Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Rugpjūtis 9 Sekmadienis
 

Laiškas “Fronto” partijai Nr.1: “Dar kartą apie pilietinio nepaklusnumo pareigą”

2009-02-19 10:20 | Politikų tribūna | Komentarų (27)

Partijos „Frontas“ prezidiumas, atsiliepdamas į 2009.01.16 valdžios panaudotą smurtą prieš savo piliečius, o taip pat į partijai ir jos vadovybei mestus kaltinimus riaušių ir neramumų kurstymu, nutarė steigti pilietinio nepaklusnumo komitetus. Šis pasiūlymas iššaukė daug ginčų prezidiume ir diskutuojamas iki šiol. Buvo išsakytos nuomonės, kad tokia veikla prieštarauja Konstitucijai, kad visuomenė nepribrendusi tokio tipo akcijoms, kad partija bus apkaltinta riaušių kurstymu, uždrausta ir išformuota… Kad šiuo pagrindu bus kuriami teroristų ar „kovotojų“ būriai, kad valdžios įsakymu į „Fronto“ aktyvistus bus šaudoma jau ne guminėmis kulkomis… Leiskite paaiškinti šios idėjos prasmę plačiau.

Kaip matote, pradėjusi kaltinimais mums, valdžia ir jai talkinančios valstybines specialiosios tarnybos staiga pakeitė toną ir šiandien kaltinimais nebesisvaido. Tačiau tai tik laikina pertrauka. Stambiojo kapitalo statytiniai nėra laisvi patys priimti sprendimus. Padėtis šalyje ir toliau blogės, balandžio-gegužės mėnesiais monopolistų, bankininkų ir finansinių aferistų sukurstyta krizė įsisuks pilnu tempu. Žmonių nepasitenkinimas augs ir galimai išsilies protesto bangomis. Partija „Frontas“ privalo būti šio Lietuvos žmonių judėjimo smaigalyje. Tam reikia ruoštis. Organizuoti taikias ir labai efektyvias protesto akcijas reikia mokytis.

Oligarchines grupuotės ir jų statyta valdžia stengsis apjuodinti žmonių protesto judėjimą, kompromituoti jį, įveliant į įvairaus pobūdžio smurto proveržius, nusikalstamus veiksmus tam, kad dalis piliečių atsisakytų dalyvauti proteste, bijodami būti apkaltinti… Taip pat tam, kad būtų galima uždrausti ar stipriai riboti mitingų, susirinkimų ir demonstracijų laisves, taikyti įvairaus pobūdžio represijas protesto judėjimo lyderiams. Mano įsitikinimu, valdžia jau pradėjo naudoti šią taktiką „gesink ugnį ugnimi“ ir sausio 16 dieną Parlamento langus daužė jos provokatoriai. Beje, ši specialiųjų tarnybų taktika gerai žinoma pasaulinio protesto judėjimo dalyviams. Todėl kova su smurtininkais provokatoriais yra vienas iš pačių svarbiausių protesto judėjimo organizatorių uždavinių. Tam reikia ruoštis iš anksto.

Reikia mokyti ir ruošti žmones, kurie taps mūsų renginių tikrąja apsauga. Tam reikalinga infrastruktūra. Samdytų provokatorių smurtui būtina priešpastatyti mūsų žmones, ginkluotus žiniomis apie nesmurtinio konflikto taktiką, priemones ir galimybes.

Parašiau žodžius: nesmurtinis konfliktas. Prašau atsiminti juos. Tai mūsų svarbiausias ginklas! Mes neturime kitos išeities, kaip būti konflikte su Lietuvos žmones skurdinančiais ir valstybę naikinančiais monopolistais, jų suformuota valdžia ir jų vykdoma politika! Tai mūsų pareiga, misija ir likimas! Tačiau tik taikiame konflikte mes nugalėsime. Viena kartą, išsiverždami iš SSRS, mes jau parodėme, kad mokame naudoti nesmurtinio pasipriešinimo veiksmus. Dabar privalome tai parodyti savo valdžiai ir jų šeimininkams Lietuvoje, Europoje, JAV ar kur jie nebūtų.

Šiems tikslams pasiekti būtina sukurti kiekviename teritoriniame administraciniame vienete „Fronto“ partijai priklausančių ar jos idėjas remiančių žmonių grupes, kurie pasišvęstų būti protesto akcijų organizatoriais, instruktoriais, vadovais, kovos su provokatoriais iniciatoriais. Tai ir yra partijos „Frontas“ prezidiumo priimto nutarimo esmė. Šį procesą reikia koordinuoti iš partijos įkurto vadovavimo centro. Šiame etape tai yra ne kas kita, kaip didelė mokykla, kurios veikla esant nuotolinio mokymo technologijoms ir internetiniam ryšiui, internetinei telefonijai ir kt. – nesukelia jokių problemų. Reikia tik noro.

Siūlome, kad Lietuvos apskričių centruose partijos "Frontas" aktyvistai savo tarpe išsirinktų už mitingų, demonstracijų ir kitų viešų renginių organizavimą atsakingus asmenis. Šie žmonės gautų specialų apmokymą. Manome, kad „Fronto“ aktyvistai turėtų pradėti konsultacijas su savo rajonų, apskričių visuomeninių organizacijų vadovais dėl galimų bendrų protesto veiksmų. „Fronto“ aktyvistai turėtų imtis koordinatorių, instruktorių ir propagandistų vaidmens. Profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų aktyvai turi žinoti ir jausti, kad partija „Frontas“ yra jų siekius, jų interesus atstovaujanti organizacija. Judėjimo už pilietines teises avangardas. Dažnai tai daugiau pojūčio nei žinojimo dalykas, todėl energinga aktyvi kontaktų su organizuotomis žmonių grupėmis paieška ir realizavimas, šių grupių problemų žinojimas, bendra sprendimų paieška turi būti nuolatiniu „Fronto“ partijos aktyvistų darbu.

Suprasdamas, kad partija išgyvena bazinių idėjų paketo formavimo periodą, o taip pat siekdamas, kad visuose teritoriniuose Lietuvos vienetuose būtų paruošti galintys kalbėti partijai aktualiomis temomis žmonės, siūlysiu partijos prezidiumui prie rinkimų štabo įkurti lektorių mokyklą. Augindamas „Sąjūdžio“ organizacinę galią, tokią mokyklą buvau įsteigęs Kaune 1988 metais. Jos paruošti „Sąjūdžio“ aktyvistai atliko labai svarbų vaidmenį 1990 m. rinkimuose į Atkuriamąjį Seimą ir visu valstybingumo atstatymo laikotarpiu. Situacija reikalauja tokių žmonių ir šiandien.

Savo kovoje ir darbe mes ne vieni! Esame milžiniško neprievartinio pasaulinio judėjimo prieš oligarchų ir monopolistų valdžią tėkmėje. Viskas, ką mums reikia žinoti, atrasta ir surašyta. Teoretiniai pagrindai išdėstyti prof. Gene Sharp knygoje „Pilietine Gynyba“. 1993 metas, ruošdami valstybes gynybą galimos pakartotinos okupacijos atveju, mes išleidome šią knygą lietuvių kalba, taip pat įsteigėme Krašto apsaugos ministerijos specializuotą tarnybą psichologinio karo operacijoms vykdyti, kuri plačiai naudojo šias socialinės kovos technikas paruošti visuomeniniams instruktoriams. Vėliau, konsultuodamas politinius judėjimus buvusios SSRS teritorijoje, ne kartą organizavau prof. Gene Sharp knygų ir jo vadovaujamo instituto darbų leidimą rusų kalba. Dauguma jų galite rasti internete, adresu: http://www.aeinstein.org/.

1994-1995 metai man teko galimybė stažuotis prof. Gene Sharp vadovaujamame Alberto Einšteino vardo institute. Manau, kad šios žinios taip pat pasitarnautų organizuojant mokymo procesą ir protesto akcijas. Jeigu jūs pritarsite.

Šiame laiške noriu tarti kelis žodžius ir tiems, kurie bijosi, kad būsime apkaltinti antikonstitucine veikla ar prieš mus bus panaudotos represijos. Taip pat ir tiems, kurie siekia kaip galima greičiau prie ko nors didelio prisiglausti ar susilieti su kitomis mažomis partijėlėmis.

Atsakykime sau, kas yra partija „Frontas“? Kai kas norėtų įpiršti visuomenei nuomonę, kad tai kupinų nostalgijos sovietinių laikų nomenklatūriniam gerbūviui senukų kompanija. Konservatorių partija ir jos lyderiai norėtų, kad visuomenė matytų mumyse turgaus prekeivius ir socialistinės lygybės bei neveiklumo išsiilgusius žmogelius. Socialdemokratai šnabždasi, esą „Frontas“ – tai nuo jų, socdemų, atskilusi grupuotė, kuri anksčiau ar vėliau sugrįš… Ilga mažų partijėlių eilė žvelgia į mus kaip į potencialų partnerį ar „grobį“, klaidingai manydama, kad sujungus į vieną vietą daug „mažiukų“, išeis vienas didelis. Deja, tai klaida! Bus tik krūva mažiukų, kurie, nuolat ginčydamiesi tarpusavyje nieko niekada neturės, trepsės vietoje, ką daugybę metų darė iki šiol.

Ar mes norime būti tokiais, kokiais mus siekia parodyti atviri priešai ar konkurentai? Manyčiau, kad ne! Partija „Frontas“ privalo praeiti savęs identifikacijos periodą, susilydyti į monolitą ir tik tada apsispręsti, su kuo mums pakeliui.

Manau, kad šiandien „Frontas“ – tai permainų partija, siekianti panaikinti Lietuvoje monopolistų valdžią ir įstatymais paverstus kartelinius susitarimus. Tai partija, turinti tikslą perduoti (tiksliau – atgauti) į valstybės ar viešojo sektoriaus rankas jau privatizuotas strategines pramonės ir prekybos šakas. Tai partija, pasisakanti už valstybinį kainų reguliavimą svarbiausiose visuomenės gyvenimo srityse. Bet tuo pat metu pripažįstanti kiekvieno teisę į privačią nuosavybę, savo verslą. Šios idėjos nėra naujos Europoje. Apie jas dėl iškilusios krizės pradėjo kalbėti didžiųjų valstybių vadovai. Tačiau šios idėjos ypač skaudžios ir nepriimtinos Lietuvos valdžiai, sukurtai monopolistinių grupių pinigais. Manau, kad šis idėjų paketas pakankamas tam, kad susivienytume ir pritrauktume kitus. Vienytis galima tik aplink idėją ir lyderį. Šiandien mes turime ir viena, ir kita.

O dabar tiems, kurie bijosi “antikonstitucinių veiksmų”.

Lietuvoje tarpusavyje viena kitą keičiančios socialdemokratų ir konservatorių partijos išugdė vietinių monopolistų klaną, kuris globalizacijos sąlygomis sparčiai tapo Europą ir pasaulį kontroliuojančių finansinių pramoninių grupių dalimi. Minėtų partijų pagimdyti monopolistų klanai greitai tapo „valdžios“ šeimininkais ir pradėjo diktuoti savo sąlygas. Ydingas ratas užsidarė!

Matydami šių „senųjų“ partijų, kurios, turėdamos tuos pačius šeimininkus, pastaraisiais metais veikė išvien, spartų moralinį ir politinį bankrotą, monopolistai pradėjo kurti naujas partijas įvairių „liberalų“ pavadinimais bei epizodines partijėles, papirkdami populiarius aktorius, visuomenės atlikėjus, mokslininkus… Žinomi vardai tapo politine preke. Valdydami žiniasklaidą, monopolistai sugebėjo apgauti žmones praėjusiuose rinkimuose ir šiandien valdžia vėl jų rankose. Tas kas valdo žiniasklaidą, specialiąsias tarnybas, teismus, reguliuoja valdininkų atlyginimus, skirsto paramą ir užsakymus stambiems projektams – turi unikalias galimybes nieko kito neprileisti prie valdžios. Tai Lietuvoje ir vyksta.

Jeigu, ponai Konstitucijos žinovai, manote, kad tokia situacija atitinka Konstitucinę raidę, tai… konfliktas neišvengiamas! Kalbu apie konfliktą su monopolistų valdžia Lietuvoje. Kovą, kurioje naudojamos taikios priemonės: valdomas nesmurtinis strateginis konfliktas. Šiandieninis konflikto vengimas naudingas tik mūsų oponentui.

Jau girdžiu, kaip jūs sakote: „Mes dar maži, dar nepasiruošę, reikia išaugti“! Tai tiesa, tačiau tiesa ir tai, kad karas ir konfliktas stato ir kuria kur kas greičiau nei taika. Krizė sudarė galimybes monopolistams pasipelnyti ir dar kartą apiplėšti žmones, bet ji sudarė galimybę ir mums pakeisti monopolistų valdžią Lietuvoje.

Aleksandras Hamiltonas sakė: „Ta nacija, kuri galėdama rinktis tarp PAVOJAUS ir GĖDOS renkasi pastarąją – yra pasiruošusi turėti šeimininką ir, žinoma, jo nusipelno!“

Audrius Butkevičius,

„Fronto“ partijos rinkimų štabo viršininkas

 

Komentarai

 

 

 
 1. KoBUi – nuperkami visi, ir partijos, ir teismai, ir prokurorai, ir zurnalistai…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. to To KOB – 2009 02 23 16:35

  Leiskit paklausti KAS neimanoma … ?
  Ir ką reiškia "PERDAUG" nuperkami ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Kad pasiekti kokios nors pažangos socialinių procesu valdime reikia mažu mažiausiai maksimaliai konsoliduoti visuomenė. O dabar mes turime ir kairiuosius ir dešiniuosius ir centristus (ir tai ne tik seimo struktūra bet tautos paskyrstimas)- bet visi jie įsipaišo į tą pačią valdymo koncepciją – SKALDYK IR VALDYK. Todėl visuomenėje objektyviai ekzistoja tokia valdžios struktūra : KONCEPTUALINĖ => IDEOLOGINĖ => SEIMAS => VYRIAUSYBĖ => TEISMAS. Ir KONCEPTUALINĖ VALDŽIA yra visiškai autokratinė valdžia (jokios demokratinės proceduros jai nebūdingos – ROTŠILDĄ nieks nerenka). Visos pastangos konsoliduoti visuomenė šiuo konceptualinių principu beprasmiškos ir konceptualinė valdžia šiuo metu sukaupusi pusę visų pasaulio turtų ką nusprendžia to ir pasiekia.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Ne kiek neperdedu ir net nekomentuoju, o tik konstatuoju faktus. Kurie, gaila, bet tenka pripazinti, mane pati labai liudina.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Iš Tamstos samprotavimų akivaizdu, kad nieko bendro su
  komisaru Jūs niekada neturėjote, nes mąstymas ,atsiprašau, berečių lygio. O dėl programos – tai skaitykite programą ir
  galvokite. Smurtas yra tik valdančiųjų partijų sąmonėje. Dar kartą atsiprašau

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Mano galva FRONTAS Lietuvoje neturi perspektyvos del smurto veiksmu, del savo ultra paziuru. Jie atvirai siekia vel parduoti Lietuva Maskvai. O pardavus Maskvai vel viskas kartotusi kaip buvo sovietu laikais – vezimai i Sibira, smurtas, kitaminciu naikinimas, KGB atgaivinimas, prekiu deficitas, rusu kalbos paskelbimas valstybine ir t.t. Tokios Lietuvos nereikia. FRONTOVIKU ekonomine, politine ir kitokios programos neaiskios. Dabar FRONTAS veiksmu pagrinda sudaro smurtas. Ju veikla primena 1991 m. jedinstvos siautejima.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Dėkoju už informaciją. Jei tai tiesa ( mano galva, FRONTUI dar šiuose rinkimuose nereikia pretenduoti į Prezidentus ) tai darosi šiek tiek liūdnoka. Normaliai pradėjusi megztis kairiųjų partija, tikrai praranda pagrindą, nes neprįpažinti akivaizdžios tiesos – partija nei personaline įmonė ,nei UAB – visiškai nepriimtina net iš teisės pusės. Mano galva, jei Lietuvoje egzistuotu tikra teisė, po tokių pareiškimų partija jau turėtų susilaukti Teisingumo ministerijos ypatingo dėmesio o po to ir kitų. Lietuvoje ,tiesa kažkieno teisė vis tik egzistuoja, juk ne veltui Pociaus pavadinta personaliė įmonė DP jau tampoma po teismus. Dar kartą liūdnoka, nes nesustiprėjusios partijos skilimas yra tolygus jos išnykimui
  Bet gal Jūs perdedate ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Jei policijoje butu profesionalai, jie butu civiliais rubais isimaise i minia ir neutralizave organizatorius dar iki riausiu pradzios. Jei nemoka kaip tai daryti, tegul vaziuoja pasimokyti pas Lukosenka.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Paleckis pasmerke policijos veiksmus, nes pagal filmuota medziaga policija (tiems, kas nezinot, galime pasakyti, kad tai tie pareigunai, kurie per mitinga buvo su baltais salmais (Madalovo vyrai buvo su juodais salmais) i zmones nesitaikydami saude "balti salmai", t.y. policija. Pagal filmuota medziaga, "balti salmai" provokavo zmones ir net rode, kad prieitu arciau. Todel be jokios abejones Paleckis padare teisingai, kad pasmerke policija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Fronto tarybos posedyje kai prisistatinejo kandidatai i prezidentus Alvydas Pocius pasake, kad "partija turi buti UABas". Ir cia ne jokios nepaskalos, o faktas. Ir tas daugeliui labai nepatiko. Nes, kaip sake Pocius, "Darbo partija buvo personaline imone, o Frontas tegul buna UABas". Tai citata, ne viena boba pasake… Todel tendencija labai aiski: Frontas skils.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Dera prisijungti prie Tamstos nuogastavimui jau vien todėl,
  kad, partija norinti populiarėti. privalo ne tik organizuoti mitingus, bet ir pažindinti žmones su savo vidine veikla. Štai
  Jūsų teiginys" kad per Fronto partijos tarybos posedi ivyko skilimas: beveik puse partijos pasipriesino partijos pavertimu i uab" padoriai keistas, nes elementari tiesa – partija iš esmės negali būti UAB, vadinasi jau nešiojamos paskalos, kurių tikslas akivaizdus – skaldyk ir valdyk ( visai taip kaip buvo pasielgta su smulkiais verslininkais) Tai, kad spaudoje pradėjo dominuoti Butkevičius nieko nuostabaus, juk jis PIARO meistras, bet ,bent aštaip manau, tai nieko bendro neturi su partijos programa (tiesa, paskutinis A.Paleckio pranešimas šiek tiek kitoks ir norisi tikėti, kad tai ne jo rašytas, nes tuo metu jis dar dirbo savivaldybės statybos kontoroje. Bet tai tik mano pasamprotavimai. Jei kas žino daugiau būtųidomu sužinoti, tik ne metodu – viena boba pasakė. Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Kazkodel Paleckis pasmerke policijos veiksmus, o girtos minios siautejima gyre ir pateisino.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Taip, pastaruoju metu frontas tapo matomas. Taciau butkevicius visiskai uzgoze palecki.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Nemanau, kad langus dauzyti organizavo frontas. Nors ka cia gali zinoti: gal kas nors ir organizavo, taciau netikiu, kad Paleckiui apie tai buvo zinoma. Jam tiesiog reikejo piaro, reikejo pramusti ziniasklaidoje tylos barjera ir per ta mitinga tas ivyko. Manau, kad cia daugiausia tiesos zinote jus, ekskomisarai, bet ar kada nors pasakysite, kas sausio 16-aja ivyko is tikruju? (sklando kalbos, kad tas mitingas turejo tapti arkliu, parnesanciu Paulauska i politika, bet Butkevicius ta arkli pavoge ir pasodino ant jo Palecki, tiesa?)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Su Butkeviciaus atejimu i Fronta partija visiskai nukrypo nuo savo ideologijos. kuriantis Frontui is tiesu nemaza dalis zmoniu tikejosi, kad stai susikure nauja kaire politine jega. Taciau to kairumo dabar visiskai neliko ir akivaizdu, kad tures Lietuvoje susikurti is tiesu kaire politine jega. Nors nesu frontininkas, taciau girdejau, kad per Fronto partijos tarybos posedi ivyko skilimas: beveik puse partijos pasipriesino partijos pavertimu i uab. Todel manau kad jau si pavasari Lietuvoje susikurs is tiesu kaire stipri politine jega, o Paleckis su savo marginalais atsistos salia Burbos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Ar jus skaitete "Fronto" laikrasti? Perskaiciau nuo pradzios iki galo ir pasiurpau: visiska Fronto diskreditacija ir nutolimas nuo partijos programos. O skaitydamas Paleckio straipsni bandziau suprasti, kas ji parase: pats Paleckis ar Arturo Paulausko kalbu rasytojas. Jei Frontas ir toliau taip tes, aleliuja jam garantuota.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. jei tikrai buvote komisaru ir profesionalu, tai tikrai turite suprasti, kad FRONTAS akmenų nemėtė, langų nedaužė ir neprovokavo girtauti susirinkusių žmonių. Be to kur Jūs perskaitėte, kad Frontas kviečia smurtauti ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Komunistinė idėja gal ir nebloga, daugeliui būtų patraukli. Bet jos smurtinis realizavimas yra nepriimtinas ir atmestinas. Prisiminkime 1991 metus kai komunistines idėjas sukompromitavo savo veiksmais Burokevičius ir Jarmalavičius, bandę viską daryti smurtu. Dabar komunistines idėjas gaivina Paleckis, tačiau irgi daro klaidą, nes remiasi smurtu ir tai kas sukurta žmoniu naikinimu. Labai nepriimtinas seimo langų daužymas ir akmenų laidymas, girtos minios siautėjimas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Komunistinė idėja gal ir nebloga, daugeliui būtų patraukli. Bet jos smurtinis realizavimas yra nepriimtinas ir atmestinas. Prisiminkime 1991 metus kai komunistines idėjas sukompromitavo savo veiksmais Burokevičius ir Jarmalavičius, bandę viską daryti smurtu. Dabar komunistines idėjas gaivina Paleckis, tačiau irgi daro klaidą, nes remiasi smurtu ir tai kas sukurta žmoniu naikinimu. Labai nepriimtinas seimo langų daužymas ir akmenų laidymas, girtos minios siautėjimas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Na,o kas liecia socializma,tai marksietiskasis ir is jo iseje hibridai zlugo arba atdyveno moraliskai.Tautinis socializmas tebegyvuoja Skaninavijoj ir kai kuriose kitose tautinese valstybese.Lietuvai jokiu pavyzdziu ieskoti uzsieniuose neverta,reikia tik sugrizti i tarpukario Lietuvos tautini socializma,truputi ji pritaikius siandieniniam laikotarpiui kurti nauja gyvenima savo vaiku ir tautos ateiciai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. As tai taip suprantu -Butkevicius Fronte nori susikurti savo kariuomene. Nes i ta "mokyklele" priima tik vyrus, ir pirmenybe teike sportavusiems.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Bet ką tie pilietinio nepaklusnumo komitetai darys? Aš esu už tai. Kaip Gandžio laikais Indijoje. 😉 Bet prašau labai – nenaudokite smurto ir stabdykite jį tarp savęs, nes dar kai kurie žmonės prisimena pokarį ir nenori, kad istorija kartotųsi. :( Labai prašau, nenaudokite smurto. Tikrai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Kodel nenorima ateiti i valdzia konstitucinemis priemonemis. Smurtines priemones uzgriobiant valdzia, naikinant zmoniu uzdirbta turta yra nepriimtinos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. Keletas pastebėjimų.
  Pirma – norėčiau padėkoti KK redaktoriai už pareiškimo išplatinimą, nes, mano galva, turint savo tinklalapį ir jame nespausdinti partijos reikalus liečiančius klausimus, supažindinančius partiečius su partijos veikla, žinant, kad cituoju Butkevičių:"Šiame etape tai yra ne kas kita, kaip didelė mokykla, kurios veikla esant nuotolinio mokymo technologijoms ir internetiniam ryšiui, internetinei telefonijai ir kt. – nesukelia jokių problemų. Reikia tik noro."
  kažkas ne visai taip mūsų karalijoje
  Antra – aš galiu suprasti A.Butkevičiaus, kaip naujo žmogaus partijoje norą kuo greičiau ir efektyviau siekti tikslų, bet tik nesuprantu, kodėl reikia steigti žmonių grupes o ne normalizuoti organizacinę partijos veiklą skyriuose, komitetuose ir , beje, pačioje partijoje. Šiandien, drįstu teigti, kol kas partijos veikloje dalyvauja tik PREZIDIUMAS
  ir retkarčiais TARYBA, informacija apie veiklą ,renginius tai vos ne tabu partiečiams. Informacija apie skyrius – pas kažką, komitetų veikla — nežinomybė
  Trečia – iš įsitikinimų esanti kairiuoju ( t.y. remiu socialistinį pasaulio vystymosį kelią, kuris, beje, nėra tarybinis socializmas, kaip bando visiems įpiršti kapitalistinio kelio propaguotojai )sutinku su daugumą Butkevičiaus iškeltų problemų, tik absoliučiai nesutinku su idėja vadovautis pono profesoriaus Gene Sharpo receptais. Man regis, kairieji turėtų labiaus remtis K.Markso "Kapitalo" idėjomis, nes, pratrūkus finansiniai krizei, net Vakarai atsigręžė į jį
  Ketvirta — tai jau palinkėjimas — tegu darbai nesiskiria nuo norų

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (4)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (3)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (4)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (4)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...