Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 2 Antradienis
 

Lietuva greitai taps kolonija arba Iškalbingoji tyla

2019-04-03 13:06 | Naujienos | Komentarų (12)

Gitano Nausėdos ir Sauliaus Skvernelio diskusija parodė, kad jie bijo kalbėti apie svarbiausius tautos egzistencijos klausimus. KK nuotr.

Jonas Siaurukas

Vakar vykusi per DELFI TV dviejų pagrindinių kandidatų į LR prezidentus Gitano Nausėdos ir Sauliaus Skvernelio diskusija parodė, kad jie BIJO kalbėti apie svarbiausius tautos egzistencijos klausimus – laisvų žmonių, piliečių su savo nuosavu turtu, žeme (smulkus ir vidutinis sluoksnis (SVS)) klausimą ir dėl jau ne tik gresiančios, bet ir vykstančios Lietuvos kolonizacijos svetimtaučiais imigrantais klausimą. Kitų („nepagrindinių“ – pagal viešąją erdvę) kandidatų prašau neįsižeisti, visų jų politinis „įdirbis“ yra nepalyginamai didesnis (išskyrus gal Ingridą Šimonytę), negu tų „pagrindinių“, bet pastarųjų „reitingai“ ir „administracinis resursas“ dideli. Apie Vytenį Andriukaitį nekalbu – jis juk net ES komisaras.

Prašau suprasti teisingai: buvimas, pavyzdžiui, kriminalinės ar net kelių policijos komisaru, mano nuomone, irgi yra rimtas politinis postas, bet tai yra politika ta prasme, kaip panašiai sakoma, „savivaldybių politika“, „švietimo politika“ ir t.t. Tai nėra Aukštoji Politika, kuria užsiiminėja Prezidentas. Premjero postas savo įtakingumu, be abejo, dar svaresnis, negu Prezidento, juk jis šiek tiek skirsto Pinigų srautus (kurie savo ruožtu daro įtaką viskam). Bet Prezidento vaidmuo Šalies Gynyboje, Saugume, diplomatijoje, tautos „įvaizdyje“ yra unikalus ir labai svarbus.

Krašto kolonizacija yra didžiausias pavojus mūsų mažos tautos laisvei ir nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui, kultūriniam lietuviškajam integralumui. Imigracija, ne emigracija, yra didžiausias mažų tautų išlikimo priešas. Kas atsitiktų su žydų tauta, jeigu ji leistų ne žydų imigraciją į Izraelį? Jei laisvai parduotų savo žemę? Arabų šeichai nupirktų tą žemę net iš didžiausių žydų patriotų, o Izraelis ir jo tauta išgaruotų lyg lašas ant karšto akmens. Toks likimas laukia lietuvių tautos?

Ką čia daug šnekėti, kol kas globalistinė ideologija Lietuvoje nugali, imigracija, apgyvendinimas „broliais“ ukrainiečiais ir kitais slavais, kitų, didelių ar mažesnių, turtingųjų ar vargingųjų tautų (kurių gyventojų prieaugis yra milžiniškas, per metus užauga vokiečių dydžio nacija) atstovais vis spartėja ir gilėja. Lietuvių tautai greit iškils (jau kyla) mirtinas egzistencinis išnykimo, ištirpimo, Kritinis momentas. Po to prasidės grandininė reakcija…

Neseniai kalbėjau su pasiturinčiu žmogumi, kurio tėvas patarinėjo net vienam Anos, Laisvos Lietuvos, ministrui, nors buvo paprastas ūkininkas, tai jis pasakė: taip, verslininkai naudojasi pigesne darbo jėga, nes valdžia leidžia, valdžia gal irgi iš to pelnosi, bet jų vaikai ateityje (anksčiau ar vėliau) taps kaip tik „pigesne darbo jėga“ ir galės deklamuoti S.Jesenino eiles: „savam krašte aš tarsi užsienietis…“

G. Nausėdos mintis, kad reiktų didinti imigrantų atlyginimus, reikalo nepakeis – verslininkai puikiai moka apeiti visas kliūtis, be to, juk reikia ir nekvalifikuotos ar menkai kvalifikuotos darbo jėgos. Jau neprisimenu kieno, ar S.Skvernelio, ar jo varžovo mintis, kad „ reikia“ ypač daug svetimos aukštos kvalifikuotos darbo jėgos, potencialiai padėtį dar labiau blogina: Lietuviai taps tik „aborigenais“ (ČIAbuviais). Tai netikėjimas savo tauta, globalizmas grynu pavidalu.

Ponai, juk ir mūsų kubiliai, šikšniai, marcinkevičiai gabūs, tik paremkite juos, pritraukite juos, padėkite jiems realizuoti savo idėjas ir lietuviai nustebins pasaulį. Neieškokite „protingų žydų“ ar „gerų administratorių“, „kietų“ „šlubų“ vokiečių“, o savus užsiauginkite specialistus. Net baisieji sovietai (nors pamažu irgi kolonizavo Lietuvą) ugdė Lietuvoje nacionalinius kadrus, o jūs ką darote? Nieko. Tai pats blogiausias darymas, kaip filosofai sako, „niekdarystė“, veiklos imitavimas. Kai užimama vieta ir daromos amžinos „reformos“ , veisiamas biurokratizmas, plepamos tuščios kalbos ir priiminėjami bereikšmiai, trukdantys darbui ir kūrybai, ar net kenksmingi tautai įstatymai bei poįstatyminiai aktai.

Kas tai – ksenofobija, ksenolatrija, ksenofilija, rasizmas (lietuviai blogesni, čia „durniais lyja“?). O gal baudžiauninko nepilnavertiškumo kompleksas? Juk mūsų tautiečius šimtmečiais plakė rusų ir lenkų ponas, apgaudinėjo ir girdė žydas karčemininkas ar lupikautojas, mulkino liberalai-masonai ar komunistai-marksistai (abu jie internacionalistai), tik vienas – išrinktajai tautai palankus, o kitas –Vyresniajam Broliui (pabrėžiu, tarp visų tautų yra tokių niekadėjų).

Apie SVS interesus (pirmą klausimą) plačiai nekalbėsiu, nes NEI VIENA PARTIJA, NEI VIENAS KANDIDATAS APIE TAI NET NEUŽSIMENA. Visus yra apėmęs pavydas ir godumas, kvailumo broliai, visi trokšta lengvai ir greitai pasipelnyti ne kurdami, bet atimdami iš kitų jau sukurtą turtą. O ta tyla irgi daug pasako… Gal ir už „tautų draugystę“ byra „kai kam“ (Maironis) judošiški sidabriniai?

Taigi, gyvename visuomenėje, kai vyksta, deja, negilios, „kandidatų“ diskusijos, „signatarų“ garbinimas, didelės finansinės aferos, bet niekas nenori kalbėti rimtai. Užtat ir nėra Lietuvoje oratorių… Užtat ir mūsų pasirinkimas toks nedidelis.

Išdrįso anglai pakovoti už savo laisvę, nors kažin ar jiems viskas pavyks, islandams beveik pavyko atsikratyti jungo, o tautai, „nugalėjusiai Romą“ (taip rašė vienas europiečių keliautojas), nejaugi amžinai lemta likti baudžiauninke ir leisti savo kraštą kolonizuoti svetimtaučiais?

O juk galėtume imtis iniciatyvos – GERAI reformuoti ES, kad ji netaptų kolonijine imperija (kolonijų liko tik Europoje?), bet laisvų tautų konfederacija. Kurioje mažoms, šimtmečiais engtoms ir nutautinamoms tautoms būtų sudarytos sąlygos išlikti, išsaugoti savo genus, kalbas, kultūras, papročius, o ne tapti „substratu“ kitoms, didesnėms ir turtingesnėms tautoms. Juk net Amerika ėmėsi tam tikrų priemonių indėnams išsaugoti. Juk net D.Trampas pavadino save „nacionalistu“. Net popiežius juk pasakė, kad negerai, jei visi taps vienspalviais. Ko gi Lietuvos politikai taip bijo savo tautiškumo?

Gal tokie klausimai blogi, nekorektiški? Filipiniečiai buvo priėmę įstatymą, kad prekyba (tą verslą buvo visai okupavę kiniečiai) grįžtų jiems. Žydų rabinatas net siūlo, TV pranešė, svarstyti klausimą, ar nereikėtų tirti imigrantų į Izraelį genus, ir niekas nevadina jų rasistais. Nekalbu jau apie Alžyrą, iš kurio išvyko šimtmetį ten gyvenę ir ten gimę prancūzai…

Nejau vien musulmonai pajėgūs kovoti su Globalizmu, su bet kokiu – Rytų ar Vakarų Neokolonializmu?

O Lietuvoje – lietuvių politikų iškalbinga Nebūties Tyla. Ir nelietuvių bei net savų kaltinimai ar net savinieka bei tautos ir jos istorijos šmeižimas. To bijojo J.Marcinkevičius: jis rašė vienoje savo dramų, kad nemato ateityje Lietuvos (vien tamsą), sakė Mokslų Akademijos salėje , kad dar neturime tikros laisvės. Gaila, nespėjo visko pasakyti.

Politikai privalėtų toli žiūrėti į ateitį. Europiečių liko mažai, o ateityje jų dar sumažės. Lietuviai, pati indoeuropietiškiausia tauta, galėtų pamokyti kitus, kaip kultūringai ir drąsiai kovoti už Savastį, savo tautos Būtį, už kitas mažas tautas, už teisingą tarptautinę ekonominę tvarką, be mažesniųjų išnaudojimo ir kolonializmo.

Prieškarinė Lietuva prisikėlė baisiai nusiaubta, mes paveldėjom didelį materialinį ir kultūrinį turtą. Ir viską baigiame iššvaistyti, tampame jau nebe savimi, o svetimųjų demografine ir intelektualine kolonija.

Man labai nepatiko vienas ankstesnio mano straipsnio komentaras. Atseit, A.G „persivalgė macų“ (kuo macai blogiau, negu mūsų „šližikai“?). Esu kategoriškas ne tik ne antisemitas, bet ir prosemitas. Iš žydų reikia mokytis, o ne kaltinti S.Skvernelį, kad neaplankė Palestinos. Arabų yra keli šimtai milijonų, jie turi apie dešimt milijonų kvadratinių kilometrų žemės, o žydai – tokia nedidelė ir senos, garbingos istorijos tauta. Ir mes, baltai, turime kelių tūkstančių metų savo kultūrą, puikią, seną kalbą („maža tauta su dideliu žodynu“). Deja, tai per mažai tyrinėjame, užmirštame, neperduodame vaikams. Nutautėjame – greitai gal net gatves Rytų Lietuvoje pavadinsime lenkiškai…

Akivaizdu, kad politikai bijo apie tokius dalykus net galvoti. Mąstė lietuviškai Z.Zinkevičius – ir buvo ištėkštas iš ministrų.

Atbuskite, pagaliau, nejaugi Europoje taip baisu kalbėti laisvai? Nustums „nuo lovio“? Bet gal gyvybės neatims. Tad iš kur tokie nepatriotiniai politikai, kurie dėl lovio gardėsių pasiryžę parduoti visą tautą, valstybę, Tėviškės žemę? Kurie netiki, kad lietuvis iš savo darbo ir kūrybos gali gerai gyventi, o ne tik svetimos rankos maitinamas! (Žinoma, tam reiktų ir valdžios, politinio darbo).

Komentarai

 

 

 
 1. nauseda,jegu skatytume kaip kitaip tai isetu ,kad sedi-nauda arba nauda-sedi,nauseda uz tai kgbistai ir nori zut but pasodinti savo bicia nuoseda nes jiems bus nauda.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. kodel taps kolonija ji ta lithuanija jau senai kolonija ar dar kam neaisku,net pavadinima pakeite,ne taip kaip latviai ir estai nors pavadinimas isliko,o musu tithuenija jau vergauja ir keista,kad vergas prasosi atominiu galvuciu su raketomis,nors kita vertus kas gali vergo klausti daro ponas ka nori ir daris,dare lenkas,dare hansas,o dabar estafete paeme jankis,valiooooo mes “nepriklausomi”…

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. gražių paveiksliukų galerija:

  liaudiesmenas.livejournal.com

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Pritariu Autoriui. Pagarba !

  Deja, bet noriu ji ”paguosti”…
  Anglija bando palikti ES…
  Tiksliau ne Anglija, nes ji yra Zydija is tikruju…
  Zydai valdo taji krasta jau oi kaip senai…
  Ir labai labai daznas anglas is tikro yra zydu (chazaru) kilmes patsai….
  Istojo JK i ES, kai toji buvo Sajunga…
  Gi dabar ji sparciai varoma i kita ‘sajungos’ tvarka – valstybe…
  Tai kaipgi tie ‘anglai’ valdantys pasaulio politika ir finansus, gali sutikti buti pavaldziais ???!!!
  Todel ir JK elitas sukilo pries pronacistini vokieciu pavyzdziu, CIA-CZV, ES plana…
  Pasake JK valdzios ”tautai” kad JK laimes finansiskai jei atsiskirs nuo ES.
  Didedele dalis ziopliu patikejo. Juk media ju tarsi dievas.
  O skyrybu proceso metu isaiskejo kad JK ne laimes pinigeliu, o ES sankciju deka garmes i ekonomine suirute ir krize…
  Na bet tikros priezasties ES palikimo tas sionistiskai-iliuminatinis valdzios elitas, juk negali viesai pasakyti…!
  Tada oi kaip daug kas isaisketu,- o to negalima leisti !
  Juk JK ziopliuku visuomene yra itikinta kad info apie iliuminatus-sionistus ir JK vadovavima bei daug daug kita, yra tik vadinamos ”konspiracijos teorijos”…
  Todel elitiniu asilu part-gaujos vis vargsta su tuo BREXIT…
  Visuomene nepades – nezino tiesos !
  Visuomene tik uzpyks del tokiu kvailai atrodanciu valdzios veiksmu…
  Kvailai atrodo, nes nieks negali suprasti kodel taip ir kas darosi ju krasto valdzioje…- juk vyksta slapti zaidimai…
  …Kaip ir nesuprantama yra ES, kadangi ir apie ES nuolat buna tiktai dezinformacija…
  Juk ES ir JK yra svarbios NWO kurimosi dalys…
  Ir dabar krastu ar ‘sajungu’ elitai pjaunas tarpusavyje…
  Juk nesinori prarasti savu darbu, poziciju ir dar netgi viso krasto mastu…
  ‘Anglai’ nenusileis ir kas bus tik dievai bezino…
  Juk problemos pasaulyje karsteja ir link ugnies yra jos stumiamos dirbtinai…
  Dirbtinos migracijos, konfliktai, karai, sajungos, pozicijos bei opozicijos…
  Anglijai bus sunku issispresti savo problemas su ES ir viduje, nes dar stipresne pasauline srove ja traukia i…pasauline konkurencija, pasaulini karini konflikta…
  Tad koks vaidmuo pasaulinio sionistu-iliuminatu elito bus suteiktas JK sionistams-iliuminatams bei JK, zino tik tie pasauliniai…, o ir jiems juk ne viskas gaunas pagal plana…
  Bet kuriuo atveju yra losiamas pasaulinis ‘sachmatu’ zaidimas.
  Tie sachmatai yra sudetingesni nei zaisti Kasparovu ar Karpovu…
  Tie yra galbut net ne trimaciai, o keturmaciai…
  Todel kas zino kaip viskas bus… ?!!!

  Thumb up 8 Thumb down 0

 5. _______KAS GI SUKURS:
  – Lietuviu tautos Vienybes ir geroves ideologija ?!_______
  _______Arba – kai DU susikalbes, gales prijungi ir trecias. Iki tol tauta bus beviltiskoje padetyje…_______

  Tad kas gi gaunasio ?:
  Kodel lietuviai taip skiriasi nuo zydu ?!
  Ko lietuviams stinga ?
  Kaip lietuvius pakeisti kad jie butu solidaresni tarpusavyje ?
  …ir kas padare zydus tokiais, kokie yra…
  .
  Zydai turi tautine ideologija. Lietuviai ne.
  Zydai neturi tautines religijos. Lietuviai turi.
  Zydu tautine ideologija juos vienija, o lietuvius ju tautine ‘ideologija’ – religija, skiria.
  Nes zydu ideologija kiekviena is ju asmeniskai suinteresuoja buti zydu pasaulines bendrijos nariu, o lietuviu tautine ‘ideologija’ – religija, yra is esmes individualus zmogaus bendavimas su Dievu (meldiesi ir garbini vienas, ispazisti nuodemes vienas, tiki i Dieva irgi vienas…
  Gi tikejimas zydu mano minetoje ideologijoje yra nebutinas, tiesiog reikia elgtis tip kad butum sarysyje su savo bendruomene ir jos org.
  Zydu visos, net ir religines org yra politines is esmes, o lietuviu religija nera.
  Buna politizuota kataliku baznycios virsune, bet i tai ju ”ganpomieji” katalikai nera ileidziami, nes tai visad yra rysys su valdzia ir jos politika.
  TSRS metais buvo tik slaptas kai kuriu nariu rysys per KGB, dabar tiesioginis su valdzia…
  Lietuvos valdzia is tikro zmones depolitizuoja ir pavercia juos tik oficiaios info-medijos vergais, zmones siuo budu yra isvis pakrikdomi ir nukreipiami valdziai reikiama vaga kovai su valdzios uzsienio priesu…ignoruojant esmines Lietuvos problemas… Zmones kovoja uz savo buvi pavienui ir tai dar labiau didina ju tarpusavio konkurencija, kuri daznu dazniausiai yra priesiska… Valdzia Lietuvos atsidavusi ne savo, o NATO interesui ir saugumui; jai lietuviu saugumas isvs nerupi kadangi remiamas NATO interesas yra gresmingai konfliktinis ir zadantis prazuti lietuviu tautai…
  Izraelio ar bet kurios salies zydu bendruomene vienija ju rabinu ir politikieriu veikla. Visos visuomenes jega mukreipta i zydu bendrijos, pasaulines ar krasto, o ir Izraelio salies gerove, darna, sauguma…
  Kodel taip ? O gi todel kad lietuviai yra tauta be ideologijos, be bendro tautinio tikslo, o zydu tauta gyvena praktiskai tiktai taja savo ideologija ir savo tautiniu tikslu. Maza to – ju pagrindi ne valstybe yra ne siaip sau nacionaline, bet nacistine ir rasistine, diskriminuojanti netgi savo tautiecius, kurie yra ”maisyto kraujo”. Izraelio pilieciu galima tapti tiktai tada jei asmens motina yra zyde.
  .
  Lietuva skiriasi nuo zydu Bendrijos taip stipriai kad nera isvis ”uz ko uzsikabinti”, kad ta tema galima butu bent kiek gelbeti !
  Maza to; yra argumentas parodantis kad zydu paauline bendruomene yra ne tauta, ne tautisku individu ar kokis nors ju org junginys, o tiktai ju ideologijos besilaikanciuju, visuma. Tas argumentas yra tai kad bent 90% ”zydu” yra taip vadinami zydai (so called jews), nes jie yra chazaru kilmes, nieko bendro su zydais is atimu Palestinai zemiu, neturinti.
  Dabartiniu zydu bent tie 90% yra tokie pat zydai kaip yra arabai tie, kurie yra musulmonai kinai gyvenantys Kinijoje.
  Isivaizduokite dabar kad staiga tie milijonai kinu m usulmonu, kurie ir ”is veido” atrodantys kinai, staiga pareiskia jog jie yra arabai ir siekia buti pripazinti arabais !
  Veliau jie perima, tarkim, musulmonu iniciatyva, ju padaugeja ir jie net minties nepraleidzia medijon jog kiniska arabija yra ne tikru tikriausi Mekos ar Pakistano musulmonai ir dargi arabai !
  Argi gali lietuviai bet kokia iniciatyva savo ”kunu ir krauju” suregzti pasaulyje, argi gali jie tureti savo bendruomenes vieningaja ideologija tureti, kaip zydai jau ja turintys ne viena tukstanti metu… N ne zydai, netgi ! Tikru zydu, kurie yra tamsesnes odos, juk taip mazai…, o dargi je lyg palestinieciai, yra nikinami…ir lyg pvz lyg Jemeno tamsiaodziai zydai, yra nepripazistami zydais…
  O kaipgi pripazins tie chazarai, tikrus zydus, kai patys yra netikri ?!
  Betgi; pamirsome !:
  Zydai yra ne nacija, o ideologija.
  Tai neisgalvota, taip sake Abi Rabi Finkelstein vieno JAV Radijo interview metu.
  Kas jus zydai; ar nacija ar religija ?
  – mes ir tai, ir tai…
  Kaipgi kitaip. Juk ideologija yra jumgtis zydu ”tautai”.
  Tad kas gi vienija chazarus i…zydu bendruome ?
  Ne vienija, o apjungia bendras ju tikslas – igyvendinti ju ideologijos gyvavima iki galo ir sukrti – Pasauline Ju Tvarka – NWO – New World Oder (Jew World Order).
  .
  Na tai ar imame mes lietuviai pavyzdi is zydu ir mokomes is ju ?!
  Kokia ideologija vienijancia mus kas nors pasiulysite ?!
  Tik ne patriotizma ir ne krikscionybe… Ne siu laiku zmogui tokie dalykai sioje Vakaru Civilizcijoje…
  Siulykite ka nors tokio duodancio tiesiog svaiginancios naudos, kaip tai turi ”zydai” (chazarai).
  Ju vedancioji ideologine sekta, kuriai net Putinas matyt kad priklauso, yra Chabad (Lubavich). Viename ju suvaziavime Europoje vienas ju veikeju gyresi kad kokie jie laimngi visi…kai jie ten linksminosi…jis sake – mes galime pirkti ka norime, miesta ir net istisa valstybe…
  Tad kas ne tik suvienyti, bet ir sitaip aukstai i pasaulio elita, gali lietuvius, ju bendrija pasaulyje ?!
  …na tai va; tikiuos supratote, kad nuo zydu mes atsilike esame tukstanciais metu tos ideologijos sferoje. Ju ideologija (ne viena) juos uzkele i Zemes Civilizacijos valdovu pozicija ir sukure jiems pasaulinius turtus. Bankai ir visa kita…
  Tad ko mums galima ismokti is ”zydu” ?!
  Manote gali buti solidarumas be …ypatingai nacistines bei savanaudiskos ir supremacistines ideologijos, kuria turi zydai !?
  Lietuviai neturi nacistines ideologijos ir polinkio – ju polkinkis yra…vergauti…
  Lietuviai neturi endratautinio savanaudiskumo ideologijos,- jie net savo valstybes nuolat netenka arba ja atiduoda kitiems (pvz lyg po 1988-ju).
  Lietuviai nors ir dar nera aiskiai kosmopolitine – globalistine tauta, bet neturi jokiu supremacizmo – savo tautybes iskelimo auksciau kitu, ideologijos ar polinkiu.
  Ar gali lietuviai (vidutiskai imant) prilygti zydams pagal IQ ?!
  …- tikrai nemanau kad.
  Ir todel kad zydu ar chazaru genetika iskele ju gebas ir IQ amziu begyje kai jie turejo ideologija kurios deka ju individai nuo mazens buvo auklejami, mokomi ziniu ir gyvenimo protingiau nei dauguma kitu tautu vaiku…
  Jie kovojo daugiau nei uz islikima, jie nebuvo siekiantys tiktai normaliai gero gyvenimo, o jie ir ju vaikai ejo visad i kuo didesnes aukstumas pasaulyje, salyje, mieste. Jiems susitaikyti su paprastu darbu, buvo neiprasta…
  O amziu begyje jie palaike viens kita ir ypac isbujojo ju gabiausi ir ”isrinktieji” kai atsirado bankai ju israsti ir sukurti pasaulyje…
  Ka tokio gali lietuviai ?!
  …kai jokios netgi Lietuvos vizijos neturima, kai ji yra valdoma lyg vaikutis, o ne ji ka nors valdo pasaulyje !
  Tad ka ismokti is zydu ?!
  – Argi kas manote kad pasaulines zydu bendrijos stiprybes, vieningumo, palaikymo ir teikiamu galimnybiu, galima ka nors butu buve pasiekti zydams ir…ju individui, jeigu jis nejaustu net sapne pabudes kad netgi pasaulis visas yra ju !?
  …deja lietuviai nieko netgi bent kiek panasaus, neturi…
  Ir blogiausia yra tai kad sukurti bent kokia tautos sekme ir jos vienybe reikia istoriniu salygu, ilgu desimtmeciu, o ir simtmeciu…
  Ir dar blogiau yra kad ta sekme sugriauti yra visai lengva…
  Na pvz Vokietija ilgai stiprino savo dastuoliu ir ekonominiu stipruoliu sali, isaugo ir karine galybe… Betgi po WWII karine galia taip ir liko sunaikinta, kai iki pat siol JAV – NATO laiko okupavusi krasta… Dabar uzplustama Azijos imigrantais ir zydai vel kontroliuoja sali lyg laike iki tarpukario vidurio…
  Kas gi Vokietija dabar ?!
  Lietuva niekad nebuvo stiprinama, o ardoma nuolatos. Na gal tik dalinai tarpukaryje buvo negriaunama, o lyg konservu dezuteje issaugota RSRS metu…
  Issaugoti zmones, kuiems neleido issibegioti po pasauli. Dabar gi isbego…ir neimanoma yra siais totalaus pasaulinio idologinio bei moralinio chaoso laikais pagimdyti bent kokia ideologija, kuri vienytu tauta ir stiprintu ja…kadangi visur Europoje vyksta priesingi procesai, o Lietuva kaip pati atsidavusi globalistiniams zydu-iliuminatu privartautojams, isvis pasidare neimanoma bent kiek organizuoti net ir turint rankose Lietuviu tautos Vienybes ir geroves ideologija lyg koki K. Markso ”Kapitala” ar Lenino ”Ka daryti” ?!
  …lietuviai turi isvis laaabai originalia problema – didi sunkuma susikalbeti, sutarti bent dviems personoms…
  Jei tai ivyktu, galetu prisijungi ir trecias…
  Butu viltinga pradzia ! :)

  Atleiskite,- klaidu netaisau.
  Gal dar pratesiu…matysis…

  Thumb up 6 Thumb down 0

 6. Ar Lietuva dar ne ES ir USA žeminama ir niekinama kolonija – trečiarūšė šio Žemės rutulio šalis? Ar ne prie to ją privedė visokiausi konservatoriai,liberalai,socialdemokratai ir etc.?

  Thumb up 15 Thumb down 0

 7. Sakote Autoriau, kad is žydu mes turime mokytis.
  Gerai.
  Ar lietuviai nera pasimoke is ju ?!
  Argi lietuviai ivairiu kombinavimu” ismoko tik is rusu ? Ar ivairiu gudrumu ir savanaudiskumo irgi is rusu ?
  Juk rusai nera tokie savanaudziai…
  Juk lietuviai vykdavo Maskvon su kysiais, o ne rusai…
  Is rusu lietuviai gaudavo privilegiju ir naudingu ivairiu materialiniu dalyku…
  Na, o dar Smetonos laikais zydai Lietuvoje vede bizni ir daug seniau. Lietuviai dar I-jo pasaulinio karo metu Amerikoje garsejo nesugyvenamumu savoje bendruomeneje, kuri visad buvo suskilusi ir gal net i daliu skaiciu lygu jos zmoniu skaiciui…
  Sakoma du lietuviai, o trys partijos…
  Tad lietuviai yra blogiau net…nei tik jie patys…
  Kuo skiriasi zydai ?
  Tradicijomis…, paprociais, kultura, …religija…,kurios is tikro praktiskai neturi… Bet juk turi labiau ne religija,- is Talmudo ar Toros atejusius ju simyamecius paprocius, kurie jiems yra lyg ju esminiai gyvenimo istatymai
  Tai nera religija, tai yra nuostatos…
  Kad visi kiti yra gojai…ir reikia naudotis sava ne-goju pozicija siame pasaulyje protingai,- pagal jiems placiai zinomus Senuju ju Isminciu rabinu surasytus istatymus.
  Rabinai zydu gyvenime daznai reiskia laaabai daug net jei jie ir nereligingi…, o tie isvis viska ignoruojantys zydai kosmopolitai, vistiek savyje turi is savo pasaulines bendruomenes, tevu ir visu kitu ju mokymosi saltiniu, perimtus tuos pat…biznio ir ju elgsenos seimyniniame bei viesame gyveni.e, principus bei “istatymus”…
  To jie laikosi, nes lyg “i krauja ir kaulus iauge yra” jiems zydu pasaulio valdovu ir tuo pat klajokliu gyvenimo psichologija – jei paklusi tik savo valiai ir protui, teliksi vienas ir negalesi rasti rysio su kitais zydais be kuriu gyvenime tu nebusi nei turtingas, nei laimingas…
  Deja, bet lietuviu tarpe yra visai kitaip – “tradiciskai” katalikiskai lietuvis inikes i i dividualizmo su Dievu savaja religija, kai daro nuodemes ir nera atsakingas pries kita savo tautieti, bet yra atsakingas ir turi uz nuodemes atsimelsti tik pries Dieva… Ir o varge, koks nuskriaustas jis buna kai Temides globon pakliuva !
  Juk tai jam lyg nusikaltimas jo atzvilgiu, – juk jis “normaliai” elgesi siekdamas savo tikslu…!
  Juk tik jo tikslas yra atsimelsti pries jo Dieva ar visai ne… Jei jis nori, net ir Dievui “ataskaitos” neduoda.
  Na, o artimas savo myli, taip kaip pats save.
  Tai supranta jis kitaip…
  Na pagal save. Jei save myli tai ir su tuo artimu lietuviu elgiesi taip kaip tau reikia !
  Ir tai priesinga taisykle zydu taisyklems…
  Lietuviams yra tarsi priesas kitas lietuvis ir geruoju su juo tik kol tai patogu…
  Bet is lietuvio mes neismelsime kitokio elgesio.
  Tai kas yra, yra oi kaip “iauge i krsuja bei kaulus” !
  Ar zydai yra geresni, kad turetume is ju mokytis ?!
  Na taip,- jie viens kitam geresni nei lietuviai lietuviams…
  Kol kas tiek. Tureciau veliau pratesti is namu…

  Thumb up 8 Thumb down 0

 8. Autorius isreiske savo poziuri.Gal autorius turi ziniu ir informacijos,kokiuos lausimus gvildena ypatingas kontingentas susirinkes Davose kas metai??? Gal ten vykstantys ypatingos apsaugos ir visiskai slapti pasitarimai nebudingi ir neliecia mazu tautu kaip Lietuvos???Gal teko girdeti is dabartines prezidentes ,kokiais lausimais ir kokiais tikslais ten vyko???? Juk Lietuvos prezidentas atstovauja Lietuvai,nes ir brangius bilietus i ta Sveicarijos kalnu viesbuti ir ypac prabangu aptarnavima su garantuota apsauga ,perka uz mokesciu moketoju pinigus??? O vistik gal turi isskirtines teises spresti populiacijos pasaulyje klausimus viena tauta?? Ir kas tas teises suteike ???Noretusi paskaityti sio autoriaus mintis ir apie virsum surasytus klausimus??? Gal suras galimybiu ir info autorius ir paviesinti Davoso susitikimo organizacine valdyba,tu protinguciu tautybes,nuveiktus darbus,ar isskirtinius protinius gabumus????Juk Lietuva neturi sienu ,tai jevrosojuzo lopinelis zemelapyje???

  Thumb up 7 Thumb down 0

 9. Lietuva visad buvo kolonija ir visad bus !
  Kitaip buti neimanoma kadangi:
  – toks jau yra “lietuviu nacionalini” charakteris – tarnauti, parsiduoti, itikti, prisitaikyti, gyventi naudingai…
  – kadangi Lietuva vos ne visad buna Sajungose ar okupuota, kas tokiai “kryzkelinei” ir mazai valstybei reiskia visada praktiskai lyg tiktai okupaciją…
  – kadangi Lietuvos gyventoju netgi nacionalinis charakteris nera tas vadinamas – lietuviu…, nes lietuviai genetiskai yra apie 10% zydiski, 40% slavu kilmes, o likusieji juk nuo seno yra irgi ne visai lietuviai ir turi vokisku, italisku, lenkisku ir kt. saknu.
  Beje tai nera yda, kadangi grynu tautu ES nera…ir tai normalu ypac siais visuotinio ir lengvo gyventoju judejimo pasaulyje, laikai…
  Blogai kad Lietuva pernelyg “kryžkeline” ir tiesiog jau amoraliai parsidavusi kitu valstybiu interesams…
  Kitu, po gilaus valdzios parsidavimo Maskvos interesams TSRS laikais. Dabar tie patys lyg chameleonai pasisuko uzpakaliu i Maskva ir klupi pries turtingesnius Vakarus, jau tiesiog sunimi urgzdami pries Maskva…ir laukdami nesulaukdami kada tie Vakarai uzpuls visa savo galia agresore Maskva…

  Thumb up 10 Thumb down 0

  • na Maskva gali uzpulti tik toks pasaulinis kvailys kaip lthuanija,pamokis jankis duos petrius su atominem galvutem ir pasodins ant tos raketos pirmyn kvaili lithuanai,kitiems jau dantys atmusti aisku karkseti jie gali, jankis moka kariauti tik su vaikais ir senoliais,todel jis pats nieko nedaris kaip sako “rusai kiska tonka”,o kam jam daryti,juk turi vasalu pilna evropa,tiesa ir ta jau pradeda galvoti,o vat lithuanai dar net nesiruosia susimastyti jie dabar ant kvailio bangos ir nesvarbu,kad jankis isvadino “very stupyd ais”tokia lithuanu karma tarnauti tarnauti ir dar karta tarnauti,taip ir i sibira veze,juk ne stalinas veze,o lithuanas lithuana…kaip sakoma ismokyk durniu melstis tai galva prasiskels…

   Thumb up 2 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...