Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Kovas 8 Pirmadienis
 

Medininkų byla: nuo kada leidžiama nuteisti žmogų iki gyvos galvos be jokių tiesioginių įrodymų?

2013-01-12 13:44 | Medininkų byla | Komentarų (73)

Konstantinas Michailovas nuteistas iki gyvos galvos nesant nė vieno tiesioginio įrodymo - net T.Šernas, atsigavęs po sąmonės praradimo, prieš vežant operuoti į Kauną prokuratūros tyrėjui ir ne vieno liudininko akivaizdoje pasakė visai kitą žudiko pavardę. Paradoksas - tą T.Šerno įvardintą žudiką prokuratūra įformino ... slaptuoju liudytoju. KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Paprasta vadovėlinė tiesa: kuo nusikaltimas sunkesnis, tuo įrodymų patikimumas turi būti didesnis.

Štai, Darbo partijos Juodosios buhalterijos byloje surinkta apie 150 tomų įrodymų – ir kaltinamieji vis reiškia nuomonę, jog įrodymų dėl jų galimos kaltės iš viso nėra.

Iš dalies jie, reikšdami tokią nuomonę, gali būti šiek tiek teisūs – nes ne visi įrodymai, surinkti byloje, gali būti susiję su kaltinimu, be to, kai kurie dokumentai (dabar – bylos įrodymai), kaip aiškėja, buvo galimai klastojami partijos viduje.

Tačiau jeigu Darbo partijos byla vyktų pagal taisykles, teisme sėdėtų žymiai daugiau kaltinamųjų. Vis dar dirbama su „atpirkimo ožio“ metodika.

„Atpirkimo ožio“ metodika kaip pagrindinė „strategija“ pasirinkta ir Medininkų žudynių byloje.

Konstantinas Michailovas yra nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Kad būtų galima priimti tokį apkaltinamąjį nuosprendį, turi būti dokumentiškai įrodyta: jog kaltinamasis šaudė – taigi, balistinės ekspertizės duomenys turi patvirtinti, jog žudynių metu naudotų kulkų kalibras atitinka kaltinamojo turėtą ginklą.

Ar girdėjome nors kartą – kokį ginklą turėjo Konstantinas Michailovas 1991 metais ir ar Medininkuose rastos kulkos galėjo išeiti iš jo ginklo? Ne. Tokių duomenų arba nėra, arba jie neviešinami. Balistinės ekspertizės duomentys dar turėtų atsakyti, iš kokio atstumo šauta. Ar apie tai kalbėta bylos metu? Ne.

Dar vienas privalomas tiesioginis įrodymas – kaltinamojo DNR pėdsakai nusikaltimo vietoje. Kaip suprantu, jų nėra.

Toliau – jeigu trūksta tiesioginių įrodymų, yra apklausinėjami liudytojai. Vienintelis likęs gyvas liudytojas Tomas Šernas paliudijo, jog nusikaltimo vietoje matė žmogų. Pasakė jo pavardę. Tas žmogus galimai priklausė Vilniaus OMON. T.Šerno parodymai buvo “įforminti netinkamai” – todėl, atseit, tyrime ir nenaudojami. Nors įvykio liudytojas tvirtina, jog Konstantino Michailovo įvykio vietoje nebuvo – prokurorai ir teismas be jokių TIESIOGINIŲ ĮRODYMŲ – balistinės ekspertizės, DNR pėdsakų ir liudytojų parodymų – nuteisė žmogų iki gyvos galvos.

Nužudymo bylose remtis “pletkais” (angl.hearsay) – netiesioginiais įrodymais – JAV draudžiama. Nužudymo bylose turi būti labai didelis įrodymų patikimumo laipsnis. JAV jurisprudencijoje net yra buvęs atvejis, jog sportininkas Simpsonas buvo įtartas nužudęs žmoną, tačiau jis buvo pripažintas kaltu tik civiline tvarka (dėl kompensacijos žmonos šeimai išmokėjimo) – baudžiamoji teisena nutraukta, nes teismui pritrūko TIESIOGINIŲ ĮRODYMŲ kaltei nustatyti.

Kalbant procentais, civilinėje teisenoje įrodymų patikimumas turi siekti 51 proc. – kaip sakoma, daugiau tikėtina, kad kaltas. Baudžiamojoje teisenoje – turi būti neginčijamai įrodyta (arti 100 proc.), jog kaltas.

Medininkų byla, matome, išnagrinėta pagal civilinės teisenos taisykles. Kažkas kažką pasakė po daugelio metų, jog sklinda pletkai, jog čia esą šaudė Rygos OMON. Kažkas kažkur juos tarsi matė Vilniuje, lyg miegančius. Šiaurės miestelyje.

Prokurorai pasiekė vieną iš Rygos OMON buvusių narių, „susėmė“, pateikė kaltinimus ir pasodino. Nes kažkas papliurpė, jog greičiausiai Medininkuose galėjo būti Rygos OMON. Kuris esą tą Medininkų žudynių naktį nakvojo Šiaurės miestelyje.

Byloje tad trūksta sveiko proto ir loginės analizės, kuri būtina šioje byloje, nes kalbame apie karinį dalinį, iš kurio išeiti šiaip sau, su automatu, ir dar užsikurti mašiną – buvo reikalingas specialus įsakymas. Ar byloje yra pagarsintas kieno nors įsakymas Michailovui vykti apie 02:30 iš Šiaurės miestelio į Medininkus žudyti? Nėra.

Išeiti iš karinės zonos naktį yra neįmanoma. Tas yra suvokiama tiesiog sveiku protu, ir visi plepalai ir burzgalai krenta prieš šią paprastą karinę tiesą.

O štai niekieno nekliudomi laisvai kur nori išvažiuoti galėjo Vilniaus OMON, įsikūręs tuo metu Viršuliškėse. Jokių leidimų, sutikimų, sargo būdelės praleidimo nereikėjo.

Be to, kyla klausimas – jeigu jau prokurorai tokie užtikrinti, jog K.Michailovas miegojo Šiaurės miestelyje tą naktį, tai gal jis turi ir tokį alibi – miegas Šiaurės miestelyje. Ar buvo tikrinamas K.Michailovo alibi, apklausinėjant tą naktį Šiaurės miestelyje nakvojusius žmones? Ne.

Ir dar. Grįžkime prie tų nuolat dingstančių vaizdo įrašų. Kodėl gi šitaip nenorima analizuoti vaizdo medžiagos, kurios yra daug ir įvairios?

Nes byla jau „IŠTIRTA“.

Kaip neoficialiai man patvirtinta, šioje byloje kaltintojams ir teisėjams yra nesvarbūs vaizdo įrašai, nes neva „yra įvykio vietos apžiūros protokolas“.

Nors įvykio vietos apžiūros protokolai net iki šių dienų būna, kad surašomi juokingi – ten nebūna jokių duomenų apie lavono temperatūrą (nes tyrėjas, pavyzdžiui, tingi iškviesti teismo medicinos ekspertą), nebūna surašytos lavondėmės ir apytikris žuvusiojo mirties laikas – nutaisę nekaltučius veidus, mums įrodinės, jog vaizdo medžiaga – tai „šlamštas“. O štai nežinia kieno ir kada surašytas „įvykio vietos apžiūros protokolas“ – tai jau, matai, „įrodymas“.

Bet elementariai pasakysiu: jeigu vaizdo medžiagos sukelia šitokią isteriją, jog reikia jas slėpti arba karpyti, vadinasi, jos greičiausiai nesutampa su visagaliu „įvykio vietos apžiūros protokolu“.

Yra dar viena tyrimo metodika: kai dingsta svarbūs įrodymai, jie yra atkuriami. Pagal V.Petruškevičiaus pasakojimą galima bent atkurti pagrindinius situacijos vaizdus, juos galima nufilmuoti (kaip daroma tiriamojoje dokumentinėje žurnalistikoje).

Nors, kaip matome iš spaudos, nukentėjusysis T.Šernas labai nekalbus, būtina jį iš naujo apklausti –ką jis atsimena prieš išvežant į operuoti.

Taigi, teisingai sako profesorius Vytautas Landsbergis – tyrimas dėl Medininkų žudynių tarsi atliktas, tačiau kas atliks tyrimą dėl tyrimo?

Ir kodėl konservatorių partijoje vienintelis Tautos Patriarchas kovoja dėl teisybės – dėl to, kad pacituosiu LR BPK 1-2 str. „visi nusikaltimai būtų išaiškinti per kuo trumpiausią laiką ir NIEKAS NEKALTAS NEBŪTŲ NUTEISTAS“.

Šioje bylole, toks įspūdis, prokurorai ant LR BPK 1-2 str. buvo užmetę kažkokį raudoną skudurą, arba užsidėję raštą: „Svarbu! Kai byla – politinė, LR BPK 1-2 str. bei tiesioginių įrodymų rinkimo ir analizavimo principas negalioja. Galioja tik tai, ką lieps politikai. Kai ateis ir lieps – su viskuo sutikti, ir nesipriešinti. Bus žmogus – pasodinsime. Nebus – surasime ką pasodinti“.

Ir kai „patriotiškai“ nusiteikęs jaunimėlis ruošiasi eiti piketuoti prieš…Algirdą Paleckį, o facebook‘e jį atvirai vadina „bolševiku“, tai norėtųsi paklausti – tai ir patriotiškam jaunimėliui „iki kelių“ – kas šaudė ir kokiomis aplinkybėmis Medininkuose? Juk „bolševikų“ visuomet galima atrasti – net lietuvių tarpe, ar ne?

Ir kuo išvardintieji metodai skiriasi nuo Berijos, kuris sakė – jūs mums tik duokite žmogų, o mes jau „straipsnį“ jam pritaikysime – nežinia.

Prokuratūra, toks vaizdas, „surado žmogų“, pasirėmė kažkieno „plepalais“, taikė civilinės teisenos įrodymų pusiausvyros principą – jog, jeigu daugiau tikėtina, tai buvo tas žmogus, tai civiliai kaltas, ir… pritaikė jam baudžiamąją atsakomybę. Teismas tiktai „patvirtino“, neištyręs įrodymų – nes jų byloje galimai tiesiog nėra.

Nuteistas iki gyvos galvos – be balistinių ekspertizių, DNR pėdsakų, tiesioginių liudijimų. Sėdėk už visos SSRS nuodėmes. Kaip Stalino laikais – mes pritaikėme tau kolektyvinę atsakomybę. Nesupratai? Suprasi. Dar penkerius metus pasėdėsi, ir suprasi, – tarsi šia skandalinga byla, kai žmogus aukščiausiąja bausme yra nuteistas be jokių TIESIOGINIŲ ĮRODYMŲ, norėjo pasakyti mūsų „minties galiūnai“ ir „tautos žiedai“ iš Juodojo kubo, kuriame dar ir šiandien yra užsilikusių KGB taktikų ir strategijų žinovų. Jie „dirba“ Lietuvai, prie jų geriau nelįsti. O tai dar kokį „straipsnį“ sugalvos.

O patys prokurorai, pavyzdžiu, ar norėtų būti nuteisti be jokių įrodymų už tai, ko nepadarė? Juk jeigu įmanoma šitaip „suveikti“ „sanatoriją iki gyvos galvos“ buvusiam OMON kariui, tai reiškia, jog galima prieš bet ką padaryti tokį „modelį“. Ne veltui biblijinis Jėzus sakė: “Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikėjate – tokiu ir jums atseikės“. Juk „drebančių rankų konferencijų“ prokuroras A.Kliunka jau nebedirba. Gal ateis ir kitų „drebančiųjų“ eilė? Laikas parodys. Viena aišku – šitaip diskredituoti prokuratūrą, kaip tai daroma Medininkų byloje, dar reikia „sugebėti“.

Susidaro įspūdis, jog Juodasis kubas yra virtęs politine partija, kur priimami politiniai sprendimai. Tai gal ten vedama irgi kokia nors „juodoji prokuratūros buhalterija“? Kaip kitaip paaiškinti šitokios bylos „tyrimą“ – bylos, kurioje nėra jokių tiesioginių įrodymų – o žmogus jau sėdi penkerius metus kalėjime. Tai gryna politika, ir jokios teisės čia su žiburiu nerasime.

Štai ir atsakymas į klausimą – kada galima nuteisti žmogų be jokių tiesioginių įrodymų: tada, kai vadovaujamasi ne kodeksais ir teisės aktais, o politinių intrigų „sprendiniais“.

Ne veltui švedų analitikas Jonas Ohmanas interviu „Karštam komentarui“ yra minėjęs, jog Lietuvos byla nėra baigta. Ji vis „kabo“ po truputį. Šis analitikas stebi ir analizuoja Lietuvos virtimą demokratine valstybe jau daugelį metų. Ir pastebi, jog ne visos šios valstybės struktūrinės dalys tampa demokratiškomis – kai kurios yra „užmigę“.

Remiantis šia „laisvės bylos“ metafora, galime teigti, jog būtent teisėsauga neatlaiko „laisvės bylos“ ir jai nepasiduoda.

Teisėsauga egzistuoja tarsi atskirai nuo valstybės, ir nepereina į tikrą teisės veiklą ir praktiką – vis lieka kažkokiu „politbiuru“, kur „politrukai“ ateina „pasistrateguoti kovos su antivalstybiniais elementais taktikų“. Taigi, lieka latentiniu ir recisyviniu augliu, likusiu nuo sovietinių laikų. Ir netgi su tikrais KGB darbuotojais – kad būtų tęsiama „geroji praktika iniciatyvos požiūriu“, jeigu pacituotume garsiausią Lietuvos teismų taikos balandę Laimą Garnelienę.

Komentarai

 

 

 
 1. O man atrodo,kad mūsų pareigūnai pirmieji atidengė ugnį pamatę ginkluotą OMONĄ.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Lietuvoj visi nusikalteliai pradedant stankunaite tampa slaptais liudytojais.kas cia per salis,ignoruoju visas sventes susijusias su nepriklausomybe kol bus tas baisus prokuraturu,teismu jungas

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. jeigu turėti galvoje, jog Vilniaus OMON seniai buvo perėjęs į Lietuvo pusę, tai aišku, kad savi iššaudė savus. kaip kitaip traktuoti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. “Kievieno amžiaus siaugingam žvėriui,
  Neabejokim, atsiras bebaimis karžygys!”
  ———————————————-

  Štai ir atėjo toji diena, kai jų sulaukėme net nevieno
  Ištvermės ir Sėkmės visiems Jums gerbiami advokatai!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Simpsonas buvo istrauktas, bet prokurorai ranku nenuleido jo atzvilgiu.Vos tik jis vel kazkur Las Vegase prisidirbo-ciupo ji visu smarkumu! Kodel? Todel, kad buvo ginamas mazuteliu (visuomenes) interesas, kurie nepatikejo, kad Simpsonas nezude.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. na ką jūs. nebuvo jokių medininkų žudynių. savi išsišaudė savus. kristutė visiškai teisi. teisi, kaip visada. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. pasirodo, kad mūsų teisėsauga ir gerų darbų yra nuveikusi.
  Nors dar nebuvau skąitęs nei vieno tiesą ginančio Apanvičiūtės straipsnio, greičiau atvirksčiai, dėkui už informaciją, kad mūsų prokuratūroje yra ir pakankamai drąsių žmonių, kurie teisia NKVD ir Medininkų žudikus. Visokie Dušanskiai, žudę lietuvius, kurie pabėgo į Izraelį, ten laikomi didvyriais ir į Lietuvą teismui neatiduodami. O mus jie smerkia vien už tai, kad mes palaidojom savo vadovą Brazaitį Lietuvoje. Gal kosmose įsakys laidoti? Tegul kosmopolitai ten laidojasi.

  Ir aplamai, gana rusams lipti mums ant galvų ir primetinėti savo valią. Nusprendėme būti laisvi ir būsime.

  O aitorei patariu apie Simson bylą atidžiau pasiskaityti. Tai buvo vienintelis toks atvejis kai iš Rusijos kilęs žydas ištraukė žmogžudį. Geriau parašykite apie Rusijos žd mafijozą Semion Mogilievičių už kurio adresą FTB siūlo 100 000 dolerių ir kurį Rusijos prokuratūra buvo sugavusi, bet paleido, o paskui jis tapo dujų tarpijninku Ukrainai ir po to dėl dujų sandorio Timošenko buvo uždaryta kalėjiman. Mums ši istorija tikrai būtų labai įdomi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Paziurekite. Jei nesuprantate anglu kalbos, isjunkite garsa ir ziurekite stabdydami vaizdus. Sitie konclageriai JAV vadinami Globos namais. Spygliuotos tvoros ir ginkluoti dedes saugo ten “globotinius” nuo visuomenes. Uzrasas prie duru skelbia, kad pries bandanti sprukti nuo globeju galima but panaudotos visos priemones. Atkreipkite i zaidziancius ten vaikus. www . youtube.com/watch?v=MwQ55n21GZ0

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Vokietija ir Prancūzija daug amžių stengėsi ginklu pajungti sau VISĄ EUROPĄ, kad visiems galėtų diktuoti savo sąlygas. Nieko neišėjo. Padarė tai gudrumu – sukurdami ES, į kurią, lyg avinai, sulindo dauguma Europos valstybių.
  Lietuviai tai padarė pačiu gėdingiausiu būdu – laisvę pardavė eurosojūzui, balsuodami už alaus butelį ar skalbimo miltelių pakelį… ir tapo pigia juodadarbių armija Vakarams. TSRS laikais dirbę prestižinius darbus gamyklose, institutuose, universitetuose, dabar, padėję savo diplomus ir pamiršę mokslinius vardus, plauna indus, valo tualetus, šluoja gatves ar šluosto pakvaišusių senių užpakalius Vakarų Europoje, o Lietuvoje mokytojomis ar tarnautojomis dirbusios moterys, “išsvajotuose” Vakaruose neretai laukiamos tik kaip prostitutės…
  ES tikrieji valdovai iš savo naujųjų vasalų įsiveža kokybiškus maisto produktus, o jiems importuoja pasenusius, nekokybiškus ar menkaverčius…
  Iki soclagerio griūties Vakarų Vokietijos, Prancūzijos ir kt. piliečiai turėdavo senus automobilius savo lėšomis utilizuoti, dabar brangiai parduoda naujiesiems savo vasalams…
  Taip tie vargetos įsivaizdavo LAISVĘ….
  Negana to, ES jau kišasi į VISIŠKAI NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ(Baltarusijos, Sirijos, Irano…) vidaus reikalus ir taiko ekonomines ir kitokias sankcijas, kad pasmaugtų tas valstybes, nes jų vyriausybės nevykdo ES ir JAV naujųjų kolonizatorių reikalavimų.
  O kieno interesus atitiko Ignalinos AE uždarymas? Žinoma – tik Maskvos, nes Lietuva DIDŽIAUSIOMIS KAINOMIS iš Rusijos priversta pirkti dujas ir tą pačią elektrą. Kas labiausiai troško uždaryti IAE, manau prisimenate.

  Thumb up 3 Thumb down 1

  • komentare daug tiesos, išskyrus Ignalinos uždarymo iniciatorius. Juk tikra TIESA — uždarymo reikalavo ES. Komentatorius gal ir teisus, bet tuomet reikia pripažinti, kad ES ir Rusija sąjungininkės (apie ką jau EP komitete jau bando propaguoti Landsbergis)

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. kad reiketu apklausti tautos patriarcha-kas sukviete i viena vagoneli 3 tarnybu-policijos muitines pasienio apsaugos zmones vienu metu?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. tai landsbergis jau nebedirba europos parlamente,kad budamas lietuvoje vis dangsto savo bylas garliavos,medininku,prezidentes,sausio 13,pociuno,milijardiniu objektu pradanginimu ir nauju milijardiniu objektu kurimu.

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • paties aiškiaregystė, jei ji JUms sako ,kad Landsbergis nedirba ES parlamante, jis ne tik dirba, bet reikia ar nereikia bando supriešinti europarlamantarus su Rusija.

   Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Fintech: kodėl finansų teisininkas – būtinas palydovas?
Patarimai tobulai terasai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Dokumentų valdymo sistema – būtina modernios įmonės sąlyga 
Elektroninė dokumentų valdymo sistema vis dažniau keičia pasenusius fizinius dokumentų sandėliavimo, valdymo ir...

Skaitymo nauda: kodėl privalote pamėgti knygas? 
Skubančiame ir moderniame šiuolaikinių technologijų pasaulyje vis sunkiau atrasti laiko įvairiems užsiėmimams savo...

Šaltojo skambučio patarimai, kaip padidinti pardavimų kiekį! 
Šalti skambučiai gali būti varginantys ir sunkūs, ypač jei neturite susikūrę tinkamo plano....

Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...