Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Latvijos prokuratūros „leidimas“ atėmė perkvalifikavimo galimybę Medininkų žudynių byloje

2012-04-17 11:20 | Medininkų byla | Komentarų (162)

"Gal tikrai esame aplenkę visą Europą išskirtiniu Teisingumu, kuomet lietuviškoji Temidė kalina ir nuteisia žmones, nereikalaudama jokių kaltės įrodymų?" - klausia advokatas A.Marcinkevičius. KK nuotr.


Advokatas Arūnas Marcinkevičius

Palyginus Europos arešto orderius Medininkų žudynių byloje, kurioje iki šiol kalinamas be jokių kaltės įrodymų nuteistas buvęs eilinis, Latvijos teritorijoje veikusio Rygos OMON, milicininkas, neįmanoma nepastebėti esminių skirtumų arba nekreipti į juos dėmesio, ar nutylėti.

Pirmajame EAO nurodyta, kad prašomas išduoti dėl tyčinės žmogžudystės ir sunkaus sveikatos sutrikdymo, tuo tarpu antrajame EAO – dėl tarptautiniam teismui teismingo nusikaltimo. Tarptautiniame teisme netaikomas įstatymo galiojimo atgal laiko atžvilgiu principas. Kaip derėtų vertinti šitokią prokuratūros pozicijų kaitą?

Pirmajame Europos arešto orderyje aprašomas vien tik Medininkuose įvykdytas nusikaltimas, beje, taip ir nenurodant nei ką būtent konkrečiai, nei kaip, nei kokiu būdu, nei kokiomis priemonėmis „nužudė“ Konstantinas Michailovas, nei kokiais įrodymais grindžiamas Lietuvos Respublikos prašymas išduoti ir leisti teisti Konstantiną Michailovą dėl Lietuvos Respublikos policijos ir muitinės pareigūnų nužudymo 1991-07-31 d. Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste Nr. 1.

Užtat, siekiant sustiprinti Konstantino Michailovs atžvilgiu neigiamas emocijas ir sukurti jo, kaip neabejotino nusikaltėlio įvaizdį, pakankamai plačiai ir išsamiai aprašomi nužudytiesiems Lietuvos pareigūnams ir p. Tomui Šernui padarytieji kūno sužalojimai, sukėlę mirtį bei sunkiai sutrikdę Tomo Šerno sveikatą. Toks sužalojimų aprašymas abiejuose EAO sudaro daugiau nei 9/10 viso teksto. Tačiau, vėlgi, taip ir nenurodoma, kuriam asmeniui konkrečiai ir kokius būtent kūno sužalojimus, kokiu būdu, kaip ir kokiais veiksmais, kokiu ginklu padarė mūsų ginamasis.

Jei kažkas imasi atsakomybės ir išdrįsta tvirtinti, kad šitokio nusikalstamos veikos aprašymo Europos arešto orderyje esą neva užtenka reikalaujant įtariamojo asmens išdavimo, suėmimo ir leidimo jį teisti be įrodymų, tai savaime neatitinka nei teisės, nei žmogiškosios logikos dėsnių reikalavimo. Tačiau, tikiuosi niekas neprieštaraus, kad visos tos – Europos arešto orderyje nesugebėtos įvardinti faktinės aplinkybės privalėjo būti neginčytinai pagrįstai ir neabejotinai tiksliai įrodytos iki priimant apkaltinamąjį nuosprendį, dar iki skiriant žmogui griežčiausią bausmę – įkalinimą iki gyvos galvos. Ar Lietuviškajai Temidei pakanka vien tik valstybės kaltintojų emocinių prielaidų ir spėlionių?

Antrajame – paskutiniajame Europos arešto orderyje, prokurorų nuomone, naujai atsiradusios nusikalstamos veikos – nusikaltimo žmoniškumui pagal Lietuvos Baudžiamojo kodekso 100 str. aprašomosios dalies pradžioje, jau yra išdėstyti pamąstymai apie politinius 1991 m. įvykių Latvijos ir Lietuvos Respublikose, tame tarpe Medininkuose pagrindus, motyvus bei tikslus, teigiant, kad nusikaltimas žmoniškumui neva buvo padarytas dideliu mastu ir sistemingai užpuldinėjant tarnybines pareigas vykdančius Lietuvos ir Latvijos valdžios atstovus, kitus Lietuvos ir Latvijos valstybėms lojalius civilius, juos žudant.

Nemanau, ar beverta plačiai kalbėti apie tai, kad naujai reiškiamas kaltinimas ir vėl grindžiamas abstrakčiais pasamprotavimais prielaidų lygmenyje apie kažkokius, neįvardintus, kaip derėtų suprasti mūsų ginamojo nužudytus „valdžios atstovus“ ir „lojalius civilius“? Ar nederėtų bent jau paklausti pačių savęs, o kokius gi ir ką konkrečiai, kada, kur, kaip, kokiu būdu, kokiomis aplinkybėmis ir kokiomis priemonėmis ar įrankiais Lietuvoje yra nužudęs Konstantinas Michailovas? Kur iki šiol yra viso to įrodymai? Kodėl šitokie duomenys, jei jie tikrai realiai egzistuoja, yra slepiami nuo mūsų ginamojo ir net nuo teismo?

O gal tikrai esame aplenkę visą Europą išskirtiniu Teisingumu, kuomet lietuviškoji Temidė kalina ir nuteisia žmones, nereikalaudama jokių kaltės įrodymų?

Tačiau, kaip yra akivaizdu iš Latvijos Respublikos Generalinės prokuratūros atsakymo advokatams ir, beje, Lietuvos prokurorams, po to, kai šiame atsakyme buvo aiškiai nurodyta, jog „buvo atsisakyta perduoti perduotą asmenį K.Michailovą už jo veiksmus, kuriuos jis, būdamas TSRS vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenei pavaldaus Rygos ypatingos paskirties milicijos būrio darbuotoju, įvykdė nuo 1991 m. sausio 14 d. iki 1991 m. rugpjūčio 21 d. Latvijos Respublikoje ir prieš Latvijos Respubliką“, bet koks mūsų ginamojo Konstantino Michailovs kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros po 2011 m. gegužės 11 d. naujai suformuluotus kaltinimus Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnio pagrindu yra neįmanomas, todėl nebuvo ir nėra pagrindo teigti, esą Latvijos Respublika davė sutikimą ir leido Lietuvai teisti mūsų ginamąjį dėl nusikaltimų žmoniškumui.

Būtina pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnio redakcija, pagal kurią dabar prašoma išnaujo teisti mūsų ginamąjį, tik po 2011 m. kovo 31 d., kai Vilniaus apygardos teismas, nepaisydamas kaltinamojo gynybos protestų ir prašymų pilnai ir visapusiškai išnagrinėti visas įvykių Medininkuose aplinkybes, užbaigė bylos nagrinėjimą ir perėjo prie baigiamųjų kalbų. Tai gi Lietuvos prokuratūros atstovai, palaikantys valstybės kaltinimą turėjo pilną ir visišką galimybę dar Vilniaus apygardos teisme reikalauti taikyti K. Michailovui naujosios redakcijos 100 straipsnio nuostatas. Tačiau šitokia manipuliacija naujai pakeista įstatymo norma būtų pernelyg akivaizdžiai kliuvusi žurnalistams ir net teisės mokslų neragavusiems Lietuvos žmonėms.

Iš prokurorų viešųjų pasisakymų teisme ir jų interviu žiniasklaidai paaiškėjo, kad sprendimas reikalauti Teismo perkvalifikuoti mūsų ginamajam apkaltinamajame nuosprendyje mechaniškai perkeltus iš kaltinamojo akto, formaliai tesurašytus kaltinimus dėl kažkokių kitų, iki šiol nenustatytų asmenų įvykdytos Lietuvos pareigūnų žmogžudystės Medininkų poste į nusikaltimus žmoniškumui pagal naujausiąją Baudžiamojo kodekso 100 straipsnio redakciją, vadovaujantis paskutiniosiomis Baudžiamojo proceso kodekso pataisomis apie iki tol teisės istorijoje neregėtą „įstatymo galiojimą atgal laike“ buvo ir yra sąlygotas jau senų seniausiai pasibaigusių visų įmanomų, net ir iki 20 metų prailgintų senaties terminų.

Taigi, ar Lietuvos Generalinės prokuratūros apeliacinio skundo priekaištai klusniai apkaltinamąjį nuosprendį paskelbusiam Vilniaus apygardos teismui, esą šis pritaikė ne tą baudžiamojo kodekso straipsnį, kurį privalėjo taikyti ir reikalavimas pakeisti mūsų ginamajam kaltinimo esmę į sunkesnį nusikaltimą, nėra akivaizdžiai sąlygotas ketinimo išvengti visapusiškų žudynių Medininkų poste tyrimo vertinimų, kitaip tariant siekių uždaryti Medininkų žudynių temą ir užbaigti diskusijas šiuo klausimu?

Be to, derėtų atkreipti dėmesį į dar vieną ganėtinai keistą faktą, jog visame šiame 1991 metų įvykių teisinio vertinimo procese Sausio 13-osios agresijos faktas, jo pasekmės ir mąstas, faktiškai ir teisiškai yra jau „iškritęs“ ar „pamestas“ Lietuvos Respublikos naujausiųjų laikų logininio ir teisinio vertinimų grandinėje. O juk 1991 m. Sausio 13-ąja žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų asmenų būta kur kas daugiau už bendrą Medininkų poste ir 1991 m. įvykių Latvijoje metu žuvusiųjų skaičių. Tai esmingai prieštarauja Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros apeliaciniame skunde bei prašyme perkvalifikuoti keliamiems reikalavimams.

Komentarai

 

 

 
 1. Šiandien “Lietuvos Žiniose” Rasos Kalinauskaitės straipsnyje “Pavargęs auditorius” taikliai pastebėta:

  “visuomenės pasitikėjimas prokuratūra auga kaip Nikitos Chruščiovo laikų kukurūzų derlius, rūpestingai prižiūrimas viešųjų ryšių specialistų, o nesusipratę piliečiai, vis dar burnojantys dėl numarintų ekonominių bei finansinių tyrimų, marinamų Sausio 13-osios, Medininkų, Vytauto Pociūno bylų, sulaužytų Eglės Kusaitės ir Gatajevų likimų ar sužlugdytos Kauno pedofilijos bylos, turėtų susimąstyti, kol koks nors laucius nepatraukė jų baudžiamojon atsakomybėn už šmeižtą.”

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Tai jei per 20 metų nesugebėta kaip reikalas ištirti net šitokios bylos kaip Medininkai, tai kaip galima vertinti Generalinės prokuratūros darbą? kaip vertinti jos kasmetines ataskaitas- kaip melagystes? Įsivaizdavau, kad medininkų bylos tyrimui buvo mestos visos pajėgos, geriausi prokuratūros, vsd ir policijos specialistai, o kas gavosi :( Pilnas šnypštas, persiprašant? Tai už ką leiskite paklausti visiems tiems Medininkų bylos tyrėjams algos du dešimtmečius buvo mokamos? Gal per tą laiką dar ir karjerą kai kurie iš jų padarė?

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Tai kas ištikrųjų ir kodėl užpuolė Medininkų pasienio postą? Kas ten dėjosi? Kas ir kodėl nužudė mūsų pasieniečius Medininkuose?

   Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Po šitokio 20 metų paslapties šydu (kas galėtų paneigti ?) toliau sau slepesi ir mūms gyvenimą reguliuoja tie patys tvarkytojai…..ko čia dabar stebėtis pedofilijos mastais, mažų žmonių prekyba ir panašiai…apie ekonominius jau nekalbam….

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • vat būtent taip ir yra visose srityse. kur nepažiūrai, visur viskas supuvę arba grynos skylės su apilelyjusiais kraštais. maitina mus suplėkusiais makaronais ir nori, kad už juos balsuotume per rinkimus. baisu.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 4. PASIGAVOM VIENĄ EILINĮ REMBO< kuris toks gabus , teleportavosi – visus šaltakraujiškai ištaškė ir vėl – teleportavosi…paga EU…. dabar viskas gerai ir aišku ….AČIU vistiek neaišku – TAI KAS ŽUDĖ???????????

  Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...