Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Vasaris 25 Antradienis
 

Liūdnos mintys dėl K. Donelaičio

2010-11-18 17:23 | Nuomonių ringas | Komentarų (12)

Undinė Kukarėnienė (LLP Vilniaus sk)

Prisipažinkime, kad mus lietuvius labai nustebino, o kartu ir nuliūdino Rusijos Dūmos ketinimas Kristijono Donelaičio memorialą Tolminkiemyje (Čistyje Prudy) perduoti pravoslavų bažnyčiai.

Tačiau bent kol kas galime atsikvėpti, kadangi numatytas sprendimas atidėtas neribotam laikui, nes pačiu laiku sureagavo ir Lietuvos kultūros atstovai bei kai kurie politikai, ir Kaliningrado srities visuomenės atstovai. Buvo surinkta daugybė parašų, prieštaraujančių tokio sprendimo priėmimui ─ ir Lietuvoje, ir Kaliningrado srityje.

Lietuvos Respublikos Seimas 2014 – uosius paskelbė K. Donelaičio metais, o 2012 ─ ji ─ jau paskelbti Muziejų metais. Štai jau kitąmet Kaliningrado kolegos pakvies visus į K. Donelaičiui ir visam Apšvietos amžiui skirtą tarptautinę konferenciją. Todėl privalome pasirengti šiems įvykiams, ruoštis renginiams, puoselėti su tuo susijusius istorinio ir kultūrinio paveldo objektus.

Ką mums reiškia Kaliningrado sritis ir Donelaičio Tolminkiemis?

Kaliningradas (Karaliaučius), Donelaitis, Tolminkiemis ─ šie pavadinimai neatskiriami, jie svarbūs ir lietuviams, ir kaliningradiečiams. Šiandien kalbame apie K. Donelaičio muziejų. Lietuviams tai Prūsijos istorinis ir literatūrinis palikimas, o Kaliningradui – istorinis palikimas.

Lietuvai brangi ši senosios Prūsijos žemė ─ čia daug paveldo, daug brangių lietuviams vietų. Čia lietuvių kalbos seminarą lankė apie 1700 seminaristų, kurie vėliau sudarė Mažosios Lietuvos inteligentijos branduolį. Jie puoselėjo lietuvių savimonę, telkė provincijos šviesuolius bendrai švietėjiškai veiklai. Mes privalome jausti pagarbą tam švietėjiškam laikotarpiui ir jo dalyviams.

Kristijonas Donelaitis – tai visapusiška asmenybė ─ mūsų Poetas, Rašytojas, netgi muzikas (1740 – 1742 m. Stalupėnų mokyklos muzikos mokytojas ir choro vadovas. Gal ne visi tai žinome, bet Donelaitis nuo 1742 m. buvo ir mokyklos vadovas (rektorius)., Čia ─ Tolminkiemyje „gimė“ K. Donelaičio pirmasis rašytinis lietuvių literatūros kūrinys „Metai“ ir jo puikios, kupinos lengvo ironizuojančio humoro pasakėčios, padėjusios pagrindus grožinei lietuvių literatūrai. Donelaitis studijavo Karaliaučiaus universitete, dalyvavo lietuviškame seminare. Čia turėjo progos susipažinti su vokiečių kalba, kuri buvo svarbi to meto literatūroje. Įsigilinti į klasikinės literatūros lobius jam padėjo ir klasikinės graikų bei romėnų kalbos.

Mūsų karta tuo vis dar didžiuojamės, o kartu ir pergyvename dėl tolesnių kartų požiūrio. Tikimės, kad ir posąjūdinė karta, teisingai ir kryptingai ją lavinant, ─ tęs mūsų kartos pradėtus darbus. Mums belieka rodyti tinkamą pavyzdį. Todėl mes neturime teisės ir nenorime likti nuošalyje, sprendžiant sudėtingą šį kultūros paveldo išlikimo klausimą.

Apie Tolminkiemį ir muziejų

Memorialinis muziejus įkurtas 1964. Pastatams priklauso žemės sklypas su sodu, klebonija ir bažnyčia. Ji atstatyta 1979 m. – 250 ─ jų Donelaičio gimimo metų sukakčiai pažymėti. Muziejuje veikia memorialinė eskpozicija. Kriptoje perlaidoti Poeto palaikai.

Tolminkiemį lietuviai „atrado“ dar 1936 metais ─ (vokiečių kolonizacijos laikais), ─ paskui – jau sovietmečiu ─ 1963 m.

1974 meais K. Donelaičio memorialinis muziejus buvo įtrauktas į Sovietų Sąjungos respublikinės reikšmės kultūros paminklų sąrašą. 1997 metais – priskirtas jau Rusijos vietinės reikšmės istorijos ir kultūros paminklams ir perduotas Kaliningrado srities valdžios institucijų globai. Nemažai jie padarė. Prižiūrint muziejų.

Dabartinė pasaulinė krizė lemia ir muziejaus likimą. Dabar muziejus turi finansinių problemų ─ konkrečiai su šildymu, ─ nes aštuntame dešimtmetyje, ─ dar sovietiniais laikais buvusi įranga jau sugedo ir reikalauja skubaus tvarkymo. Todėl sąskaitos už šildymą nepaprastai didelės. Reikia naujos katilinės ir t. t. Problemos tik finansinės. Su moralinėmis viskas tvarkoje. Čia žmonės pasiruošę dirbti ─ jie dirba ir aukojasi.

Kas ten lankėsi ─ žino, jog muziejui jau virš trisdešimt metų vadovauja p. Liudmila Silova ─ nuoširdus ir atsakingas žmogus.

Man taip pat teko lankytis Donelaičio gimtosiose vietose. Stebėtina, kaip žmogus išgyveno iki mirties vienoje vietoje ─ (gal tik trumpai išvykdamas), ─ Stalupėnuose (dabar Nesterove) nuo 1743 iki mirties ─ 1780 vasario 18 dienos. Donelaitis klebonijoje buvo gal tryliktasis klebonas, išbuvęs juo net 37 metus. Teko vaikščioti ir Romintos girioje, kuri slėpė Donelaitį ir jo parapijiečius nuo 1757 metų rusų invazijos ir kurios miskuose jis laikė parapijiečiams pamaldas.

Lietuvos visuomenė kartu su Kaliningrado srities atstovais nelieka nuošalyje

Yra tarp mūsų garbingų žmonių. Vienas iš tokių ─ filosofas Arvydas Juozaitis, buvęs Kultūros atašė Kaliningrado srityje, kuris ir dabar palaiko ryšius su vietine inteligentija.

Yra garbingų žmonių ir Kaliningrado srityje. Šis klausimas rūpi ir Rusijos rašytojų sąjungos Kaliningrado organizacijos pirmininkui p. B. Bartfeldui ─ jis ir „išgelbėjo“ visą šį reikalą, ir, pasak A. Juozaičio, yra vertas Lietuvos valstybės ordino. B. Bartfeldas rašo: „tai „beprotiška idėja“ ─ K. Donelaičio muziejaus perdavimas Rusijos stačiatikių bažnyčiai“. Jis aiškina ─ tai „Lietuvai šventa vieta ─ čia „užgimė lietuvių grožinė literatūra“. Taip „nepasvertas poelgis padarytų didžiulę žalą kaimyniniams santykiams su Lietuva“.

Į šios problemos išsprendimą įsijungė ir LLP pirmininkė, profesorė K. Prunskienė. Ji darė konkrečias pastangas aukščiausiose Rusijos valdžios institucijose, nelikusias be jų dėmesio, kad Donelaičio muziejaus likimas spręstųsi palankiai. Kol kas Tolminkiemio memorialo perdavimas Rusijos pravoslavų cerkvei sustabdytas, už ką Kaliningrado gubernatoriui N. Cukanovui padėkojo Lietuvos generalinis konsulas Kaliningrade Vaclavas Stankevičius. Nėra abejonės, kad tokia gubernatoriaus pozicija išreikšta ne be Rusijos aukščiausių institucijų pritarimo.

Muziejumi dabar rūpinasi Rusijos Kaliningrado srities Kultūros ministerija ir Nesterovo (Stalupėnų) rajono valdžia. Tačiau dauguma statinių jau perduoti pravoslavų bažnyčios žiniai: tai kultūros bei švietimo įstaigų pastatai: Kaliningrado srities filharmonijos, Lėlių teatro ir kt.

Tolminkiemyje jau 33 metus K. Donelaičio memorialiam muziejui vadovauja p. Liudmila Silova, kuri kartu su 6 darbuotojais jį puoselėja. Ši nuostabi moteris ir jos kolegos dirba labai nuoširdžiai ir su dideliu atsidavimu ─ (neveltui ji apdovanota LDK Gedimino ordinu bei Riterio kryžiumi).

Bet be lankstesnio vizų, tranzito ir ekonominės diplomatijos klausimų sprendimo Lietuvai yra ir bus sunku palaikyti lietuvybę Kaliningrado srityje. Liudmila Silova sako: “ jei „nebūtų pasienio ─ mes būtume pats turtingiausias muziejaus filialas“.

Manau visiems mums rūpi ir turi rūpėti Lietuvai brangios vietos, kurios vertos ypatingos pagarbos ir ne tik dėl K. Donelaičio, bet ir daugybės kitų šviesuomenės atstovų, palikusių ryškų pėdsaką toje Žemėje. Mes turime ateityje išlikti atidesni pasauliniam K. Domelaičio kūrybos vertinimui, tuo labiau, kad artėja Poeto gimimo 300 metų jubiliejus.

Labai gražūs kažkieno pasakyti žodžiai apie Tolminkiemį: „kol kas dar tebežypsi žvakelė ant mūsų visų gentainių prūsų ir lietuvininko K. Donelaičio pilkapio. Bet ar ilgai? “

Kalbėkime šiuo klausimu, pergyvenkime dėl lietuvybės puoselėjimo šioje Lietuvos istorijai labai svarbioje Žemėje. Darykime tai, ką mes galėtume padaryti kiekvienas nuo savęs.

Galima būtų aukoti ir K. Donelaičio muziejui ─ (mes jau įpratę tai daryti įvairių akcijų metu, kai surenkame aukas mažiems ligoniukams, senukams ir neįgaliesiems arba ligoninėms ─ taip reikalingai brangiai medicininei įrangai pirkti.

Savo tikslingais veiksmais ir finansine parama galėtų prisidėti ir Lietuvos institucijos.

Bet svarbiausias užduotis, visgi, turėtų prisiimti Užsienio reikalų ministerija ─ ji diplomatiniu keliu, bendradarbiaudama su Rusijos Federacijos atitinkamomis institucijomis, turėtų pasistengti kartu išspręsti vizų ir tranzito klausimus. Mes visi labai to tikimės.

Gerbiama Prezidentė priminė Lietuvos diplomatams Lietuvos prioritetus – eurointegraciją, pasisakė už bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis. Tai labai gerai. Prašytume Prezidentės pagalbos sprendžiant šią konkrečią problemą ─ Donelaičio muziejaus likimą ─ juk jos kompetencijai priklauso užsienio politikos klausimai.

Ir Europos Sąjunga prisidės prie Tolminkiemio išsaugojimo

Jubiliejiniams 2014 ─ K. Donelaičio metams ─ planuojama įgyvendinti tarptautinį projektą Europos Sąjungos fondų lėšomis. Bet ar pavyks, jei muziejus bus perduotas bažnyčiai? Nes, kai objekto savininke oficialiai taps bažnyčia, galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose bus prarasta.

Šiuo klausimu sureagavo net viena iš ES didžiųjų valstybių vadovių. Neoficialiais duomenimis Vokietijos Premjerė A. Merkel asmeniškai telefonu kreipėsi į Rusijos Prezidentą Medvedevą su prašymu, kad pravoslavai kaip nors kitaip spręstų Karaliaučiaus Katedros klausimą.

Belieka tikėtis, kad visų mūsų pastangos nenueis veltui ir mes būsime išgirsti.

Ir padėkokime kaliningradiečiams už jų rūpestį Donelaičio muziejumi ir mūsų kultūros paveldu.

Donelaitis vertas visų mūsų dėmesio ir rūpesčio. Mes visi turime apginti savo Tautos bei šio Baltijos regiono paveldą ir savitumą.

Undinė Kukarėnienė (LLP Vilniaus sk)

Komentarai

 

 

 
 1. Wow, superb blog structure! How long have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content material!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Great paintings! This is the kind of info that should be shared across the web. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper! Come on over and visit my web site . Thank you =)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. I do love the manner in which you have framed this specific situation and it does indeed provide us a lot of fodder for thought. However, from just what I have witnessed, I just trust as the actual feed-back pile on that folks remain on issue and don’t embark upon a tirade associated with some other news of the day. All the same, thank you for this outstanding piece and even though I do not necessarily agree with the idea in totality, I regard your perspective.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. I have taken note that of all forms of insurance, health care insurance is the most controversial because of the turmoil between the insurance company’s duty to remain profitable and the user’s need to have insurance coverage. Insurance companies’ income on health and fitness plans are certainly low, thus some providers struggle to profit. Thanks for the suggestions you talk about through this website.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Admiring the commitment you put into your site and in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. you’re actually a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent job in this subject!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Ateis laikas,kai Vokietija išpirks iš rusų Rytprūsius,tada prasidės Donelaičio atgimimas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Gal pasiųskime į Karaliaučiaus sritį kun. A. Bulotą ir disidentą Vyčio Kryžiaus ordininką P. Ciziką ir jie išspręs Donelaičio Bažnyčios ( muziejaus ) likimą. Jie pirmieji su lietuvių entuziastų grupele prieš 20 metų Karaliaučiuje ant šaligatvio priešais katedros griuvėsius aukojo pirmasias Šv.Mišias.(Laikraštis”VORUTA”) ( Prie Katedros kaip buvo numatyta, milicija neleido, sakė kad “užminuota” ir reik patikrinti. Tikrino nuo 11val. iki 14 val. kol baigėsi Šv.Mišios ir pasakė, kad minų nėra) Nuo tada Karaliaučiuje atgimė katalikiškas gyvenimas. Tai pirmieji ambasados žingsniai per Šv. Mišių auką. Paprašykite, ir ten bažnyčioje bus atlaikytos Šv. Mišios ir “nečystos” dvasios nesikėsins į Bažnyčią, o dar kaip į muziejų tai daug gas gali reikšti pageidavimų.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Tūkstantmečio kartai psichologė siūlo profesiją rinktis ne pagal pavadinimą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (3)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (2)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (4)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...