Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Spalis 21 Trečiadienis
 

Medininkų byla: contradictio ad absurdum

2013-01-13 11:24 | Medininkų byla | Komentarų (171)

Iki šiol, susidaro įspūdis, tiesos Medininkų byloje reikia tik advokatui A.Marcinkevičiui - valstybė nelaiko prestižu reikalu ištirti šios rezonansinės bylos. KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Lotynų kalboje posakis condradictio ad absurdum reiškia tokį logikos trūkumą, tokį adsurdišką prieštaravimą, kad „toliau jau – niekur“.

Vienintelė tokia frazė ir ateina į galvą, detaliai susipažinus su ištirtais ir užfiksuotais Medininkų bylos prieštaravimais, alogizmais, teisiniu požiūriu – nesąmonėmis, kurių logiškumo ir tikslumo lygmenį neskundžiamomis nutartimis atsisakė aiškintis pirmosios instancijos teismas, neva bus „užvilkintas bylos nagrinėjimas“.

Kai Algimantas Kliunka šią bylą „balzamavo“ baudžiamųjų bylų mauzoliejuje aštuoniolika metų – niekas čia esą nieko nesivilkino, ir kai metų metais kartais nebūdavo atliekamas nė vienas procesinis veiksmas – A.Kliunkos pasaulyje ir jo suvokime nebuvo jokių „vilkinimų“.

Iki prageriant Algimantui Kliunkai savo postą – prisiminkime, kaip šis „teisės galiūnas“ į darbą vieną rytą atėjo neblaivus – nei jis, nei jam pavaldūs prokurorai nesugebėjo netgi nuvažiuoti į vietą ir ištirti prie Medininkų posto išlikusių įrodymų – o būtent, kulkų, kurias advokatas K.Marcinkevičius kartu su teisininkais rado ir užfiksavo dokumentiškai 2009 metais.

Praeituose straipsniuose minėjome, jog galimai Konstantinas Michailovas buvo nuteistas be jokių tiesioginių jo kaltės įrodymų, pasirėmus kažkieno pasvarstymais ir gandais – jog neva jis turbūt galėjęs būti Medininkuose ir ten šaudyti.

Pirmosios instancijos teismas ir prokurorai Mindaugas Dūda bei Rolandas Stankevičius atsisakė atlikti bet kokius tokiose bylose būtinus proceso veiksmus – balistines – trasologines ekspertizes, vietos apžiūrą, tyrimą su metalo detektoriais. Medininkų žudynių vieta – memorializuota ir užasfaltuota. Na ir kas? Normaliame demokratiniame pasaulyje ši viena būtų buvusi uždaryta ir „perknista“ su visa įmanoma įranga, ieškant nusikaltimo pėdsakų. Tačiau iki šios dienos nieko panašaus byloje nėra atlikta.

Advokatas A.Marcinkevičius, remdamasis vienintelio gyvo liudytojo Tomo Šerno parodymais – o Tomas Šernas tą lemtingąjį rytą, apie 4 valandą, pamatė atsėlinant ginkluotą užpuoliką nuo pamiškės – su nepriklausoma tyrėjų grupe tad ir pradėjo „šukuoti“ pamiškę. Ir rado įrodymų, kurių tačiau teismas neprijungė prie bylos, nes „surasti ne su teisėsaugos darbuotojų“. O kokiais būdais advokatas ir nepriklausomi tyrėjai galėjo priversti Algimantą Kliunką ir jo nepakeičiamuosius prokurorus Mindaugą Dūdą ir Rolandą Stankevičių važiuoti kartu tirti įvykio vietos, jeigu jie kategoriškai laikosi įsikabinę prieštaringos ir galimai įrodymais nepagrįstos versijos? Niekaip.

Prisimenate, minėjau, jog man neoficialiai paaiškinta, jog vaizdo medžiagos šiame tyrime – neįdomios, nes yra įvykio vietos apžiūros protokolas. Tačiau nuotrauka su Medininkų posto pareigūnų lavonais ir situacijos schema NEATITINKA.

Be to, remiantis 2009 metų radiniais – pamiškėje, žemėje, rasti aptrūniję, tačiau išlikę ir identifikuojami šoviniai, kurie atitinka to meto smogikų turėtuosius ginklus – rodo, jog ĮVYKIO VIETA IKI ŠIOS DIENOS YRA NEAPŽIŪRĖTA.

Įvykio vieta – tai ne tik ta vieta, kur rasti lavonai. Įvykis – tęstinis veiksmas: nuo kur įvykis (užpuolimas) prasidėjo ir kur jis baigėsi – pagal tai turėtų būti identifikuojama ir ištiriama ĮVYKIO VIETA.

Prokuratūra, akivaizdu, apžiūrėjo tik vagonėlį ir jo prieigas – bet ne įvykio vietą.

Anksčiau minėjome, jog galimai nenustatytas įvykio laikas. Aiškėja, jog iki šios dienos – jau nuteisus iki gyvos galvos kalėti Konstantiną Michailovą – nėra netgi nustatyta ir apžiūrėta ĮVYKIO VIETA.

Liudytojų parodymų duomenimis, tarp Medininkų posto darbuotojų ir užpuolikų įvyko SUSIŠAUDYMAS. Kaimyninėje sodyboje gyvenę asmenys – KURIŲ APKLAUSOS PROTOKOLAI GALIMAI DINGĘ IŠ BYLOS – pastebėjo apšaudytą mašiną, stovinčią pamiškėje. Ja galimai spruko užpuolikai.

Teismas tačiau visiškai nesidomėjo – kokiomis aplinkybėmis žuvo pasieniečiai, ir užsiėmė labiau istorinių „marazmų“ pasakojimų: neva, negalėjo „Aro“ pareigūnai – profesionaliai apmokyti elitinio būrio pareigūnai – priešintis ir atsišaudyti, nes neva buvo duotas įsakymas kaip kokiems avinams mirti žudomiems.

Tai neatitinka istorinių ir karinių to meto aplinkybių.

Net Lietuvos televizijos ir radijo komiteto kai kurie darbuotojai buvo apsiginklavę, ir užpuolimo metu – kai vežė svarbią istorinę medžiagą – turėjo teisę gindamiesi šaudyti į užpuoliką. Racija ir ginklu buvo aprūpintas ir Medininkų žudynių vaizdą 1991-07-31 apie 5.40 filmavęs TV operatorius Jonas Dovydaitis.

Taip, kad kaip jau atvirai liudija aukščiausieji to meto kariuomenės pareigūnai, Parlamento gynėjai – kurių tarpe buvo priimtas net 16 metų jaunimas (pagal sovietinius įstatymus jiems negrėsė sušaudymas už „Tėvynės išdavimą ir ginkluotos organizacijos kūrimą, tik iki 10 metų kalėjimo, todėl buvo kviečiami Tėvynės ginti nepilnamečiai, kurie noriai ėjo) buvo skubiai čia pat Parlamente apmokomi šaudyti, gaminti sprogmenis, karinio špionažo, sabotažo ir partizaninio karo subtilybių. Besikuriančią kariuomenę konsultavo iš JAV atvykę specialiosios paskirties karybos specialistai. Nes, kaip šiandien liudija kariuomenės buvę vadai, – Lietuva buvo pasiryžusi priešintis, bet priešintis tokiu mastu, jog niekam nebekiltų abejonių, jog čia ne tie „avinai“, kurie nesipriešino 1940 metais. Taigi, teismas akivaizdžiai ir galimai tyčia iškraipė istorinius faktus, ir galimai diskreditavo 1991 metų pasipriešinimo sovietams kovą, kai kariuomenė ir specialiosios pajėgos buvo ginkluotos, ir apmokytos priešintis imperialistiniam užpuolikui.

Medininkuose po žudynių todėl ir buvo rasta viena peršauta liemenė, kuri nepriklausė Lietuvos pareigūnams, o net kelias dienas po įvykių Lietuvos teisėsauga ieškojo sužeisto užpuoliko, kurį galėjo gindamasis sužeisti vienas iš Medininkuose budėjusių pareigūnų. Tačiau šios aplinkybės nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme liko neatskleistos, pasirėmus kažkokia mitologema, neva Lietuva buvo nusprendusi nesipriešinti – nors Seimo rūsiuose buvo įrengta šaudykla, o Lietuvos gynėjai buvo ginkluojami nuo galvos iki kojų, mokomi gamintis Molotovo koktelius, ir netgi ašarines ir paralyžiuojančias dujas!

Parlamento prieigos buvo minuojamos, o Parlamento stogas buvo aplietas vandeniu – jog nusileidus desantininkams, jie būtų “paspirginti” elektros srove. Jeigu tai “nesipriešinimasis”, tai tada teisėjai nelabai susigaudo, ką reiškia Mahatmos Gandžio neprievartinio pasipriešinimo idėjos. Akivaizdu, jog nei Lietuvos kariuomenė, nei muitinės pareigūnai, nei kitos besikuriančios struktūros nesivadovavo jokia Rytų išmintimi, o buvo dieną naktį pasiruošę atremti valstybės priešą.

Nepasipriešinimo filosofija buvo diegiama civiliams – kad jie nepasiduotų provokacijoms, ir patys, būdami neprofesionalai, neiššauktų neramumų. Apie tai nereikia net skaityti – visi, kas yra tų įvykių liudytojai, atsimena raminantį Vytauto Landsbergio balsą per TV. Tačiau tiek Parlamente, tiek besikuriančiose Lietuvos struktūrose virė aktyvi strateginė veikla.

Kadangi Lietuva ruošėsi pasipriešinti, nusiplaudama gėdingą 1940 metų „atsidavimą“ okupantui, jaunieji kariai, kurių daugelis buvo netgi nepilnamečiai, buvo instruktuojami, jog jeigu nepavyktų parlamento gynyba, būtų traukiamasi į miškus, į konspiracinius butus, vykdomas sabotažas ir okupacinių jėgų terorizavimas. Tam buvo pasiruošta labai plačiu mastu, suvežti medikamentai į butus, kuriuose turėjo apsigyventi dalis karių. Praktiškai, mūsų jaunuoliai buvo apmokomi kaip elitiniai specnazo kariai – o teismas galimai mano, jog ten tebuvo kažkoks „vaikų darželis“, kuriam buvo liepta nesipriešinti. Tik specialiosios paskirties kariai yra išmokomi pasigaminti ginklus patys, žvalgyti, sprogdinti, konspiruotis, kovoti su priešu sabotažo, konspiracijos, terorizavimo metodikomis.

Grįžtant prie teismo ir prokurorų sprendimo byloje – nieko, kas tik susiję su tiesioginiais įrodymais, netirti, tai byloje ir liko neištirta – kokiais ginklais šaudė užpuolikai. Buvo nuspręsta – be balistinių ir trasologiniųekspertizių – jog šaudyta tokio tipo ginklais, kurių tuo metu nenaudojo SSRS karinės struktūros. Kuo pasirėmė teismas ir prieš tai nusprendė prokurorai – lieka neaišku. Aišku tik tai, jog tai yra absurdiškas prieštaravimas – nes vagonėlyje, o vėliau ir pamiškėje rasta tokio tipo kulkų, kurios atitinka Vilniaus OMON turėtųjų ir SSRS elitinių smogikų būriuose naudotųjų ginklų kalibrą. Taip pat mašinų ratų žymės pamiškėje ir miškelyje atitinka tuometinių Vilniaus OMON turėtųjų mašinų ratų žymes. Iš viso Medininkų užkardos prieigose buvo rasta net trijų skirtingų karinių mašinų žymės. Kam priklausė tos mašinos, ką įrodo mašinų ratų žymės – teismas nesidomėjo, nevertino ir netyrė.

Toliau – dar gražiau. Liudytojas Tomas Šernas atsimena užpuolikus buvus apsirengus „afgankėmis“ – chaki spalvos kariniais drabužiais, kurie galėjo rodyti kokio nors specialojo smogikų karinio būrio dalyvavimą „akcijoje“. Teismas šio liudytojo užfiksuoto atsiminimo nevertino, netyrė, neužsiklausė jokių karinių struktūrų apie dėvėtąsias uniformas SSRS armijoje tiriamuoju 1991 m. laikotarpiu. Primename, jog, pavyzdžiui, Sausio 13-osios įvykiams malšinti į Lietuvą buvo atsiųstas specialiosios paskirties būrys „Alfa“.

Vieno iš Medininkų posto pareigūnų nužudymą iki šios dienos gaubia paslaptis. Negatyviųjų įvykio aplinkybių tyrimo metodika, atliekant aukšto lygio empirinį eksperimentą, nustatyta (aišku, atliko ne prokurorai M.Dūda ir R.Stankevičius, o jau minėtas advokatas A.Marcinkevičius), jog prielaida, kad keli pareigūnai galėjo būti nužudyti automobilyje, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Jie negalėjo būti nužudyti savo automobilyje, ir negalėjo žūti vagonėlyje. Jų žūties vieta kita. Galimai jie dviese gynė (karine terminologija tariant – „pridengė“) kovos draugus, kad jie galėtų per tą laiką pasislėpti. Galimai dėl to, kad buvo pridengtas, ir liko gyvas Tomas Šernas. Nors visuomenei bandoma įteigti, jog mūsų pareigūnus nesipriešinančius susivarė į vagonėlį ir sušaudė nesipriešinančius – o būtent tokia versija yra galimai šio kraupaus įvykio neigimas ir pareigūnų diskreditacija po jų žiaurios mirties, nes jie mirė didvyriškai, neatlaikę žymiai gausesnių pajėgų. A.Marcinkevičiaus atliktas empirinis tyrimas – eksperimentas rodo, jog jeigu būtų šaudoma suguldžius ant žemės – kaip galimai sutempiant kūnus, buvo bandoma imituoti – tai privalo būti likęs artimojo šūvio pėdsakas. Tačiau artimojo šūvio pėdsakų nėra.

Iš bylos duomenų aiškėja, jog vyko aktyvus pasipriešinimas galimai kelis kartus didesnei grupuotei – o gal net visam specialiosios paskirties būriui. Nes kitaip sušaudyti iki ausų ginkluotus pareigūnus reikėjo dvigubai – trigubai didesnių pajėgų. Todėl transporto priemonių, kurių pėdsakai nuimti miškelyje, žymės, rodo ne kokius nors paprastus automobilius – miške stovėjo kariniai autobusai. Autobusai naudojami „pakrauti desantui“.

Taigi, žmogus jau sėdi penkerius metus kalėjime, nuo įvykio jau praėję daugiau nei 21 metai – o nei teismas, nei prokurorai nesugeba net atlikti pradinių ikiteisminio tyrmo veiksmų: nustatyti įvykio vietos, aplinkybių, tikslaus laiko.

Juk jeigu karinė pasala galėjusi vykti nuo 1:00 val. nakties, tai ir įvykio laikas – ne 4 val, ryto, o 1:00 – 4:35. Nes nusikaltimas turėjo pradžią – smogikų išdėstymas, žvalgymas, budėjimas, ir pabaigą – pareigūnų sušaudymas, pasišalinimas iš įvykio vietos, įrodymų paslėpimas.

Dabar gi Medininkų posto pareigūnų sušaudymas ištirtas vos ne kaip buitinis nužudymas, kur neva atėjo trise, sušaudė tris kartus didesnę pareigūnų grupę, o paskui neva buvo tokie kvaili, jog vienas jų „įkliuvo“ ir „sėdi“.

SSRS specialiosios paskirties būriai nedarydavo jokių klaidų. Tačiau Medininkų žudynių byloje padarė ir paliko pėdsakus (neperšaunama liemenė, suvarpyta kulkų, autobusų ir automobilių žymės, kulkos, iki šios dienos randamos miškelyje) – „vizitinę kortelę“ – kurios perskaityti nenori ar nemoka Lietuvos teismai ir teisėsauga.

Smogikų būrys, kaip aiškėja, nusikaltimo išvakarėse net galimai nebuvo Vilniaus OMON bazėje – kur nakvojo Konstantinas Michailovas. Vienoje vietoje – kur irgi bazavosi Vilniaus OMON – galimai vyko vakaronė, kur kariai „įšilo“ prieš operaciją, ir iš vakaronės vidurnaktį visi ginkluoti iki ausų –Vilniaus OMON ir jų „svečiai“ – pajudėjo kažkur. Galimai – į pasalą Medininkuose, kuri galimai prasidėjo jau 1:00 nakties, ir baigėsi žiauriu susišaudymu paryčiais.

Dingę vaizdo įrašai iš bylos prokurorams ir teisėjams, kurie mėgsta absurdiškus prieštaravimus, netinka galimai todėl, jog tie vaizdo įrašai nesutampa su politine (ne teisine) bylos versija.

O tiksliau – šlykščiu melu, kurio ausys ir išlenda per klaikias ir pirmokiškas prieštaras ir išvadas, prieštaraujančias ano meto įvykiams.

Ir būtent – Lietuvos kariuomenės ir specialiųjų jos tarnybų didvyriškam pasiryžimui priešintis iki galo – ne taip, kaip 1940 metais.

Jeigu Medininkų ąžuolai nebūtų priešinęsi iki galo, tai Tomas Šernas nebūtų likęs gyvas. Vienas likęs iš kovos draugų, ir liudijantis apie žiaurią tiesą – tai yra daug, tai yra stebuklas.

Tokį stebuklą ir norėjo sukurti Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai – kad nežūtume visi, kad liktų liudytojų, kurie tuoj pat praneštų pasauliui.

Likusio gyvo Tomo Šerno žinia ir apskriejo ne tik visą Lietuvą – SSRS irgi žinojo apie susišaudymą.

Byloje nėra atskleista, jog galimai Tomas Šernas, būdamas sušaudytas į galvą, sugebėjo pasinaudoti racija ir pranešti apie įvykusį išpuolį. Todėl V.Petruškevičius, o paskui jį – ir LTV žurnalistai, atskubėjo iš karto, tik gavę žiaurią žinią.

Juk šis T.Šerno didvyriškumas ir nėra atskleistas.

Byloje iš viso nekalbama apie tai, jog Tomas Šernas, sušaudytas į galvą pareigūnas, sugebėjo tiksliai atpasakoti įvykio aplinkybes – priminsiu, turėdamas peršautą galvą – kokiomis uniformomis dėvėjo užpuolikai, iš kurios pusės atbėgo, ir netgi spėjo įvardinti žudikų pavardes.

Lietuvos didvyriams per specialiuosius apmokymus buvo įkalta į galvą „nemirti per 20 minučių“ – kad dar spėtų pranešti žinią, jog pasipriešino, jog kovėsi. Šitos specialiųjų mokymų metu išmoktos metodikos laikėsi sunkiai į galvą sužeistas Lietuvos ąžuolas Tomas Šernas. Tokiems veiksmams reikėjo neeilinių dvasinių jėgų – ir, aišku, neeilinių karinių apmokymų, kuriuos štai tokiu nuosprendžiu – jog esą lietuviai turėjo nesipriešinti – bandė nuneigti pirmosios instancijos teismas.

Teismui belieka pripažinti, jog byla yra iš viso neištirta, priimti nutartį ir arba grąžinti bylą prokuratūrai papildymui, arba nutraukti bylą nuteistojo Konstantino Michailovo atžvilgiu, nes byloje iki šio nėra jokių jo kaltę pagrindžiančių TIESIOGINIŲ ĮRODYMŲ.

Reikėtų turbūt priminti, jog eina jau 23 Lietuvos Nepriklausomybės metai.

Nebegalioja jau seniai „trojkų“ teismai ir draugovininkų, KGB kadrų ir kitokių valstybės priešų veikla.

Esame laisvi. Taigi, ir teismai teoriškai Lietuvoje yra laisvi. Ir prokuratūra. Tai į kokį Sibirą yra ištremta logika ir ypač – teisinis mąstymas šioje byloje?

Kokie dar pasiteisinimai – „užvilkins bylos nagrinėjimą“, bei visokie būdai atmesti bet kokį gynėjų prašymą – tarsi prokurorams ir teismui netenka našta taip pat iš visų jėgų stengtis „kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas“?

Prokuratūra iki šios dienos neteisingai vaizduojama kaip įstaiga, kuri kažką turi „pasodinti“. Tačiau Medininkų byla yra pavirtusi į politikos farsą, kur nerasta sveiko proto, o byla – ištisas prieštaravimų kratinys, kur teisėjai sau leidžia ne teisinius, o istorinius ir netgi emocinius vertinimus surašyti į sprendimą.

Neva Lietuva nesipriešino kaip kokia avinų banda.

Ir kodėl dar Stasys Šedbaras nelekia į prokuratūrą su prašymu ištirti tokią teisėjų veiklą, kai galimai buvo paniekinama Laisvės gynėjų atminimas? Susidaro įspūdis, jog vienintelis „valstybės priešas“ – tai Algirdas Paleckis. Kiti, kurie netgi nuosprendžiais ir totaliu neveikimu (kai atsisakoma atlikti teismo kompetencijai priskirtus veiksmus) neigia Laisvės kovų mastą ir apimtį – tarsi „ne prie ko“.

Taigi, išaušus Sausio 13-ajai, norisi paklausti – quo vadis, Lietuva?

Juk tuomet visi susikabinę rankomis dainavome: „Vergams palikit vergo naktį klaikią/ šaukiu aš jūsų protėvių dvasia“.

Lietuviai – ne vergai. Lietuviai – Europos ir pasaulio milžinų tauta, pasipriešinusi milžiniškai imperijai. Švedija ir šiandien pripažįsta, jog ji tebūtų atsilaikiusi dvi-tris dienas prieš tokį priešą, koks buvo SSSR. Lietuviai atsilaikė ne tik tada – atsilaikė iki šiandien – nepaisant vidinių ir išorinių pavojų.

Tačiau kodėl Lietuva turi būti diskredituojama Medininkų byloje – neva mūsų teismai ir prokuratūra, nors neva nesugeba ištirti bylos, tačiau esą valdo Temidę, ir dalija „sanatorijas iki gyvos galvos“ į kairę ir į dešinę? Tačiau tokie nuosprendžiai yra condradictio ad absurdum, kurie gali sugriūti kad ir Hagos tribunole – į kurį, siekdami dar didesnio efekto (prokurorams neužteko „kalėjimo iki gyvos galvos“, byla dar turi būti dar nuspalvinta „nusikaltimu žmoniškumui“) mūsų prokurorai M.Dūda ir R.Stankevičius savo „strategijomis“ atvėrė kelią šiai bylai.

Jeigu Lietuvos teismai dirbtų profesionaliai, tirtų visus įrodymus, gal ir nereikėtų šios bylos siųsti į Hagos tribunolą. Tačiau nuteistajam iki gyvos galvos K.Michailovui patys prokurorai šią galimybę atvėrė.

Tikėtina, jog stebėdamas prieš jį varomą „buldozerį“ – kai nuteisimui iki gyvos galvos nereikalingi jokie TIESIOGINIAI KALTĖS ĮRODYMAI – nuteistasis ir pasinaudos.

Komentarai

 

 

 
 1. O tipo Ozolas tai jua viska zino, viska mate ir uz viska gali atsakyti, padejes ranka ant konstitucijos? Rimtai – kam tuomet Seime buvo mokimi saudyti, gaminti sprogmenis? Cia legenda apie nesipriesinima, itk neaisku, kodel sitiek metu meluojama?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Tegul jie nešmeižia žuvusiųjų. Aras buvo ginkluotas iki ausų. Todėl ir priešinosi. Čia melas. Ir teismas yra veikiamas politikų. O faktinės bylos aplinkybės rodo, jog buvo priešinbamasi.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. O man atrodo,kad ugnį adidengė pirmieji mūsų pareigūnai pamatę ginkluotą OMONĄ.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Ar nežiūrėjai per LTV laidos “Mūsų laisvės metai” II d.? Ten Romualdas Ozolas aiškiai pasakė: “jie neturėjo teisės priešintis net žudomi”. Reikia suprasti, kad muitininkai ir pasieniečiai NEGALĖJO priešintis, nes teisės tokios neturėjo. Nesuprantu, kas jiems buvo atėmęs teisę priešintis ir kam tada jiems išvis buvo duoti automatai?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 4. “Mailiaus” byla: contradictio ad absurdum. Kodėl šią bylą vis primena ir primena, bet dabar jau vis rečiau? Manau, kad todėl, kad šios netikros bylos gamintojai yra išsigandę kartu su padėjėjais iš žiniasklaidos, nes ši byla jau yra sužlugusi. Bet jie vis dar bando meluoti, tikisi, gal kas nors patikės.
  Nei vienas iš “tyrėjų” ir žiniasklaidos paskleistų “faktų” apie “mailiaus” bylą nepasitvirtino. Niekas iš “mailiaus” projektų dalyvių nepadarė nei menkiausių pažeidimų ir tą patvirtina visi (gal 30 asmenų) prokuroro liudininkai, kurie lygtai turėtų kaltinti (nes tai prokuroro liudininkai), bet jie (prokuroro liudininkai) visi liudija, kad nieko neteisėto nebuvo, niekas iš bandomų apkaltinti asmenų nieko neteisėto nedarė. Kam įdomu, (gal kas nors netikite), tai tik atvykite į atvirus teismo posėdžius ir patys įsitikinsite!
  Ateina laikas, kai “teisėsauga” su užsakovais ir padėjėjais, tame tarpe ir iš žiniasklaidos, turės atsakyti pagal įstatymus už jau 3 metus visuomenei skleidžiamą melą ir blefą apie “mailiaus” projektus.
  Žiniasklaida dar gali reabilituotis, tiesiog jau tik reikia pagarsinti tikruosius kaltininkus, išviešinti jų melą ir dėl ko atsirado vadinamoji “mailiaus” byla! Žurnalistai turėtų tik paklausinėti “mailiaus” projektų dalyvius ir tą “bombą” pagarsinti žiniasklaidoje. Bet kas žino ar taip bus? ŽŪM (Žemės ūkio ministerija) anksčiau yra paskyrusi žiniasklaidai apie 5 milijonus lt. savo reklamai, o straipsnių apie “mailiaus” bylą ŽŪM nemėgsta (gal tinka tik tie straipsniai, kur kaltinami kiti, bet tik ne ŽŪM tarnautojai), todėl žiniasklaida, kuriai dosniai sumokėta, nesivargina jieškoti tiesos. Ateis laikas ir turėsite pasakyti tiesą – tiesa jus išlaisvins :) ! Vienus išlaisvins, o kitus – netikros bylos gamintojus gal pasodins, gal bent ant naktinio puodo ? Tiesa viską gali. Na, gi, žurnalistai, pabūkite žurnalistais, ar jūs esate tikri žurnalistai ? O kur dar įvairūs žmogaus teisių gynėjai ?!

  Thumb up 0 Thumb down 1

 5. Šaltinių duomenimis, jie nusigėrė prieš tai Valakampiuose, todėl ir veikė neprofesionaliai. Matyt, jiems buvo mūtinti smegenys, jog tipo niekas nesipriešins. O čia eik tu sau – atatranka!!

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • kas gali patikrinti tu saltiniu tikruma? pripasakoti galima daug dabar…ar teko tau kada nors girdeti, kad profesionalus boksininkas ar siaip kovotojas veltusi savo noru i mustynes? (nekalbu apie aplinkybes kai reikia paciam gintis) arba eitu kautis i ringa kaip tu sakai ‘nusigeres’ :) ? sutik, kad skamba kiek juokingai tokie paaiskinimai- is Valakampiu girtiems vaziuoti i Medininkus kiosku pasaudyti! keista, kad dar bazuku nebuvo pasieme su savimi… faktas, kad tas kruvinas ispuolis buvo neatsitiktine kazkieno ‘pramoga’, o suplanuotas nusikaltimas, kurio tikslas ibauginti tauta, sukurti ta baisu nematoma priesa, su kuriuo musu isrinkti tautos didvyriai pasirenge kovoti. tik tas priesas manau yra tarp musu paciu, o ne is kazkur anapus

   Thumb up 9 Thumb down 0

   • Jeigu būtų buvę blaivi, būtų pataikę šaudydami, o ten girtų nesąmonės, paliko ir įrodymus vietioje, ir gyvą liudytoją – neprofesionaliai veikė, durniai

    Thumb up 1 Thumb down 3

 6. visas tas laikmetis pazymetas ne tik zmoniu krauju, bet ir storu nepermatomu melo sluoksniu… net neabejoju, kad yra zmoniu, kurie zino kas kaip ir buvo – bet matyt nelabai grazu yra buve, kad neatskleidzia tiesos ir jos nesuzinosime. visa tai atrodo kaip eiline diversija, siekiant pritraukti visuomenes demesi, o gal nuo kitu reikalu atitraukti. zinau tik tiek, kad jei Medininkuose butu prasiejes ‘alfa’ specu ar paprasto OMONo dalinys, tai jie viska sulygintu su zeme, nepaliktu nei ikalciu nei jokiu kabliuku – tie vaikinai klaidu nedaro. bet kazkam labai reikejo suorganizuoti visa si spektakli – tik nekaltu zmoniu gaila…

  Thumb up 8 Thumb down 3

  • Prisigėrė OMON’o bazėjė, šaudė net į orą, gąsdino žmones, o paskui “šilti” nuvažiavo į “operaciją” Ko norėt? Beje, jiems ir kitose oepracijose būdavo duodama išgert. Bet čia matyt per stipru buvo…Paliko liemenę, pėdsakus, ir vieną gyvą liudininką…

   Thumb up 3 Thumb down 3

 7. Ar tam Mikk-kk-natovičiui – Makutinovičiui taip pat kaltinimai pareikšti dėl žudynių Medininkų poste?

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Nors jis pasak Šerno šovė į jį, jis yra matai “slaptasis liudytojas” – nors šovė į žmogų, peršovė galvą – taigi, norėjo nužudyti, turėtų būti teisiamas už nužudymą, kuris neįvyko dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių – o kad Šernas buvo išoperuotas užsienyje ir nemirė.

   Thumb up 7 Thumb down 0

 8. tanku nebera,bet “tankistai”-liko.teismai ir prokuraturos-is KGB ranku.todel ir nebuvo dekagebizacijos.Todel ir nerenkamas visuomenes nei gen. prokuroras,nei teismo pirmininkas,nei miesto ar rajono centro policijos komisariato vadovas.ir visa sita betvarke priziuri Maskvos NKVD/KGB mums paskirtoji Grybuke?

  Thumb up 3 Thumb down 3

 9. Jau seniai,dar KLUONIO ivykiu metu sakiau,kad Henyte daktaras butu geresnis prokurortas ir prie jo butu gersne tvarka.

  Thumb up 7 Thumb down 1

 10. kad kazkas is savu sukviete pasienio policijos ir muitines t.y.skirtingu tarnybu darbuotojus i viena vagoneli,kurie turejo savo skirtingas issidestymo vietas teritorijoje

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • nėra jokių įrodymų, kad jie visi buvo nužudyti vienoje vietoje, kaip teigiama. gal vertėtų paklausti kas juos ten sutempė?

   Thumb up 5 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pasaulinės širdies dienos proga Molėtų meras prisimena savo istoriją: „Gydytojai padovanojo antrą šansą gyventi“
Profesorius V. Urbonas: Ne visi žino šiuos paprastus būdus virškinimo problemoms mažinti
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (7)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentų ir Latvijos Ministro Pirmininko pareiškimas dėl demokratijos išsaugojimo (1)
2019 m. liepos 16 d. pristatydama politinius prioritetus Europos Parlamentui...
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (6)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
 
Ruduo. Ar verta įsigyti kepsninę?
Kad ir koks oras šiuo metu yra už lango –...
Dažniausi virtuvės technikos gedimai
Renkantis virtuvės buitinę techniką, visada atkreipiame į gamintojo reputaciją ir...
Naujų potyrių miegamajame suteiks vibratoriai poroms (1)
Kas yra vibratorius, greičiausiai, sakyti nereikia. Šis malonumų šaltinis paprastai...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį (1)
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...