Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 20 Sekmadienis
 

Lenkija negali gyventi be pretenzijų Lietuvai

2017-12-05 10:48 | Nuomonių ringas | Komentarų (19)

Anatolijus Lapinskas. Asm. archyvo nuotr.

 

Anatolijus Lapinskas

Lenkijos prezidento kanceliarijos vadovas Krzysztofas Szczerskis prieš savaitę žiniasklaidai priminė, kad kitų metų vasarį prezidentas Andrzejus Duda lankysis Lietuvoje. „Lenkijos negali nebūti šiame minėjime. Tačiau tikimės taip pat, kad Lietuva įgyvendins įsipareigojimus lenkų tautinei mažumai savo šalyje. Ir tai bus padaryta pagal Europos standartus“.

Iš pirmo žvilgsnio gražu, kad vėl pradės bendrauti kaimyninių šalių prezidentai (mūsiškė prezidentė kitąmet taip pat žada apsilankyti Varšuvoje). Kartu tektų pastebėti, kad šį faktą lydintys K.Szczerskio žodžiai suneramina. Pastebėsiu, kad mandagus žodis  „tikimės“,  didesnei valstybei kalbantis su mažesne dažnai reiškia tą patį, ką ir „reikalaujame“. Žodį „tikimės“ dažnai naudodavo ir sovietai pokalbiuose su Lietuva ar Suomija 1939-1940 metais.

Šiaip ar taip, tai praktiškai išankstinė sąlyga – „conditio sine qua non“ ilgai lauktam A.Dudos  vizitui. Jei kam įdomu, 1938 m. po incidento pasienyje Lenkija pateikė tikrą ultimatumą Lietuvai. Tuomet mūsų šalis civilizuotai pasiūlė spręsti konfliktą: sudaryti abiejų pusių įgaliotųjų atstovų komisiją, kuri ištirtų incidentą ir pradėtų derybas dėl panašių įvykių prevencijos ateityje.

Lenkija atsisakė derybų ir pareikalavo užmegzti diplomatinius santykius per 48 valandas  (iki tol jų nebuvo). Šis reikalavimas „negali būti diskusijų objektu nei turinio, nei formos atžvilgiu… Atsakymo nedavimas, pateikimas bet kurių papildymų arba rezervų Lenkijos vyriausybės bus laikoma atmetimu. Šiuo neigiamu atveju Lenkijos vyriausybė garantuos savo valstybės tikrą interesą savomis priemonėmis“. Lietuva priėmė ultimatumą.

Kitaip baigėsi 2011 m. rugsėjį ultimatyvus lenkų mokinių streikas „prieš lietuvių kalbą“, kurio „gesinti“ atskrido Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Su jo pagalba nuspręsta baigti streiką ir ginčą spręsti derybomis. Bet po kelių susitikimų Lenkijos delegacija… pabėgo iš derybų, net neištiesusi rankos atsisveikinimui. Toks skandalas įvyko dėl to, kad lenkai tiesiog nerado prie ko prisikabinti, nes Lietuva atitiko ir viršijo visus Lenkijos ir Europos švietimo normatyvus.

Grįžkime į šias dienas. Kodėl reikia laukti prezidentų susitikimų, norint išgirsti Lenkijos pretenzijas Lietuvai? Juk yra dvipusiai politiniai institutai problemoms spręsti – Prezidentų konsultacinis komitetas, Parlamentinė asamblėja, Vyriausybių bendradarbiavimo taryba, pagaliau ambasados. Deja, Lenkija neketina tuo naudotis. Taip išeitų, kad tik prezidentai ar premjerai jų retų ir trumpų vizitų metu gali pajudinti tuos Lenkijai rūpimus klausimus.

Bet gal Lietuva galėtų imtis, taip sakant, be progos, įgyvendinti tuos įsipareigojimus lenkų tautinei mažumai savo šalyje, ir tai padaryti pagal Europos standartus? Bet čia gali atsirasti nenumatyta kliūtis: reikėtų sužinoti, kokie tai įsipareigojimai, kad nebūtų taip, kad apie juos sužinosime tik aukštam svečiui atvykus.

Tokia, gal kam nors ir netikėta mintis, man kilo, paskambinus aukštiems Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pareigūnams, kai niekaip negalėjau iš jų iškvosti, ką Lietuva turi padaryti, kokius konkrečius įsipareigojimus įvykdyti, kad Lenkija būtų patenkinta.

Vieni iš tų pareigūnų pasiūlė man pačiam paskambinti tam lenkų diplomatui, prakalbusiam apie tuos įsipareigojimus ir sužinoti, ką jis turėjo omenyje, juos minėdamas, kiti – kreiptis į Lenkijos ambasadą, treti – paklausti Lenkijos prezidento…

Tai iš kur, po velniais, sužinoti, ko Lenkija prašo iš Lietuvos, kokių įsipareigojimų Lietuva neįvykdė, kokiuose dokumentuose apie juos parašyta? Keista, kad šį „darbelį“ tie nemažus atlyginimus gaunantys aukščiausių institucijų pareigūnai deleguoja eiliniam Lietuvos pensininkui, o patys ir toliau, matyt, geria kavą, kol dar Ramūnas Karbauskis neuždraudė darbo metu jos gerti, mat jis pats jos negeria.

Vis dėlto, neilgai pasirausęs aukštų Lenkijos valdžios atstovų – nuo vicepremjero ar viceministro iki ambasadorės – pamąstymuose apie nedraugišką Lietuvą, radau vieną jungiančią minčių giją, anot jų, Lietuva nevykdo 1994 metų Lietuvos ir Lenkijos  draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties punktų, kur kalbama apie tautines mažumas. Panagrinėkime, ar tikrai? Štai tie punktai.

13 str. „Šalys įsipareigoja laikytis  tarptautinių tautinių mažumų teisių apsaugos principų ir standartų…“ Tai visiškai suprantama, tačiau Sutartyje nepaminėta Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos rėminė konvencija, nes tuo metu jos dar nebuvo, bet dabar ji yra pagrindinis šios srities dokumentas. Lietuva ją ratifikavo be išlygų, kai Lenkija pridėjo savo gana prieštaringą „interpretacinę deklaraciją“, leidžiančią jai naudoti principą „dantis už dantį“. Konvencijos originale tokių nuostatų nėra.

„Asmenys, priklausantys lenkų tautinei mažumai… turi teisę laisvai reikšti, saugoti ir plėtoti savo tautinį, kultūrinį, kalbinį bei religinį tapatumą be jokios diskriminacijos. o 15 str. dar pridedama, kad šalys visa tai užtikrins.

Kad Lietuva tai daro, įrodymų yra per akis: nuo plačios lenkų tautinės kultūros veiklos iki lenkų kalbos olimpiadų, jau nekalbant apie švietimą, kur 10-čiai tūkstančių lenkų mokinių tenka triskart daugiau lenkiškų mokyklų, nei tokiam pat skaičiui lietuviškų.

14 str. Tautinių mažumų  atstovai „turi teisę vartoti savo kalbą asmeniniame ir viešajame gyvenime; turėti masinės informacijos priemones; mokytis tautinės mažumos kalba; steigti savo institucijas, organizacijas, draugijas… visų lygių mokyklas; išpažinti savo religiją; palaikyti kontaktus su kitų valstybių bendros tautinės kilmės piliečiais; dalyvauti viešajame gyvenime per išrinktus atstovus valstybinėje ir vietinėje valdžioje“.

Lietuvos lenkai visa tai turi. Čia būtina dar paminėti pasaulio unikumą – lenkų universitetą Vilniuje, vienintelį už Lenkijos ribų. Sutartis leidžia vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos kalbos skambesį, o „detalios pavardžių rašymo normos bus nustatytos specialioje sutartyje“, tačiau Lenkijos lietuviai vis tiek „puošiasi“ lenkiškomis pavardėmis.  Lietuvos lenkų mažuma turi politinę partiją, nors politinės partijos sutartyje nėra minimos.

15 str. „Šalys… nustatys tautinių mažumų kalbų vartojimą savo įstaigose, ypač teritorijose, kuriose didelę dalį gyventojų sudaro tautinė mažuma“. Lietuva vykdo Europos tautinių mažumų konvencijos direktyvą: „Šalys teritorijose, kuriose gausiai gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, jiems prašant ir jei toks prašymas atitinka realų poreikį, stengiasi minėtiesiems asmenims sudaryti sąlygas tautinės mažumos kalbą vartoti bendraujant su administracinės valdžios institucijomis“.

Lietuvos teritorijose, kur gausiai gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, jie gali kreiptis į administracinę valdžią tautinės mažumos kalba. Atvejų, kad tokie prašymai būtų atmetami, nėra.

„Šalys nesiims veiksmų, kurie sukeltų tautinius pokyčius teritorijose, kuriose gyvena tautinės mažumos“. Pastebėsiu, kad nuo 2001 iki 2011 metų, pvz., Vilniaus rajone pokyčių tikrai atsirado: lenkų sumažėjo 10 proc., tiek pat padidėjo lietuvių. Žinomas lenkų politikas, buvęs ambasadorius Janas Widackis aiškina, kad tautinis aspektas čia ne prie ko, tai įtakoja Vilniaus miesto plėtra. Lygiai taip pat į aplinkines teritorijas plečiasi Lenkijos ir Europos miestai.

Ką daryti? Ligšiolinę praktiką, kai Lietuvos vadovai ar diplomatai tik linkčiodavo galvomis pritardami Lenkijai, reikia pagaliau keisti. Ir kaip 1938 m. pasiūlyti civilizuotai spręsti konfliktą: sudaryti abiejų pusių įgaliotųjų atstovų komisiją, kuri išnagrinėtų, kokių įsipareigojimų Lietuva nevykdo ir ar tokie priekaištai nesikerta su Lietuvos-Lenkijos sutarties 1 straipsniu:

„Susitariančiosios Šalys kurs savo santykius tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo, lygiateisiškumo ir geros kaimynystės dvasia, teikdamos pirmenybę tarptautinei teisei, o ypač pagarbos suverenumui… nesikišimui į vidaus reikalus, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių paisymo principams“. Ir jei kertasi, priminti tai mūsų kaimynei. Nelaukiant Lenkijos prezidento vizito.

Komentarai

 

 

 
 1. …Atėjo, nepatikrinta – kol kas, ir liūdnoji – žlnia į New York’ą, kad dabartinė – Lenkijos vyriausybė, jau
  visiškai – viešai panaikino, pinigus iš Varšuvos – Valstybės skirtus, būtent lietuvių kalbos pamokoms, apmokėti : lietuviškose
  mokyklose, Suvalkų – Punsko – Seinų krašte,.. 1920 m., po Suvalkų Taikos sutarties – pasirašymo, būtent paties, tuometinio diktatoriaus Pilsudskio – klastingai, su Lenkijos su armija : už dviejų dienų – vien tik jėga aplėštame, nuo Lietuvos !… O kaip Jums atrodo, šitoks apgaulingas – tų vad. “įsipareigojimų vykdymas” iš Lenkijos pusės, bet skirtas – viešai tik apiplėšti : visai dabartinei, lietuvių –
  tautinei mažumai ?… To kruvinojo, būtent tautų budelio, Stalino – neteisingai, 1945 m. paliktai : savo, etninėse žemėse – Lenkijai ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Gość: Dariusz, *.play-internet.pl
  2017/12/07 21:25:03
  @vile
  To przecież naturalnie, naturalne, w LR wszystkie akty prawne, dokumenty urzędowe etc. powinny być sporządzane w jęz. polskim. Incydentalnie, w uzasadnionych wypadkach mogłyby być ewentualnie sporządzone w jęz. “chamów” 😉

  /Lietuvoje visi teisės aktai, įstaigų dokumentai turi būti rengiami lenkiškai, tik pateisintais atvejais gali būti ir chamų kalba/

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Lapinskai,kokie dar nahren “sovietai”ar lietuviskai nemoki?idjotizmas su tais angliskais vertimais,atsibodo ta brieda ziureti,ble

  Thumb up 0 Thumb down 1

 4. Kažkokia rzeczpospolita, o va Lietuva didžioji kunigaikštystė. Poniali?

  Thumb up 1 Thumb down 1

 5. Visas pasaulis nekenčia tų lenkų dėl jų arogancijos-“co to ja, co to maja komizelka”

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • būgtai ni liankai statė, o kažkox būgtai iš Swiseliando, nes būgtai sakė, kad ne Italijano i ne Ržečpospolitos meninykas.

   Gal baigiam pyktis ????????????????????????????????????????????

   Ar neturite su kuo išgerti ?

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Ilgai lauktas Vizitas bus dar už dviejų mėnesių, bet lenkai jau dabar vis tiek meta akmenį į Lietuvos pusę – kad Lietuva įvykdytų tą ir aną. Kodėl?!

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • todel,kad mes dvasiniai ubagai ir bailiai,lenkai mus neskaito uz zmones,o jie dar kazka nori irodyti,lithuanai jusu tik viena dainele kuria galit dainuoti,tai “rusai puola”,na,o is darbu tai irgi tik vienas didelis darbas,tai padus jankiams laizyti nes lenku slektoms jau atlaizem dabar kaip turintis praktikos tesiam savo misija…ir cia vadinama drasiu lithunanu valstybele!?,juokdariai

     Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Lenkija nuo Lietuvos skirias tuo, kad Lenkija labai stipriai gina savo valstybės interesą. Pavyzdžiui Lietuvos strateginę įmonę ,,Mažeikių nafta” Lietuvoj valdo ir užsidirba lenkų firmos. Regis ir valstybinės. Tai yra stengias Lenkijos naudai kur įmanoma užsidirbt. Net ir iš Lietuvos įmonių. Kur patys lietuviai gaunas, kur prieina valdytis, ten ..link bankrotų.. Ar lengviausiu keliu prasiskolint nemastant, kas po jų bus? Ar ir šiuo metu iš biednumų lietuviai Lenkijoj apsipirkinėja dėl pigumo. Reiškia pas lenkus pinigus palieka ir dabar. O Lietuvoj ir per paskutinius metus ekonomikos nesugeba taip susistyguot, kad iš lenkų ištrauktų pinigus. Vėl jei žiūrim Lietuvos valstybės didelės paskolos, tai pas lenkus finansinės padėtys geresnės. Ir jie perpirkt Lietuvos įmones ar ir atsiprašant praskolintas savivaldybes -na.. net nepajus. Na, o Lietuvoj tik priešų paieška nesibaigia.

  Thumb up 5 Thumb down 1

  • Wilna bulbaša : internete ” Великое Княжество Литовское 2.0″ ,
   22 : 19 žemaitici eto tie kotorik segodnia nazivaem litovcami, a litvini eto tie kotorik nazivaem siegodnia bielarus
   22: 28 vielikoe kniažestvo litovskoe eto gusudarstvo bielarusov

   Thumb up 4 Thumb down 1

 7. Gerai, kad tauta į apačias realiau masto…O tai tokiu lygiu negalėtų net niekur išvykt. Nes su visais būt susibarę…O po 2020 metų atskaičiuos.. Jau įžangos matos.. Ne šiaip sau ir seime vieni kitus tirias…Kaip biudžete neliks likučių tada linksmiau bus..Ale priešus tik kurias..kurias. Esmėj tai silpnų požymiai. Nesugeba rimtų problemų spręst, tad link kiršijimų.. Ypač po anonimais kokie ereliai..

  Thumb up 1 Thumb down 1

 8. Lietuvoje primiausia reikia rūpintis savo tautiečiais. Tada ir kiti gerbs. Dabar kaip Lietuovj didėja skurdas ir emigracija ir valdžia atseit nemato – čia tik Lietuvoj gali vykt. Beje lenkai gerai vystos prie krizės ir dabar. Net ir dabar iš biednumų ir dėl prekių pigumo pas lenkus nemažai lietuvių apsipirkinėja ir taip išgyvena. Tad kiekviena valstybė turi savo interesus ir už juos stoja. Niekas netrukdo ir Lietuvai turėt savo interesų. Nes Lietuvos valdžia su kuo gerai sutaria? Su tauta į apačias kaip skurdas ir emigracija didėja ir sutarimo nėra. Aplink valstybės ir nesimato, kur nors su viena sutartų. Būt kaip prie Estijos Suomija, ir su ta kažin ar sutartų? Reiškia buvo parodyta, kad Lietuvoj iš valdžios reikia reikalaut vieningai. Kad kol eina ES parama iki 2020 metų jos dėka kiek įmanoma gerint ekonomiką. Ir valstybės paskolas mažint. Nes po 2020 metų kaip nustos eit ES parama viskas bus sunkiau. Nereaguoja. O štai kur pasikiršint pirmi puola..

  Thumb up 6 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...