Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Kovas 29 Sekmadienis
 

Lietuvos neįgalumas, atsiskleidęs Garliavos pedofilijos šmeižto istorijoje

2013-05-17 20:18 | Laiškai | Komentarų (445)

Vladas Maželis. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Kai prieš maždaug ketverius metus pirmą kartą peržiūrėjau be galo šlykštų, D. Kedžio ir N. Venckienės nekaltų žmonių apšmeižimo tikslais sukurtą video filmą, pasibaisėjau, kad jis yra leidžiamas rodyti, ir kad jo autoriai nėra suimti ir teisiami už piktybinį šmeižtą bei seksualinį mažametės darželinukės tvirkinimą. Buvau teisus taip galvodamas, nes, kaip parodė ateities įvykiai, tas paprastas elementarių teisėsaugos darbuotojų pareigų įvykdymas neabejotinai būtų išgelbėjęs viso būrio su šia klaikia istorija susijusių žmonių gyvybių.

Tuomet tikrai negalėjau net pagalvoti, kad visoje Lietuvoje atsiras daugiau negu koks tuzinas iškrypėlių, ligotos psichikos žmonių, kurie patikėtų mažos, begėdiškai tėvo ir tetos savo egoistiniams tikslams išnaudojamos mergaitės bejausmiai atkartojamais išmoktais, nors akivaizdžiai pačiai nesuvokiamais kaltinimais jos motinai ir kitiems niekuo dėtiems žmonėms.

Deja, nuo to filmo prasidėjo didžiai gėdinga Lietuvos istorijos dalis, turinti be galo kenksmingą ir galinti turėti pražūtingą įtaką Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės ateičiai ir pačiai jos egzistencijai. Būtent šios šmeižto ir smurto bylos dėka atsiskleidė valstybės neįgalumas. Prasidėjo Lietuvos Valstybinio Absurdo teatro spektaklis “Kauno pedofilijos byla”, kuris tebesitęsia ir dabar, ir kurio pabaigos tikrai nesimato.

Tas baisus spektaklis turi dar ir antrinį pavadinimą: “Neįgalioji Lietuva”. Tereikia palyginti straipsnių komentarų skaičių, kai yra svarstoma ši tragiška, o kartu ir absurdiška istorija, su komentarų skaičiumi, svarstant svarbiausius Lietuvai klausimus apie iš biudžeto dingusius milijardus, lietuvių savižudybes, energetikos nusikaltimus ir kitas tikrai svarbias Lietuvai problemas.

Tai, kas buvo užmanyta kaip kerštas nepaklusniai sugyventinei bei jos rėmėjams ir kai kam labai nepalankiam teisėjui, tapo epinio pobūdžio tautiniu skandalu, išryškinusiu, deja, pačius blogiausius lietuvių tautos bruožus, įskiepytus šimtmečiais trukusių okupacijų, priespaudos, atėmusių lietuvių tautai teisę ir galimybes gyventi, kurti, veikti, bendrauti, mylėti, kaip tai daro normalios, laisvos, kultūringos pasaulio tautos. Iš visų kampų pradėjo lįsti į paviršių ir kelti savo šlykščias galvas bjauriausios, neigiamiausios žmogiškos ir ne itin žmogiškos savybės, kaip akla neapykanta, pavydas, užgniaužtos, nepatenkintos lytinės aistros, troškimas bet kokia kaina būti įvertintais, pripažintais, teisiais ir išmintingais. Visa bjaurastimi pasireiškė analitinio-kritinio mąstymo įgūdžių badas visuomenėje. Sugebėti atskirti faktus nuo gandų, juos kruopščiai pasverti, įvertinti, išanalizuoti ir tos analizės pagrindu padaryti logiškas išvadas Lietuvos visuomenės niekas nemokė.

Tokių įgūdžio joje beveik nėra. Sovietiniai robotinį “mąstymą” ugdę ir tebeugdantys pseudo profesoriai tebedėsto Lietuvos universitetuose, o taip pat ir gausiai pridygusiuose, akademiniu požiūriu praktiškai beverčiuose pseudo universitetuose. Jų studentai – dabartiniai jaunosios kartos mokytojai ir dėstytojai tėra įgiję daugiausia tik to paties konformistinio-robotinio “mąstymo” įgūdžių.

Ne paslaptis, kad lietuvių tauta visais laikais turėjo priešų, galima nė kiek neabejoti, kad jų turi ir dabar. Tie priešai būtų visiški kvailiai, jei jie nebūtų pastebėję puikios progos pasinaudoti besivystančia masine psichoze dėl “Garliavos mergaitės” Lietuvoje. Prasidėjo nepaprastai gerai organizuota, kryptinga Lietuvos valstybės naikinimo kampanija, pradedant nuo jos svarbiausio kertinio akmens – jos teisėsaugos.

Kasdien iš įvairiausių tribūnų Seime, vyriausybėje, žiniasklaidoje bei straipsnių komentarų skyriuose kaip iš gausybės rago pilasi pasišlykštėjimo savo valstybe ir tos valstybės teisėsauga emocijos. Ir valdžia, ir teisėsauga lyginami su pokario stalinistine vadovybe, stribais, NKVD ir KGB, dažnai nepamirštant “gudriai” pabrėžti, kad dabartinė situacija yra kur kas blogesnė negu tais tolimais metais, kad Lietuvos policija dabar yra “baisesnė negu Gestapo bei KGB” pajėgos ir pan. Ir tai – nenutrūkstanti, be jokių pertraukų, kiekvieną dieną ir naktį prieš Lietuvą vykdoma kampanija.

Praeitų metų gegužės 17 dieną stebėtinai švelniai ir atsargiai įvykdyta Garliavos mergaitės grąžinimo jos niekuo neįtariamai, nekaltinamai, neteistai motinai, vykdant įsigaliojusį teismo sprendimą, vėlgi tikrai neatsitiktinai, o labai kryptingai vadinama tokiais apibūdinimais kaip “šoką sukelianti siaubingo smurto akcija”, “Lietuvos žmonių išprievartavimas valstybės rankomis, nusikaltimas prieš žmogiškumą” ir kitais absurdiškiausiais įmanomais teiginiais. Nepaisoma, kad tuo gali pasijausti skaudžiai įžeisti ne tik Lietuvos sausio 13 tragedijos aukų artimieji, bet ir savo artimuosius praradę bei visam gyvenimui suluošinti įvairių laikotarpių kovotojai už laisvę Vengrijoje, buvusioje Čekoslovakijoje, Čilėje, Egipte, Libijoje, Sirijoje, ir kitur pasaulyje.

Valstybės Saugumo Departamento vaidmuo stebint šią valstybės griovimo akciją yra daugiau negu nesuvokiamas. Nesuprantama, ir ką iš viso ši valstybės įstaiga veikia, kam ji tarnauja ir už ką jie gauna atlyginimus? Jų vadovų laikysena yra tarsi Lietuvos VSD būtų viso pasaulio didžiausių paslapčių saugykla. Priešingai negu, sakysime, JAV slaptųjų tarnybų vadai, kurie dažnai rašo straipsnius spaudoje, pasirodo TV laidose, pasakoja apie savo užduotis dabartiniu ir artimiausiu metu, apie savo darbo metodus, Lietuvos “slaptieji” nepraveria burnos, arba, jei praveria, tai burbteli kažkokias nesąmones, kaip kad, sakysime, VSD direktorius Gediminas Grina, kuris pasakė, kad “pernai išduoti 59 tūkstančiai leidimų sekti telefoninius pokalbius Lietuvoje”, bet “pamiršo” paminėti, kokie gi tų pokalbių pasiklausymo rezultatai? Kiek užsienio žvalgybos agentų išaiškinta? Kiek įtariamų nusikaltėlių patraukta baudžiamojon atsakomybėn? Ar buvo verta pažeidinėti tokios didelės armijos žmonių teisę į privatumą? Kokius teigiamus rezultatus tas masinis pažeidinėjimas davė?

Vėlgi lįsti į begalinio slaptumo kiautą būtų absurdas. Jokios tai paslaptys. Žmonės turi teisę žinoti, kokia nauda visuomenei yra (ar jokios naudos nėra) iš Valstybės Saugumo Departamento veiklos.

Pritrenkia ir aukščiausių politikų, Gen. Prokuroro abejingumas, stebint, kaip kasdien žiauriai įžeidinėjami, niekinami Lietuvos teisėjai, prokurorai, policininkai už tai, kad jie vykdė savo pareigas. Nejaugi nėra, kas juos užstotų? Nejaugi maišyti su purvais Lietuvos respublikos pareigūnų garbę yra normalu ir leistina? Ar Lietuvos vadai nesuvokia, kad niekinantys Lietuvos valstybės teisėjus ir policijos pareigūnus, niekina ir įžeidinėja pačią Lietuvos valstybę? Kodėl nesipriešinama gerai organizuotai, masinei, nenutrūkstamai Lietuvos visuomenės skaldymo bei neapykantos Lietuvos valstybei bei jos pareigūnams skatinimo kampanijoms? Nejaugi tai jiems nė motais?

Vladas Maželis

Komentarai

 

 

 
 1. nejaugi visi blogi teisejai,prokurorai kaip cia rasoma nu niekaip negali to buti,pasvastykime gerai,apgalvokime savo zodzius savo veiksmus ar tikrai taip o ne kitaip, taip kaip kiekvienoje valstybeje yra blogu zmoniu tai vienetai,taip irpas mus……tad rasykime ,kad butume uztikrinti jog taip yra,o kitaip musu rasliava bus niekine ir t t taigi desim kartu pamatuok o vienuolikta pjau….
  k

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. niekad pareigunu garbes neniekina, jog parsidave uz penkis simtus litu net neskeldiami, o pardave sazine uz 500 000 -ciu garbinami net komjaunimo tiesoje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. hello dear mano vardas yra palaiminimas aš norėčiau jums būti mano mielas draugas Prašome galite siųsti man savo elektroninio pašto adresą į mano lauką (blessingdion71@yahoo.com) Daugiau apie mane ačiū

  Hello dear my name is blessing i will like you to be my lovely friend please can you send me your email address at my box ( blessingdion71@yahoo.com ) for more about me thanks

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. RETRO 2012.01

  DAR KARTĄ APIE AMERIKONĄ LIETUVĮ.

  Dabar jis pasirašo “Floridiečiu” ir organizuoja lėšų rinkimą Laimai Stankūnaitei. Tai, manau, eilinė apgaulė. L.Stankūnaitė pareiškė, kad jai valstybės skiriamo advokato paslaugų nepakanka ir kad ji samdys nuosavą advokatą už asmenines lėšas. Kokios asmeninės, jei net 200 litų ji neturėjo vaiko išlaikymui skirti? Advokatas, kuris imtųsi tokios bylos kainuotų dideles sumas. Jie skaičiuoja pagal bylos puslapių skaičių už kiekvieną parašytą raštelį ir t.t. Manau, kad toks advokatas jai jau yra numatytas ir lėšos tam paskirtos. Tačiau šį kartą tokios lėšos būtų neaiškios kilmės ir jas būtina atplauti. Štai ir prašoma gal kas kokį litą paaukos vargšei motinai, kurios apsauga milijonus valstybei jau kainavo.

  Pamenu, kaip kairiajai spaudai lėšos būdavo Amerikoje renkamos. Paaukodavo kas 10 dol, kas po penkis ar tris , o pats skurdžiausias , netgi nepasiturintis lietuvis paaukoja kokį 10 tūkst. JAV ir Kanados lietuviai mėgdavo pasišaipyti iš tokių “aukotojų”. Lietuviškus laikraščius skaitydavo tuos, kurie ant kuklaus popieriaus būdavo atspausdinti, nes aukštos kokybės popieriui jie tokių “aukotojų” neturėjo. Kiek Maskvos režimui kainuodavo toks pasaulinio masto agitacinis vajus dar tik bandoma skaičiuoti. Sumos – neįtikėtinos…

  RETRO Pikasas 2011 07 25 KAS JŪS, VLADAI MAŽELI (floridieti, havajieti)?

  Dr. Vladas Maželis – plataus profilio “gelbėtojas”. Jis, kaip pats skelbiasi, ir JAV ir Australijoje veikia. Man jis kažkuo primena tokį veikėją “Kliugerį”. Tokių buvusių net V.Putinas nežino. Patekti į JAV iki 1988 metų pagal iškvietimus galėjo tik tie, kurie buvo kruopščiai praleisti per KGB filtrą. Patenkintų iškvietimų skaičius dažnai neviršydavo 10 procentų gautų ir KGB PERSONALIAI PATIKRINTŲ skaičiaus. Žurnalistas Valdas Vasiliauskas savo rašinyje “Agentūra” nagrinėdamas V.Sakalausko aplinką JAV užsimena ir apie šį veikėją”.

  CITUOJU: “Praėjusių metų liepą A.Grigas per vadinamąsias pasaulio lietuvių dienas susipažino su pas gimines (Į JAV) iš Vilniaus atvykusiu Vladu Maželiu, kuris prisistatė kaip žymus Lietuvos SSR pianistas. (gal “kontoros” cirko jis pianistas?- P.)
  A.Grigas pasakė, kad emigrantų sluoksniuose kalbama, jog V.Maželis kreipėsi į JAV imigracijos tarnybą su prašymu leisti jam pasilikti Amerikoje. Šiuos gandus per pokalbį patvirtino ir kalbėjęs su juo A.Jurgutis.
  (V.Maželis iš tikrųjų yra JAV pagal giminių iškvietimą nuo 1983 m. gegužės 12 d. Nors jo buvimo JAV terminas baigėsi 1983 m. rugpjūčio 20 d., jis iki šiol negrįžo į SSSR ir apie savo naują gyvenamąją vietą konsuliniam skyriui nepranešė.)”

  Matyt gerai “uodegą” prispaudė šiam veikėjui, kad jis sėdo rašinėti tuos savo niekinius pezėjimus apie “Kedžio istoriją”. Ne kur dėsies, kai bijai net savo praeities šešėlių…

  Iš V.Maželio “lobyno” “Lietrytyje”:

  . Dr. Vladas Maželis 01:25 04-28

  “Žaviuosi Jumis , didž gerb. Ėdvardai Čiulde, esate Lietuvos intelektualinė ir moralinė brangenybė. Nuostabu kad dar yra likę tokio lygio Asmenybių šiaip jau labai Šėtono apsėstoje runkelinėje Lietuvoje.”
  Beje, tai tas pats žurnaliūga, kuris “Lietryčio” straipsnyje prezidentę išvadino Garliavos banditų “stogu”. Nei vieno jo nukritusio plauko nepastebėjau… Gal nenukrito…

  Dr. Vladas Maželis (JAV) 01:06 04-28

  “Nuo 1992 gyvenu Tampos šiauriniame priemiestyje, pirma Holiday miestelyje, o nuo 1994 metų savo dabartiniame name Port Richey, Floridoje. Mano IP yra RoadRunner per Brighthouse kabelinės TV kompanija. Dalį metų gyvenu savo bute Honolulu, Waikiki Beach rajone, Oahu saloje, Havajų valstijoje, todėl kartais pasirašau ir ” Havajietis” Beje, neseniai iš Havajų atskridau į Floridą.”

  ——————————————————————————–
  Manau, kad Vladas Maželis “pamiršo” paminėti, kad jis pasirašo ne tik “Havajietis”, bet ir “Ekslietuvis”, “Floridietis” ir pan.” Visus “kontorinius” nikus pas tokį veikėją sunku suskaičiuoti… Tikra komentarų garsenybe tas mūsų Vladas Maželis patapęs. Atidirbti tikriausiai juk reikia… Kitaip vilų garsiuose kurortuose nepirktų.

  Thumb up 6 Thumb down 1

   • Straipsniai keikiantys Garliavos bandotų šeimą, asmeniškai Venckienę ir jos klano gerbėjus beveik kasdien pasirodi ir KK, ir LRyte, ir Delfi, ir Alfoj, tai ką visi ten atmatos rašo? Tik tie 0,4 procento kur Venckę palaiko ne atmatos?

    Thumb up 0 Thumb down 1

  • ar viską visiems reikia mintinai išmokti, kad jau 75-tą kartą tą patį dedi? Na gerai, plataus profilio gelbėtojas, tai kas čia tokio? Kelis nikus turi, tai negi tik jis vienas kelis nikus turi? Ar visi kedofilai tik vienu ir tuo pačiu niiku visada pasirašinėja? Kur čia esmė, kas čia taip blogo, paaiškink?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 5. gal geriau skambetu STRAIPSNIO NEIGALUMAS.man be galo slykstu skaityti toki straipsni.isprievartauta mergaite tai jums SPEKTAKLIS???DIDZIAI GEDINGA LIETUVOS ISTORIJOS DALIS TAI TIE KURIE PRIEVARTAUJA LIETUVOS VAIKUS.

  Thumb up 6 Thumb down 1

  • tik saujelė jūsų violetinių kvailių, dar vis tikinčių Kedžių šmeižtais, beliko. Ar ne gana apsimetinėti “tauta” ar “dorais lietuviais”?

   Thumb up 0 Thumb down 3

 6. TU MUSU DORU LIETUVIU NEPAKABINSI MELU:PERSISTENGIAI zmogau. perskaiciau tik kelias eilutes ir supratau toliau NEVERTA

  Thumb up 5 Thumb down 1

 7. pakabintas MELAS . zmogus metuose o melo pilnas straipsnis .isiklausykite ZMONES ka raso sitas vadinamas autoriu-STEBETINAI SVELNIAIIR ATSARGIAI IVYKDYTAS GARLIAVOS MERGAITES GRAZINIMAS MOTINAI IR T:T: su240 iki dantu ginkluotu policijos pareigunu truko tik tanku.IDOMU KOKIOS AUTORIUS TAUTYBES.? ir is vis is kur jis?slykstesnio straipsnio aisku po vinokurovo neteko skaityti.DORI LIETUVOS ZMONES NIEKADA NEPATIKES IR NESKAITYS TOKIU SLYKSCIAI MELAGINGU STRAIPSNIU:

  Thumb up 5 Thumb down 1

 8. Per amzius munipuliuojuama neismaneliu minia, kur reikia saukiama ‘liaudis to nori’, jei neparanku vadams, numojama ranka i protingus reikalavimus, todel nuo amziu istatymai yra netobuli, 10 dievo istatymu sukirti zmoniu, o pats Kristus buvo nusikaltelis, kuri prikale zmones neapsikente jo piktadarysciu, o paskui kazkas sugalvojo Ji isaukstinti kaip ir pedofila Kedi, istorija kartojasi nuolatos, daug skaitant pasidaro viskas aisku, bet ar supras kada nors neismaneliai, is kuriu viena prievartauta Bandoraicio viesnamyje, apsidziauge kai pakalbino advokatas Venckus, budejusia prie tvoros….
  Nesuprantancius pateisinti lengviau, bet niekaip negalima pateisinti Landsbergio, prezidentes, Gylio, Stancikienes, Puteikio….

  Thumb up 1 Thumb down 5

   • Kodel tavo smegenys zydros? O gal ir uzpakalis toks pat? Taikaisi prie autoriaus ar juo ir esi?

    Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Straipsnio autorius -vaikščiojanti Dievo bausmė – pats laikas diagnozės nustatymui. Mergaitės “paėmimo” “švelnumas” ir “atsargumas” įamžintas videoįrašuose. Įžūlus kamerų nusukinėjimas nepadėjo.

  Thumb up 13 Thumb down 4

  • visi užsienio politikai, visuomenės veikėjai, žmogaus teisių organizacijos Europos parlamentas, JT Žmogaus teisių komisija, jJAV valstybės departamentas atmetė violetinių skundus ir peticijas dėl neva kokio tai įvykdyto smurto. Nėra lavonų – nebuvo ir smurto, bent jau visame pasaulyje taip tai suprantama.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 10. Mazeli, kada baigsi bludyti? Tai viso labo tiktai melo kratinys. Man butu buve geda po tokiu melagingu straipsniu pasirašyti.

  Thumb up 9 Thumb down 4

 11. Tamsta turbūt žinote,kiek tūkstančių neįvykdytų teismo sprendimų,o šitas abejotinas buvo visų svarbiausias.

  Thumb up 10 Thumb down 4

 12. Ačiū už gausius komentarus. Virš 400 komentarų anaiptol ne pagrindiniame šalies laikraštyje ir gana toli nukištam straipsniui yra netikėta ir malonu.

  Apibendrinant pabrėšiu, kad lietuviai nežinia iš kur, gal iš Rusijos spec. tarnybų gavo klaidingą idėją, kad demokratinėje santvarkoje kiekvienas turi teisę pasirinkti – vykdyti teismo sprendimus ar nevykdyti. Kitaip tariant, jei man patinka ką teismas nusodė daryti, tai darysiu, o jei nepatinka – tai nedarysiu, nevykdysiu. Tai – klaida. Niekur pasaulyje tokio chaoso nebūna. Teismų sprendimai visur vykdomi nepriklausomai nuo to ar jam visi pritaria, ar kas nors su jais nesutinka. Ir jie vykdomi pasitelkiant policinę orievartą, jei tai yra reikalinga teismo sprendimui įvykdyti.

  Prezidentė Grybauskaitė, įsikišusi savo nevykusiomis replikomis į teismo vykdymo procesą pasirodė kaip teisinė ir politinė analfabetė. Apmaudu, kad teisėjas Kondratjevas jos išsigando ir įrašė savo nutartį absurdišką nurodymą nevartoti prievartos prieš vaiką, tačiau nepaaiškino kokią prievartą naudoti negalima – fizinę, ar psichologinę, ar negalima mergaitės paimti už rankos ir išvesti jei ji nenori (tai – absurdas!), ar negalima jos pabarti, jei ji neklauso (irgi absurdas!), nors ši psichologin4 prievarta kasdien naudojama vos ne visose šeimose visame pasaulyje..

  Žodžiu, nesublizgėjo Lietuva, švelniai kalbant, savo intelektualiniu bagažu prieš pasaulį. Vietoje to, pasirodė kaip lengvai manipuliuojama, super lengvai paguldoma ant menčių Rusijos spec. tarnyboms ir jos valdžiai. Nieko gero tokios valstybė ateityje numatyti neįmanoma, nebent tamsūs protai pradės kažkokiu būdu apsišviesti.

  Thumb up 5 Thumb down 14

  • Jeigu atsikratytumėte įpročio klijuoti etiketes, su jumis būtų galima gana įdomiai padiskutuoti, bet tos etiketės ir oponentų demonizavimas ir niekinimas labai smarkiai jums vertės nesuteikia. Geros dienos!

   Thumb up 7 Thumb down 2

 13. motina ziauriai,traumuodama,sukeldama fizini ir dvasini skausma kudykiui isplese is gimtu namu IR KA DARO TOLIAU?vaika grabineja kas nori -SU MOTINOS LEIDIMU!kodel turiu tiketi,kad usui neleido,jei tas butu norejes?kaip mergyte baige 2 klase?kokie jos sporto rezultatai?galima nerodyti veiduko,bet apie sveikata visuomene turi buti informuota,NES VAIKAS BUVO SVEIKAS!!!STAI KUR GERB VENCKIENES NENUGALIMAS GINKLAS -VIESUMAS.o tas skuduras uso triusikams pridengti nevertas motinos vardo tikrai -MOTINA SAVO VAIKA NEBUTU PLESUSI I KALEJIMA KURIAME PATI SEDEJO JAU 3 METUS

  Thumb up 16 Thumb down 3

 14. Kai kuriuos faktus mes patys matėme, kaip matėme ir faktų vertinimą / interpretavimą. Vien teismo teiginys, kad “buvo panaudota jėga, o ne prievarta” (netiksli citata, nusakanti tik esmę) leidžia spėti, kad teisėjai arba yra suinteresuoti, arba nemoka lietuvių kalbos,. Kitų variantų tiesiog nėra. Lietuvių Kalbos Žodynas man grąžina tik vieną žodžio “prievarta” prasmę: “jėgos vartojimas verčiant ką daryti”, taigi, šiame kontekste “jėga” = “prievarta”. Ir tai tik viena dalelė dėlionėje.

  Thumb up 8 Thumb down 3

  • Visa teisėsauga visame pasaulyje yra valstybinės prievartos instrumentas. Tik JAV, UK ir kitose normaliose šalyse ta prievarta naudojama drąsiau, ryžtingiau ir aštriau negu Lietuvoje. Dėl to ten nusikaltimų mažėja, o Lietuvoje – daugėja, ypač sunkių, kaip žmogžudystės, prievartavimai, grobimai.

   Thumb up 3 Thumb down 6

   • Taip, pas mus ta prievarta dažnai yra naudojama visai ne ten, kur būtų naudojama civilizuotesnėse šalyse. Pas mus, jeigu palyginti su gaisrininkais, dažnai visa komanda, nutaisę pasaulio teisuolių veido išraiškas, angliarūgštinėmis putomis gesina ant asfalto berūkstančią nuorūką, nors iš aplinkinių namų langų verčiasi dūmai su liepsnomis 😀

    Thumb up 9 Thumb down 2

    • Amerikoje trenkite kumščiu į veidą savo pareigas vykdančiam policininkui ir yra labai didelė tikimybė, kad tas išsitrauks pistoletą ir suvarys į jus visą apkabą kulkų. Youtube yra masė tokių pavyzdžių (įrašius SWAT, SWAT in Action, police shoots man, police shootout ir pan).

     Thumb up 2 Thumb down 6

     • ka tuo norejai pasakyti??? gal, kad tai normalu?? :) kas per samprotavimas pas debilus???

      Thumb up 8 Thumb down 3

     • tai gal Amerikoje policininkas gali ir teisejui , turiciam nelieciamybe,gali lauzyti rankas ar i ji suvaryti visa apkaba?

      Thumb up 4 Thumb down 0

 15. Gerb. autoriui:
  Nei Jūs, nei aš šios istorijos savo akimis nestebėjome, todėl galime susidaryti įspūdį tik vertindami viešoje erdvėje sklandančius gandus, faktus ir jų interpretavimą. Mėgstu informaciją susisteminti, bandau suprasti motyvus, sutapimus ir “sutapimus” vertinu pagal tai, kiek jie yra tikėtini, kiek yra tikėtinos sutapimų ir “sutapimų” sekos ir tada priskiriu informacijai kategoriją kaip “nepatvirtintas gandas”, “labiau teisinga, negu neteisinga” ir “labiau neteisinga, negu teisinga”. Nei pats neklijuoju etikečių ir nekreipiu dėmesio į klijuojamas etiketes, nesvarbu, kuri pusė tas etiketes beklijuotų. Taigi, ĮVERTINĘS šiuo metu man prieinamą informaciją, DARAU IŠVADĄ, kad Jūs, gerb. autoriau, NAIVIAI KLYSTATE (ESATE SUKLAIDINTAS / SUINTERESUOTAS).

  Thumb up 7 Thumb down 4

 16. Neįtikima. Galėtum ką nors gudriau sugalvoti, Maželi. “Stebėtinai švelniai ir atsargiai”, – kur tavo sąžinė, žmogau?

  Thumb up 12 Thumb down 3

  • O prie ko cia sazine? JAV jasdien vaikai vaduojami is visokiu pagrobeju ir neteisetai juos laikanciu ir daznai pasitaiko kraujo praliejimo ir sulauzytu ranku bei koju. O pasaulyje susidurimuose su policija gausu lavonu ir suluosintuju. O kiek lavonu, kiek suluosintu byvo Garliavoje? Taigi, kur tas ziaurumas, kur tas smurtas? Ir kaip turejo policija vykdyti savo pareigas. Gi policija yra sutverta prievartai. Niekas i policija nesikreipia kol imanoma susitarti graziuoju.

   Thumb up 2 Thumb down 8

   • Kai teismo nutarime yra aiškiai parašyta, kad prievarta prieš mergaitę negalima, o tada, vykdant sprendimą, yra panaudojama “jėga” (suprask – ne prievarta), tada ir tampa labai juokinga. Liūdnas tas juokas, Vladai.

    Thumb up 8 Thumb down 3

    • Visam civilizuotam pasauly vartojama tiek prievartos, kiek yra būtina įvykdyti kiekvieną teismo sprendimą ir tuo išsaugoti teisinės civilizuotos valstybės statusą ir prestižą. Idiotiškas prezidentės įsikišimas su savo “prievarta netoleruotina” pastaba yra vertas nušalinimo nuo jos posto. Niekur pasaulyje tokio absurdo joks valstybės vadovas nėra pareiškęs. Prievarta vykdant teismo sprendimus naudojama prieš visus – suaugusius, senius, vaikus, šunis, atinus, kas tik to sprendimo vykdymui besipriešintų. Ir kraujo parliejimas susidūrimuose su nepaklusnia publika užsienyje yra dažnas. JAV besipriešinančius policijai pabai dažnai nušauna. Ir niekas dėl to jokių skundų Jungtinėms Tautosm ar dar kur nors nerašinėja. Nes va;džia turi teisę ir pareigą naudoti prievartą prieš chaoso ir patvorinio teisingumo siekiančius anarchistus.

     Thumb up 2 Thumb down 7

     • tu Mazeli neskiri spalvu matyt :) jeigu mentas tau duos per snuki del to, kad tavo fizionomija jam nepatiko… ka tu jausi??? gal atsuksi ir kita zanda??? zinai ka reiskia OBARATNI V PAGONAX??? ar tu galvoji, kad parasinesi nesamoniu ir runkeliai nesupras po kam bulves?? :)

      Thumb up 7 Thumb down 3

 17. Vieni klausia kiek tam autoriui sumokėjo už jo kliedesius, kiti kiek jis sumokėjo kad jo straipsnį tiek ilgai laikytų? Vieni kedopedai grąsina ir pranašauja, kad Stankūnaitė tuoj bus pakasta, kiti klausia o nuo ko gi ją saugo, gi jai niekas negręsia. Geriau domėkitės, kedopedai, kodėl užrašiusi visą turtą vyrui, staiga be jokio pėdsako dingo jūsų dievaitė Venckienė, ir kodėl niekas nešukuoja miškų, laukų ir ežerų, kaip tai daro visame pasaulyje jei taip atsitinka? Kur dar pasaulyje taip būna, kad be pėsako dingsta šalies parlamento narė, prieš tai perrašiusi savo visą turtą, niekas nežino kur ji yra, niekas visame pasaulyje jos nuo to laiko nėra matęs, bet niekas ir neieško, niekam nesvarbu?

  Thumb up 4 Thumb down 5 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (1)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...