Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Balandis 13 Antradienis
 

Laukiniai puola – Vilnius pavojuje

2011-03-04 11:12 | Aktualu | Komentarų (72)

Vladimiras Troščenka (nuotr. autoriaus)

Kartą teko bendrauti su vienu Vilniaus apylinkių tuteišu (vietiniu gyventoju), turinčiu aukštąjį išsilavinimą, magistro diplomą. Pokalbis buvo Šalčininkų rajone viename kaimelyje, į kurį atvažiavome pailsėti prie ežero pirtyje. Kadangi Vilniaus kraštą ir to krašto vaikų ugdymą lietuvių valdžia netoliaregiškai atidavė į neoautonomininkų rankas, ten gyvenantys žmonės yra laikomi agresyvios Pilsudskinės okupacinės politikos propagandos gniaužtuose. Būtent dėl to iš šio žmogaus nesustojamai pylėsi neslepiama neapykanta „Litovcams“ ir lenkų „kultūros“ aukštinimas.

Neapsikentęs negrabių mužikiškų plepalų, paklausiau žmogaus, o kas jis manosi esąs – ar jis lenkas, ar lietuvis? Kalbėjom su juo rusiškai, kadangi Vilnijos „lenkai“ lenkiškai nemoka. Bet užduodamas klausimą, ar jis laiko save lenku, aš sąmoningai paklausiau to lietuviškai. Iš pykčio blykstelėjusiomis akimis tuteišas išdidžiai mestelėjo, kad jis ne lietuvis ir ne kažkoks „lienkas“, jis – POLIAK.

„Na gerai,- atsakiau,- poliak tai poliak“. Bet tam, kad tęstume pokalbį, reikėtų pasiaiškinti, ką gi reiškia šis išdidus pavadinimas POLIAK?

Žvelgiant į šio slaviško žodžio morfologiją, galima gan užtikrintai tvirtinti, jog žodis „Polša“ yra kilęs nuo slaviško žodžio „polė“ – laukas, tuomet darytina išvada, kad „poliaky“ – tai laukų žmonės, arba, jei sutrumpintume, LAUKINIAI.

Kažkodėl mano hipotetiniai svarstymai dėl Polšos ir poliakų (Laukų šalies ir laukinių) labai suglumino prieš tai „honoravai“ didžiąją poliakų kultūrą šlovinusį tuteišį. Jis negrabiai bandė kažką prieštarauti, vėliau pradėjo nerišliai kalbėti apie tai, kad lenkai visada buvo ponai, o litovcai – chamai. Savo žodžiams pagrįsti jis paminėjo „Kurier Wilenski“ neseniai spausdintą lietuvio ir lenko apibūdinimą, kuris skelbė: „Tikras lenkas – tai toks lietuvis, kuris niekada neganė žąsų, o tikras lietuvis – tai toks lenkas, kuris visą gyvenimą ganė žąsis“. Taip pat jis metė argumentą, kad didžioji Ržečpospolita – tai lenkų valstybė, kurioje Litva te buvo poliakų valdoma provincija.

„Na gerai,- atsakiau,- jei sakai, kad laukiniai (poliakai), valdė didžiąją Ržečpospolitą, tai tuomet kodėl jiems iki pat Ržečpospolitos padalinimo buvo draudžiama pirkti žemę Lietuvoje? Tuo tarpu Lietuviai galėjo laisvai pirkti žemę Polšoje, kartu su baudžiaunininkais poliakais (laukiniais)? Be to, ar žinai, ką reiškia žodis Ržečpospolita?“

Jis atsakė, kad greičiausiai tai reiškė „Pospo“ – Lenkija, o Lita – Litva.

Atsakiau, kad jo žinios klaidingos, nes Ržečpospolita – tai vertimas iš lotyniško žodžio Respublika, kuris itališkai skamba Koza Nosrta, o lietuviškai – „Mūsų bendras reikalas“.

Be to, aš jam paminėjau vieną pradedančią įsitvirtinti hipotezę, jog žodis Lietuva yra kilęs ne nuo lietaus ar kažkokio upelio Lietava pavadinimo, o nuo sąvokos LIETI – sulieta į vieną vietą daugelio tautų ir genčių sąjunga – LIETUVA. Būtent todėl ji slaviškai skamba LITVA, (litoje vo edino gosudarstvo). Lietuviškas „liet“ – „suliet“ ir slaviškas лить – слить yra vienos prigimties sąvoka, reiškianti vieną ir tą patį veiksmą. Todėl ir Ržečpospolita (Mūsų bendras reikalas)- tai lyg sumoderninta Lietuvos (Lietuvos – bendros valstybės) sąvoka. Be to, dauguma didžiųjų senosios valstybės žmonių nekildino savęs iš laukinių (poliakų), jie visi buvo lietuviai. Mickevičius (Lietuva – tėvynė mano), Oginskis Žemaičių bajoras – polonezo kūrėjas, Kostiuška ir netgi tas pats tuteišų dievinamas Pilsudskis – taip pat lietuvis. O ir dabar lietuviška kilmė Lenkijoje yra prestižas – dabartinis prezidentas Komorovskis ir netgi pats Popiežius kildino save iš lietuvių.

Čia neišlaikė tuteišo nervai ir jis pradėjo keiktis, kad Pilsudskis buvo ne kažkoks „lietuvisas“, o Litvinas, ir kad jis pats taip yra ne poliakas, o Litvin, bet Litvin – tai ne tas pats, kas „lituvisas“. Jis pradėjo įrodinėti, kad „lituvisai“ – tai „žmuidinai“ (Žemaičiai), kurie savinasi didingą Litvos istoriją.

Tirada buvo ilga ir aš nepertraukiamai jam leidau išrėkti apie tai, kad Litvinai jokia „lituvisų“ kalba nekalbėjo, kad tai buvo senoji belarusų kalba, kad visi didieji kunigaikščiai buvo ne „lituvisai“ o Litvinai, kurie taip pat kalbėjo ne „lituviškusai“ – „žmuidiniškai“, o senaja belarusų kalba. Kai žmogus šiek tiek nusiramino, aš jam pasakiau, kad malonu, jog jis pripažino, kad yra Litvinas, o ne laukinis (poliakas), ir paprašiau jo dar pora minučių nepertraukiamo dėmesio.

Tada aš jo paklausiau, jeigu Livos kalba buvo senoji belarusų kalba, tai kodėl tuomet Ržečpospolitos konstitucija buvo parašyta tik dviem kalbomis -poliakų (nes didžioji dalis tarnų būtent šia kalba kalbėjo ir turi žinoti įstatymus) ir titulinės tautos – lietuvių (o ne senabaltarusių) kalba? Tas argumentas jį pribaigė. Įsiutęs jis dar pralemeno porą prakeiksmų nekenčiamų „labusų“ adresu (taip Vilniaus krašte vadinami lietuviai) ir paliko mūsų kompaniją.

Kodėl aš papasakojau šią vieno savo pokalbio istoriją? Tiesiog Lietuvoje mums reikia suprasti, kas gi darosi su mūsų dezorganizuotais ir įvairių okupacijų pažeistais rytų Lietuvos gyventojais. Šiaip iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Tomaševėvėskio (kažkodėl jis save pristato su kažkokia dviguba vv) vedama Lietuvos tuteišų rinkimų akcija prisikelia naujam gyvenimui. Nes per šiuos rinkimus beveik sugebėjo pasiekti savo geriausius rezultatus 1995 metais, tuomet jie taip pat Vilniaus savivaldybėje turėjo 11 mandatų. Bet verta prisiminti, kad 1995 m. jie visoje Lietuvoje surinko net 69 mandatus, o šiuose rinkimuose, net sąjungoje su Rusų aljansu jie tesurinko tik 61 mandatą. Tai akivaizdus regresas. Nes šiems rinkimams buvo konsoliduotos visos turimos jėgos, užsienio valstybių dosni finansinė ir moralinė pagalba, nesibaigianti antilietuviška propaganda ir šmeižtai. Be to, tuteišų rinkimų akcija, dvidešimt metų nekliudomai per mokyklas ir savivaldą galėjo auginti sau palankų ir priešišką viskam, kas lietuviška, elektoratą. Įdėjus tiek pastangų, laiko, ir tik tokie skurdūs rezultatai! Tai parodo,kad įvairių okupacinių režimų politikos tęsėjai ir reanimatoriai, akivaizdžiai pralaimi.

Be to, laukiniai dar kartą parodė, kad kilmingų žmonių viena pagrindinių savybių – dėkingumas, jiems yra svetimas. Į šiuos rinkimus jie ėjo kaip tautinių bendrijų sąjunga, kartu su Rusų aljansu, bet vėliau visus laurus pasiskyrė sau.

Visos televizijos, jų laikraščiai ir lenkų politikai trimitavo apie lenkų sėkmingą pasirodymą rinkimuose Vilniuje. Visi kiti, kas ėjo su jais, buvo priskirti prie nevertos dėmesio medžiagos, iš kurios jie lipdė savo sėkmės kelią.

Dar senovės Romoje galiojo nekintama taisyklė, kad už juodą nedėkingumą žmogus buvo skelbiamas In Familia ir jo visuomeninė padėtis tapdavo žemesnė nei vergo. Bet tai civilizuotų žmonių taisyklės, jos laukiniams barbarams negalioja.

Dabar grįžtant prie šių dienų realijų. Yra puikiai žinoma, kad prieš pat mirtį beviltiškas ligonis lyg pasveiksta, pradeda džiaugtis pagerėjusiais rezultatais, bet staiga ima ir numiršta.

Tuteišų rinkimų akcija ir Rusų aljansas – tai įvairių Lietuvos okupacijų politinis recidyvas. Bankrutavusios ir numirusios, negrabios užsienietiškos ekspansinės filosofijos šalutinis produktas (atliekos). Bet šių okupacinės politikos atliekų koalicija parodė neregėtą spurtą Lietuvos sostinėje. Jie pasirodė taip gerai, kad nežinančiam politikos kanonų ir dėsningumo žmogui gali pasirodyti, jog šis beviltiškas ligonis sveiksta ir tuoj, tuoj pradės stotis ant kojų. Todėl nesuprantantieji žmonės vietoj lavonmaišio ir lavoninės, jam pradės ruošti vietą bendruomenėje (svarsto įvairias koalicijų galimybes).

Na, bet politinė realybė yra negailestinga. Iš naftalino ištraukta ir papudruota antilietuviška polonizacinė Pilsudskinė politika ir nomenklatūrinis kolchozas neturi jokių perspektyvų ne tik Lietuvoje, bet ir Europos politinėje vizijoje. Šio politinio lavono priešmirtinės konvulsijos įmanomos tik elektros šoko pagalba. O srovę šiam elektros šokui tiekia mūsų „strateginiai partneriai“, kurie jau dvidešimt metų uoliai reanimuoja Pilsudskio/Želigovskio antilietuvišką politiką Lietuvoje. Keista mūsų strateginių partnerių nekompetencija, nes per dvidešimt metų neužaugintas nė vienas charizmatinis lyderis. Iš esmės šios politikos veidas Tomashėvėvėskis jau Europarlamente pasirodė kaip kaimo mužikėlis, nelabai suvokiantis kur jis randasi ir ką pliurpia. Šiaip juoko dėlei verta pasižiūrėti jo negausių kalbų įrašus Europoje, kuriose jis laužytu tuteišišku žargonu (kažkodėl vadindamas tai lenkų kalba), negrabiai „po prostu“ pila pamazgas ant Lietuvos ir lietuvių. Šio Vilniaus autonomininkų palikuonio ten jau niekas rimtai nebevertina. Bet tai netrukdo šiam Vilniaus apylinkių kaimo japiui įsivaizduoti, jog jis yra svarbus ir gerbiamas. Taip pat verta atkreipti dėmesį į kitų šio politinio recidyvo lyderių giliu mastymu nepasižyminčias kalbas. Visas jų politinis kredo susiveda į vieną – „Lietuviai blogi, balsuokite už mus“.

P.S.Bet kokiu atveju ši Vilniaus apylinkių kaimų klounų veikla yra žalinga Lietuvai ir svarbiausia – rytų Lietuvos gyventojams. Jie iki šiol yra laikomi agresyvios mentalinės okupacijos sąlygomis. Per savivaldos institucijas, mokyklas ir polonofiliškai nusiteikusius kai kurių kaimų klebonus šiems žmonėms yra kalama antilietuviška savivoka. Jei mūsų valdžia ir toliau leis šioms naftalininėms okupacinių filosofijų jėgoms laikyti Vilniaus krašto gyventojus savo asmeninės naudos palivarku, kuriame negalioja bendravalstybinės taisyklės ir normos, tuomet ji palieka milžinišką mūsų bendruomenės dalį antivalstybinių jėgų pavaldume. O tai bus katastrofiška, nes tuteišų rinkimų akcijos elektoratas, zombiškai balsuojantis už neegzistuojančią politiką, – tai negalinčių pilnavertiškai integruotis į mūsų bendruomenę, dezorentuotų ir labai piktų žmonių masė. Prisiminkime Draučių tragedija, kuomet būtent toks, atstumtas ir dezorientuotas tuteišas, įsivaizduojantis save lenku, išžudė savo kaimynus Lietuvius vien už tai, kad jie lietuviai.

Ir svarbiausia neapsigaukite dėl pseudošviesuolių mekenimų, kad nuolaidos dėl raidyno, pavardžių rašymo ir lenkakalbių užrašų nuramins Lietuvos ir lietuviškumo nekenčiančius politikus ir Lietuvoje įsivyraus taika ir supratimas. Tai tik paskatins juos dar labiau ir agresyviau vykdyti savo naftalininę antivalstybinę politiką. Prisiminkite Hitlerio „nuraminimą“ atiduodant jam Čechoslovakiją. Tuo metu Jungtinės Karalystės premjeras savo tautai išdidžiai pasakė, kad jis atvežė taiką Europoje. Puikiai žinome kokiems „žygdarbiams“ ši nuolaida paskatino šovinistinizmu užsikrėtusius nacionalsocialistus.

Vladimiras Troščenka

Komentarai

 

 

 
 1. INFORMACIJA: LIETUVOJE NĖRA LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS,YRA LIETUVOS
  LENKŲ BENDRUOMENĖ IR LENKIJA..Baltarusijoje tuteišų (“lenkų”)
  bendruomenė yra Batkos išdraskyta.Apie ” asimiliaciją” čia tuteišai
  nekalba. Matomai tuteišų bendruomenei Baltarusijoje rusiškos spec
  tarnybos paskirsto kitas nei Lietuvoje funkcijas..Teisiškai Lietuvoje
  negali būti įvardinta “lenkų tautinė mažuma”.Yra Lietuvos lenkų
  bendruomenė.. Lenkija yra lenkų valstybė,todėl Lietuvoje negali būti
  lenkų tautinės mažumos,kaip ir lietuviai negali turėti tautinės mažumos Lenkijoje.. .Čia prasideda politikų
  sukčiavimas,provokacijos.Tomaševskiai drąsiai manipuliuoja
  antilietuviškais stereotipais,sušaudė lietuvišką Draučių kaimelį.Yra
  įrodymų,kad signataro R.Ozolo sūnų prie Vilniaus žiauriai nužudė
  pritvinkęs neapykanta lietuviams fanatikas pasiutlenkis
  tuteišas…Lietuviai ,lyg medžiojami tetervinai,nereaguoja į
  pasiutlenkių siautėjimą Rytų Lietuvoje..20 Vilniaus lenkiškos
  okupacijos ir 50 rusiškos okupacijos metų gerokai išplovė lietuviams
  smegenis,jie tapo tetervinais,abejingais savo likimui…Arvydas
  Damijonaitis

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. INFORMACIJA: 1913 metais Rusijos imperijoje vyko gyventojų surašymas.Vilniaus krašte lenkų buvo 1 procentas,kiti vadino save TUTEIŠAIS.Tuteišai kalbėjo ne lenkų kalba..Kai Lenkija klastingai,pamindama tarptautines sutartis,okupavo Vilniaus kraštą,gyventojai buvo lenkinami,Oželis virsdavo Kozlovskiu, “armija krajova” lietuvių sodybas degino,lietuvius žudė.Genocido forma.Lygiavos principas,kurio laikosi vargšeliai lietuviai,yra neadekvatus,nes lietuviai nebuvo okupavę Varšuvos,trečdalio teritorijos.Visas šias aplinkybes Rusijos spec. tarnybos per pusiau neraštingus tomaševskius šiandien naudoja Lietuvos ir Lenkijos pozicijų supriešinimui.Pavyzdžiui,nepaprastai pavojingų atominių elektrinių statyba galėtų būti sustabdyta Lietuvos ir Lenkijos valstybėms pareiškus savo kolektyvinį VETO.
  Arvydas Damijonaitis

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Kodėl Lietuvoje lenkakalbius lietuvius(pagal Europos supratimą galime suprasti ,kad jie Lietuvos piliečiai) vadina Lietuvos lenkais( pagal europos supratimą galime suprasti, kad jie Lenkijos piliečiai emigravę į Lietuvą reiškia- nevietiniai emigrantai arba okupantų palikuonys)? Apie kokias teises Lietuvai nelojaliems okupantų palikuonims kalbame. Mastykim………..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Su viskuo sutinku,bet kam reikėjo šaukštu deguto, vietoje,,laukų žmonės,, parašyti ,,laukiniai,,.Reikia be užgauliojimų, nes skaitantys pradeda vadovautis jausmais, o ne galva.Tai straipsniui svorio neprideda ir autoriui reikėtų pasitaisyti.Tačiau išanalizuota ir pateikta tikrai kaip išgyvenimo ir man , kaip vietiniam -tuteišiui, kuris senai mąsto, domisi istorija, analizuoja įvairių autorių straipsnius,tik dar kartą patvirtinama, kad motinos ir Tėvynės nepakeisi, kad ir biedna, kad ir paliegusi negalima pardavinėti nei už zlotus nei už rublius nei už eurus.Pamastykim ir sugrįžkim sūnūs paklydėliai pagaliau mes laisvi ir nepasiduokime kiršinimui, kuris naudingas kam????

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Sutinku su to akademiko išvedžiojimais, kad lenkai – laukų žmonės, bet tada jie gal laukininkai, tik jau ne laukiniai. Laukinio pavadinimas rusiškai “dikij”, arba “dikoj”, atrodo, ir lenkiškai panašiai skamba. Lietuviškas laukinio pavadinimas yra ne visai tikslus, nes laukiniai žvėrys ar žmonės nebūtinai tik laukuose gyvena. Necivilizuotos, laukinės gentys tik atogrąžų miškuose ir teatrandamos. Mūsų kaimynus, gal ką ir blogo, bet daug ir gero mums davusius, laukiniais padarė ne akademikas, o publikacijos autorius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Tikrai daug gero davusius. Totali polonizacija, Vilniaus krasto uzgrobimas ir kit. geroves. Tik baudziaunininkai gali taip apie savo ponus kalbeti. Tas ji botagu dauzo, o vergas nuolankiai didelemis versio akimis ziuri ir liaupses dainuoja :)

   Vien zi – diplomuoti mulkiai :)

   Be je dikij i Lietuviu kalba verciama kaip pasiutes, klaikus. Dikaja gonka – pasiutusios lenktynes, dikij užas – klaikus siaubas, dikij vzgliad – pasiutes zvilksnis. O polevoj chelovek (poliak) dar gali buti verciamas kaip benamis – bomzas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Dlatego, aby adres, co niektórzy z tych narodowości nie jest zalecane z powodu przynależności narodowej podłoże jest wykonane z piasku i zrozumienie zawsze będzie prosty. Może ze względu na tuteišai Wileńszczyźnie nie zachowuje się zupełnie wystarczające, nie ma ani Polacy, ani Litwini, i myślę, że są Polacy. A co jest dodatkową nafty.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Na, visų pirma, straipsnyje išsakyta hipotezė yra visuotinai pripažinta akademiniuose skluoksniuos, bet dėl naturalių priežasčių lenkai neviešina savo pavadinimo kilmės plačioms masėms. Ją plėtojo žymiausias pasaulio baltistas Akademikas Vladimiras Toporovas:
  “….Lenkų tautos pavadinimas, kuriame anksčiau vietoj „e“ turėjo būti „a“ ir skambėti „lankiai“ – „lankų gyventojai“ (lenkškai „poliaki“ nuo žodžio „pole“). Net mūsų žodis „medžioti“ reiškia „žvėris medžioti miške“ (lenkiškai „medžioti“ sakoma „polowac“, t. y. „medžioti laukuose“). Tokį pavadinimą turėjo ir stepių gyventojai polovcai (nuo žodžio „pole“ – „laukas“) bei lugijai (nuo žodžio „lug“ – „laukas“). Geriausiai mūsų teoriją patvirtina į pietus nuo Kijevo, tai yra nuo miško ribos, prieš tūkstantį metų gyvenę polianai (taip pat nuo žodžio „pole“ – „laukas“), o nuo Kijevo į šiaurę esančioje didžiojoje girioje – drevlianai (nuo žodžio „drevo“ – „medis“, t. y. miškas”…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Nesvarbu, kas ką tada galvojo. Svarbu, kad amžiams grįžo dalis mūsų teritorijų. Tik liūdna, kad man, besmegeniui, kažkaip neteko užtikti kokios nors užsienio propagandos tuo klausimu – dėl teritorijų grąžinimo. Pasakykit, ponia, ar pone, šaltinius, iš kur galėčiau savo menkas žinias pasipildyti. Nes matau, kad šunį suvalgius (ęs) tą propagandą bevartodama (s) esate. Ir dar man nedašunta, kokį čia nepatogų klausimą ašanai apėjau, kuris jums strigte įstrigęs? Ir iš viso, kas įgalino diagnozes už akių nustatinėti? Ar todėl taip elgiatės, kad iš “kilmingų”
  esate? Na, tai tada dėjau aš ant tavo kilmės…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Tuo ir skiriasi kilmingi zmones nuo baudziaunininku. Tik kilmingi sugeba analizuoti viesoje opinijoje dominuojancia nuomone. Baudziaunininkai ir ju palikuonys kolchoznikai, gyvendami informacineje erdveje yra tiesiog jos vedami kaip galivjai. Visos tos “mokslininku”, analitiku, publicistu, politiku ir kitokiu autoritetu kalbos, televizines laidos, gandai, diskusijos ir filmai, ju smegenyse uzsifiksuoja kaip neabejotina tiesa, jie tiesiog nesugeba zvelgti i esme. Butent todel jie ir vadinami prasciokais. Todel ir nezinai tu “propagandos saltiniu” nes visa musu aplinka tai ivairiu interesu propaganda :)

   Lietuviai turi gera pavadinima tokiems kolchoznikams – diplomuotas mulkis.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Taigi, aš ir sakau: ta “meilė” abipusė. Tik Lenkija keleriopai didesnė, tai ten ir brudo daugiau. Ir reikia tik džiaugtis, kad mūsų šalies oficiali valdžia nesielgia “sikorskiškai”. Na, bet jai ir pagrindo didelio nėra triukšmauti: draugas Stalinas iš mūsų ne atėmė, o pridėjo. Ir “patį lenkiškiausią Lenkijos miestą Wilno”, ir visą Vilniaus kraštą. O iš ko atėmęs? Dar ir Memelį pridėjo, kurio irgi lenkai norėtų. Po Lukašenkos eros mums dar ir gudai reikš pretenzijas. Ir ne tik Iį kokius Saliečnikus, o ir įLietuvą bent iki Žemaitijos… Na, norėti nedraudžiama. Ir lenkams ir gudams. Tik vokiečiams nieko jau nereikia. Nes jie- tikroji Europa.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Na, kaip ir visi besmegeniai kolchoznikai, tu tiesiog kartoji uzsienieciu propaganda. O rusai tikrai Lietuvai ne tik Klaipeda, bet ir Karaliauciu buvo pasiruose atiduoti, o kodel? Ne todel, kad kazkam sove tai i galva, o todel, kad ten istorines Lietuviu(Prusu zemes), ir Lietuviai kaip vienas organizmas visi kaip vienas zinojo, kas priklauso mums, todel nenustojo to garsiai kartoti. Neatiduoti buvo neimanoma. Kilmingi Lietuviai niekada nepamirso, jog Prusija tai mazoji Lietuva. O dabartiniai kolchoznikai (tokie kaip v.ladas) tolerantiskai stengiasi apeiti nepatogius klausimus, todel musu vaikai net nebezino apie karaliauciu ir del sios aplinkybes, pasikeitus padeciai pasaulyje, mes net nebeturime sanso jo atgauti.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. neuzdirbamu pinigu ir valdzios trokstantiems bet kurios priemones tikslui pasiekti tinkamos, stai ir kirsina lietuvius su lenkais ir kt tautom, o juk visi yr Lietuvos pilieciai, ar tomasevskis ar tomosius tas pats sh, jei zmogeliams bloga gyvent Vilniaus kraste

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. O kokia gali buti meile okupantu palikuonims, slovinantiems armija krajova, kuri zude ir prievartavo musu brolius? Jokios atgailos is ju iki siol negirdejome. Rusai parlamento nutarimu pasmerke Lietuvos okupacija, o lenkai iki siol URM ministro sikorskio lupomis kalba apie sienu perstumdyma. Be to prie Lenkijos uzsienio reikalu munisterijos yra isteigtas specialus teises padalinys “padedantis” Wilno tuteishams teisingai rasyti ivairias kliauzas i europines institucijas. Oficialiai is Lenkijos biudzeto yra finansuojamos kresu organizacijos, siekiancios Vilniaus prijungimo prie lenkijos. Vilniuje esancio lenku universtiteto rektorius Volkovski apsigyne disertacija tema “kaip Litwinai lenku miesta Wilno okupavo”. O mes turime tolerantiskai tyleti?

  Cia ne rasyti, jau seniai saukte saukti reikia visoje europoje apie lenkijos neslepiama revanshistine/shovinistine politika.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Gal jau būtume ir pamiršę tuos laikus, kai lenkai superžiauriai elgėsi su lietuviais, bet patsTomaševskis pradėjo ją iš naujo.Aš galvojau iš kur tarp žmonių ypač tarp mokinių tiek patyčių, paniekos ypač apie Vilnių, o čia pasirodo nuo lenkų.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Čia kaip pasakėčioje “Bezdžionė ir veidrodis””. Į veidrodį reikia pasižiūrėti. Ne tik mūsų komentarai, bet ir mūsų publikacijos nuo pat antraštės “alsuoja meile” broliams lenkams. Jie irgi norėtų rasti mums vietos savo cypėse, neabejokit. V.Ladas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Esu lietuve, bet vienas is seneliu buvo lenkas. Sakykite, kas Jus bebutumet, ar galejote pasirinkti kuo gimti? Kur cia yra pagrindas didziuotis arba nusivertinti. Esame zmones, gyvenanntys toje pacioje vietoveje , ir tai mus turi jungti, o nepriesinti.Persekiokime nedorelius, egoistus, nusikaltelius,gobsuolius. Jei zmogus pradeda pustis del savo tautybes, mano akyse jis yra nesubrendelis ir vertas uzuojautos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Reikėtų, kad didieji lenkų patriotai tomaševskiai, čepulkevičiai, gulbinovičiai, kazlovskiai ir kt. apart marškinių drasktymo, kad jie tikri lenkai, nueitų į archyvus ir pasižiūrėtų bent keliųų kartų savo geniologiją. Tektų patirti šoką sužinojus, kad proproseneliai buvo tamošiūnais, čepuliais, gulbinais, oželiais ir pan.

  Tikriausiai tuomet Tomeševėvėskis iš gėdos suorganizuotų masinę savižudybę kokiuose nors Vilniaus rajono kultūros namuose.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Vladimir Troščenko ar palengvėjo, kad kitą apši……. . Apši….. ne lenką, o save. Tarp normaliu žmonių įtampos nejuntu dėl tautybės, o va kur dvasios ūbagai, ten ir įtampa. Ko skurdėsnis dvasiškai ir materialiaja prsmė tuo daugiau reiškiasi, kad jis lietuvis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Ir vis del to, tai nedidelis reikalas, kuri reikia isspresti. Niekas nesako, kad lietuvos lenkus reikia lietuvinti ir mokyti lietuviskai, taciau turi buti uzkirstas kelias sovinizmui reikstis, o sovinistai turetu sulaukti atsakomybes kalejimuose, kunigai kurie ta daro – taip pat.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Geras teisingas straipsnis.
  Protingas drąsus autorius.
  Turi kas nors sakyti tiesą į akis, nevoliojant į diplomatinius miltus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Na nesipykite :) Neverta. Kiekvienas turi savo nuomone ir kaip išmano ją reiškia. Kas keiščiausia patys vietiniai po šio straipnio ne tik manęs nepasmerkė, bet keli net ir padėkojo, nes informacija ir jos pateikimo forma, davė jiems daug peno apmąstymams dėl savo identiteto. :)

  Be to, neseniai teko viename iš Šumsko seniūnijos kaimelyje dalyvauti vakarėlyje. Tai pradžioje buvau puolamas, bet po 4 valandų diskusijos su manimi net pradėjo kalbėti Letuviškai :). Jie dar papasakojo jog Šumsko klebonas viešai per pamokslus gėdina ir koneveikia tuos kas išdrįsta atsilietuvinti sulenkintas pavardes. Seniūnijos pradeda tokius žmones ignoruoti gaunant paramą ir t.t. ir pan.

  Tokia čia tvarka (betvarkė) :) Visos šeimos kurios deklaruoja jog yra lenkai, pastoviai mokyklose gauna dosnias paramas ir dovanas ir Lenkijos. Taip pat nemokamas vasaros kelions į lenkiją. Jei tik žmogus atsilietuvina pavardę ir pradeda leisti vaikus į nutriušusias Lietuviškas mokyklas, jam automatiškai užgriūna rūpesčiai dėl sąsvinių, pratybų ir t.t. ko lenkiškose mokyklose nėra. T.y. Lietuviai yra totaliai diskriminuojami Vilniaus krašte. Apie tai niekas nekalba. Bijo įžeisti :)

  Na nesvarbu, aš išsakiau savo nuomonę ir man visiškai vienodai rodo ar kam ši nuomonė patinka ar ne :)

  Pagarbiai
  Vladimiras

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. kažin, kodėl ne “laukiniai lenkai” lietuwiszkai prabilo, o Lietuvos bajorai savo gražią kalbą į lenkiszką iškeitė? O ir prasti žmoneliai, kur tik daiktas įmantresnis už šakes mėšlui, tai lenkiškai vadina: “videlčiai, “spadnyčia”, “batai”- šimtai pavadinimų. Tai rodo, kad tokių daiktų iki tam tikro laiko net nebuvo, ir rodo kryptį, iš kur anie atėjo. O štai vyžos ir liko pas lietuvius vyžos, o pas lenkus -“lapci”. Čia pamąstymui, kad kritiškai priimtumėte, ką ant jūsų ir mūsų krauna, ir kas iš to gawnasi,

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. kažkodėl ne “laukiniai” lenkai lietuvių kalba prabilo, o apsišvietę lietuvių bajorai savo kalbą į lenkišką iškeitė. O ir paprasti žmoneliai, kur tik įmantresnis už šakes mėšlui daiktas, tai lenkiškai pavadina: “videlčiai”, “spadnyčia”, netgi “batai” -šimtai žodžių.Tai reiškia, kad pas lietuvius tokių daiktų netgi nebuvo buityje iki tam tikro laiko. O štai vyžoms, tai žodžio “lapci” nereikėjo skolintis. O žodis “klumpiak” ką lenkams reiškia? Taigi, dantis už dantį…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Bet tu ir chamas…Jau iki tokių epitetų priėjai. Tai kas tave mano komentare iš pusiausvyros veda? Na, jeigu apie tavo tautą kas nors pasakys, kad ji laukinė, tai ar tavo tautiečiai gerai pagalvos apie tą, kuris taip pasakė ir apie tautą, kuriai jis lyg ir advokatauja? Visos tavo rašliavos ašis ir yra tas apibūdinimas, prasidėjęs nuo antraštės. Jis nurašo visus jos privalumus. O tą žodį “laukiniai” portalas tiražuoja tūkstančiams. Būtent parašymas “laukinė tauta” ir dar išsigalvotas neva lingvistinis pagrindimas užkliuvo. Ir ne lenkui užkliuvo. Lenkai gal ir neskaitė. Tai kiršinimas, labai ir labai konkretus. Reikėtų ištirti, kam naudingas toks tos tautos “pagarbinimas”, ir klausti, ar už jį nesumokėta…Na, man jau aišku, čia pats autorius depresuoja…Paimk save į rankas. Raminančio ko nors paimk…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
LŠMPS pirmininkas: premjerė I. Šimonytė ir ministrė J. Šiugždinienė nenustoja stebinti blogąja prasme 1
Evaldas Rapolas: kada nepagrįsta nuomonė tampa realia grėsme įmonių reputacijai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...