Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 7 Antradienis
 

Lietuvos liaudies sąjunga dėl daromų kliūčių nesustos

2010-02-05 14:28 | Politikų tribūna | Komentarų (14)

Iš Lietuvos liaudies sąjungos steigiamojo suvažiavimo (KK nuotr.)

Pasibaigus politinės partijos „Lietuvos liaudies sąjunga“ registracijos terminui, patyrėme dar vieną stuktelėjimą iš valdančiųjų pusės – Teisingumo ministerija (toliau – TM) 2010 02 03 raštu atsisakė patvirtinti partijos įstatus. Toks sprendimas priimtas motyvuojant įstatų neatitikimu įstatymų reikalavimams. TM raštas su pastabomis LLS atstovui buvo įteiktas sekančią dieną – vasario 4 d., po to, kai Liaudies sąjunga vasario 3 d. jau buvo pateikusi TM savo atsakymus ir vasario 2 d. LLS Tarybos sprendimais pakoreguotus registracijos dokumentus.

Ministerija pademonstravo savąsias valdžios galias, nekreipdama dėmesio į tai, kad jos pastabose nurodyti įstatų punktų neatitikimai jau buvo pašalinti, o kai kurių TM pastabų nepagrįstumas buvo argumentuotai paaiškintas minėtame mūsų rašte.

TM vadovybės kategoriška pozicija LLS registracijos atžvilgiu stebina dar ir dėl to, kad prieš savaitę iš ministerijos specialistų išgirstos pastabos nebuvo siejamos su galimu atsisakymu neregistruoti. TM vadovybės lygiu nusiteikimas šiuo klausimu pasirodė esąs gerokai biurokratinis ir pabrėžtinai nepalankus. Mūsų rašto ir jame išdėstytų motyvų „nepastebėjimą“ vargu ar galima paaiškinti kitaip nei ignoravimu ar noru pranešti žiniasklaidai galimai blogesnę žinią apie „blogą“ K.Prunskienės partiją ir „blogus“ jos „popierius“.

Ministerija paskelbė tokį savo verdiktą: „Teisingumo ministerijos atsisakymas patvirtinti partijos įstatų atitikimą įstatymų reikalavimams neatima teisės iš naujo pateikti partijos steigimo dokumentus bei duomenis teisės aktų nustatyta tvarka patikslinus juos pagal teisės aktų reikalavimus“.

Tokią savo išvadą ministerija grindžia 8 punktais, keletą jų pakomentuosime:

Pirmiausia Įstatuose pasigendama Tarybos atšaukimo tvarkos aprašymo (TM rašto 1 punktas). Bet pagal mūsų Įstatus Taryba renkama suvažiavime 2 metų laikotarpiui, o suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per du metus. Taigi tiek Taryba, tiek ir Finansų ir audito komisija (TM pastabų 6 punktas) renkama laikotarpiui nuo suvažiavimo iki suvažiavimo. Kitoks atšaukimo būdas nei perrinkimas sekančiame suvažiavime nenumatytas. Tad apie kokią Tarybos atšaukimo tvarką eina kalba? Antai Seimo nariai renkami 4 metų kadencijai ir iki jos pasibaigimo jų atšaukimas nenumatytas. Pirmalaikiai Seimo rinkimai galimi (LLS, beje, juos ir siūlo surengti) , bet tai teisine kalba nėra Seimo atšaukimas. Lygiai taip pat galimas neeilinis partijos suvažiavimas, kuris, kaip partijos aukščiausias organas, gali anksčiau, nei pasibaigia kadencija, spręsti naujos Tarybos, partijos pirmininko, Finansų ir audito (kontrolės) komisijos išrinkimą.

Iš TM pareigūnų viešų pasisakymų seka, kad viena svarbiausių jų kritinių pastabų, be minėtų, yra Tarybos formavimo nuostatų neapibrėžtumas ir neaiškumas. Sutinkame, kad įstatų 20.1 punkto suformulavimas sudaro pretekstą nevienareikšmei interpretacijai. Tačiau svarbiausias ir esminis yra pirmasis teiginys: „Taryba renkama suvažiavime dviejų metų laikotarpiui“, ir jis neturėtų būti ginčijamas. Pagrindą, ar greičiau – pretekstą ginčui duoda tolimesni du sakiniai, kurių esmę mes interpretavome kitaip, nei pripažįsta ministerija. Tuos lemtingus sakinius pacituosime: „Tarybą sudaro: skyrių pirmininkai, Komitetų pirmininkai ir valdybos nariai“. „Į Tarybos sudėtį suvažiavimas gali išrinkti ir kitus partijos narius, tarp jų Seimo narius, merus, vicemerus, administracijų direktorius, kitus didelę patirtį ir autoritetą turinčius asmenis“. Tai nusako kontingentą, iš kurio susideda Taryba. Lygiai kaip didelę patirtį ir autoritetą turinčių asmenų sudėtis nereiškia baigtinio jų skaičiaus, lygiai taip pat ir kitų grupių (skyrių pirmininkų ir kt.) atstovavimas nebūtinai turi būti visuotinis.

Pagal TM šio įstatų punkto formuluotės interpretavimą, nepripažįstama galimybė tarp suvažiavimų papildyti Tarybos sudėtį naujais skyrių ir komitetų pirmininkais , jeigu jie suvažiavime nebuvo išrinkti, nors tokia tvarka eilę metų praktikuojama, pvz., Valstiečių liaudininkų sąjungoje. Ji yra logiška ir lanksti, turint mintyje kintančią skyrių pirmininkų ir kitų , į Tarybą renkamų , įstatuose apibrėžtų grupių asmeninę sudėtį.

Steigiamajame suvažiavime išrinktos sudėties LLS Taryba savo posėdyje vasario 2 d. nusprendė pritaikyti įstatų 20.1 punkto TM interpretaciją bei remtis pirmuoju jo teiginiu, t.y. atšaukti po suvažiavimo vykusiame posėdyje padarytą Tarybos papildymą ir Valdybos suformavimą. Tokia Tarybos sudėtis, išrinkta Suvažiavime , neturėtų būti TM nepripažinta, kaip ir mūsų pakoreguota bei TM pateikta JAR -1 forma, kurioje kaip kolegialus organas nurodyta ir pristatyta Taryba. Šios formos patikslinimas visiškai nereikalauja naujo suvažiavimo, nes jis yra ne suvažiavimo priimtas, o partijos registracijai teikiamas dokumentas. Atlikti patikslinimai ir mūsų taikytos įstatų interpretacijos neatitikimo TM reikalavimams panaikinimas panaikina ir TM pastabų 4 punkto pagrįstumą.

LLS savo įstatus ruošė pagal TM jai pateiktą pavyzdinę formą, kurioje numatyta galimybė sudaryti kelis kolegialius organus, vadinasi, ir paskirstyti tarp jų TM išvardintas kolegialaus organo funkcijas. Mūsų atveju Tarybą, kaip kolegialų organą, suformuoja Suvažiavimas, o Taryba suformuoja savo vykdomąjį organą – Valdybą ir jai paveda atitinkamas funkcijas, nurodytas įstatuose.

Kitos TM pastabos, pvz., dėl korektūros klaidos – įstatų 26 p. skliaustuose išlikusio perteklinio žodžio „konferencija“ ( pastabų 5 p.), kai kitame straipsnyje detalizuotai vienareikšmiai suformuluota nuostata tuo pačiu klausimu, ištaisymo galimybės nesuteikimas, priskiriant ją prie svarbiausių trūkumų; arba tariamas neaiškumas, kas partijos vardu sudarys sandorius: pirmininkas ar Taryba ( pastabų 8 p.), kai Tarybai taipogi vadovauja pirmininkas – yra , mūsų įsitikinimu, perdėto biurokratinio reiklumo pavyzdys.

Dėl TM pastabų vasario 2 d. Tarybos įvykdytas ankstesnio Tarybos posėdžio dviejų sprendimų atšaukimas nėra mums palankus. Jį atlikome, kad panaikintume netikslumus ir neatitikimus TM nurodytiems reikalavimams. Toks sprendimas savaime skatina mus artimiausioje ateityje surengti eilinį suvažiavimą besikuriančių skyrių ir Komitetų pirmininkų atstovavimo Taryboje papildymui. Steigiamajame suvažiavime, skirtingai nei eiliniuose suvažiavimuose, kol nesuformuota Taryba, nei visi būsimų skyrių pirmininkai, nei visi dar nesamos Tarybos nesuformuotų Komitetų ir Valdybos nariai tiesiog negali būti išrenkami pilnoje sudėtyje.

Norėtųsi tikėti, kad TM įvertins mūsų atliktus įstatų patikslinimus ir artimiausiu metu įregistruos sparčiai augančią, gyvybingą ir konstruktyvią Lietuvos liaudies sąjungą.

LLS steigėjams ir naujiems jos nariams bei visuomenei pareiškiame, kad atsiradusios kliūtys mūsų nesustabdys, o tik sustiprins.

Lietuvos liaudies sąjungos informacija

2010-02-05

Komentarai

 

 

 
 1. “YouTube” yra didžiausia pasaulyje vaizdo dalijimosi svetainėje , niekas negali nugalėti jį . Kas vienas su YouTube įkelti video pamokos po to gauti Įterpti kodą ir rašyti visur .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Conspiracy šaltinių duomenimis Prunskienės partija neturi teisės vadintis Lietuvos liaudies partija, nes ji neatstovauja Lietuvos liaudžiai, kadangi pati yra deklaravusi savo partiją kaip atvirai prorusišką. Tačiau ji taip pat neatstovauja ir rusijos liaudies, nes "kunigaikštienės titulą jai suteikė ne Rusijos liaudis, bet melo imperijų kūrėjai kažkada Lenino perversmo metu taip pat dangstęsi liaudies vardu užgrobiant valdžią, nušalinant demokratiškai išrinktą vyriausybę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. klystate ANTI komentatoriai kas link partijos pavadinimo…geriausias pavadinimas partijai tiktu LLS, kaip ir pasirinko Gerbiamoji profesore Kazimira Prunskiene!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. kgb šatrijos raganos partija – geriausias tiktų šiai partijai pavadinimas!Jau jai laikas ruoštis į labanoro girią, o ne partiją kurti…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. tau pavydas grauže – iškrypelis gal koks,kad taip nekenti moters?

  Palaikau sia nuomone. ANTI komentaru nemegstu!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. ”PENCIJA” kas cia toks per profesorius, kad su klaidomis raso. Liaudies patarimas, ismokite rasyti be klaidu!
  ANTI komentarai cia nera pageidaujami…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Noreciau prisideti savo darbais prie sios partijos veiklos, bei patvirtinti, kad pareiškiame, kad atsiradusios kliūtys mūsų nesustabdys, o tik sustiprins.
  Su tokia Gerbiama pirmininke kaip Profesore Prunskiene!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Anksciau ar veliau si partija, zutbut bus iregistruota. Tai yra viena is perspektyviausiu partiju lietuvoje!

  Uz Jus!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Gerbiama Giedre,
  šį kartą leisiu sau pakomentuoti Jūsų bandoma prikergti esą valdantiesiems priskiriamą nenorą registruoti Prunskienės partijos (atsiprašua, kad rašau atvirai -partija Prunskienės) Dabar iš esmės. Noriu pasveikinti TM už ko gero pirmą kartą sąžiningai ir ,kas svarbiausia, profesionaliai atliktą darbą. Aiškinu kodėl. Pradėkime nuo citatų –
  1."kad prieš savaitę iš ministerijos specialistų išgirstos pastabos nebuvo siejamos su galimu atsisakymu neregistruoti."
  Atsiprašau, ką tai reiškia
  2. –Kitoks atšaukimo būdas nei perrinkimas sekančiame suvažiavime nenumatytas. Tad apie kokią Tarybos atšaukimo tvarką eina kalba?
  Ministerija pareikalavo realaus dalyko – o jeigu po pusmečio paaiškės, kad Taryba nedirba – ką daryti ?
  3. —"Antai Seimo nariai renkami 4 metų kadencijai ir iki jos pasibaigimo jų atšaukimas nenumatytas."
  Na mielieji, naujos partijos kūrėjai, orentuotis į įteisingą NETEISINGĄ nuostatą – primityvu
  4. —"Tarybą sudaro: skyrių pirmininkai, Komitetų pirmininkai ir valdybos nariai“.
  Skaityti mokate ar ne ? tokią ir tik tokią Tarybą JŪS numatėte
  5. — "LLS Taryba vasario 2 d. nusprendė pritaikyti įstatų 20.1 punkto TM interpretaciją "
  O tai jau žinote vaikų darželis įstatų interpretacijoje

  Tuo ir baigiu, nes politinė partija tikrai ne vaikų darželis
  Leiskite ,gerbiama redaktore, palinkėti JUMS, tarp atitinkamų simpatijų, žvilgterėti į TEISĘ.
  Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. kgbpedofilija. gali plauti kiek nori savo praeities kgb,bet kremu nebenusiplausi amziams.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...