Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Gruodis 6 Penktadienis
 

Lietuvos liaudies sąjunga dėl daromų kliūčių nesustos

2010-02-05 14:28 | Politikų tribūna | Komentarų (14)

Iš Lietuvos liaudies sąjungos steigiamojo suvažiavimo (KK nuotr.)

Pasibaigus politinės partijos „Lietuvos liaudies sąjunga“ registracijos terminui, patyrėme dar vieną stuktelėjimą iš valdančiųjų pusės – Teisingumo ministerija (toliau – TM) 2010 02 03 raštu atsisakė patvirtinti partijos įstatus. Toks sprendimas priimtas motyvuojant įstatų neatitikimu įstatymų reikalavimams. TM raštas su pastabomis LLS atstovui buvo įteiktas sekančią dieną – vasario 4 d., po to, kai Liaudies sąjunga vasario 3 d. jau buvo pateikusi TM savo atsakymus ir vasario 2 d. LLS Tarybos sprendimais pakoreguotus registracijos dokumentus.

Ministerija pademonstravo savąsias valdžios galias, nekreipdama dėmesio į tai, kad jos pastabose nurodyti įstatų punktų neatitikimai jau buvo pašalinti, o kai kurių TM pastabų nepagrįstumas buvo argumentuotai paaiškintas minėtame mūsų rašte.

TM vadovybės kategoriška pozicija LLS registracijos atžvilgiu stebina dar ir dėl to, kad prieš savaitę iš ministerijos specialistų išgirstos pastabos nebuvo siejamos su galimu atsisakymu neregistruoti. TM vadovybės lygiu nusiteikimas šiuo klausimu pasirodė esąs gerokai biurokratinis ir pabrėžtinai nepalankus. Mūsų rašto ir jame išdėstytų motyvų „nepastebėjimą“ vargu ar galima paaiškinti kitaip nei ignoravimu ar noru pranešti žiniasklaidai galimai blogesnę žinią apie „blogą“ K.Prunskienės partiją ir „blogus“ jos „popierius“.

Ministerija paskelbė tokį savo verdiktą: „Teisingumo ministerijos atsisakymas patvirtinti partijos įstatų atitikimą įstatymų reikalavimams neatima teisės iš naujo pateikti partijos steigimo dokumentus bei duomenis teisės aktų nustatyta tvarka patikslinus juos pagal teisės aktų reikalavimus“.

Tokią savo išvadą ministerija grindžia 8 punktais, keletą jų pakomentuosime:

Pirmiausia Įstatuose pasigendama Tarybos atšaukimo tvarkos aprašymo (TM rašto 1 punktas). Bet pagal mūsų Įstatus Taryba renkama suvažiavime 2 metų laikotarpiui, o suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per du metus. Taigi tiek Taryba, tiek ir Finansų ir audito komisija (TM pastabų 6 punktas) renkama laikotarpiui nuo suvažiavimo iki suvažiavimo. Kitoks atšaukimo būdas nei perrinkimas sekančiame suvažiavime nenumatytas. Tad apie kokią Tarybos atšaukimo tvarką eina kalba? Antai Seimo nariai renkami 4 metų kadencijai ir iki jos pasibaigimo jų atšaukimas nenumatytas. Pirmalaikiai Seimo rinkimai galimi (LLS, beje, juos ir siūlo surengti) , bet tai teisine kalba nėra Seimo atšaukimas. Lygiai taip pat galimas neeilinis partijos suvažiavimas, kuris, kaip partijos aukščiausias organas, gali anksčiau, nei pasibaigia kadencija, spręsti naujos Tarybos, partijos pirmininko, Finansų ir audito (kontrolės) komisijos išrinkimą.

Iš TM pareigūnų viešų pasisakymų seka, kad viena svarbiausių jų kritinių pastabų, be minėtų, yra Tarybos formavimo nuostatų neapibrėžtumas ir neaiškumas. Sutinkame, kad įstatų 20.1 punkto suformulavimas sudaro pretekstą nevienareikšmei interpretacijai. Tačiau svarbiausias ir esminis yra pirmasis teiginys: „Taryba renkama suvažiavime dviejų metų laikotarpiui“, ir jis neturėtų būti ginčijamas. Pagrindą, ar greičiau – pretekstą ginčui duoda tolimesni du sakiniai, kurių esmę mes interpretavome kitaip, nei pripažįsta ministerija. Tuos lemtingus sakinius pacituosime: „Tarybą sudaro: skyrių pirmininkai, Komitetų pirmininkai ir valdybos nariai“. „Į Tarybos sudėtį suvažiavimas gali išrinkti ir kitus partijos narius, tarp jų Seimo narius, merus, vicemerus, administracijų direktorius, kitus didelę patirtį ir autoritetą turinčius asmenis“. Tai nusako kontingentą, iš kurio susideda Taryba. Lygiai kaip didelę patirtį ir autoritetą turinčių asmenų sudėtis nereiškia baigtinio jų skaičiaus, lygiai taip pat ir kitų grupių (skyrių pirmininkų ir kt.) atstovavimas nebūtinai turi būti visuotinis.

Pagal TM šio įstatų punkto formuluotės interpretavimą, nepripažįstama galimybė tarp suvažiavimų papildyti Tarybos sudėtį naujais skyrių ir komitetų pirmininkais , jeigu jie suvažiavime nebuvo išrinkti, nors tokia tvarka eilę metų praktikuojama, pvz., Valstiečių liaudininkų sąjungoje. Ji yra logiška ir lanksti, turint mintyje kintančią skyrių pirmininkų ir kitų , į Tarybą renkamų , įstatuose apibrėžtų grupių asmeninę sudėtį.

Steigiamajame suvažiavime išrinktos sudėties LLS Taryba savo posėdyje vasario 2 d. nusprendė pritaikyti įstatų 20.1 punkto TM interpretaciją bei remtis pirmuoju jo teiginiu, t.y. atšaukti po suvažiavimo vykusiame posėdyje padarytą Tarybos papildymą ir Valdybos suformavimą. Tokia Tarybos sudėtis, išrinkta Suvažiavime , neturėtų būti TM nepripažinta, kaip ir mūsų pakoreguota bei TM pateikta JAR -1 forma, kurioje kaip kolegialus organas nurodyta ir pristatyta Taryba. Šios formos patikslinimas visiškai nereikalauja naujo suvažiavimo, nes jis yra ne suvažiavimo priimtas, o partijos registracijai teikiamas dokumentas. Atlikti patikslinimai ir mūsų taikytos įstatų interpretacijos neatitikimo TM reikalavimams panaikinimas panaikina ir TM pastabų 4 punkto pagrįstumą.

LLS savo įstatus ruošė pagal TM jai pateiktą pavyzdinę formą, kurioje numatyta galimybė sudaryti kelis kolegialius organus, vadinasi, ir paskirstyti tarp jų TM išvardintas kolegialaus organo funkcijas. Mūsų atveju Tarybą, kaip kolegialų organą, suformuoja Suvažiavimas, o Taryba suformuoja savo vykdomąjį organą – Valdybą ir jai paveda atitinkamas funkcijas, nurodytas įstatuose.

Kitos TM pastabos, pvz., dėl korektūros klaidos – įstatų 26 p. skliaustuose išlikusio perteklinio žodžio „konferencija“ ( pastabų 5 p.), kai kitame straipsnyje detalizuotai vienareikšmiai suformuluota nuostata tuo pačiu klausimu, ištaisymo galimybės nesuteikimas, priskiriant ją prie svarbiausių trūkumų; arba tariamas neaiškumas, kas partijos vardu sudarys sandorius: pirmininkas ar Taryba ( pastabų 8 p.), kai Tarybai taipogi vadovauja pirmininkas – yra , mūsų įsitikinimu, perdėto biurokratinio reiklumo pavyzdys.

Dėl TM pastabų vasario 2 d. Tarybos įvykdytas ankstesnio Tarybos posėdžio dviejų sprendimų atšaukimas nėra mums palankus. Jį atlikome, kad panaikintume netikslumus ir neatitikimus TM nurodytiems reikalavimams. Toks sprendimas savaime skatina mus artimiausioje ateityje surengti eilinį suvažiavimą besikuriančių skyrių ir Komitetų pirmininkų atstovavimo Taryboje papildymui. Steigiamajame suvažiavime, skirtingai nei eiliniuose suvažiavimuose, kol nesuformuota Taryba, nei visi būsimų skyrių pirmininkai, nei visi dar nesamos Tarybos nesuformuotų Komitetų ir Valdybos nariai tiesiog negali būti išrenkami pilnoje sudėtyje.

Norėtųsi tikėti, kad TM įvertins mūsų atliktus įstatų patikslinimus ir artimiausiu metu įregistruos sparčiai augančią, gyvybingą ir konstruktyvią Lietuvos liaudies sąjungą.

LLS steigėjams ir naujiems jos nariams bei visuomenei pareiškiame, kad atsiradusios kliūtys mūsų nesustabdys, o tik sustiprins.

Lietuvos liaudies sąjungos informacija

2010-02-05

Komentarai

 

 

 
 1. “YouTube” yra didžiausia pasaulyje vaizdo dalijimosi svetainėje , niekas negali nugalėti jį . Kas vienas su YouTube įkelti video pamokos po to gauti Įterpti kodą ir rašyti visur .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Conspiracy šaltinių duomenimis Prunskienės partija neturi teisės vadintis Lietuvos liaudies partija, nes ji neatstovauja Lietuvos liaudžiai, kadangi pati yra deklaravusi savo partiją kaip atvirai prorusišką. Tačiau ji taip pat neatstovauja ir rusijos liaudies, nes "kunigaikštienės titulą jai suteikė ne Rusijos liaudis, bet melo imperijų kūrėjai kažkada Lenino perversmo metu taip pat dangstęsi liaudies vardu užgrobiant valdžią, nušalinant demokratiškai išrinktą vyriausybę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. klystate ANTI komentatoriai kas link partijos pavadinimo…geriausias pavadinimas partijai tiktu LLS, kaip ir pasirinko Gerbiamoji profesore Kazimira Prunskiene!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. kgb šatrijos raganos partija – geriausias tiktų šiai partijai pavadinimas!Jau jai laikas ruoštis į labanoro girią, o ne partiją kurti…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. tau pavydas grauže – iškrypelis gal koks,kad taip nekenti moters?

  Palaikau sia nuomone. ANTI komentaru nemegstu!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. ”PENCIJA” kas cia toks per profesorius, kad su klaidomis raso. Liaudies patarimas, ismokite rasyti be klaidu!
  ANTI komentarai cia nera pageidaujami…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Noreciau prisideti savo darbais prie sios partijos veiklos, bei patvirtinti, kad pareiškiame, kad atsiradusios kliūtys mūsų nesustabdys, o tik sustiprins.
  Su tokia Gerbiama pirmininke kaip Profesore Prunskiene!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Anksciau ar veliau si partija, zutbut bus iregistruota. Tai yra viena is perspektyviausiu partiju lietuvoje!

  Uz Jus!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Gerbiama Giedre,
  šį kartą leisiu sau pakomentuoti Jūsų bandoma prikergti esą valdantiesiems priskiriamą nenorą registruoti Prunskienės partijos (atsiprašua, kad rašau atvirai -partija Prunskienės) Dabar iš esmės. Noriu pasveikinti TM už ko gero pirmą kartą sąžiningai ir ,kas svarbiausia, profesionaliai atliktą darbą. Aiškinu kodėl. Pradėkime nuo citatų –
  1."kad prieš savaitę iš ministerijos specialistų išgirstos pastabos nebuvo siejamos su galimu atsisakymu neregistruoti."
  Atsiprašau, ką tai reiškia
  2. –Kitoks atšaukimo būdas nei perrinkimas sekančiame suvažiavime nenumatytas. Tad apie kokią Tarybos atšaukimo tvarką eina kalba?
  Ministerija pareikalavo realaus dalyko – o jeigu po pusmečio paaiškės, kad Taryba nedirba – ką daryti ?
  3. —"Antai Seimo nariai renkami 4 metų kadencijai ir iki jos pasibaigimo jų atšaukimas nenumatytas."
  Na mielieji, naujos partijos kūrėjai, orentuotis į įteisingą NETEISINGĄ nuostatą – primityvu
  4. —"Tarybą sudaro: skyrių pirmininkai, Komitetų pirmininkai ir valdybos nariai“.
  Skaityti mokate ar ne ? tokią ir tik tokią Tarybą JŪS numatėte
  5. — "LLS Taryba vasario 2 d. nusprendė pritaikyti įstatų 20.1 punkto TM interpretaciją "
  O tai jau žinote vaikų darželis įstatų interpretacijoje

  Tuo ir baigiu, nes politinė partija tikrai ne vaikų darželis
  Leiskite ,gerbiama redaktore, palinkėti JUMS, tarp atitinkamų simpatijų, žvilgterėti į TEISĘ.
  Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. kgbpedofilija. gali plauti kiek nori savo praeities kgb,bet kremu nebenusiplausi amziams.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/geriausios-puko-dainos-2019-302454
Video reportažas


bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/geriausios-puko-dainos-2019-302454

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (2)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (1)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (3)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...