Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Vasaris 19 Trečiadienis
 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo organizacijos Lietuvoje vykstančius Prezidento rinkimus skundžia ESBO ir ETPA: vyksta diskriminacija

2019-04-26 17:56 | Naujienos | Komentarų (11)

Žmogaus teisių organizacijos Lietuvoje vykstančius rinkimus apskundė tarptautinėms institucijoms. Nuotr. iš M.Puidoko paskyros FB

Žmogaus teisių gynimo organizacijos kreipėsi į ESBO, ETPA ir Lietuvoje reziduojančias ambasadas, prašydamos padaryti įtaką Lietuvos Respublikos valdžios ir valstybės institucijoms, jog šios nedelsiant nutrauktų šiuo metu vykstančiuose rinkimuose kandidatų diskriminavimą, užtikrintų vienodas galimybes visiems kandidatams viešai ir laisvai per nacionalinį transliuotoją išdėstyti savo rinkimų programas, sudarytų kandidatams į Lietuvos Respublikos prezidentus bei Europos Parlamentą vienodas sąlygas būti išrinktiems, o rinkėjams – vienodas galimybes rinkti ir išsirinkti savo valstybės atstovus.

„Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ne kartą yra informavusios tarptautinę bendruomenę, kad šalies rinkimų įstatymai yra diskriminuojantys ir negarantuoja piliečiams vienodų teisių būti išrinktais šalies prezidentu, Seimo, Europos Parlamento ar vietos savivaldos tarybos nariu: politinių partijų kandidatams rinkimuose suteikiamos privilegijos, nes juos iškėlusios arba remiančios parlamentinės politinės partijos gauna finansavimą iš valstybės biudžeto (LR Politinių partijų finansavimo įstatymas), tuo tarpu nepartinių piliečių suburti rinkimų komitetai jokios valstybės paramos negauna, todėl pastarųjų iškelti kandidatai neturi vienodų galimybių rungtis su politinių partijų kandidatais.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos atkreipia tarptautinės bendruomenės dėmesį, kad šiuo metu Lietuvos Respublikoje vyksta prezidento ir Lietuvos atstovų į Europos Parlamentą (EP) rinkimai.

Pagal LR Konstituciją rinkimus prižiūri ir jų teisėtumu rūpinasi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). Užtikrindama rinkimų demokratiškumą VRK turi garantuoti vienodą rinkimų įstatymų taikymą visiems kandidatams, kontroliuoti politinių kampanijų finansavimą, koordinuoti piliečių iniciatyvų įgyvendinimą. Tačiau netgi nevertinant diskriminuojančių rinkimų įstatymų, VRK nepajėgia užtikrinti vykstančių rinkimų demokratinių procedūrų“, – teigiama žmogaus teisių gynimo organizacijų rašte tarptautinėms institucijoms.

Rašte pažymima, jog 2019 m. balandžio 8 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo surengti debatai su trimis kandidatais į prezidentus (G. Nausėda, I. Šimonytė ir S. Skvernelis). Į minėtus debatus buvo kviesti Lietuvoje reziduojančių ambasadų darbuotojai, kandidatų rinkimų štabų atstovai, politikos ekspertai ir kt. Debatus organizavo iš esmės ne valstybės subjektai (Naujienų agentūra BNS, Rytų Europos studijų centras, Konrado Adenauerio fondas).

„Taigi debatai neabejotinai laikytini privačių subjektų organizuota trijų kandidatų reklamine akcija, kuri savo esme yra nesąžininga, nes dalyvavę kandidatai už šią reklamą nemokėjo. Debatus tiesiogiai transliavo elektroninė žiniasklaida, juos buvo galima stebėti socialiniuose tinkluose.

Po minėtų debatų informacijos kanalais buvo transliuojamos politikos ekspertų nuomonės apie trijų selektyviai parinktų kandidatų privalumus ir trūkumus. Todėl visuomenė minėtus debatus prilygino šališkai trijų kandidatų protegavimo kampanijai, nes analogiškos galimybės dalyvauti debatuose nebuvo suteiktos likusiems 6 kandidatams į prezidentus – pastarieji į debatus net nebuvo kviečiami. Pažymėtina, kad tuo metu prie būstinės (nacionalinė M.Mažvydo biblioteka), kurioje vyko debatai, piliečiai surengė protesto akciją“, – rašoma rašte.

Pasak žmogaus teisių organizacijų, 2019-04-24 LRT laidoje „Panorama“ buvo rodomas reportažas apie minėtus tris kandidatus. Reportaže buvo svarstoma, kaip minėti kandidatai (G. Nausėda, I. Šimonytė ir S. Skvernelis), laimėję rinkimus, įsikurs prezidento rezidencijoje. Apie likusių kandidatų galimybę įsikurti prezidento rezidencijoje reportaže neužsiminta.

„Šiuo reportažu LRT visuomenei teigė mintį, neva prezidento rinkimai jau yra nulemti – juos laimės tik vienas iš trijų LRT nurodomų kandidatų, kas neabejotinai prilygintina politinei rinkimų propagandai ir prieštarauja LRT nešališkumo misijai“, – rašte ESBO ir ETPA rašo žmogaus teisių gynimo organizacijos.

Anot jų, 2019-04-23 LRT laidoje „Ryto garsai“ buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija apie vieną iš kandidatų (A. Juozaitį). Joje buvo aptariama teisės požiūriu abejotina šio kandidato veikla, paskelbta, neva šis kandidatas dalyvauja ne tik prezidento, bet ir Europos Parlamento rinkimuose, nors pastarasis juose nedalyvauja.

„Minėtas kandidatas pareikalavo LRT paneigti šališką, su parinktais teiginiais bei faktais tikrovės neatitinkančią ir net melagingą informaciją. Kandidato nuomone, tokios informacijos skleidimas neatitinka LRT misijos, tai laikytina sąmoningai sukurpta antiagitacija, dezinformacija ir nesąžininga LRT propaganda“, – teigiama rašte.

Pasak žmogaus teisių gynimo organizacijų, akivaizdi kandidatų diskriminacija pastebima ir kitose LRT rengiamose laidose.

„Viešuose kandidatų debatuose, kurių transliacija vyskta tiesiogiai, LRT taip pat pažeidžia Nacionalinio transliuotojo įstatymo reikalavimus. Debatuose dalyvaujantys kandidatai nežino konkrečių klausimų, kurie bus užduoti tiesiogiai transliuojamoje laidoje, nes klausimų turinį formuoja LRT. Tokiu būdu LRT nepagrįstai priskyrė sau teisę egzaminuoti ir vertinti politikų pasiruošimą ir iš to kylančią teisę būti šalies prezidentu. Tačiau nei Prezidento, nei Europos Parlamento rinkimų įstatymai tokios teisės LRT nesuteikia. Neatsakydama už būsimųjų klausimų kandidatams slaptumą, LRT iš anksto gali planuoti pageidaujamą laidos rezultatą, t.y. savo nuožiūra lemti, kuris kandidatas bus patrauklesnis visuomenei, suteikdama pastarajam galimybę iš anksto žinoti apie kandidatams paruoštus klausimus.

LRT šališkumo įspūdis TV žiūrovams susidarė 2019-04-15 LRT surengtoje prezidento agitacinėje rinkimų laidoje, kurioje dalyvavusiems visiems 9 kandidatams į prezidentus buvo pateikti iš anksto LRT parengti kandidatams formaliai nežinomi klausimai. Tačiau visuomenei susidarė įspūdis, jog kai kurie kandidatai jau iš anksto žinojo užduotų klausimų turinį. Tokiu būdu LRT pažeidė kandidatų rungtyniavimo ir jų lygiateisiškumo principus.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijų nuomone, pats kandidatų viešas egzaminavimas LRT be aiškiai reglamentuotų taisyklių, kai kuriuos kandidatus iš anksto galimai supažindinant su būsimaisiais klausimais, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo kriterijams. Palyginimui – netgi moksleivių brandos egzaminų užduoties ar jos dalies turinys yra įslaptintas LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ( 7 str.24 d.)“, – teigiama žmogaus teisių organizacijų gynimo rašte tarptautinėms institucijoms.

Žmogaus teisių gynimo organizacijos savo rašte pažymi, kad „minėtus debatus rengia kontraversiškai vertinamas laidos vedėjas (E.Jakilaitis), kuris galimai yra susijęs su vienu iš kandidatų į prezidentus. 2018 metais LR Seimas atliko parlamentinį LRT valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos tyrimą, kuris atskleidė didelį korupcijos ir valstybės lėšų iššvaistymo mastą. Po šio tyrimo minėtas LRT laidų vedėjas paliko LRT, tačiau prasidėjus prezidento ir Europos Parlamento rinkimams, vėl buvo pakviestas rengti debatus su kandidatais, kas dar labiau padidino nepasitikėjimą LRT. Apie nepasitikėjimą minėtu LRT vedėju ir jo šališkumą rengiant debatus vienas iš kandidatų (M.Puidokas) informavo LRT vadovybę ir VRK, siūlydamas LRT vadovams kurti demokratijos kriterijais pagrįstą televiziją, kad pastaroji klausimus kandidatams į prezidentus patikėtų skirtingų sričių ekspertams – tik taip būtų užtikrinti aukščiausi sąžiningų demokratiškų debatų kriterijai. Tačiau nei taryba nei VRK jokių priemonių nesiėmė.“

„Informacija apie LRT šališkumą prezidento rinkimų kampanijos metu bei nuomones apie neleistiną LRT selektyvumą kandidatų atžvilgiu menkinant vienus ir dirbtinai aukštinant kitus, pradėjo viešai skelbti žymūs visuomenės atstovai ir teisės mokslininkai (pvz., Vilniaus universiteto prof. E.Šileikis). Nacionalinio transliuotojo įstatymas nustato, jog LRT privalo vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais. Šie principai reiškia, kad LRT neleidžiamas angažuotumas, t.y. LRT neleidžiama palaikyti vieną ar kitą kandidatą rinkimų metu, teikti kuriam nors iš kandidatų prioritetą ir pan. Šiuo atveju LRT organizuojama propaganda, selektyviai nukreipta prieš vienus kandidatus, privilegijuojant kitus kandidatams, įgavo teisiškai nemotyvuotą, neetiška ir diskriminacinį pobūdį. Pažymėtina, kad dėl LRT veiklos neatitikties demokratinės valstybės principams šalies visuomeninės organizacijos neseniai kreipėsi į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją“, – rašoma rašte ESBO ir ETPA.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos atkreipia tarptautinių institucijų dėmesį, kad demokratinių rinkimų laisvės suvaržymai Lietuvos Respublikoje įgavo sisteminį pobūdį.

„2019 metų pradžioje vyko rinkimai į vietos savivaldos tarybas. Visuomeniniai rinkimų komitetai juose taip pat buvo diskriminuojami. Kai kurie iš šių komitetų („Gedimino miestas“, „Junkis“, „Vilniečių Lokys“ ir „Vilnius gali“) skundė neteisėtus LRT veiksmus VRK. Tačiau pastaroji į skundus tinkamai nereagavo. Todėl minėti rinkimų komitetai kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti VRK užtikrinti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo įtvirtintą teisę nemokamai naudotis nacionalinėmis visuomenės informavimo priemonėmis. Minėti komitetai teigė, kad VRK pažeisdama įstatymus paliko LRT savo nuožiūra spręsti, kuriuos kandidatus kviesti į diskusines laidas. Jie skundėsi, kad didelei daliai kandidatų apskritai nebuvo suteikta galimybė dalyvauti LRT rengiamose laidose (jie nebuvo kviečiami), o LRT kandidatų dalyvavimo laidose atrankos principai neatitiko įstatymo VRK patvirtintų taisyklių.

Išnagrinėjęs minėtų komitetų skundą Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2019-02-28 sprendime adm. byloje Nr. eR-17-662/2019 pripažino, kad VRK netinkamai įgyvendino kandidatams į savivaldybių tarybų narius Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo įtvirtintą teisę nemokamai naudotis nacionalinėmis visuomenės informavimo priemonėmis, tačiau teismas negalėjo patenkinti šių komitetų skundo, nes iki rinkimų buvo likę nedaug laiko – per jį VRK būtų nespėjusi įvykdyti teismo įpareigojimo.

Galiausiai vienas iš Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių visuomeninių rinkimų komitetų 2019-04-24 skundu kreipėsi į VRK dėl pažeistų teisių rinkimuose į Europos Parlamentą, prašydamas pašalinti iš kandidatų sąrašo Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo požiūriu abejotina kandidatūrą (A. Guoga), nes šio asmens pateikti duomenys neatitinka įstatymo reikalavimų ir prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms. Prašyme yra išdėstyti minėto kandidato įstatymų pažeidimai (įskaitant jo abejotiną pilietybę), pateikta šio asmens klaidinanti informacija apie jo išsilavinimą, pajamas, piktnaudžiavimą ir kt. Tačiau VRK neatsižvelgė į nuodytus argumentus ir pateiktų įrodymų visai netyrė, o skundą atmetė.

Tokiu būdu nėra jokių abejonių, jog VRK tinkamai neatlieka Konstitucijoje nustatytų funkcijų ir neužtikrina kandidatų rinkimuose lygiateisiškumo ir rungtyniavimo principų, toleruoja LRT šališkumą ir atskirų kandidatų diskriminavimą. Iš to darytina išvada, kad šiuo metu Lietuvoje vykstanti rinkimų kampanija neatitinka demokratinės valstybės principų – juose yra daug neteisėtos politinės reklamos atvejų, privilegijuoto žiniasklaidos ir nacionalinio transliuotojo dėmesio atskiriems kandidatams, žodžio ir įsitikinimų laisvės ribojimų, rinkėjų ir rinkimuose dalyvaujančių kandidatų diskriminavimo bei kitų pažeidimų“, – teigiama žmogaus teisių gynimo organizacijų rašte.

Kadangi ESBO pagrindinį dėmesį skiria valstybių demokratinėms reformoms, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių užtikrinimui, pilietinės visuomenės stiprinimui, laisvų ir demokratiškų rinkimų skatinimui, Lietuvos žmogaus teisių organizacijos atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jeigu tarptautinei bendruomenei nepavyks įtakoti Lietuvoje vykstančių rinkimų eigos pagal ESBO nustatytus demokratinių rinkimų principus, atsižvelgiant į faktą, kad rinkimuose paprastai dalyvauja tik pusė Lietuvos rinkėjų, vykstantys rinkimai gali būti laikomi nedemokratiškais, o įvykusių rinkimų rezultatai gali kelti abejones dėl jų patikimumo, skaidrumo, o tai reiškia, kad ateityje gali iškilti pagrįstos abejonės dėl išrinkto prezidento ar Europos Parlamento nario legitimumo. Tai, anot žmogaus teisių gynimo organizacijų, neabejotinai pažeistų esminį piliečių sutikimo principą, kad juos valdytų būtent tie ir būtent taip, kaip yra nustatyta įstatyme. Šių principų pažeidimas keltų nepasitikėjimą išrinkta šalies valdžia ir iš to galimą politinį nestabilumą, kuris yra žalingas tiek šalies piliečiams, tiek tarptautinei demokratinei bendruomenei.

„Todėl prašome Jus įtakoti Lietuvos Respublikos valdžios ir valstybės institucijas nedelsiant nutraukti šiuo metu vykstančiuose rinkimuose kandidatų diskriminavimą, užtikrinti vienodas galimybes visiems kandidatams viešai ir laisvai per nacionalinį transliuotoją išdėstyti savo rinkimų programas, sudaryti kandidatams į Lietuvos Respublikos prezidentus bei Europos Parlamentą vienodas sąlygas būti išrinktiems, o rinkėjams vienodas galimybes rinkti ir išsirinkti savo valstybės atstovus“, – prašome rašte, kurį pasirašo Stasys Kaušinis (Lietuvos Helsinkio grupė), Petras Grėbliauskas (Lietuvos žmogaus teisių asociacija), Aurelija Kuzmaitė (Piliečių gynimo paramos fondas), Romualdas Povilaitis (Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija).

Komentarai

 

 

 
 1. BALSUOTI už aferistus Šimonytę ir Nausėdą , tai tas pats kaip 3 kadencijai išrinkti KGB prostitutę Grybauskaitę , o gal net ir blogiau .
  Visi puikiai žinote jog vyksta LR Seime tyrimas , dėl manipuliavimo vilibor ir euribor indeksu , o LT bankas priskaičiuodavo labai dideles palūkanas visiems kas ėmė paskolas būstui ar kitokioms reikmėms …..
  Labai daug žmonių prarado būstus , o smulkių imonių bankrutavo ir buvo priversti bėgti į užsienį ….
  Šimonytė su Nausėda dalyvavo šioje LT banko aferoje ir dengė Vasiliauską , kuriam dirigavo Grybauskaitė …..
  Vagys lenda į prezidentus .
  Liansberginiams kandidatams po-x-ui ant įstatymų , LRGP jų kišenėje , jei ne visa tai greit ir likusius nupirks …..
  Pasižiūrėkite ……
  Nuoga tiesa 2019-04-15 .

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Tik pagalvojau apie tave Ingrida ir islindai tu vaikeli kandidatuoti,nors tiek prisikei Lietuvai merguzele,kad sunku ir sumastyti…o pamenu,tada gyreisi iseidama is ministeriu,kad savo asmenineje pinigineje pas tave visada tvarka,perteklius pinigu,o Lietuvos trukumas. saunuole! supysai valstybe!maladec,duok paspausiu ranka. Galejai juk nesupysti, atsistatydinti, bet ne, pochui, uz pinigus prasizergiai,pardavei savo sazine. Zinai, kaime parsiduoda uz monikutes buteli vyno o tu parsidavei uz kiek? esme tame, kad ji ta kaimiete ir tu, jus man abi k.u.r.v.o.s, tik tu didesne zala padarei,pardavei ne tik save, bet ir pardavei savo kaimynu, tevu,vaiku ateiti, ju gyvenimus, supysai viska, praskolinai ju vardu. O kas dabar, ko tu tyli, ko nepapasakoji? Papasakok kaip Barclays bankas atpyso Lietuva vel, vietoj 10 metu ikiso paskola 20 metu 1 mlrd euru…papasakok gudrute mums kiek palukanu mes daugiau sumokesime? Kiek pati gavai v lapu? Nenori? Nori as papasakosiu kas bus kaip mums reikes srebti tavo sudus? zinai kiek reikes pasiskolinti? zinai, as galvoju ka cia su tavimi padarius…zinai ka? P.y.z.d.i.n.k tu dura Simonyte kad taves nebutu daugiau, eik auginti aviu bukapropte, ir daugiau stenkis nebelysti i eteri, negi tu nematai, tu ,tavo draugelis, kubilius, vasiliauskas, tapote siuksles tautos akyse,issigimeliai, kur tavo drauge kita blondine senmerge? taip kad mes tau atleisim,jau atleidom, aciu, issiliuobsim tavo suda su laiku, o tu varyk durnyte. be to, kita karta kai sakysi kad ekonomika auga prietranka tu 3% tai ismok angliskai ir suprask kad 3% augimas yra recesija pagal tvf kriterijus. as tau isversiu angliskai-according imf economy growth 3% is technical recession. taip kad dura nebeklaidink tautos debile tu!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Pažiūrėkime, šiandien prezidentės štabo vadovas Vitas Vasiliauskas – Lietuvos banko valdybos pirmininkas, antrosios kadencijos štabo vadovas – Romas Švedas – „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas, buvęs patarėjas Arūnas Molis vadovauja SGD terminalui, kitas patarėjas – Nerijus Udrėnas – Klaipėdos jūrų uosto direkcijos valdybos pirmininkas. Dar vienas patarėjas, Nerijus Rasburskis, įgyvendina šiukšlių deginimo, fabrikų statybos projektą. Jau nekalbėsiu apie Ingridą Šimonytę, kuri yra žinoma nuo Finansų ministerijos laikų, buvo sėkmingai įdarbinta su Vitu Vasiliausku Lietuvos banke. Žinoma, Rokas Masiulis yra „pilkasis kardinolas“, vadovaujantis Susisiekimo ministerijai. Kaip žinoma, jis savo karjerą pradėjo įtvirtindamas SDG terminalą su privačiu juridiniu asmeniu – „Klaipėdos nafta“. Matau čia nepotizmą, savo patarėjų protegavimą ir tylą, visuomenės informavimo tylą, manipuliavimą žiniasklaida. Greičiausiai ta pati žiniasklaida yra finansuojama tiesiai ar per tarpininkus.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Man, visiškai nesuprantama, – A.Kubilius su I.Šimonyte padedami savo tvartelinių chuntos užgrobę ir išvogę Snorą bei būdami paprasčiausi vagys, kuriais privalomai turėtų domėtis Generalinės prokuratūros prokurorai, vienas dar neseniai norėjo daryti karjerą ir rengėsi kandidatuoti į Europos Tarybos generalinio sekretoriaus postą. Tai gerai, kad brudą išspyrė! Kita , kaip Šveiko kareivis šiandien raportuoja, jog yra pasirengusi nuo “žmonių” partijos kandidatuoti į prezidento postą?! Na, čia tai be žodžių. Tik Lietuvoje taip būna.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Buvo bevalis Valys – ir Lietuvoje pedofilijos ir korupcijos nebeliko. O šitas kaimietis iš Ukmergės Šilinis- yra aiškiai Grybauskaitės “tamponas”.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Aš, kaip ir daugelis Lietuvos piliečių buvau kvailas ir balsavau už D.Grybauskaitę. Tai pagal korupcijos lygį Lietuva lenkia net Baltarusiją ir Rusiją. Reiškia mokinė pralenkė savo mokytojus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Vytautui
   Taip įsivaizduoju,kd ten liko baimė turėti reikalu su partkomais.Atsimenu bestatant 1985 m daugiabutį iškilo konf.su privačiu kaimynu,tai po piktumai ėmė gasdinti partkomu.Krartais skundai pasiekdavo Vilnių ar net Maskvą.Td lavina virsdavo žemyn,o visi saugodavo savo s u bi nes.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Įteisinta, Tulpės – Tatos, Mafija valdo Lietuvą nuo 1990’ųjų…kada senis iškeliaus į Pragarą ir nustos gerti žmonių kraują? Pagarba žaliesiems valstiečiams!

   Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Jeigu ziureti is sazines ir garbes puses,tai argi gali buti didesnis issityciojimas is kandidatu i prezidentus,kai siems ,viesai uzduoti klausimus,suteikiama teise dezertyrui Albertui Simenui??? jeigu kandidatai i prezidentus butu garbingai pasielge ,ir visi inkorpore iseje is studijos,kai paskelbe apie klausimus uzduoti suteikta garbe dezertyrui,kuris sunkiausiu Lietuvai momentu nusispjove i Tevyne -Lietuva ir pasipustes padus dingo saugodamas savo konkolus.Ar tokiam zmogui vieta buti reklamuojamu?? Gal jo vieta buti prikaltam prie gedos stulpo?? Bet landsbergine partgauja ,siam dezertyrui,netgi suteike isskirtines darbo salygas Lietuvos gelezinkeliuose,kur jo atga sieke dvidesimt ir daugiau tukstanciu per menesi,kai Lietuvos zmones dirbo sunkiai,po 200-300 valandu per menesi ir gavo tuos susiktus 120 litu??? Man sendien kandidatai buvo panasus i aviu banda ,kuri net nesugebejo pasipriesinti pries vykdoma patycia is ju paciu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Gal iš tikrųjų rinkime iš tų trijų kandidatų? Nes, kaip atsimenate, kartą runkeliai pajuokavo ir išrinko Paksą, o ne tą, ką siūlė amerikonai. Atsimenate kiek vargo ir finansų sukišo Amerikos globalistai ir mūsų šunauja, kol Paksą nuvertė? Baisu buvo įsijungti televiziją ar radiją. Vyko šlykštus psichologinis teroras. Ir vienas iš kurstytojų buvo lietuviškasis Smigolas-Jakilaitis

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Pakso laikais diskriminacija vienu ir pervertinimas kitu ,buvo tik trupineliai pries sendienos vykstanciu prezidentu rinkimu diskriminacija.Tuomet landsberginiu partgauja buvo virsunelese,ir sau ir savo sebrams leido daryti ka sie besugalvojantys.Svarbiausia buvo ,kad reklamuotu landsberginiu gauja visur,visada ir per visus galus.

   Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Tūkstantmečio kartai psichologė siūlo profesiją rinktis ne pagal pavadinimą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (2)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (4)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...