Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Sausis 19 Trečiadienis
 

Mažas esi ir suprasti nieko negali?

2021-10-16 11:52 | Naujienos | Komentarų (4)

Ar iš tiesų "mažas esi ir suprasti nieko negali?" KK nuotr.

Jonas Gediminas Siaurukas

„Tauta yra mūsų tėvas ir motina,“ – taip mūsų amžina disidentė katalikė ir patriotė Nijolė Sadūnaitė kartą pokalbyje interpretavo vieną iš 10 Dievo įsakymų.

Kokia gili filosofinė įžvalga! O mums visą laiką kalama į galvą, kad „mažas esi ir suprasti nieko negali, mažas esi ir pakeist nieko negali…“. Ir tai daro ne tik mūsų tautos nedraugai, kurie skelbia, kad „čia Lietuva, čia durniais lyja“, bet ir kai kurie mūsų pačių politinių ir socialinių mokslų „daktarai“ (apie eilinius politologus net kalbėti neverta – jie tik kartoja lyg papūgos reklamos išgarbintų autoritetų mintis. Nedrįsta patys mąstyti? Gaila, nes mūsų kalba filosofavimui ne mažiau tinka, negu graikų ar sanskrito).

Taigi, pirmoji išvada būtų – mūsų tautos atgimimui būtina atsikratyti „mažo“, bejėgio, skriaudžiamo mažos tautos „atstovo“ savitaigos. Ją būtina pakeisti įsitikinimu, kad šiais laikais ne jėga, ne kiekis, ne skaičius, net ne pinigai lemia, ir kuo toliau tuo labiau tai ryškės, bet Protas, savo tautos Meilė ir drąsa. Tą įrodė nedidelės žydų tautos sėkmė. Nejau mes esame žemesnė rasė?

Nepamirškime istorijos

Mokytis, žinoma, reikia iš visų, iš savo ir kitų tautų istorijos. O sąlygas turime, nes mūsų istorija mums teikia net didesnę patirtį, negu lenkų tautai, kur juk „kolchozų“ nebuvo. Ji visų pirma turi išmokyti mus gerbti tuos savo tautos didvyrius ir moteris, kurios priešinosi mūsų tautos pavergimui, nutautinimui. Kurie kūrė ir palaikė lietuvybę sunkiausiomis sąlygomis.

Ypač lietuviui kažkodėl sunku pagerbti ar gerbti bei palaikyti mūsų laikų didvyrius. Ką mes matome – gėles ant paminklų dedant (tai virto ceremonialu), bet ar palaiko valdžia jų artimuosius, ar noriai valdžia kontaktuoja ir palaiko šių dienų lietuvius, kurie dar bando kovoti už lietuvybę? Kurie dar supranta, kad mums yra iškilusi didelė grėsmė artimoje perspektyvoje tapti tautine mažuma savo pačių valstybėje, ypač jei Lietuva galutinai taps tik ES provincija? Jei jau esame tik ES direktyvų vykdytojai, tai mes jau dabar esame tautinė mažuma.

Reikia gerbti ir savo istoriją, pavyzdžiui Birželio sukilėlius, A.Smetoną ir jo tautininkus. Nepaisant padarytų klaidų, jie norėjo PRIEŠINTIS tautos žūčiai. Sukilimas buvo karas, o ar yra karas, kuriame nebūtų nusikaltimų ar klaidų? Ar žydai, atkurdami Izraelį, jų nedarė? Tai ir mes per daug nesmerkime savo tėvų ir senelių, supraskime juos. Nesiskaldykime į savus ir svetimus, stribus ir patriotus.

O dabar, nors nieks beveik negresia, ką darome ir ko nedarome, pagalvokime visi.

Priimkime iššūkį

Liberalai skelbia, kaip ir vienas prieškarinis „demokratas“, kad tautininkai yra demokratijos ir (ar) „atviros visuomenės“ (tai yra kosmopolitizmo, globalizmo) „priešai“. Priimkime šį iššūkį. Suprasdami, kad globalizmas, internacionalizmas yra geriausia didžiųjų ir turtingųjų priedanga vykdant atvirą ekonominę ir migracinę agresiją prieš mažas tautas. JUK TADA AGRESORIAI TAMPA „VADUOTOJAIS“ IR „ ŽMONIŲ TEISIŲ GYNĖJAIS“.

REZULTATE Europos tautos, KURIOS neseniai valdė visą pasaulį, dabar jau pačios tampa kolonija.

Mūsų valstybė nebeatlieka pačių svarbiųjų ugdymo, taip pat ir tautinio patriotinio bei karinio ugdymo, saugumo, geros diplomatijos, inovacijų diegimo ir Lietuvos kūrėjų palaikymo (nors valdžia žadėjo), efektyvios kovos su migracija (priešingai, dažnai pilietybė be reikalo dalijama, vėl bus bandoma leisti „dvigubą pilietybę“) funkcijų. Kuriamas pilietis be pareigų savo tautai?

Gal tik gamtosaugą bandoma bus, vykdant ES direktyvas, saugoti, smaugiant neturtingus automobilių ir namų savininkus ir t.t.

Ugdomas vargeta, gaunantis basic income, valstybinis elgeta, išlaikytinis, bet ne savarankiškas, savo namus ir žemę turintis savanoris laisvas Lietuvos Kūrėjas. Tai dar tik pradžia, bloga, ateityje aiškiai matoma, kad laisvi žmonės bus sunaikinti, kaip ten, „geruose“ Vakaruose. Turtas susikoncentruos tik saujelės rankose. Ar tai nėra atvirkščias liberalus bolševizmas?

Vis žadama – bus geros „viešos (bet nevalstybinės, man tai asocijuojasi su žodžiu viešnamis) paslaugos“, bet kokybė blogėja, skurdas tik didėja, su medicina blogai, nemokama net registracijos dalykų iki galo sutvarkyti, ir tai kompiuterių amžiuje. Biurokratizmas – liberalams valdant, o 30 metų jie valdė, kaip besivadintų, – tik plečiasi.

Visi nori daugiau uždirbti, ne pareigas atlikti. Kaip jaustis vaikui, jei pedagogai su psichologų pagalba ar be jos norėdami geriau uždirbti, jį „nurašo“? O suaugusieji, kurie nori gerai dirbti, kartais net išvaromi iš valstybinio darbo. Ir, kaip sakė Prezidentas, nėra kam pasiskųsti…

Pasmerkti žlugti?

Generolų ir vadų visada pakako. Bet kai reikėjo tėvynę ginti, jų nebeliko. O dabar? Nėra net rimtos opozicijos. Vieni kursto Lietuvoje maidaną, kiti pjaunasi tarpusavyje. Gal todėl, kad nėra rimtesnio, gilesnio požiūrio į politines santvarkas. Ne tik teoretikų, tokių kaip marksistai, liberalai (jie ideologų tikrai turi), ar kitų klasinės ir klasikinės politekonomijos kūrėjų supratimo, bet ir naujausios istorijos.

O juk didieji politikai ir didžioji politika labai aiškūs. Vis tiek skelbiamos nesąmonės. Pavyzdžiui, kad „nacionalsocialistai“ buvo socialistai. Kokie jie socialistai, jei buvo už vokiečių bankus ir stambiąsias monopolijas ir jų valdžią? Taip sukompromituojama ir gero tautiškumo, ir gero socializmo sąvoka (vienu šūviu – du zuikiai). O juk tikras socializmas būtų tas, kuris nesmaugia nei smulkiojo bei vidutinio verslo, nei smulkiųjų bei vidutinių savininkų. R.Ozolas įvardijo tą ekonominį sluoksnį bene kaip vienintelį galintį pasipriešinti tautos naikinimui ir tirpdymui.

Socializmas, kaip aš jį suprantu, neturi smaugti laisvos spaudos, ar, pavyzdžiui, laisvos advokatų profesijos. Jei visi gynėjai tampa valstybės išlaikomais, irgi negerai.

Be abejo, valstybės tarnautojų klasė, jei ji būtų patriotiška, irgi labai svarbi, bet ne per daug išpūsta.

Turto, paveldėjimo, kiti mokesčiai ateityje pasmaugs vidurinį sluoksnį galutinai. Jei tėvynėje nebus žmonių, kuriems joje gera, kurių laisvę ir turtą, tame tarpe intelektualinį, valdžia gina, tokia Tėvynė – valstybė bus pasmerkta.

Kur tie valstybės saugumo stulpai?

Netikėjimas tauta atvedė prie Mažeikių, laivynų, atominės elektrinės ir kitų aferų ir tautos ūkio sunaikinimo. Liberalai sakė – išvoks, valstybinis ūkis negali būti. Kažkodėl norvegiškas statoilas ir lenkiški mažeikiai to nemano.

Viename Sąjūdžio mitinge netoli mikrofono buvo pasodinta moteris, kuri visą laiką kartojo: „vagys, vagys…“. Ką ji turėjo omeny?

Bet Sąjūdis nesugebėjo įkurti rimtesnių struktūrų, nebent VAD.

Deja, pasirodė, kad valstybė, kuri neturi geros policijos, irgi netvari. Juk neapgynė vienos mergaitės, ne tik Mažeikių…

Valstybė per 30 metų nesugebėjo sukurti saugių savo sienų. O juk geodezija, sienos, žemėtvarka, erdvės ir teritorijos kontrolė – vienas iš tautos saugumo stulpų.

Elementariausių dalykų neišsprendžiame, tik švaistome pinigus (deja, savų, litų, jau nebeturime, stumiame tautą į skolų vergiją.). Net elektros kirtiklio nesugeba pastatyti, kur reikia. Tiesiog juokinga! O juk mokslas ir technika atveria visiems tokias galimybes..

Ar dar galim?

Opozicijai vertėtų kurti net tris rimtas tautines partijas – socialistinę, konservatyvią ir socialliberalią. O dabar visi jie turėtų vienytis sudaryti kolektyvinę vadovybę, įveikti norą vadinti vieni kitus politiniais nuliais ir net pusiau fašistais…

Net didžiųjų tautų inteligentai, jei jie padorūs, turi padėti mažoms tautoms ir gyvybei išlikti. Kitaip europiečių laukia liūdna ateitis. Geras tautiškumas nieko bendro juk neturi su šovinistiniu nacionalizmu ar rasizmu.

Neseniai Palangoje sutikau pusiau rusų, pusiau žydų šeimą. Jie sakė: „Lietuviai, esate tokie gražūs, protingi, gelbėkitės, kol galite…“ Reiktų tad ir tikslesnės, geresnės Rytų diplomatijos?

Tauta yra kultūringų žmonių palaikoma ir kuriama gyvybės forma. O kultūra yra visų tautų nuosavybė.

Tautininkai, mano nuomone, turėtų būti gana konservatyvūs. Kuo mažiau feminizmo, tuo daugiau tautinių šeimų. Revoliucijų nereikia. Per daug mitingų irgi. Reikia dirbti kasdien, kaip kurmiams.

ES griauti taip pat nereikia. Lietuvių tauta gali parodyti pavyzdį Vidurio Europai, padėti lenkams, vengrams ir kitiems kovojant su kosmopolitiniu globalizmu, už mažų tautų ir visos Gyvybės išsigelbėjimą nuo Nebūties, reformuojant ES į laisvų tautų konfederaciją, kovojančią už mažų tautų teises.

Komentarai

 

 

 
 1. Vaizdžiai parodyta,kas mūsų laukia:

  liaudiesmenas.livejournal.com

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. pakalbejo ir tiek kas is tu paklodziu jeigu fasizmas toliau tesiasi,nesuprantu autorius ka jis penkiu metuku…vat todel ir randames siknaskyleje per tokius pliurpaliukus kaip sitas rasinelis,lenkam padet nori asileli ant taves lenkas dejo,deda ir des skersa ir kitaip kaip klumiakais nevadina,kam tu nori padeti pats sededamas ant sudo kruvos,nera pas mus ,o ir nebus nes sukos neleidzia nei galvos pakelti,jankiu fasistu mokykla patys okupavo pietu amerika ispjove vietinius indenus…

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Straipsnis prikištas įvairiais “skanėstais” bet smirdi šūdu. Tiek metų šalį valdo politinės gaujos kuriom Tauta leidžia valdyti, bet Tauta gali kitus paprotonti ir parodyti pavyzdį kaip galima rėkiant apie teises, dali Tautos vergijoje laikyti. Autorius visą Tautą laiko debilais kurie žavėsis ir jo straipsnyje šūdo nepastebės.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 4. 1.Gražus rašinėlis….ir tik.Mes Lietuvių Tauta privalom nusimesti JAV Kongreso rabinų vasalus/es valdančius mus…ir žydas man ne pavyzdys…+ jų milijonai pavirtę partizanais valdo ir kitas Valstybes….esu gražus ir mylimas be milijonų….gyvenime pasiekiau to ko norėjau…dabar noriu ,kad svečiai eitų namo….

  Thumb up 8 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...