Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Medininkų byla – mistifikacija ar falsifikacija?

2013-02-07 16:46 | Medininkų byla | Komentarų (145)

Medininkų žudynių vietos vaizdo juostoje akivaizdžiai matyti, kad dešinėje pusėje prie įėjimo į vagonėlį nėra nei skuduro, nei laikrodžio, tačiau šis vaizdo įrašas kaip įrodymas nėra vertinamas, nes sugriūtų visa oficialioji Medininkų bylos versija. Stop kadras iš byloje esančios video medžiagos


Giedrė Gorienė

Analizuojant iki gyvos galvos Medininkų žudynių byloje nuteisto rygiečio Konstantino Michailovo bylos medžiagą, stiprėja įspūdis, kad ši byla, kaip ir 2012 m. gruodžio 14 d. Apeliaciniame Teisme peržiūrėta neva „V.Petruškevičiaus nufilmuota vaizdo juosta“, iš tiesų tėra montažas. Grubus, plika akimi matomas montažas, kurį galima pavadinti vienu žodžiu – falsifikatas.

Prielaidą, kad Medininkų žudynių byla buvo klastojama, leidžia susidaryti Medininkų bylos medžiaga.

Kaip žinia,iš Medininkų bylos dingo svarbūs įkalčiai: buvusio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus nufilmuota Medininkų žudynių vieta ankstų 1991 m. liepos 31 d. rytą, tik pradėjus švisti; buvusio VRM pareigūno Jurijaus Pivoriūno nufilmuoti patys pirmi Tomo Šerno parodymai, duoti prokurorui A.Astaškai reanimacijos palatoje, kai tik T.Šernas atgavo sąmonę.

Šie svarbūs įkalčiai gali parodyti, pirma, kad byla buvo tendencingai „klijuojama“. Antra, kad Medininkų žudynėse dalyvavo (ir) Vilniaus OMON’as – nes reanimacijos palatoje sąmonę atgavęs Tomas Šernas pasakė atpažinęs vieną iš užpuolikų – Vilniaus OMON’o vadą B.Makutynovičių.

O dabar pažiūrėkime, kaip buvo „sumontuota“ ši byla.

Bylos raktas – laikrodis, kurio… nėra

Jeigu atidžiai išanalizuotume Medininkų bylos medžiagą, pamatytume, kad vienas esminių įrodymų, leidžiančių susieti Medininkų žudynes su Rygos OMON’u, yra praėjus keturioms dienoms po žudynių prie įėjimo į muitininkų vagonėlį rastas laikrodis.

Štai čia ir yra bylos raktas, kurį įminus griūva visa oficialioji prokuratūros versija ir plika akimi įžvelgiamas bylos montažas.

Pažiūrėkime: Medininkų žudynių dieną prokuratūros tyrėjai, apžiūrėdami įvykio vietą, nei vagonėlyje, nei prie įėjimo į muitininkų vagonėlį neranda jokio pamesto laikrodžio. Prokuratūros tyrėjai jokio laikrodžio neranda ir kitą dieną, pakartotinai apžiūrėdami žudynių vietą. Rugpjūčio 2 d. prie Medininkų muitinės posto vagonėlio dega žvakučių jūra, rauda artimieji – pilna žmonių. O rugpjūčio 5 d. prokuratūra iš Medininkų muitinės posto viršininko R.Kazokevičiaus išima laikrodį „Elektronika-1“, kurį neva vakar, t.y. rugpjūčio 4 d., R.Kazokevičiaus žmona „rado po skuduru prie įėjimo į vagonėlį“.

1991 m. rugpjūčio 15 d. dienraštyje „Respublika“ paskelbiama apie rastą laikrodį, tačiau laikrodžio savininkas neatsirado.

Tuomet atsiranda „slaptas liudytojas“, kuris paliudija, kad iš tarp rygos omonininkų A.Ryžovo ir K.Nikulino (Michailovo) vykusio pokalbio jis suprato, kad A.Ryžovas buvo susirūpinęs, kad Medininkų poste rastas laikrodis, ir kad tas slaptas liudytojas suprato, kad tas laikrodis – A.Ryžovo.

Sekantys prokuratūros žingsniai: kadangi ant laikrodžio yra raidė „R“, tai reiškia „Ryžovą“, t.y., tai reiškia, kad iš R.Kazokevičiaus išimtas laikrodis priklausė Ryžovui, o tai reiškia, kad 1991 m. liepos 31 d. būtent Ryžovas pametė tą laikrodį prie įėjimo į Medininkų muitinės postą.

Tolesnė prokuratūros logika: kadangi 1991 m. rugpjūčio 15 d. dienraštyje buvo paskelbtas skelbimas apie rastą laikrodį „Elektronika-1“, ir niekas į tą skelbimą neatsiliepė, vadinasi, tas laikrodis iš tiesų priklausė Ryžovui.

O dabar faktai iš bylos:

-laikrodis rastas praėjus keturioms dienoms po Medininkų žudynių, po visų vietos apžiūrų ir mitingų;

-ant laikrodžio jokios raidės „R“ nėra;

-A.Ryžovas 1991 m. rugpjūčio 15 d., kada pasirodė skelbimas „Respublikoje“, jau buvo Rygoje. Byloje duomenų, kad Rygos OMON’as būtų prenumeravęs Lietuvos dienraštį „Respublika“, nėra.

Ir pagrindinis įrodymas: tiek 2012 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Apeliaciniame teisme peržiūrėtoje prokuratūros pateiktoje 9 minučių vaizdo juostoje iš Medininkų žudynių vietos 1991 m. liepos 31 d., tiek „Karšto komentaro“ redakcijos turimoje 41 minutės vaizdo juostoje iš Medininkų žudynių vietos, yra labai aiškiai nufilmuotas įėjimas į muitininkų vagonėlį, kuriame buvo rasti lavonai, – ir nei jokio skuduro, nei jokio laikrodžio toje vietoje, kur po 4 dienų buvo rastas laikrodis, nėra.

Dar daugiau – prokuratūra laikrodžio radėjos – R. Kazokevičiaus žmonos net neapklausė.

Ką šis epizodas reiškia?

Jeigu nebuvo laikrodžio – ką rodo ir vaizdo medžiaga iš Medininkų žudynių vietos (ar ne dėl to ir dingta svarbūs įkalčiai byloje?), kyla daug klausimų ir dėl slaptojo liudytojo parodymų apie tariamą A.Ryžovo ir K.Michailovo pokalbį dėl „pamesto laikrodžio“ – ar tai nebuvo melagingas liudijimas, siekiant tokiu būdu K.Michailovą su Medininkų byla susieti ir taip pasiekti apkaltinamąjį nuosprendį rezonansinėje byloje, kurioje svarbiausi įkalčiai – pradanginti?

Nes pasikartosiu dar kartą: Medininkų žudynių vietos nufilmuotoje vaizdo medžiagoje nei jokio laikrodžio, nei jokio skuduro prie įėjimo į Medininkų postą nėra.

Štai jums, mieli „Karšto komentaro“ skaitytojai, ir įrodymas, kaip buvo „tiriama“ rezonansinė Medininkų žudynių byla.

O toliau jūsų dėmesiui – faktinė medžiaga iš Medininkų bylos, įrodanti plikomis akimis įžvelgiamą montažą.

Kas tai – mistifikacija ar falsikacija?

Iš Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos, susidedančios iš pirmininkaujančiosios Sigitos Bieliauskienės, teisėjų Viktoro Dovidaičio, Vladislavo Lenčiko, 2011 m. gegužės 11 d. nuosprendžio:

„Aukščiau išdėstytų įrodymų pagrindu teismas daro šias išvadas: // l. 236

[…] Iš liudytojo Nr.12 parodymų matyti, kad iš jam pažįstamų Rygos OMON darbuotojų pasakojimo žinoma, kad po Medininkų muitinės pareigūnų nužudymo tarp Aleksandr Ryžov ir Konstantin Nikulin buvo pokalbis, kurio metu Aleksandr Ryžov priekaištavo Konstantin Nikulin, kam šis Medininkų muitinės poste pirmas pradėjo šaudyti iš pistoleto PM į Lietuvos pareigūną, kuris sėdėjo automobilyje. Iš to pokalbio liudytojas suprato, kad Medininkų muitinės poste pareigūnų nužudymo metu buvo K.Nikulin, A.Ryžov ir A.Laktionov. Šio pokalbio metu Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to liudytojas suprato, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinės poste pametė laikrodį.

Šio liudytojo parodymus, be kitų duomenų, patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai apie Medininkų muitinės poste prastą laikrodį, 1991-08-05 poėmio metu iš R.Kazokevičiaus išimtas laikrodis „Elektronika-1″, kurio savininkas ir po 1991-08-15 dienos skelbimo laikraštyje neatsirado. […] // l.l. 290-291

[…] Tokiu būdu, iš liudytojų T.Gudaneco, liudytojo Nr. 12 parodymų nustatyta, kad 1991-07-31 naktį Medininkų muitinės postą užpuolė Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins), Andrėj Laktionov ir Aleksandr Ryžov. Šio užpuolimo metu Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins) iš pistoleto PM šovė į policininką. Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to galima buvo suprasti, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinėje pametė laikrodį.

Liudytojo Nr. 12 parodymus patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai, poėmio protokole, daiktinių įrodymų apžiūros protokole, įvykio vietos apžiūros protokole, ekspertizės akte užfiksuoti duomenys apie, tai kad kelių policijos automobilis VAZ-2101 buvo sušaudytas 9 mm kalibro šoviniais, skirtas pistoletams Makarov, kad Medininkų muitinės poste po pareigūnų nužudymo buvo rastas laikrodis. […] // l. 293“

Pastaba: nuosprendyje nekreipiamas dėmesys į net trijose įvykio vietos apžiūrose objektyviai nustatytus faktus, akivaizdžiai prieštaraujančius anoniminio liudytojo Nr. 12 parodymams ir net pilnai juos paneigiančius. Ar tai reiškia, kad nesugebama sugretinti, palyginti ir apskritai analizuoti objektyviai nustatytų faktų ir atskirti objektyviai nustatytus faktus nuo subjektyvių „prisiminimų“?

BYLOJE NUSTATYTI FAKTAI, PANEIGIANTYS NUOSPRENDŽIO IŠVADAS

1. Pirminė įvykio vietos apžiūra 1991-07-31. Vilniaus r. prokuratūros tardytojas Sergėjus Tekvareli, Vilniaus r. vyriausiasis prokuroras Josifas Nenartovičius, teismo med. ekspertai Pliskijus ir Bulavaitė, VRM PD KPVV kriminalinių ekspertizių biuro ekspertai Olegas Skinderskis, Julius Jarmala ir Algis Keršys, TMEMTI trasologijos ir balistikos ekspertizių laboratorijos vedėjas Gardauskas, GP NTD tardytojai Danielius Karalius, Česlovas Narinkevičius ir Algimantas Astaška – įvykio vietos apžiūros protokolas // T.1, b/l. 62-172; T.4, b/l. 23-36

Rezultatas: Skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

***

2. Pakartotinė įvykio vietos apžiūra 1991-08-01. GP tardytojas- kriminalistas Povilas Jurkštas, VRM PD KPVV kriminalinių ekspertizių biuro ekspertai Olegas Skinderskis, Julius Jarmala – papildomos įvykio vietos apžiūros protokolas // T.4, b/l. 39-46

Rezultatas: Skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

***

3. Papildomai pakartotinė įvykio vietos apžiūra 1991-08-02. GP NTD tardytojas Danielius Karalius ir Nusikaltimų tyrimų departamento prie LR GP tardytojas- kriminalistas Povilas Jurkštas – papildomos įvykio vietos apžiūros protokolas // T.4, b/l. 47-51

Rezultatas: Skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

***

1991-08-05: GP NTD tardytojas Arūnas Želnys/ Medininkų muitinės posto pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius – papildomos liudytojo apklausos protokolas // T.8, b/l. 28 : „[…] 1991 m. rugpjūčio 4 d. […] mano žmona G.Kazokevičienė apie 15 val. prie įėjimo į muitininkų vagonėlį, šalia grotelių valytis kojoms, dešinėje pusėje po skuduru, kabėjusiu ant durų vyrių (apatinių), rado laikrodį, elektroninį, su raudonos spalvos nepermatomu ciferblatu, markės „Elektronika-1“, ant laikrodžio yra metalinė apyrankė iš balto metalo. […]“

Pastaba: apie radimo aplinkybes G. Kazokevičienė neapklausta iki šiol.

***

1991-08-12: NTD vyriausiasis tardytojas Algimantas Astaška/ Medininkų muitinės posto viršininkas Rimantas Kazokevičius – papildomos liudytojo apklausos protokolas // T.8, b/l. 36 : „[…] viso 10 fotografijų, iš kurių 7 fotografuotos A.Musteikio ir 3 mano. […] Mano padarytoje fotografijoje Nr.9 (b/l. 42) matosi skuduras, po kuriuo buvo rastas laikrodis. […]“

***

2002-10-19: GP ONKTD prokuroras Rolandas Stankevičius – daiktinių įrodymų apžiūros protokolas // T.8, b/l. 35 : „[…] Ant apyrankės susegimo yra įspaustas simbolis panašus į rašytinę rusišką raidę „R“. Kitoje apyrankės pusėje yra rusiškai užrašytas sutrumpinimas, kad metalas nerūdijantis ir nurodyta kaina 4-50. […]“

Pastaba: Iš kur atsirado rusiška raidė „R“, jei jos ten niekada nebuvo ir nėra?

***

2008-09-16: 8:30-10:50 GP ONKTD prokuroras Rolandas Stankevičius/ liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas, Nr.12 – liudytojo apklausos protokolas // T. 25, b/l. 141 : „[…] Iš Rygos OMON milicininkų man žinoma, kad po Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo A. Ryžov buvo labai susirūpinęs, kad Medininkų poste buvo rastas rankinis laikrodis. Toks susirūpinimas kėlė įtarimą, kad A. Ryžov galėjo pamesti Medininkų muitinėje rastą laikrodį. […]“

Pastaba: Apie kokį laikrodį kalba anoniminis liudytojas Nr. 12 ir kodėl? Tai neatitinka tikrovėje nustatytų faktų.

***

2008-09-16: 15:10-16:20 ONKTD prokurorė Gintarė Vareikytė/ Medininkų muitinės posto pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius – papildomos liudytojo apklausos protokolas // T.8, b/l. 29-31 : „[…] 1991 m. sausio 27 d. Medininkų posto vagonėlį buvo užpuolęs OMON‘as, tuomet aš dirbau, tai buvo pirma Medininkų posto užpuolimas, mane OMON‘o kariai , kaip ir kitus pareigūnus, suspardė, mušė šautuvo buože per galvą. Tai vyko nakties metu. OMON‘o kariai ne tik mušė pareigūnus, bet ir išdaužė muitinės vagonėlio langus, sužalojo muitinės turtą. Dėl šio fakto buvau apklausiamas baudžiamojoje byloje, t.y. daviau parodymus. […] Be to, su OMON‘o pareigūnais tekdavo dažnai susitikti vykdant savo tarnybines pareigas, OMON‘o kariai, važiuodami per postą ne vieną kartą yra pasakę, kad jei grįžtant atgal jie mus ras budinčius poste, visus iššaudys. Tie grasinimai buvo realūs, nes tai sakydami, jie laikydavo rankose automatą. Tokie atvejai buvo ne vieną kartą, tačiau datų kada tai buvo nurodyti negaliu. […]

„[…] paprastai kelių policijos pareigūnai budėdavo automobilyje, […] t.y. į muitinės vagonėlį neužeidavo. […]“

Pastaba: Liudytojas pasakoja apie Vilniaus OMON milicininkų elgesį. Ką tai bendro turi su Rygos OMON ir Konstantinu Michailovu?

***

Anoniminio liudytojo Nr. 12 apklausa Vilniaus miesto 2-os apylinkės teisme

2008-09-24: Vilniaus m. 2 apylinkės ikiteisminio tyrimo teismo teisėjas Gediminas Viederis / liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas, Nr.12 – liudytojo apklausos protokolas // T. 25, b/l. 159-161 : „[…] Taip pat man žinoma, kad to pokalbio metu A. Ryžov buvo susirūpinęs ta aplinkybe, kad Medininkų poste buvo rastas laikrodis. Iš to galima susidaryti įspūdį, kad A. Ryžov pametė savo laikrodį. […]“

Pastaba: Kodėl apklausos metu nekreipiamas dėmesys į net trijose įvykio vietos apžiūrose objektyviai nustatytus faktus, akivaizdžiai prieštaraujančius anoniminio liudytojo Nr. 12 parodymams ir net pilnai juos paneigiančius?

***

2009-04-15: GP ONKTD prokuroras Rolandas Stankevičius – kaltinamasis aktas // l. 39 : „[…] 1991-08-15 laikraštyje „Respublika“ skiltyje „Radybos“ (pastaba: psl.1) išspausdintas pranešimas, kad po Medininkų tragedijos apžiūrint įvykio vietą buvo rastas laikrodis, kurį šeimininkas galėtų atsiimti paskambinęs skelbime nurodytu telefonu. Byloje nėra duomenų, kad kas nors būtų kreipęsis dėl Muitinės poste pamesto laikrodžio. (T.8, b/l. 36). […]“

Pastaba: Ką bendro šis faktas turi tiek su Medininkų posto užpuolimu, jo užpuolimo data ir laiku, su Rygos OMON‘u ir su nuteistu Konstantinu Michailovu (Nikulinu)? Kaip ir kokiu būdu skelbimo lietuviškajame laikraštyje „Respublika“ faktas įrodo, kad šį laikrodį pametė būtent Rygos OMON milicininkas Aleksandras Ryžovas, kad jis moka lietuvių kalbą, kad tikrai perskaitė skelbimą apie „poste pamestą laikrodį“ ir t.t.?

***

Liudytojo Rimanto Kazokevičiaus apklausa Vilniaus apygardos teisme

2009-12-02 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos teisiamojo posėdžio protokolo tęsinys / liudytojo R.Kazokevičiaus atsakymai į pirmininkaujančios Sigitos Vainauskienės klausimus // l.171 :

„[…] – taip, po įvykio (1991 07 31) aš buvau nuvykęs į postą, bet kūnai jau buvo išvežti, tuomet dirbo prokuratūros darbuotojai,

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų, skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

– buvau tą pačią dieną (1991 07 31) apie 13:00, gal 14:00 val. Aš grįžau iš Kauno, nuvažiavau į Vilniaus muitinę, viršininkas leido vykti į postą ir aš nuvykau. Poste aš prisistačiau, kad esu posto viršininkas, man leido apžiūrėti viduje, po to mes nuvykome į morgą, aš dar apžiūrėjau žuvusiųjų kūnus,

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

– tą pačią dieną, kai buvau poste, apžiūrinėjau tarnybines patalpas, pamačiau A.Musteikio kuprinę. Aš ją atpažinau, nes A.Musteikis pastoviai su ta kuprine vykdavo į darbą. Aš darbuotojų paklausiau ar galiu paimti A.Musteikio kuprinę su jo asmeniniais daiktais, pasakiau, kad ją grąžinsiu jo šeimai. Jie apžiūrėjo ir leido paimti, aš išsinešęs peržiūrėjau, kas yra kuprinės viduje,

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų, skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

– ką radau kuprinėje neatsimenu, tik atsimenu, kad radau FED tipo fotoaparatą. Pastebėjau, kad maždaug pusė juostos buvo neišfotografuota, tuomet paėmiau ir išfotografavau visą likusią juostą, fotografavau viską, kas aplink postą viską, kas ten darosi,

– taip, fotografavau įvykio vietą apie 13:00-14:00 val.,

– fotografavau aplink viską, […]

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų, skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

po kelių dienų nuvykau į Medininkų muitinės postą su žmona ir dukra, mes ten tvarkydavome aplinką, gėles, žvakutes. Žmona gal šluodama pakėlė kilimėlį, kuris yra prie pat įėjimo durų ir rado geltonos spalvos metalinį laikrodį, lyg tai kruviną, aš įdėjau į maišelį, atvežiau į prokuratūrą ir perdaviau A.Astaškai. […]“

Rezultatas: Praslinkus 4 (keturioms) dienoms po įvykio, praėjus Medininkų poste gedulo mitingui ir daugybei žmonių, lauke prie įėjimo į Medininkų posto vagonėlį durų vyrių rastas laikrodis….

Pastaba: Ką bendro šis faktas turi tiek su Medininkų posto užpuolimu, jo užpuolimo data ir laiku, su Rygos OMON‘u ir su nuteistu Konstantinu Michailovu (Nikulinu)?

***

Anoniminio liudytojo Nr. 12 apklausa Vilniaus apygardos teisme

(absoliučiai pažeidžiant privalomąją anoniminio liudytojo apklausos tvarką)

2010-11-17 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos teisiamojo posėdžio protokolo tęsinys // uždaras posėdis, „nes LKPB ONT 2-ji valdyba neturi galimybės užtikrinti anonimiškumo techninėmis priemonėmis“, apklausiamas liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas Nr.12 // 1- :

-„[…] Iš man pažįstamų Rygos OMON pareigūnų pasakojimo žinau, kad po Medininkų muitinės pareigūnų nužudymo tarp Aleksandr Ryžov ir Konstantin Nikulin buvo pokalbis […]. To pokalbio metu Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to buvo galima suprasti, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinėje pametė laikrodį. […]“

Pastaba: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

****

Daiktinio įrodymo – laikrodžio „Elektronika-1“ ir jo apyrankės apžiūros Vilniaus apygardos teisme rezultatas

2011-02-23 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos teisiamojo posėdžio protokolo tęsinys // l.963 : „[…] Proceso dalyviai apžiūri 1991-08-05 poėmio metu iš R.Kazokevičiaus paimtą laikrodį, rastą Medininkų muitinėje (T.8, b/l. 32-35).

Gynėjas A.Marcinkevičius: prašau atkreipti dėmesį, kad ant laikrodžio apyrankės nesimato raidės „R“. […]“

***

Valstybės kaltintojo- prokuroro Rolando Stankevičiaus kaltinamoji kalba Vilniaus apygardos teisme

2011-03-30/04-04/04-06-07 GP ONKTD prokuroro Rolando Stankevičiaus kaltinamoji kalba // l.112-114 : „[…] Liudytojas Nr.12 parodė, kad iš liudytojui pažįstamų Rygos OMON darbuotojų pasakojimo žinoma, […] pokalbio metu Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to liudytojas suprato, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinės poste pametė laikrodį.

Šio liudytojo parodymus, be kitų duomenų, patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai apie Medininkų muitinės poste rastą laikrodį, 1991-08-05 poėmio metu iš R.Kazokevičiaus išimtas laikrodis „Elektronika-1″, kurio savininkas ir po 1991-08-15 dienos skelbimo laikraštyje neatsirado. […]

Pastabos: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

Tadeuš Gudaniec ir liudytojo Nr.12 parodymai, apie tai, jog Aleksandr Ryžov priekaištavo Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins) už tai, jog pastarasis iš pistoleto PM šovė į policijos pareigūną sėdintį automobilyje yra vertinti, ne kaip priekaištas, kad kaltinamasis šovė į žmogų, o kaip iš anksto nesuplanuoti veiksmai. Dėl kurių, nesulaikyti policininkai galėjo pasipriešinti, šūvius, be garso slopintuvo, galėjo išgirsti aplinkiniai gyventojai, T.Gudaniec, kuris turėjo išvažiuoti į Vilniaus OMON bazę. „Delta-1″ grupės milicininkai nežinodami, ar jų laukia T.Gudaniec iš nusikaltimo vietos nuvarė nužudytų kelių policijos pareigūnų automobilį VAZ-2101, kurį paliko ant keliuko kur jų, automobilyje UAZ, laukė T.Gudaniec.

Šiuos duomenis ir išvadas patvirtina liudytojo Nr.12 parodymai. Jis parodė, kad 1991-07-31 naktį Medininkų muitinės postą užpuolė Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins), Andrėj Laktionov ir Aleksandr Ryžov. Šio užpuolimo metu Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins) iš pistoleto PM šovė į policininką, t.y. į Juozą Janonį iš pistoleto PM. Muitinės posto užpuolimo metu Aleksandr Ryžov Medininkų muitinės poste pametė laikrodį.

Pastabos: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

Šio liudytojo parodymus patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai, poėmio protokole, daiktinių įrodymų apžiūros protokole, įvykio vietos apžiūros protokole, ekspertizės akte užfiksuoti duomenys apie, tai kad kelių policijos automobilis VAZ-2101 buvo sušaudytas 9 mm kalibro šoviniais, skirtas pistoletams Makarov, kad Medininkų muitinės poste po pareigūnų nužudymo buvo rastas laikrodis. […]“

Pastabos: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

***

Kaltinamojo Konstantino Michailovs (Nikulins) gynėjo pastabos dėl Vilniaus apygardos teismo posėdžio protokolo įrašų tikslumo ir teisingumo, remiantis posėdžio garso įrašu

2011-05-16 kaltinamojo gynėjų – advokatų pastabos dėl teismo posėdžių protokolo Vilniaus Apygardos Teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-16-628/2011:

„[…] V. Pastabos dėl 2011 m. vasario 23 d. teismo posėdžio protokolo tęsinio (lapas 963 penktoje pastraipoje nuo viršaus), apžiūrint daiktinį įrodymą, 1991 m. rugpjūčio 5 d. poėmio metu iš liudytojo R. Kazokevičiaus paimtą laikrodį, rastą Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste po kelių dienų nuo įvykio vietos apžiūros (T. 8, b/l 32-35), kaltinamojo gynėjui, t.y. man, advokatui Arūnui Marcinkevičiui paprašius teismo atkreipti dėmesį į tai, kad „ant laikrodžio apyrankės nesimato raidės „R“, šį laikrodį apžiūrėjo bylą nagrinėjusių teisėjų kolegija. Gynėjo pastaba protokole yra užfiksuota, t.y. įrašyta, tačiau teismo kolegijos išvada, patvirtinusi tokį kaltinamojo gynėjų pastebėjimą, šiame protokole liko nenurodyta. Todėl šiuo aspektu, tikslumo, teisingumo ir sąžiningumo dėlei, protokolo turinys yra taisytinas, nurodant, t.y. įrašant teismo kolegijos išvadą, taip kaip ji buvo suformuluota kolegijos narių. Tam yra reikalinga įrašyti į protokolą, po kaltinamojo gynėjo pastabos tai, ką konkrečiai pasakė pirmininkaujančioji – teisėja S. Bieliauskienė ir kolegijos narys- Vilniaus apygardos Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, teisėjas V. Dovidaitis, o būtent:

Pirmininkaujančioji: „Yra ženklas, kurį galima apibūdinti kaip gamyklinį ženklą“;

Teisėjas V.Dovidaitis: „Tai tokios raidės „R“ mes nematome“. (žr. 2011 02 23 teismo posėdžio garso įrašą).

Pastabos: Jei patys teisėjai, atvirame teismo posėdyje, asmeniškai apžiūrėję daiktinį įrodymą- laikrodį „Elektronika-1“, pripažino ir konstatavo, kad ant šio laikrodžio nėra jokio ženklo nei su slaviškos, nei su lotyniškosios abėcėlių raidėmis „R“, kokiu pagrindu ir kokiu tikslu apkaltinamajame nuosprendyje yra daroma kardinaliai priešinga išvada?

***

2013-01-13 LRT „Savaitė“ http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/32024/savaite/783

6:19-6:54 Generalinės prokuratūros atstovė Vilma Mažonė (Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja)

„[…] su ja susipažinus nebuvo ten nustatyta kažkokių naujų duomenų. 2011 metų gegužį Vilniaus apygardos teismas ištyrė būtent šitą Muitinės departamento vaizdo įrašą (pastaba: gautas iš V.Valicko asmeninio archyvo – žr. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2001-06-25 atsakymą Nr.MM-37-03-6944 į Generalinės prokuratūros 2000-08-11 užklausimą Nr.8/3-02-1072 // T.8, b/l. 25). Priimdamas… Priėmė savo nuosprendį negrindė, būtent to nuosprendžio, kurį priėmė, jis negrindė pateiktu šituo vaizdo įrašu, o tai reiškia tai, kad šitas įrašas nebuvo laikomas įrodymu. Autorystės mes tenais, ta prasme, nematėme. Ta autorystė bus nustatinėjama Apeliaciniame teisme. […]“

Pastaba: O privalėjo grįsti įvykio vietoje objektyviai užfiksuota padėtimi, t.y. tuo, kad įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko. Dėl kokios priežasties ir kokiu tikslu buvo padaryta objektyviems faktams prieštaraujantis procesinis veiksmas ir ką jis atskleidžia šios bylos procese?

***

Apkaltinamąjį nuosprendį minėtų laikrodžio suradimo ir jo duomenų faktų aspektu apibendrinanti išvada:

Nors viskas lyg ir būtų aišku, tačiau byloje NĖRA jokių duomenų, kad Rygos OMON milicininkas Aleksandras Ryžov‘as kada nors turėjo ir nešiojo būtent TOKĮ laikrodį ir iš vis ar jis nešiojo laikrodį.

Taigi kada ir kas pradės tirti iš naujo – šį kartą jau pagal įrodymus – Medininkų žudynių bylą?

Komentarai

 

 

 
 1. Nesąžiningi istorikai ir, beje, teisininkai, naudojasi vienu ir tuo pačiu, nuo seno žinomu būdu, leidžiančiu jiems pateikti esamų faktų vertinimą politiškai naudinga linkme.
  Šis būdas yra žinomas nuo žilos senovės. Jis yra iki graudulio nesudėtingai paprastas ir plačiai paplitęs.
  Šio psichologinės manipuliacijos metodo pagalba galima bet kuriuos ir bet kokius faktus aiškinti kaip tik nori. Jis suteikia galimybę pateikti vertinimus ir išaiškinimus bet kuria, nuo politinės ar kitokios situacijos aplinkybių, priklausančia linkme.
  Loginės manipuliacijos faktais metodo esmė slypi tame, kad pagrindinėms ir generalinėms išvadoms padaryti svarbūs ir net tarpusavyje susiję faktai paprastai būna išdėstomi skirtinguose leidiniuose, skirtingose publikacijose, skirtinguose knygų ar bylų tomuose bei jų lapuose. Taigi, skirtingose vietose.
  Eilinis skaitytojas, ir ne vien jis, paprastai nekreipia tinkamo dėmesio į datas, reikšmingų faktų chronologiją, jų tarpusavio ryšį bei juos įtakojusias priežastis ir jų kilmę. Jis paprastai jų net nefiksuoja savo atmintyje arba beregint užmiršta.
  Tam, kad žmogus pastebėtų, atkreiptų dėmesį ir rimčiau įvertintų tam tikrus sutapimus, jų nuoseklumą, o ypač priežastinį sąryšį, būtina išvadoms reikšmingus faktus pateikti skaitytojui lengvai suvokiama forma ir būdu, šalia vienas kito, t.y. gretimais arba chronologiškai nuoseklia tvarka.
  Jei faktai pateikiami išmėtytai, išbarstytai, toli vienas nuo kito- eilinis žmogus, kaip taisyklė, nepajėgia įžvelgti sąsajų tarp atskirų faktų, nesugeba atrasti ir suvokti priežastinio ryšio tarp jų, bei atpažinti ir atskirti kuris iš tų faktų yra priežastimi, o kuris- pasekme.
  Būtent to siekia visokio plauko ir atspalvių klastotojai ir manipuliatoriai.
  O kaip yra su Medininkų bylos medžiaga?
  Ar ji pateikta teismui chronologine, logiškai susijusia tvarka ar chaotiškai? Sprendžiant iš publikacijos apie laikrodžio suradimą ir nuorodas, bylos medžiaga pateikta teismui sąmoningai chaotiška tvarka.
  Teisėjai privalėjo labai kruopščiai sudėlioti nustatytus ir patvirtintus faktus, nustatyti realų jų tarpusavio ryšį, jo pobūdį, įvardinti ir aiškiai atskirti priežastis nuo pasekmių.
  Sprendžiant iš viso, ką teko skaityti, teisėjai nesugebėjo arba nenorėjo to padaryti. Kitaip būtų tekę išteisinti ir paleisti tą Michailovą į laisvę.
  Jei bylos dokumentuose faktai pateikiami aukščiau aprašyto metodo tvarka, tuomet savaime iškyla klausimai ne vien apie prokurorų sąžiningumą bei profesionalumą.
  Savaime iškyla ir negali neiškilti klausimai dėl teisėjų padorumo bei profesinės kvalifikacijos pakankamumo, būtino sudėtingoms byloms nagrinėti.
  Akivaizdžiai reikšmingai aktualiu tampa galimai tyčinio Lietuvos pareigūnų nužudymo Medininkų poste bylos ir nuosprendžio suklastojimo ir nepagrįsto žmogaus nuteisimo klausimai.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Kai viskas paeiliui susidėlioja, tada visai kitas vaizdas gaunasi. Niekada apie tai nepagalvojau. Šaunuoliai KK. Moka dirbti. :)

   Thumb up 2 Thumb down 0

  • yra politinė byla ir čia įrodymų akivaizdu nereikia, galima tuos “įrodymus” pateikti chaotiškai, bele kaip, nes nuosprendis iš anksto aiškus

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Ar tiems prokurorams ir teisėjams negalioja logikos dėsniai? Ar dabar į tarnybą prokuratūroje ir teismuose priima dirbti bet ką, be medicininio patikrinimo sveikai nuovokai?

    Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Gal Jos Ekscelencijai ir jos Patarėjams derėtų rimtai pasvarstyti prieš skiriant naująjį generalinį prokurorą: ką skirti į tokias pareigas, o ko, šiukštu, neprileisti į tokį postą? Tačiau, regis, tai yra ne atskirų, pavienių asmenybių, kaip individų, o visos teistvarkos sistemos problema, kitais žoždiais tariant, “sisteminės programos” klaidos.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Nieko keista, kai 1993-iais, 1995-ais, 2002-ais ir 2003-iais ir vėlesniais metais pastoviai buvo vydomos visokiomis reorganizacijomis, restruktūrizacijomiss, pertvarkomis ir etc., pavadinti Generalinės prokuratūros bei įstatymų bazės eksperimentai. Prisieksperimentavome iki soties, o dabar nebežinia ką ir bedaryti.

   Thumb up 1 Thumb down 0

    • O iš kur juos paimti, tuos- kitus, vietoje esamų? Pririnksit naujokų, ir vėl bus gyva bėda su jais, pakol išmoks dirbti.

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • bet ką išdirbinėja senieji sistemos straigteliai tai irgi matome, blogiau jau kažin ar būti begali

      Thumb up 1 Thumb down 0

   • Atkreipkime demesi, kad prisimena ir pasakoja ivykius taip, kap buvo, paregunai kurie jau nebedirba sistemoje. Kodel? Gal todel, kad nera ko prarasti, pensijos ne atimsi. O tie kurie dirba niekada tiesos nepasakys, bijo.. silta vietele prarasti ir privilegiju. Dabartiniai pareigunai sukaustyti baimes, visko bijo, kad tik vadovams itikti. Taip yra ir eilinese bylose, jau nekalbant apie rezonansinius. Taigi nuo sovietines sistemos dabartine nieko nesiskiria, netgi dar blogiau pasidare.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 3. “Ekspertai . Eu” nuolat pateikia Generalinės prokuratūros prokurorams klausimą: “kiek dar ilgai apsimetinėsite mulkiais?”.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Jeigu tokioje svarbioje byloje yra tokie pasibaisėtini dalykai, tai kodėl tyli politikai? Kodėl tyli Prezidentūra? Juk teisėjus, kaip ir generalinį prokurorą skiria Jos Ekscelencija, Lietuvos Respublikos Prezidentė? Ji Lietuvos valstybės vadovė.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Įdomu kas ir kiek sumokėjo prokuratūrai už įrodymų dingimą ir klastojimą?
  Įdomu kas ir kiek sumokėjo prokuratūrai, kad Medininkų byla nebūtų tiriama?
  Įdomu kas ir kiek sumokėjo politikams, kad jie nematytų prokuratūros neveiklumo Medininkų byloje?

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • O neįdomu kas ir kiek sumokėjo teismui už to Michailovo nuteisimą iki gyvos galvos be kaltės įrodymų?

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • Kai nėra sugebančių atlikti tyrimus, niekas ir nemokės. Juk aplamai nieko nedaroma. Kokia prasmė švaistyti pinigus? 😀

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. tokioje byloje kaip Medininkai vieni įrodymai pradinę, kiti- suklastoti? Tai ką galima kalbėti apie eilines bylutes? Kas ten darosi, įsivaizduojat?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 7. Perskaičiusi publikacija pašiurpau nuo mūsų prokuratūros vykdomų tyrimų, o teismuose- teisingumo lygio. Už ką, kodėl ir pagal kokios įrodymus kalinamas tas latviškas ruskelis?

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Medininkų byla- politinio užsakymo rezultatas. Teisybė ir teisingumas nesvarbu. Jie su byla ir žmogaus likimu turi tiek bendro, kaip pernykštis sniegas šių metų žiemos orams.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 8. man tai isvis labai keista kodel niekas nepasipriesino,nors buvo ginkluoti,be to surengt zudynes per pasaulio lietuviu sporto zaidynes ir Buso i Maskva atvykimo isvakarese,tai daugiau negu keista,koks tikslas saudyt tuos muitinininkus,manau jokio cia ne omono darbas,bet ar tik nebus savi prikise nagus

  Thumb up 5 Thumb down 0

   • viskas atsistoja i vieta,kai gali daleisti,kad saude savi atvaziave i vagoneli,niekas net neitare kad juos gali nusauti…

    Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Aš manau, kai laikrodis buvo ir jis buvo pridėtas, kaip vienas iš įkalčių. Bet jei tas laikrodis turėjo gerą likutinę vertę, tie, kurie saugojo tuos įkalčius, galėjo tą originalą laikrodį pakeisti kitu laikrodžiu, o paskui sugalvojo ir tą kitą laikrodį pašalino taip, kaip atsitiko su vaizdo įrašo originalu. Tokie veiksmai galėjo būti atliekami tikslu iškreipti faktines aplinkybes, kas advokatams sudarytų puikią galimybę apginti įtariamąjį?
  Dėl nuomonės apie gerb. advokatą Marcinkevičių, aš jį vertinčiau santuriau, nes nežinau kokį jis gauna honorarą ir kas tą honorarą jam moka?

  Thumb up 0 Thumb down 2

  • Pritariu Antanui. Kievienas privalo dirbti savo darbą kokybiškai. Tame nėra nieko nuostabaus ar ypatingo, dėl ko reikėtų alpti iš susižavėjimo ir varyti besaikes ovacijas. Tuo pačiu neįmanoma nepastebėti ar apsimesti nematančiais bjauriai prastos darbo kokybės iš prokurorų pusės. Jei jau Antanas kelia klausimą kas ir kokius pinigus moka advokatams už jų kokybiškai atliekamą darbą Medininkų byloje, tuomet reikėtų analogiškai paklausti o kas moka mūsų prokurorams ir teisėjams, kad jie savo darbą darytų iki gailesčio ašarų nekokybiškai? Tikrai netikiu, kad būtent už nemokšišką darbą visi mes- mokesčių mokėtojai, mokame algas. Ar yra galvojančių kitaip?

   Thumb up 2 Thumb down 0

  • Kokią reikšmę, Antanai, advokato profesionalumo ir darbo kokybės lygio vertinimui turi jo honorarų dydis ir tai kas jį pasamdė? Kas nuo to keičiasi? Advokatų profesionalumo ir darbo kokybės lygis? Pagal ką vertinamas advokatų profesionalumo ir darbo lygis? Pagal gautų pinigų sumą ar pagal jų darbo rezultatus? Pagal tave Antanai, gaunas, kad darbą ir profesionalumą vertini ne pagal rezultatus, o pagal mokamus pinigus? Jei rimtai taip galvoji, tada gali būti su sveikata negerai dėl kvailo požiūrio. Reikia būt mažiausiai nesveikam, kad išrutuliotum smegeninėje panašias mintis. Dar neteko sutikti žmogaus, kuris darbo kokybę ir profesionalumą vertintų ne pagal darbo rezultatus, o pagal už darbą sumokėtus pinigus. 😀

   Thumb up 1 Thumb down 0

  • Antanai, ar parduotuvei pirkdamas pieną neklausi pardavėjų kokios karvės jis duotas? Nereikalauji pažymos, kad ta karvė nepasiųtus?

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • Panašu, kad jis net pirkamas subinpopierių prašo pažymos apie jo gamintoją, turimas stakles, gautas investicijas šikpopieriaus gamybai ir jų kilmę.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  • Nepritariu Jūsų, Antanai, nuomonei dėl advokato darbo vertinimo. Teisingai kažkas čia Jums parašė, kad darbas vertinamas pagal jo kokybės ir profesionalumo lygį, o ne pagal tai kas ir kokius pinigus sumokėjo. Kiekvienas supranta, kad, norėdamas gauti kuo aukštesnio lygio kokybės paslaugas, atitinkamai ir moka. Man labiau rūpi kas ir kiek sumokėjo Lietuvos prokurorams, kad jie šitiek metų netirtų Medininkų nužudymo bylos. O Jūsų, Antanai, tai nedomina?

   Thumb up 2 Thumb down 0

 10. Daugiau būtų tokių advokatų kaip gerb. Marcinkevičius, tai ta baisi sistema bezpredelo būtų sugriauta

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Visi advokatai, prokurorai, teisėjai, policininkai,saugumiečiai ir visi kiti- kitokie “iečiai” privalo atlikti savo darbą kokybiškai ir profesionaliai ir ne dėl pagyrimų, premijų, ordinų ar medalių. Šiandien nedvejotinai akivaizdu, kad savo darbą Medininkų byloje kokybiškai profesionaliai atlieka tik advokatai, bet ar dėl to reikia taškytis pagyrimais? Gal verčiau būtų pareikalauti tokio pat kokybiško darbo iš likusiųjų?

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Pritariu, kiekvienas ir visi privalo dirbti savo darbą kokybiškai, profesionaliai ir sąžiningai. Lygiai panašiai pritariu, kad advokatų darbas Medininkų byloje badytę bado akis visokios rūšies teisiniams nemokšoms ir tinginiams. Tai akivaizdu.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  • Visi privalo dirbti sąžiningai, dorai ir kokybiškai, tada tikrai sulauksime teisinės savivalės pabaigos.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 11. “prie įėjimo į muitininkų vagonėlį, šalia grotelių valytis kojoms, dešinėje pusėje po skuduru, kabėjusiu ant durų vyrių (apatinių)”. Klausimas, kuri duru puse yra desine, kuri kaire? Jei pasisuksime veidu i duris, tai desine bus ta kur rankena, jei pasisuksime 180 laipsniu kampu, t.y. nugara i duris, – desine bus ta puse, kur yra vyriai. Kadangi nuotraukoje matyti tik viena duru puse, negalima daryti vienareiksmiskos isvados -buvo skuduras ar ne. Bet, kadangi ponia, galimai radusi laikrodi, teige, kad skuduras kabojo ant vyriu, tai, galimai ji kalbedama apie desiniaja duru puse, turejo omenyje priesinga duru puse. Manyciau, kad siuo atveju svarbu, ar is tiesu ant vyriu kabojo skuduras. Jei buvo skuduras, kas galetu paneigti, kad po juo negulejo laikrodis? Kita vertus, man sunku isivaizduoti, kaip ant vyriu galima butu uzkabinti skudura.

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • kaip suprantu, tai straipsnis parengtas pagal byloje esančią medžiagą, o toje medžiagoje nurodyta būtent šita vieta

   Thumb up 3 Thumb down 0

 12. Tas laikinasis pamainos vadas atlėkęs paryčiais, nufilmavo, kaip didžiausią įkaltį, išgertą mineralinio butelį. Bet ant to butelio, deja, nebuvo jokių inicialų, kurie nukreiptų tyrimą užsakyta linkme – Į Rygos OMON’ą. Teko kažkam imtis skubių priemonių ir ištaisyti klaidą – pakeisti tuščią mineralinio butelį į laikrodį su vos įžiūrima raide „P“. Ir viskas staiga, kaip po saulėtekio, prašviesėjo… Saviškiai liko „už borto“. ką ir reikėjo įrodyti. Gaudykit dabar vėją rusijos laukų platybėse iki…

  Thumb up 3 Thumb down 1

  • kadangi ir ant vėžių rastų nusikaltimo vietoje nebuvo jokios nuorodos į Rygos omoną, tai ir tie įkalčiai prapuolė… Net keista, maniau, kad pas mus valstybė serga alergija Rusijai ir Gazpromui, o pasirodo, kad ne – didžiausia alergija Rygos omonui

   Thumb up 4 Thumb down 0

 13. Žmogus ir visuomenė tampa laisvais tik tada, kai sugeba atleisti, nusišypsoti ir ištiesti ranką tiems, kas jiems sukėlė skausmą. O mes to nesugebame ir patys be priežasties skaudiname nekaltus žmones. Į kur tokiu keliu žengdami nueisime?

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • šitų ponų sąžinė įstrigusi 1991 08 04 po kruvinu skuduru šalia laikrodžio :) Laikas jiems tada kaip sustojo, taip tebestovi dar vis… Juodas humoras.

   Thumb up 6 Thumb down 0

  • bet Michailovas sėdės ilgai ir laimingai – matyt, kol Lietuvos valdžia nepasikeis.

   Thumb up 2 Thumb down 0

  • Kaip į akivaizdų bylos klastojimą žiūri nužudytųjų artimieji? Ką galvoja gerbiamas Tomas Šernas? Ar jiems tai nerėžia širdžių? Juk šitokios klastotės, pirmiausia, yra atviras pasityčiojimas iš žuvusiųjų ir jų artimųjų.

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • pasižiūri į juodą kubą ir eini lagaminų krautis – kad tik greičiau iš tokios Lietuvos

    Thumb up 4 Thumb down 0

 14. jau pats metas ant juodo kubo pakeisti užkabą: generalinės prokuratūros nuimti ir užkabinti “Holivudo filmų filialas Lietuvoje”

  Thumb up 4 Thumb down 1

 15. Medininkų byla – mistifikacija ar falsifikacija?
  Panašu, kad ir mistifikacija, ir falsifikacija – abudu.

  Thumb up 8 Thumb down 0

 16. demokratineje teisineje valstybeje daiktas rastas jau atidarytoje nusikaltimo vietoje po to kai jau apsilanke buriai pasaliniu zmoniu, isvis nebutu tiriamas kaip ikaltis. Bet kas is ten busvusiu simtu ar tukstanciu xmoniu galejo ta laikrodi pamesti, pakisti ir pan.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 17. jau po V.Petruškevičiaus liudijimo teisme ir tos dingusios vaizdajuostės susiformavo aiški nuomonė, kad niekas čia normaliai neištirta, įkalčiai dingę. Vienžo

  Thumb up 6 Thumb down 0

 18. jeigu vyko visokie mitingai, tai juk kažkas iš mitinguotojų galėjo pamesti. Aš labiau pasitikiu įvykio vietos apžiūros protokolais, nes netikiu, kad pareigūnai buvo akli ir nematė.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 19. Gal ir nieko straipsnelis, bet…
  Šitiek analizuota, pastebėta, demaskuota ir vis dėlto neatkreiptas dėmesys į tokią mažą, bet akis badančią smulkmena.

  “…mano žmona G.Kazokevičienė apie 15 val. prie įėjimo į muitininkų vagonėlį, šalia grotelių valytis kojoms, dešinėje pusėje po skuduru, kabėjusiu ant durų vyrių (apatinių), rado laikrodį…”

  Ką matome nuotraukoje? Pažymėtą būtent dešinį apatinį durų kampą. Pagal liudijimą.
  Tik va, kad liudijime kalbama apie “vyrius”, o dešinėje pusėje jų iš principo negalėtų būti, nes ten yra durų rankena. O kaip žinia, vyriai ir durų rankena būna skirtingose durų pusėse.

  Kažkas meluoja, o kažkas “demaskuoja”…
  :))

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Išsididinau. Atrodo ten dvigubos durys, nes dešinėje, viršuje matosi spyruoklė, kuri pritraukia duris, kad pačios užsidarytų.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • dvi dienas prokuratūros tyrėjai keliais aplink namelį vaikščiojo įkalčių ieškodami, o po keturių dienų kažkokia moteriškė randa laikrodį. Klausimas: kodėl ta moteriškė iki šiol taip ir neapklausta? Kodėl tad DNR ant laikrodžio nenustatytas? Sako, “lygtai laikrodis buvo kruvinas”, tai kieno tas kraujas, gerbiami prokurorai? Klausimai, klausimai, klausimai….

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Dvivėrės durys. Dešiniosios atidarytos, tik per iškrypusią vaizdo perspektyvą neaiškiai matosi. Muni taip atrodo.

     Thumb up 2 Thumb down 1

    • Prokurorai ir teisėjai mato geriau už mus visus. Mes kas? Tamsi, buka runkelių krūva. Deja, šitaip kalbama apie Lietuvos žmonių visuomenę apdalintieji pareigomis ir “pakylėtieji” į išskirtinę padėtį.

     Thumb up 5 Thumb down 0

 20. tikrai keista, jeigu prokurorai ir teisėjai galvoja, kad štai šitaip jie pagerins savo institucijų įvaizdį visuomenės akyse. Manau, kad Medininkų bylos išviešininimo pasitikėjimas teismais ir prokuratūra bus žemiau plintuso.

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • Rusijos BK yra straipsnis teisėjams už nuteisimą be įrodymų, žinant, kad sąmoningai, tyčia siunti žmogų už grotų nesant įrodymų

   Thumb up 4 Thumb down 0

  • per 23 nepriklausomybės metus dar nei veino prokuroro nenuteisė už bylos suklastojimą, o kai jie jaučiasi nebaudžiami, tai va tokius fintus ir išdarinėja

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • reikėtų apie tai paklausti teisės korifėjų iš seimo, ką jie apie visą šitą velniavą mano

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • atleisti is einamu pareigu uz teisejo, prokuroro vardo pazeminima arba sudaryti salygas tuoj pat paciam iseiti is darbo.

   Thumb up 3 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...