Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 16 Šeštadienis
 

„Lietuvis lietuviui gyvam pagatavas paskutinį kailį nulupti…“

2016-10-20 10:57 | Aktualu. | Komentarų (18)

Pensininkas Augustinas Gudmonas nesupranta: negi tas daugiabučio namo administratorius - visagalis dievas, kad niekas negali jo apetito pažaboti? KK nuotr.


Vytautas Mikalauskas

Mano a.a.mamytė sakydavo: „Neduok, Dieve, nuo mėšlo vežimo nusiritusiam, sąžinę bei supratimą praradusiam ponu patapti – ir taip lietuvis lietuviui gyvam pagatavas paskutinį kailį nulupti.“ Teisi ji buvo. Ak, kaip teisi.

Prieš mane ant stalo – šūsnis prirašytų popierių. Rašo Augustinas Gudmonas, nemažą metų naštą ant savo pečių susikrovęs žmogus. Dar pusmetis ir aštuntos dešimties jubiliejus pasibels į duris. Nors širdis vis dažniau ima reikšti savo pretenzijas, skauda kelius, bet vis dar išrodo drūtas, kaip tas tikras lietuviškas ąžuolas, nuspalvintas žiemos šerkšnu. Rašo į miesto savivaldybę, į seniūniją, bando savo matymą paaiškinti UAB „Jurita“ administratoriui… Kreipiasi, prašo pagalbos, pagaliau, reikalauja…

Istorija – iki skausmo paprasta

Istorija – iki skausmo paprasta ir daugiabučių gyventojams banali kaip ir jų kasdienybė: „Š.m. gegužės pradžioje mūsų namo, esančio Taikos gatvė Nr. 85, Vilniuje, administratoriaus Alberto Januškevičiaus nurodymu pakabinamas skelbimas, kad keis mūsų laiptinėje langus. Ten įrašyta bendra 6218,47 eurų kaina ir net nurodyta UAB, kuri atliks šiuos darbus…“

Augustinas – žemaitis, o žemaičiai prieš apsispręsdami linkę patys „pačiupinėti“ visą reikalo esmę. Be to, jis gyvenimo kelyje ne vieną pastatą Vilniuje pats savo rankomis statė. Prabudo, matyt, jame tas gero statybininko kruopštumas viską dar kartą apžiūrėti ir dar kartą patikrinti.

Pasidomėjo vienoje, pasiklausinėjo kitoje tokius darbus atliekančioje įmonėje (UAB „Namo akys“, „Aulaukis“…), kol aptiko tą, kuri tokius darbus pasisiūlė atlikti už beveik 2000 pigesnę kainą ir taip pat kokybiškai, ir su 7 metų garantija.

Suprantama, Gudmonui, kaip lietuviško ūkininko sūnui, matyt, jau „kraujyje įsigėręs būtinumas taupyti“, be to, jo paties ir žmonos gaunamos pensijos, nors atidirbta beveik penkiasdešimt metų, verčia labai atidžiai skaičiuoti išlaidas. Pagaliau, logiškai mąstant, visi kaimynai neturėtų būti prieš tokį požiūrį, o namo administratorius – ne savininkas, jis tik prižiūrėtojas, siūlytojas ir savininkų sprendimų vykdytojas. Būtent už tai jam mokama. Teisingai? Ne, neteisingai…

„Ne tavo reikalas“

Mes nesivelsime į visų Lietuvos įstatymų vingrybes šiuo klausimu. Kaip žinia, dažnai įstatymai taip surašomi, kad paprastam žmogui jį perskaičius ne tik, kad nieko nepaaiškėja, bet jis priverstas suabejoti ir tuo, ką aplink save realiai mato. Gal todėl mūsų šalyje taip sparčiai veisiasi įvairiausias juridines paslaugas teikiančios įstaigos ir įstaigėlės, gausėja advokatų kontorų? Pabandykime į visa tai pažvelgti pačiomis Augustino akimis nuo pat pradžių pradžios…

Taigi, gegužę laiptinėje atsiranda skelbimas, kad numatoma keisti langus ir prašoma savininkų pritarimo.

Atvirai sakant, tai – ne pats geriausias informacinis būdas. Paprastai geras akis turintys jaunesni dažniausiai skuba, o labiau pagyvenusiems jau reikalingi „okulioriai“, kuriuos ne kiekvienas su savimi tampo, eidamas išnešti šiukšlių ar bėgdamas duonos į artimiausią parduotuvę, todėl visumoje tas kabantis raštas lieka nepastebėtas arba neperskaitytas.

Sakysite, rūpestis savo namo, savo laiptinės reikalais – būtinas kiekvieno gyventojo reikalas? Taip, tai taip, bet, mano manymu, administruojanti firma nė kiek nenubiednėtų, jei apie finansinius reikalus asmeniškai raštu informuotų kiekvieno buto savininką. Juk mokestinius reikalavimus ji nekabina skalbimo lentoje, o siunčia kiekvienam į jo butą. Negi pridėti prie to apklausos anketą – milžiniškos išlaidos?

Pagaliau yra dar paprastesnis būdas – sukviesti gyventojus į susirinkimą ir ten nuspręsti: taip ar ne. Kaip teigia Augustinas savo pareiškimuose, tokio susirinkimo nebuvo.

Kai apsiklausinėjus tapo aišku, kad darbus galima atlikti ir už menkesnę kainą, ponas Gudmonas nupėdino pas administratorių. Šis jam ilgai dėstė savo argumentus, kol pagaliau netekęs kantrybės rėžė: „Ne tavo ir žmonių reikalas.“

Va, tai tau „boba, ir devintinės“. Mokėti reikės Augustinui, o spręsti kaip ir už kokią kainą – ne jo ir žmonių reikalas?

Sutikite, keistas požiūris to, kuris minta iš administruojamų pastatų tikrųjų savininkų kišenės. Bent jau taip įstatymai sako. O gal tikrasis savininkas ne jie, o ….? Tiek to, eikime toliau.

Ar čia – tik paprastas bukagalviškumas, ar… ?

Taip grubiai atsakyti didžiulį gyvenimo kelią praėjusiam užsispyrusiam žemaičiui, kurio giminėje ne vienas pokaryje paguldė galvas kovose dėl savo krašto, kuriam, kaip jis pats sako, tik dvylikos sulaukusiam, stribas „gerai, kad žvairas ir raišas pasitaikė“, į sėdynės minkštimą įsegė kulką, bet pavyti ir pagauti negebėjo, tai tas pats, kaip dar labiau paskatinti veikti.

O juk tereikėjo atidžiai išklausyti ir suprasti esmę: jis neprieštarauja administratoriaus pastangoms pakeisti langus, jis tik siūlo pasirinkti įmonę, kuri darbus už mažesnę kainą atliks.

Neturi jis iš ko mokėti tuos papildomus administratoriaus paskaičiuotus dvidešimt su viršum eurų per mėnesį. Neturi. Abu su žmona, tą pusmetį atsisakę „šlapios dešros“ ar vienintelį katiną palikę misti avižinėmis kruopomis, galėtų šiaip taip išspausti pusę numatomos sumos, bet visos neišeina. Neišeina ir gana.

Jei ponas Albertas būtų nors kiek protingesnis, tai galėjo pasiūlyti būtiną sumą išdėlioti didesniame laike, sakysim, metams, o ne pusmečiui. Pagaliau, kam taip užsispyrusiai siūlyti būtent numatytą įmonę, o ne pigesnę?

Ar čia – tik paprastas bukagalviškumas, o gal kur kas gilesni su būsimais darbų vykdytojais susitarimai?

Jau tas mūsų senjorų naivumas…

Gavęs tokį atsakymą, senolis gegužės 27 d. keliauja pas Justiniškių seniūną. Įteikia surašytą pareiškimą, bet labai greitai gauna tiesmukišką atsakymą, jog seniūnija „beteisė“ kaip nors paveikti UAB „Juritos“ administratorių.

Jei jau arčiausiai esanti institucija beteisė, belieka grįžti atgalios. Dabar jau ne žodžiais, o raštu kreipiasi į administratorių.

Šis, kaip reikalauja įstatymas, beveik mėnesį svarsto, ką atsakyti, ir tik tada teikiasi tai padaryti, o birželio pradžioje jau siunčia mokestinę sąskaitą už gegužę su įskaičiuotu mokesčiu už būsimą langų keitimą.

Ak, jau tas mūsų senjorų naivumas! Dauguma jų vis dar tiki, kad teisybę galima surasti, tereikia į šį reikalą aukštesnes institucijas ar kokį politikų būrį pajungti. Jei jau seniūnija tapo neįgalia, vadinasi, reikia tiesiai į savivaldybę kreiptis.

Kaip sumąstė Augustinas, taip ir padarė: ne tik pats ten nukėblino, bet dar ir raštą nunešė. Ir ne tik į savivaldybę, bet dar Viešųjų pirkimų tarnybai viską raštu išdėstė. Kaip ir priklauso, gavo iš visur atsakymus. Juos verta pacituoti:

„Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) gavo Augustino Gudmono 2016 liepos 8 d. raštu pateiktą informaciją dėl galimų pažeidimų, UAB „Jurita“ vykdant daugiabučio namo, esančio adresu Taikos 85, Vilnius, laiptinės langų keitimo darbų konkursą (toliau – Konkursas).

Tarnyba – institucija, įgyvendinanti viešųjų pirkimų politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymo). Atsižvelgiant į tai, kad Konkursas nėra vykdomas vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, Konkurso atitikties teisės aktams vertinimas nėra Tarnybos kompetencijos ribose sprendžiamas klausimas.

Direktorė Diana Vilytė“.

Ar iš to formalaus atsakymo jūs ką nors supratote, išskyrus tai, kad, pagal parašymo stilių, ši organizacija prisistato kaip labai svarbi ir galinga, bet UAB „Jurita“ konkursą vykdė (jei vykdė ) nesivadovaudama Įstatymo nuostatomis, todėl jis negali būti šios tarnybos vertinamas? Vadinasi, pirkimo konkursas tokiai sumai (daugiau kaip 6000 eurų) visai nereikalingas (?) arba galimas pagal kažkokius kitus įstatymus (?), kurie nepatenka į šios galingos organizacijos akiratį?

Kažkokia abra – kadabra. Žodžiu, eik, tu,… šieno pjauti su savo smulkia problema.

Vilniaus savivaldybė – irgi neįgali

Panašus atsakymas buvo ir iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto departamento būsto administravimo skyriaus, kurį savo parašu patvirtino šio skyriaus vedėja St.Kvederienė.

Keliuose puslapiuose smulkiai išdėstęs gautame pareiškime atrastas paties pareiškėjo klaidas, minėto skyriaus darbuotojas (nors parašą dėjo vedėja, bet ji tikrai pati jo neruošė), informuoja pareiškėją: „Savivaldybės administracija nėra oficialiai įgaliota aiškinti įstatymų, Lietuvos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų, todėl raštu pateikti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus specialistų paaiškinimai negali būti laikomi oficialiu teisės aktų išaiškinimu, bet tik Skyriaus specialistų nuomone apie šiame rašte minimų teisės aktų taikymą Departamento kompetencijos ribose….“

Va taip: savivaldybės specialistai gali surašyti ką nori ir tai – tik jų manymas, todėl nebūtina vykdyti. Toliau – dar gražiau:

„Paaiškiname Pareiškėjui, kad UAB „Jurita“ yra privati įmonė, už jos veiklą atsako įmonės vadovas. Tokių įmonių audito Savivaldybė neatlieka. Kilus ginčams dėl namo langų darbų kiekių, kainos, mokesčių už darbus paskirstymo, kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą, nes pagal Lietuvos R civilinio kodekso 1.138 straipsnį daugiabučių namų butų ir kitų savininkų civilines teises gina teismas.“

Vadinasi, be teismo net namo savininkai nebegali susišnekėti su nusamdytu administratoriumi?

O juk šiandien dauguma supranta, kad teisminis kelias – tai tas pats, kaip bekojui apeiti Kalvarijų stacijas. Kainuos brangiai, bet nauda – abejotina.

Tiesos vardan, reikia pasakyti, kad vien tik tokiais paaiškinimais minėto skyriaus specialistai rašto neužbaigia, bet vis dėlto drįsta nurodyti ir administratoriui:

„1. Organizuoti Namo butų savininkų pakartotinį balsavimą…………

2. Patikslinti Namo objektų aprašą, 2015 veiklos ataskaitą, 2016 ūkinį planą……

3. Parengti ilgalaikį planą…….

4. Užtikrinti……

5.Apie įpareigojimų vykdymą pranešti…….“

Visų tekstų, mano nuomone, nebūtina išrašyti, nes jie nieko iš esmės nekeičia, tik „nubaudžia“ administratorių papildomų popierių surašymu ir imituoja skyriaus specialistų svarbą. Ir ne visai suprantama, kaip galima patikslinti jau praėjusių 2015 metų veiklos ataskaitą? Ji jau pateikta, tai ją būtina dar kartą pateikti ar pataisyti pagal… ?

Raštiško susirašinėjimo žaidynės tęsiasi

Jau sakiau, kad Gudmonas – užsispyręs žemaitis ir taip lengvai pasiduoti neketina, todėl dar kartą išdėsto visas savo bėdas ir dabar jau 2016 metų rugpjūčio 30 dieną gauna paties departamenot direktoriaus V.Paužos pasirašytą atsakymą.

Negali būti abejonių, kad didesnio viršininko atsakymas – kur kas išsamesnis ir daugiau aiškesnis. Tuo labiau, jog ir ponas Albertas per tą nuo pirmo iki antro gautų raštų laikotarpį buvo priverstas padirbėti, kas pažymima ir antrame atsakyme:

„Pareiškėją informuojame, kad Departamento Būsto administravimo skyrius jau nagrinėjo pareiškėjo 2016-05-27 ir 2016-06-23 d. prašymus, susijusius su Namo Administratoriaus atrinkta bendrove langų laiptinėse keitimo darbams atrinkti, dėl per didelės darbų kainos ir 2016-07-05 raštu atsakė Pareiškėjui ir teikė įpareigojimus Administratoriui dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, nustatydamas terminą iki 2016-07-25 d.

Skyrius pateikė informaciją ir dokumentus, susijusius su įpareigojimais, kurie buvo įvykdyti. (Ir 2015 metų ataskaita patikslinta? Kaip įdomu! – Aut.) Pažymėtina,kad vienas iš Skyriaus įpareigojimų Administratoriui buvo organizuoti kartotinį Namo patalpų savininkų balsavimą raštu dėl laiptinės langų keitimo, balsavimo rezultatus vertinant pagal laiptines.

Pažymime, kad pagal Administratoriaus Skyriui pateiktus Namo savininkų balsavimo raštu protokolus (2016-07-25 Nr.4 ir Nr.5) tik Namo I-os laiptinės (1 – 36 butai) patalpų savininkai priėmė sprendimą dėl langų laiptinės patalpų keitimo, dėl pritarimo Administracijos rangovui UAB „Besta“- oficialus UAB „Megrame“ atstovas ir dėl lėšų šiems darbams atlikti po 0,35 Eur/kv.m per mėnesį kaupimo. Antros laiptinės patalpų savininkai dėl laiptinės langų keitimo darbų sprendimo nepriėmė…“

Gražiausia, I- osios laiptinės savininkai, ten gyvena ir A.Gudmonas,– absoliutūs nesusipratėliai ir savo kaimyno siūlymo atsisakyti mokėti brangiau neparėmė, o sekančios laiptinės gyventojus jo siūlymas privertė susimąstyti? Taip reikia suprasti? Ir čia nieko keisto?

Logiškai mąstant, kodėl šioje situacijos reikia kažkokio raštiško susirašinėjimo žaidynių, gal geriau organizuoti vieša susirinkimą ir visiems, žiūrint vienas kitam į akis, priimti sprendimą? Nekiltų jokių nesusipratimų. Dabar vargiai beieškantis, jo manymu, geresnio sprendimo, gali patikėti, kad kaimynai neturi kur pinigų dėti.

Velnias slypi detalėse

Ir čia raštą beskaitančiam Augustinui akys užkliūva už paskutinių eilučių, kurios leidžia kiek atsikvėpti:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, įpareigojame Administratorių:

„1.Organizuoti Namo susirinkimą, kuriame aptarti laiptinės langų keitimo darbus…“.

Pagaliau, pagaliau išgirdo! Pagaliau visi kartu išspręsime šį klausimą… Taip jau būna, kad žmogus, aptikęs jam būtinus žodžius, dažniausiai praleidžia tolimesnes smulkmenas, o juose paprastai velnias ir slypi. O mes paskaitykime visą punktą:

„1.Organizuoti Namo susirinkimą, kuriame aptarti laiptinės langų keitimo darbus, butų ir kitų patalpų savininkų įgalioto atstovo išrinkimą/perrinkimą, jeigu raštu kreipsis ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų…“

Štai taip. Ne mažiau 1/4 patalpų savininkų.

Laukė Augustas to susirinkimo, nes savivaldybė įpareigojo Administratorių, ir sulaukė: pakvietė jį vieną pas poną Albertą, pasityčiojo, pasijuokė ir … nespėjus jam sugalvoti, kur dar kreiptis, pradėjo langų keitimo darbus.

Bandė „šerkšnu apipiltas lietuviškas ąžuolas“ dar sustabdyti, paaiškinti, bet sulaukė tik policijos apsilankymo.

Didžiausias pavojus – kasdienybėje

Mielas skaitytojau, juk tai – banali mūsų krašto eilinė istorija, kuri kitaip ir negalėjo baigtis.

O gal galėjo? Juk tereikėjo tik tiek nedaug – paprasto žmoniškumo ir nuoširdumo iš p. Alberto pusės. Paprasčiausio kaimynų tarpusavio susiėjimo, pasikalbėjimo,susitarimo.

Dabar mūsuose įprasta taukšti apie pavojus iš Rytų, apie kažkokius mistinius „žalius žmogeliukus“, apie politikų rietenas dėl milžiniškos, tautos istorijoje neregėtos, emigracijos. Visus tuos pavojus galima atremti, išspręsti, bet, mano nuomone, didžiausias pavojus slypi ne nuolat aptarinėjamuose tauškaluose, o kasdienybėje. Kai bukagalviškai ambicingi privatūs visokio plauko veikėjai manosi turintys teisę ir galintys nebaudžiamai savo tautiečiams „gyviems paskutinį kailį lupti.“

Todėl, manau, verta prisidėti prie Augustino Gudmono ir tą temą, nepaisant, kad mano įprastuose rašiniuose gvildenamos kur kas platesnės problemos ,pratęsti. Tam reikia kur kas daugiau ir kur kas išsamesnės informacijos, rimtų teisininkų, o ne formalių savivaldybės „specialistų“ išaiškinimų.

Būtina pasidomėti, kaip ta UAB „Jurita“ apskritai vykdo savo įsipareigojimus ir ar tik minėtas p. Albertas, švelniai tariant, toks „išskirtinis“, o gal nesiskaitymas su eiliniu gyventoju patapo visų šalyje veikiančių administravimo įmonių vadovų įpročiu?

Kreipiuosi ir į tave, mielas skaitytojau: jei buvai patekęs į panašias aplinkybes, jei susidūrei su panašiomis problemomis, duok žinią. Nepatingėk, aprašyk. Pažadu, kad šis rašinys turės ne vieną tęsinį, kitaip po kokių dvidešimties metų istorikai vėl negalės sutarti, kodėl niekas nesipriešino, kaip 1940 metais, iškilus pavojui iš išorės.

Komentarai

 

 

 
 1. Nelabai mano galvelė supranta vieno komentuojancio purslavojimą autoriaus pusėn.Ar tai pavydas,ar noras skaudinti?Ar šituo jo rašinius sumenkinti?Kažkoks nevisikai sveikas burnojimas.Kaip ten besakytum,bet turi pripažinti ,kad autorius gerai ir išmananciai rašo.Dabar tokiu maža.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • kad toks genijus spausdinasi ne kažkokiame delfyje, l.ryte, respublikoje ir t.t. ir t.t. ir t.t. o kažkokiame …. (nesakysiu) Dabar vietoje savęs, net močiutę įkišo, tik klausimas ar ji galvoja taip pat?

   griuvęs prokuroras buvo teisus.

   -šūdų šūdas-

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • kad aš nemėgstu, kai kažkas nori primyžti man ant smegenų. O tau, seni, jau šilti smegenai ? reiškia gyvensi

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kodėl taip vyksta?Labai paprastai -Erlickas pasakė gryną tiesą- lietuviai nepakaltinami.Ką tai reiškia ,manau, saprantate.Tą parodė paskutiniai rinkimai.Amen.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. žiwjote sūki. I asfalt imeete. reikia jobnūtj atomom. kad būtų visi lygūs su r0ssija. A ne baba

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. į priešakines linijas žūti stumsi mano ar niekieno MAMYTĘ …??? nu vyska, tu tikras rusiškas šūdas.

  juk… taip negalima, nebent russuyi galima wiskas . kur galiu VYTAUTAI MIKALAUSKAI pirkti savo vaikučiams bilietą į spektaklį ?

  Žinai mykola, kad ŽMOGUS pasirenka. Iki galo. Tu juk irgi iki galo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Skaitykite portale laisvas laikrastis Snoro akcininko straipsnį “Raimondas Baranauskas : “Konservatorių padaryti nuostoliai – milijardiniai”.

  Thumb up 7 Thumb down 1

  • Kai konservatoriai ateis į valdžią, Baranausko nuostoliai bus dar ne tokie, o kai kurie politikai, kurie sėdės opozicijoje ir kurie būdami valdžioje slapta grojo pagal bėglio dūdelę, atsisės į teisiamųjų suolą. Snoro pasaka baigta.

   Thumb up 1 Thumb down 6

 6. ale ant kiek vycka “lietuvis” nusiridenti gali ? – žemiau SORTYRO.

  Atsiprašant vaikučių režisierius, Trakų valdovas tskants buvęs, o gal ir niekada nebuvęs, o tik utėle ?

  Thumb up 1 Thumb down 6

 7. „Lietuvis lietuviui gyvam pagatavas paskutinį kailį nulupti…“ says:

  vycka, eik DIRBTI, ar lauksi russkio rojaus ? kaip paleckiukas. Nedirba, bet neverkia.

  Thumb up 0 Thumb down 7

 8. Kaune pensininkam nemokamai teikiama pirminė teisinė pagalba. Kai ten su pasu nurėpliojau – špygą gavau. Pasirodo pirma reikia eiti kažkur , gauti kažką (deklaraciją -nors už lango 21 amžius ir pagal paso duomenys kompiuteriuose turėtų rasti tą kažką). Supratau, kad valdininkai turi siuntinėti mus nes kitaip nesimatys ką jie dirba. Geriau sėdėti namie, kaip bus taip

  Thumb up 12 Thumb down 0

 9. Gal kas girdėjote kokią sumikę pinigų prieš rinkimus pamėtėjo ru ambasada peleckiukui ir gal kas girdėjote iš ko minta vycka ? gal iš ger.redac tor ? o iš ko minta joji ? ja ja iš spektaklio waikučiams.

  Thumb up 0 Thumb down 11

 10. Gyvenau daugiabutyje, todel zinau daug atveju, kai gyventojai visiskai abejingai ziuri i tai, kaip juos apgaudineja.Kalba tarp saves susitike du kaimynai, kad reikia daryt taip ar kitaip, taciau kai susirenka i susirinkima dauguma, tai buna taip, kaip nori isrinktas pirmininkas, o visi stovi kaip versiai akis zemyn nuleide.Jeigu atsiranda vienas ar du, kurie priestarauja ir pasako, kad zmones tarp saves kalba kitaip, tai yra apsaukiami skandalistais, nesugyvenamais ir kuo tik nori.O kai galop paaiskeja, kad tie “skandalistai” visdelto buvo teisus, “saukstai jau buna popiet”.Ir vel vyksta viskas is pradziu.O sukti zmones zmogeliu kvailumu ir naudojasi.Lygiai tas pats ir politikoje – sedejo valdzioj, pridirbo kiaulysciu, po keturiu metu ir vel renkami, nes “pasitaise”.Pasaka be pabaigos.Bent pakolkas prosvaisciu nesimato – nei politikoj, nei santykiuose tarp zmoniu.Isvada: jeigu nenori likti “skandalistu”, “nesugyvenamu”, tai geriau nekisk nosies is namu.

  Thumb up 11 Thumb down 0

 11. Gal kas girdėjote kokią sumikę pinigų prieš rinkimus pamėtėjo konservatoriams iš savo kompanijos INTER RAO kauniečiai nežydai Garbaravičiai?

  Thumb up 15 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Žuvinto biosferos rezervatas apsaugotas nuo medžioklės, žvejybos ir plaukiojimo poveikio
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...