Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Kovas 7 Sekmadienis
 

Lietuvos tikinčiųjų aimanos Popiežiaus nepasiekia

2012-04-07 16:47 | Laiškai | Komentarų (87)

Lietuvos tikinčiųjų laiškas dėl Kedžio dukrelės Popiežiaus Benedikto nepasiekė

Pastarosiomis dienomis pedofilijos ir žudynių bylos peripetijos pasiekė kulminaciją, kai net nepradėjus teisme šios bylos nagrinėti iš esmės, bet kuria kaina valstybės vardu visomis išgalėmis siekiama sunaikinti dar vieną šios šiurpios istorijos liudininkę – teisėjos Neringos Venckienės globojamą mažąją Klonio gatvės kankinę. Visuomenės smerkiamų tikslų beatodairiškai siekiantys beširdžiai valdžiažmogiai šioje istorijoje yra ne vieni – visų nuostabai brutalus nežmoniškumas vykdomas su tyliu Bažnyčios pritarimu. Todėl čia dera prisiminti gal jau primirštą, o gal ne visų ir žinotą faktą apie tikinčiųjų dar 2010 m. lapkritį išsiųstą kolektyvinį laišką Popiežiui.

Laikantis visų atsargumo priemonių laiškas buvo siunčiamas trimis nepriklausomais kanalais – per Belgijos princesę Žakliną de Kroi (Jackueline de Croy), kuriai laiškas buvo įteiktas į rankas laiško autoriams viešint Belgijoje, antrasis laiško egzempliorius Popiežiui perduotas per nuncijų arkivyskupą Luidžį Bonacį (Luigi Bonazzi), taip pat laiškas Popiežiui į Vatikaną išsiųstas registruotu laišku paštu. Nepaisant to, kad laišką pasirašė daugiau kaip 130 tikinčiųjų, tarp jų kunigai Jonas Varkala, Alfonsas Bulotas, Mindaugas Martinaitis, žinomi mokytojai, inžinieriai, žurnalistai, menininkai, darbininkai, laiškas Popiežiaus nepasiekė, atsakymas iki šiol negautas….

Šventasis Tėve,

Esame grupė Lietuvos katalikų, kurie kreipiamės į Jus kaip į Ganytoją bei Jėzaus Kristaus vietininką. Prašome jūsų užtarti dvi seksualiai išnaudojamas mergaites, kurių istorijos tapo visos mūsų šalies tragedija.

2008 m. Drąsius Kedys kreipėsi į teisėsaugą dėl galimo daugybinio jo keturmetės dukters bei jos aštuonmetės pusseserės seksualinio išnaudojimo. Anot D. Kedžio dukters parodymų, jų motinos jas pardavinėjo vyrams seksualiniams įgeidžiams patenkinti. Du vyrus iš ją seksualiai išnaudojusių mergaitė atpažino ir abu juos įvardino. Abu šie vyrai užėmė aukštas pareigas visuomenėje. Mergaitės liudijimas buvo patvirtintas kaip neabejotinai teisingas penkiomis oficialiomis kriminalinio tyrimo apklausomis bei keturiomis skirtingomis psichologinių ekspertizių analizėmis.

D. Kedys, kartu su seserimi Neringa Venckiene, kuri yra teisėja, išsiuntė daugiau kaip penkiasdešimt laiškų skirtingoms suinteresuotoms valstybės institucijoms, pradedant nuo vietinio policijos komisariato skyriaus baigiant Lietuvos Prezidentūra. 2008 m. lapkričio mėn. visą visuomenę sukrėtusi rezonansinė pedofilijos byla pradėta tirti, tačiau buvo tuojau pat atidėliojama, vėliau buvo akivaizdžiai matyti, jog dedamos pastangos sutrukdyti tyrimo tęsimą. Po to, kai visi faktai ir akivaizdūs įkalčiai, jog Lietuvoje egzistuoja pedofilų klanas buvo pristatyti visuomenei, šis tyrimas užstrigo.

2009 m. spalio mėn. 5 d., likus dienai iki bylos svarstymo, N. Naruševičienė, kuri buvo įtarinėjama savo aštuonmetės dukters pardavinėjimu pedofilams, bei vienas įtarinėjamų pedofilų – garsus teisėjas J. Furmanavičius, buvo nužudyti. Tą pačią dieną keturmetę dukrą gynęs tėvas D. Kedys neaiškiomis aplinkybėmis dingo (spėjama, buvo pagrobtas) ir buvo viešai be įrodymų apkaltintas šių dviejų žmonių nužudymu.

Antrąją auką aštuonmetę Naruševičiūtę iš šalies su prokuratūros leidimu skubiai išsivežė ir nuo visuomenės paslėpė jos tėvas, kuris anksčiau buvo pripažintas kaltu net dėl 14 prasižengimų. Visiškai nieko nežinome apie mergaitės būklę nuo tada, kai ji paliko Lietuvą.

2010 m. balandžio mėn. 17 d. buvo rastas mįslingomis aplinkybėmis žuvusio, kaip spėjama nužudyto, D. Kedžio kūnas. Pagal oficialią versiją, jo mirties priežastis buvo asfiksija – užspringimas. Tačiau šeimos narių ir daugiau kaip 5000 gedinčiųjų, atėjusių į D. Kedžio šermenis, velionio kūno dėl daugybės prieš mirtį patirtų sužalojimų nebuvo įmanoma pažinti.

2010 m. gegužės mėn. 14 d. tūkstančiai žmonių Lietuvoje bei visame pasaulyje pasipriešino teismo nutarčiai nedelsiant grąžinti mergaitę motinai, susijusiai su visuomenės įtariamais pedofilais. Po keleto dienų ši teismo nutartis paskelbta negaliojančia.

2010 m. birželio mėn. 13 d., likus keletui dienų iki pedofilijos bylos teismo posėdžio, Andrius Ūsas, verslininkas ir politikas, vienintelis likęs gyvas iš įtariamųjų pedofilija, buvo rastas negyvas. Pagal oficialiąją versiją, jis pats nuskendo pusės metro gilumo griovyje. Daugelis žmonių netiki šia versija, kadangi jo mirties aplinkybės yra labai keistos. Labiausiai mus šokiravo mergaitės parodymai, jog A. Ūsas, kuris buvo jos krikšto tėvas, gavęs motinos sutikimą, seksualiai išnaudojo mergaitę net jos krikštynų dieną.

2010 m. lapkričio mėnesį spręsis mergaitės ateitis. Teisėjas, atsakingas už šia bylą, jau yra viešai pareiškęs, jos mergaitė turi gyventi su motina, nors mergaitės parodymai dėl jos motinos sąvadavimo dar nepaneigti. Mergaitė taip pat pareiškė norą gyventi su dabartine savo globėja, kuri yra jos teta teisėja N. Venckienė.

Nuo pat šių baisybių pradžios mes kovėmės su blogiu maldoje ir Eucharistijoje. Pavojaus akivaizdoje meldėsi tūkstančiai žmonių. Įvairių sluoksnių žmonės, tikintieji ir ne, budėjo maldoje, kad išgelbėtų visus vaikus nuo pedofilijos blogio. Kaip krikščionys, mes negalime likti abejingi mergaitei ir jos motinai pavojaus akivaizdoje, kai keturi žmonės jau žuvo keistomis aplinkybėmis. Nuo pat 2010 m. gegužės mėn. 24 valandas per parą prie mergaitės namų pasikeisdami budi savanoriai. Keletas kunigų savo pačių iniciatyva dažnai ateina melstis kartu su žmonėmis. Esame labai dėkingi Dievui už šiuos kunigus. Jie drąsina mus ir padeda stiprinti mūsų visų tikėjimą. Tačiau Lietuvos vyskupai oficialiai ignoruoja šią istoriją. Labai liūdna, kad Bažnyčia mūsų nepalaiko šios tragedijos sūkuryje, kuri palietė daugumą, jei ne visus Lietuvos žmones.

Situacija vis labiau tampa beviltiška. 2010 m. lapkričio 3 d. teismas priėmė sprendimą nustoti reikšti bet kokius įtarimus mergaitės motinai (nors ankstesnis 2009 m. spalio 6 d. teismo nuosprendis ištirti pareikštus įtarimus motinai nebuvo vykdomas). Taigi, nelieka teisinių priemonių mergaitės globėjams apsaugoti mergaitę. Nežiūrint šio nuosprendžio, mes neprarandame vilties ir toliau prašome Dievo ir Jo Bažnyčios pagalbos. Siekdami Bažnyčios paramos, kalbėjomės su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir prašėme jo ganytojiško palaikymo ginant Dievo mažutėlius mirtiname pavojuje. Jis atsiliepė, jog negali mums niekuo padėti ir net patarė nesikreipti niekur aukščiau su šiuo prašymu. Sigitas Tamkevičius yra Lietuvos vyskupų konferencijos galva, ir kaipo toks, užtikrino, kad jokia Katalikų Bažnyčios parama nėra įmanoma šioje tragedijoje, nes ne bažnyčios uždavinys spręsti teisingumo reikalus. Žinoma, mes neprašome Bažnyčios atlikti kriminalinio tyrimo ir rasti kaltuosius šioje byloje. Mes neprašome (niekad net į galvą nebūtų atėję) Bažnyčios įveikti valdančiųjų korupciją. Mes tiesiog tikime, jog mūsų Viešpats Jėzus Kristus nėra abejingas mūsų kančiai ir mums žūtbūt reikalinga Jo Bažnyčios parama. Esame silpniausia šalis šioje kovoje, ir pralaimime šį mūšį. Mums, apimtiems tamsos ir nevilties, reikia mūsų Bažnyčios šviesos, kuri šviestų, kad neprarastume vilties, netgi jei akivaizdžiai triumfuotų blogis smurtinių mirčių bei labai įmanomų ateities tragedijų baimės, tarpe kurių gali būti mergaitės ir jos motinos mirtys, pavidalu. Prašome Bažnyčios, kad ši sukviestų visus tikinčiuosius maldai už nekaltųjų apsaugojimą ir Dievo mažutėlių gyvybę. Prašome Bažnyčios melsti už mus ir tarti mums paguodos žodį. Lietuvos katalikams ir ypač šeimoms, kenčiančioms nuo šios tragedijos, reikia jų Bažnyčios.

Mums reikia palaikymo, kuris yra didesnis nei asmeninė ar grupinė malda. Kova peržengia teisinį lygį. Tai dvasinė kova tarp gėrio ir blogio. Šventasis Tėve, mums reikia Jūsų žodžio. Mums reikia Jūsų maldos.

Su meile ir pasitikėjimu mes lauksime Jūsų, Šventais Tėve, atsakymo.

Pasirašo 130 tikinčiųjų

Komentarai

 

 

 
 1. ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS CHRISTAUS APRAIŠKA 2013 M. BIRŽELIO 18 D.

  Sugrįžau aš, tikrasis Šeimininkas. Amen+++++++ Kas laukė ir įtikėjo, laimėjo vynmedinį apdovanojimą- manąją meilę ir pagalbą. Amen+++++++ Atsainumas jumyse išugdė piktąją dvasią, esate nenuolankūs visame kame. Amen+++++++ Kas sudėjo visas viltis į mane, Jėzų, laimėjo ir laimės džiaugsmingąjį spindesį. Amen+++++++ Lėbautojams ir vagims bus daug atleista, nes jie nepažinojo nuo kūdikystės. Amen+++++++ Susitaurinkite save tautoje, tauta skęsta neturėdama tyrųjų ganytojų. Amen+++++++ Kas valgė mano Duoną, bet negėrė atpirkiminės Taurės, neturės Amžinojo gyvenimo malonės- vadavimo. Amen+++++++ Suvalgomos sakramentalijos išvemiamos atgal, jūs esate nustumtieji Ievos vaikai- pragaro sudėtis. Amen+++++++ Visi lėbaujantys kunigai jau ženklinami, bus apdovanojami sierine ugnimi. Amen+++++++ Kas atstūmė mane į antrąjį planą, atstumtaisiais tapo savyje. Amen+++++++ Kas garbino ir šlovino mano Dangiškają Motiną, jau apdovanojami daugybe malonių. Amen+++++++ Kas Ją mylėjo labiau negu mane, Atpirkėją, jau pažino nustūmime. Amen+++++++ Aš esmi Dievas ir Visagalis, antrųjų dievų neturi būti. Amen+++++++ Jūs smūgiuojate mane kumščiais, daužote pervertąją Širdį, liejate savąjį kraują manyje. Amen+++++++ Mano skruostus sukruvino tie, kuriems esu niekas, jie neverti išaukštinimo. Amen+++++++ Izraelis- lietuvių tauta, atsisakiusi gerti Taurę pažadėtąją. Amen+++++++ Kam sunaikinote manąjį sakralumą, idiotai veda į pragarinę gelmę? Amen+++++++ Velykių laukas- Didis Prisikėlimas naujojo laiko etape, budėjime regiu atbukusius dvasioje. Amen+++++++ Kas ima netyrus sakramentus, smogia man, Jėzui, ištryškęs kraujas krinta ir kris ant jųjų pačių. Amen+++++++ Nustumtas aš, Atpirkėjas, tų asmenų, kurie uoliai talkino rudajam šėtonui. Amen+++++++ Sakiau juk anuomet, kad užbaigų dėsnį pagreitins Sveika, Marija garbintojai, akli savojo dievo paieškoje. Amen+++++++ Aš sugriausiu velnio avinyčias- vienuolijas, ten skamba tik šlovinimams skirtosios giesmės, bet ne atgailojimas į tyrąją Išganytojo Dvasią. Amen+++++++ Sugriaudės perkūnas, bus išguldyti javai, juose vien pajuodę asiūkliai. Amen+++++++ Verkia manoji Motina, kad nebegali pagelbėti žmonijai, žmonija skęsta neišganomojoje Sveika, Marija maldoje. Amen+++++++ Aš, Jėzus, tariu: būkite prakeiktaisiais tie, kurie išpažinote ne Mane, Atpirkėją, praliejusį Nekaltąjį Kraują ant sunkaus golgotinio kryžiaus. Amen+++++++ Kas meldėsi tik Tėve mūsų maldų gausa, jojo indėlis gausus pas manąjį Tėvą Visagalį. Amen+++++++ Presbiterijose žvengia juodieji velniai, urzgimas girdimas visoje tautoje. Amen+++++++ Sukruvinime prisidėjo tie, kurie neapkenčia Gyvojo Dievo Žodyje. Amen+++++++ Aš, Gyvasis Dievas Žodis, esmi ir būsiu gyvas Žodyje per visus amžius. Amen+++++++ Sumaitoti protai jumyse, skęstate pragaro liūne. Amen+++++++ Aš, Jėzus, tariu jums girdintiems: imkite žagres ir persodinkite man skirtąjį vynuogyną, nes išsigemė pirmojo grūdo vaisius. Amen+++++++ Sukluskite, vienuoliai ir vienuolės, jūsų gerųjų darbų knygoje vien juodieji ženklai, jūsų atpirkimas negalimas. Amen+++++++ Kunigų manifestacija sužlugusi, jie neįtikėjo, kad aš, Jėzus, Gyvas per amžius. Amen+++++++ Sugrąžinkite mane į pirmąją vietą, o mano Motina jus tik užtars, Ji pelnė malonę užtarti, kaip Motina Užtarėja. Amen+++++++ Kas nepaiso Josios ašarų, būkite amžinai neatperkami. Amen+++++++ Mano Išrinktoji tauta- likutis yra naujasis Atgimimas, einąs pirm manęs į Naujųjų laikų Galilėją. Amen+++++++ Mano laivas plaukiąs per saulėtąją dykumą, pajautę troškulį skuba į laivą atsigaivinti. Amen+++++++ Daug pašaukiau, atsiliepė mažai, užtenka tyrojo grūdo prasmės pasotinime. Amen+++++++ Užsienio šalis nuplauname tyruoju vandeniu ir skaidriąja ugnimi, pradedu aš, Jėzus, aplankymą Tėvo paliepime. Amen+++++++ Dėl manojo Vardo stokite į kovą, kaip kovojama buvo anuomet. Amen+++++++ Ašarų gausa pasotinu ir sotinsiu tuos, kuriems tebesu antruoju asmeniu. Amen+++++++ Nesigvoškite daug pinigų, esate neverti jųjų turėti. Amen+++++++ Kas nemyli savo artimo, tas turi pajuodusios dvasios atvaizdinį veikimą- gražiai kalba, bet žodyje tuštuma. Amen+++++++ Jūsų tauta- Jonos ženkle ir kitokio ženklo nebebus. Amen+++++++ Stebuklų metas jau atėjo, palaiminti, kurie seka Manimi, Dievu. Amen+++++++ Nesuterškite manęs savo lūpomis, jūsų lūpose ne manoji Meilė- Dievas Atpirkėjas. Amen+++++++ Aš sugriausiu visas avinyčias, ten priviso amžinojo dvoko- bastilijos. Amen+++++++ Sudaužysiu aš, Jėzus, visas statulas, jos nurungė ir rungia manąją Dvasią. Amen+++++++ Gyvenkite tik manajame mokyme, nes aš esmi Kelias, Tiesa ir Amžinasis Gyvenimas. Amen+++++++ Sutraukysiu šėtono rožinius, ten nebėra tyrosios mano Tėvo maldos Tėve mūsų. Amen+++++++ Prieš mane suklumpa tyrosios dvasios- Angelai, jų daugybėje tebeskamba šlovinimas: Garbė Jėzui Išganytojui! Amen+++++++ Švenčių jumyse nebėra, bažnyčia sumaitojo įsakymais. Amen+++++++ Išpažintis išlaikau aš, Jėzus, kodėl pasirinkote ne mane, Dievą Atpirkėją bei Gelbėtoją? Amen+++++++ Aš surišu ir nutraukiu saitus, mano galybėje slypi šeimyniniai sandėriai. Amen+++++++ Lipkite į upių ir ežerų vandenis, nardinkite netyrąjį turtą- nuodėmes. Amen+++++++ Atveskite pas mane, Jėzų, gimusiuosius, sutvirtinsiu visame kame, duosiu tyrosios Dvasios malonę- Krikštą- prigimtinės nuodėmės nuplovimą. Amen+++++++

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Apraiška 2012 m. gruodžio 9 d.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, argi neregite pokyčių visame kame? Aš, Jėzus, jau seniai įžengęs į atkurtąją žemiškojo dėsnio Karalystę. Jūs laukiate Manęs debesyse, o debesų ugnyje jau yra jūsų visų žūtis. Atėjimas Mano laike, o jumyse amžinasis laukimas, nes niekas jūsų neišmokė Dievo pažinti. Jūs einate į bažnyčią, o Dievo neieškote savyje, koktu. Būkite bendrystėje visi, nes bendroje Tėve mūsų maldoje ateina visiems atlaidumo malonė. Mes esame Danguje, regime kunigijos išsigimimus, regime jųjų didžiųjų nuodėmių sankaupą.
  Neškite mirusįjį kūną prie iškastos duobės, laidojime malonę laimi tik įtikėjime sukrautas lobis. Jūs meldžiatės antrajam dievui- Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir klaidinami krikščionys, jie atstumiami nuo Manęs, Jėzaus Atpirkėjo. Kas gema iš Dvasios, Dvasioje ateinama po kūninių mirčių. Dvasinė sintaksė pažeista jumyse, nes jus gano netyrieji piemenys, tai sakau Tas, Kurs atėjęs nuteisti bei padėti atgemti.
  Jūs, kunigai, aukojate mišias tik demonui bei Galiotui, demonų stale nėra niekam išpirkos. Nugara kalbinamas Dievas, atbrailų dėsnyje- netikinčiajame, susieina per juodojo dažnius- polemika. Kunigų šviesa prigesusi, juose nebėra Manosios šviesos- dievystės, valdyme dominuoja Romos imperijos dvasia. Imperinė dvasia pajuodusi, davusi pasaulyje galiotiškąją šviesą- velnią.
  Susidėvėjęs kunigo munduras, leidžia savyje veikti šėtonijos dvasiai. Budėjime prigesusi ugnis, Sveika, Marija maldelė bebaigią užgožti tyrąją Dvasią- Dievą. Aukojime mišių tyrų jau seniai nebėra, nugvelbtoji Kieliko- Taurės imidžinė dalis neveikli. Aš, Jėzus, atpirkęs puolusį visą pasaulį, leidau Mišių atkartojime išlaikyti tyrumo Dvasią- Išpirką. Išpirka tik šventinė- Švenčių dienomis, Mišių aukojime privalo aukotis tik tie, kurie tvirtai tiki į Mane, Jėzų Išganytoją.
  Aukojimas už pinigus, žmonijoje atgema Judo Iskarijoto dvasia- išdavimas. Kas perka mišias už pinigus, neregės dievybės šviesos per visų amžių sandūrinį dėsnį.
  Katalikybė iškreipta tikėjime, niekas nepanorsta atsigręžti į Mane, Dvasinį Dievą, esmi juk Gyvu per visų amžių sandūrą.
  Kas atliko išpažintį tik prieš kunigą, bus nustumiamas nuo uolos į bedugnę. Mano atpirkimas yra Kielikas bei vidinė Kieliko sudėtis. Aš, Jėzus, stebiu, kaip yra geriama atpirkimui skirtoji Taurė- Kielikas. Aš, Jėzus, palikdamas paskutinės Vakarienės imidžą- Mišias, liepiau gerti visiems, kad būtų įgyjamas per Kraują atpirkimas. Nugvelbtoji Taurė- Kielikas geriamas tik pačių kunigų, bet tikinčiajam netiekiama. Nedorėliai dvasioje, kam žeidžiate naujai Mane, Dvasinį, pirm jūsų einantį į Galilėją? Daug jumyse yra ir bus šaukiančių; Jėzau, išgelbėk! Atsakas nebus girdimas. Kas patiki kunigo vedimu, pražudo save amžinajam žuvimui, niekada nebus regima Viešpaties malonė- Išganymas.

  Sutaurinkite kuo skubiau Šventąją Mišių Auką, laimėsite sau Amžinojo gyvenimo vietą, pažadu Aš, Jėzus Galilėjietis.
  Nepulkite, bedvasiai, dvasingųjų, per juos gelbstimas pasaulis, kurio esmėje įsikurdinęs juodasis pragaras. Veskite vaikus prie Manęs, Jėzaus Dvasinio, įrodoje įžvelkite Manųjų kančių meilingumą, miriau už visus.
  Tėve mūsų maldą suliekite su mano kančiomis ant sunkiojo Kryžiaus, turėsite atpirkimui skirtąją malonę. Aš, Jėzus, prisikėliau širdyse ten, kur buvau tik pirmuoju Dievu, kalbėjusiems Sveika, Marija maldeles, tariu: eikit šalin sudvokusios dvasios! Vienuoliai ir vienuolės sudaro didįjį pirminį pragarą- galiotizmą, ten visai nėra išganomųjų malonių- Manęs, Jėzaus.
  Dangiškasis Tėvas sukūrė motiną Žemę, todėl šventume eikite atguldami. Nedėkite, nudvasėliai, savųjų kryžių, jūsų kryžius pajuodęs, niekada neturės atpirkimui skirtųjų malonių. Nedalinkite netyrų sakramentų, juose Manęs, Jėzaus, nėra. Nužudyta dieviškoji Dvasia- Jėzus Atpirkėjas, kunigų luome kalamas esu naujajai kančiai.
  Jonos ženklo ypatumai buvo ir tebėra jums didžiąja nuoroda, kad kitokio ženklo lietuvių tautai nebebus duota. Jūs esate išsigimę jėzuitiškieji vaikai, motinų ir tėvų meilė nesutiks jūsų Anapilyje. Mano bridžas- dievystė veikime, budėkite savyje gerumo ir neteiskite, nes neturite savyje teisės nuteisinėti.
  Laiminimo kryžiuje suraskite savąją šviesą, juoduma priklauso tik juodojo pajuodusiai dvasiai. Amen. Jėzus Dvasia.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Nukankintojo Jėzaus Apraiška pasauliui
  2012 spalio 1 d.

  Nedorieji žemėje, jūs bjaurojate patys save, negi neišmanote danginių savybių? Amen. Aš, Jėzus, esu gyvas per amžius, o jūs tikitės atmesti Amžinąjį Atpirkimą. Amen.
  Kunigų lėbautojų dvasia apjuodino dieviškąjį Sostą, ašarų gausoje paskendo Cherubinų bei Serafinų Sostas. Amen. Nužudytieji abortiniai kūdikiai užtemdė šviesiąją jūsų padangę, Saulė gęsta negrįžtamai. Amen.
  Bastilinė sudėtis- Vatikanas išleido naujus įsakus, mylėtis vyrams su vyrais, o tai ir yra galiotinė sistema. Amen. Būkite prakeiktosios dvasios be išganymo malonių, jūsų veidus drabsto ir drabstys savųjų mėšlu jūsų sugyventi palikuonys. Amen.
  Nekurkite bastilinių filmų, sielos užsipildė savųjų vietų terpes. Amen. Šis laikas- Manojo Tėvo laikas, daugelis pravirksta skausmo ašaromis. Amen. Judo Iskarijoto gaujos- politinės sistemos, smaugia visus paeiliui, tikėdamos likti nepaliestomis. Amen.
  Išguikite, vaikai, žemėje šėtoniškąsias bendruomenes, kurios nustelbė manąją Tėve mūsų maldą. Amen. Išeikite lauk iš esamų bažnyčių, kurkite mažąsias bendruomenes, atnašaukite Tėve mūsų maldas didžiojoje gausoje. Amen. Aš, Jėzus, būsiu ten, kur bus kalbama tik Tėve mūsų malda. Amen. Pastovus šlovinimas Dangiškosios Motinos, nuvedė ir tebeveda sielas į didžiąją žūtį. Amen.
  Skelbk, geroji dvasia, kad Sveika, Marija šlovinamojoje maldelėje- eiliškume, visai nebuvo, nėra ir nebus tyrojo mano išganymo. Amen. Pajuodusios dvasios- vienuolės alpsta sugėrovų kunigų glėbiuose, bažnytinis vynas krinta ant kunigų lėbautojų. Amen.
  Išvalykite manąją Taurę altoriuje, greit sugrįšiu iš Didžiojo Dvaro atnašauti naujai. Amen. Jūs esate prakeiktosios sielos, paklusote ne Dievui Ganytojui. Amen.
  Palikite tuščiąsias bažnyčias, eikite į pogrindžio likutį, sakiau juk anuomet, kad bus didžioji baigtis. Amen. Išmeskite iš būstų šėtono įvaizdžius, palikite tik mano Švenčiausiosios Širdies atvaizdą, lai mena Mano Širdies gerumą. Amen.
  Neimkite netyrųjų sakramentų, pražudėte ir žudote save. Amen. Aš, Jėzus Gaivintojas Dvasia, ateinu tik per savojo Tėvo sisteminę sukuriamąją sintaksių raidą- vandenį. Amen. Kas gers, nematys mirties per amžius, pažadu pirminį gelbėjimą, iki sugrįšiu iš savojo Tėvo. Amen.
  Aš, Jėzus, sutraukysiu šėtono retežius ir išliesiu skausminę taurę pasauliui. Amen. Palaiminti bus tik tie, kurie laukė, tikėjo ir ėjo Tėve mūsų maldų vedini. Amen.
  Nusiimkite nuo veidų juodąją skraistę tie, kuriems buvo patikėta gelbėti sielas. Amen. Nusmurgėliai kunigai išliejo manąjį palikimą- Taurę pažadėtą, jie užpylė man ant veido rūgštaus surogato- acto, jiems daug buvo patikėta, per juos žūsta įtikėjusieji šiame laike. Amen.
  Bažnytinė homilija sugriuvusi, staiposi šypsodamasis ekstrasensas- didis Belzebubas. Amen. Netuokite, kunigai porų, jūsų tiekimas peraugęs į žudybinį iždą. Amen. Nekrikštykite vaikų, leiskite jiems sulaukti tyrojo Šeimininko Krikšto. Amen.
  Žmonija paskendusi ūkanose, tvyro pajuodusių dvasia visame kame. Amen. Nusiimkite nuo kaklo kryželius tie, kurie uoliai teršiate mane, Ganytoją. Amen. Kryželiai ant jūsų kaklų- jūsų pačių žūtis ir praraja. Amen.
  Nesudievinkite mano Motinos, kenčia Ji nuo daugio nesuvokimo. Amen. Pasaulis turi būti apmeldžiamas, kad kuo daugiau sielų atitektų išganomajam iždui. Amen. Dangiškoji Motina kenčia didžiulius skausmus, nes Ji negali jums padėti bei užtarti. Amen. Sugrįžkite prie manęs, Jėzaus pirminio Dievo, laukite gausių malonių, siedami save su Švenčiausiąja Trejybe- Dievu. Amen.
  Budėkite gerųjų darbų Dieve, aukokitės pasninkų gausa penktadieniais. Amen. Psichinius ligonius atstumkite nuo savęs, jie surogatiniai šėtono vaikai žemėje. Amen. Kur bus jūsų individuali valda, ten niekada neturi įeiti blogio dvasia- psichinis ligonis. Amen.
  Nesuskaičiuokite naujai manųjų šonkaulių, surasite savųjų vaikų bei anūkų veikime. Amen.
  Lankykite palaukių platybes, atnašaukite maldas bei pasiaukojimus, išgirstu tuos, kurie šaukiasi išpažinę klydusiais. Amen. Nei viena siela nepraėjo ir nepraeis pro siauruosius Mano Tėvo vartus, neįgavusi didžiojo Atpirkimo malonės- nuplovimo. Amen.
  Laukite naujų nuorodų, kaip reikia iškęsti šėtono vergovę. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Didžioji Temidė- Dievo Tėvo Apraiška
  2012 m. spalio 1 d.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, nejaugi jumyse įsibujojo ekstrasensorinė dinamika- šėtonas? Amen. Aš, Jėzus, Didžiojo Tėvo Sūnus Atpirkėjas, išėjęs pas savąjį Tėvą, kad atiduočiau savąją savųjų suvestinę. Amen.
  Bažnyčiose manęs neliko, jos atiteko didžiajam Belzebubui. Amen. Dalis tikinčiųjų pakibo ant bedugnės krašto, nes niekas jųjų neatpirkinėja. Amen. Mano Švenčiausiasis Kūnas ir Kraujas išlietas iš eucharistinės Taurės- Kieliko. Amen. Svarbiausias gyvybines medžiagas atmetė didieji oligarchai- demonų draugija- masonų ložė. Amen. Kodėl nebudėjote, vaikai žemėje, nejaugi pamiršote Amžinojo gyvenimo dimensinį iždą? Amen.
  Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus esame Viena, o tai reiškia, kad šiame laike tvyro Mūsų teisiminė valanda. Amen. Visi lobiai jūsų suskaičiuojami, pinigai jau atrūšiuoti. Amen. Kas nedavė man, Dievui, dešimtinės denarų, tas neteko tų pinigų, kurių vaitojime aidi Lietuva. Amen. Ką sukrovėte į savas skrynias, surasite dar būdami gyvi žemėje. Amen.
  Dalis pinigų nuteka didžiajam Belzebubui, kad padengtų pedofilinę sistemą- iždinį pragarą. Amen. Pedofilijos sistemoje yra nuoroda, kuriai jūs bene visi paklusote. Amen. Dalis piniguose skirta Erodui, Erodas jūsuose- Vatikanas. Amen. Dalis aukso skiriama Judui Iskarijotui- Izraeliui. Amen. Dešimtinės nuobiros atiduodamos smogikų bendrams- klanui. Amen.
  Sutvėrėjo dėka judiškoji lietuvių tauta išlieka gyvastyje, bet…… Izraelitiškieji bendrai trokšta visa užimti, išnuodyti tautas papildų gausa bei surogatiniu maistu. Amen. Žudomi jauni kūdikiai ir pagyvenę asmenys, jiems mažinamos išmokos Liucifieriaus paliepimu. Amen. Žinokite, vaikai žemėje, kad Aš, Dievas Tėvas, stebiu puolančius dvasioje ir leidžiu skausmus, kad bent kiek kiltumėte savojoje dvasioje. Amen.
  Didysis pragaras jau užpildytas, jį tebepildo tie, kuriems Jėzus tapo nieku. Amen.
  Kunigų luomas pašlijęs, valdo jį svetimšalė dvasia. Amen. Kas paklūsta didžiojo Galioto įsakymams, pražudo savąją dvasią. Amen. Jūs, vaikeliai, netikėkite jųjų skelbiamomis tiesomis, jųjų tikslas sunaikinti Lietuvos iždinį balansą- tautybę. Amen.
  Surinkite, vaikeliai, ko daugiau Tėve mūsų maldų ir aukokite srūvančiai Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai, Ji trokšta jums išvadavimo. Amen.
  Svetimo dievo Bastilija visai nutraukė bendruomeninį ryšį Dieve. Amen. Sveika, Marija malda tapo jums pirmine malda, kurioje visai nėra skirtų atpirkimui malonių. Amen.
  Uždarykite didžiąsias bastilijas- vienuolynus, ten vyksta didieji žaginimai ir kita. Amen. Kunigų luomas pajuodęs, dvokas sklinda poaltorinėje vietoje. Amen. Kunigų poaltorinė vieta atiteko juodajam, ten staiposi nusmurgusios dvasios esybėje. Amen. Neleiskite vaikų prie esamų kunigų, jie perduoda ne dieviškąją dvasią. Amen. Šėtonas gražiai kalba, bet nedaro, Manyje, Dieve, gerųjų darbų, jų valioje egzistuoja vienuolinė sistema. Amen.
  Išguikite lauk egzorcistus, jie nepelnė Manyje, Viešpatyje, malonių. Amen. Sugriuvusi dieviškoji Bazilika- šventovė, žmonijoje užgesė tyrąją, tikėjimui skirtąją ugnį. Amen. Vibracijų dažnyje neliko dieviškumo homilijų, visa perėmė šėtonas, bei Galiotas. Amen.
  Vatikano nedorybė išsiliejo ant viso pasaulio, pedofilai siautėja be savojo ganytojo. Amen. Vatikaninė sudėtis supuvusi, ten įėjęs veikia didis demonas su galiotiškąja sistema. Amen. Bus daug skausmo ir dantų griežimo tiems, kurie būdami aršiais velniais, varinėjo ir tebevarinėja piktąsias dvasias. Amen. Jų galiose nėra dieviškojo veikimo, visa jau atiduodama Didžiajam Teismui. Amen.
  Būkite mažutėliai su Manimi, Dievu, turėkite viltį Tėve mūsų maldoje. Amen. Neenkite, prakeiktieji, savąja išmone žmonijos, nesuvokimas atėjo atmetus garbingąją Tėve mūsų maldą. Amen. Sugriausiu Aš, Dievas Tėvas pūvančias jūsų avinyčias- vienuolynus, plėniais nueis jūsų aimanos. Amen. Dalis kunigų lai surenka savųjų kūdikių nužudytuosius palaikus, laidojami jie po vienuolyno sienomis bei grindimis. Amen. Bastilija jūsų prakeikta, prakeikimas lydi ir lydės su aimanų gausa. Amen.
  Laukite naujų žinių, globoju jus Aš, Viešpačių Dvasia- Kūrėjas. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apraiška pasauliui 2012 m. rugsėjo 9 d.

  Aš, Meilingoji, apreiškiu pasauliui ne pirmąjį kartą, kad būtumėte meilėje visuose. Amen. Ką subursite į vieną kaimenę, bus viena avidė, vieno Ganytojo ganoma. Amen. Turėkite viltį manyje ir eikite į stepes dėlei paskutiniųjų avių. Amen. Budėkite, vaikeliai, daugiau savyje, kad neliktute išpuikėliais Dieve. Amen. Šiame laike bažnyčių epistolė kritusi, demonai užvaldė altorinę vietą. Amen. Ateikite, vaikeliai, prie manęs, Meilingosios, duosiu daug išminties bei nuovokumo malonių. Amen. Jūs, vaikeliai, esate pavergti didžiojo šėtono bei belzebubinių sudėčių, todėl daugeliui neatsivers platieji dangaus vartai. Amen. Judas Iskarijotas nuolat budi bažnyčios viduje, tykoja daugiau nudvasėjimo. Amen. Jūs, vaikeliai, esate maitinami netyrais sakramentais, todėl niekada neįgaunate Šventosios Dvasios malonių. Amen. Kunigai, nusigręžę nuo Didžiojo Altoriaus, niekada nesuinkrustuoja savyje dievystės. Amen. Kunigai lėbautojai niekina tikinčiuosius, noriai įrodo savąjį nevertumą. Amen. Sudvokusi jų avinyčia, o patys prisigėrę rauginių sudėčių. Amen. Bažnytinio vyno jau seniai nebėra, geriamas stiprus bei bjaurus gėrimas. Amen. Mano Sūnus Jėzus kenčia didžiulius skausmus, laužomi Jojo sąnarėliai naujai. Amen. Didis Belzebubas jumyse yra vietinis kardinolas, siekiąs vis didesnio suniekinimo Jėzuje. Amen. Išvenkite, vaikeliai, kunigijos artumos, kad liktų nepažeidžiamos jūsų širdys. Amen. Būkite, vaikeliai, vienybėje ir žinokite, kad šiame laike Dangiškasis Tėvas Dvasia visa daro nuteisime. Amen. Nesusitepkite savęs nedvasingume, turėkite prie savęs apmelstąjį kryželį- apsaugą, šėtonas stebi kiekvieną. Amen. Apmeldimas turi būti tik suinkrustuota Tėve mūsų malda ir tik tada šėtonai jūsų nepalies. Amen. Įspėju jus, vaikeliai, Aš, Motina Gailestingoji, kad šiame laike Jėzus neateinąs į Mišių auką. Amen. Nedalyvaukite, vaikeliai, prie tuščiųjų aukojamųjų mišių, ten staiposi demonų gaujos. Amen. Jūs, vaikeliai, nesuvokiate, kiek kančios patiria atėjusieji po kūninių mirčių, kenčia jie be išsivadavimo. Amen. Didieji dvasiniai globėjai atėję į Anapilį, tapo surogatiniai velnių padėjėjai. Amen. Užslaptinti jų darbai pražudo jųjų pačių dvasią, velnių gretos tankėja. Amen. Auginate, vaikeliai, nekrikštytus vaikus, Krikšto Sakramento juose nebėra. Amen. Apmelskite, vaikeliai, vienuolių podiumines vietas, ten garbinamas didis Belzebubas- demoniškoji idilija. Amen. Daugiausia kančių patyrė ir patiria tie, kurie nesimeldė Tėve mūsų malda, bet šlovino bei garbino mane, Motiną. Amen. Aš daug galiu Viešpatyje, bet atpirkai reikia turėti stiprų ryšį su Nukryžiuojamuoju Jėzumi. Amen. Jei, vaikeliai, būsite nenusiplovę atperkamuoju Jėzaus krauju, turėsite amžinojo šauksmo bedugnę- pragarą. Amen. Šiame laike itin daug koncertuojama bažnyčių sudėtyje, bet Dievui tas nepatinka. Amen. Budėkite, vaikeliai, Jėzaus išdavime, jūsų idilijoje pusinė tuštuma, tai įspėju visus Aš, Maloningoji, kuriai leista nuolat pranešinėti. Amen. Jėzus yra neišbaigiamas niekada, Jojo Žodis išlieka gyvu veikime. Amen. Neniekinkite, vaikeliai, gaunamų apreiškimų, bet budėkite duodamo turinio, laimėsite amžinojo džiaugsmo rojų. Amen. Neimkite, vaikeliai, iš kunigų rankų nieko, jie persistengė niekučių platinime. Amen. Burkitės, vaikeliai, į pogrupius, ten melskitės tik Tėve mūsų maldų gausa. Amen. Puls, jus vaikeliai, nudvasėliai kunigai bei vyskupai ir kardinolas, bet jūs išliksite nepaliečiamais, pažadu Aš, Meilingoji, kuriai leista jums pranešinėti. Amen. Skaitykite, vaikeliai, tik tas knygas, kuriose aukštinamas Jėzus Švenčiausiasis. Amen. Gėrio dvasia iš skaitomų knygų jus sutvirtins ir apturėsite kūno bei dvasios malonę. Amen. Daug žinių siunčiame jums iš už pasaulio, duodame tas strategijas, kurių visumoje, pasaulinė dalis turi būti išsigelbėjusi. Amen. Neimkite, vaikeliai, Paskutiniojo Patepimo, įgaunate belzebubinį prisilietimą. Amen. Venkite, vaikeliai, tų asmenų, kurių garbinime nėra Tėve mūsų maldos, jie- persekiojamos šėtono dvasios- parsidavėliai juodajam. Amen. Nuimkite, vaikeliai, mano statomus atvaizdus, jie pažeidžia jūsų dvasią. Amen. Lankomosiose vietose privalo būti tik vienas ir tik vienas manasis atvaizdas, kad jūs turėtumėte savyje išpažinimą. Amen. Kur daug statoma manųjų atvaizdų, ten apsigyvena juodojo dvasia. Amen. Aš, vaikeliai, verkiu nuolatos, nes regiu itin daug žūstančių sielų. Amen. Jūs, vaikeliai, žūstate dar gyvuosiuose kūnuose, regėjimą patį apturėsite po kūninių mirčių. Amen. Tada, vaikeliai, niekas jums negelbės maldomis, bei didžiąja atpirka- Mišiomis. Amen. Palikite tuščiąsias bastilijas- bažnyčias ir melskitės laukų platybėse, ten visada būna laisvoji Kūrėjo Viešpaties Dvasia. Amen. Neremkite šėtono pinigais, pinigai padarė juos bedvasiais, tai įspėju jus, vaikeliai, Aš, Dangiškoji Motina, kad budėjime surastumėte manąją ramybę. Amen. Jėzaus antrajame laike būkite visi sunerimę, nes Dangiškasis Tėvas daro didžiąją peržiūrą ir teisia teisia. Amen. Nepraraskite meilės šeimose, sutvirtinkite jėzuitiškume- įtikėjime. Amen. Veskite mažus kūdikėlius prie manęs ir Jėzaus laukų platybėse, aiškinkite jiems, kad gerasis Dievas aplanko ten, kur Jo laukiama ir ilgimasi. Amen. Manoji žemė- Lietuva, paskendo neišganyme, pražūsta tikinčiųjų dvasia, einanti su šio laiko bažnyčia ir kunigų išmone. Amen. Palaiminti visada išlieka tie namai, kurių ypatume gyvename Mes- Švenčiausioji Trejybė. Amen. Vaikeliai, budėkite Šventojo Jono aprašytoje apokalipsėje, ten slypi didžioji Mūsų visų tiesa. Amen. Neįsileiskite į namus neva laiminimą duodančius kunigus, jie daro apžvalgą dėlei turtinių sandėrių. Amen. Aš, Garbingoji Motina, palikau bažnytinę sudėtį, jie smaugia gerybinę dvasią. Amen. Laukite, vaikeliai, naujų pranešimų, turėkite viltį tik jėzuitiškume. Amen+++++++

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. 17. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR. 4.
  DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 03 04

  tęsinys. pabaiga.

  Jonos ženklo idilija gyva per amžius, davė, duoda ir duos ateičių kartoms tai, kas nuveda sielas į Amžinybės tyrąją šalį. Amen. Vergvaldžiai jūs šioje žemėje, atliekate naikinamąją citadelę. Amen. Palaimintas bus tas, kurs kentėjo anuomet nuo žiaurių teisėjų dvasių, kenčia žeminami kunigų bei katechetų. Amen. Jūsų dvasinis drabužis pajuodęs, jūs nebegalite dalyvauti Mano Sūnaus kviečiamojoje puotoje. Amen.
  Aš uždarysiu visą parazitizmą žemėje, nuvalysiu taip, kad ilgėsitės gyvojo žmogaus, paliegėliai. Amen. Aš, Dievas Tėvas, atveriu požemių duris ir išleidžiu pajuodėlius dvasioje, kad ekstrasensinėse bei bildukinėse sistemose regėtumėte kito išmatavimo laiko dvasias- velnią. Amen. Pažadėjau atsiųsti jums Tiesos Dvasią Globėją ir atsiunčiau, o jūs panorote šėtoniškų linksmybių, nebeatliekate dvasinių užduočių- maldų aukojimo. Amen. Suaukota Tėve Mūsų malda, tai jūsų dvasinis lobis, kuris jumyse dar nesukrautas. Amen. Siunčiau per Dvasią Globėją jums Jėzaus Švenčiausiosios Širdies rožinį, daviau kaip kardą nuo priešų. Amen.
  Švento Kazimiero dienoje apreiškiu jums visiems, kad pasiruoštumėte Mane sutikti dvasinį ugniniame pavidale- žmoguje. Amen. Aš Gyvas per amžius ir Mano Sūnaus Dvasia Gyva, tai kodėl atmetėte Šventojo Jono pažadėjimą? Amen. Jums baugu, kad daug daviau ir pareikalauju keturgubai, tokia- Mano valia danguje bei žemėje. Amen.
  Kuo skubiau susitvirtinkite save dvasinėje išpažintyje, nes tik Jėzus jus atpirko. Amen. Imkite Jį dvasinį į savas širdis, nes sakraluose tuščia ir nyku, namai išliko bevaisiais. Amen. Išmokykite vaikus teisingai persižegnoti, o tai ir bus jiems vadavimo pradžia. Amen.
  Sustabdykite kuo skubiau narkomanijos plėtotę per kunigiją, žūstate be išganymo, krito ant jūsų, kunigai, gyvojo asmens žūtis. Amen.
  Saulėlydis prie kiekvieno arti, o jūs sakote, kad amžiams nėra galo, kvaili ir neregiai, bemoksliai išskaityti rodomus ženklus. Amen. Ženklus kuriate jūs patys, užtvirtinimus uždedu Aš, Kūrėjas Dvasia. Amen.
  Kiekvienas privalote nuimti nuo kryžiaus Mūką, kančia išsibaigusi, Sūnus prisikėlė dvasioje ir Gyvas išliko amžiams Žodyje. Amen. Susitaurinkite savyje nuodėmių naštą; atlikdami išpažintis kunigams, jūs įgavote jų nuodėmių sankrovą, o tai reiškia, kad laimėjote pražūtį. Amen.
  Mano Sūnus aplankys kiekvienus namus, apžvalga bus su netektimi bei ašarų gausa. Amen. Sujunkite širdis vienam atodūsiui, atodūsis ateina per skausmą, išgąstį, nemeilę tautoms. Amen. Mano šis laiškas- skambutis nepaskutinis, budėkite atvertomis širdimis, ausims duokite gaivaus peno, kalbu ir kalbėsiu ten, kur paruošiau Sau ir Sūnui atėjimą- Lietuvą- Naująją Jeruzalę. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. ir negali pasiekti nes jie patys savo rate turejo daug pedofilu tad nemanau kad gins mergaite. jei dvasininkai globoja pedofilus tai man jis ne koks sventas tevas. sventas tik dievas kuris atseikes visiems pagal ju nugyventa gyvenima.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. http ://planeta.moy.su/blog/poslednie_vremena_v_prorochestvakh_svjatogo_malakhii/2012-04-30-19368

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Taigi matome,kokių “stulbinančių” rezultatų pasiekė landsberg,žydukų ,,homoseksualistų ir čekistų valdoma Lietuva.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. 17. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR. 4.
  DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 03 04
  Manasis laikas jau žemėje, atėjau teisti, kaip ir buvau anuomet pažadėjęs. Amen. Jūs šokate bei dainuojate, o po tuo slypi trečiojo karo sūkurys. Amen. Pasiruoškite, vaikai žemėje, turėti kuo daugiau dvasinės duonos, nes esate nutroškėliai dvasioje. Amen. Jūsų indėliai Manyje, Dieve, tušti, vynmedis džiūsta be Gyvojo vandens. Amen. Kunigai jūsų nebeišgano, nuėmiau Aš, Dievas Tėvas, nuo jų šventumą ir parodžiau klydusius dėlei nuodėmės. Amen. Jėzuitiškumas jumyse sunykęs, todėl pabalo jūsų veidai nuo chemijos. Amen. Jūs esate nenaudėliai visoje šios eros epochoje, prikūrėte daug ir dėlei savųjų žūčių. Amen.
  Rusų stačiatikiai ortodoksai jau seniai budi Mūsų atėjimo į žemę ir išlaiko tyrumą Eucharistijoje. Amen. Mano mylimasis Sūnus Jėzus aukojasi už jus Antrojo atėjimo laike, leidžia suniekinti save kaip ir anuomet. Amen. Jūs iškeitėte Jį eucharistinį į pajuodusio laiko dvasią tam, kad pabodo Man, Dievui, tarnauti. Amen. Prie demono stalo aukojamos mišios nebuvo niekam užskaitomos, tapote Jėzaus kūno žudikais, pelnėte Manyje, Dieve, nugramzdinimą. Amen. Sunkus bus jūsų kelias, nes nebudėjote Gyvojo Dievo gyvybės. Amen. Vienuoliai ir katechetai išdavė Jėzų pirmieji, jiems lengviau bendrauti tuštumų odėje. Amen. Kunigų dvasia pajuodo dėlei didelių pinigų, jie nepanori atsiteisti nuklydus. Amen.
  Jūs neišmokėte vaikų kaip atpažinti Gyvojo Dievo džiūstantį vynmedį, sudavėte smūgiuojančiai aukštoms sniego keteroms. Amen. Liesis jūsų ašaros jūromis, ošimo negirdėsiu Aš, Dievas Tėvas. Amen. Mano luomas didelis ir garbingas, o jūs susijaukėte vagystėse bei paleistuvystėje. Amen. Kunigų pėdose vien tuštuma, jie neatvedė į Manąją avidę savų palikuonių. Amen. Bebaigiąs išsipildyti Šventasis Raštas, kurio sudėtyje slypėjo Antrojo atėjimo diatezė. Amen.
  Bernardinus pašlovinsiu, jie pelnė didaktines Saliamonų malones. Amen. Pranciškonai- Mano Sūnaus Jėzaus broliai abitiečiai, jiems jau daug atleidžiama, kenčia dėlei rūbo nemielo. Amen.
  Mano skambutis ketvirtas ir bus dar trys, kurių sandėryje vibruoja jūsų visų ateitis. Amen. Gerųjų darbų pradžia ir baiga esate sužymėti Manojoje knygoje, o tai reiškia, kad tiek bus pridėta dėlei atleidimo. Amen.
  Jūs esate Trečiojo Pasaulinio karo išvakarėse, tai kodėl nesuvedate sąskaitų su Dievu Gelbėtoju? Amen. Iškrisite musėmis, žiojės akiduobės, bus duotas ženklas kančioje. Amen. Kas pridėjo prie Manojo Sūnaus Žodžio- žodį, tam jau pridedu daugybę juodojo malonių, sakiau, kad Aš esu Didžioji išlyga. Amen.
  Jūs tapote kurčnebyliais ir nebegirdite pranašų šauksmo- ištaisyti Manyje, Dieve, kelią. Amen. Kas suniekino bent vieną mažutėlį dėlei Manojo ir Sūnaus Vardo, tas esate pražuvėlis sieloje. Amen. Pasiruoškite sau įkapes- dvasingumą, žūstate nuolat be vilties prisikelti. Amen.
  Mano Sūnus nebesiaukoja už jus ant kryžiaus altorių garbėje, todėl leidžiu perparduoti bažnyčias, kurios išniekintos netyrųjų kunigų. Amen. Jėzuitiškumas jumyse visai užgesęs, nebeturite žibintuose alyvos, tamsu tamsumoje. Amen.
  Alyva ir žibintas esame Mudu su Sūnumi bei Šventąja Dvasia, kurių dėsnyje visi esate šaukiami. Amen. Kas neišpažins Mano meilingojo Sūnaus ir nesiaukos Jo paliktojoje maldoje Tėve Mūsų, tas jau ženklinamas žūties ženklu, turite kaktoje juodojo ženklą- raudonąjį kryžių. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Pastaba:
  ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.3,
  DIEVO TĖVO 2006 03 05 APRAIŠKA, paskutinis sakinys:
  Laukite naujų nuorodų, kurios bus padiktuotos per tą pačią moterį- ženklą- pranašą, kaip atsiunčiamojo gelbėjimuisi skirto Nojaus laivo. Amen. Dievas Tėvas Kūrėjas Dvasia+

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. ATSTATOMOS 24 DIEVIŠKOSIOS APRAIŠKOS- DIEVO ŽODIS- EVANGELIJA
  4 DALYS.
  4 DALIS, 18-24 APRAIŠKA

  18. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.5,
  BEŽENGIANČIO Į DANGŲ JĖZAUS CHRISTAUS APRAIŠKA 2007 05 17
  Mano mylimieji vaikai žemėje, kodėl nešvenčiate tos šventės, kuri ženklina ėmimą į dangų? Jūs suskaldėte manojo laiko laiką taip, kad bebaigiate išbrukti lietuviškąsias šventes, o ypač religines. Amen+++++++
  Mano šventė- jums išganymas, todėl kuo skubiausiai susitaurinkite savyje, nes iš kiekvieno bus paklausta, kodėl nebuvau lauktas aš, Jėzus Christus. Amen+++++++ Judizmas jūsuose jau bebaigią užgesti, nes nebudite kunigijos mandrystėse, tai sakau visa Tas, kurs atėjęs antruoju kartu į žemę teisti. Amen+++++++ Išniekinote visas bažnyčias, nuėmėte nuo jų visą dvasinį grožį, išėjote jūs, kunigai, į prekyvietes, kartu su narkomanų žudikų sėbrais. Amen+++++++
  Vatikano požemiai sugėrė itin daug skausmo, nes buvo įtikėjusiems laužomi sąnariai bei kojų kaulai. Amen+++++++ Nuslėpėte jūs, didieji monarchai, trečiąjį mano Motinos apreiškimą, o ten buvo liepta skelbti ir paruošti žmoniją manajam Antrajam atėjimui. Amen+++++++ Paslapčių pas mus danguje nebūna, nes aš, Dievas, turiu jus saugoti nuo nuklydimų. Amen+++++++ Didis paslapčių saugotojas tapo didis Vatikanas, kuris svarbųjį pranešimą padarė paslaptimi. Amen+++++++ Jei numatyta žmogui bausmė, tai nebūna skelbiama apraiškoje, nes taip turi būti, nes žmogaus yra užpelnyta. Amen+++++++
  Mažutėlių luomas kenčia nuo bažnytininkų priespaudos, daugelis jau paliko tabernakulinę terpę, tai sakau Tas, kurs atėjęs į žemę antruoju kartu. Amen+++++++ Mano vynuogynas išdarkytas, avys išbėgiojo kloniais, avis gaudo šėtoniškoji plėtotė. Amen+++++++
  Mano Tėvo Elijo rūstybė nuleidžiama į žemę, todėl dreba žemė ir skeldėja uolos, liejasi vandenys, skęsta vaikai, žudosi kūdikiai, nes taip per motinas užpelnyta. Amen+++++++ Jūs atmetėte mano Motinos įspėjimą, todėl leidžiu aš, Jėzus, regėti tai, ką esate užpelnę. Amen+++++++ Kodėl nebudėjote duotojo laiko laike, gal nebuvo skaityta Šventojo Jono Evangelija? Amen+++++++ Jūs kalbate, bet nedarote, tokia jau buvo jūsų pradžia. Amen+++++++ Jonos ženklas duotas nineviečių tautai, todėl kitokių ženklų nebesulauksite. Amen+++++++
  Gailestingumas mano peraugo į nuobaudinį veikimą, todėl nerasite, kunigai, sau vietos net uolų tarpekliuose. Amen+++++++ Vyskupai ir kunigai niekino manąjį pradą- atkuriamąją Dievo Tėvo Karalystę žemėje, tikėjosi būti dievais bei nugalėtojais. Amen+++++++ Jokia atgaila jūsų negelbės, jūs- prakeiktieji Ievos vaikai. Amen+++++++ Ženklinu visa savuoju kančios ženklu- kryžiumi, kad nepakiltų šėtonijos iždas prieš manąjį Žodį. Amen+++++++ Jūs nuvedėte jaunus kūdikius į pražūtį, nes juose nebuvo ir nėra krikšto, sakiau juk, kad dvi valandėles būsiu pas savąjį Tėvą danguje. Amen+++++++ Akli ir kurčnebyliai esate vynuogyne, jūs kunigai, sulaužėte vynmedžio gyvybingas šakas- vaikus, tvirkinote ir tebetvirkinate. Amen+++++++ Kodėl prisiėmėte, kunigai, žmonijos naštą ant savęs, argi panorėjote būti manuoju įvaizdžiu- Atpirkėju? Amen+++++++ Sugalvotos išpažintys sudaužė jūsų, kunigai, luomą, šypsotės iš vargano žmogaus nesuvokimo. Amen+++++++ Kas atlikdavo išpažintį prieš kunigą, tas atidavė save neišganomajam procesui. Amen+++++++ Aš, Dievas Visagalis, mano galybė jums nuleidžiama, kad išvystumėte save klydusiais dėl nuodėmių gausos. Amen+++++++ Kas atliko išpažintį prieš mane, Išganytoją, ir paėmė mane Dvasinį į savąją širdį, tas ir tapo manuoju broliu, tėvu, bei motina. Amen+++++++
  Aš, Vaduotojas, šiuo metu veiku žemėje, kaip Prometėjo dvasia, kuriai leista nuteisti puolusius dvasioje. Amen+++++++ Daugelį metų jūs tarnaujate demonui, imate šėtoną į save, nes manyje, Dieve, šėtonas negarbintinas niekada. Amen+++++++ Prie demono stalo nebuvo man, Jėzui, aukos, visa nuėjo į juodąją bedugnę, kunigai įgavo žmonijos prakeikimą, kuris nuleidžiamas į žemę. Amen+++++++ Hierarchija nuslėpė nuo mažutėlių trečiąjį pranešimą, pasėkoje to, krito paralytinė dvasia- popiežius. Amen+++++++
  Suluošinsiu kiekvieną, kuris panorės užimti dieviškąją vietą, neverti esate manųjų pažadėjimų. Amen+++++++ Prikelsiu nevertuosius iš kapų, leisiu tąsyti taip, kad būtų regima ir bodimasi. Amen+++++++ Šventieji ir palaimintosios turi manyje, Dieve, vietą, jų gėris taip pat nuleidžiamas į žemę. Amen+++++++ Verkia dangaus šventieji bei šventosios, kad užgožėte jūs, kunigai, mano ir mano Motinos kruvinųjų ašarų gausą, ten buvo duoti ženklai nuklydimuose. Amen+++++++ Ne visa šventa, ką darote šventaisiais, tai sakau Tas, kurs sutinku kiekvieną po mirčių diatezės. Amen+++++++ Budėkite savyje šventumo, nes rūstybės diena priartėjo prie jūsų, tai įspėju jus Tas, kuriam buvo leista vaduoti per kraują ir kančią. Amen+++++++ Mano nekaltas Kraujas krito ant jūsų visų, sunaikinsiu didžiąją Babelę, paleisiu žiojėjantį slibiną, vėtrungės kauks ant vienuolynų stogų, čypaus katechetai, nes neparuošė jaunų sielų sekti manimi, Jėzumi. Amen+++++++ Išmeskite lauk stabus, bei jų garbinimą, skendite nuodėmės rūke. Amen+++++++ Prikūrėte žudančių maldų, želdiniai nyksta nuo pragaro gausos. Amen+++++++
  Jūs, kunigai, sutrypėte manąjį Vynuogyną myriop, bet aš prikeliu savąją dieną, pažadu. Amen+++++++ Verksite šiame ašarų klonyje, ašarų niekas nešluostys, bus mano ir Tėvo rūstybės diena. Amen+++++++ Ar sudarėte be manęs bažnytinį likutį, skelbiau ir aiškinau, kaip visa turi įvykti? Amen+++++++ Mano programa žemėje besibaigianti, perima Tėvas Elijas Dvasia. Amen+++++++ Bus išluptos jūsų, kunigai, akys, nes žiūrėjo ne į mano skaistųjį Veidą. Amen+++++++ Jūs laužėte mane už pinigus, budeliai, atkartoję Judą Iskarijotą. Amen+++++++ Uždarysiu kunigų sielas į bedugnę, kentėsit dar šiame ašarų klonyje, pažadu aš, Jėzus. Amen+++++++
  Nelaukite naujo skambučio, grėsmė artėja prie visuomenės vartų. Amen+++++++ Nusivilkite sutanas, beverčiai, jūsų laukia paliktieji vaikai bei moterys. Amen+++++++ Nelaiminkite žmonių, krinta jūsų kryžius ant nualintųjų sielų, tai jūsų, kunigai, pasekmė. Amen+++++++ Išpažinkite kuo skubiau Tėve Mūsų maldą ir gyvenkite jos gausoje, tai įsakau Tas, kurs nusileidau žmonijos teisti. Amen+++++++ Suženklinsiu visas duris, geriesiems dovanosiu atleidimu, bloguosius smerks tauta bei pavyduoliai. Amen+++++++ Mano jėzuitiškumas žemėje, todėl dreba žemė ir liejasi ledinės keteros. Amen+++++++
  Jūs šlovinate manąją Motiną, kuri nebegali išmelsti jums atpirkimo, akli manajame kelyje. Amen+++++++ Jus kandžios šunys, katės duos maro užkratą, pelnėte per manąjį išniekinimą. Amen+++++++ Dangiškoji Motina alpsta kraujinėse ašarose, kad paniekinote mano garbingąjį Vardą, demonui nusilenkėte, sumenkinę Švenčiausiąją Eucharistiją. Amen+++++++ Leidau savąjį gailestingumą patirti ir trijų mėnesių tėkmėje pasiruošti sutinkant mane, Jėzų. Amen+++++++ Demono stalas iššaukė mentale kerštą, kurį patiriate ir patirsite jūs, ganytojai. Amen+++++++ Pasninkų vigilija pražudė jus, krito kruvinųjų mėsų suvalgymas draudžiamąją dieną. Amen+++++++ Palaimintas tas, kuris budėjo nuo aušros iki sutemų ir sulaukė antrajame atėjime. Amen+++++++ Raudonoji alba palies jūsų širdžių kraujinę plazmą, krintate lyg pašauti paukščiai. Amen+++++++ Mano mesijiška veikla žemėje, Apokalipsėje skęstate kiekvienas. Amen+++++++ Nežudykite pranašo, jis duotas jūsų išgelbėjimui. Amen+++++++ Ieškokite manęs, Jėzaus, tyrume, ryto rasoje, būnu ten, su didžia neviltimi jus prikelti. Amen+++++++ Jėzus.

  19. JĖZAUS APRAIŠKA 2007 06 20
  Aš, Jėzus Nenugalimasis, įvykdžiau savojo Tėvo valią, kad būtų žiūrima į mano Skaistųjį Veidą. Sukils daug kunigų, nes jiems Aš, Jėzus, buvau ir išlieku atgyventa atgyvena. Tikėkite, vaikai, žemėje, kad manoji vigilinė diatezė pildosi iki smulkiausio brūkšnelio ar taško. Amen.
  Išsivalykite savo širdis, kad jose būtų man, Jėzui, vietos. Eikite išpažinties ne pas kunigus, kurie jau tapo manaisiais žudikais, bet atkreipkite Maloningajam savojo žvilgsnio preliudą taip, kad įgytumėte sau nuodėmių atleidimą. Niekas dėl nuodėmės nemirė ant kryžiaus antrajame atėjimo laike. Įspėju, jus vaikai žemėje, kad bus daug skausmo ir dantų griežimo tiems, kurie bijojo žvelgti į mano Skaistųjį Veidą altoriuje. Amen.
  Nuvalysiu grindinius akmenis, dulkėmis išpuošiu aš, Jėzus, tuos, kurie klaidingai ganė manąsias avis. Audros sudrums sielų ramybę, žaibai perskros kiaurai, bus gausaus atlygio diena, pažadu.
  Kas aukojo mišias prie demono stalo, skelbiu, kad jie jau tapo prakeiksmo surogatais, krintantys ant savųjų palikuonių- giminęs tąsų. Amen. Judas jumyse, todėl tiek daug nesutarimo dėlei Tridento Mišių atstatymo. Amen. Jėzus.
  Pinkite rūtų vainikus, apvainikuokite tuos, kurie budėjo nuo aušros iki sutemų, jie- mano mylimieji vaikai per amžius. Amen. Suaukotos mišios prie demono stalo, tapo jaukiu masalu tiems, kurie nepaisė šėtono įėjimo. Amen.
  Jeruzalės miestui garbė ir šlovė per amžius, ten atkūriau sena į naują, regėkite jųjų gerus darbus ir auksu žibančius veidus, skausmu ir giliu įtikėjimu nusiskaistino save. Amen+++++++
  Aš, Jėzus, į Bažnyčią įeisiu didingai, man gros Angelų chorai, skambės grigališka muzika, atėjusi nuo viduramžių laikų. Amen. Jėzus.
  Mano Motinos Širdis triumfuoja, išsipildė Josios Trečiosios paslapties ideologija. Amen. Tėve mūsų maldoje būkite nuo aušros iki sutemų, ten būname Mes su Dangiškuoju Tėvu Dvasia. Amen Jėzus.
  Atverkite duris ir langus, leiskite gaiviajai Dvasiai įeiti ir gaivinti nepaliaujama vėsa. Amen. Jėzus+++++++

  20. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.6,
  DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 07 24
  Mano mylimieji vaikai žemėje, leidau Sūnų Jėzų ateiti jūsų vaduoti. Amen. Mes esame nuolatiniame budėjime, kad kuo mažiau sielų atitektų šėtonui bei Galiotui. Amen. Jūsų imidže dominuoja vien tuštuma, nes mišiose nebuvo Mano Sūnaus Gelbėtojo. Amen. Kas skandino save nuodų taurėje- alkoholyje, tą atiduodame, kaip nevertą iš nevertų. Amen. Mano vaizdajuostė gana plati, apima visą kontingentą, todėl sekite Mūsų skleidžiamas žinias visame kame. Amen. Liuteroninė sudėtis išlaikė vieną dvyliktosios dalies dalį Dieve, todėl bus užpelnoma per pelnymus. Amen. Sulaukus naujųjų tikrųjų Mišių, ateisiu didžiajai apžvalgai, noriu Dieve vientisumo. Amen. Sunaikinsiu visą narkomaniją, jie užteršė ir tebeteršia kontinentą. Amen. Mano Sūnaus ranka nuleidžiama bausmėms, kenčia dalinės dalys. Amen. Mano preliudas galingas, tikintiesiems į Sūnų Jėzų būsiu atlaidus. Amen.
  Sugrįžta jumysna senolių dvasia, kurioje gyventi buvo daug lengviau. Amen. Jie kentė badą, šaltį, nepriteklių, bet širdyje vietos Mano Sūnui Atpirkėjui užteko. Amen. Aš ir Sūnus gailestingi per amžius, bet šiame laike sudužo kantrybės pripildytoji taurė, blogis išliejamas ant puolusios žmonijos. Amen. Jūs esate išsigimėliai dvasioje, nes nebudėjote Jėzaus antrojo atėjimo. Amen. Aš, Dievas Tėvas, pilu į žemę aštuntąjį pažadėtąjį dubenį negandų, noriu daugyje žūčių, prireikė Mums atpirkimui kraujo. Amen. Mano Sūnus Jėzus alpsta naujai skausme, nes Jam nebėra vietos pirmojo prado prade. Amen. Bažnytinė arka apjuodinta kunigų, lesbiečių moterų dalyvavime bei homoseksualų bendruomenių. Amen. Aštuntasis dubuo nuplaus skubiai tuos, kurie sumenkino Didįjį Altorių, Mano Sūnaus buveinę, pavedė Sužieduotinę globoti Judui Iskarijotui bei belzebubinei sudėčiai. Amen. Manoji homilija gyva per amžius, todėl vargas iškeitusiems sena į naują. Amen. Sudaužytos bažnytinės arkos krinta ant tų hierarchų, kurie tvirkino kūdikius, skausmu pelnė sau malonumą. Amen.
  Bernardinus atrūšiuosiu sekančiai: statytinius iškelsiu žmonijos prakeiksmui, pažins juos dvasingieji. Amen. Mano imidžinė sąsaja gyva visame kame, todėl nerasite sau uolų pasislėpti, pažadu. Amen. Jums reikia švelnaus Dievo, bet apjuodintasis įgavo galybę nuteisimui. Amen. Suburkite kuo skubiau avių kaimenes, kurios duotų žmonijoje peno. Amen. Aukokite Šventąsias Mišias tik Didžiojo Altoriaus garbėje, nekeikite To, kurs sugalvojo sugrąžinti pirmojo prado pradą. Amen. Nerinkite pinigų Mišių eigoje, žeidžiate save bei tuos, kurie klausosi jūsų balso. Amen. Mano Sūnus mirė ant kryžiaus už visus, tai kodėl imate dienpinigius, kuriuose nėra, nebuvo ir nebus atlaidumo? Amen. Nesuvelkite darbinių dalykų su aukojamąja Šventąja Auka, neturėsite amžiams sau atpirkimo, jus vaduoja ir vaduos belzebubas- juodasis dievas. Amen. Krikštykite kūdikius tik kūdikystės dienose, bet ne nuodėmingojoje sąsajoje suaugus. Amen. Skatinkite Šventųjų vardus, kad jie globotų amžinajame gyvenime, lydėtų keliuose bei ateičių žūtyse. Amen.
  Nepriimkite nuogalių į bažnyčią, slėpkite nuodėmingąjį kūną nuo pusiaujo į apačią. Amen. Dalis kunigų nuklydo gundomi, prievartaudami savo draugus. Amen. Leiskite kunigams tuoktis, būsite išbaigę Šventojo Rašto sakmę. Amen. Nutrūkusi pratęsimo sąsaja, nebeišugdo dvasinių kunigų, žmonija regi ir pasipiktina. Amen. Papiktinti mažutėliai iššaukė jums, kunigai, negarbę, nuplėšta šlovės aura, kaip jūs nuplėšėte Mums garbę garbingiesiems. Amen. Skambučių gausoje skaičiuokite pilamus bjaurasties dubenis; ten karas, maras, atominių sudėčių mirtys, bei jaunų paauglių išsižudymas. Amen. Jei įleisite Gelbėtoją, bus kas gelbėja sunkiąją valandą. Amen. Mano perpatikra bus sunki ir skaudi, teis jus, vangiai bei Dievo neišpažįstantys. Amen.
  Atmestas kertinis akmuo buvo pirmuoju pradu ir išlieka pradu užbaigose. Amen. Neteiskite tų, kuriems duodami pranešimai iš Dangaus, jūsų nemeilė jiems, krinta ant jūsų pačių. Amen. Skęskite kiekvienas Tėve Mūsų maldoje, kad įgautumėte nors dalelę Mūsų meilės iš Dangaus. Amen. Palaiminta atkurta Mano Karalystė žemėje, ten gyvenu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen.

  21. JĖZAUS APRAIŠKA 2007 11 17
  Mano mieli vaikai žemėje, jau atėjo manasis laikas, kada turite atsigręžti į mane, Viešpatį. Amen. Daug metų klaidžiojate vieni, ganė jus juodojo pinigo vergija. Amen. Aš, Jėzus, nesu jums perparduodama prekė, imate didžius pinigus už manąją Kančią. Amen. Daugelis klūpote prieš kunigus sakyklose, o mane, Atpirkėją primiršote. Amen. Kaip gali kunigas, paėmęs pinigus, paaukoti už vieną ar keliolika asmenų mišias, juk tai naujai esu išduodamas ant kryžiaus? Mano kraujas nuplauna jūsų nuodėmes, bet ne kunigo pastangų dėka sielos eina per gyvenimų eigą. Amen Jėzus. Mokėti man tarnauti, reikia sukurti savyje tokį dieviškumą, kurio dėka apsišviestų esantys bažnyčioje. Amen. Jūs esate atbukę nuo tikėjimo, ieškote vis kitokių naujovių, statote savųjų stabų postamentus, prie kurių meldžiamasi. Amen. Kiekvienas sukurtas stabas- tai velnio įteisinimas visoje bažnyčioje ir namų oazėje. Amen. Sakiau juk anuomet, ar beatrasiu tikrąjį tikėjimą sugrįžęs, pamiršote išskaityti manojo laiko ženklus? Amen.
  Šėtonas sumaitojo Šventąjį Raštą ir saviesiems įteisino bažnytinio katekizmo nuostatas. Amen. Kam bjaurojate tuos žmones, kurie išlikę prie manęs, Pirminio, seka jie Manimi ir yra nuoširdžiausi manieji broliai ir seserys? Amen. Kas aukojo mišias už pinigus, parodo save Judu, parduodančiu mane, Jėzų, už pinigus. Amen. Šėtonas panoro pralobti, todėl suvedė visų įstatymų suvestinę tikintiesiems, peno nedaug, o turtai kyla lyg kalnai. Amen. Mano akis regi visa ir visur, todėl šluostau ašaras tiems, kurie pravirksta prie uždarų bažnyčių durų, jiems norisi Dievo artumos tada, kada širdis šaukiasi. Amen.
  Jūs, sadukiečių giminė nublokštoji, verčiate visus melstis šėtoniškomis maldomis, o Manąją, Tėve Mūsų maldą, pasilikote tik simboliu, koktu dėl išdavystės. Amen Jėzus. Jūs neatliekate pagal Dievą reikiamų apeigų, jums svarbiau piniginė duoklė, tai sakau Tas, kurs regiu diplomuotuosius iš bažnytinio iždo- žmonių lėšų. Amen. Jūs atgręžėte Man, Jėzui, nugarą ir tikitės laimėti mišių aukoje, vargšai su paliegusiomis dvasiomis. Amen. Šis laikas žemėje- tai Dievo Tėvo Teisėjo laikas, baudžia už kunigų išniekintas bažnyčias, vaikų tvirkinimus, reketo kūrėjus. Amen. Jūs ištuštinote Manąją Bažnyčią, apsirėdėte pusmaišiais, tapote šėtono sugulovais, pametę verkiančius savus vaikus. Amen. Atbuskite, užsnūdusieji, praregėkite, aklieji, išgirskite, kurtieji, jūsų balsas yra galingas; sekite Manimi, Jėzumi, be pridėtinių šėtono stalų ir didžios pompastikos. Amen. Mano purpurai dar neužpelnyti jūsų galvoms, todėl daugiau budėkite dieviškų valandų. Amen. Šis laikas ženklinamas dviem ženklais: juoduoju kryžiumi susiženklino tie, kurie neatlikinėjo išpažinčių prieš puolusį kunigą; raudonuoju ženklu- žvaigžde, susiženklino tie asmenys, kurie suniekino Mane, Didįjį Atpirkėją, spjaudė Sakramentų garbę, aukojosi dviem dievams- demono ir Dievo stalui. Amen. Jūsų rankų uždėtas kryžius mišių metu, nusileidžia ant jūsų pačių ir nesuteikia niekam ramybės. Amen Jėzus.
  Katechetų ir kunigų oazė ima kančia keliuose, kūdikių žūtyse, vandenyse ir lovos guolyje, reikia vaduoti per kraują krikščionybę, tai sakau Tas, kurs panorau įrodyti turintis valią vaduoti. Amen. Jūs keikiate Mane, Gelbėtoją, kurio dėka visa atgyja žemėje, bet nejaučiate, kaip plačiai atveriate duris į pragarą, kur laukia jūsų garbintinas juodasis šeimininkas Belzebubas. Amen Jėzus.
  Jūs bijotės manųjų pranašų- apreiškėjų- regėtojų, kuriems nurodome tolimesnę ateitį. Amen Jėzus. Sakiau anuomet, kad gavusias apraiškas ištirkite, pasverkite jų svarbą ir eikite paskui Mane, Gelbėtoją. Amen. Argi nematote, kad jums, kunigai, neleista išaiškinti skaitomų Evangelijų, neverti esate per visų amžių sandorą. Amen Jėzus. Jūs sava išmintimi suklaidinote daugelį, todėl degsite amžinojoje ugnyje, dar būdami gyvais žemėje, tai sakau Tas, kurs esu suniekinamas altorių garbėje. Amen. Uždarykite pridvokusius vienuolynus, ten vyksta meilingos orgijos su jaunais kunigais, regiu ir įspėju dėl nuodėmių gausos. Amen.
  Imkite pavyzdį iš tų kunigų, kuriems užteko laiko išlaikyti tyrąją Eucharistiją, auklėti dorai vaikus ir neperpardavinėti Manęs, Jėzaus, už pinigus. Amen Jėzus. Kunigui skirtas Mišių ritualas tam, kad jo metu besimeldžiantys įgautų atlaidumo. Amen. Kunigui nuėjus nuo altoriaus, nusinešama kartu dieviškoji ramybė- Šventosios Dvasios malonė, kuri persiduoda vaikų bei anūkų tąsai. Amen Jėzus.
  Rusų ortodoksai palaiminti Manyje, Dieve, jie mylimiausi Mano Sūnūs per visus amžius. Amen Jėzus. Sakau ir įsakau lietuviams tikriems katalikams: nepirkite Mano kančios už pinigus, nuodėmių atleidimą gaukite tik iš Manęs, Jėzaus. Amen. Užvaldžius bažnyčias didžiajam Galiotui, nuodėmes plaukite upių ar ežerų vandenyse, parodžiau juk anuomet. Amen. Nekurkite, aukštieji hierarchai, naujų spenduojamųjų įsakymų, išlaikykite Manuosius, Mozės apreikštus dešimtį Dievo įsakymų ir būsite susitvirtinę dvasioje. Amen. Mano švytėjimas visai netoli žemės, ruoškitės tik su atvirosios širdies permaldavimais, uolų gelmėse žūstate ir žūsite tie, kuriems norėsis nuo Manęs, Galingojo, pasislėpti. Amen Jėzus. Senųjų Pranašų kraujas krito ant netyrųjų kunigų, todėl budėkite ne žudyme, bet atgaivoje. Amen Jėzus.

  22. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA 2008 09 17
  Mano vaikai žemėje, kodėl nebudėjote šėtonui įeinant į jūsų širdis, klausiu Aš, Meilingoji? Jūs šventėte manąjį gimtadienį be Sūnaus Jėzaus meilės, troškote kuo daugiau sau garbės ir purvinųjų pinigų. Amen. Mano mylimiesiems vaikams nerūpėjo aikščių platuma, neraunami buvo anuomet medžiai, nesidaužė žmonių širdys iš skausmo, tai sakau Toji, Kuriai leista jus vaduoti besišaukiant. Amen.
  Jūsų nebudėjimas krito sunkiaisiais akmenimis ant jūsų tautos ir jūsų palikuonių, kuriems nebebus lemta išvysti Meilingojo debesyse. Amen. Namų sugriovimas įnešė skausminį sandėrį tarpe plačios žmonijos, kenčia ir kentės tie, kuriems nerūpėjau Aš, Meilingoji. Amen. Iš skausmo patalo girdėsis skaudžios aimanos, širdžių dūžiuose nebus jokio pasigailėjimo, tai įspėju visus, kurie menkina Eucharistiją, bijo aukoti tų Mišių, kuriomis džiaugėsi anuomet meilingasis Dangus. Amen. Skausmo ašaros išgrauš jums akis, ašarų nebus, o skausmo nesutalpinsite savyje. Amen.
  Budėkite, vaikeliai, kunigijos luome, jie- didieji modernistai, neapkenčia Jėzaus Dvasinio veikimo. Amen. Susiburkite, vaikeliai, kruvinųjų Mano ašarų klane, apmelskite kartu su Manimi Jėzų Nukryžiuotąjį, alpsta Sūnus naujai nuo išniekinimo bei pažeminimo. Amen. Jumyse, vaikeliai, nebėra tyrųjų Tėve Mūsų maldų, todėl šėtonui atvertos širdys bei atiduodami vaikai bei proproanūkiai. Amen. Sumaitota Šventoji Eucharistija iššaukė širdims žūtį, vaikai neteko Šventosios Dvasios malonių, tai sakau Toji, Kuriai leista regėti nudvasėjusius. Amen. Aš apsireiškiu tik mažutėliams, nes dvasininkų luome tvyro mėšlina mėšlidė. Amen. Susirgs širdžių negalia tie, kurie troško žiauraus modernizmo, išrengė Mano Sūnaus sužieduotinę Bažnyčią, sukruvino Jėzulio veidą naujai. Amen. Neimkite, vaikeliai, nesusakralizuotų sakramentų, ten tvyro juodojo šėtono juokas ir nedvasia. Amen. Kas ėmė Dvasinius Sakramentus į savąją širdį, pelnė veiksmingąjį Jėzulio veikimą, išgelbėjo savąsias sielas nuo žūties. Amen.
  Vienuolių rūbai pajuodę nuo klastos, jie neatlieka dvasinių pareigų Sūnuje. Amen. Tuščiažodžiavimas įnešė gražbyliavimą, sielose tapo tamsu ir nyku. Amen. Šlovinimas niekada negelbėjo sielų, vidumi užsiliejama juodojo derva. Amen. Kalbėjimas tuštuma, nepražydina gyvybingojo medžio sielose, šėtonas globoja vienuolijų padermę. Amen. Neniekinkite, vaikeliai, sugrįžtančių, jie įtikėjo išgirdę, bet jūs, kunigai, tapę bedvasiais, visa suteršiate savosiomis kalbomis. Amen. Kas nuteis bent vieną įtikėjusįjį, nugarmės į pragaro bedugnę, tai įspėju jus, vaikeliai, Toji, Kuri budžiu lietuvių tautoje. Amen.
  Nuodėmklausiai, atsibuskite, jūs nusidėjote pirmieji ir pirmieji panorote būti išrinktaisiais. Amen. Kiekvienas kunigas sulaužęs duotąją priesaiką Dieve, tapo jumyse pragaro kūrėju. Amen. Jūs minėjote Manąjį apreiškimo Jubiliejų- 400 metų be jokio įtikėjimo širdyje. Amen. Mano Sūnus nenuožmus, bet atpildo laukite kiekvienas sumenkinęs Manąjį Vardą ir Esybę. Amen. Aš esu pašlovinta Viešpaties Dievo, todėl Mano Vardas Šventas per amžius. Amen. Nerenkite Manęs šėtono rūbais, sugrąžinkite nekaltybės tituluojamą baltąjį drabužį, kuriuo Mane aprengė Aukščiausiasis. Amen. Budėkite, vaikeliai, savyje gerumo ir nekurstykite tautose karo ugnies. Amen. Jūs, vaikeliai, esate parduoti užsienio mafijai, kenčiate ir dar daug turėsite kančių, bus daug pralieta nekaltojo kraujo, išsprogdintų akių neteks tie, kuriuos siunčiate pagal pajuodusių dvasių užsakymus. Amen.
  Lietuva- Mano Motinos žemė, joje sukaupti didieji maldiniai dažniai, kurių eigoje dominuoju aš, Meilingoji. Amen. Tėve Mūsų maldų vainikai seniai apjuosė Man, Meilingajai, kojas, per maldas dovanoju dvigubinę meilę ir suniekinimus. Amen. Kas nemylėjo Manęs, Dangiškosios Motinos, tam atseikėjo Dangus žūtį keliuose, bei lovų guolyje. Amen.
  Mano Sūnaus Žodis Gyvas per amžius ir bus Gyvas tarpe tų, kurie pasiaukoję seka Juo Amžinuoju. Amen. Aš kalbu, vaikeliai, tam, kad išaušus skaudžiajam rytui, žinotumėte savus nuklydimus bei Dievo išdavystę. Amen. Neniekinkite tų, kurie skleidžia Mūsų Žodžius gautus iš Dangaus, jie pirmieji regės jus puolusius be vilčių išsigelbėti. Amen. Dieviškojo Žodžio sklaida gyva per visus amžius tuose, kurie išpažįsta Gyvąjį Dievą veikime. Amen. Mano Sūnaus Dvasia nusileidžia ten, kur sukauptas didis dvasingas turtas- Elijumas. Amen. Jus prakeiks žmonija, neregėsite Jėzaus malonių- išvadavimo. Amen.
  Sugrąžinkite skubiai Sūnų Jėzų į altorių garbę, leiskite mažutėlius prie Jo, jie išmeldė jums, kunigai, žūtį. Amen. Sakė Sūnus anuomet, kad stabų garbintojai yra pragaro kūrėjai, o jūs tebestatote sau paminklus, nežinodami vidinės dvasinės būsenos. Amen. Nugriaukite paralelinius stabus, nužudė daugybę sielų myriop. Amen.
  Šiluva- Manasis Apreiškimas gyvas per amžius, budžiu savo Motinos žemėje. Amen. Liturgija jumyse sumaitota, šėtonas slypi sutanose, tai įspėju jus, vaikeliai, kad priėjote Didžiųjų Danginių vartų balistiką, sielas nuskandinote per savąjį luomą. Amen. Atsiprašykite, kunigai, kuo skubiausiai Mano Sūnaus Atpirkėjo, žeidžiate daugelį, kuriuose slypi didžioji meilė Išganytojui. Amen. Jųjų aimanos girdimos, ašaros vilgo Sūnui Jėzui kojas, o tai ir yra prakeiksmas sutanotiems. Amen. Kodėl Šiluvą apdengėte juodojo skraiste, nejaugi pabodo Manojo šventumo prezumpcija? Amen. Jūs, kunigai, esate niekadėjai, betrokštantys sau garbės bei išaukštinimo, tai sakau Toji, Kuriai leista gyventi Šiluvos krašte Gyvajame veikime žmonėse. Amen.
  Jūs, kunigai, stengiatės užgniaužti Gyvojo Dievo Žodį- Dievą, kuriame slypi Amžinojo veikimo Žodis- mokymas. Amen. Sutanotasis šėtonas sudaužė mylinčių širdis Jubiliejaus šventėje, o tai visa krito ant jūsų, modernieji, kurių sielose tuščia bei nyku. Amen. Gyvasis rožinis jumyse išdūlėjęs, nėra Jėzaus ir Mano malonių, tai įspėju visus, kurie sumenkinote Gyvojo Dievo preliudiją. Amen.
  Marijos radijas- tuštybė, pripildyti visi tuščiažodžiaujančios pajuodusios dvasios- nudvasėjimo. Amen. Aš, Meilingoji, įspėjau visus per nekaltųjų vaikelių regėjimus, kad Šiluvos kraštas- epitelis sudaro Jėzuje Didžiąją Žemę. Amen. Nesilieskite rankomis prie pastatytų stabų, susižeisite nebeišganomai. Amen. Pajuodusio dievo vaikai veda tautines sąsajas su užsienio šalimis, kurioms skirtas juodojo pragaro dievas. Amen. Budėkite, vaikeliai, iki ateis Jėzus jūsų vaduoti, šiame laike Jėzus atiduoda duoklę savajam Tėvui, taip sukurtas pasaulis, kurio jūs nesuprantate lig šiolei. Amen. Dievas pamilo jus ir atidavė Vienatinį Sūnų jūsų vaduoti, bet jūs užvėrėte širdžių buveines, kvaili ir kurčnebyliai nuveda tautų sielinę dvasią į pražūtį. Amen. Neaukokite mišių atsigręžę į pasaulietinę dvasią, pražudysite dinastinę tautų dvasią myriop. Amen. Neimkite, vaikeliai sakramentų iš tų kunigų, kuriems neegzistuoja Sūnus Jėzus Amžinasis, tai įspėju Toji, Kuriai leista apreiškinėti gelbėjant. Amen.
  Išpažinkite Jėzaus apreikštąjį rožinį, tikras jis, sulietas apreiškiminės dvasios- Tėvo Elijaus. Amen. Mūsų gyvavimas yra Amžinas, todėl budėkite naujojo Žodžio eigose, pažadame rojų žemėje tiems, kurie laukė antrajame atėjime. Amen. Tėve Mūsų malda nuskaidrins kiekvieną, palaidos mirusįjį bei gyvą kūne, pažadame. Amen. Kas kėsinsis į Mūsų Gyvąjį Žodį- Dievą, bus nustumiamas į juodojo bedugnę. Amen.
  Laukite, nuskurdėliai dvasioje, savųjų žūčių, jos stovi prie jūsų, nudvasėjusieji. Amen. Kelių šlaitai sugers jūsų aimanas, žemė išmes kūnus atgal, pelnėte, kunigai, žmonijos prakeikiminį imidžą. Amen. Jūs, stovite prieš Sūnaus Sostą pajuodusiais veidais, grimasą iššaukia neišmiegotos nuo lėbavimo naktys bei dienos. Amen. Tuokitės kuo skubiau, kunigai, užverkite šėtonui duris, kėsinasi į paliegusią dvasią, neleidžia turėti gemančių palikuonių. Amen. Artojas išugdo savųjų palikuonių kartas, kuriose bujotų testinuminis paveldas. Amen. Kentėsite, kunigai, per amžius tie, kurių vaikeliai iššaukia jums patiems didįjį prakeiksmą. Amen.
  Šiluvos apeigose nebuvo Man, Dangiškajai Motinai, vietos altorių garbėje, ten siautėjo antikristinė dvasia- žibėjimas. Amen. Mano Sūnus nemėgo turtuolių, jie žeidė vargingąjį Jėzų. Amen Nusimeskite, atstumtieji, auksu žibančius rūbus, leiskite Jėzuliui įeiti nors prie altorinio pakojo. Amen. Pakibusi Jėzaus Dvasia sklando erdvėje, skausmas sudrasko Šventųjų luomą, prakeiksmas kaupiamas kunigų luomui. Amen. Nesusituokę kunigai tampa išdavikiška dvasia Jėzuje, sudaro išsigimusią dvasią. Amen. Jėzaus pasekėjai privalo mylėti visa, kas gyva, duoti atkirtį juos persekiojančiai dvasiai- velniui. Amen. Mylėkite, vaikeliai, savuosius, savieji turi Jėzaus Dvasią savyje. Amen. Atgailaukite kunigų sugulovės, jūs esate prakeiktosios dvasios, vedate tautą į pražūtį. Amen. Budėkite, vaikeliai, jus supančio šėtono bei velnienės, jiems rūpi sielinė žūtis visame kame. Amen. Išpažinkite, kunigai, kuo skubiau klydę, artėja sprogstamoji galia tautoje, tai įspėju jus, vaikeliai, nes tarpe jūsų regiu nešančius priespaudą. Amen Iki Jėzus ateis į altorių garbę, kaupkite savyje tik dvasines malones, leiskite Gyvajam Dievui veikti jūsų širdyse. Amen.
  Aš verkiu, vaikeliai, kraujo ašaromis ir šaukte šaukiu; taisykite Viešpačiui kelią, gulkite ne kryžiumi, bet nuimkite kruvinuosius skausmo kryžius nuo žmonijos, laiminote būdami nevertaisiais! Amen. Atsiprašykite tautoje Mano vaikų, jie tebekenčia jūsų priespaudą. Amen. Suskubkite, vaikeliai, save vaduoti, nes šiame laike galandami ginklai tautai ir tautų išperoms nušluoti. Amen. Jūs, vaikeliai, siekite kuo skubiau Jėzuje vienybės, būkite su Juo Dvasiniu Gyvu per visus amžius. Amen. Ateina juodojo maro padermė, krisite pajuodusiais, aimanų nebus, dusite mirčių agonijoje nuo cheminių ginklų žvangėjimo. Amen.
  Rusų tauta palaiminta, budi nuo aušros iki vėlyvų sutemų. Amen. Įspėju jus, vaikeliai, kaip Motina Meilingoji, kad jūsų atėjime bus vartai amžiams užverti. Amen.

  23. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA 2009 09 07
  Mano mylimieji vaikeliai žemėje, kodėl nebudite žmonijoje gerumo, žūsta pakelių medžiai bei augmenija, o tai ir yra toji bėda, kada visa, visur dengia neramybė. Amen+++++++ Mano idilija žemėje gili ir prasminga, eikite prie Sūnaus Jėzaus su didžiu atgailojimu. Amen+++++++ Pražūstate, vaikeliai, be tikrųjų maldų, todėl tiek daug jumyse neatlaidumo artimajam. Amen+++++++ Pravirko dangaus Cherubinai bei Serafinai, apniūksta dangūs nuo nedorybių gausos. Amen+++++++ Modernioji dvasia jumyse bebaigia užgesinti tyrąją Viešpačių Dvasią, įneša daug papiktinimo žmonijoje, žūstama pakelėse bei katastrofų gausoje. Amen+++++++ Izidoriška dvasia temdo bažnytinę sudėtį, žūstate, vaikeliai, nesakralizuotų hronomalijų gausoje. Amen+++++++ Išsigimusi dvasia pažeidė jėzuitiškumą žemėje, pajuodote bene visi be tyrojo Jėzaus Gelbėtojo sakraluose. Amen+++++++ Aš verkiu nuolatos, noriu kuo daugiau permaldavimo žmonijoje, kad būtų Jėzus sugrąžinamas į Didžiojo Altoriaus garbę. Amen+++++++ Atsuktos kunigų nugaros galutiniai užgniaužia Jėzaus Dvasią, neleidžia vibruoti į žmonijos širdį. Amen+++++++
  Mano Sūnus Jėzus su Dangiškuoju Tėvu Dvasia, jau nužengęs į žemę teisti gyvųjų bei mirusiųjų. Amen+++++++ Jūs, vaikeliai, nesuvokiate, kad šiame laike itin daug mirusių sielų, kurios vaikšto tarpe gyvųjų. Amen+++++++ Gyvybė yra tuose, kurie tikrai išpažinę Jėzulį, kėlusį trečiąją dieną. Amen+++++++ Mirusieji, vaikščiodami gyvaisiais kūnuose, net neįtaria, kad jųjų dvasia nebevaduojama iš nuodėmių gausos. Amen+++++++ Imami nesakralizuoti sakramentai galutiniai nuveda sielas pragaran. Amen+++++++
  Kunigų dvasia skendi modernumo dvasioje, o žmonija daro juos dievaičiais, šėtonas gundo žmoniją tam, kad aklieji nepraregėtų ir kurtieji nebeišgirstų. Amen+++++++ Mano ašaros regimos daugeliui, bet atmetus Tiesos Dvasią Išmintį Globėją- Dievą, žmonijoje aptemsta protai, šėtonas gundymais užgožia tyrąją Eucharistiją, Jėzus nesusisakralizuoja savęs sakramentalijose. Amen+++++++ Auga jumyse vaikai bei anūkai, kurių gausoje budi šėtonas bei Belzebubas, vedasi vaikus į neišganomumą. Amen+++++++ Jūs, vaikeliai, melskite tik Tėve Mūsų malda, prašykite Dangiškojo Tėvo ir Sūnaus Nukryžiuotojo, kad kuo skubiau žlugtų pajuodusių dvasia, žmonijoje nusileistų Baltasis Angelas ir apreiškęs Jėzaus Antrąjį atėjimą, atidengtų trečiosios paslapties uždanginę skraistę, skelbiau juk anuomet, kad bus daug žūčių ir netiesa užvaldys bažnytinę sudėtį. Amen+++++++
  Lietuva paskendo narkomanijoje, gesta žydrieji vyrukai nedvasioje, išsigema tikėjimas, pedofilija klesti kunigų tarpe. Amen+++++++ Išsigemus tikinčiojo dvasiai, žmonijoje iškilo pavojus, Jėzus nusigręžia nuo pajuodusio pasaulio. Amen+++++++ Kas budėjo su galinga Tėve Mūsų malda ir aukojo man, Meilingajai, sugebėjo rasti malonę manyje. Amen+++++++ Tėve Mūsų maldoje slypi, vaikeliai, jums skirtas išganymas, nes joje kalbami didieji prašymai bei permaldavimai. Amen+++++++ Kas vengia Tėve Mūsų maldos, yra pasmerktas amžinajai žūčiai be prisikėlimo dvasioje. Amen+++++++ Sekmadieninėse Mišių eigose, kenčia Jėzus Ramintojas, Jojo vieta likusi be Dievo Gelbėtojo. Amen+++++++ Kas meldėsi į Jėzaus Švenčiausiąją Širdį danguje, laimėjo gana daug, Jis laukia klystančių atsivertimo. Amen+++++++
  Budėkite, vaikeliai, gražiai kalbančių, bet nesielkite kaip kalbantys daro, pražūsite be atgailojimui skirtų malonių. Amen+++++++ Aš, vaikeliai, skelbiau jums seniai, kad didis tautose išsivadavimas atėjo tik šauksme į Jėzų ir Dangiškąjį Tėvą. Amen+++++++ Sveika, Marija malda negelbsti jūsų, vaikeliai, nes aš, Motina Užtarėja, nebeturiu teisės jūsų užtarinėti, nes esate šėtono užvaldyti. Amen+++++++ Saulė nusileis, dangūs apsiniauks, pragiedrulyje stovės verkiantis Angelas su kardu rankose, tai bus duotas paskutinysis ženklas į žemę. Amen+++++++ Aš Ligonių Sveikata, nebegelbsčiu žmonijos, nes ji nusigręžė nuo Sūnaus Jėzaus Gelbėtojo. Amen+++++++ Suaukoti pinigai jūsų negelbėja, juose klesti didis nuožmumas ir nedorųjų dvasia. Amen+++++++
  Aš, Dangiškoji Motina, skelbiu visa tai per pašauktuosius, skubiai gelbėkitės, nes artėja sunkus metas žemėje! Amen+++++++ Kūnai bus prikelti be dvasios, dvasios klaidžios pakelėse, lauks staigių žūčių. Amen+++++++ Palaiminti bus tie, kurie įtikėjo į mano siunčiamus pranešimus, turės galią išlikti gyvais prisikėlime. Amen+++++++ Nuo jūsų sukaupto tyrojo dvasingumo, turi sutrūkti didieji šėtono retežiai, dangūs nudžiugs kartu su kovojančiais. Amen+++++++ Kenčiančiųjų sielų prakeiksmas išgirstas Danguje, todėl tikėkitės skaudaus atlygio žmonėse. Amen+++++++ Nebijokite, vaikeliai, urzgiančių šunų, nuožmūs jie ir pikti, nes daugyje įsižiebė tyroji viltis- Dievas. Amen+++++++ Tuščiažodžiavime skendi visa Lietuva, Angelai verkia su didžiuoju skausmu. Amen+++++++ Meilingoji Dvasia Dievas yra užrūstintas dėlei išsigemimo tikėjime, todėl pasiruoškite, vaikeliai, sutikti didžiuosius nuobaudinius maro išpuolius. Amen+++++++
  Skelbk, pranaše, žmonijai, kad kuo skubiau atsiverstų ir eitų pirm Jėzaus į Galilėją. Amen+++++++ Šaukte šauk pranašo lūpomis, kad laimės dangų tik taikioji Dieve Dvasia! Amen+++++++ Aš, Meilingoji, skelbiau į žemę Vaduotojo išminties lobį- Tėve Mūsų maldos rožinį, prašiau, kad jame apsijungtų visi tie, kurie tiki Prisikėlimu bei Amžinojo gyvenimo gyvenimu. Amen+++++++ Imkite vaikeliai, Jėzulį dvasinį į savo širdį kiekvieną penktadienį, prieš tai atlikę išpažintį tiesiogiai Dievui Tėvui bei Sūnui Atpirkėjui- Dvasiai. Amen+++++++ Nesusiterškite, vaikeliai maldų netyrumu, būsite išvengę didžiųjų žūčių ir atgaminsite savyje gelbėjamąją dvasią sau bei kitiems. Amen+++++++ Jei Didis Kunigas Jėzus bus jūsų Vaduotojas, jūs būsite meilingais dangaus statytojais, bei sielų gelbėtojais. Amen+++++++
  Atkalbėta Sveika, Marija malda nenusileidžia ant gyvųjų sielų padėti, ją paima šėtonas, džiaugiasi, kad nubruktoji Tėve Mūsų malda, nebegelbsti žmonijos. Amen+++++++ Lankykite, vaikeliai, mane palaukėse, gausite daug to, kas džiugina sielas po mirties. Amen+++++++ Aš. Meilingoji, niekada nebūnu ten, kur yra žeminamas bei niekinamas Sūnus Jėzus. Amen+++++++ Atvykę į Stebuklingąją Šiluvos šventovę, apmelskite Tėve Mūsų maldų gausa puolusius, kurių sandėris su šėtonu gana stiprus. Amen+++++++ Drebės žemė, skeldės uolos, bažnyčių sudėtis drebės erdvėje, žus rudasis šėtonas,
  paveiktas tyrosios Tėve Mūsų maldos galia. Amen+++++++
  Nežudykite, vaikeliai, pranašų, jie skelbia tiesą, kad žūstama be prisikėlimo Dieve. Amen+++++++ Išpuoškite mane, Garbingąją, baltu maldos drabužiu, kad sukluptų kiekvienas, kuris panorės mane, Garbingąją, sužeminti. Amen+++++++ Burkitės, vaikeliai, į atskiras bendruomenes ir atnašaukite kuo skubiau Jėzaus paliktąją maldą Tėve Mūsų. Amen+++++++ Gerieji lai girdi, kad atėjo jųjų Dievas jų pačių vaduoti. Amen+++++++ Palaimintas bus tas, kurs išganys stepėje klystančias avis ir atves prie Amžinojo Versmės Šaltinio- Dievo. Amen+++++++

  Gaunantysis. 2012 balandžio 2 d
  Gerb. kun. Jonai Varkala, jei atsisakote dėl tiesos Kedžiuose savosios bažnyčios, tai turite suvokti, kad Dievas taip panorėjo. Jei ir Jūs eisite klystančios bažnyčios keliu, jūsų buvimas Kedžių kieme bus beprasmis. Aš gaunu Apraiškas ir noriu, kad įtikėtumėte į Gyvojo Dievo Žodį- Evangeliją.

  24. JĖZAUS APRAIŠKA 2012 balandžio 2 d.
  Sveika, Marija malda iššaukė ir dar iššauks didesnes riaušes, budėkite visi naujojo dievo įvedimo. Tik Tėve mūsų ir Garbė Dievui maldomis, turi būti išgelbėta mergaitė. Jei nepaklusite Viešpačių nuorodai, susijaukimą turėsite ne tik tautoje, bet ir už jos ribų. Septynių Tėve mūsų ir Garbė Dievui maldoje slypi Didžioji Jėzaus išganomoji Dvasia- Dievas. Aš įspėju griežtai, įvykdykite dangiškąją valią. Mano galybė danguje ir žemėje, budėkite antrajame atėjime, vykdome su savuoju Tėvu teisminį procesą, į kurį susieina septynių konfesijų dalinės dalys. Amen+++++++
  Septynių kryžių citadelėje budėkite savyje, daugeliui Aš, Jėzus, tapau niekuo, įspėju jus visus griežtai. Amen+++++++ Prašantiems – aš, Jėzus, dosnus, o susitaikiusiems, dovanoju savąją ramybę. Amen Jėzus.
  ŠVENČIAUSIOSIOS IR NEKALČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES ROŽANČIUS
  (2010 m. balandžio 27 d., šia Rožančiaus malda, Viešpats Jėzus įveda į tiesos pilnatvę).
  PRADŽIA
  + VARDAN DIEVO TĖVO, IR SŪNAUS, IR ŠVENTOSIOS DVASIOS. AMEN.
  Malda į Nekalčiausiąją ir Švenčiausiąją Jėzaus Širdį
  GERASIS JĖZAU, atleisk bedvasiams, norintiems naujojo Tavojo nukryžiavimo, sugrąžink savąją maldą tautos atpirkai ir dvasios išugdymui.
  P I R M O J I D A L I S
  Džiaugsmingosios paslaptys
  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas gauna vardą
  VIEŠPATIE, DIEVE, pasigailėk puolusios tautos!
  Nuo kryželio pirmas karolėlis: TĖVE MŪSŲ.
  Trys karolėliai: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Vienas karolėlis prieš medalikėlį: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Dešimt karolėlių: 10 kartų TĖVE MŪSŲ.
  Vienas karolėlis tarp paslapčių: (3 kartus) PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE!
  Užbaigus paskutinę paslaptį, ant medalikėlio atkalbėti TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
  Meldžiantis reikia apmąstyti Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies kruvinąją kančią.
  Antroji paslaptis
  Išganytoją aplanko trys išminčiai
  ŠVENČIAUSIASIS VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, išgelbėk bedvasius tautoje vaikus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Trečioji paslaptis
  Šventasis Jonas krikštija Išganytoją
  MIELIAUSIASIS IŠGANYTOJAU, išlaikyk Bažnyčias tik tikrame Jėzaus Christaus tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas atsimaino
  GERASIS VIEŠPATIE DIEVE, apsaugok tautą nuo baisių karo audrų ir plintančių užkrečiamųjų ligų.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Penktoji paslaptis
  Išganytojas įžengia į Jeruzalę
  DIEVE TĖVE, pasigailėk alkstančių žmonių, padėk vargo ir skurdo nepritekliuje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  A N T R O J I D A L I S
  Skausmingosios paslaptys
  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas išduodamas
  JĖZAU, padėk tautai nešti vargo ir kančių kryžių, suteik malonių į Tave Meilingąjį besišaukiantiems.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Antroji paslaptis
  Išganytojas paliekamas mokinių
  GERASIS DIEVE, uždek žmonių širdyse karštąją meilę, leisk vaikams daugiau pamilti savo gimdytojus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Šventasis Petras išsigina Išganytojo
  JĖZAU, DIDŽIOJI MEILE, sutaurink kunigų širdis, kad krikščionys išliktų tikrajame tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas pasmerkiamas mirti
  VIEŠPATIE, savo skausmu ir sielvartu nuplauk tautos nuopuolius, sutvirtink meilę valdžios sandūroje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Penktoji paslaptis
  Nukryžiuotas Išganytojas išjuokiamas
  GERASIS DIEVE, atleisk Tave išjuokiantiems ir išduodantiems naujam nukryžiavimui.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  T R E Č I O J I D A L I S
  Garbingosios paslaptys
  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas prisikelia iš numirusių
  MIELIAUSIASIS JĖZAU CHRISTAU, padėk Tavęs neišpažįstantiems, atsiųsk Šventąją Dvasią, kad nebeklaidžiotų tamsybės kelyje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Antroji paslaptis
  Išganytojas siunčia į pasaulį savo mokinius
  JĖZAU KANTRUSIS IR NUOLANKIAŠIRDI, atleisk visiems, kurie nemyli savo artimo, užstok prieš Aukščiausiąjį Teisėją.
  Gailestingoji Motina, vargšų Globėja ir Užtarėja, užtark visus vargstančius.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Trečioji paslaptis
  Išganytojas laimina savo mokinius
  GAILESTINGASIS JĖZAU CHRISTAU, palengvink ligoniams kančias, leisk nežūti kūno ir dvasios skurde.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas sėdasi Dievo Tėvo dešinėje
  AUKŠČIAUSIASIS TEISĖJAU DIEVE TĖVE, neatstumk puolusių dvasioje, kurie Sakramentus ėmė be pagarbos ir nuolankumo.
  Leisk, Viešpatie, išmelsti Šventosios Dvasios malonę, kad meilingasis Tavo Sūnaus Kūnas ir Kraujas būtų gaunamas su palaimingąja malone.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Penktoji paslaptis
  Išganytojas atėjo pasaulio teisti
  GERASIS DIEVE, neatstumk nei vieno nuo šviečiančio savojo tako, leisk išvysti Tavo skaistųjį Veidą, leisk džiaugtis danguje su visais Šventaisiais, kurių užtarime gyvename ir nesuvokiame.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ,
  1 TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
  Trečiosios dalies užbaiga
  VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, dėkojame Tau, kad leidai atkalbėti šią garbingąją maldą.
  Išklausyk mūsų prašymų, kad nei viena siela nežūtų dvasios ir nežinojimo skurde.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Jn 3, 31–36 „Kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas teisus“

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Αγαπητέ sindesmosΕυχαριστώ για την κατά καιρούς ενημέρωσή σου, γύρω από ιστότοπους που με αφορούν.Με διασκεδάζεις πολύ, είναι αλήθεια.Όσο για τον συνιστολόγο misha τι να πώ;Θα μπορούσα ν’ αρχίσω να τον στολίζω αναλόγως: πράκτορας της Ρωσικής Εκκλησίας, ανθέλλην, ταλιμπάν κ.ο.κ. Αλλά, φυσικά, δεν είναι αυτό το θέμα μου.Αν εκείνος ευχαριστιέται να με χαρακτηρίζει “φιλοπαπικό” με γειά του με χαρά του!Κάπου πρέπει να με κατατάξει κι αυτός και οι συν αυτώ.Καλό Δεκαπενταύγουστο!

   Thumb up 0 Thumb down 0

 14. gali būti,kad NEPASIEKĖ? Tai tuomet reikia rašyti ant plakatų ir rodyti per TV. Tai ko verti tie krikščionys,kurie trukdė laiškui patekti į Popiežio rankas? Tegul nemano kad gyvenimas amžinas…,,kas prie juodų darbų prikišo savo rankas-vyks ateitin į pragaro planetas,kurios ištikro egzistuoja-rodė per REN tv. Ten jų kelias,…o Popiežių šiais laikais informuoti,tai juokų dainos,yra gi visos priemonės technologinės.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • I simply want to tell you that I’m beinengr to blogging and site-building and absolutely enjoyed this web page. More than likely I’m want to bookmark your site . You really have wonderful articles. Many thanks for sharing with us your web page.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 15. ir siuo atveju kataliku dvasininkija,kuria dar zmones tikejo,pasielge kaip Pilotas,nusiploves rankas….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Iš Bernardinų portalo:

  Lietuva pažeminta taip, kaip 40-tais. Visa valdžia užgrobta priešo. Ir beveik visa žiniasklaida. O bažnyčia nusiplovė rankas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Lietuva nei pažeminta, nei išaukštinta. Lietuva yra tokia, kokia yra.
   Tik Venckienės stabo garbintojai bando pažeminti, apdergti, paniekinti Lietuvą.
   Valdžia Lietuvoj yra Lietuvos valdžia. Aišku, nėra pasaulyje valdžios, kuria visi būtų patenkinti. Ir aš manau, kad Lietuvos valdžia 9bent jau dabar) turėtų būti protingesnė, labiau rūpintis Lietuva, o ne savo partiniais interesais (konservatoriai valdžią mato tik kaip savo partinės programos įgyvendinimo įrankį, o ne galimybę pagerinti piliečių gyvenimą).
   Kalbant apie teisinę pusę, mūsų valdžia demonstruoja visišką neįgalumą: viena moteriškė šokdina visą teisėsaugą, teisėja nevykdo teismų sprendimų, o valdžia bijo net pyptelt. Bet tokia ta mūsų valdžia ir dėl to niekas neturi teisės dergt visos Lietuvos. Valdžia pasikeis. Lietuva liks.
   Išprotėję nuo neapykantos Venckienės gerbėjai naudojasi valdžios neįgalumu ir iki begalybės dergia Lietuvą. Tai didžiausi Lietuvos priešai.
   O absurdiškiausia kliedėt – priešai užgrobė valdžią. Patvorių gaivalams gal ir priešai. o iš tikro, tai piliečių valia – ką išsirinkom, tą turim. O r tai ne Lietuvos priešai, o mūsų politikai. Man jie irgi nepatinka, bet tai nereiškia, kad aš turiu neapkęsti Lietuvos ir bandyt ją pažeminti, kaip daro Venckienės avelės ir avinai.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • kuomet esat stebėję savo sielą iš šalies? Ne? …Tai matomai jūs dar neskiriate gyvenime pelų nuo grūdų…

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • Tai vis provokuoji? :-) Rasineji nesamones ir geriesi jomis? Tai ka parasei , tai tik fetisistiska piderastijos ir debilumo orgija.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Matyt, jam ner kada, reikia su savo pedofilais kazka daryti. Gal nezino ar slepti juos toliau, ar bausti. Galvos skausmas. Skestanciuju gelbejimais paciu skestanciuju problema. ar ne?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. oi, prajuokino.. Durniai – popiezius pats yra pedofilu vadas ir globejas :))) Neskaitot kiek pedofilu kataliku baznycioj visame pasaulyje? :)))

  Thumb up 1 Thumb down 0

 19. Tai gi žinote ,kad bažnyčia – oficiali institucija, gina valdančiujų interesus. Melstis reikia pagonybės dievams.PERKŪNUI.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. jei si baznycia, uz kuria kantrus katalikai moka didziulius mokescius – nepajudins nei pirsto pedofilinei byloje, kuri sudrebino visa Lietuva .tai kamji reikalinga …

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Dievas yra, bet jokiu būdu ne bažnyčioje ir ne kuniguose.Romos imperija sukurta tik pinigams surinkt iš taip vadinamų tikinčių

   Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Kas jau kas bet kunigai tai tikrai pirsto del nieko nepajudins…Musu baznycia apsimetele…yra vienas kitas kunigas vertas savo vardo..bet tai vienetai…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. o tas Kristaus pasakymas “juos pazinsit is darbu” – yra absoliuti tiesa. Tuom ir skiriasi “kalbantys” nuo daranciu. O baznycia tik daug kalba, o ju darbai liudija ka kita

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. to stebiuosi. Tu labai samoningai sneki, visu 100% sutinku su tvaimi. Ko Kristus moke ir ka daro baznycia juo prisidengusi. Tyli subine suraukusi , nes musa piataka su valdzia ir priklauso pedofilu klanui

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. tokia Bažnyčios pozicija. Juk Kristus atėjo tarnaui kitiems, o ne kad Jam tarnautų. Ir dar. Bažnyčia gal jau užmiršo Jėzaus pasakytus žodžius: “Ką padarėte vienam iš šių mažutėlių, — man padarėte”. Ir dar Jėzus pasakė: “Juos pažinsite iš darbų…”. Viešpatie, atleisk mūsų Bažnyčios tarnams, nes jie nežino (ar nesuvokia), ką daro. O gal sąmoningai nenori suvokti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • kunigai pas mus tai uab.jie ir karstus baznycios rusiuose daro ir rubus mirusiems siuva ir dar kiekviena sekmadieny atkise lekste is vargsu pinigus renka. jie sako kad baznycios reikalams. nematau tos baznyciospasikeitimu ygera. tik kunigu namu ir geru masinu daugiau atsirado. todel ir bijo paburnot pries valdzia si valdzia jiems kaip rojus. leidzia viska. turta grazino bet manau tai neteisinga nes tu baznycios tarnu kuriems tai priklause jau senai gyvu nera o tarybiniams kunigams jis nepriklauso nes iki juos grazinant pastatus islaike mokesciu moketojai. o dabar tas patalpas kunigeliai nuomoja kala pinigus ir dar atkise savo putnages nesigedija prasineti is vargsiu bobuciu.pazinojau tik viena tikra kuniga. tai sviesiosatminties ricerdas mikutavicius. slove jam. jis niekada neistiesdavo rankos paimti pinigams. buvo auku dezute ir ten mete pinigelius tie kurie norejo ir niekas ten neziurejo kiek dave uz laidotuves vestuves ar krikstynas. ir islydedavo kiekviena siltu zodziu ir su pagarba. cia tai buvo tikras zmoniu ir dievo tarnas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 25. o kam jiems atsiliepti?jie labai geri teorijose,kas nors atsimena koki paskutini isimintina popieziaus veiksma?…ju laikas suskaiciuotas,bobules ismirs,kurios fanatiskai jiems lanstesi ir dievais laike,o siuolaikinis zmogus reikalauja kazkokiu veiklos rezultatu,nes butent jie visi turetu tarnauti zmonijai, o ne zmones jiems…ju susireiksminimas begalinis…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • nagi baznycia nepajudina ne oirsto o turetu pati pirmoji ginti savo mergyte. kunigams ji nerupi jie padlaiziauja valdziai si nemato ju nesvariu darbeliu. juk baznycios dabar tai u. a. bai. ten daro karstus siuva rubus ir plesia is savo tikinciuju pinigelius varganus ir bobutes dar paskutinius is pensijos atiduoda. tai kaip jie eis pries valdzia. jiems nei dievas nerupi nei tikintieji ju dievas pinigai. dabar tai tikrai geda turetu buti baznyciai na bet kad ten lankosi tik nukvakusio babules tai jiems jas lengva apgaudinet. as einu y baznycia del dievo ir tada kada ten nieko nebuna. bandoj melstis nemoku. ir nenoriu klausyt kunigu sapaliojimu. yra geru kunigu bet jie nugrusti y paciustolimiausiuskampelius kad nematytu kaip kunigeliai tarpsta is tikinciuju.tai va.

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Patarimai tobulai terasai
Nugaros masažai – kiekvienam
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Dokumentų valdymo sistema – būtina modernios įmonės sąlyga 
Elektroninė dokumentų valdymo sistema vis dažniau keičia pasenusius fizinius dokumentų sandėliavimo, valdymo ir...

Skaitymo nauda: kodėl privalote pamėgti knygas? 
Skubančiame ir moderniame šiuolaikinių technologijų pasaulyje vis sunkiau atrasti laiko įvairiems užsiėmimams savo...

Šaltojo skambučio patarimai, kaip padidinti pardavimų kiekį! 
Šalti skambučiai gali būti varginantys ir sunkūs, ypač jei neturite susikūrę tinkamo plano....

Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...