: „Aš noriu gyventi“

2013-11-22 17:07 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (288)

Buvęs muitinės vadovas Valerijonas Valickas "viską žino", bet "nori gyventi". KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Lietuvos Apeliaciniam Teismui pradėjus aiškintis, kur dingo tuometinio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus nufilmuota pirmoji Medininkų žudynių vaizdo juosta, kurią V.Petruškevičius teigė perdavęs Muitinės departamento vadovui, į Apeliacinio Teismo posėdį penktadienį liudyti buvo iškviestas pirmasis nepriklausomos Lietuvos muitinės vadovas Valerijonas Valickas. Jo apklausa truko daugiau nei tris valandas.

V.Valickas akivaizdžiai jaudinosi, o vienu momentu net buvo padaryta 10 minučių pertrauka – kad liudininkas nusiramintų.

Tačiau po V.Valicko parodymų tapo akivaizdūs keli dalykai: pirma, kad V.Valickas ir V.Petruškevičius kalbėjo apie dvi skirtingas vaizdo kasetes, antra, V.Valickas iš esmės patvirtino T.Šerno parodymus apie „lietuviškai kalbėjusius užpuolikus“ – buvęs muitinės vadovas papasakojo, kad Lietuvos muitinės postus užpuldinėdavo ne tik OMON’as, bet ir lietuviškai kalbantys asmenys.

Dar daugiau – V.Valickas dėkojo teismui, kad pagaliau gavo galimybę papasakoti apie to meto įvykius: buvęs muitinės vadovas Medininkų byloje prokuratūros apklaustas nebuvo.

Kur dingo V.Petruškevičiaus filmuota kasetė?

Kaip jau rašėme, prieš metus Lietuvos Apeliaciniame Teisme buvo apklaustas buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas Vytautas Petruškevičius, kuris pirmas atvyko į Medininkų žudynių vietą ir apie keturiasdešimt minučių ją filmavo.

Toliau, pasak liudytojo, grįžęs į Muitinės departamentą, jis tą savo nufilmuotą vaizdo juostą parodė muitinės vadovui ir dar keliems pareigūnams.

Tai, kad tokia V.Petruškevičiaus filmuota juosta egzistavo, patvirtino ir tuometinis Krašto apsaugos vadovas Audrius Butkevičius. Jis „Karštam komentarui“ papasakojo, jog tą V.Petruškevičiaus filmuotą pirminį Medininkų žudynių vaizdo įrašą jis žiūrėjo kartu su Medininkų bylą pačioje pradžioje tyrusiu prokuroru A.Astaška. Audriaus Butkevičiaus pasakojimas, kas buvo nufilmuota tame vaizdo įraše, sutapo su V.Petruškevičiaus liudijimu teisme.

„Įrašas buvo apie 35-45 min. trukmės, nes filmuodamas apėjau visą teritoriją, prie eglės radau pasalos vietą, stambiu planu pritraukiau joje paliktą mineralinio butelį“, – šiandien „Karštam komentarui“ dar kartą pakartojo Vytautas Petruškevičius.

Ta V.Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta buvo parodyta ir Aukščiausioje Taryboje. Kaip teisme yra liudijęs Audrius Butkevičius, tuo metu, kai jis atvyko į Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo posėdį kelios minutės po aštuonių, ten kaip tik tuo metu buvo peržiūrinėjama V.Petruškevičiaus filmuota vaizdo juosta. Ją žiūrėjo apie penkiolika AT deputatų, prezidiumo narių.

Taigi, V.Petruškevičiaus nufilmuota pirminė Medininkų žudynių vaizdo juosta buvo, bet… dingo.

Tačiau penktadienį Apeliaciniame Teisme V.Valickas bandė aiškinti, kad tos juostos, apie kurią liudijo tuos Medininkų žudynių įkalčius ir vaizdus filmavęs V.Petruškevičius ir kurią matė buvęs KAD vadovas Audrius Butkevičius ir dar 15 Aukščiausios Tarybos narių, apskritai net … nebuvę.

V.Valickas painiojosi

Pasak V.Valicko, buvusi visai kita juosta, 10-12 minučių trukmės, filmuota 1991 m. liepos 31 d.

Esą kai jis ryte sužinojo apie užpuolimą Medininkų poste, pamanė, kad tai vienas iš tų įprastų išpuolių, kurių būdavo maždaug kartas per savaitę. 9 val. jis išsiuntęs į įvykio vietą du kovos su kontrabanda skyriaus darbuotojus ir teisės skyriaus vadovą į Medininkų postą nufilmuoti užpuolimo.

Juosta, kurią jis peržiūrėjo Muitinės departamente, esą buvusi labai trumpa, 10-12 minučių, tačiau ji buvusi nufilmuota labai neprofesonaliai, todėl neturinti jokios reikšmės.

Pasak V.Valicko, jis į Medininkų postą nusiuntęs kovos su kontrabando skyriaus du atstovus (o teisės skyriaus vadovas esą pats įsiprašė važiuoti), tačiau su juosta parvažiavo V.Petruškevičius.

Taigi, Apeliacinio Teismo posėdyje greičiausiai buvo kalbama apie skirtingas vaizdo juostas: tuo metu, kai V.Valicko išsiųsti pareigūnai išvyko filmuoti į Medininkų postą, su pirmine vaizdo medžiaga grįžo Lavoriškių posto viršininkas V.Petruškevičius. Nes V.Valickas, liudydamas, prisiminė, kad peržiūrint vaizdo medžiagą kabinete buvo ir V.Petruškevičius.

Akivaizdu, kad V.Petruškevičiaus filmuota medžiada dingusi, kadangi teismui pateiktame apie 10 minučių trukmės vaizdo įraše, kuris penktadienį buvo peržiūrėtas teisme, už kadro V.Valickas atpažino kalbančius tuos du kovos su kontrabanda skyriaus pareigūnus, kuriuos jis su vaizdo kamera „Panasonic“ ir pasiuntė į Medininkų muitinės postą. Šių pareigūnų filmuotas vaizdo įrašas, pagal laikmatį, prasideda 1991 m. liepos 31 d. 8.58 val. V.Petruškevičius tuo metu jau buvo Muitinės departamente ir jo filmuotas vaizdo įrašas jau buvo peržiūrėtas Muitinės departamente.

Valerijonas Valickas, klausiamas apie V.Petruškevičiaus filmuotą vaizdo juostą, nervinosi ir iškėlė tris versijas, kodėl V.Petruškevičius po 22 metų iškėlė tos dingusios vaizdajuostės klausimą: pirma, suveikės rinkos ekonomika, antra, paskatinimas, trečia, V.Petruškevičiaus kerštas V.Valickui.

Apie šias versijas paklaustas V.Petruškevičius, nustebo: „Koks kerštas? Mes puikiai sutarėme. O kodėl prabilau apie tai dabar, tai kad anksčiau manęs niekas neklausė. O kai pakvietė į teismą, tai atėjau ir papasakojau“.

V.Petruškevičius turi savo versiją, kodėl galėjo dingti jo filmuota pirminė Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta: „Ten buvo kraujas ne tik mūsų žuvusių pareigų, bet ir užpuolikų. Mūsų pareigūnai atsišaudė, jie gynėsi, ir užpuolikų kraujas taip pat ten buvo. Ir aš tai nufilmavau“.

Tai paaiškintų, kodėl Valerijonas Valickas nervinasi ir neprisimena (o gal nenori prisiminti?) 40 minučių trukmės V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juostos.

Tai paneigtų oficialią prokuratūros versiją, pagal kurią mūsų pareigūnai visiškai nesipriešino, o buvo suguldyti muitinės vagonėlyje ant grindų ir sušaudyti.

V.Valickas žino, kas užpuldinėjo muitinės postus?

Buvęs muitinės vadovas V.Valickas net sustingo, kai jo paklausė, kas dar, be OMON’o, užpuldinėdavo Lietuvos muitinės postus. V.Valickas atrodė tarsi žaibo nutrenktas, ėmė kasytis pirštais pakaušį. Galiausiai atsakė, kad muitinės pareigūnai jam minėdavo du žodžius „OMON“ ir „kariškiai“.

Beje, antrą kartą V.Valickas tarsi sustingo, kai prokuroras jam uždavė klausimą, ar jis žino, kas žudė Medininkuose. “Ne”, – kiek patylėjęs atsakė V.Valickas.

Kadangi V.Valickas papasakojo, kad po užpuolimų jis vykdavo į muitinės postus pakalbėti su vyrais, morališkai juos palaikyti, paklausinėti apie užpuolikus, tai paprašytas papasakoti, ką jam pasakojo jo pavaldiniai, V.Valickas papasakojo, kad muitinės postų užpuolimuose dalyvaudavo ir lietuviai. Vėliau pasitikslino – lietuviškai kalbantys (tai sutampa su T.Šerno parodymais, kad Medininkų posto užpuolikai kalbėjo lietuviškai). Jie būdavo ir su kaukėmis, ir be kaukių. Kartais vilkėdavo milicininko uniformą.

Klausantis V.Valicko pasakojimo, buvo galima susidaryti nuomonę, kad jis žinojo, kas inicijavo Lietuvos muitinės postų užpuolimus.

V.Valickas teismo posėdyje prisipažino, kad buvo „kalbėjęs ir prašęs liautis“.

„Stengiausi įtikinti, kad jie mūsų nepultų“, – penktadienį teisme sakė V.Valickas.

Paklaustas, su kuo jis kalbėjo ir bandė įtikinti, kad nepuldinėtų muitinės vagonėlių, V.Valickas pasakė tik tiek, kad tai buvę „iš matymo pažįstami VRM sistemos pareigūnai“.

Jis atsisakė įvardinti ir juos, ir jų laipsnius.

„Aš jiems sakydavau: palikit tą muitinę, palikit tuos pareigūnus ramybėje, jie nieko nedaro, tik stovi ir saugo sieną“, – teisme kalbėjo buvęs muitinės vadovas.

„Jie buvo VRM sistemos darbuotojai“, – abstrakčiai pasakė V.Valickas apie asmenis, kurie turėjo įtakos dėl Lietuvos muitinės postų užpuldinėjimų.

Bet, sakė, juos žino iš veidų.

Pasak V.Valicko, iš pradžių muitinės vagonėlių užpuldinėjimai buvo vykdomi agresyviai, tačiau vėliau išpuolių braižas pasikeitė: atvykę užpuolikai draugiškai liepdavo muitininkams „dingti pagerti arbatos“. O „dingti pagerti arbatos“, pasak V.Valicko, liepdavo ir lietuvių, ir rusų, ir pusiau lietuvių kalba.

Beje, patys agresyviausi išpuoliai buvo Lazdijų pasienio poste. Ten, pasak V.Valicko, nusileisdavo sraigstarpiais, ginkluoti automatais, viską „ištaškydavo“. „Ir mane patį su automatu prie sienos buvo prirėmę“, – teisme sakė V.Valickas.

Tačiau išpuoliai Lazdijų poste mūsų teisėsaugos, susidaro įspūdis, nedomina: tiriami tik išpuoliai prieš Lietuvos muitinės postus Latvijos ir Baltarusijos pasieniuose.

Beje, V.Valickas sovietmečiu dirbo VRM sistemoje – buvo Kovos su socialistine nuosavybe turto grobstymo valdybos pareigūnas (vadinama „Obėchėes“ tarnyba). Tačiau teismas neleido V.Valickui atsakyti į K.Michailovo advokato klausimą, kiek metų V.Valickas buvo išdirbęs KSNG.

V.Valickui klausimų turėjo ir iki gyvos galvos už žudynes Medininkuose nuteistas K.Michailovas: ar V.Valickas turįs informacijos ar kokių įrodymų, kad Medininkuose Lietuvos pareigūnus žudė K.Michaiclovas ar Rygos OMON’as.

„Ne“, – atsakė V.Valickas, ir tuo jo apklausa baigėsi.

V.Valickas: „Aš viską žinau“

Per 10 minučių pertraukėlę, kai teismas leido V.Valickui prisėsti ir apsiraminti, V.Valickas atsakė į „Karšto komentaro“ klausimus:

-Gal galite pasakyti, kodėl būtent tas vienas Medininkų muitinės postas buvo atiduotas saugoti VRM, o visų likusių muitinės postų apsauga rūpinosi Krašto apsaugos departamentas?

-Žinau, aš viską žinau. Jūs per daug profesionalius klausimus užduodat. Aš viską žinau.

-Tai gal galite pasakyti?

-Ne.

-Aš neišcenzūruosiu, jeigu jūs bijot, aš viską, ką jūs kalbate, paskelbsiu.

-Ne, aš nieko nesakysiu.

-Su kuo tai susiję?

-Koks jūsų vardas?

-Giedrė.

-Aš ne šiaip, Giedre, klausiau, koks jūsų vardas – kad jūs nurimtumėt. Ką jūs norit sužinot? Jūs norit teisybės? Ar jums reikalinga jinai?

-Taip, tai aišku.

-Žinot, aš juokauju: man dabar sąlyginai moka pinigus už tai, kad aš tyliu. Aš noriu gyventi… (V.Valicko akyse sužibo ašaros – G.G.). Taip, Giedre, žinok, kad man pigiau.

-Bet vis tiktai, kieno čia buvo iniciatyva?

-Jūs norit, kad aš kalbėčiau, durnelis būčiau?

-Ne durnelis.

-Aš jums pasakiau labai daug įdomių aspektų. Patikėkite, Lietuvoje didįjį vaidmenį suvaidino ne Medininkai. Jeigu nebūtų Medininkų įvykių, Lietuvos muitinės atkūrimo procese nebūtų.

-Kaip manote, ar tiesa dėl Medininkų žudynių kada nors išaiškės?

-Ar man svarbi mano nuomonė, Giedre? Pasistenkite, kad man nereikėtų meluoti jums.

-Tai jūs nemeluokite.

-Pasistenkite, kad aš jums nemeluočiau, gerai?

-Tai gal būtų galima išsamiau apie tai pasikalbėti?

-Patikėkite, per anksti dar.

-Per daug kontrabandos buvo, per daug viskas virė?

-Taip, per daug virė viskas…

Jūs užduokit sau klausimą: aš buvau Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas – du metus. Vyriausiojo muitininko nebuvo – aš vadovavau muitinei. Bet mano pareigos oficialiai buvo Lietuvos vyriausiojo muitininko pavaduotojas. Kai tik pučas baigėsi, tai iš karto Lietuvos vyriausiuoju muitininku paskyrė Kazį Pėdnyčią.

-Tai jūs toks „kraštinis“ buvot, jeigu kas?

-“Koza“. Aš buvau „ožka“.

-Atpirkimo?

-Paprastai niekas netikėjo, kad aš, būdamas 30 metų, įkursiu muitinę. Jūs rašot?

-Taip.

-Tai nesistenkit panaudoti to. Nes aš atsisakysiu, pasakysiu, kad man blogai su atmintim.

Komentarai

 

 

 
 1. Kas kad zmogus zino ir galetu padeti istirti Medininku byla,suprantama ir daug daugiau bylu.Visa beda,kad nera norinciu tirti tas bylas.Ir ne tik nera norinciu,bet yra didele kuopa,matomai,tu ,kurie visus tokiuos valickus ir panasius i ji laiko paristus,supakuotus.Dar daugiau,visi tie tokie zinantys valickai gauna pastovius honorarus is tos organizuotos gaujos “teisetvarkininku”,uz ka bijo prasizioti.Jeigu prasizios ,gali gauti kulka i kakta vidury teismo sales.Juk valickis beveik viska pasake ,kol pamate,kad giedre iraso.Dar karta rasau ,ka rasiau pries pora metu,kad jeigu atsirastu bent grupe doru teisininku,kurie dirbtu tik atskaitingi Lietuvos prezidentui,kurie dorai atliktu valstybine uzduoti,kurie turetu neribotas teises tyrimo atlikimui,butu isaiskinti visi ziulikai,tikrieji nusikalteliai,tikrieji organizatoriai,visos rezonansines bylos.Bet zengent si zingsni ,pirmiausia turetu buti persviestas iki siulelio pats prezidentas,jis turetu buti atejes svariu ,skaidriu keliu iki prezidento posto,turetupriklausyti zmoniskai orientacijai,turetu buti saziningas ir doras liaudziai ,konstitucijai,turetu buti doras seimos zmogus,turetu buti pasisventes Lietuvai.Va toks Prezidentas atsirinktu 10 doru ir saziningu teisininku,kurie dirbtu tik Lietuvai,ir atsiskaitytu tik prezidentui.O ju isaiskinti sukciai ,ziulikai,banditai,valstybes naikintojai ir priesai,butu teisemi ypatingai skaidriu ,be jokio sapelio teiseju kolegijos ,ne maziau 7 zmoniu,ir tiek pat atrinktu doru,saziningu paprastu pilieciu,liaudies teiseju.Tik tokie dalykai sendien galetu atstatyti Lietuvos teisinguma,kur istatymas neturi apeinamo takelio,kur kiekvienas darydamas nusikaltima,zinotu,kad neliks nenubaustas.Tik tada prades Lietuva klesteti ir ekonomiskai,pritrauksime milijardus investuojamo kapitalo,susigrazinsime prarastus Lietuvos piliecius,sulauksime klestincios Lietuvos.Kito kelio nematau,kito kelio -tiesiog nera.

  Thumb up 9 Thumb down 3

   • Labai gaila, bet tokį prezidentą turėjome. Tik labai neilgai. Kaip mat įteikė anam „terbą ir lazdą“, ir pėsčią išvarė šunų lodyti. Beja, kurie ir iki šiol dar tebeloja. Jaronimo svajonės apie gerą prezidentą ir dešimt jam pavaldžių prokurorų, kol kas yra tik maloni iliuzinė utopija. A.Paulauskas ne tokius sudoroja. Tai ir tas gerasis su visais savo dešimčia apaštalų ilgai soste tikrai neužsibūtų. Galiu duoti savo smetonišką skrybėlaitę prikakoti… Be to, kas tą gerąjį iš kokios skrybėlės ištrauks? Juk balsuosite už tą, kurį valstybininkai pakiš, net nesusimąstydami. Taip buvo, taip yra ir ilgai ilgai dar taip bus.
    Matote, kaip subtiliai (kol kas) šiandieną Grybauskaitei „terba su lazda“ ruošiama? Ir A.Paulauskas, atseit, čia „nei prie ko“. Čia, atseit, rusai puola. Slapta. Nes tauta apie tai žinoti neturi…

    Thumb up 9 Thumb down 2

    • Pikasas turi savo štampus apie neokomunistines metastazes, pusdievį Landsbergį ir vienintelę šlovingąją hegemoninę jo partiją, ginančius mus nuo burokevičinės kgb trojkos socdemų-uspaskichininkų-paksistų.
     Tavo štampas: gyvasis dievas Paksas ir antikristas Paulauskas.
     Štampų dėliojime tu su pikasu – klonai.

     Thumb up 5 Thumb down 6

  • Teismai turi dirbti teisingunui,o ne prezidentei.Teismai turi būti nepriklausomi.

   Thumb up 8 Thumb down 0

 2. kad pas mus negalima sakyti tiesos ir ieskoti teisybes nes bus kaip Kedziams ir Venskienei

  Thumb up 13 Thumb down 2

  • O kokią tiesą tie Kedžiai su Venckais pasakė? Ar kad keturi dėdės vienu metu kolektyviai keturmečiui vaikui savo trisdešimtcentimetrinius sysalus kišo į ausį, kremino ir supuolę, kaip šunys laižė laižė ir atsilaižyti niekaip iki pat mirties negalėjo. Ar kad jų trisdešimtmetį vaikelį penkiolikmetė moksleiviukė, kurią jis griovyje iš šunų atkalė, suvyliojo ir keturis metus, iki pilnametystės eksploatavo? Ar, kad visi be išimties teisėjai su prokurorais kyšininkai, pedofilai ir pedofilų klano atstovai? Kokias dar tiesas tas Kedžklanis, iki padų pasipustimo, atskleidė?

   Thumb up 7 Thumb down 7

   • Tu uždavei vieną iš dviejų klausimų, nuo kurių venckadebilai paklaiksta ir apsivemia, bet niekad neatsako.
    P.S. Antras toks klausimas, tai kodėl galingasis visaapimantis, viską valdandis klanas su savo neaprėpiamais resursais nenuknekcijo nutrijos per kelis metus. Ir kodėl tik dabar nutrijai pajutus svylančią šikną prireikė bėgti saugant savo šventąjį kailiuką.

    Thumb up 6 Thumb down 7

   • Tamsta Baba , nebedidink šiukšlių krūvos. Ar tamstai nuo to geriau? Abejoju….

    Gal geriau ta tema nerašyk :)

    Thumb up 5 Thumb down 4

 3. Šitą Valerijoną stabdo tik paprasta gyvuliška baimė dėl savęs ir, galbūt, savo artimųjų.
  Taigi, ir būdas jį prakalbinti yra akivaizdus – dar didesnė baimė. Jei kas ryšis jį griežtai pričiupti, tas ir išgirds tikrą tiesą iš jo lūpų.
  Jeigu ką, tai čia tik grynai teorinis pamąstymas.
  -Povilas-

  Thumb up 12 Thumb down 0

 4. tai jeigu Tu priduodi milicininkams banditus – o milicininkai priduoda banditams Tave ?

  Tu ką, esi – biologinė išgimdytoja ?

  Thumb up 9 Thumb down 3

  • gal nedaaiškinau, kuo skiriasi patriotas nuo lervos .

   Lervą gina visi. O kas gina TAVE ?

   Dašuto, ar niekada ?

   Thumb up 4 Thumb down 3

 5. O kur dabar bezda draugas Medvedevas?Kodėl jis ne įtariamasis?
  Vopros koniecno intieriesnyj.

  Thumb up 12 Thumb down 0

 6. Juk tu skaitai komentarus ir verki kaip vaikas pasikūkčiodamas.Kodėl?Ar tau ne gėda šitaip suminkštėti?Nedaryk gėdos obėchėsui,pagalvos,kad visi ten minkštakiaušiai tarnavo.
  Blyn,sukaup visas jėgas ir parašyk čia ir dabar komentara kas ten ir kaip buvo.
  Sutarta?

  Thumb up 12 Thumb down 2

 7. Gal tas baubas kleboniškyje rožinę subinę krušo?
  Valerijonai atsakyk.
  Ar šilta?

  Thumb up 8 Thumb down 7

 8. Juk tu žinai ne mažiau už Valerijoną,bet irgi drebi ir bijai netyčia pirstelti.Ar žinote,kad ilgai bijoti nesveika.Ima kūne daugintis visokie VĖŽIAI ir kitokie gyviai,todėl vistiek Abraomas pakviečia be eilės.
  Taigi,SAKYKITE ką turite-PALENGVĖS ir gyvenimą ilgą ir linksmesnį jums Dievas duos.

  Thumb up 9 Thumb down 6

  • Šiaip jau baba tiesiai šviesiai įvardijo, galima sakyti pirštu bakstelėjo.
   Kokios gi jūs tiesos norite komentatoriai, jei netgi tai kas jau parašyta, perskaityti ir suvokti nesugebate???

   Thumb up 12 Thumb down 1

   • sutinku su Baba:
    “Tai ko nusikaltėliams neklestėti, jei aplinkui vien tik bailiai?”

    Thumb up 12 Thumb down 0

  • Replika į Babai 2013-11-22 – 20:17 komentarą:

   Aha, labai norėtumei, kad ne tik kas sukramtytų, bet dar ir į burną įdėtų. O savo galvą nešioji tik tam, kad lapų į pilvą nepribyrėtų?
   Vistiek, ką berašyčiau, niekada nesupratai, nesupranti ir nesuprasi, nes mąstymo organai atrofavosi. Tai kam man dar laiką veltui gaišti? Tie, kas dar mąstymo dovanos neprarado, ir be mano peckelionių viską supranta.

   Thumb up 11 Thumb down 1

 9. Užsidėk PAMPERSUS ir įrašyk savo monologą į DISKELIUS.Padaugink ir platink kur tik šauna į galvą.Turėtų padėti.
  Suprask,kad vilkai pjauna ašarotus,bet niekada neliečia tų,kurie spardosi ir badosi.

  Thumb up 12 Thumb down 2

 10. tai kas didžiausias Lietuvos baubas?
  Pasiklausytum Graužinienės su Viktoru, tai atrodytų, kad Grybauskaitė, bet pagal Valicką pasirodo yra ir dar baisesnių, kad nes Valickas bijo, nes gyventi nori

  Thumb up 12 Thumb down 0

 11. Taigi, būtų įdomu sužinoti kur tuo metu dirbo ir kokias pareigas užėmė draugas Sadeckas. Gal tada viskas ir paaiškėtų.

  Thumb up 12 Thumb down 1

  • Apie ką daugiau gali kliedėti venckiniai kedopedodebilai?
   Tik apie kaldrytę!!!!!
   Jums visas pasaulis į tą kaldrytę suvyniotas, visa istorija tos kaldrytės siūlais sulopyta ir viską jūs matot tik pro tvoros plyšį.

   Thumb up 5 Thumb down 6

   • Betgi ne venckiniai ar kediniai sugalvojo kaldrytę, o veterinaro pirštines lig alkūnių apsimovusi vaikų teisių gynėja ją atsinešė. Neneigi to fakto? o tai kokiam reikalui ir kodėl tokiomis pirštinėmis nei kiek nekyla noro padiskutuoti?

    Thumb up 7 Thumb down 4

    • kaldryte vietoj smegenu, venckiniams parodo astuoniarankius zmones ir iprastas moteriskas ilgas pirstines pavercia guminemis veterinarinemis (kazkodel iki siol jos jums buvo cheminemis).
     debilai sektantai, jums net negali kilti mintis, kad ta supersiaubinga kaldryte, ta pati anstole plikomis rankomis sulankste.

     Thumb up 2 Thumb down 7

   • Neturi argumentų?
    Tiesa akis bado? Verti viską atvirkščiai , kadangi akis bado ?
    Ko klykauji apie tą kaldrytę, kurią tampė ciocės atėjusios vaiko “vaduoti” ? Kam reikalingos veterinamo pirštinės, kaldrytė einant vaiko “vaduoti”?
    Kam buvo reikalinga ta kaldrytė?
    Visi durni ir niekas nesupranta? Apsigraibyk,atmerk akis ir pažiūrėk kas aplink tave dedasi.

    Taip, kad užsičiaupk vieną kartą apie tą kaldrytę !

    Thumb up 6 Thumb down 4

    • kas tie – “visi”? saujele venckiniu sektantu, kuriems kaukolese vietoj smegenu – kaldrytes? visi, tauta, kiekvienas, visa lietuva, emigracija, pilieciai, rinkejai……

     Thumb up 3 Thumb down 7

 12. jo nepapurto taip, kaip BNS žurnalisčių? Alio, STT!!! Žmogus žino!!! Gali padėti ištirti Medininkų bylą!!!

  Thumb up 15 Thumb down 1

 13. Jis nori įeiti į Lietuvos istoriją – Lietuvos muitinės istoriją – KAIP BAILYS???

  Thumb up 11 Thumb down 1

 14. daug ką žino,bet bijo labai bijo.Nenorėčiau taip gyventi-drasuolis miršta vieną kartą,o bailys šimtus kartų.Manau,kad tie medininkų žudikai dabar mūsų pareigūnus laiko pažaboję,todėl ir turime”neįgalius”pareigūnus.

  Thumb up 14 Thumb down 1

 15. Negi visi taip ir išdvasios iš didelės baimės,nusinešdami paslaptis į kapus kaip paskutiai durneliai?Jeigu MIRTI,tai su MUZIKA ir ORIAI.

  Thumb up 15 Thumb down 1

 16. Akurat.
  Juk ,kai aviną pjauna,tai tik ašaros byra,bet nerodo jokio pasipriešinimo,anei garso neišleidžia.

  Thumb up 13 Thumb down 1

 17. Nelaukit kol jūsų kaimynas pramuš sklypą kokiems džihadistams už dideles babkes.Viepėsit iš baimės tada po šluota.
  Gal geriau dabar pasirašykit per Alkaslt elektroniniu būdu,kad vėliau netektų drebėti.
  Nors čia jūsų asmeninis reikalas.

  Thumb up 10 Thumb down 5

 18. kad savi šaudė įsavus.O dar piktinamės ,kad pervy Baltisky šmeižia.Manau atgauta nepriklausomybė,atrišo ir nusikaltėliams rankas.

  Thumb up 13 Thumb down 2

 19. Šneka užuominom,bet nieko konkretaus nepasako.Juk tie ,kas įklimpę toje byloje dreba dabar iš baimės,kad valiera skils.
  Aš jo vietoje viską surašyčiau ,ką žinau RAŠTIŠKAi keliais egzemplioriais ir išplatinčiau.
  O po to bus,kas bus.
  Ir tikriausiai likčiau gyvas.

  Thumb up 16 Thumb down 1

  • Vieni dreba iš baimės, kad neišduotų, kiti,- kad atskleidus tiesą nenužudytų. Visuotinas kinkadrebis. Visi mato tą nuogą karalių, bet niekas neišdrįsta pasakyti, kad jis nuogas. Kažkokie kvaili visuotiniai „tylos įžadai“. Tai ko nusikaltėliams neklestėti, jei aplinkui vien tik bailiai?
   Sunkiai įsivaizduoju, kas dėtųsi Lietuvoje, jei būtų atskleista nors vienos rezonansinės bylos tikroji tiesa. Labai didelis įvyktų politinių vertybių perkainojimas.
   Bet to nebus. Tam reikia kad ne tik politikai, bet ir visuomenė prasikrapštytų politinio rūko užtemdytas akis ir praregėję suprastų tikrąją įvykių esmę ir prasmę, o ne politikų pučiamus politinius muilo burbulus, visuomenės akims muilinti.

   Thumb up 19 Thumb down 0

    • Aš seniai numačiau, kad Baba gudri ir daug žinanti.
     Palaikinau ir aš, beje :)
     bet visada tai daryti nepasižadu .

     Thumb up 10 Thumb down 1

   • tiek metų pragyvenus “rusams puolant” (ir dabar ypač tam “puolimui” suaktyvėjus), atsisakytu to “rusų puolimo” ir pradėti galvoti, kad galėjo ir gali pulti ne tik rusai – neįmanoma.
    juk marsietis tik tuo ir gyvas, jo beretės tik tuo ir gyvos, faktiškai oficiali valstybinė antirusiška politika tik tuo ir gyva, grybauskaitė tik ant to joja į antrą kadenciją, didžioji dalis žiniasklaidos tik apiee tai ir rašo, jaunimėliui tik tas ir kalama nuo kūdikystės (v.v. landsbergis net pasakas apie baisųjį lukašenką kuria)…
    o ką daryt pikasui? nusišaut? pasikart?
    tu susilauksi straipsnio už privedimą iki savižudybės.

    Thumb up 10 Thumb down 0

 20. Ir visiems su atmintimi blogai, ir visi nori gyventi… Tai kas gi tas baubas, kurio visi taip paniškai bijo ir visomis išgalėmis vengia įvardinti? Tikriausiai, tas baubas bazuojasi kur kas arčiau, nei Kremlius. Negi neatsirastų, kas tam baubui skersą šovinį į naganą įspraustų? Negi visi susikooperavę negalėtų to baisaus baubo nusodinti?
  P.s. Tikriausiai tas „baubas“ turi labai įtakingą dabartį ir dar įtakingesnę perspektyvą, kad taip visi bijo jo net vardą ištarti. Ar tai tik nebus tas, kurio pilni kišeniai kompromato apie viską ir apie visus, o visos represinės ir teisinės sistemos randasi jo tiesioginėje įtakoje.
  Jooo… „Niekas nenorėjo mirti…“

  Thumb up 18 Thumb down 0

 21. “Niekas nenorejo mirti” / filmas , jeigu ko/ ,- bet mire….Ir nieko neisdave , bet teisybe sugebejo pasakyti – zodziais , mirtimi , vaikais, prisiminimais , filmais……VALICKAS – “AS…. noriu gyventi…..” . Gyvenk , zmogau, kas tau trukdo? Tu drebi kaip epuses lapas , bijai istart ne tik savo abejones , bet ir viena-kita pavarde…..Jeigu tau malonus gyvenimas, drebant 20 metu / manau , kad niekam tu nei drebantis , nei tylintis, nei kalbantis nereikalingas ir nebaisus/ ,- tylek ir bek nuo Giedres Gorienes…Mat , asaba ,norejo , kad tu , bailys , negyventum…Su pagarba Giedrei…..

  Thumb up 6 Thumb down 3 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Rūpintis savo sveikata turėtų kiekvienas. Pataria medikas
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...