Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 19 Antradienis
 

Medininkų byla: galimai tikruosius žudikus nusikaltimo vietoje užtikęs N.Medvedevas 20 metų apie tai tylėjo (papildyta)

2013-05-10 09:37 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (434)

 Nikolajus Medvedevas galimai matė tikruosius Medininkų muitinės poste išžudytų pareigūnų žudikus, su jais bendravo ir 20 metų apie tai tylėjo


Giedrė Gorienė

Apeliaciniame Teisme nagrinėjant nuteistojo iki gyvos galvos Konstantino Michailovo skundą, paaiškėjo skandalingas faktas.

Iškvietus liudyti  buvusį Aukščiausios Tarybos deputatą Nikolajų Medvedevą, paaiškėjo, kad šis politikas galimai akis į akį buvo susitikęs su Medininkų muitinės posto iššaudytų Lietuvos pareigūnų žudikais.

Pagal N.Medvedevo liudijimą, jis į nusikaltimo vietą buvo atvykęs anksčiau už prokurorus ir už greitąją. „Kai atvykau, saulė buvo ne aukščiau horizonto linijos“, – teisme sakė N.Medvedevas.

Tai galėjo būti apie 4.45-5.00 val. ryto.

Atvykęs jis teigė pamatęs pareigūnus, „kurie su juo kalbėjo lietuviškai“.

N.Medvedevas neprisiminė asmenų, su kuriais bendravo, skaičiaus, tačiau jų buvo daugiau negu du.

Jį pasitikę vyrai, N.Medvedevo liudijimu, vilkėjo „pilkos spalvos uniformomis“.

Kaip žinia, pilkos spalvos buvo tarybinės milicijos uniformos (Lietuvos policijos uniformos spalva buvo žalia, policininkų uniformos buvo pakeistos 1991 metų pavasarį).

Kaip teisme paliudijo N.Medvedevas, atvykęs į Medininkų muitinės postą, jis priėjo prie namelio, jame pamatė daug kraujo, negyvus pareigūnus (kaip vėliau paaiškėjo, du pareigūnai dar tuo metu buvo gyvi ir, jeigu būtų laiku suteikta medicininė pagalba, gal ir antrą pareigūną, ne tik Tomą Šerną, būtų pavykę išgelbėti). Kiek namelyje buvo pareigūnų, N.Medvedevas sakė neskaičiavęs – tiesiog pamatė, kad ten guli žmonės. Į namelio vidų neįėjo, nes bijojo.

N.Medvedevas sakė tuo metu neabejojąs, jog nusikaltimo vietoje bendrauja su pareigūnais: pilkos spalvos uniforma, prie šono – kaburas su pistoletu. Be to, jie kalbėjo lietuviškai.

Tiesa, kas tie pareigūnai, kokie, iki šiol nėra aišku.

N.Medvedevas teisme teigė, kad, kaip buvusiam kariškiui, jam nebuvo abejonių, jog žudikai atvažiavo nuo Baltarusijos pusės.

Jis taip pat sakė, kad prie muitinės vagonėlio pamiškėje rado pasalą: žolė buvo išgulėta, mėtėsi nuorūkos. Ir kai jis apie tą pasalą pasakė tiems „pareigūnams“, kuriuos aptiko žudynių vietoje, jie esą  pasakė Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo nariui nekreipti į tai dėmesio – neva muitininkai čia mergas vežiojasi.

Į Medininkų muitinės postą Nikolajus Medvedevas teigė atvykęs Seimo „Volga“. Joje buvo radio telefonas.

Paklaustas, ar jis kam nors paskambino – į prokuratūrą, policiją – ir pranešė apie tai, ką rado, N.Medvevedas atsakė, kad „ne“.

Į klausimą „kodėl?“, N.Medvedevas  atsakė: „Aš blogai atlikau savo pareigas“.

Paklaustas, ar skambino į Aukščiausiąją Tarybą ir informavo, kas atsitiko Medininkų muitinės poste, N.Medvedevas vėl atsakė neigiamai. Į klausimą „kodėl?“ vėl atsakė, kad „blogai atliko savo pareigas“.

„Kai 2003 metais buvote Laikinosios Seimo tyrimo komisijos, tyrusios Medininkų įvykius, pirmininkas, ar apie tai papasakojote komisijai?“ – teisme paklausė N.Medvedevo.

Į šį klausimą N.Medvedevas ir vėl atsakė neigiamai.

Paklaustas „kodėl?“, ir vėl pakartojo, kad „aš blogai atlikau savo pareigas“.

Nikolajus Medvedevas taip pat negalėjo atsakyti, kodėl jis net 20 metų nesikreipė į teisėsaugos institucijas ir nepapasakojo apie savo vizitą į Medininkų muitinės postą ir galimą bendravimą su Lietuvos pareigūnų žudikais. „Aš blogai atlikau savo pareigas“, – tik kartojo N.Medvedevas Apeliacinio Teismo posėdyje.

Taigi, paaiškėjo, kad vienas pirmųjų atvykęs į nusikaltimo vietą N.Medvedevas (pirmas oficialus pranešimas, kad Medininkų muitinės poste rasti nužudyti Lietuvos pareigūnai, pagal oficialią bylos medžiagą, buvo užfiksuotas 6.03 val., o N.Medvedevas atvyko apie 4.45-5.00 val.) ne tik, kad neinformavo teisėsaugos apie nusikaltimą Medininkuose, bet ir neiškvietė greitosios pagalbos,  – tiesiog ramiausiai grįžo į Vilnių Seimo „Volga“. Apžiūrėjęs nusikaltimo vietą, parvažiavo atgal į Seimo viešbutį.

Beje, o kaip Nikolajus Medvedevas apskritai atsidūrė Medininkų žudynių vietoje?

Liudydamas Apeliaciniame Teisme, N.Medvedevas sakė neprisimenantis, kas jam konkrečiai paskambino ir pranešė apie įvykius Medininkų muitinės poste, bet tai buvo lietuviškai kalbantis vyras, ir N.Medvedevas tada supratęs, jog jam skambina darbuotojas iš Aukščiausios Tarybos Vidaus reikalų ir krašto apsaugos komisijos (ne komisijos narys; AT Vidaus reikalų ir krašto apsaugos komisijos pirmininkas tuomet buvo J.Laucius, pavaduotojas – S.Pečeliūnas).

Kadangi N.Medvedevas teigė supratęs, jog apie įvykį jį informavo tos komisijos darbuotojas (įdomu kas ir kaip sužinojo apie Medininkų žudynes, nes tuo metu naktinių budėjimų nebuvo Seimo komisijoje nebuvo), teisme buvo paklaustas, ar sugrįžęs raportavo komisijai, ką rado Medininkuose.

Į šį klausimą N.Medvedevas vėl atsakė neigiamai ir vėl tarsi užsikirtusi plokštelė pakartojo tą patį: „Aš blogai atlikau savo pareigas“.

Apeliacinio Teismo posėdyje paklaustas, kas jam žinoma apie vienintelį nuteistą Medininkų byloje K.Michailovą, N.Medvedevas atsakė, kad jis K.Michailovo Medininkuose nematė ir nieko apie jo dalyvavimą Medininkų žudynėse nežino. Apie Rygos OMON’o dalyvavimą Medininkų pasienio posto užpuolime jis taip pat jokių duomenų ir įrodymų neturi.

Teismo paklaustas, kas jam yra žinoma apie Kremliaus politiką “sistemingai ir masiškai užpuldinėti, žudyti ir žaloti Lietuvos gyventojus ir pareigūnus”, N.Medvedevas atsakė, kad jis nieko apie tokios politikos egzistavimą nežino ir nėra girdėjęs, kad kam nors būtų buvęs duotas nurodymas tai daryti. Apie Kremliaus vykdytą politiką 1990-1991 metais didžiąja dalimi jam yra žinoma tik iš pokalbių su Kremliaus “virėjais, padavėjais ir kirpėjais”.

Beje, prokuratūra Nikolajų Medvedevą, galimai mačiusį tikruosius žudikus ir su jais bendravusį, apklausė jau po K.Michailovo nuteisimo Vilniaus apygardos teisme.

Komentarai

 

 

 
 1. tiesa nugali …….. Aukso raidėmis perrašikime a.a. L.Dambrausko mintis ir PANAIKINKIME signatarų rentas. “L.Dambrauskas. Kovo 11-osios tragizmas
  Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
  …….“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
  Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“
  JIE ,save pasivadine signatarais NIEKO nepadarė Lietuvos labui.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 2. Vaikeliai, paskaičiau apie Medviedevą ir man atrodo, kad tas pats Medvedevas dalyvavo žudynėse, Baisu! Jis neatvažiavo, o ten jau buvo ir padėjo žudyti, o kai Tomas prisiminė, o gal dar kas nors mate, tai dabar meta šešėlų ant lietuvių milicininkų. Oi, oi…Tie patys sovietiniai ir dabar Valdo mano brangią Tėvynę.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 3. apie tai, kad užpuolikai kalbėjo lietuviškai, savo parodymuose yra paliudijęs ir Tomas Šernas. Prielaida – kažkas labai stipriai dengia kažką iš Vilniaus OMONo

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • desovietizacijos nebuvo – kai tik sumanė skelbti Desovietizacijos įstatymą, kagėbistai supjudė Aukščiausią tarybą ir ji pasileido, tada įvyko pirmalaikiai rinkimai ir laimėjo raudonieji

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • nes tuomet visi (turiu galvoje Sąjūdžio iniciatyvinę grupę) buvo raudonieji, t.y. KGB patikrinti lojalūs tarybų valdžiai žmonės. O procesas vadinamas desovitizacija buvo paprasčiausias muilo burbulas visuomenei klaidinti.

    Thumb up 3 Thumb down 1

 4. Klausimas – kodėl tik dabar ėmė kalbėti?
  Gal jo parodymai tiesiog kaikam labai naudingi?

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • anksčiau bijojo, o dabar jau nebijo? arba gal dabar tie, kuriuos matė, toli Rusijoje ir žino, kad jų Lietuvoje niekada jau nebus?

   Thumb up 2 Thumb down 0

 5. P kaip gi tapti LIetuvos “patriarchu “, jei ne zudynem prigasdinus savo bendrus, kad nesneketu, kad ESU SMIRDANTIS KGB OZYS NR.1, o garbintu mane?

  Thumb up 6 Thumb down 0

 6. Suprantama, kodel jis buvo paskirtas tos bylos tyrimo komisijos pirmininku, – kad niekas nebutu istirta. Taip savi sato savus, kad pridengtu savo nusikaltima. Cia jau penktoji koloma, infiltruota i Lietuvos auksciausia valdzia nuo pirmu dienu. Suprantama ir kodel tokie visada islieka sventi, kau padorus zmones apskelbiami komunistais, saugumieciais ir paliekami durniams sudraskyti.. Zinom tokiu pavyzdziu

  Thumb up 13 Thumb down 1

 7. “koncervų” partija pripažinta kaip teroristinė organizacija, tai kas čia kam neaišku?

  Thumb up 9 Thumb down 2

 8. Iš tiesų jau nebesuprantama, kokioje valstybėje mes gyvename ir kas čia per teisėtvarka

  Thumb up 11 Thumb down 0

 9. Vienintelis KK objektyviai tiria šią sudėtingą bylą…Manau, kad KK ją anksčiau ar vėliau ištirs.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 10. nekenciu lietuvos ir jos valdzios. nuo pat pradzios nusikaltimai ir baisi melagyste. kur detis normaliam zmogui? aciu dievui mano vaikai anglijoj.

  Thumb up 10 Thumb down 1

  • o as kenciu Lietuva ir kas dabar bus ojojoj ! Tik aciu dievui as ne Lietuvoj ) ir pritariu ,kad normaliam zmogui Lietuvoje sunku !

   Thumb up 5 Thumb down 1

 11. Buvęs kadrinis KGB karininkas , galimai pats vykdė savo buvusių darbdavių užsakymus , tad neva išsigando ir niekam nepranešė ? Kodėl jam iki šiol nepateikti kaltinimai ” už labai sunkaus nusikaltimo slėpimą ” ?

  Thumb up 12 Thumb down 3

 12. N. Medvedevo “taktika”- ” gulinčio nemuša”

  Iš tikrųjų gi Medvedevas, prisidengdamas minėta taktika (“blogai atlikau pareigą, blogai atlikau pareigą…”) , pridengia svarbiausią klausimą- ko būtent jis tada taip išsigando, kad…tylėjo 22 metus? Neadekvatu ir tai, kad jis, pamatęs įvykio vietą, toliau vengė atgalinio kontakto su asmeniu, jį apie tai informavusiu. O pastarojo asmens slėpimas? Kas buvo tas asmuo, jį “informavęs” apie įvykį? Apie ką konkrečiai kalbėjo išsigandęs Medvedevas su “pilką uniformą” vilkėjusiais “milicininkais” ? (OMONo pareigūnai vilkėjo lauko, chaki spalvos, uniformas…). Ar jis negavo būtent iš jų įsakymo tylėti bei neprasitarti niekam? Ir išgąsti galimai sustiprino tai, jog jis galimai suprato- TAI “SAVI”, TAI “PERSIRENGELIAI”…
  Ir tada…Tada jis galimai suprato, kad kam nors pranešinėti ir nereikia, kad viskas bus sužinota “scenarijaus numatyta tvarka”. Be to, jis, galimai įbaugintas, bijojo pranešti apie savo apsilankymą nusikaltimo vietoje ir dėl to, kad šis apsilankymas buvo palydėtas susitikimo su įtartinais asmenimis, kurių vaidmenį jis tuomet suprato… Įbaugintas, jis vaikštinėjo po įvykio vietą…Ar jis tada suprato, kad gali ištrypti dalį žudikų paliktų pėdsakų ?
  Kyla klausimas, o kokiu tikslu jam buvo pranešta apie įvykį? Ar nebuvo taip, kad jis tiesiog per greitai atvyko į įvykio vietą, ir todėl susitiko su tais, su kuo neturėjo susitikti bei kontaktuoti? Į šiuos klausimus nūdien sunku atsakyti. Juolab, kad tuomet Lietuvos politinė situacija buvo kitokia…
  Ir dar. Iš kur buvo atvykę žudikai,- negalėjo būt aišku ir buvusiam kariškiui, tad jis čia ėmėsi demagogijos. “Pasalos vietoje surasta nuorūkų”…Nakties metu pasaloj, dėl visiškai suprantamų priežasčių, nerūkoma…Taigi, Medvedevo parodymai kažkokie “valdomai- padriki”…

  Thumb up 23 Thumb down 2

  • Pridėkim per visus galus lendantį akivaizdų nenorą ištirti tą bylą, pradeda pirštis nekokios mintys apie tai, kaip viskas iš tikrųjų vyko.

   Thumb up 12 Thumb down 2

 13. Aš blogai atlikau savo pareigas……Dabar į senatvę atėjo supratimas.Būna būna.O tuo metu jis puikiai atliko savo “pareigas”.Būdamas kadriniu kariškiu pabijojo pažvelgti į nužūdytuosius, nesusigaudė uniformose, nerado reikalo pranešti, draugiškai “pasikalbėjo” su pareigūnais…..Akurat kaip ir šimašiukas irgi bus “blogai atlikęs savo pareigas”.Kaip ir jasaitis, pats pirmas net iš Vilniaus atsidūres prie furmos lavono ir organizavęs pirmynę vietos apžiūrą, gerai ar blogai atlikes savo pareigas?Ir taip toliau ir panašiai.Čia jau ne miškas, o džiunglės. Belieka tik stebėtis, kad p.Neringai pavyko išsigelbėti iš džiunglių nasrų.

  Thumb up 28 Thumb down 2

  • Jau vien tai, jog Medvedevas paliudijo: jį pasitikę vyrai kalbėjo lietuviškai- skandalingas faktas, nes Michailovas tai iš Rygos OMON’o ir lietuviškai vargu ar tuomet mokėjo.
   Kad Medvedevas iki šiol tylėjo ir dabar daug ką nutyli, taip pat labai iškalbinga. Aišku, kad dengia kažkokį ir dabar dar įtakingą tipą. Beveik numanau ką tokį.

   Thumb up 19 Thumb down 1

   • Replika į Beta vulgaris 2013-05-10 – 11:00
    „Bevei numanau…“
    Aš tai to „beveik“ tikrai nevartočiau. Čia jau nuo pačios pradžių pradžios buvo daugiau negu aišku, kam ir kodėl reikėjo rusų vardu mūsų nepriklausomybę krauju palaistyti, tikintis į didesnę atjautą pasauliniu mastu. Aplinkybės…

    Tai pasirodo jau nebe Petruškevičius lėkė vidurnakty pirmas mineralinių butelių su rusiškomis etikėtėmis dėlioti… Va taip va, iš žmonių kraujo ir daroma politika.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  • Man toks jausmas, kad dar kol kas didelis klausimas ar N. Venckienei ‘pavyko išsigelbėti iš džiunglių nasrų’. O būtų labia šaunu, jei būtų pavykę išsigelbėti.

   Thumb up 14 Thumb down 3

 14. Tuomet Medvedevas turejo matyti Michailova kuris nuteistas uz Medininkus. Tyretu buti akistata.

  Thumb up 11 Thumb down 1

  • tai kodel nuteiset mixailova? juk tikrasis nusikaltelis tai medvedevas? ko tylejo tiek metu? cia nusikaltimas pries tevyne ir jos zmones. ka tada dare sernas? reiskia melavo. na dabar tikrai tikiu paleckiu kad savi saude y savus. varge kur mes gyvenam? tarp kokiu zmoniu?

   Thumb up 10 Thumb down 3 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui
Kiek kainuoja patvarus ir skoningas paminklas? Kalbiname meistrą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...