Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 21 Pirmadienis
 

Lietuvos dujų sektorius – kokia perspektyva laukia vartotojų? (I dalis)

2015-09-29 16:46 | Ekonomika | Komentarų (5)

Seimo Darbo frakcijos seniūnas K.Daukšys. KK nuotr.

Neseniai žiniasklaidoje pasirodė džiaugsmingi pranešimai, kad stebimas augantis privačių gamtinių dujų vartotojų aktyvumas ir gamtinių dujų tiekėjai tikisi nuoseklaus vartotojų skaičiaus augimo. Šie lūkesčiai siejami su žema gamtinių dujų kaina. Pažiūrėkime, kiek racionalūs yra gamtinių dujų tiekėjų argumentai ir vartotojų lūkesčiai dėl pigių gamtinių dujų perspektyvos.

2015 m. antrąjį pusmetį gamtinių dujų kubinis metras buitiniam vartotojui, kuris šį kurą naudoja šildymui, kainuoja 0,42 EUR/kub.m. (Latvijos vartotojai moka 0,45 EUR/kub.m. ir Estijos – 0,39 EUR/kub.m. Tokia kaina laikosi jau metai ir išliks dar bent iki 2017 m. vidurio. Kainos stabilumas palaikomas regreso tvarka sukauptų lėšų, kurios numatytos grąžinti šios grupės vartotojams per 6 pusmečius, sąskaita. Laikotarpis gal ir ilgokas, tačiau viena aišku – kiek ši vartotojų grupė „permokėjo“, analogiška suma bus sumažintos kainos ateityje, kitaip tariant – atstatytas teisingumas. O ko laukti 2017 metais ir vėliau?

Gamtinių dujų kainos, kaip žinia, priklauso nuo keleto veiksnių – už kiek importuojame, koks valiutos kursas (jei pardavėjo ir pirkėjo valiuta skiriasi), kiek kainuoja nacionalinės infrastruktūros išlaikymas. Didžiausi du importuotojai į Lietuvą dirba su Rusijos Gazprom (UAB „Lietuvos dujų tiekimas“) ir Norvegijos Statoil (UAB „Litgas“). Abiejų bendrovių sutartys su tiekėjais yra konfidencialios, nors iš viešai publikuojamos informacijos kai kuriuos ypatumus galime atskleisti.

Prieš gerus metus praneštas Gazprom kainos sumažinimas 20 proc. UAB „Lietuvos dujų tiekimas tiekimas“ naudai viešoje erdvėje buvo ir yra siejamas išimtinai tik su SGD terminalo veiklos pradžia. Ar tikrai nebuvo jokių kitų veiksnių, turėjusių įtakos importo kainai?

Iš tiesų statistiškai 2015 m. I ketvirtį vidutinė gamtinių dujų importo kaina buvo lygiai 20 proc. mažesnė nei 2014 m. I ketvirtį. Tuo pačiu laikotarpiu mazuto ir gazolio kainos tarptautinėse rinkose buvo kritę atitinkamai 28 proc. ir 24 proc. (JAV dolerio kursas išaugęs apie 19 proc.). Tačiau – 2014 m. I ketvirtį dujų importo kaina taip pat buvo 9 proc. mažesnė nei 2013 m. I ketvirtį ir žaliavų kainų sumažėjimas tuo tarpu siekė atitinkamai 6 proc. ir 3 proc. (doleris paaugo 4 proc.).

Iš to išplaukia, kad didesniąją darbo dalį, deja, „nuveikė“ tarptautinės naftos produktų ir valiutų rinkos, kurių svyravimų mes niekaip įtakoti nepajėgūs – vien tik dėl jų 2015 m. palyginus su 2014 m. dujų kaina JAV doleriais buvo 23 proc. mažesnė.

Na, ir iš šių faktų galiausiai išplaukia apibendrinimas – ne viskas, ką iš mūsų energetinės politikos strategų girdime viešoje erdvėje, yra vienintelė neginčijama tiesa – būtina žvelgti į bendrą kontekstą. Gamtinių dujų kainos sumažėjimas sietinas ir su tarptautinių naftos produktų rinkų pokyčiais, o mūsų derybininkams pasigirti 30 proc. ar net 40 proc. nuolaida nelemtai sukliudė tik silpstantis euras.

Kokie pokyčiai per metus įvyko pačioje rinkoje? Su terminalo veiklos pradžia 2015 m. I ketvirtį vidutinę importo kainą nuo 23 EUR/MWh iki 26 EUR/MWh iškėlė UAB „Litgas“ veikla (jos dujų kaina – 33 EUR/MWh). Ši aplinkybė – kuo mažesni UAB „Litgas“ kiekiai, tuo palankesnė bendra rinkos importo kaina – buvo prognozuojama dar gerokai iki 2015 m. pradžios, tačiau viešai nebuvo pagrįsta, koks ir kodėl yra terminalo, taigi ir UAB „Litgas“, veiklos minimumas, kad vartotojams vidutinė kaina būtų įmanomai mažiausia.

Tie, kurie pamena rengimąsi Ignalinos AE uždarymui, lengvai atseks analogiją – 2010-iems metams buvo suplanuota Elektrėnų elektrinės veiklos apimtis 2,5 TWh, užsakyti atitinkami kiekiai gamtinių dujų (nors realybėje pakanka 3 kartus mažesnio brangiausios šalyje gaminamos energijos kiekio) ir sudarytos puikios pasipinigavimo iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sąlygos, kurios buvo užkardytos, deja, ne energetikos strategų, bet tuometinės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pastangomis.

Palyginus importo rinkos struktūros pokyčius, matyti per metus įvykęs lūžis. Tiekimo rinką iš esmės užima UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB „Litgas“ – joms priklauso ne mažiau kaip 80 proc. rinkos, o 30 proc. (Litgas dalis) pasižymi teisiškai privalomu pirkimu – būtent už 40 proc. didesnę kainą (33 EUR/MWh) nei alternatyva (23 EUR/MWh). Ir pirkėjai yra ne kas kitas, o paprasti buitiniai vartotojai – maždaug 60 proc. UAB „Litgas“ dujų atiteks buitiniams šilumos ir elektros vartojimo poreikiams.

Prieš kurį laiką paviešintas ketinimas sujungti šias dvi bendroves iš tiesų mažai ką bendra turi su tik ką pradėjusių veiklą (2013 m. ir 2014 m.) bendrovių efektyvumo didinimu ar konkurencinių pozicijų stiprinimu. Matyt, žymiai reikšmingiau tai, kad jungtinėje bendrovėje bus galima neatskleisti skirtingų dujų kainų iš skirtingų importo šaltinių. O juk apie UAB „Litgas“ kainos formulę, paremtą Jungtinės Karalystės biržos indeksu, viešai žinome dar mažiau, nei apie UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ formulę, kuri, beje, taip pat besibaigiant sutarčiai yra galimų pokyčių objektas.

O dabar priėjome svarbų momentą. Kaip atsitiko, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atiteko absoliučiai didžioji rinkos, likusios nuo UAB „Litgas“, dalis? Juk UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atveju, skirtingai nei UAB „Litgas“, privalomų pirkimų nenustatyta, rinkoje veikia kiti importuotojai, įsigyjantys (taigi, ir galintys parduoti) produktą labai panašiomis sąlygomis kaip ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Ar dar prisimenate regreso tvarka sukauptas lėšas – tas, kurios viešoje erdvėje buvo vadinamos „kompensacija“? Didžiųjų vartotojų grupėje šios lėšos sudarė 281 mln. Lt arba 81 mln. EUR, tačiau iš jų daugiau nei pusė – buitinių šilumos vartotojų sumokėtos lėšos, įsigyjant energines paslaugas buities poreikiams. Šios lėšos ir yra atsakymas. Ši „kompensacija“ – arba žmonių pinigai – faktiškai buvo panaudota ir bus naudojama bent iki 2016 m. pabaigos, suteikiant papildomas nuolaidas didiesiems vartotojams, įsigyjantiems gamtines dujas iš UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, ir taip išstumiant kitus importuotojus iš rinkos (išskyrus UAB „Litgas“, suprantama).

Šis rinkos perėmimas pasižymi dviem probleminiais aspektais. Pirma, finansuoti papildomas nuolaidas verslo vartotojams naudojamos lėšos, didesne dalimi sukauptos iš buitinių vartotojų mokėjimų. Kitaip tariant, 2015 m. šilumos bendrovės privalomai įsigyja didžiąją dalį dujų po 33 EUR/MWh ir atitinkamai gamina ir parduoda šilumą vartotojams ženkliai brangiau nei kad galėtų dujas įsigydamos po 23 EUR/MWh. Maža to, šilumos vartotojų anksčiau sukauptos lėšos nenaudojamos gautinei šilumos kainai mažinti, tačiau naudojamos suteikti papildomas nuolaidas nuo 23 EUR/MWh verslo vartotojams, kurie neturi pareigos pirkti dujas po 33 EUR/MWh.

Praėjusiais metais teikiau įstatymo pataisą, numatančią šių netiesiogiai sukauptų lėšų grąžinimą buitiniams vartotojams, atitinkamai ir tiesiogiai sumažinant šilumos kainas, pavyzdžiui, per vienerius ar dvejus metus. Deja, kolegoms Seime ir Vyriausybėje ženklus, nors ir vienkartinis, šilumos kainos sumažinimas pasirodė mažiau vertingas nei laukiama dujų importo rinkos koncentracija. Buvo skubiai įteisintos galimybės panaudoti šias lėšas koncentracijai įtvirtinti. Su šia aplinkybe yra susijęs rinkos perėmimo antrasis aspektas – nors ir nesąžininga, tačiau nacionaliniais teisės aktais garantuota. Kita vertus, tas faktas, kad yra pradėtas Europos Komisijos tyrimas šiuo klausimu dėl galimo neatitikimo europinei teisei, yra rimtas signalas, kad gali tekti pakeisti šių lėšų panaudojimą, ir tai būtų labai gera žinia šilumos vartotojams.

Ar įvykdžius faktinę dujų rinkos koncentraciją ir rengiantis teisinei valstybinio kapitalo pergalei (planuojamas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB „Litgas“ jungimas) padaugėjo skaidrumo gamtinių dujų rinkoje? O vietoje atsakymo, paprastas uždavinukas – pabandykite rasti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – vienintelės, vykdančios iš tiesų pelningą nereguliuojamą veiklą rinkoje, viešą atskaitomybę … Esu tikras – nepavyks. Šiuo atveju tik UAB „Litgas“ akivaizdžiai demonstruoja atskaitomybės viešumą.

Tačiau grįžkime prie klausimo, ko vartotojams tikėtis 2017 m.? Iš tiesų nuoseklus buitinių vartotojų skaičiaus augimas (per penkerius pastaruosius metus – apie 2 proc.) ir ateityje bus stebimas. Juk gamtinės dujos – itin patogi kuro rūšis.

Tačiau abejotina, kad vartojimas augtų: 2010-2014 m. laikotarpiu buityje metinis suvartojimas sumažėjo 24 proc. ir bendras šalies suvartojimas sumenko net 45 proc., nors per tą laikotarpį prisijungė 12 000 naujų vartotojų. Tai reiškia, kad mažėjant vartojimui, augs UAB „Litgas“ dujų dalis bendroje paklausos struktūroje, kaip augs ir sistemos infrastruktūros išlaikymo kaina kiekvienam suvartotam kubiniam metrui dujų.

Sukauptos regresinės lėšos baigsis ir nebus šaltinio importo kainos svyravimams amortizuoti, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB „Litgas“, veikdamos kaip jungtinė dominuojanti rinkoje bendrovė, turės galimybių palaikyti kainų buitiniams vartotojams patrauklumą kitų vartotojų sąskaita, jau nebeesant konkurencinio spaudimo.

Na, o ar tolesnis importo kainos mažėjimas yra tikėtinas ir bus pakankamas aukščiau išvardintiems veiksniams neutralizuoti, pamatysime tik laikui atėjus ir… palankiai sukritus valiutų kursų, naftos produktų kainų, Jungtinės Karalystės biržų indeksų, ir kitų viešai neskelbiamų veiksnių kortoms.

Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Kęstutis Daukšys

Komentarai

 

 

 
 1. Permokejo buitiniai vartotojai,o kodel jiems negrazinti,kai sie pinigai ,beja grazinti gazpromo,buvo aiskiai ivardinti kam??? Kodel tais 281 milijonu,valstybes vardu,leista naudotis privatnyku strukturoms,kurie ,manau,jau ir taip zenkliai apvoge buitinius vartotojus????? Bet ia matyt tos lietuvisku balvonu politikos tesinys,kaip iki pagrindu sunaikinti Lietuva ir visa Tauta.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 2. Pasirodo, dujų kainos nieko nedomina. Nei vieno komentaro. O juk jau ir žiema, kaip sako gruzinai, nebe už kalnų… Ir sirus šildyti teks…

  Thumb up 6 Thumb down 2

  • Jus tai stebina? :)
   Kada gi lietuvaitis savo šikna rūpinosi? Tegu “dolbina” kas netingi. Jam įdomiau svetimos. Kurion sulysti, kurią pabučiuoti, ant kurios leista spjauti…
   :))

   Thumb up 2 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...