Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 20 Trečiadienis
 

Lietuvos tikinčiųjų aimanos Popiežiaus nepasiekia

2012-04-07 16:47 | Laiškai | Komentarų (87)

Lietuvos tikinčiųjų laiškas dėl Kedžio dukrelės Popiežiaus Benedikto nepasiekė

Pastarosiomis dienomis pedofilijos ir žudynių bylos peripetijos pasiekė kulminaciją, kai net nepradėjus teisme šios bylos nagrinėti iš esmės, bet kuria kaina valstybės vardu visomis išgalėmis siekiama sunaikinti dar vieną šios šiurpios istorijos liudininkę – teisėjos Neringos Venckienės globojamą mažąją Klonio gatvės kankinę. Visuomenės smerkiamų tikslų beatodairiškai siekiantys beširdžiai valdžiažmogiai šioje istorijoje yra ne vieni – visų nuostabai brutalus nežmoniškumas vykdomas su tyliu Bažnyčios pritarimu. Todėl čia dera prisiminti gal jau primirštą, o gal ne visų ir žinotą faktą apie tikinčiųjų dar 2010 m. lapkritį išsiųstą kolektyvinį laišką Popiežiui.

Laikantis visų atsargumo priemonių laiškas buvo siunčiamas trimis nepriklausomais kanalais – per Belgijos princesę Žakliną de Kroi (Jackueline de Croy), kuriai laiškas buvo įteiktas į rankas laiško autoriams viešint Belgijoje, antrasis laiško egzempliorius Popiežiui perduotas per nuncijų arkivyskupą Luidžį Bonacį (Luigi Bonazzi), taip pat laiškas Popiežiui į Vatikaną išsiųstas registruotu laišku paštu. Nepaisant to, kad laišką pasirašė daugiau kaip 130 tikinčiųjų, tarp jų kunigai Jonas Varkala, Alfonsas Bulotas, Mindaugas Martinaitis, žinomi mokytojai, inžinieriai, žurnalistai, menininkai, darbininkai, laiškas Popiežiaus nepasiekė, atsakymas iki šiol negautas….

Šventasis Tėve,

Esame grupė Lietuvos katalikų, kurie kreipiamės į Jus kaip į Ganytoją bei Jėzaus Kristaus vietininką. Prašome jūsų užtarti dvi seksualiai išnaudojamas mergaites, kurių istorijos tapo visos mūsų šalies tragedija.

2008 m. Drąsius Kedys kreipėsi į teisėsaugą dėl galimo daugybinio jo keturmetės dukters bei jos aštuonmetės pusseserės seksualinio išnaudojimo. Anot D. Kedžio dukters parodymų, jų motinos jas pardavinėjo vyrams seksualiniams įgeidžiams patenkinti. Du vyrus iš ją seksualiai išnaudojusių mergaitė atpažino ir abu juos įvardino. Abu šie vyrai užėmė aukštas pareigas visuomenėje. Mergaitės liudijimas buvo patvirtintas kaip neabejotinai teisingas penkiomis oficialiomis kriminalinio tyrimo apklausomis bei keturiomis skirtingomis psichologinių ekspertizių analizėmis.

D. Kedys, kartu su seserimi Neringa Venckiene, kuri yra teisėja, išsiuntė daugiau kaip penkiasdešimt laiškų skirtingoms suinteresuotoms valstybės institucijoms, pradedant nuo vietinio policijos komisariato skyriaus baigiant Lietuvos Prezidentūra. 2008 m. lapkričio mėn. visą visuomenę sukrėtusi rezonansinė pedofilijos byla pradėta tirti, tačiau buvo tuojau pat atidėliojama, vėliau buvo akivaizdžiai matyti, jog dedamos pastangos sutrukdyti tyrimo tęsimą. Po to, kai visi faktai ir akivaizdūs įkalčiai, jog Lietuvoje egzistuoja pedofilų klanas buvo pristatyti visuomenei, šis tyrimas užstrigo.

2009 m. spalio mėn. 5 d., likus dienai iki bylos svarstymo, N. Naruševičienė, kuri buvo įtarinėjama savo aštuonmetės dukters pardavinėjimu pedofilams, bei vienas įtarinėjamų pedofilų – garsus teisėjas J. Furmanavičius, buvo nužudyti. Tą pačią dieną keturmetę dukrą gynęs tėvas D. Kedys neaiškiomis aplinkybėmis dingo (spėjama, buvo pagrobtas) ir buvo viešai be įrodymų apkaltintas šių dviejų žmonių nužudymu.

Antrąją auką aštuonmetę Naruševičiūtę iš šalies su prokuratūros leidimu skubiai išsivežė ir nuo visuomenės paslėpė jos tėvas, kuris anksčiau buvo pripažintas kaltu net dėl 14 prasižengimų. Visiškai nieko nežinome apie mergaitės būklę nuo tada, kai ji paliko Lietuvą.

2010 m. balandžio mėn. 17 d. buvo rastas mįslingomis aplinkybėmis žuvusio, kaip spėjama nužudyto, D. Kedžio kūnas. Pagal oficialią versiją, jo mirties priežastis buvo asfiksija – užspringimas. Tačiau šeimos narių ir daugiau kaip 5000 gedinčiųjų, atėjusių į D. Kedžio šermenis, velionio kūno dėl daugybės prieš mirtį patirtų sužalojimų nebuvo įmanoma pažinti.

2010 m. gegužės mėn. 14 d. tūkstančiai žmonių Lietuvoje bei visame pasaulyje pasipriešino teismo nutarčiai nedelsiant grąžinti mergaitę motinai, susijusiai su visuomenės įtariamais pedofilais. Po keleto dienų ši teismo nutartis paskelbta negaliojančia.

2010 m. birželio mėn. 13 d., likus keletui dienų iki pedofilijos bylos teismo posėdžio, Andrius Ūsas, verslininkas ir politikas, vienintelis likęs gyvas iš įtariamųjų pedofilija, buvo rastas negyvas. Pagal oficialiąją versiją, jis pats nuskendo pusės metro gilumo griovyje. Daugelis žmonių netiki šia versija, kadangi jo mirties aplinkybės yra labai keistos. Labiausiai mus šokiravo mergaitės parodymai, jog A. Ūsas, kuris buvo jos krikšto tėvas, gavęs motinos sutikimą, seksualiai išnaudojo mergaitę net jos krikštynų dieną.

2010 m. lapkričio mėnesį spręsis mergaitės ateitis. Teisėjas, atsakingas už šia bylą, jau yra viešai pareiškęs, jos mergaitė turi gyventi su motina, nors mergaitės parodymai dėl jos motinos sąvadavimo dar nepaneigti. Mergaitė taip pat pareiškė norą gyventi su dabartine savo globėja, kuri yra jos teta teisėja N. Venckienė.

Nuo pat šių baisybių pradžios mes kovėmės su blogiu maldoje ir Eucharistijoje. Pavojaus akivaizdoje meldėsi tūkstančiai žmonių. Įvairių sluoksnių žmonės, tikintieji ir ne, budėjo maldoje, kad išgelbėtų visus vaikus nuo pedofilijos blogio. Kaip krikščionys, mes negalime likti abejingi mergaitei ir jos motinai pavojaus akivaizdoje, kai keturi žmonės jau žuvo keistomis aplinkybėmis. Nuo pat 2010 m. gegužės mėn. 24 valandas per parą prie mergaitės namų pasikeisdami budi savanoriai. Keletas kunigų savo pačių iniciatyva dažnai ateina melstis kartu su žmonėmis. Esame labai dėkingi Dievui už šiuos kunigus. Jie drąsina mus ir padeda stiprinti mūsų visų tikėjimą. Tačiau Lietuvos vyskupai oficialiai ignoruoja šią istoriją. Labai liūdna, kad Bažnyčia mūsų nepalaiko šios tragedijos sūkuryje, kuri palietė daugumą, jei ne visus Lietuvos žmones.

Situacija vis labiau tampa beviltiška. 2010 m. lapkričio 3 d. teismas priėmė sprendimą nustoti reikšti bet kokius įtarimus mergaitės motinai (nors ankstesnis 2009 m. spalio 6 d. teismo nuosprendis ištirti pareikštus įtarimus motinai nebuvo vykdomas). Taigi, nelieka teisinių priemonių mergaitės globėjams apsaugoti mergaitę. Nežiūrint šio nuosprendžio, mes neprarandame vilties ir toliau prašome Dievo ir Jo Bažnyčios pagalbos. Siekdami Bažnyčios paramos, kalbėjomės su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir prašėme jo ganytojiško palaikymo ginant Dievo mažutėlius mirtiname pavojuje. Jis atsiliepė, jog negali mums niekuo padėti ir net patarė nesikreipti niekur aukščiau su šiuo prašymu. Sigitas Tamkevičius yra Lietuvos vyskupų konferencijos galva, ir kaipo toks, užtikrino, kad jokia Katalikų Bažnyčios parama nėra įmanoma šioje tragedijoje, nes ne bažnyčios uždavinys spręsti teisingumo reikalus. Žinoma, mes neprašome Bažnyčios atlikti kriminalinio tyrimo ir rasti kaltuosius šioje byloje. Mes neprašome (niekad net į galvą nebūtų atėję) Bažnyčios įveikti valdančiųjų korupciją. Mes tiesiog tikime, jog mūsų Viešpats Jėzus Kristus nėra abejingas mūsų kančiai ir mums žūtbūt reikalinga Jo Bažnyčios parama. Esame silpniausia šalis šioje kovoje, ir pralaimime šį mūšį. Mums, apimtiems tamsos ir nevilties, reikia mūsų Bažnyčios šviesos, kuri šviestų, kad neprarastume vilties, netgi jei akivaizdžiai triumfuotų blogis smurtinių mirčių bei labai įmanomų ateities tragedijų baimės, tarpe kurių gali būti mergaitės ir jos motinos mirtys, pavidalu. Prašome Bažnyčios, kad ši sukviestų visus tikinčiuosius maldai už nekaltųjų apsaugojimą ir Dievo mažutėlių gyvybę. Prašome Bažnyčios melsti už mus ir tarti mums paguodos žodį. Lietuvos katalikams ir ypač šeimoms, kenčiančioms nuo šios tragedijos, reikia jų Bažnyčios.

Mums reikia palaikymo, kuris yra didesnis nei asmeninė ar grupinė malda. Kova peržengia teisinį lygį. Tai dvasinė kova tarp gėrio ir blogio. Šventasis Tėve, mums reikia Jūsų žodžio. Mums reikia Jūsų maldos.

Su meile ir pasitikėjimu mes lauksime Jūsų, Šventais Tėve, atsakymo.

Pasirašo 130 tikinčiųjų

Komentarai

 

 

 
 1. ROMOS PAKALIKAI,ATSIPRAŠAU -KATALIKAI VIRŠ DVIEJŲ ŠIMTŲ METŲ GĖRĖ MŪSŲ VAIKŲ,SENELIŲ IR MOTERŲ KRAUJĄ , KOL PRIVERTĖ MUS PRIIMTI JŲ PAPROČIUS IR ATSISAKYTI SAVO TIKĖJIMO. BET KARAS TĘSIASI. KRIKŠČIONIŠKIEJI BANDITAI BUS IŠVYTI IŠ LIETUVOS IR LIETUVIAI SUGRĮŠ PRIE TIKĖJIMO DIEVU. IR TAI TIK LAIKO KLAUSIMAS. O KAS LIEČIA VAIKAPISĮ ANDRIŲ ŪSĄ- TAI TOKIŲ PILNA VATIKANE, TODĖL JIE NIEKADA SU TUO NEKOVOS. PROTĖVIŲ KRAUJAS BUS ATPIRKTAS -TŪKSTANČIAIS NUKAPOTŲ GALVŲ TOKIEMS PYDERASTAMS KAIP BRUNONAS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ju lupose skamba dievo zodis, bet ju sirdys ir sielos yra uzterstos melo, godumo, neapykantos ir nuolankumo politiniam smurtui. Seniai neispazistu jokio tikejimo – dievu tikiu, bet religijas sukure zmones ir integravo jas taip, kad butu palankios ir nuolankios vykdant ivairias politines machinacijas – jos tarnauja velniui, bet ne dievui. Dievas ne aklas ir ne kurcias – viskas bus atlyginta ir su kaupu. Zmones dar neperprato sio pasaulio tustybes – viskas gi laikina sitam sviete, mes esame tik sveciai – ar jus matete ir pazinojote bent viena turtuoli, ar izymu zmogu, kuriam mirtyje jo palikimas butu pasitarnaves – visi mirtyje vienodi – visu laukia vienas – dievo teismas. Dievas nesikisa i zmoniu zemiskuosius reikalus ir jis del musu kanciu nekaltas – sioje zemeje – zmogus zmogu eda, mes patys esame kalti del tokios musu egzistencijos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Mano avelės ir avinai.
  Girdžiu aš jus. Jau parašiau atsakymą tik neturiu voko ir pašto ženklų. Atsiųskit.
  P.S. Pas mus Vatikane – eurai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Žinot, aš jau serialų nežiūriu. Man čia įdomiau. Kiekvieną dieną vis nauja serija su nenuspėjama pabaiga. Vis galvoji, o ką rytoj rodys?
  Įdomiausia, kad ir artistai parinkti pagal scenarijų. Jauna graži moteris tai gerietė, o jau tos plėšriosios tokios antipatiškos, kad kitaip ir būti serialuose negali.
  Gaila kad šventės. Tai turbūt naujos serijos nerodys. O gal?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Jei ne pati Garliavos mergaitė Venckienė, tai jos chebra – tikrai pavarys bent pora serijų.
   Pats matai kas su tavim pasidarė: nežiūri serialų ir tapai pedofilu, klano atstovu.
   Negalima paleist vadžių – cirkas tęsis, naujos serijos bus.
   Dabar būtų laikas naują “teisinę” seriją suręst etnologei ar jos tėvui muzikologui. Kaip tik jų metas – pilnatis.
   Laukiame

   Thumb up 0 Thumb down 0

 5. stiprybes ir kantrybes,jums nepabugusiems nei salcio,nei lietaus ir sniego.Jus tiesiog musu sviesuomene,kuri artina mus visus prie naujo sajudzio.Sekmes ir linksmu svenciu

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Linkiu Baltąjam Tėvui ilgiausių metų ir atsiprašau už tautiečių įkyrumą.
  Mes čia su savo majorėm susitvarkysim patys.
  Patys rinkom,patys ir Interpuliuosim.
  Jei Dievas leis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Valdziazmogiams nebus dovanota del susidorojimo su vaikais.Mirtis!Stai atsakymas!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. nu ir priskaldot jumoro su tais komentarais gyvenk ir zvenk matyt kiausiniu jau prisivalget ir akum uzsigeret kad taip juojinga o cia vyksta visai rimti dalykai saugo zmones mergaite nes daugiau nera kas uztaria siltu velyku saugantiems ir nekreipkit demesio i beprociu komentarus gerai?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Popiezius uzsiemes saviskiu pedofilu nusikaltimu maskavimu.Nesitiki,kad popiezius cia kistusi.Ten vienas siekis,kaip sukauptus turtus pelningiau investuoti,kaip daugiau pelno gauti.O kur auksas,kur turtai,kur pagrindines vertybes kapitalas,ten zmoniskumui,supratimui,atjautai vietos nelieka.O apie viena maza zmoguti,net nesivarginama ir galvoti.Tad visiems tvirtu Sventu Velyku.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. paskaitykit alfoje nuomoniu skiltyje Liudvikos Pociunienes straipsny !!! Ydomu ,labai ydomu, visi paskutiniai yvykiai isdestyti ir stankes teistumas yra ir dar nepanaikintas, tik dvasios jo nevykdo, va tep…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Putinui pasiuskit. Jis tikrai gaus greiciau negu popiezius.Popieziai i tokius niekus neatsakineja. O Putinas gal ir susidomes….Ot tai butu Putinui budas gelbet lietuva nuo p.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Reikėjo, kaip ir anais laikais, kreiptis tiesiai į Maskvą ir būtų buvę kaip senoj Bruniaus dainoj:-“broliai rusai mums padės”.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Popiežiui ir Polikarpovnai rūpestis tas pats, kaip neišviešinti pagrindinio pedofilų tinklo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • apšikt ir prezidentę?
   Sveikinu
   Nors tu iš tų, kurie progų neieško – triedžia ištisai

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • O tu ką, gretimoje kabinoje sėdi? Viską stebi? Tai gal su viduriukais irgi ne kas? :))

    Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Esu tikinti, taciau i baznycia neinu ir visai nesigailiu, kad taip elgiuos. Yra kunigu is idejos atsidavusiu kunigystei, jie tikri dvasios gydytojai, deja, ju tik keletas. Kaip tik baznyciose turetu buti aukojamos sv. misios uz Lietuvoje ir pasaulyje suaugusiuju isnaudojamus, bei kitaip skriaudziamus vaikus, deja, dauguma kunigu “kurti”, nes, atseit, jiems negalima kistis i teismudarba. Mes rinkom Prezidente, ji paskyre teisejus, tad mes turime pilna teise reikalauti saziningu teismu sprendimu, privalome apginti savo artima, jeigu jam iskyla pavojus. Ka padarysi, sazine parduodama uz gera gyvenima, uz minksta patogia kede, uz vienas kito dangstyma, zodziu visi “negirdejimai” susiveda i labai didelius pinigus…

  Ramiu Sv. Velyku visiems Klonio gatveje, bei kitokiu budu palaikantiems naslaite mergyte.

  Palaikantieji pedofilus, melskites, prasykite Dievo atleidimo ir jus sveikinu su pavasario sventem. Gal Dievas apsvies jusu sirdis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. DIEVAS yra visur melskimės tyliai mintimis lyg kalbėdamiesi su juo.Jis mus girdi ir padeda.Ilgaskverniais seniai nebetikiu-jie daro kaip jiems geriau,skaito per pamokslus evangeliją,o elgiasi ne taip kaip moko evangelija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Laikantis visų atsargumo priemonių laiškas buvo siunčiamas trimis nepriklausomais kanalais….
  Reikėjo dar užšifruot ir parašyt nematomu rašalu.
  Kaip Leninui susirašinėjant su Marksu.

  Pagal amžių – lyg ir ne vaikai. Bet kaip vaikai žaidžia šnipų žaidimus. Tik tiek, kad vaikai tai daro pramogos dėlei, o šitie norėdami apšmeižti Lietuvą. Ant Tamkevičiaus jau apdrėbė..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. KLas dar vis tiki , kad nebuvo pedofilijos. Reikia viesinti teisesaugos virazus visais kanalais Vioesumas yra ginklas pries Korpusa ir Prakurus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Juk is tikruju, tai Romos katalike drasko, terorizuoja, prievartauja. Kur baznycia!??? Jei mes, priklausantys kataliku baznyciai nerandame net ten uztarimo, tai reikia pagalvoti, ar teisinga religija pasiemem? Gal pereiti i stabmeldyste, tai musu Krivis gal netyletu?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Nekaip atrodo kai zmones siuncia popieziui. Kas jis toks yra? 1] popiezius yra ne Lietuviu Tautos vadas kaip ir primesta katalikybe. 2[ Visi manau zino, kad kur isaiskina iskrypeliu orgijas su kudykiais ir vaikais ten vis buna ir kunigai. As manau iskrypeliu daugiausia kur jiems saugiausia ir itakingiausia dirbti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Norite tikėkite, norite ne. “Savo laiku viena močiutė, dėl sunkaus pragyvenimo rašė tiesiogiai laiškelį Dievui. Ant voko užrašė AUKŠČIAUSIAM ir įmetė į pašto dėžutę. Pašto darbuotoja patikslino adresą, kad Maskva – Brežnevui. Gavo sode bevaikščiodamas Brežnevas laišką o ten močiutė iš tarybinio Pabaltijo prašo 50 rublių ožkutei nusipirkti. Kišenėje Brežnevas rado tik 25 rublius, tad palydovui padavus ir išsiuntus, močiutė gavo, o Brežnevas galvojo vėliau nusiųsti dar likusius 25 rublius. Močiutei neužteko pinigų ožkelei. Ji ir vėl rašo AUKŠČIAUSIAM laiškelį, tik prašo kad nesiųstų per Maskvą, nes ji negavo 25 rublių, nes prašė 50 o atėjo laiškas tik su 25 rubliais ir antspaudas ant voko-Maskvos. Tai va ir šio laiško negavo AUKŠČIAUSIAS, nes gal dar jam laiškai eina per Maskvą?”

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Yra dar viena galimybė su ponu Dievu susisiekti: profesorius Apanavičius parašo teikimą , nuveža į Jaruzalę ir įkiša į Raudų sieną. Ką žinai, bet vis tiek daugiau naudos, nei iš to teikimo kur Grybauskaitei parašė.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 21. Apšiko Tamkevičių.
  Jūs parašykit šv. Petrui. Tas prie vartų stovi ir dar aukščiau perduot gali.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 22. Ponai tikintieji, o ar jums neatrodo, kad žymaus kunigo J. Zdebskio persekiojimas ir noras jį parodyti ištvirkėliu bei apkaltinti sirgimu venerine liga , po to ir galimas jo nužudymas pagal braižą labai panašus į dabartinius apkaltinimus asmenų pedofilija, po to galimus jų nužudymus. Yra apie ką pagalvoti ponai tikintieji…

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • tik Garliavos mergele Venciene.
   Neįžeidinėk jų, siūlydamas pagalvoti. Jiems tai svetima. Tikėjimas – viskas

   Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Pirmiausia reikia išsiaiškinti kokios jėgos ir kodėl žudo žmonės ( galimai Pociūną, Usą, Kedį, Furmanavičių, Abramavičių) , o tik tada bus galima samprotauti apie pedofiloją. O dabar kažkaip galimi žudymai pamirštami, galimi žudikai pamirštami, pėdos mėtomos nes minia tik koncentruojama į mergaitę, kuri lyginant su minėtais galimais žudymais yra svarbi tik tuo, kad žino tiesą, kurios kažkuri pusė labai bijo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. O ar mūsų Prezidentę pasiekė? Argi tokio tylėjimo tikėjomės?
  Belieka Tauta, atstovėjusi Sausio 13-ąją, kaip Laisvės garantas.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Žuvinto biosferos rezervatas apsaugotas nuo medžioklės, žvejybos ir plaukiojimo poveikio
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...